Резултати от търсене за Специалности

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

329 results found
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... прием за магистърските специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Подаването на документи за допълнителния прием започва от 16 септември.  През учебната 2021-2022 г. ...
Бакалавърски специалности 17.9.2021 г. ...    Държавни изпити   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността. Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Интелектуална собственост и ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... в ОКС Магистър по двете специалности  на катедра ИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата ...
Бакалавърски специалности 17.9.2021 г. ... , по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“   Завършилите тези ...
Класиране по специалности за студенти, прекъсващи след 1-ви курс 13.9.2021 г. ... подадете желанията си за класиране по специалности на следния адрес: https://student.unwe ...
Учебно ТВ студио 13.9.2021 г. ... от бакалавърски и магистърски специалности на катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС по дисциплини "Телевизионна журналистика", "Радиожурналистика", "Учебно бизнес студио" и др. При необходимост от заснемане в студиото от членове на университетските звена е ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... , желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... , желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако ...
Икономика на отбраната и сигурността 2.8.2021 г. ... знанията и уменията на студентите, завършили икономически специалности в бакалавърската степен. Основните принципи на обучението са: преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалността; периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния план;формиране на екип ...
Финансов контрол и финансово право 2.8.2021 г. ... и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Основните цели на обучението са: получаване на задълбочени знания с ...
Одитинг 2.8.2021 г. ... и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Основните цели на обучението са: представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството; натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... , уменията и компетенциите, придобити в бакалавърските специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но основната ...
Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност: Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване 29.7.2021 г. ... учебните програми и разкриваме съвременни, иновативни специалности съобразени с променящата се бизнес среда. Динамиката на тази среда и нарастващите нужди на бизнеса от специалисти, притежаващи разнообразен профил на знанията, уменията и компетентностите, породи необходимостта от развитието на хибридни ...
Проба 29.7.2021 г. ... УНСС 2021/2022 Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит в електронен формат или онлайн. За тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и по държавна поръчка. Срокът за подаване на документи за всички ...
Магистри УНСС 2021/2022 16.9.2021 г. ... 2021 Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Срокът за подаване на документи за всички магистърски специалности чрез конкурс по документи е от 16 август до 9 септември 2021 г ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на едно от ...
Документи и такси за кандидатстване 17.9.2021 г. ... за кандидатсване (и явяване на изпит по английски език за специалности с преподаване на английски език) и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър с пет годишен срок на обучение) и да попълните желаните специалности за ...
Структура на ИСК при УНСС 27.7.2021 г. ... има добре развита структура с богат избор от специалности, които предлагат възможност както за натрупване на нови знания с практическа насоченост, така и за усъвършенстване на вече придобити умения по време на висшето образование, но вече подкрепени от решаването на реални казуси и въпроси. ...
Второ класиране 13.7.2021 г. ... на състезателния им бал и по реда на посочените специалности. При второто класиране резервите могат да бъдат класирани в специалност, различна от тази, в която са били резерви. Класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... свободни места да преминат в посочени по-напред специалности. Кандидат-студентите от списъка на резервите могат да потвърдят желание за участие в следващ етап на класиране. Кандидат-студентите, които не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... ОНЛАЙН ОТТУК  Какво да кандидатствам? Специалности Как да кандидатствам? С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... . Благодарение, именно на широко обхватните специалности, каквато е „Икономическата социология и психология“ вие може да бъдете такива, каквито искате, да работите това, което на вас ви харесва, да разбиете статуквото и да не трябва да сте подчинени на някого. Тази специалност ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... в Югоизточна Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и с ръководството на Университета, с деканите, с ръководителите на катедри и с преподавателите ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... , налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват потребностите от нов тип специалисти в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да предоставят необходимите съвременни знания и умения за управление на публични ...
ЖИВА ПАМЕТ 31.5.2021 г. ... Гаврилов УНСС ДНЕС 43 бакалавърски специалности  88 магистърски специалности 41 докторски програми 120 партньори в страната 162 партньори в чужбина         ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... пакт и явно в обществото се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички компании, които се ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... да кандидатствам? 43 специалности в шест професионални направления   Как да кандидатствам? Приемните изпити   Кога да кандидатствам? Следете сроковете на priem.unwe.bg   Къде да кандидатствам? Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - ...
Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания 14.6.2021 г. ... за средно образование и да попълните желаните специалности за участие в класиране. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация. Заплащането става в приложението. За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... – Държавен зрелостен изпит Важно за всички специалности: За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... проем за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи: ОНЛАЙН – от 25.01.2021 г. За онлайн подаването на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... развитие пред годините, промените, новите специалности, учебните планове. Той се спря на появата на специалността „Публична администрация“, породена от необходимостта да се реформира българската изпълнителна власт по пътя към демокрация и либерализъм и да се осигури ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... направления/специалности в УНСС, състезателни изпити и ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. Обучението се осъществява съвместно с представители на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелектуална ...
Връчване на дипломи 9.11.2020 г. ... на успешно завършилите студенти на специалности „Политическа икономия“ и „Дигитална ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... г.) Изисквания за кандидатстване по специалности и продължителност на обучението Приемни изпити и ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква владеене на чужд език (английски, немски, френски, испански или руски), трябва да отговарят на едно от следните условия: успешно положен приемен изпит по чужд език; успешно положен държавен зрелостен ...
Доц. д-р Михаил Мусов, УНСС: Изграждане на общ виртуален кампус е една от целите на университетите на бъдещето 17.7.2020 г. ... създаването на нови съвместни курсове и специалности и внедряването на образователни иновации. Всичко това ще има за начало изграждането на обща квалификационна рамка, която ще съдържа знанията и уменията, необходими на новото поколение европейски граждани за справяне с ...
Специалности 1.6.2020 г. ... обучение. Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводен факултет имат възможност да придобият знания и умения в сферата на одита през трисеместриалния срок на обучение. Придобиването на образователната степен „Магистър“ дава възможност за ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 1.6.2020 г. ... „Финансов контрол“, редовна форма на обучение. Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.  Целите на обучението ...
Условия за кандидатстване 16.9.2021 г. ... за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен ...
Приемни изпити или ДЗИ (матура) 7.6.2021 г. ... френски, испански или руски език, само за специалностите, за които се изисква такъв. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика  Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият – 20 изпитни ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 31.3.2021 г. ... за учебната 2021/2022 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Със своята ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... завършили ОКС Бакалавър икономически специалности, така също и завършили други неикономически специалности. - Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания. http://departments.unwe ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха ...
Образование 5.8.2020 г. ... специалности с преподаване на английски език Business Economics and Management Business Informatics and Communications Economics Finance and Accounting – акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (3 изпита от ACCA ...
Европейска олимпиада по статистика 5.3.2021 г. ... за направление „Икономика“. За специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, немски, испански или ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... , общество и човешки ресурси“ (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“). Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките. Кандидатите могат да се явят на конкурсен изпит по английски език и да се класират ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.4.2020 г. ... втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети ...
Избираеми дисциплини за втори курс 8.9.2020 г. ... и „Магистър“ от различни специалности от учебната 1993/1994 г.. 2. Описание на съдържанието:  В тази учебна дисциплина студентите получават необходимите им знания и умения за прилагане на евристични управленски методи и техники в организациите. Те биват запознати с ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 16.3.2021 г. ... . Кандидатите  могат да се класират в специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език. Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в класирането по ред, ...
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... ИСТТ. Обучението в четвърти курс по двете специалности  на катедра ИСТТ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда от международни лектори към  Академията на СОИС. Обучението е сертифицирано и студентите ...
Сътрудничество с Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост 2.9.2021 г. ... ИСТТ Обучението в четвърти курс по двете специалности  на катедра ИСТТ: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, по определени дисциплини се провежда с участието на международни лектори към Академията на ЕПВ. Съдържанието на курсовете е разработено ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 11.3.2021 г. ... разработки по медии и журналистика за прием в специалности „Медии и журналистика“ или „Медия икономика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“, Университет за национално и световно стопанство   Право на участие имат всички ученици, които ...
Магистри 17.9.2021 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската ...
Бакалаври 17.9.2021 г. ... , по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ Завършилите тези специалности, могат да ...
Магистри 17.9.2021 г. ... в ОКС Магистър по двете специалности  на катедра ИСТТ : „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в ...
Органи за управление на качеството 5.4.2021 г. ... , на студентите от обучаваните специалности във факултетите и на бизнеса ...
Държавен изпит 8.5.2019 г. ... "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" завършват с полагане от студентите на държавен изпит съответно на български и английски език. Държавният изпит се провежда в електронен (компютърен) ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език обучението се осъществява изцяло на английски език.  Завършилите тази специалност студенти ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 14.10.2019 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps.icaew ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 31.7.2020 г. ... и вериги на доставките“ специалности в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ покриват две от трите квалификационни нива без полагане на изпит. Акредитираните програми, съответно признати нива на сертификация, са както ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... , ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност е официално акредитирана и e създадена в сътрудничество с Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в света, ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... ИКОНОМИКА КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на икономиката ...
Балообразуване 17.9.2021 г. ... прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език, непредставили документ за изискуемото ниво за владеене ...
График за кандидатстване и класиране за допълнителен прием - зимен семестър за учебната 2021/2022 г. 17.9.2021 г. ... на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ започва от 16.09.2021 г. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше ...
График за кандидатстване и класиране 5.2.2021 г. ... г. Допълнителният прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Документи и такси за ...
Редовно и дистанционно обучение 22.7.2020 г. ... обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и ...
Национален конкурс "Млад икономист 2021" 8.3.2021 г. ... в УНСС за направление „Икономика“. За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност “Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по чужд език – ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... дисциплини, включени в учебните планове на специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, както и в магистърските програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... е предназначена за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага висока успеваемост. За завършилите бакалавърски специалности от ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 5.3.2021 г. ... да кандидатстват и за други професионални направления/ специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.   19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... и да попълните желаните направления/поднаправления/специалности за участие в класиране. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.   В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални потребности) се подават ...
Често задавани въпроси 23.4.2021 г. ... изпит по език? Отговор: Да, признава се. За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност „Политология“) или с преподаване на английски език кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: а) успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... тях за ученици, кандидат-студенти и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова компетентност", № 2), Регалия 6, С., 1995, 1998. 17. Георгиева ...
Тотев 14.12.2017 г. ... теория на статистиката. Учебник за III курс на всички специалности на икономическите техникуми. - София: Наука и изкуство, 1982. - 128 с. (в съавторство).4. Основи на теорията на статистиката с оглед на емпиричните изучавания на външнотърговските процеси. - София: НИИ за външна търговия, 1972. - 168 с. (в ...
Батьов 24.12.2017 г. ... област. Завършил е ВфСИ "Д. А. Ценов" - Свищов (1954), специалности Планиране и Статистика. Бил е избран е за доцент във ВИИ "К. Маркс" (1982). Научни интереси: приложение на корелационния и индексния факторен анализ на динамиката на селскостопанското производство и производителността на труда; методологични ...
Редовно и дистанционно обучение 18.12.2020 г. ... в ОКС "балакавър" за учебната 2021/2022 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. Занятия се провеждат всяка седмица ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2021/2022 20.9.2021 г. ... , желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на едно от ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... е обявено в WEB-студент    Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани от Института на ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 24.6.2021 г. ... работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2021 г. м. Март 2022 г., м. Юли 2022 г. и м. Октомври 2022 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... език. Приемът за всички специалности в образователно-ква­ли­фи­ка­ци­онна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит. Повече информация за кандидат-магитърския тест може да намерите тук ...
Държавни изпити 16.9.2021 г. ... поправителна сесия за двете специалности в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от 09:00 ч. в зала 5039 (нов корпус на УНСС). Датата за подаване на заявление (линк за изтегляне) заедно с две снимки в паспортен формат е 7 октомври 2021. от ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. Есето следва да е ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... бакалавърска степен на сродни специалности Задълбочено познаване на различни методи за решаване на конкретни задачи в тези професионални сфери Критическо мислене и иновативен подход при решаване на задачи Способност за самостоятелно изучаване и разрешаване ...
Новини 22.5.2017 г. ... ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 18.11.2020 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew ...
Специалности 18.6.2021 г. ... и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем. - редовно обучение) 3 ...
Специалности 16.12.2020 г. ... "Счетоводство", редовна форма на обучение Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключително широкия обхват на ...
Специалности 6.4.2017 г. ... ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... за обучение в бакалавърски и магистърски специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни изследователски и приложни проекти. Студентски стажове. Съвместна ...
Научни специалности 17.3.2017 г. ...   ...
Акценти 26.5.2021 г. ... , обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната международно призната ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... балансирано представителство на студентите от всички специалности към съответния факултет. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет. Предоставяните от ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 7.5.2021 г. ... изпит само кандидати, които кандидатстват за специалности в РЦДО - Хасково; могат да подават кандидат-студентски документи и кандидати, които ще се явяват на изпит в София. На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование през ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 11.2.2021 г. ... кандидатстват и за други професионални направления/ специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.   19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа ...
ПРИЕМ 2021 11.2.2021 г. ... за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И С ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЕСЕ В НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНСС. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ В УНСС ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. Есето следва да е написано на един от посочените ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... бакалавърски, две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: специалност „МЕДИЯ ИКОНОМИКА” Магистри: специалност "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" Магистри: ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... , да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения; разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Завършилите ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... , да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения; разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти.   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.7.2021 г. ... след втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети курс Инструкция   ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето следва да е написано на един от ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... (2015-2021)   Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото ...
Програми 6.8.2018 г. ... отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 ...
Начало 10.3.2016 г. ... ООН.Проектът с УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 26.11.2019 г. ... law" конспект "Трудово и осигурително право" за специалностите "Счетоводство" и "Одитинг" конспект "Търговско право" за специалностите "Счетоводство" и "Финанси" за 2016 г. конспект "Principles of law" конспект "Основи на правото" конспект "Търговско право" (доц. Захари Торманов) конспект "Право ...
Важни дати 3.2.2021 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към ...
Национално състезание по приложна информатика 12.4.2021 г. ... за прием на УНСС. Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в класирането по реда, установен в Правилника за прием на УНСС, съгласно Приложение № 5. Участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето следва да е написано на един от ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... за всички завършили икономически и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Класиране 22.2.2016 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът. За специалности и форми на ...
Специалности 19.2.2016 г. ... определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... оборудвани аудитории. Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, на бизнеса и в публичния сектор. УНСС разполага с богата ресурсна библиотека с литература по всички дисциплини, които се изучават в магистърските ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... . Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма. За участие в кандидат - магистърския изпит се заплаща ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... във всички магистърски специалности е овладяването на рекламната платформа на Google. Предлага се опция за безплатно сертифициране за работа с инструментите за реклама на Google, при което студентите получават световно валиден сертификат. Процес се ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.; - не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... "БАКАЛАВЪР"  И В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ Глава трета   ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" Глава четвърта   ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ Част трета   ДОКТОР Глава пета ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на ...
Специалности 12.7.2018 г. ... осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ...
Специалности 11.7.2017 г. ... осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... УНСС по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС представлява);             - ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... .   за всички специалности 19.02. - 20.02 2018 г. четвърти курс 3.    „Финанси, счетоводство и контрол“ 21.02.2018 г. втори курс    „Администрация и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... взаимодействие между научните специалности икономическа социология и икономическа психология. Икономическа социология предлага нов подход към анализа на икономическите явления и изследва обществената обусловеност на икономическите явления, ролята на икономическите ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... център на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ОКС"Бакалавър"             ...
Бакалаври 8.9.2017 г. ... на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение.  Всеки семестър, по ...
Учебен график 13.7.2021 г. ... на трети курс по специалности 07.09.2021 17.09.2021 Зимен семестър на учебната 2021/2022 20.09.2021 01.10.2021 Летен семестър на учебната 2021/2022 31.01.2022 25.02.2022 Държавни изпити на ОКС ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко специалности от магистърска форма на обучение ...
Специалности 29.9.2014 г. ...    ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... г. 4.   за всички специалности 22.02 – 23.02.2017 г. четвърти курс Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:BG03 BNBG 9661 3100 1746 01Банка: ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... , ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 2.9.2021 г. ... в трети курс след класиране по специалности Записването се извършва само на място в УНСС!  За редовно обучение № Направление/поднаправление ден/месец     1. Направление „Политически науки“, ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. 13.5.2021 г. ... ПЛАН-ГРАФИК   на дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2020/2021 г.   1. Годишна поправителна сесия за учебната 2020/2021 г. 14.06.- 20.06. 2. Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия до 23.06. 3 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... класиране на студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, ...
Класиране по специалности след 2-ри курс - София 10.4.2017 г. ... на документи за класиране по специалности след 2-ри курс е само онлайн!  Влизането в системата е чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр, студентът трябва да въведе от менюто всички специалности от съответното направление/поднаправление в желания ред. Студент от ...
За Специалността 28.1.2021 г. ... икономия е една от най-търсените и популярни специалности във всички водещи световни университети. Различни курсове, дисциплини, бакалавърски, магистърски и докторски програми по политическа икономия могат да се открият в университета Джонс Хопкинс в САЩ, в университета в Цюрих, в Лондонското ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... цели За да се придобие подготовката на студентите от специалности “Бизнес Информатика”, студентите от направление “Икономика” задължително изучават: Оптимизиране на Бази от данни и управление на производителността; Информационна сигурност на бизнес информационни системи; Архитектура ориентирана към ...
Специалности 9.1.2014 г. ... ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... в ОКС"бакалавър" по всички специалности в РЦДО гр. Пловдив е в размер на 231 лв ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Такси за обучение ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“ ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и магистърска степен – последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявления). Условните изпити, включени в извънредната ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... специалността е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика ...
Инструкция 22.4.2020 г. ... подаване на онлайн заявление за класиране по специалности след II курс Влизането в системата се извършва чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр кандидатът има възможност да въведе от меню специалностите от съответното направление/поднаправление в желания ред. ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... записване в трети курс след класиране по специалности № Направление/поднаправление ден/месец 1. Направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 07/09 2. Поднаправление ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2015/2016 г. 18.5.2015 г. ... . Подаване на документи за прием по специалности след втори курс 25.05.-14.06. 4. Изчисляване на среден успех за прием по специалности 06.07. 5. Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки 07.07. 6 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... класиране на студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1.  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори ...
Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности 22.3.2021 г. ... за подготовка Уважаеми колеги, ДОКТОРАНТСКИЯ МИНИМУМ е ВИНАГИ писмен и се състои от две части: 1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС “магистър” ...
Линкове 14.3.2013 г. ... прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... колеги, Двете специалности, по които катедра „Икономикс“ ще обучава магистри през новата академична 2021/2022 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и ...
OKS 28.2.2013 г. ... е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера (социално-културни ...
Специалности 2.7.2021 г. ... . С преподаване на български език  Специалности от зимен семестър на 2021/2022 учебна година  С преподаване на английски език: НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИКОНОМИКА   Икономика на отбраната и сигурността със ...
Прием 26.5.2021 г. ... (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в специалности с преподаване на български език); 5. документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво не по-ниско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за ...
Специалности 12.3.2021 г. ... . С преподаване на български език Специалности  2021/2022 учебна година с преподаване на английски език:               1. Международни икономически отношения с преподаване на английски ...
Такси 1.7.2021 г. ... (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  ...
Обучение 1.7.2021 г. ... е организирано в специалности(link).          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с ...
Такси 1.7.2021 г. ... (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и управление  (всички специалности) 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (всички специалности) 350.00 лв. Политически науки ...
Обучение 11.7.2019 г. ...  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... прием на документи за класиране по специалности след втори курс – https://student.unwe.bg Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание в състезателна ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... език в бакалавърски и магистърски специалности, висококвалифицираните лектори, богатата библиотека, компютърната база, спортният комплекс, връзките с работодатели и други. Обучението при нас ви дава възможност да създадете полезни лични и бизнес контакти за цял живот ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... на студентите от всички специалности към съответния факултет. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет. Предоставяните ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... в представителството от различните специалности. Изборът на членове на Общите събрания на факултетите от представителната група на служителите (когато тя се формира на квотен принцип) да се удостоверява с протокол от проведеното събрание за избор на представители и доклад от ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... .5 години (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти); „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение при същите условия (както за „Маркетинг”) за 1 година, 1.5 ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... и икономисти от други икономически специалности. Те трябва да добият и допълнят своята подготовка с изучаване на основните транспортни икономически дисциплини: икономика на транспорта, управление на транспорта, икономически анализ на транспортната фирма, маркетинг на ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... бакалаври, завършили същата или други специалности от всички висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест за икономисти или неикономисти. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и умения ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... курс обучението се профилира по специалности. Това става на базата на желанията на студентите, като те се класират по успех (среден успех от първите четири семестъра). В трети и четвърти курс, дисциплините в спец. „Мениджмънт на недвижимата собственост" се разделят ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... е направено допълнително класиране по специалности след втори курс.  Виж тук. Записването е от 9 октомври (вторник) до 12 октомври (петък) в отдел “Студенти” в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... подготовката си, а бакалаврите от други специалности могат да придобият нови знания в медийната сфера. Към момента катедрата предлага обучение в следните магистърски програми: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за повече ...
Център за факултативно обучение 19.11.2020 г. ... на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика.      Приемат се студенти, обучаващи се в редовна форма във всички степени на висшето образование в ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... е класирането по специалности след 2-ри курс. Можете да проверите резултата си в система Web-Студент. Класирането е окончателно и не се приемат молби за преместване в други специалности. Минимални балове (PDF) График за записване на ІІІ курс след ...
Специалности 28.8.2012 г. ... направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език); 4.1     ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... се за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език); 4.1     ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. Политически ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и магистърска степен - последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявление) ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... - студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност” се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... за акредитирани професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на ...
Изпити 6.7.2015 г. ... Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности, изучавани в УНСС, включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При ...
Класиране 6.7.2015 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидатстудентския изпит се заплаща такса.  ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... само по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10). (4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет. Чл. 5. (1) Обучението в образователно-квалификационна степен ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на писмен конкурсен изпит, под формата на тест За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса. Кандидатстващите за специалността ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... по ред  Специалности и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: ...
Изпити 6.7.2015 г. ... . (3) Кандидат-студентите за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват. Кандидат-студентите за специалностите "Международни икономически отно­шения", "Международни отношения: Международна публична администрация", ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... на кандидат-студентите по всички специалности с изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. ...
Класиране 6.7.2015 г. ... картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... . Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10). (4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет. Чл. 5. (1) Обучението в ...
Специалности в редовно обучение 6.7.2015 г. ... В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИ, ПО НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически науки". 2. Български език и литература (4 единици) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". 3. ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването им през първите две години. (3) За периода ...
Катедри 11.4.2012 г. ... степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 14.6.2021 г. ... език“ – 3 сем. Специалности дистанционна форма на обучение Управление на търговски вериги – 2 сем. Мениджмънт в туризма – 2 сем. Управление индустрията на гостоприемството на английски език/Management of hospitality industry - 2 сем ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа ...
Специалности 5.11.2018 г. ... степен Бизнес информатика и комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
Разписание 2.9.2021 г. ... за следните специалности от 3 - ти курс: Икономика на туризма; МИО; МИО с преподаване на англ. език; МО; Европейска политика и икономика; Политология:  Учебното разписание на занятията по Втори чужд език ще бъде обявено допълнително след 10 ...
История 26.7.2018 г. ... и комуникации" с обучение по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедрата е – проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (2008 - 2016). 2016 Ръководител на катедрата е проф.Камелия Стефанова (2016 - ) ...
История 10.12.2012 г. ... е водеща катедра на две специалности – „Макроикономика” и„Икономика”, които са в рамките на професионално направление “Икономика”. Специалност “Икономика” се преподава на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма ...
История 28.9.2012 г. ... на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от ...
История 26.1.2021 г. ... на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен: Стопанско управление Бизнес ...
История 3.2.2012 г. ... и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт е ...
История 22.12.2018 г. ... й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.; - не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, ...
История 3.9.2012 г. ... характеристики и учебни планове) за двете специалности - в съответствие с новите реалности на пазарната среда, европейските стандарти за висше икономическо образование и изискванията на стопанската практика. Бакалавърската специалност “Икономика на индустрията” е водеща отраслова специалност в ...
История 7.2.2019 г. ... икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с четири факултета, един от които е Търговският факултет. Неговият първи декан е проф. Пенчо Радковски. В рамките на ...
История 26.8.2020 г. ... университет. Нейното създаване, заедно с други отраслови специалности е непосредствен израз на възприетия от тогавашното държавно ръководство курс на индустриализация и електрификация на страната, на коопериране и механизиране на селското стопанство, за достигане в кратък срок на развитите страни и преодоляване на ...
История 3.10.2017 г. ... , за завършилите бакалавърска степен по други икономически специалности и за неикономисти. Успешно защитили дисертации са четирима докторанти на катедрата (един от които от чужбина), а понастоящем се обучават още двама. От 2005 г. обучението по логистика се привежда в съответствие с новата стратегия на УНСС, което ...
История 23.3.2017 г. ... и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на специалност ...
История 17.9.2016 г. ... от университета - първокурсници и второкурсници от всички специалности - посещават веднъж седмично часовете по спорт. Те имат възможност да практикуват спорт по избор в профилирани групи, които се водят от висококвалифицирани специалисти. По-изявените студенти (след подбор) се включват в представителните отбори на ...
Партньори 3.9.2012 г. ... катедрата в няколко направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което катедрата е водеща в инициирането и провеждането на съвместни ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... за стопански и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт е ...
За катедрата 20.5.2021 г. ... на народното стопанство” на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен. Катедра Управление във ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... език". В ОКС "Магистър" студентите се обучават в специалности "Бизнес информатика" и новата специалност "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализ", в която се комбинират професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии и иконометрията ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... и социално дело“? Защото двете  специалности на катедрата са на първите места сред най-търсените специалности в УНСС. УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – най-важният фактор за успех! Специалността обхваща дейности  свързани с най-ценния ресурс на всяка организация - нейния ...
За катедрата 21.1.2021 г. ... и други математически курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на специалност ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на международната търговия, международния бизнес, маркетинг и мениджмънт, международните финанси.  Нашите преподаватели са търсени ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно право", ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
Конференции и форуми 23.4.2021 г. ... и ОСМА за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (22 април 2021): ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ВРЕМЕТО 2. Осмо издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.) 2020 г. 1. Седма студентска ...
Проекти 3.9.2012 г. ... за оценяване по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 2.3.2018 г. ... е за завършили икономически и неикономически специалности. Продължителността е 1 година (2 семестъра) Каква е таксата за обучение? Обучението е платено – 900 лв. на семестър, превеждани в началото на всеки семестър. Как да кандидатствам? Приемът е чрез изпитен тест ...
Специалности 24.4.2018 г. ... е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политология в УНСС - първата в България, приета за член на Европейския консорциум за политически изследвания (Есекс, Великобритания), е определена от списание "European Journal of ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... , 1.5 години (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти); „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение при същите условия (както за „Маркетинг”) за 1 година, 1.5 години ...
Специалности 18.11.2015 г. ... номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 21.5.2021 г. ... .unwe.bg/ 2. Информация за специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план 4. Избираеми дисциплини първи ...
Специалности 14.2.2012 г. ... познания, както и с програмите и специалностите във водещи европейски университети. Преподаването се провежда: на български език; на английски език - за чуждестранни и български студенти; в редовна форма на обучение (в София), също и в дистанционна форма (във филиал “Икономика и ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни ...
Специалности 25.10.2012 г. ... ...
Специалности 28.2.2018 г. ... или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 15.2.2012 г. ... "Политическа ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо учение за държавата", ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Международни отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", "Облигационно ...
Специалности 17.1.2013 г. ... по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 12.3.2019 г. ...   В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност.       ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. "Международни ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен ...
Специалности 11.10.2012 г. ... . Баскетбол – ст.преп Спас Ставрев, ст. преп. Лариса Касабова 2. Волейбол – ст.преп. Петър Иванов, ст.преп. Ралица Арсова 3. Футбол – ст. преп. Цветан Владайчев, ст.преп. Иван Стоиолв 4. Тенис на корт – ст.преп. Надя Бонева, ст.преп. Кирил Германлиев 5. Тенис на маса – ст. преп. Елена Монева, ст ...
Специалности 9.2.2015 г. ...        ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ ...
Специалности 16.2.2012 г. ... “Финансов контрол” е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.. Целите, заложени в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред ...
Журналистика в УНСС 3.11.2017 г. ... сте кандидат-студент, запознайте се с нашите специалности ...
Специалности 21.6.2021 г. ... и вериги на доставките" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС ...
Обучение 26.8.2020 г. ... видове транспорт и предлага обучение в следните специалности: Икономика на транспорта  и енергетиката – ОКС „Бакалавър“ Икономика на транспорта – ОКС „Магистър“, 2 сем. Интелигентни транспорти системи – ОКС „Магистър“,2 сем. Транспортен ...
Обучение 28.9.2012 г. ... активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно право", ...
Обучение 17.9.2016 г. ... активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово право", ...
Обучение 26.2.2018 г. ... и социална защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на ...
Обучение 22.12.2018 г. ... Държавен изпит Учебните планове по двете специалности са съобразени с държавните изисквания. На базата на издадените дипломи за завършено висше образование за ОКС “Бакалавър” се издават сертификати на английски език. Повече информация за кандидатстудентската кампания можете да ...
Обучение 19.9.2014 г. ... собственост" осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски език Специалност ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ... Борисова      Приемният изпит за специалностите със специализации през месец януари е есе. За тези две специалности може да се кандидатства и по всяко друго време на учебната година, като освен ако кандидатстването не е в рамките на септемврийския прием, приемният изпит е есе ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 20.9.2021 г. ... .unwe.bg Специалности към катедра Управление:  (обучението по специалности е в две и три семестриални форми, редовно и дистанционно обучение. За повече информация - magistri.unwe.bg) Бизнес администрация Бизнес ...
За факултета 29.3.2017 г. ... дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и управление“ с ...
За факултета 7.10.2019 г. ... обучава докторанти в следните научни специалности: “Административно право и административен процес”,  “Гражданско и семейно право”."Изобретателско, авторско и патентно право", "Римско частно право", "Граждански процес", "Трудово право и ...
Обучение 14.6.2021 г. ... и компетенции на студентите, обучавани по специалностите във факултета съответстват на тенденциите и актуалните потребности на икономиката. Това е предпоставка възпитаниците на факултета  да са конкурентоспособни при тяхната реализация. ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА ...
История 23.3.2021 г. ... звено към УНСС. В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на ...
За факултета 23.3.2021 г. ... звено към УНСС. В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... В учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. Целта на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... не трябва самоцелно да решават какви специалности да развиват – Проф. Статев, според рейтинговата система на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността ...
Обучение 22.5.2017 г. ...  редовна форма на обучение за специалностите: 0 Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност ...
История 25.1.2018 г. ... половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги ...
За факултета 12.5.2017 г. ... научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в ...
Начало 30.1.2018 г. ... половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и ...
Наука 10.4.2013 г. ... обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – индустрията и селското стопанство. В потвърждение на това е организираната от деканското ръководство през октомври 2004 г. научна ...
Партньори 2.3.2012 г. ... среща на компанията със студентите от специалности „Икономика на Индустрията” и „Бизнес Икономика”. Изпълнителният директор на Софарма Трейдинг Димитър Димитров не само представи  бизнеса на компанията, но и заедно с Антоанета Георгиева Директор Човешки Ресурси и ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и ...
История 9.4.2015 г. ... в обучението на студентите в различните специалности, но и в разработването на научни и изследователски проекти ...
За факултета 19.9.2017 г. ... (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” се ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... , Турция и Украйна. Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ...
Такси за обучение 13.8.2021 г. ... учебната 2021/2022 година За всички специалности с преподаване на български език - 950 лв. За всички специалности с преподаване на английски език - 1900 лв. Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС „магистър“ за всички специалности в ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7 ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... (всички икономически специалности) 250.00 лв. 250.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация") 250.00 лв. 250.00 лв. Социология ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
УНСС №1 12.7.2021 г. ... редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 41 докторантски програми. УНСС си сътрудничи със 133 университета от цял свят, с които работи по съвместни ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... на публичните власти в тази област. Във всички специалности и форми на обучение ще продължат да се осигуряват подходящи предпоставки за изграждане у студентите на способности да разбират нови понятия, да мислят критично и творчески и да действат предприемчиво за разработването и прилагането на ...

Новини

412 results found
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА 17.9.2021 г. ... . по график ще започват срещите на първокурсниците по специалности с ръководствата на катедрите и факултетите. Предизвикателствата и промените са част от живота и трябва да се стремим да извлечем доброто от тях. Като университет номер едно в дигитализацията, започваме годината с увереност, че в какъвто и ...
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности, както следва:   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” - зала 2005 - доц. д-р Ивайло ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... кампания 2021/2022, за специалностите и възможностите, които УНСС предлага, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, проведохте активна кандидатстудентска кампания за прием на бакалаври, ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... започва приема на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ от понеделник 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в ...
Кандидатстването и записването за бакалаври продължава през цялото лято 30.7.2021 г. ... обявява допълнителен прием за всички специалности, платено обучение, (с изключение на специалност „Право“), за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит или успешно положен конкурсен изпит в УНСС. Кандидатите за специалност „Медии и ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г. През учебната 2021-2022 ...
Наши студенти с участие в програма на „Заедно в час“ 23.7.2021 г. ... 6 от тях бяха одобрени. Те са от следните специалности: „Регионално развитие“, „Медии и журналистика“, „Бизнес информатика“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 27.09.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт в ...
Държавен изпит през месец сепртември 8.9.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 27.09.2021 г. от 10.00 ч. в зала 2117 ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... Чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности, споделянето на добри практики, генериране на добавена стойност и синергия, сътрудничеството ни ще спомогне за увеличаване на академичния капацитет и подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, ...
УНСС в топ 3 на най-желаните университети в България 1.7.2021 г. ... ще се борят за едно място при класирането по специалности. Самото класиране ще стане ясно на 8-ми юли. От дирекция „Учебна дейност“ припомнят, че започват кандидатстудентските изпити и записвания за бакалаври. Първият изпит по Български език и литература ще се ...
#СедмицаНаУНСС 27.6.2021 г. ... . Най-голяма активност да се запознаят със специалностите, предлагани в УНСС са проявили жените между 18-24 години. Информационното съдържание бе представено в над 260 отделни поста и подкрепено от над 20 публикации в сайта на УНСС. Седмицата бе отразена в също ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“ продължава до 29 юни. Подаването на заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия става по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място ...
График - Разпределение на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 21.6.2021 г. ... . от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“     Ø     Указания за Дипломантите  за  I-комисия в зала 2111          Ø Дипломантите се явяват ...
Елин Топузаков подаде документи за кандидатстване в УНСС 14.7.2021 г. ... среща с ректора на УНСС прегледах специалностите и избрах няколко, които много ми допадат. Чакам с нетърпение класирането и се надявам да бъда приет“, коментира звездата. Стъпка 1: Закупуването на пакет с документи от книжарницата на УНСС. Стъпка ...
Прием 2021 16.6.2021 г. ... образование и да попълните желаните специалности. Tаксата се заплаща онлайн в приложението с банкова карта, която притежава 3D верификация. Подаване на документи на място: в Центъра за прием на документи в УНСС, в РЦДО – Хасково и в регионалните бюра по градове ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите могат да подават заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия до 29 юни по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... за международно акредитиране на специалности и катедри. От България катедра "Регионално развитие" също участва в партньорските срещи, чрез включване в уебинар с Асоциалцията на общините от селските райони в Хърватия. Обсъдени бяха възможности за създаване на ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... кампания 2021, предлаганите специалности и възможностите, които УНСС предоставя на младите хора, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, УНСС започна приема на документи за класиране и ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... направления. Имаме 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, с което разполагаме и с огромен набор от студенти за стаж и практически занятия. Имаме много сериозни партньорства и очакваме подписването на това споразумение да предостави още нови ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... за кандидатстване, избора на специалности, както и за допълнителните удобства, създадени за обучаващите се в нашия университет, включително възможностите за стипендия, общежитие, спорт, пътуване и учене в чужбина чрез програмите на „Еразъм“ и ENGAGE.EU и ...
Българската национална телевизия обяви второ издание на ТВ академия 7.6.2021 г. ... да участват студенти от всички специалности, свързани с журналистика, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт, режисура, операторско майсторство, технически специалности, дигитални медии и среда, аудиовизуални ефекти, театрални и музикални изкуства и др ...
Над 50 Live Streams в #СедмицаНаУНСС 31.5.2021 г. ... активност да се запознаят със специалностите, предлагани в УНСС са проявили жените между 18-24 години. Информационното съдържание бе представено в над 260 отделни поста и подкрепено от над 20 публикации в сайта на УНСС. Седмицата бе отразена в също ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... обучение в 3 бакалавърски и няколко магистърски специалности, кои са предимства на дистанционната форма? Има световна тенденция към нарастване на дела на дистанционно обучаваните студенти спрямо общия им брой. И това не е само резултат от COVID кризата. Новите поколения са технологично грамотни и дори ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... на интелектуалната собственост. В института имаме две специалности, по които може да се обучавате. В едната специалност ще получите знания как интелектуалната собственост в сферата на индустрията може да Ви доведе и до икономическо предимство, като изучавате патенти, полезни модели, търговски марки, промишлен ...
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... от осемте факултета на университета, техните катедри и специалностите, които предлагат. Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет „Учебните програми на Общоикономически факултет са насочени към развитие на търсените към момента и в следващото десетилетие умения, като аналитично ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 24.06.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционна форма на обучение защитата на ...
Държавен изпит през месец юни 18.5.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в зали П034, П035 и П036 ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... Европа. Ще бъде отделено време на всяка от 43-те специалности на УНСС. Гид на виртуална разходка в три части, е ас. д-р Константин Бобчев, правнук на проф. Стефан Бобчев - създателят на Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), днешен Университет за национално и ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... собственост“ спрямо други конкурентни специалности в други университети? Много съм радостен, че нашата катедра е пълна с млади хора, амбицирани за реални действия в посока осъвременяване на преподаването. Има, разбира се, и хора с голям академичен опит, което дава една изключително ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 17.5.2021 г. ... присъствени защити на дипломни работи на студентите от специалностите „Макроикономически политики и пазари“ – 2 сем., „Макроикономика“ – 3 сем. и  „Макроикономика и финанси“ – 3 сем., ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 01.07 ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... Всеки университет имаше възможност да представи своите специалности и условия за кандидатстване. Към представянето на УНСС имаше голям интерес. Секцията на университета беше посетена, както от зрелостници, така и от ученици от 9, 10 , 11 клас и техните родители. Посетителите бяха от Дупница и региона, както и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... нимание, че на класиралите се дава право на прием в 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска (вдясно) и проф ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... , че на класиралите се дава право на прием в 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска (вдясно) и проф. ...
Ректорът представлява ENGAGE.EU на консултационната среща на ЕК с ректорите на Европейските университети 28.4.2021 г. ... , но и съвместните обучителни курсове, съвместните специалности и повечето от общите  инициативи в рамките на Европейските университети.“ По време на срещата беше изтъкнато, че създаването на Европейски университет е твърде амбициозна и сложна задача – начинание, което изисква много ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... с необходими компетенции и авторитет на всички специалности по съответните професионални направления. На следващото заседание на СН ще предложа програма за работа, насочена към постигане на няколко взаимосвързани приоритета, като устойчива образователна система, устойчива научно-изследователска ...
УНСС участва в кампанията „Висше образование в България - разумният избор“ 26.4.2021 г. ... изчерпателна информация за специалностите, начина на кандидатстване в УНСС и необходимите документи, бяха три пъти повече отколкото на първата онлайн среща, проведена през месец март. По време на втората онлайн среща В онлайн ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... да кандидатстват във всички специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС. Тя ги поздрави за мотивацията и желанието да участват в състезанието и им пожела успех . На откриването на състезанието ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... да кандидатстват във всички специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС. Тя ги поздрави за мотивацията и желанието да участват в състезанието и им пожела успех . На откриването на състезанието ...
Защо да кандидастваш "Регионално развитие" и да учиш за интелигенти градове 11.5.2021 г. ... УНСС приема студенти по специалности още от първи курс. Кандидат-студентската кампания вече започна. Подават се документи от 14 до 29 юни. Класирането е на 8 юли. Можете да участвате!Стараем се в учебните планове да включваме съвременни и актуални ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Бургас 30.3.2021 г. ... има голям и гъвкав избор от специалности. Мисля, че в духа на лидерството, като институции можем да намерим много общи теми за научни разработки. За нас най-важното е да дадем мотив на младите хора в Бургас и региона да останат и да се развиват в град с ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... и над 80 магистърски специалности, които непрекъснато се модернизират и осъвременяват в унисон с изискванията на работодателите и бизнеса. Имаме 21 центъра и 3 института, които се занимават с научноизследователска дейност. Като водещ приоритет сме си ...
График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2021г. /четвъртък/ и 26.03.2021г. /петък/ 24.3.2021 г. ... всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“   Указания за Дипломантите  Дипломантите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... , и за студентите. В университета се съчетават специалности, които са много конвертируеми и студентите намират много добра реализация. А когато преподавателите са творчески и креативни личности и с упорита работа, те достигат до сериозни резултати. Затова УНСС е перспективен и атрактивен ...
АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС 22.3.2021 г. ... колеги - КОИТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ специалности водени от катедра "Икономикс" (бакалавър и/или магистър), С УДОВОЛСТВИЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ, че във връзка с учредяването на АЛУМНИ КЛУБ (към катедрата), вече можете да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ за членство на e-mail: economics@unwe.bg ОЧАКВАМЕ ...
Майсторски клас за създаване на успешни промоции се проведе със студентите от магистърската програма „Управление на търговски вериги“ 22.3.2021 г. ... класове със студентите от магистърските специалности, водени от катедрата. Целта е да се подпомогнат студентите за постигане на професионален успех чрез силата на знанието и на добрата практика. Лектори са водещи специалисти от търговския бизнес ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... . Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. Пореден успех за вашите студенти.  На какво се дължи това?  Състезанието е в областта на ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... от цялата страна беше обсъдено какви специалности могат да избират, как да кандидатстват, на какви изпити могат да се явят, както и условията за международни стажове и програми. Екипът на УНСС запозна зрелостниците и с дейността на Студентския съвет, материалната база на университета, ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на дипломните работи ще се проведе в два дни - на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа  и  26.03.2021г. /петък/ от 9 ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ...  Защитата на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams.      Влизането в системата MS Teams на всеки ...
За четвърта поредна година #unwemedia ще бъде партньор на „Работилница за репортери“ 4.3.2021 г. ... "Обществени комуникации и информационни науки", специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика" в УНСС. От настоящото издание, поради засилен интерес на ученици от цялата страна към журналистическия проект, „Работилница за репортери 2021“ официално разширява обхвата си на ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... , иновативни и търсени от работодателите специалности, които да изграждат подготвени и конкурентоспособни млади хора, бъдещите експерти във финансите и икономиката“, коментира проф. Димитров. „Анализът на данни е едно от уменията на бъдещето. Новата магистърска програма по ...
#unwemedia се срещна със студенти от Стара Загора, Ботевград и Монтана 1.3.2021 г. ... , проявяващи интерес към бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Две от срещите бяха виртуални – в платформата MS Teams, използвана за целите на онлайн обучението в УНСС. Те бяха с ученици от старозагорския клуб „Млад ...
Станете наши студенти с участие в националното състезание за творчески разработки по медии и журналистика 28.2.2021 г. ... оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи свобода и възможност за оригинални идеи на кандидатите. Срокът за изпращане на ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... ще е най-добър избор и вече си е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват тук.          Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... ще е най-добър избор и вече си е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват там. Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия свят на ...
Видинска ученичка сред първите в Национално състезание по икономикс 17.2.2021 г. ... съм взела успешно изпита, мога да избирам от 33 специалности в направление "Икономика" в УНСС и след завършване на средното си образование мога да се запиша, в която искам специалност... Счетоводството ми харесва, интересна е специалността... На учениците от по-малките класове бих им казала да не ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.03.2021 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 12.2.2021 г. ... на дипломните работи за специалности: "Макроикономика" - 2 сем., "Макроикономика" - 3 сем., и "Макроикономика и финанси" - 3 сем., редовна форма на обучение ще се проведе на 22.03.2021г. (понеделник) от 10.00ч. в кабинет 4013 - присъствено, съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №289/11.02 ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... изпит за специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" ще се проведе на 19.03.2021г. от 10.00 часа като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС. Държавният изпит за специалност "Икономика", ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... в направление „Икономика“ във всичките 33 специалности на УНСС. Тя изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех. Участници в шестото Национално състезание в Тестовия център на УНСС В Националното състезание по икономикс на АИУБ участваха ученици от Пловдив, Казанлък, ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... в направление „Икономика“ във всичките 33 специалности на УНСС. Тя изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех. Участници в шестото Национално състезание в Тестовия център на УНСС В Националното състезание по икономикс на АИУБ участваха ученици от ...
13 години #unwemedia! 6.2.2021 г. ... и журналистика". В момента катедрата развива шест специалности от всички степени на висше образование - две бакалавърски, две магистърски и две докторски програми. Честит рожден ден на постоянно растящото семейство на #unwemedia! View this post on Instagram A post shared by ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... в различни бакалавърски и магистърски специалности. Бил е главен секретар на УНСС по международно сътрудничество (2019–2020 г.) и е научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (от 2016 г.). Владее английски и немски език. Има десетки научни публикации в страната и ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... предлага модерно образование в 43 бакалавърски специалности търсени от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни планове, модерна учебна база, програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти. УНСС беше сред първите университети, които изградиха изцяло онлайн работен ...
Започна записването за Медийни класове 2021 22.1.2021 г. ... отворени за всички желаещи (1-4 курс, всички медийни специалности, магистранти, докторанти).    За участието си в курсовете успешните участници ще получат индивидуални сертификати, а класовете, в които желаете да се включите, можете да ИЗБЕРЕТЕ ТУК   ВАЖНО! Формата за избор ще бъде ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и управление“; „Политически науки“; „Социология, антропология и науки за ...
Държавен изпит през месец март 12.3.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 29.03.2021 г. от 10.00 ч ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 18.12.2020 г. ... и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м. Март 2021 г., м. Юли 2021 г. и м. Октомври 2021 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... разкриването на съвместни бакалавърски и магистърски специалности с чуждестранни университети. По-нататък ректорът посочи: Не позволихме да се компрометира летният семестър. Проведоха се много научни форуми, достойно, макар и виртуално, отбелязахме нашия юбилей, не позволихме да бъде нарушен обичайният ...
Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 16.12.2020 г. ... акредитирани програми в България от ELA в следните специалности: Бакалавърската програма „Бизнес логистика“ Mагистърските програми „Бизнес логистика“ Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“ Mагистърските програми „Управление на веригата на ...
Проведе се първата онлайн церемония по връчване на дипломи организирана от катедра „Управление“ 16.12.2020 г. ... . Вие завършвате една от най-желаните специалности на нашия университет. Искам да ви уверя, че методите, по които сте обучавани, знанията, които усвоихте, не отстъпват на най-добрите в света. Затова всички вие вече сте напълно равностойни с вашите колеги от чужбина. Имайте ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... (ИИСТТ) на УНСС. Общо 80 студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... (ИИСТТ) на УНСС. Общо 80 студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в платформата ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 20.11.2020 г. ... събитие по дипломиране на бакалаври в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, поздрави бъдещите журналисти и комуникационни специалисти с кратко ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 19.11.2020 г. ... събитие по дипломиране на бакалаври в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, поздрави бъдещите журналисти и комуникационни специалисти с кратко ...
CIMA препотвърди нашата международна акредитация 18.11.2020 г. ... обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, се признават общо осем от всички 16 изпита от престижната международно призната професионална квалификация ...
СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 4.11.2020 г. ... Могат да участват студенти от всички специалности и форма на обучение в УНСС Студентите трябва да систематизират своите идеи в презентация, която да представят пред научно жури. Презентацията (PowerPoint) трябва да бъде между 12-15 слайда. Желателно е тя да бъде на ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... за кандидатстване за всички магистърски специалности е 3 септември включително ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... катедрата изгради една от най-конкурентните специалности в страната. Сигурна съм, че днес ще бъдат обсъдени най-актуалните предизвикателства пред транспортния сектор. Всички с нашите умения и знания следва да работим всеки ден транспортната система да става все по-безопасна, допълни тя ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... една от най-конкурентните специалности в страната. Сигурна съм, че днес ще бъдат обсъдени най-актуалните предизвикателства пред транспортния сектор. Всички с нашите умения и знания следва да работим всеки ден транспортната система да става все по-безопасна, ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... международните акредитации на специалности във Финансово-счетоводния факултет от три авторитетни международни организации - ACCA, CIMA и ICAEW.  Международно признатият профил на обучение е плод на осем години усилия. Благодарение на тази политика успяхме да ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2020 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 22.9.2020 г. ... ще се  проведе  в един ден  на 12.10.2020 г. /понеделник/ от 09,00 часа. РЕЦЕНЗИИТЕ се получават /положителни и отрицателни/ на следните ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на ...
Започна приемът в магистърската програма "Международни икономически отношения" 4.11.2020 г. ... икономически или неикономически специалности. Продължителността на обучението е три семестъра. Студентите получават знания и умения за международните икономически отношения и бизнес в съвременната дигитална среда. Кога да кандидатствам: до 03.09 ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... си и онлайн. Приемът за всички специалности е с конкурс по документи и/ или с кандидат-магистърски изпит в електронен формат (тест или есе). За допълнителна информация посетете: magistri.unwe.bg  Пожелавам ви здраве и сбъдване на мечтите за лично и ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... на съвместни нови курсове и специалности, както и към внедряване на образователни иновации. Този проект ще бъде изключително полезен за нашите студенти, защото им отваря широко вратата към обучението и традициите на едни от най-авторитетните европейски ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО на 05.10.2020 г. от 13.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В ЗАЛА 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, ...
График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 2.7.2020 г. ... всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“             Ø Изисквания към Дипломантите:             ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... , бакалавърските и магистърските специалности, които те предлагат. Цялата публикация в оригинал можете да видите тук Проф. Кох започва разказа си за нашата Алма матер от неговото основаване през далечната 1920 г., спира се на академичния и научен ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... форма на обучение се класират по специалности и по първо желание (съобразно капацитета) ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... университет. Имаш богат избор от 43 специалности, ще се обучаваш в модерна учебна среда, ще учиш един или два семестъра в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“, ще имаш достъп до световни бази данни, ще спортуваш в един от най-големите ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... училища с изучаване на икономически специалности, които са членове на АИУБ. Ректорът проф. Димитров приветства участниците с „Добре дошли!“ и благодари за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Нашите преподаватели надграждат ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... училища с изучаване на икономически специалности, които са членове на АИУБ. Ректорът проф. Димитров приветства участниците с „Добре дошли!“ и благодари за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Университетските преподаватели ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... изпити по поднаправления и специалности ще се проведат ОН ЛАЙН чрез платформата MS TEAMS. За целта трябва да имате имейл в unwe.bg. Ако нямате такъв, обърнете се към IT отдел на тел: 02-81-95-531. Поради създалата се обстановка в страната в условията на коронавирус ...
Възможностите за разширяване на сътрудничеството обсъдиха ректорът и председателят на парламентарната антикорупционна комисия 3.6.2020 г. ... на партньорството със стажове на студенти от различни специалности на УНСС в Народното събрание, използване на експертизата на наши преподаватели, работата по съвместни проекти и др. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи на г-н Борис Ячев юбилеен плакет „100 години ...
Ново признание за УНСС от CIMA 26.5.2020 г. ... студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, вече се признават общо осем изпита от квалификацията.  Акредитацията е постигната в рамките на проект НИ-1-2019 с ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... сесия. Държавният изпит на студентите от специалности:   1.     „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365. 2 ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата поща с домейн ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... от 60-те студенти от различни специалности, които участваха в юбилейната конференция, имаха задачата да подготвят икономически разработки. Преподаватели от катедрата подбраха 28-те най-добри, които бяха представени под формата на презентация пред четиричленно научно жури. Негов ...
Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.5.2020 г. ...  I-ва комисия от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“              Ø Изисквания към Дипломантите:                Ø ...
20 000 студенти на УНСС вече могат да учат онлайн 16.3.2020 г. ... дисциплина за различните специалности има създадени отделни виртуални „аудитории“ в MS Teams, в които студентите и преподавателите се срещат посредством електронните си профили. Приложението може да се използва с лекота както на десктоп, така и ...
ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение 15.3.2020 г. ... дисциплини, изучавани от двете специалности на Института в бакалавърска и магистърска степен. Освен електронен достъп до учебните материали с указания за самоподготовка, ще бъдат предоставяни и електронни консултации в обявените по графика, за това дни. Формата и ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 16.3.2020 г. ... с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 23.03.2020г. на информационното табло в 10,00 часа и по изключение на електронната страница на катедрата.   Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... бакалавърски и магистърски специалности; признати бяха до 8 изпита от престижната квалификация ICAEW Chartered Accountant, проведени бяха десетки съвместни мероприятия и много други. Доц. д-р Михаил Мусов – институционален координатор на партньорството ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... и човешки ресурси” (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“) за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. в зависимост от това дали са в ХІІ или ХІ клас. Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... и човешки ресурси” (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“) за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. в зависимост от това дали са в ХІІ или ХІ клас. Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание ...
Партньорството между УНСС и ICAEW продължава и през новото десетилетие 5.2.2020 г. ... относно акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити посетете раздел "Международни акредитации" или се свържете с доц. д-р Михаил Мусов (mmusov@unwe.bg) – главен секретар по международно сътрудничество ...
Нови форми на партньорство между УНСС и Банка ДСК 30.1.2020 г. ... чрез откриването на нови специалности. Като пример проф. Димитров посочи магистърската програма „Управление на киберсигурността“, към която има подчертан интерес. Двете страни обсъдиха и други нови форми на сътрудничество от взаимен интерес ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... студенти от различни специалности да се включат в стажантски програми поради обширната и разнообразна дейност на Съдърланд - една от най-големите компании за трансформация на процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални вертикали ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... Ние имаме много студенти, чиито специалности са тясно свързани с вашата работа, каза проф. Димитров и посочи, че за успешното  партньорство допринася и добрата работа на МРЦК. Проф. Димитър Димитров 40% от стажантите ни остават на работа ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... и на магистрите от специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“. „Завършвате една много търсена и перспективна специалност. Трябва да сте горди, че завършвате тази специалност ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... в една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. Никога не забравяйте, че сте завършили УНСС“. Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... . Вече сте бакалаври в една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. Никога не забравяйте, че сте завършили УНСС“. Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... обучението си в една от най-престижните специалности в нашия университет. Тя ще ви даде възможност за реализация в много различни области, заяви проф. д-р Маргарита Александрова, преподавател в катедра „Финанси“ и директор на Центъра за дистанционно обучение. Проф. ...
Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково 13.1.2020 г. ... на УНСС в Хасково 191 бакалаври и магистри от три специалности получиха дипломите си. „УНСС винаги ще остане отворен за вас. Винаги бъдете заедно, както сега на дипломирането, и продължавайте да учите“, пожела на абсолвентите доц. д.н. Живко Драганов, директор на РЦДО ...
Дипломираха се магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 2.12.2019 г. ... по връчване на дипломите на магистрите от специалностите „Икономика на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“. Надявам се, че обучението по тези специалности ще бъде полезно за ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 29.11.2019 г. ... и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... и Георги Василев, които са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 13.1.2020 г. ... и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ получиха своите дипломи в зала „Тържествена. „Церемонията започна с националния, европейския и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... и Георги Василев, които са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... , създаване на нови бакалавърски и магистърски специалности в областта на дигиталната икономика. Затова тематичните направления на конференцията са фокусирани върху проблемите и предизвикателствата, които дигиталната икономика налага пред икономиката, политиката и обществото в тяхната свързаност и ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... , както и на техни колеги от други специалности в УНСС. Изданието със заглавие „Съвременни концепции за развитие на интелигентните градове (Smart Cities) се издава съвместно със Студентския съвет на университета. Включени са 19 доклада на студенти, участвали в традиционната вече ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... високото качество на обучението в различните специалности на нашия университет. Старши комисар д-р Румен Ганев Традиционните ни подходи са успешни и дават резултат за подобряване на средата, но не са достатъчни, необходими са иновативни методи. Затова през последните две-три ...
Мастър клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите 13.11.2019 г. ... . Участници в мастер класа са студентите и от двете специалности на ИТИБ, сп. Интелектуална собственост и бизнес и сп. Творчески индустрии и бизнес.   Проф. д-р Владя Борисова   Проф. д-р Владя Борисова и д-р Люк де Вос   В презентацията си д-р Люк де Вос запозна студентите с ...
Мастeр клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, оперативен директор „Телекомуникации“ в Eвропейското патентно ведомство 13.11.2019 г. ... . Участници в мастeр класа са студентите и от двете специалности на ИТИБ, сп. „Интелектуална собственост и бизнес“ и сп. „Творчески индустрии и бизнес“. Проф. д-р Владя Борисова Проф. д-р Владя Борисова и д-р Люк де Вос В презентацията си д-р Люк де ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... обучение, се обърна към бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив. Гордейте се, че завършвате най-големия икономически университет в България и ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... на завършилите през месец юли 2019 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... първокурсници ще се обучават в три специалности: „Икономика“, „Счетоводство и контрол“ и „Мениджмънт и администрация“. Тържеството откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... завършили икономически и неикономически специалности в бакалавърската степен, като при нас желаещите да положат приемен изпит в електронен формат трябва да подадат своите документи в срок до 10 септември, тъй като самите електронни изпити ще бъдат организирани на 11 и 12 септември ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. в зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък с ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... училища с изучаване на икономически специалности и ректорското ръководство на УНСС.   Национално съвещание на членовете на АИУБ На Националното съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и ...
Избираеми дисциплини за уч. 2019/20 г. 22.1.2021 г. ... , 3-ти или 4-ти курс на някоя от нашите специалности, моля, попълнете анкетна карта за избираеми дисциплини тук ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции, свързани ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции, свързани ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции, свързани ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение     Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли ...
Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” 20.3.2019 г. ... е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща професионална реализация. Това заяви научният секретар на катедрата гл ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... специалисти, искаме и студенти от други специалности, които да получат допълнителна възможност за реализация. До този момент са договорени над 1800 стажа. Европейската комисия разчита на университетите, защото те ще допринесат за създаване у младите хора на умения и навици за ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... е причината за нейното застъпване във всички специалности на бакалавърска и магистърска степен в шестте професионални направления, в които УНСС обучава студенти. В последните двадесетина години по проблематиката на европейската интеграция бяха защитени много дисертационни трудове, бяха ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа ...
Google News Lab 11.3.2019 г. ... участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на по-продължителни ангажименти с Google News Lab. В приложения файл можете да изтеглите материалите, ...
Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification” 7.3.2019 г. ... . Участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на по-продължителни ангажименти с Google News Lab. Всички, които желаят да получат материалите от ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... информация относно акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и изискванията на пазара на труда. Започна обучението по три нови магистърски специалности в резултат на институционални договори с държавни ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... се актуализират три от преподаваните в ИСК специалности.            В рамките на семинара, участниците в програмата за Мобилност "Обучение на обучители" споделиха придобитите знания и умения от посещенията си във фирмата ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... ма млади кадри, обучаващи се по професии и специалности в областта на железопътния транспорт в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена и утвърдена „Стипендиантска програма“. Програмата има за цел да привлича млади хора. които имат желание да съчетаят ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... обучение – Пловдив със специалности „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... икономика“, магистрите от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“. С тези думи доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата, откри тържествената церемония в аула „Максима“ ...
Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС 14.11.2018 г. ... от специалностите „Социални дейности“ и „Неформално образование“ в СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС. Те разговаряха с директора му доц. д-р Росен ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... за начина на кадидатстване, специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа 5.11.2018 г. ... различни професионални направления и специалности. Студенти на УНСС по време на практическо обучение в реална работна среда Някои от менторите по проекта, които помагаха на нашите студенти в ежедневните дейности, като г-жа Калина Тотева, ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика ...
Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 15.10.2018 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  30.10.2018 г. от 08,30 часа ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... от УНСС, с дългогодишен опит по своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект е да се разшири използването  на ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... се опитваме да намалим приема в някои специалности, с които е пренаселено, но да увеличим субсидията там, където се преподава добре. Политиката за намаляването на приема в масовите специалности с излишък на кадри като „Икономика“, „Администрация и ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... и администрация“ (със специалности „Икономика“, „Управление“, „Финанси“ и „Счетоводство”). Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt,       доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас. ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... и Администрация“, със специалности Икономика, Управление, Финанси и Счетоводство”. Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас.д-р Мария Маркова Доц. д-р Михаил Мусов, ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... . Първото е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я ...
Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 18.9.2018 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м.Октомври 2018 г.   Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата на УНСС ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 27.6.2018 г. ... със студенти от медийните специалности на нашия университет ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 25.6.2018 г. ... със студенти от медийните специалности на нашия университет ...
Избираеми дисциплини за 2018/9 г. - анкетите са отворени 13.6.2018 г. ... в 3-ти или 4-ти курс на специалности "Медия икономика" или "Медии и журналистика". ВАЖНО: анкетната карта ще бъде активна до 10.30 ч. в понеделник, 18 юни. Моля, разпространете информацията сред колегите си, а ние ще го направим през профилите в ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... зала на УНСС студентите от специалностите „Социология” и „Икономическа социология и психология” организираха честване на 20 годишния юбилей на специалност „Социология” в УНСС. Инициатор на събитието е Клубът на социолога ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... въвеждане на нови курсове и специалности. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, преподаватели в катедрите „Счетоводство и анализ“, ...
График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г. 11.5.2018 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение      Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за ...
„Кариера УНСС 2018“ 11.5.2018 г. ... ръка не само по инженерните специалности, но и от прависти, икономисти, търговци и пр., каквито се обучават в нашия университет. Затова и бизнесът проявява такъв голям интерес към форума „Кариера УНСС 2018“. Студентите Зам. ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... със студентите от различни специалности от факултет „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше ...
Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ 18.4.2018 г. ... администрация и сходни специалности и експерти от сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна инсталация и ще бъде създаден сборник по въпросите на европредседателството. Студентите получиха сертификати ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... за целия спектър от специалности, необходими на националната икономика, заяви след награждаването доц. Ралева. Радваме се, че нашите възпитаници заемат ключови управленски и експертни позиции в държавната администрация, в бизнеса, в ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... и най-престижните специалности в университета. С получените знания сте готови да посрещнете предизвикателствата, обърна се доц. Борисова  към дипломантите. Доц. Борисова приветства абсолвентите   Имахте късмет през ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за две ...
Дипломи получиха и възпитаниците на катедра „Икономика на търговията“ 4.12.2017 г. ... от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 19.3.2018 г. ... випуск на една от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. Поддържайте приятелски и ...
Професионална реализация в областта на логистиката 30.11.2017 г. ... г. или все още се обучават в една от нейните специалности. Резултатите от проучването сочат:  бърза реализация по специалността – над 50 % се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в значително кратки срокове след завършването на съответното обучение; спад в дела ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика /ELA/ 17.6.2021 г. ... програми в България от ELA в следните специалности: Бакалавърската програма „Бизнес логистика“ Mагистърските програми „Бизнес логистика и вериги на доставките“ Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“ Mагистърските програми ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... на водените от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на бъдещите ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... на водените от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на бъдещите ...
Дипломиране на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... бакалаврите от випуск 2017, завършили специалностите „Маркетинг“ (редовна и дистанционна форма), „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Прогнозиране и планиране“. На събитието в аула „Максима“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам ...
И маркетолозите се дипломираха 17.11.2017 г. ... бакалаврите от випуск 2017, завършили специалностите „Маркетинг“ (редовна и дистанционна форма), „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Прогнозиране и планиране“. На събитието в аула „Максима“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам ...
Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“ 10.11.2017 г. ... , така и нашите участници са от различни специалности, обърна се към гостите проф. Йовкова и изтъкна големия интерес по проблематиката. Тя благодари на студентите, че в забързаното ежедневие са намерили време да подготвят своите разработки. Проф. Йовкова Гл. ас. д-р ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... за дистанционно обучение – Пловдив със специалности  „Публична администрация и регионално развитие” и  „Финанси, счетоводство и контрол”. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... се дипломираха магистрите от специалностите  „Макроикономика“ и „Макроикономика и финанси“ , както и бакалаврите от „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... – гр. Пловдив към УНСС. Бакалаври от специалностите „ Публична администрация и регионално развитие” и „ Финанси, счетоводство и контрол” На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева  заместник- ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... на завършилите през месец юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... на развитие пред годините, промените, новите специалности, учебните планове. Той се спря на появата на специалността „Публична администрация“, породена от необходимостта да се реформира българската изпълнителна власт по пътя към демокрация и либерализъм и да се осигури по-голямо ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... връчване на дипломите на завършилите специалностите "Медии и журналистика" и "Медия икономика" (бакалаври) и специалности "Медии и журналистика" със специализации "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика" и "Продуцентство и културни индустрии" (магистри). ВАЖНО: на 2 ноември ...
Важно: списъци с избираеми дисциплини 2.10.2017 г. ... с избираемите дисциплини за всички курсове и специалности, подредени по факултетни номера: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ljVFtIyVPH4Ot7JLOshJufav1MqL25iMAy-u4SM50UQ/edit?usp=sharing Ако имате въпроси, пишете по всяко време. Поздрави и успешна ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... . Изчезват традиционни професии, раждат се нови специалности. В сложната и конкурентна среда имаме амбицията да сме поне една крачка напред пред академичните си събратя. Предстои ни усвояване на нови знания, на нови компетентности, с вечна неудовлетвореност от постигнатото и с отдаденост да ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... в различни професионални направления и специалности. Ректорът посочи, че в университетската Стена на славата са вписани имената на преподавателите и възпитаниците на УНСС в държавния елит на България, като уточни, че само министрите през годините са над 100, а в сегашния ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... предназначена за студенти, завършили ОКС Бакалавър, специалности „Финанси”,”Счетоводство”, „Финансов контрол” и „Счетоводство и контрол” и е с  двусеместриален срок на обучение. Образованието по специалността „Счетоводство, финансов контрол и ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ...
Лекции на гл. ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия 16.6.2017 г. ... и логистична тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. Студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ключова роля за развитието на националната и световната икономика. Разгледано бе значението на мултимодалните ...
Семинар по компютърна корпусна лингвистика 11.5.2017 г. ... и материали в часовете по английски език за различни специалности. Представеният от Саня Маринова софтуер досега е бил прилаган само в научноизследователската дейност, но след нейна адаптация вече е използваем и в преподавателската работа. По време на обучението В семинара участваха ...
Уъркшоп на тема „Игра на рискове: лятото идва“ 21.4.2017 г. ... в голямата конферентна зала четвъртокурсници от специалностите „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Събитието, част от поредица практически лекции на Бизнес мастър клас, бе организирано от УниКредит Булбанк и Центъра за развитие на бизнес компетентности „Иновации и ...
Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1" 31.3.2017 г. ... . Третокурсници и четвъртокурсници от различни специалности получиха от доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ръководител на Специализираното звено за практическо обучение, насоки за кандидатстване и включване в студентските практики ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... подобряване на достъпа до висше образование по специалности в областта на енергетиката чрез популяризиране  и старт в кариерата; стажантски програми в предприятията на дружествата от ЧЕЗ; оптимизиране на качеството на обучението (практическо и теоретично) по бакалавърски и магистърски програми ...
Публична лекция на доц. Димитър Ялнъзов от Университета в Киото, Япония 27.3.2017 г. ... на схема за интегриране на знанията на осем различни специалности. Целта е създаване на лидери, които да представят Япония в различни части на света в дългосрочни програми за развитие. През петгодишното си обучение те практикуват една година в големи международни организации-партньори. Основната идея ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... че те стават първокурсници в една от най-интересните специалности. Сертификатите на победителите връчиха доц. Славова... ... проф. Павлова... ... проф. Фесчиян Победителите в ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... че те стават първокурсници в една от най-интересните специалности. Сертификатите на победителите връчиха доц. Славова... ... проф. Павлова... ... проф. Фесчиян Победителите в ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Университета „Алeксандър Джувани“ – Елбасан, Албания 20.1.2017 г. ... обучават студенти в 32 бакалавърски и 37 магистърски специалности. ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... на завършилите студенти - бакалаври и магистри от специалностите “Икономическа социология” и “Социология”. На церемонията в голямата конферентна зала, която запамети важен ден за абсолвентите, техните близки и преподавателите, присъстваха доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Дипломираха се 150-те бакалаври от специалност "Финанси" 15.12.2016 г. ... , в една от водещите катедри и най-предпочитаните специалности, изтъкна тя. Бъдете все така красиви и лъчезарни, упорити и устремени. И винаги помнете началото – вашата Алма Матер, вашия факултет и вашата катедра. Доц. Ралева Търсех думите, с които да опиша как се чувствам. ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в зала ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 27.2.2017 г. ... към началото и  развитието по години, новите специалности, водещите академични фигури, основните области на научни интереси. Над 2000 са студентите, завършили в катедрата, 200 са магистрите й, изтъкна тя. Паралелно с това проф. Стефанова открои и етапите в развитието на информационните ...
С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина 2.12.2016 г. ... към началото и  развитието по години, новите специалности, водещите академични фигури, основните области на научни интереси. Над 2000 са студентите, завършили в катедрата, 200 са магистрите й, изтъкна тя. Паралелно с това проф. Стефанова открои и етапите в развитието на информационните ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... , преподаването на юристи, но и на студенти от други специалности, създава един по-различен поглед и това предимство трябва да запазим и развием, открои още доц. Драганов. „Благодаря на всички преподаватели в Юридическия факултет, който и тази година е много желан и търсен от ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... обучение при УНСС в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“. Абсолвентите хвърлят шапките си На ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 21.11.2016 г. ... степен. Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и знания ще управляват българския бизнес“. Постигането на баланс между кариерата и личния ...
Абсолвентите от "Бизнес администрация" хвърлиха шапки при дипломирането си 27.2.2017 г. ... . Вие завършвате една от най-желаните специалности в нашето висше училище, изтъкна тя и изрази увереност, че сред днешните дипломанти са бъдещите предприемачи, „онези, които с много хъс и знания ще управляват българския бизнес“. Постигането на баланс между кариерата и ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... УНСС в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“.  Абсолвентите хвърлят шапките си На добър ...
В Деня на доброволеца ректорът връчи сертификати на 46 нови доброволци 18.11.2016 г. ... 46 нови доброволци-студенти от различни специалности. Каузата на УНСС, на която те се посвещават, е „Доброволчество - добротворчество (помощ, взаимопомощ и правене на добро)!“. „Днес в тази прекрасна аула „Максима“ ни събра вълнуващо събитие – ...
Обучение по доброволчество 16.11.2016 г. ... . То събра десетки млади хора от различни специалности в зала 3036. Вашият избор е много добър, той носи дълбокия смисъл да даряваш от своето време, труд и внимание към другите, посочи доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... . Една част от вас вече са в магистърските специалности, другите вероятно ще кандидатстват догодина, изтъкна тя необходимостта от висока степен на академична подготовка за успешната реализация в практиката.  В аула "Максима" Три са компонентите за успешния ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... връчване на дипломите на студентите от специалностите: "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... връчване на дипломите на студентите от специалностите: "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... , дипломирате се в една от най-желаните специалности, изтъкна и проф. Димитров. Деканът цитира традиционното виждане за специалността "Медии и журналистика" като „бижу“, като разшири сравнението с „бижутерска работилница“, в която се шлифоват скъпоценните ...
Обучение на студенти за доброволци от УНСС 10.11.2016 г. ... . То събра десетки млади хора от различни специалности в зала 3036. Вашият избор е много добър, той носи дълбокия смисъл да даряваш от своето време, труд и внимание към другите, посочи доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... обучението си в други магистърски специалности се открояват сред останалите със способността по-лесно да усвояват и анализират нови обеми знания, благодарение на подготовката, получена в бакалавърската степен. Оказва се, че в днешните условия на ускоряване на всички процеси и ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... на качеството пред магистри от две специалности: програма M2 MAQAF (Management des Achats et de la Qualité fournisseurs) и M2 GRH (Gestion des Ressources Humaines). Семинар на тема „Какво е качеството?“ със студенти от магистърска програма M2 GRH ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на дипломиран ...
Първи бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк с публична лекция на банкера Левон Хампарцумян 28.10.2016 г. ... възможност на студенти от икономически специалности да почерпят практически опит от утвърдени професионалисти. Студентите ще научат как се случва бизнесът на практика; ще придобият ценни практически знания и умения от финансовата сфера, които ще им дадат летящ старт в кариерата; ще ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... и сигурността“ и магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ – два и четири семестъра, и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. Около 90 абсолвентите получиха ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... профил и широка гама специалности в областта на социалните и природните науки. В класацията „Times Higher Education” за 2016 г. той е сред десетте най-добри университета. Всяка година „Джао Тонг“ организира 15 летни училища с ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... кадри в една от водещите и най-желаните специалности, която е припозната от бизнеса и работеща с него, допълни ръководителят на катедра „Логистика“. Проф. Филип Тодоров Проф. Тодоров се върна към началото: идеята и четиримата основоположници – ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... кадри в една от водещите и най-желаните специалности, която е припозната от бизнеса и работеща с него, допълни ръководителят на катедра „Логистика“. Проф. Филип Тодоров Проф. Тодоров се върна към началото: идеята и четиримата основоположници – проф. ...
Ректорът на УНСС и омбудсманът на Р България подписаха споразумение за сътрудничество 17.10.2016 г. ... съобразени с учебната програма и различните специалности на студентите от УНСС. Споразумението, което подписахме, ще позволи на нашите студенти да се запознаят отблизо с работата на институцията на омбудсмана, който има все по-голяма роля в нашето общество, заяви ректорът проф. Статев ...
Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1" 12.10.2016 г. ... и четвъртокурсници от различни специалности бяха запознати с възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. По време на срещата в голямата конферентна зала Практическото обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната ...
Важно: списъци с избираеми дисциплини 11.9.2016 г. ... с избираемите дисциплини за всички курсове и специалности, подредени по факултетни номера: https://drive.google.com/open?id=0B4EEJk_oEINCVXNSdmlhaEhQbW8 Ако имате въпроси, пишете по всяко време ...
Нова магистърска специалност „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ 7.9.2016 г. ... сред най-атрактивните и най-новите магистърски специалности в УНСС. Обучението е с висока степен на практическа ориентация и цели развиване на компетентности за управление на инвестиции на международните валутни пазари. Специалността се изгражда върху престижното обучение от преподаватели с ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... акцентира върху десетте специалности, изучавани изцяло на английски език като добра основа за взаимодействие между двата университета. Той формулира своята идея за сътрудничество и изтъкна необходимостта от подписване на рамково споразумение, което ще позволи ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... подготовка по професионални направления или специалности”. В малката конферентна зала Проф. Башева подчерта също, че държавният изпит за ОКС „бакалавър” по счетоводство е изключително важна процедура с национално значение и затова ръководството на ...
Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия. 27.5.2016 г. ... тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен нашия университет и възможностите за обучение, които той предоставя. След това студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ...
Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. 19.5.2016 г. ... между университетите, в които има катедри и специалности по маркетинг”, подчерта ректорът. По думите му единадесетте отбора, които са се включили в състезанието тази година, ще гарантират добра конкуренция. Проф. Статев благодари на София Попова и нейния екип за разработването ...
Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. 16.5.2016 г. ... между университетите, в които има катедри и специалности по маркетинг”, подчерта ректорът. По думите му единадесетте отбора, които са се включили в състезанието тази година, ще гарантират добра конкуренция. Проф. Статев благодари на София Попова и нейния екип за разработването ...
Втора информационна среща с работодатели от сектора на недвижимите имоти 14.5.2016 г. ... много аспекти от изучаваното в икономическите специалности, окуражи тя  студентите в бъдещия им избор. Важното е да се знае всяка стъпка от процеса, да се спечели доверието на клиентите, изтъкна и приоритетите в работата Бисера Иванова, която има над 18-годишен опит в сферата на фасилити ...
Кръгла маса по проблемите на юридическото образование и обучението по право 13.5.2016 г. ... и преподаване на студенти от неюридически специалности, практическото обучение, правните клиники и други добри практики. В голямата конферентна зала На практическото приложение на юридическото образование се спря в изказването си Красимира Филипова. Тя представи ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... се спря на постиженията на факултета, шестте специалности, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, контактите с български и чуждестранни университети, партньорите от държавните институции, административни структури, фирми и организации у нас и в чужбина. От името на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... се спря на постиженията на факултета, шестте специалности, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, контактите с български и чуждестранни университети, партньорите от държавните институции, административни структури, фирми и организации у нас и в чужбина. От името на ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 8.4.2016 г. ... с университета включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията.Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, така и за ...
Публична лекция на вицепремиера Меглена Кунева на тема „Антикорупционни политики и законодателство“ 5.4.2016 г. ... включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията. Разработили сме уебпортал в сайта на УНСС по въпросите на този проект и имаме готовност както за серия публични лекции, ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... по най-желаните от студентите специалности – счетоводство, финансов контрол, одитинг и финанси. Възпитаниците на този факултет заемат своето достойно място сред икономическия елит на нацията - в държавните институции, неправителствения сектор ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... на учебната програма на много други специалности. Книгата на проф. Хаджиниколов е полезна както за тези, които изучават европейската интеграция в УНСС, така и за студентите от другите университети и за експертите извън академичните среди. Проф. ...
Ректорът беше специален гост на традиционния панаир на Националната търговско-банкова гимназия 26.2.2016 г. ... повече от 1250 ученици по осем специалности. При откриването на събитието Ректорът се обърна към възпитаниците на гимназията с думите: „Скъпи бъдещи студенти на УНСС!“. В словото си пред учениците, учителите и гостите на събитието той ...
"Стани част от екипа на ПроКредит Банк" 23.2.2016 г. ... за студенти от всички университети, специалности и курсове (включително първокурсници). Продължителността и времетраенето на програмата са изцяло съобразени с натовареността и учебните занятия на студентите, като не е необходимо присъствие на пълен работен ден или всеки ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... и основните направления и специалности, в които те ще имат възможност да се обучават. Ректорът увери учениците, че изборът на УНСС е правилният избор. Той отбеляза, че университетът е с водещи качествени и количествени показатели сред висшите училища в България ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... , представи 47-те бакалавърски специалности, 10 от които изучавани на английски език, над 100-те магистърски програми, студентската мобилност по Еразъм+, съвместните магистратури с чуждестранни университети др. На прага сте на изключително големи възможности, които ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 8.2.2016 г. ... с УНСС ще включи различни специалности, за да може хората, които се занимават с икономика и с право, да имат представа как да затворят пробойните и да не се допуска това нарушение да стане рисково за страната, заяви в интервю за агенция „Фокус“ ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 8.2.2016 г. ... 60-и випуск на една от най-старите специалности. В дипломата на бакалаврите е отразен резултатът от четиригодишното обучение в най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа, посочи той. Дипломата е ключ към успешната професионална реализация, но ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... на български и английски език специалности в бакалавърската степен, магистърските програми “Туристически бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... катедрата и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на ...
Дипломантите от катедра "Недвижима собственост" получиха своите "ценни книги" 23.12.2015 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на недвижимата собственост“ и „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и магистрите от „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... качество кадри за икономическите специалности на университета. Проф. Статев награди Христо Славов, управител на ОРКП „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, с възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – ...
УНСС ще бъде първият български университет с пилотен проект по антикорупционно образование 10.12.2015 г. ... с УНСС ще включи различни специалности, за да може хората, които се занимават с икономика и с право, да имат представа как да затворят пробойните и да не се допуска това нарушение да стане рисково за страната, заяви в интервю за агенция „Фокус“ ...
Дипломи за абсолвентите от катедра „Индустриален бизнес” 30.11.2015 г. ... от специалностите „Индустриален бизнес“ в ОКС „бакалавър“ и от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС „магистър“ на тържествена церемония в аула „Максима” ...
Публикувани са теми за магистърски тези 27.11.2015 г. ... за магистърски тези за студентите от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация Информационни Технологии за бизнес анализи" са публикувани. Повече информация на moode.unwe ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията" 19.3.2018 г. ... , поздрави юбилейния 60-и випуск на една от най-старите специалности. В дипломата на бакалаврите е отразен резултатът от четиригодишното обучение в най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа, посочи той. Дипломата е ключ към успешната професионална реализация, но продължете да ...
Дипломира се 60-ият випуск на специалност „Икономика на търговията“ 23.11.2015 г. ... , поздрави юбилейния 60-и випуск на една от най-старите специалности. В дипломата на бакалаврите е отразен резултатът от четиригодишното обучение в най-големия икономически университет в България и Югоизточна Европа, посочи той. Дипломата е ключ към успешната професионална реализация, но продължете да ...
Тържествено, с много настроение и емоции, бяха връчени дипломите на завършили магистри и бакалаври 14.11.2015 г. ... бяха връчени дипломите на завършили  бакалаври от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език" и магистри  от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализи". На добър час, колеги! ...
Бакалаврите от специалностите „Маркетинг“ и „Прогнозиране и планиране“ успешно се дипломираха 12.11.2015 г. ... която сте се обучавали, да се гордеете със завършените специалности“, изтъкна пред абсолвентите проф. Стати Статев. По думите му няма международен език, но със сигурност две думи са еднакви в целия свят – „компютър“ и „маркетинг“. По време на тържествената ...
Публикувани са теми за дипломни проекти 11.11.2015 г. ... са теми за дипломни проекти на студенти от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър". Повече информация на moodle.unwe ...
Представител на ФСФ участва при програмата акредитация на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" 11.11.2015 г. ... факултет по професионално направление 3.8. Икономика, специалности "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)" и "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... ще слушат студентския химн при завършване на следващи специалности и магистратури, приветства абсолвентите ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров. Той изброи основанията им за гордост: „Завършвате университет № 1 в България, имате много добри ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... отбелязва преподаваните на български и английски език специалности в бакалавърската степен, магистърските програми “Туристически бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral Côte ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... церемония в аула „Максима” абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" получиха дипломите си. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс”, доц. д-р Лилия Йотова, ...
Възможност за стаж 1.10.2015 г. ... от специалности "Икономическа социология" и "Социология" могат да започнат стаж в сферата на онлайн маркетинга от 01.10.2015 г. до 27.10л2015 г. За повече инфомация пишете на darry.doncheva@gmail.com ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... други сродни училища, в които се изучават икономически специалности, и даде съгласие университетът да стане учредител на асоциацията.  По време на съвещанието Като актуална и важна за средното професионално образование, определи срещата Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието ...
Среща с ръководството на Професионалната бизнес академия в Тирана 15.6.2015 г. ... магистърски програми с престижни университети, десет специалности се изучават изцяло на английски език,  активно е сътрудничеството със сродни катедри от чуждестранни университети, както и членството в международни професионални организации. Ректорът на Професионалната бизнес академия д-р Юлбер ...
Международните логистични процеси в Нестле България 14.5.2015 г. ... вериги на доставките“ в двете магистърски специалности „Логистика” и „Управление на веригата на доставките”, посочи при откриването на срещата доц. д-р Мирослава Раковска от катедра „Стопанска логистика“. Евгения Чунова Логистиката е сърцето на бизнеса, изтъкна Евгения ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... една или друг специалност и установиха любопитен факт. Специалности, които имат в названието си „финанси” и „бизнес”, само заради самите думички имат необичаен успех. Очевидно съзнателно или несъзнателно се асоциират с пари и позиции след това в живота. На другите специалности гледат като на не толкова ...
Международна научна студентска конференция по икономика, политика и мениджмънт 28.4.2015 г. ... изцяло на английски език десет бакалавърски специалности и изрази становище, че съвместна българо-руска магистратура би била успешна и за двата университета. Проф. Стати Статев връчи на проф. Владимир Автономов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на ...
Лекция-обучение "От университета към бизнеса" 24.4.2015 г. ... е положението на пазара на труда, кои са най-търсените специалности, кои сектори са най-динамично развиващи се. Студентите участваха активно в обучението Богатият опит в областта на човешките ресурси ни е дал ценна информация и обширни познания за корпоративните култури, като по този начин ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... на проекта е анализирана учебната документация на 37 специалности, от които 10 с преподаване на английски език, актуализирани са 41 учебни програми и са създадени 10 нови, а резултатите са дело на преподаватели от шест факултета и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, на студенти-бакалаври от ...
Наш преподавател бе гост-лектор в Турция 15.4.2015 г. ... в професионално направление Политически науки, специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“. Сградата на университета в Истанбул Установяването на партньорски взаимоотношения със сродни катедри от университети в чужбина е част от стратегията на ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... създаването на нови квалификационни характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ректорът. Сред примерите ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... характеристики на специалностите, нови учебни планове в различните степени на обучение и най-вече - усъвършенстването на учебните програми като структура и съдържание. Особено важна роля играе връзката на университета с практиката, изтъкна също ...
Възпитаниците на катедра „Предприемачество“ на прага на успешна кариера 22.12.2014 г. ... випуск на една от най-младите специалности в УНСС „Предприемачество” и магистрите от първия випуск „Фамилно предприемачество“ получиха дипломите си. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на университета ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... следствие от факта, че десет специалности се изучават на английски език. Много са и сключените през годината договори с професионални организации, посочи ректорът и даде пример с Финансово-счетоводния факултет, който само през последната година  е ...
Второ национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 15.12.2014 г. ... се класират в желаните специалности според постигнатия успех. Правим предварителна форма на подбор, защото смятаме, че вие сте от топ учениците и се надяваме, че ще докажете това и с резултатите от днешното състезание, каза зам.-ректорът. Той отбеляза ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 16.12.2014 г. ... да са завършили определени специалности. Вие можете и заслужавате да управлявате българския бизнес, изтъкна проф. Кисимов. Проф. Валентин Кисимов Абсолвентите получиха поздравления от името на ръководството на катедра „Управление” и лично ...
Бакалаврите и магистрите от "Бизнес администрация" се дипломираха 11.12.2014 г. ... да са завършили определени специалности. Вие можете и заслужавате да управлявате българския бизнес, изтъкна проф. Кисимов. Проф. Валентин Кисимов Абсолвентите получиха поздравления от името на ръководството на катедра ...
Церемония по връчване на дипломите на 21-я випуск на специалност „Стопанска логистика“ 11.12.2014 г. ... от най-уважаваните и „тежки“ специалности в университета, защото логистиката е най-мощната сила в бизнеса днес, посочи ректорът. В зала "Тържествена" Бъдете горди, че завършвате най-големия  университет в България, първи и по ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... е студентите, завършили трите специалности на Финансово-счетоводния факултет, които кандидатстват за получаването на квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... най-хубавите и предпочитани специалности в университета, напомни на своите възпитаници и проф. Тадаръков. Като илюстрация той посочи, че през последните 20 години при завършилите специалността няма безработица, а 27 от директорите на туристически комплекси ...
Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности“ 27.11.2014 г. ... студентите от икономическите специалности в УНСС?“ се проведе в голямата конферентна зала. Участници във форума бяха преподавателите от катедра "Политология" доц. д-р Ивка Цакова, гл.ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, докторантите И. Димова и Т ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... и на магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха ...
Университетски проект на тема:"Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)" 25.11.2014 г. ... студентите, завършили трите специалности на ФСФ, които кандидатстват за получаването на квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор» ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... от научните ръководители на специалности. Обобщените данни от проучването са в основата на разработвания проект на Стратегия за усъвършенстване на системата за дистанционно обучение в УНСС, гарантираща устойчивост на постигнатите резултати и след ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения ...
Дипломи за младите маркетолози и плановици 17.11.2014 г. ... , че завършвате две знакови специалности за нашия университет, акцентира проф. Статев пред бакалаврите. А аз съм горд, че ръководителят на катедрата изгради една от най-добрите специалности в УНСС, които се изучават на английски език, допълни той ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... студенти в икономически специалности в страната и традиции, датиращи от 1909 г. Осем учебни часа д-р Зашев води лекции пред студенти в магистърската програма на английски език на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ по ...
Катедра "Индустриален бизнес" изпрати и випуск 2014 от "Икономика на индустрията" 3.11.2014 г. ... Завършвате една от водещите специалности в университета, дипломирате се със среден успех 4,70.  Проф. Илиев приветства абсолвентите „Икономика на индустрията“ е една от четирите специалности в УНСС с най-дълга история, посочи проф. ...
С най-висок успех се дипломираха бакалаврите от специалност „Бизнес икономика“ 3.11.2014 г. ... една от най-елитните специалности в университета и най-елитната, на най-високия пиедестал по успех, отбеляза и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на УНСС. Той приветства абсолвентите от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и им пожела ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на здравеопазването и лечебните заведения в ...
Съобщение за студентите в 3-ти курс Социология и Икономическа социология 19.9.2014 г. ... за посещаване от студентите в 3-ти курс, специалности "Социология" и "Икономическа социология" ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... са нови квалификационни характеристики за трите специалности „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“, апробирани са 23 от програмите през учебната 2013/2014 г. Доц. д-р Петър Димитров (вляво), вътрешен експерт по проекта, коментира ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... са нови квалификационни характеристики за трите специалности „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“, апробирани са 23 от програмите през учебната 2013/2014 г. Доц. д-р Петър Димитров (вляво), вътрешен експерт по ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 17.7.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... от кадри с висше икономическо образование по специалности” представи доц. д-р Галина Димитрова, експерт-анализатор от УНСС. Тя приведе обобщени данни от проучвания и разработки на Националната агенция по оценяване и акредитация, работодателски организации, одита на Сметната палата, ...
УЧАСТИЕ НА ДЕКАНА НА ФСФ - ПРОФ.Д-Р СНЕЖАНА БАШЕВА в дискусия на тема "Бизнесът и образованието - партньорство за бъдеще" 9.4.2014 г. ... на водещите университети, в които се изучават специалности, релевантни на счетоводната и одиторска професия ...
Дипломираха се младите юристи на университета 9.4.2014 г. ... , завършили една от най-търсените и предпочитани специалности в университета, изпълни аула „Максима“. За да изпратят своите дипломанти дойдоха преподавателите от Юридическия факултет, роднини и приятели на бъдещите юрисконсулти, прокурори, адвокати, съдии… В аула ...
Семинар за оценка на аналитичното и креативното мислене 20.3.2014 г. ... . Ние обучаваме млади хора в една от най-добрите специалности и нека те да тестват своето аналитично и креативно мислене, посочи гл. ас. д-р Николай Ванков, научен секретар на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Гл. ас. д-р Николай Ванков Събитието ...
Семинар на тема: "Протокол, етикет и ораторски умения" 27.2.2014 г. ... зала на УНСС. Десетки студенти от различни специалности взеха участие във форума и обогатиха познанията си в успешното говорене пред аудитория, защитаването на идеи и позиции, представянето си при интервю за работа. Гост-лектори бяха Биляна Дечева, началник отдел „Обучителни програми и ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... 60 учебника по 2 бакалавърски и 4 магистърски специалности, обучени над 3300 студенти и 250 преподаватели, служители и администратори в София, Пловдив и Хасково“, изтъкна проф. Павлова. По време на пресконференцията в голямата конферентна зала „УНСС е сред първите ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 23.1.2014 г. ... ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от: 10.00 часа за ОКС- бакалавър 10.00 часа  за ОКС- магистър   > Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  ...
Дипломираха се и бакалаврите от "Икономика на човешките ресурси" 20.12.2013 г. ... сте избрали една от най-важните специалности, заложени в основата на човешкия живот, изтъкна доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Няма как да ви подготвим за всичко, няма как да ви дадем знания за всички ситуации, защото практиката и животът винаги са ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 19.12.2013 г. ... български университет, в който има десет специалности с преподаване на английски език, което дава възможност за увеличаване приема на чуждестранни студенти и на студентската мобилност. Магистърските програми са 89, от които 8 на английски език, включително съвместни с чуждестранни ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... випуск на една от най-младите специалности в УНСС - „Предприемачество” - получи дипломите си. Церемонията по връчването им бе открита от проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител катедра „Предприемачество”. Абсолвентите в зала "Тържествена" Има ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 17.12.2013 г. ... и нейното особено място в широкия спектър от специалности на УНСС бяха подчертани и в приветствието на зам. ректора проф. Павлова, която връчи част от дипломите на най-добрите випускници. Дипломите бяха връчени също и от официалните гости, така и от студенти, учредители на клуб „Млад ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на третия випуск бакалаври по предприемачество 13.12.2013 г. ... и нейното особено място в широкия спектър от специалности на УНСС бяха подчертани и в приветствието на зам. ректора проф. Павлова, която връчи част от дипломите на най-добрите випускници. Дипломите бяха връчени също и от официалните гости, така и от студенти, учредители на клуб „Млад ...
"Сертификати за качество" за завършилите "Стопанска логистика" 16.12.2013 г. ... и показва, че сте завършили една от най-търсените специалности, която има над 85 на сто реализация на студентите си, подчерта проф. Тодоров. Проф. Тодоров поздравява студентите си През годините сме ви учили да анализирате и диагностицирате проблемите, но трябва постоянно да се ...
Договор за сътрудничество между УНСС и Колежа по пощи и далекосъобщения 12.12.2013 г. ... още, че ще се разработва учебна документация по специалности, преподавани в двете висши училища. Те ще се подпомагат и при кадровото осигуряване с преподаватели. Двамата ректори след подписване на споразумението  УНСС и Колежът по пощи и далекосъобщения ще си разменят ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... , а сега честваме завършването на две от тези специалности.”  Абсолвентите от "Икономика на транспорта" Към магистрите от специалност “Енергиен бизнес” приветствие направи проф. д-р Септемврина Костова, преподавател в катедра “Икономика на търговията”. “Ние ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... качеството на учебните планове на бакалавърските специалности. За ОКС "магистър" предоставяме възможност на студентите да се обучават както по специализирани учебни планове, така и по една съвместна магистърска програма, подчерта проф. Павлова. Преди пет години ръководството на УНСС подходи ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Българска асоциация „Корпоративна сигурност” 18.6.2014 г. ... ще бъдат интересни и полезни и за студентите от други специалности, отбеляза проф. Статев. Ректорът (вляво) изтъква значението на договора Споразумението ще бъде фактор при изготвянето на учебните програми, студентските стажове, участието на гост-лектори от практиката, посочи проф. ...
Дипломи за бакалаври и магистри от "Публична администрация" и "Регионално развитие" 26.11.2013 г. ... с връчването на дипломите на студентите от двете специалности. Проф. Христо Христов честити дипломирането на своя ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... с успешното завършване на една от най-престижните специалности в университета. Тя изтъкна, че ръководителят на катедрата проф. д-р Борислав Борисов само преди дни бе удостоен със званието “почетен професор" (“доктор хонорис кауза”) на Руската държавна академия по интелектуална собственост, с което ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... тях официално се дипломираха и магистрите от трите специалности - „Бизнес журналистика”, с ръководител проф. д-р Петко Тодоров, „Връзки с обществеността”, с ръководител проф. д-р Любомир Стойков, и „Продуцентство и културни индустрии”, с ръководител доц. д-р Биляна ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... . Той определи статистиката като една от „вечните специалности“, без която не може нито една държава.  Ректорът подчерта особената тежест и роля на факултет „Приложна информатика и статистика“, създаден преди 5 години, и се аргументира и с факта, че  „половината от ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... си книжки получиха и приетите в другите две специалности - "Икономика" и "Бизнес администрация". Доц. д-р Марчо Марков връчи студентските книжки на първокурсници Доц. д-р Живко Драганов (на трибуната) и доц. д-р Надя Миронова също връчиха студентски книжки ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... си книжки получиха и приетите в другите две специалности - "Икономика" и "Бизнес администрация". Доц. д-р Марчо Марков връчи студентските книжки на първокурсници Доц. д-р Живко Драганов (на трибуната) и доц. д-р Надя Миронова също връчиха студентски ...
Стартира проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 26.7.2013 г. ... включват всички факултети, в чийто състав са включени специалности от професионално направление Икономика“. Партньори по проекта са Министерството на финансите, Агенцията по заетостта и Националното сдружение „Недвижими имоти“. Проектът цели по-тясното обвързване на висшето икономическо ...
Нови магистърски програми на катедра „Финансов контрол“ 8.7.2013 г. ... програмите Магистърската степен в тези специалности ще даде възможности на младите хора да придобият практическа подготовка, да продължат образованието си в степен „доктор“, да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.  Бакалаврите, завършващи специалност ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... план на специалността е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... защита. Ректорът изтъкна също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... специалността „Туризъм“ се присъедини към общо десетте специалности, които в нашия университет се изучават изцяло на английски език, каза ректорът и посочи, че съвместната магистърска програма с английския университет Нотингам Трент вече има 7-годишна история. Той поздрави катедрата от името на ректорското ...
Публични лекции на двама испански професори от Университета в Гранада 25.4.2013 г. ... по програма „Еразъм”, както и някои от изучаваните специалности в бакалавърска степен („Фирмено управление“, „Информатика“, „Начална педагогика“, „Социална педагогика“),  магистърските програми ( „Подготовка на преподаватели“ и „Управление на туристически фирми“), докторантската програма „Модели на ...
Публични лекции на двама испански професори 20.9.2019 г. ... „Еразъм”, както и някои от изучаваните специалности в бакалавърска степен („Фирмено управление“, „Информатика“, „Начална педагогика“, „Социална педагогика“), магистърските програми ( „Подготовка на преподаватели“ и „Управление ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 23.4.2013 г. ... обучението на 57 студенти-доброволци от различни специалности, които са се запознали с професионалния профил на доброволците, с  правата на хората с увреждания, с психологията на  контакта  и етикетното поведение при работа с тях. „Няма да скрия радостта си, че освен отлични ...
УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти 27.4.2013 г. ... От 63 кандидати, 37 са от специалностите Социология, Икономическа социология, 13 - Публична администрация и 7 от други специалности.             От всички кандидати 57 издържаха изпита. Това са първите доброволци-социални ...
Научна сесия между катедра „Икономическа социология” на УНСС и катедра „Социология” на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, 06 април 2013 г. 22.4.2013 г. ... сътрудничество между двете катедри, двете специалности и двата клуба на младите социолози ...
Приключило обучение 22.4.2013 г. ... От 63 кандидати, 37 са от специалностите Социология, Икономическа социология, 13 - Публична администрация и 7 от други специалности.             От всички кандидати 57 издържаха изпита. Това са първите ...
УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти 23.4.2013 г. ... Кольо Рамчев. От 63-та кандидати, 37 са от специалностите „Социология“, „Икономическа социология“,  13 от „Публична администрация“ и 7 от други специалности. Първите доброволци-социални асистенти От всички кандидати 57 ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... една от най-привлекателните и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се върна към нейните основатели, спря се на лекционните курсове и дисциплини, учебниците и учебните помагала, научноизследователските разработки, връзките и сътрудничеството с търговските ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... ИЗПИТ за ОКС “БАКАЛАВЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра “Икономика на природните ресурси”, Бизнес факултет на УНСС   Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “бакалавър” се ...
Вътрешно първенство по плуване с участието на над 150 студенти 17.4.2013 г. ... на над 150 студенти от всички курсове и специалности. Програмата на състезанието включва всички плувни стилове, като за първа година турнирът завърши с плувна щафета 4х50 м. свободен стил. Победителите в първенството Класиране: 50 м. свободен стил ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... една от най-привлекателните и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се върна към нейните основатели, спря се на лекционните курсове и дисциплини, учебниците и учебните помагала, научноизследователските разработки, връзките и сътрудничеството с търговските ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР 12.4.2013 г. ... СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС-бакалавър 11.00 часа  за ОКС-магистър   Важно!!! Молби за явяване на държавен ...
Научна сесия между катедрите на УНСС и ЮЗУ 27.4.2013 г. ... сътрудничество между двете катедри, двете специалности и двата клуба на младите социолози ...
Пролетна студентска научна сесия 27.3.2013 г. ... и др., представиха студенти от различни специалности в университета. Студентите в голямата конферентна зала ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... колеги от други университети, от различни специалности, работещи с други консултанти.           Ако идеята и темата на Четвърти младежки АФОН ‘2013 отново ви интригува, предлагаме няколко възможни проекции на голямата тема ...
гл. ас. д-р Донка Никова беше избрана за доцент в катедра „Икономическа социология” към ОИФ на УНСС. 23.3.2013 г. ... от първи, трети и четвърти курс от различни специалности в бакалавърска степен на обучение, както и на студенти в магистърска степен на обучение. Има разработени учебни програми на лекционни курсове, водени в магистърска и бакалавърска степен на обучение. Участва в университетски и ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... отчетния период ректорът открои новите пет специалности с обучение на английски език в бакалавърска степен, увеличаването на капацитета на специалност „Право“ и разкриването на специалност „Медии и икономика“ от следващата година.  Дипломирането на първия ...
Дипломирани финансисти получиха европейски старт 14.12.2012 г. ... . Завършвате една от най-елитните специалности, изтъкна доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“ и напомни: „Не мислете, че ученето свършва с университета. То едва сега започва!”. Той очерта възможностите за усъвършенстване ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... на туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма". Проф. д-р Димитър Тадъръков приветства абсолвентите. На тържеството присъстваха и доайенът на катедрата проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Таня ...
Ръководство за академично четене и писане за студенти 26.11.2012 г. ... професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет ...
Форум за кадровото осигуряване на външната дейност на България открои бъдеща стратегия 26.11.2012 г. ... това направление и неговите три специалности. „Изборът на темата на форума „Кадровото осигуряване на външната дейност на България“ е свидетелство за академичната отговорност на учени и преподаватели. И бих казал: израз на академична смелост в ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... и то една от най-атрактивните специалности, пожела и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Гордейте се с основание, че сте възпитаници на този университет!, изтъкна пред 50-те бакалаври и проф. ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... близо половината магистри от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. При това от осемнадесетте отличници седем са с пълна ...
Малка крачка по големия път направиха абсолвентите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 15.11.2012 г. ... да сравня студентите от много специалности и университети, където преподавам, но без никакво преувеличение ще кажа: вие сте първите, вие сте най-добрите. И ви пожелавам не попътен, а насрещен вятър, както и воля, енергия и упорство, за да се справите с ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... дипломиралите се магистри от специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“.  На церемонията присъства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно ...
Наша студентка с голямата награда в конкурс за есе 10.11.2012 г. ... заведения, които се обучават в специалности като международни отношения, национална сигурност и политически науки.   Михаела Попова получава наградата си Конкурсът бе част от проект за стимулиране на изследователската дейност на ...
Дипломира се петият випуск „Рицари на истината“ 10.11.2012 г. ... магистратура, защото и трите специалности вече са попълнени. Той адмирира и факта, че сред бакалаврите-абсолвенти има не един и двама, а 16 отличници, като четиримата с най-висок успех получават и награди.  Ръководителят на катедрата приветства ...
Обучението не трябва да се откъсва от практиката 12.6.2012 г. ... практика показва, че все повече специалности се преподават на английски език, каза ректорът и даде пример с УНСС, където те са пет и предстои разкриването на още три. Проф. Статев обърна внимание върху необходимостта от развитие на дистанционното обучение (без то ...
Информационна среща „А сега накъде?” 23.5.2012 г. ... и учебните дисциплини на своите специалности: проф. д-р Йорданка Йовкова - на „Икономика на недвижимата собственост”, доц. д-р Николай Щерев - на „Бизнес икономика” и „Икономика на индустрията”, доц. д-р Димитър Терзиев - на „Екоикономика” и „Аграрен бизнес” ...
Факултет "Финансово-счетоводен" за поредна година информира студентите си 16.5.2012 г. ... трябва да решат коя от трите специалности да изучават - „Финанси“, „Счетоводство“ или „Финансов контрол“. Подаването на документи започва през месец май. Срещата беше открита от декана на Факултета проф. д-р Снежана Башева. Тя представи образователната и ...
УНСС е № 1 сред университетите в страната! 9.5.2012 г. ... , иновационни и модерни специалности, чиито възпитаници прилагат постоянно придобитите знания в социалната практика. Според доклада на Института за национална политика УНСС, Медицинският университет в София и СУ "Св. Климент Охридски" са ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... участват студенти от всички специалности на факултет „Икономика на инфраструктурата“, съобщи проф. Таня Парушева, зам.-декан по научноизследователската дейност.  Откриването на форума (отляво на дясно) проф. Таня Парушева, проф. Христо ...
Двоен празник чества катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 3.4.2012 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалностите „Маркетинг" и „Прогнозиране и планиране" - випуск 2011 г. На събитието в аула „Максима" присъстваха преподаватели, студенти, родители. Доклад за катедрата-юбиляр изнесе проф. д.ик.н. Васил Манов, ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... и 16 катедри, новооткрити са 16 специалности в бакалавърска степен. Приемът на студенти е нараснал от 2945 през 2003 г. до 3446 сега, а при магистрите ръстът на новоприетите е от 2254 през 2003 г. до 3319 за 2011 г. Присъстващите в залата ...
Информатиката и съобщенията получиха ново подкрепление 21.2.2012 г. ... на бакалаврите и магистрите от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията”. Днес вие сте на първо място, каза проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, адресирайки ...
И „коронованата кралица“ на специалностите изпрати своя випуск 8.12.2011 г. ... от най-престижните и многолюдни специалности в университета – Счетоводство, събра своите дипломанти в аула „Максима“. За да изпратят абсолвентите дойдоха всички преподаватели от катедрата, роднини и приятели на бъдещите счетоводители ...
С „Бъдете лидери“ изпратиха абсолвентите от „Икономика на индустрията“ 8.12.2011 г. ... на една от най-елитните специалности в университета той. „Учението е за целия живот, а лидерите са вечни ученици“, допълни той към изискванията за бъдещ просперитет на младите специалисти. Чисто по човешки съм развълнувана, не ...
Дипломирани икономисти пред отворените врати на света 10.11.2012 г. ... че са завършили една от водещите специалности в университета, че занапред ги очакват сериозни предизвикателства, които трябва да преодоляват с достойнство. „Вие можете!“, окуражи ги професорът. Това наистина е една специалност, драги ...
Незабравим ден за абсолвентите от две специалности 11.4.2012 г. ... си е: важни специалности, много дипломанти!, коментираха абсолвентите в залата, докато чакаха реда си, за да бъдат отметнати в списъците и дипломата им да бъде подредена в купчината на „явилите се“. Роднинско-приятелското присъствие също не биваше да бъде ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... английски език. Магистри от пет специалности също взеха своите дипломи. Сред тях бе и първият випуск на магистратура „Международни финанси“. Доц. Стойчев пожела на дипломантите да се справят успешно с предизвикателствата в живота. „Живеем в интересно време, така ...
САИМО организира представяне на стажантските програми на "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" 8.12.2011 г. ... събра близо 60 студенти от различни специалности, които се запознаха подробно с дейността и стажантските програми на „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" и „Овергаз Инк.". Гост-лектори бяха Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД, и Стоян ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... или в чужбина, с подходящи за БНБ специалности; 3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най-малко много добър ...
АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" НАРЕКОХА СВОЯ ПРАЗНИК "КНИЖКОВ ДЕН" 26.9.2012 г. ... една от най-популярните и атрактивни специалности за студентите в цял свят! И то специалност в направление, акредитирано с най-висока оценка у нас, каза още ръководителят на катедрата. Настъпи “книжков ден”!, благодари за всичко довело до този очакван резултат първата по ...
Бакалаври и магистри от факултет “Приложна информатика и статистика” 10.4.2012 г. ... важи за всички професии, то нашите специалности повече от всички други се нуждаят от това, защото технологиите в телекомуникациите и информатиката се променят всекидневно, бе посланието на ръководителя на факултета към абсолвентите. С обръщението “колеги” (“Вече ...
Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара 1.11.2012 г. ... държи първа позиция и в инженерните специалности, и в нетипичното за него направление "Администрация и управление". Това показва първата по рода си класация на конкурентността на университетите на пазара на труда. Тя е изготвена от екип икономисти от Пловдивския ...

Предстоящо

304 results found
Защита на магистърски тези - месец октомври 2021 г. 21.9.2021 г. ... студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 29 октомври (петък) 2021 г. от 10:00 ч., зала П037. Готовите магистърски тези трябва да бъдат предадени (на хартиен ...
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... на факултетите и катедрите по специалности, както следва:   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” - зала 2005 - доц. ...
Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 16.9.2021 г. ... в сайта в раздел/обучение/магистърски специалности, се предават на хартиен и електронен носител в кабинет 1076 на административния секретар на катедрата – г-жа Людмила Присоева, най-късно до 20 ...
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 16.9.2021 г. ... на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“, ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13:00 ч. в Института по ...
Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 16.9.2021 г. ... в сайта в раздел/обучение/магистърски специалности, се предават на хартиен и електронен носител в кабинет 1076 на административния секретар на катедрата – г-жа Людмила Присоева, най-късно до 20 октомври ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 15.9.2021 г. ... (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 07.10.2021 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в зала 3073. Важно!!!! Молба за одобрение на научен ръководител и тема на ...
Държавен изпит - втора сесия 15.9.2021 г. ... от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3073. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... и да попълните желаните специалности за участие в допълнителното класиране. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация. Заплащането става в приложението. За информация или възникнали технически проблеми, може да ...
Защита на магистърски тези 23.7.2021 г. ... магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе на 15.10.2021 г. Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 4 октомври 2021 г. в каб. ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 27.09.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност ...
Държавен изпит през месец септември 8.9.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 27.09.2021 г. от 10.00 ч. в зала 2117 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2021г. 17.9.2021 г. ... г. от 9.00ч. , за студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 16.9.2021 г. ... работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“, ще се проведе на 28.10.2021 ...
Защита на дипломни работи през м. юни 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 18.6.2021 г. ... на дипломните работи ще се проведе в един ден - на 24.06.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа.   Защитата на дипломната работа ще се проведе присъствено  в сградата на УНСС в съответствие със заповедите на Ректора ...
Защита на магистърски тези – месец юли, 2021 г. 10.6.2021 г. ... в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведе на 01.07.2021 г. от 09:30 ч., зала 1044. Готовите магистърски тези трябва да бъдат предадени (на хартиен носител, ...
Защити на магистърски тези 19.5.2021 г. ... на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Икономика на транспорта"; - "Интелигентни транспортни системи"; - "Транспортен мениджмънт" и - "Енергиен бизнес". Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 24.06.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт ...
Държавен изпит през месец юни 18.5.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в зали П034, П035 и П036 ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЮНИ 2021 18.5.2021 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финансов контрол“ Защитите на дипломните работи ще се проведат присъствено на 30 юни 2021 г. /сряда/ от 09.00 ч. за специалностите: "Финансов контрол и финасово право" 1 год., "Финансов контрол и ...
АКТУАЛИЗИРАНО! 08.07.2021 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2021 г. ... .07.2021 - 09:30 ч. ОНЛАЙН   за специалности ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" Защита на магистърските тези ще се проведе ОНЛАЙН В ПЛАТФОРМАТА ТИЙМС. ЛИНК:  https://teams ...
АКТУАЛИЗИРАНО ! 06.07.2021 г. - ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2021 г. ... , в сградата на УНСС   за специалности РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт" КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 22.4.2021 г. ... на дипломите на студентите от специалности "Икономика на туризма" и „Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Важно!!!! Молба за одобрение на научен ръководител и тема на ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 снимки ...
ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите държавни изпити 18.3.2021 г. ... изпити, планирани за 29.03.2021 за специалности: -  „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение -  „Администрация и управление с преподаване на английски език“ в ОКС „бакалавър“ ще ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г. 4.6.2021 г. ... държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, ...
Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на дипломните работи ще се проведе в два дни - на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа  и  26.03.2021г. ...
Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на дипломните работи ще се проведе в два дни - на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа  и  26.03.2021г. ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 15.3.2021 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams.      Влизането в системата MS Teams на ...
ИИСТT към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. 15.3.2021 г. ... прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“  и  „Творчески индустрии и бизнес“.     Очакваме креативни, талантливи и амбициозни студенти, с интерес и желание за развитие в необятната ...
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ 14.3.2021 г. ... връзка с издадена Заповед № 703/12.03.2021 г. на Ректора на УНСС за отмяна на присъствено провеждане на държавни изпити и защитна на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитите на дипломните работи към Катедра „Финансов контрол“ ще се проведат онлайн на 17 ...
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 14.5.2021 г. ... на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в ...
Защита на магистърски тези - трета сесия ще се проведе онлайн 15.3.2021 г. ... тези (трета сесия) на студентите от специалности “ Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams.  Важно!!!! Готовите магистърски тези на студентите, трябва да бъдат ...
Държавен изпит – трета сесия ще се проведе онлайн 15.3.2021 г. ... от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 18.03.2021 г. онлайн, чрез MS Teams.  ВАЖНО!!!! За да можете да се ...
Държавни изпити – правила за провеждане и конспекти по специалности 22.2.2021 г. ... изпит и конспектите за всяка една от специалностите.    Датите и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще бъдат обявени допълнително.    Успешна ...
Консултационни часове на индидуалните магистрите от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 12.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. ...
ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 22.3.2021 г. ... на студентите от ОКС МАГИСТЪР от специалности: УТОЧНЕНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЧАС И ЛИНКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: Маркетинг, редовно обучение Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, редовно обучение Маркетинг със специализация ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... , ОКС Бакалавър, от специалности: „Маркетинг“, редовно обучение „Прогнозиране и планиране“, редовно обучение „Маркетинг и стратегическо планиране“ (с обучение на английски език), редовно ...
Национален конкурс за присъждане на награди за право и икономика „Д-р Илко Ескенази“ 5.2.2021 г. ... и икономическите специалности. Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите „Право” и „Икономика”. Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 26 април 2021 г. Повече информация: тук и на ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 15.3.2021 г. ... на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ...
Държавен изпит - трета сесия 16.3.2021 г. ... "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams ...
МАСТЕР КЛАС КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА. 27.1.2021 г. ... и ученици в икономически специалности. ЦЕЛИ НА КУРСА: Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с основните етапи в годишната дейност на контролинга в съвременното предприятие в Европа и България. Създаването на ...
УСЛОВНА СЕСИЯ: 26.01.2021 г., 9:00 ч. 24.1.2021 г. ... за студентите от всички специалности и филиал "Хасково") 2. Прогнозиране и планиране (на английски език) 3. Планиране и програмиране в ЕС 4. Макроикономически анализи и прогнози https://teams.microsoft ...
Защита на магистърски тези 22.3.2021 г. ... тези на студентите от специалности "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги", ОКС "магистър", ще се проведе онлайн  в MS Teams на 26.03.2021 г. от 09.00 ч. Представянето на дипломната работа ще бъде под формата ...
Защита на дипломни работи през месец март 26.3.2021 г. ... дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams.     ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. март 2021г. 19.2.2021 г. ... работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени на 08 март 2021г.  от 09.00ч. Държавният изпит ще се проведе в зала 1084. Защитата на ...
Покана за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, финансиран по програма Еразъм + в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 22.12.2020 г. ... се обучават в хуманитарни специалности (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика, ...) в посочения ред; ниво на владеене на английски език; предимство ще получат студентите, които са осъществили обмен по програма ...
ВАЖНО! - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. МАРТ 2021г. 23.11.2020 г. ... РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“  –срока за подаване на заявление до ...
ВАЖНО! Защити на магистърски тези 24.3.2021 г. ... за студентите и от двете специалности ИСБ и ТИБ тук.   До 16 март 2021 г. дипломантите следва да заявят желанието си да се дипломират през съответната сесия в отдел "Студенти-Магистър". За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - ...
Отлага се връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“ 30.10.2020 г. ... магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“. От катедра "Регионално ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 20.4.2021 г. ... дипломите на студентите от специалности "Икономика на туризма" и „Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС ...
Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г. 16.11.2020 г. ... дипломите на студентите от специалности "Икономика на туризма" и „Икономика на туризма с преподаване на английски език",  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС ...
ОН ЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.10.2020 г. ... НА КОМИСИИТЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, ЩЕ ВИ ИЗПРАТЯТ ПО ИМЕЙЛА ЛИНК ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЪБИТИЕТО, КЪДЕТО ВИЕ ДА ВЛЕЗЕТЕ СЪС СЛУЖЕБНИЯ СИ МЕЙЛ. от ...
Отлага се връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“ 29.10.2020 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“.                                 ...
Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Магистър“ от специалностите „Регионален бизнес и мениджмънт“ и „Развитие на интелигентни градове“ 30.10.2020 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“. ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ...
Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Бакалавър“ от специалност „Регионално развитие” 30.10.2020 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Регионално развитие", „Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“. ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ...
Отлага се връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост" и „Бизнес с недвижими имоти" 28.10.2020 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост" и „Бизнес с недвижими имоти". Извиняваме се за причиненото неудобство на всички заинтересовани лица.                      ...
Защита на магистърски тези - месец октомври 2020 г. 13.10.2020 г. ... тези на студентите в ОКС "Магистър" от специалности: “Агробизнес и управление на територията” , „Аграрен бизнес“,  “Екоикономика и бизнес” и „Екоикономика“ ще се проведе на  23 октомври  (петък) от 10,00 часа в зала ...
Среща на ръководството на ИТИБ със студентите в четвърти курс 21.9.2020 г. ... състои среща на студентите в четвърти курс от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ с ръководството и академичния състав на Института по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ). По време на срещата ще получите информация ...
Провеждане на защита магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 17.9.2020 г. ... студенти, Защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“, спец. "Регионален бизнес и мениджмънт", "Развитие на интелигентни градове", дистанционна и редовна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 15.10.2020 г. в 10ч. в зала 2112 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 15.9.2020 г. ... изпит по "Икономикс" за студентите от специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика" (дистанционно обучение - София), "Икономомика с преподаване на английски език" ще се проведе на 12.10.2020 г. от 9.00 ч., а за студентите от специалност "Икономика" (дистанционно обучение ...
Защита на дипломни работи 15.9.2020 г. ... Е Защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Макроикономика” и „Макроикономика и финанси“ ще бъде на  26.10.2020 г., от 9.00 ч.. Краен срок за предаване на дипломните работи - 14.10.2020 г ...
23.10.2020 - ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ И СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 18.10.2020 г. ... ИЗПИТ /ОКС "бакалвър"/ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. МАРКЕТИНГ - ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 23.10.2020 ОТ 9:30 ЧАСА: ДЪРЖАВНИЯТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ И ОНЛАЙН В MS Teams. ЛИНКЪТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ КАЧЕН ТУК ...
22.10.2020 - ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР - СПЕЦ. МАРКЕТИНГ /РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ И СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 21.10.2020 г. ... ИЗПИТ /ОКС "бакалвър"/ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: 1. МАРКЕТИНГ 2.ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 22.10.2020 ОТ 9:30 ЧАСА. ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В MS Teams. Линк:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg3NTFjNmYtYzAwZC00ZTU1LTg5OGMtZDRiMzIxYjg5NzA1%40thread ...
30.10.2020: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 28.10.2020 г. ... ТЕЗИ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: 1.МАРКЕТИНГ 2.МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"   Магистърските тези се изпращат КАТО файл (PDF формат) на имейл dmag3@unwe.bg (д-р Женета Каравасилева). Файлът с магистърската теза трябва да ...
ВАЖНО! - ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 9.9.2020 г. ... и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще ...
Кандидатствайте за специалното издание на летния семинар „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19” 10.8.2020 г. ... на възраст до 35 години в следните специалности: Международни отношения, Европеистика, Политически науки, Политическа икономия, МИО, Публична администрация, Социология и др. Процедура по кандидатстване: Ако спадате към една от целевите групи, изброени по-горе, ще се радваме да ...
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана) 25.9.2020 г. ... на магистърски тези на студенти от всички специалности в катедра „Управление“ за ОКС-Магистър редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведат на 06.10.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 2058 на УНСС (присъствено съгласно заповед  номер 1893 от 11.09.2020 г. ...
Извънредна годишна поправителна сесия 10.8.2020 г. ... курс с четири неположени изпита, класирането по специалности ще се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. Студентите от последния курс на обучение в ОКС “бакалавър“ и последния семестър в ОКС „магистър“, с не повече от четири ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 21.10.2020 г. ... работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 13.00 ч. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ще получат ...
Държавен изпит - втора сесия 15.9.2020 г. ... студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” и 2 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО  на 05.10.2020 г. от 13.30 ч. В КАБИНЕТ 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В КАБИНЕТ 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два въпроса от конспекта ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г. 13.7.2020 г. ... държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, образователно-квалификационна ...
Защити на магистърски тези 28.10.2020 г. ... НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТ ПО ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И БИЗНЕС   Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. на  29.10.2020 г. от 10.00 ч. Линк към изпита ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 1.9.2020 г. ... изпит на студентите от специалности:   Държавният изпит за студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 15 септември 2020 г. от 09.00 ч. чрез приложението Microsoft Teams.  Линк към изпита в ...
Актуализирано! Защити магистри (втора сесия) - Публична администрация и Електронно управление 17.9.2020 г. ... на магистрите от специалности „Публична администрация“ и „Електронно управление“ ще се проведат както следва:  Публична администрация: 19.10.2020 г. (понеделник)  от 9 ч. в зала 2112 Електронно управление:     19.10.2020 г. ...
Актуализирано! Защити магистри (втора сесия) - Държавна администрация и Здравен мениджмънт 17.9.2020 г. ... на магистрите от специалности „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“ ще се проведат както следва: Държавна администрация:  26.10.2020 г. (понеделник) от 9 ч. в зала 2112 Здравен мениджмънт:           26.10 ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ 7.7.2020 г. ... защитата на магистърските тези са генерирани  срещи, на които дипломантите, съобразно специалността могат да влязат през платформата на MS TEAMS, бутон (Teams) с наименованието на специалността си и датата на защитата. За да достъпите срещата трябва да направите следното: Да отворите ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 3.7.2020 г. ... НА ЯВЯВАЩИ СЕ НА ЗАЩИТА НА 06 и 07.2020 г. ПО СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА МИО И ...
ЗАЩИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 3.7.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ Е КАКТО СЛЕДВА: СПЕЦ.МИО - 07.07.2020 г. от 9,00 ч. СПЕЦ.УМП - 06.07.2020 г. от 9,00 ч. СПЕЦ.ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ - 06.07.2020 г. от 9,00 ч. СПЕЦ.МБ на бълг.и англ. език - 07.07.2020 г. - 9,00 ч. СПЕЦ. МФ и МФ и бизнес - 07.07.2020 г. - 9,00 ч. ВСИЧКИ ...
Защита на дипломни работи – м.Юли 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 2.7.2020 г. ...  1-ва комисия от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“             Ø Изисквания към Дипломантите:              Ø Студентите ...
Уебинар за студенти в бакалавърска степен на обучение от направления „Икономика и бизнес“ и „Икономика с чуждоезиково обучение“, на които предстои избор на специалност след втори курс 25.6.2020 г. ... на специалност след втори курс, сред които съответно специалности „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“. Ще научите повече за учебния процес в двете специалности, възможностите за практическо обучение и професионална реализация, и ще можете да ...
Уебинар: Избиране на специалност след втори курс 24.6.2020 г. ... след втори курс, сред които съответно специалности „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“. Ще научите повече за учебния процес в двете специалности, възможностите за практическо обучение и професионална реализация, и ще можете ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 9 и 10 юли 2020 г. от 09.00 ч. Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок до 29.06.2020 г. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 13.6.2020 г. ... изпит по "Икономикс" за студентите от специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика" (дистанционно обучение - София), "Икономика" (дистанционно обучение - Хасково)  ще се проведе на 09.07.2020 г. от 9.00 ч., а за студентите от специалност "Икономомика с преподаване ...
МАГИСТРИ - защита на дипломни работи на 02.07.2020 г. от 13.00 ч 4.6.2020 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се ...
9.07.2020 ОТ 10 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 4.7.2020 г. ... ТЕЗИ  РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: 1.МАРКЕТИНГ 2.МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" 3.МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт" Линк за присъединяване към събитието (Microsoft Teams): https://teams ...
10.07.2020 ОТ 9 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ "КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ" И "ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" 2.7.2020 г. ... ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ    за специалности:   1.КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ 2.ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ Линкът за защита на магистърските тези за специалности „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ и ...
29.10.2020: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 28.10.2020 г. ... ТЕЗИ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: 1.МАРКЕТИНГ 2.МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" 3.МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт" 4.Корпоративни стратегии и дигитални трансформации   До 19.10.2020 ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение дата: 08.07.2020 (чрез платформата Microsoft Teams) Разписание за провеждане на защитите на дипломни ...
ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020 6.7.2020 г. ... ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. I.СПЕЦИАЛНОСТИ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВО ...
Защита на магистърски тези 28.5.2020 г. ... на студентите в “ ОКС "Магистър" от специалности “Екоикономика и бизнес” и „Агробизнес и управление на територията" ще се проведат на 09.07.2020 г. от 12:00 ч. Защитите на дипломни работи е чрез MS Teams. Срокът за представяне на готови магистърски тези е до ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ 28.5.2020 г. ... изпит за студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности “Аграрен бизнес” и „Екоикономика“ ще се проведат на 09.07.2020 г. от 09:00 ч. Провеждането на държавния изпит (времетраене 120 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms. ...
Защита на дипломни работи 20.5.2020 г. ... на дипломни работи на студентите от специалности “Макроикономика” и „Макроикономика и финанси“ ще бъде на  07.07.2020 г., от 9.00 ч.. Краен срок за предаване на дипломните работи - 22.06.2020 г. ...
Защита на магистърски тези 2.7.2020 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Магистър“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ОКС „Магистър“   Ще се проведе на  03.07.2020 г. от 10.00 ч. чрез приложение на ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 2.7.2020 г. ... изпит на студентите от специалности:   1. „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч. електронно чрез приложение Teams на Office 365.  Линк към изпита в приложението ...
Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.5.2020 г. ... комисия от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“              Ø Изисквания към Дипломантите:               ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 3.7.2020 г. ... и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 29.6.2020 г. ... от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия юли 2020 23.6.2020 г. ... и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС "магистър" ще се проведат на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. Провеждането на държавния изпит (времетраене 90 минути) ще бъде релизирано чрез MS Forms, а ...
ПРОМЯНА В ДАТА ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ/ 15.3.2020 г. ... за студентите в редовна форма на обучение за специалности: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт" КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ Информацията за новата дата за провеждане ...
ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 15.3.2020 г. ... . – ОКС магистър; За студентите от други специалности, които по разписание се обучават в дисциплини, водени от преподаватели от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.  За студентите редовна форма на обучение (бакалаври и магистри) - чрез комуникационния портал ...
Защита на магистърски тези - трета сесия 13.2.2020 г. ... тези (трета сесия) на студентите от специалности “ Агробизнес и управление на територията” и “Екоикономика и бизнес” ще се проведе на 19.03.2020 г. от 10.00 часа. Важно!!!! Готовите магистърски тези на студентите, трябва да бъдат предадени в кабинет ...
Държавен изпит – трета сесия 13.2.2020 г. ... студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Аграрен бизнес ”, “Екоикономика” и „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.30 часа в зала ГИС. ВАЖНО!!!! Срокът за подаване на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 12.2.2020 г. ... изпит по "Икономикс" за студентите от специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономомика с преподаване на английски език", "Икономика" (дистанционно обучение - София) ще се проведе на 09.03.2020 г. от 8.30 ч., а за студентите от специалност "Икономика" (дистанционно обучение - ...
ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „Дигитален хуманист“, Програма Еразъм+ 20.11.2020 г. ... студентите, които се обучават в хуманитарни специалности (езици, културно наследство, изкуства, археология, история, философия, икономика, ...) в посочения ред; ниво на владеене на английски език; предимство ще получат студентите, които са осъществили обмен по програма Еразъм + през ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 10.2.2020 г. ... на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"  ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите.  Успешна ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 6.2.2020 г. ... работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14.00 часа в зала 2121. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се ...
Държавен изпит - трета сесия 6.2.2020 г. ... студентите от ОКС "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата ...
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... да кандидатстват по програмата имат студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие ...
КОНКУРС ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА "Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ" 30.1.2020 г. ... и за студенти в юридическите и икономическите специалности. Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите „Право” и „Икономика”.   На сайта на Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий” – www.cmfnd.org, Програми, Фонд „Д-р ...
Национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази” – за право и икономика. 30.1.2020 г. ... в юридическите и икономическите специалности.      Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите „Право” и „Икономика”.           На сайта на Международна фондация „Св.св.Кирил и ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА и ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 28.2.2020 г. ... НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 март /ВТОРНИК/ 2020 г. ОТ 9,00 Ч. СРОКОВЕ: ДО КРАЯ НА М.ФЕВРУАРИ - ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА, ПОДПИСАНА ОТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ В КАБ.3016. ДО 2 МАРТ 2020 - ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия март 2020 8.4.2020 г. ... на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще се проведе на 5.03.2020 г. от 9.00 часа. Държавният изпит ще се проведе в зала 4051. Защитата на дипломни работи ще се ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. залата ще бъде съобщена допълнително. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ - 13 март 2020 г. 8.1.2020 г. ... ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"   До 4 март 2020 г. (включително) - подаване на документи в Центъра за дистанционно обучение (г-жа Каравасилева):   ...
Държавен изпит за редовно обучение /бакалaври/ - 6 март 2020 г. 8.1.2020 г. ... ИЗПИТ   за специалности в Редовна форма на обучение: “МАРКЕТИНГ”  “МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ” /с преподаване на англ.език/ “ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”   6 март 2020 година 9 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“ и магистрите от специалности „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на конфликти“ и „Национална сигурност“ 27.11.2019 г. ... дипломите на студентите, завършили специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ - ОКС „бакалавър“ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ 21.11.2019 г. ... дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ и „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ 3.12.2019 г. ... „магистър“, завършили специалностите: Маркетинг Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ Корпоративни стратегии и дигитални трансформации. Забележка: Дипломантите трябва ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Маркетинг“, „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг“ – дистанционно обучение 18.11.2019 г. ... „бакалавър“, завършили специалностите: „Маркетинг“; „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“; „Прогнозиране и планиране“; „Маркетинг“ – дистанционно обучение ...
Бизнес игра със студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“ 12.11.2019 г. ... , които са завършили финансови специалности /бакалавър и магистър/ в УНСС ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти - бакалаври и магистри 9.11.2019 г. ... дипломна работа през юли 2019) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” на 19.12.2019 от 16.00 часа в ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности „Икономика на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“ 31.10.2019 г. ... на дипломите на магистрите от специалности „Икономика на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“. Дипломиращите се студенти е задължително да се явят в отдел ...
Официално връчване на дипломите на завършилите, ОКС "Магистър" 31.10.2019 г. ... дипломите на студенти от следните специалности: "Икономика на транспорта" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни системи" "Транспортен мениджмънт" Дипломиращите се студенти е задължително да се явят в отдел „Магистри“ за полагане на подписи в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 30.10.2019 г. ... и ОКС „магистър“, специалности „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалности „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ 30.10.2019 г. ... и ОКС „магистър“, специалности „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Икономикс“ 5.11.2019 г. ... бакалаврите и магистрите, завършили специалности към катедра „Икономикс“. Студентите завършили ОКС "бакалавър" да се подпишат в дипломната книга до 29.11., а тези завършили ОКС "магистър" до 15,00 ч. в същия ден ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 29.10.2019 г. ... бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, 2019. И ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите „Финансов контрол”, „Финансов контрол и финансово право“, „Одитинг“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 30.10.2019 г. ... - ОКС „бакалавър”, редовно обучение, и специалности „Финансов контрол и финансово право”,  „Одитинг” и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ - ОКС „магистър”. Дипломантите трябва да бъдат пред залата 30 ...
Връчване на дипломите на успешно завършилите специалности „Политическа икономия“ и „Дигитална икономика“ 23.10.2019 г. ... на дипломите на успешно завършилите студенти от специалности „Политическа икономия“ и „Дигитална икономика“, випуск 2019 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ и магистрите от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 22.10.2019 г. ... и бизнес“, ОКС „бакалавър“ и специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в културата“, ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение 21.10.2019 г. ... на завършилите през месец юли 2019 г. специалности „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ -  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ и магистрите от специалности „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“ 15.10.2019 г. ... по връчване на дипломите на завършилите студенти от специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ – ОКС „бакалавър“, „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“ – ОКС „магистър“. Необходимо е ...
Церемония по връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... "Интелектуална собственост и бизнес" ОКС Бакалавър и специалности "Интелектуална собственост и бизнес" и "Творчески индустрии и бизнес" със специализации "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" и "Интелектуална собственост и бизнес в културата" ОКС Магистър.   Молим дипломантите да бъдат ...
Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 часа ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Бизнес логистика” и магистрите от специалности „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ 3.10.2019 г. ... логистика”, ОКС „бакалавър“ и специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, ОКС „магистър“ ...
Провеждане на защита на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на транспорта", "Интелигентни транспортни системи", "Транспортен мениджмънт" и "Енергиен бизнес" - ОКС "Магистър" 30.9.2019 г. ... на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности: - "Икономика на транспорта"; - "Интелигентни транспортни системи"; - "Транспортен мениджмънт" и - "Енергиен бизнес". Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия 4.10.2019 г. ... за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, образователно-квалификационна степен ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ 11.9.2019 г. ... ТЕЗИ  ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт"   До 29 октомври 2019 г. (включително) - подаване на документи в Центъра за дистанционно обучение (г-жа Каравасилева):         ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ 11.9.2019 г. ... МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ  РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за специалности: МАРКЕТИНГ МАРКЕТИНГ със специализация “Рекламен мениджмънт" МАРКЕТИНГ със специализация “Бранд мениджмънт" КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ   25 октомври 2019 г. - подаване на следните документи в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВРИ /РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ - 24 октомври 2019 11.9.2019 г. ... ИЗПИТ   за специалности в Редовна форма на обучение: “МАРКЕТИНГ”  “МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ” /с преподаване на англ.език/ “ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”   24 октомври 2019 година 9.00 ...
Защита на магистърски тези 5.8.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в заседателна зала 1075Б   В срок до 18.09.2019 г. в отдел ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 5.8.2019 г. ... изпит на студентите от специалности:   „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 20.09.2019 г. (петък) от 10.00 ч. в зала 3034. „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език ще се проведе на 20.09.2019 г ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 2.10.2019 г. ... дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 13.00 часа в зала 1083-нов корпус. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Държавен изпит - втора сесия 13.9.2019 г. ... изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 27.09.2019 г. (петък) от 10.00 часа в зала 3074. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата ...
Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. след 19 часа на информационното табло. Съставът ...
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... работи на студентите от магистърските програми на специалности: Икономика на транспорта; Интелигентни транспортни системи; Транспортен мениджмънт; и Енергиен бизнес. Молби за явяване на защита могат да се подават до 14.06.2019 г. в отдел "Студенти" за ОКС "Магистър".  Необходими ...
Защита на магистърски тези, м. Юли 2019 година 10.5.2019 г. ... магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - „АГРОБИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ - „ЕКОИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ ще се проведе на 09 юли (вторник) от 10,00 ч. Залите, в които ще се проведат защитите са: зала 1044 за специалност „АГРОБИЗНЕС И ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.6.2019 г. ... 2005. Защитата на дипломни работи за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2094. В срок до 26.06. 2019 в катедрата трябва да бъдат ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 19.4.2019 г. ... (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 4055. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
Държавен изпит - първа и четвърта сесия 8.5.2019 г. ... от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 05.07.2019 г. (петък) от 10.00 часа в зали 4055 и 4056. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в ...
Защита на магистърски тези 20.5.2019 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б   В срок до 24.06.2019 г. в отдел ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 12.4.2019 г. ... изпит на студентите от специалности:    „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 11 юли 2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в зала 3034. „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език ще се проведе на  11 юли 2019 г ...
Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на информационното табло пред катедрата на 18.03.2019г.  след ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 25.3.2019 г. ... изпит на студентите от специалности:   „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 26 март 2019 г. (вторник) от 11.00 ч. „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език ще се проведе на  26 март 2019 г. (вторник) ...
Защита на магистърски тези 20.2.2019 г. ... тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 26.03.2019 г. (вторник) от 11.30 ч. Защитата на магистърски тези ще се проведе в заседателна ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес", "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия м. март 28.1.2019 г. ... м. март за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 5008. Срокът за предаване в ...
Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити 22.1.2019 г. ... на магистърски тези за специалности "Бизнес икономика" и "Бизнес анализи и проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес". Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в ...
Държавен изпит - трета сесия 25.2.2019 г. ... "Бакалавър" (трета сесия) от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 2118. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 25.2.2019 г. ... на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 5022.                 ...
Редовен прием 2019 15.1.2019 г. ... приемните процедури за нашите специалности: Медии и журналистика Медия икономика Въпросите си можете да изпращате по всяко време на media@unwe.bg. Успех на всички ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 14.1.2019 г. ... или най-малко в пети курс за специалности , при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на : А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 29.11.2018 г. ... и магистрите, завършили специалности към катедра „Икономикс“ ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 7.12.2018 г. ... работа през юли 2018 г.) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти”. Забележка: До 12 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“, и магистрите от специалности „Международни отношения: международна публична администрация“ и „Международни отношения: управление на конфликти“ 5.12.2018 г. ... на дипломите на студентите от специалности:- „Международни отношения“ – ОКС „бакалавър“- „Европеистика“ – ОКС „бакалавър“- „Международни отношения: международна публична администрация“ ...
Официално връчване на дипломи за специалности „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 14.11.2018 г. ... 6 декември от 16:30 ч. ще се състои тържествената церемония по дипломиране на успешно завършилите през летния семестър на учебната 2017/2018 г. Важна информация: Всички абсолвенти трябва да се явят в отдел „Студенти“ 2 часа преди началото ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 13.11.2018 г. ... на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 27.11.2018 г. ... на студенти, завършили специалности към катедра "Икономикс" в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър         Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ...
Връчване на дипломи на випуск 2018 5.11.2018 г. ... студенти от випуск 2018 на специалности „Управление на веригата на доставките” и „Бизнес логистика“, ОКС магистър и "Стопанска логистика" в ОКС бакалавър. Спонсор на мероприятието ще бъде фирма "Фесто Производство". Моля тези от вас ...
ТЪРЖЕНСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 30.10.2018 г. ... ОКС „Бакалавър“, специалности: „Бизнес икономика“, „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ най-късно до 12,00 часа на 30.11.2018 г. трябва да са се подписали в дипломната книга ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност “Финансов контрол” и магистрите от специалности „Финансов контрол и финансово право“, и „Одитинг“ 20.11.2018 г. ... обучение и на магистрите от специалности  “Финансов контрол и финансово право”, и “Одитинг”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърска и магистърска степен на 29 ноември от 09.00 до 15.00 ч. преди ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Икономика на недвижимата собственост” и „Мениджмънт на недвижимата собственост“, и магистрите от специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост” и „Бизнес с недвижими имоти“ 21.11.2018 г. ... изпит на 10 юли 2018 г., от специалности „Икономика на недвижимата собственост” и „Мениджмънт на недвижимата собственост“ - ОКС “бакалавър”, и специалности „Мениджмънт на недвижимата собственост” ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 29.11.2018 г. ... работа през юли 2018) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” на 13.12.2018 от 16.00 ...
Защита на дипломни работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра "Финанси" – редовно обучение 15.10.2018 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение. График-разпределение за Защитата на дипломните работи за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен само на ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен ...
Конкурс за стипендии „Буров“ за академичната 2018/2019 г. 19.10.2018 г. ... форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; имат завършен най-малко ІІІ курс; успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50. До 31 октомври 2018 г. кандидатите представят: Информационна карта (която може ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50. До 31 октомври 2018 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта (която може да бъде ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи - октомврийска поправителна сесия 27.7.2018 г. ... поправителна сесия м. октомври на студентите от специалности “Бизнес логистика”, "Стопанска логистика" и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 09.10.2018 г. от 13.00 часа в зала 2028А. Краен срок за предаване ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 23.7.2018 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 9 октомври 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б на  катедра „Творчески индустрии и ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 29.9.2018 г. ... работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности: „Бизнес психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи и проекти“   ще се проведе на 18.10.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала 2095 ...
Държавен изпит - втора сесия 10.9.2018 г. ... изпит (втора сесия) на студентите бакалавър от специалности: “Икономическа социология и психология” и “Социология”    ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зали 3073 и 3074 ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 4.11.2019 г. ... бакалавърска степен или най-малко в пети курс за специалности , при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на: А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 26.4.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: · за специалности „Икономика“ (Р.О.) и „Икономика с преподаване на англ. език“(Р.О.)  – 09.07.2018 г. от 8,30 ч. · за специалности „Макроикономика“ (Р.О.) и „Икономика“(Д.О ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 24.4.2018 г. ... на магистърските тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 10 юли 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б  на  катедра „Творчески индустрии и ...
Семинар по проекта „Динамична Европа“ на тема председателството на България на Съвета на ЕС и домакинството на София 16.4.2018 г. ... в областта на публичната администрация и сходни специалности и хора от сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна инсталация и ще бъде създаден сборник по въпросите на европредседателството ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи 5.7.2018 г. ... СЕСИЯ) НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от: 10.00 часа за ОКС - бакалавър - зали 4052 и 4053 10.00 часа  за ОКС - магистър - зала ...
Включете се в ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР по проект ДИНАМИЧНА ЕВРОПА! 11.4.2018 г. ... в областта на Публичната администрация и сходни специалности и заинтересовани лица в сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна динамична информационна инсталация и ще бъде разработен информационен сборник по въпросите на Европредседателството.  Очакваме ...
Защита на дипломни работи 2.3.2018 г. ... на дипломни работи на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала 3036.                       ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 21.2.2018 г. ... РАБОТИ на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 26.03.2018г. Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите е:  12.03.2018г ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... други професионални направления/ поднаправления и специалности, трябва да се явят на конкурсен изпит (ЕПИ) и да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС “бакалавър” в УНСС. 18. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс ...
БАКАЛАВЪРСКИ ПРИЕМ 2018: "Медии и журналистика", "Медия икономика" 9.5.2018 г. ... своите документи за приемен изпит за нашите специалности - "Медии и журналистика" и/или "Медия икономика". Приемният изпит за специалност "Медии и журналистика" включва два компонента: Оценка от матура по БЕЛ *или* оценка от положен Единен приемен изпит в УНСС, модули 1+3 (български ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06.2018 г ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Държавен изпит – трета сесия 2.3.2018 г. ... Б Щ Е Н И Е Държавният изпит на бакалаврите от специалности “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала ПО37. ВАЖНО!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“, „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език и на магистрите от специалности „ Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ 30.11.2017 г. ... ще бъдат връчени дипломите на студентите от специалности „Бизнес икономика“ от ОКС „бакалавър“; „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ от ОКС „магистър“. Забележка: Дипломиращите се бакалаври е необходимо в срок до 14:00 ч. ...
Държавен изпит - трета сесия 7.11.2017 г. ... на студентите в ОКС „Бакалавър“ (специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика") ще се проведе на 15 март 2018 г. от 10.00 ч. (залата ще бъде обявена допълнително). Моля, имайте предвид, че 2 седмици преди държавния изпит дипломантите трябва да направят справка в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... на завършилите през юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 22.11.2017 г. ... на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: „Икономическа социология и психология” и „Социология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” на 15.12.2017 от 16.00 часа в зала ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2017 г. 21.10.2017 г. ... спец. Аграрен бизнес; От 15,00 часа - специалности "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2017 26.10.2017 г. ... в аула „Максима”: - от 15:00 часа за специалности „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“, ОКС „Бакалавър“ - от 16:30 часа за специалности „Бизнес икономика“ ОКС „Бакалавър“, „Бизнес ...
Тържествено връчване на дипломи на студенти от ОКС "Бакалавър" 18.10.2017 г. ... бъдат връчени дипломите на студентите, завършили специалности "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации","Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", които са положили държавния си изпит през м.юли, 2017 ...
Защита на магистърски тези 4.10.2017 г. ... на магистърски тези по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“,  „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“ ще се проведе на 03.11.2017 г. от 09:00 часа в зала 3036 ...
Получаване на рецензии 4.10.2017 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“,  „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, ще получат рецензии на магистърските тези в кабинет ...
Предаване на магистърски тези 4.10.2017 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“, „Бранд мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, могат да предадат магистърски тези в кабинет 3014 само на 23.10 ...
Участие в конкурса по проект "Европейски код: сигурност" 26.9.2017 г. ... висше образование или завършен трети курс по специалности в областта на международните отношения,  външната политика, например: Международни отношения, Международни икономически отношения, Европеистика, Право със специализация по международно право, Право на ЕС, Политология и други сходни ...
Държавен изпит - втора сесия 26.9.2017 г. ... ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ: “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ” “СОЦИОЛОГИЯ”    СЕ ПРОМЕНЯ.   ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.10.2017Г.  /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 13.00 ЧАСА Ръководството на катедра “Икономическа ...
Защита на магистърски тези 1.6.2017 г. ... магистърските тези на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Аграрен бизнес; - Екоикономика; ще се проведе на 13 юли (четвъртък)  2017 г., от 10.00 ч. Залите, в които ще се проведат защитите са: зала 1044 за специалност "Аграрен бизнес"; зала ГИС за специалност "Екоикономика" ...
Държавен изпит 22.6.2017 г. ... изпит на студентите от специалности  „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“ ще се проведе на 06.07.2017 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство ...
Защити на магистърски тези 10.7.2017 г. ... специалности "Бизнес психология и социология" и "Социални изследвания, анализи и ...
Защита на дипломни работи- ОКС „Магистър“ 16.5.2017 г. ... на дипломни работи на студентите в ОКС "Магистър", от специалности: - Макроикономика; - Макроикономика и финанси; ще се проведе на 13 юли 2017г., от 08:30ч ...
Лекция на тема "Предприемачество за студенти" от Бизнес мастър клас на УниКредит Булбанк 23.3.2017 г. ... . Програмата предлага на студенти от икономически специалности да се включат в серия от безплатни практически събития, чиито теми са свързани с това какви са тенденциите в банкирането, как се финансират стартъп компании, как се мери рискът, защо бизнес стратегиите не са това, което бяха, как да ...
Студентски конкурс Mtel PR Challenge 2017 3.4.2017 г. ... проект за студенти, обучаващи се в комуникационни специалности. Наградата е възможност за стаж в отдел „Корпоративни комуникации“ на Мтел. Темата на тазгодишното задание е „Спортни ТВ канали на Мтел“, а студентите-участници в конкурса ще трябва да разработят две концепции – ...
Тринадесети конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази" 2.2.2017 г. ... и за  студенти в юридическите и икономическите специалности; Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4.1.2017 г. ... за завършилите - ОКС "Бакалавър" със следните специалности: - специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ; - специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение; ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8.30 ч. в зала ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.1.2017 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИ: > “Икономическа социология”, “Социология” Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... дипломите на завършилите бакалаври от следните специалности, водени от катедра "Икономикс": - специалност "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност "Икономика" с преподаване на английски език; - специалност "Икономика" - дистанционно обучение. Забележка: Молим ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 22.11.2016 г. ... официално връчване на дипломи за своите студенти от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика".На събитието е поканена да присъства възпитаничката на УНСС и катедрата г-жа Десислава Танева - министър на земеделието и храните в оставка ...
Обучение на студенти за доброволци 3.11.2016 г. ... 3036 ще се проведе обучение на студенти от различни специалности за доброволци в/от УНСС. ...
Тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: “ Икономическа социология”и “ Социология” 27.10.2016 г. ... на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: “ Икономическа социология”и  “ Социология”.                                       От ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат ...
Връчване на дипломите на студентите от специалност "Маркетинг" - редовно и дистанционно обучение, "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" 24.10.2016 г. ... тържествено връчване на дипломите на студентите от специалности "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" - ОКС "бакалавър" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Маркетинг“ - редовно и дистанционно обучение, „Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език, „Прогнозиране и планиране“ 24.10.2016 г. ... тържествено връчване на дипломите на студентите от специалности „Маркетинг“ (редовно и дистанционно обучение), „Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език и „Прогнозиране и планиране” - ОКС „Бакалавър” ...
Защита на магистърски тези 7.10.2016 г. ... на магистърски тези по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“ ще се проведе на 28.10.2016 г. от 09:30 часа. Залите ще бъдат уточнени допълнително ...
Получаване на рецензии 7.10.2016 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, ще получат рецензии на магистърските тези в кабинет 3014 само на 25.10.2016 г. от 10:00 до 15:00 часа ...
Предаване на магистърски тези 7.10.2016 г. ... , които се обучават в магистърска степен по специалности „Маркетинг“, „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ и „Прогнозиране и планиране“, могат да предадат магистърски тези в кабинет 3014 само на 17.10.2016 г. от 10:00 до 15:00 часа ...
Защита на магистърски тези 21.9.2016 г. ... ., от 10.00 ч. в зала 3057 ще се проведе ЗМТ на всички специалности от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Държавен изпит ОКС БАКАЛАВЪР - втора сесия 19.9.2016 г. ... Специалности "Икономическа социология" и ...
Държавен изпит 18.5.2016 г. ... изпит на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 12.07.2016 г. (вторник) от 09.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.  Желаещите да се явят на държавен изпит задължително трябва ...
Кръгла маса "Юридическото обучение - проблеми, предизвикателства и перспективи" 10.5.2016 г. ... и преподаване на право на студенти от неюридически специалности; 5. Практическо обучение, правни клиники и други добри практики ...
На вниманието на студентите от специалности "Маркетинг" и "Прогнозиране и планиране: Предварително кандидатстване за магистърска степен на обучение 23.2.2016 г. ... студенти от спец. "Маркетинг" и "Прогнозиране и планиране" - 4 курс, Във връзка с решение на АС N2/8-10.05.2015 г. ви уведомяваме за възможността да се явявате на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит /електронен и/или хартиен носител/ за учебната 2016/2017 г., както ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... в 3 или 4 курс, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в Корпоративния център на Банката в рамките на период до 3 месеца. Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит придобит в професионална среда ...
Държавен изпит 15.2.2016 г. ... изпит (втора поправителна сесия) на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 22.03.2016 г. (вторник) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.  Желаещите да се явят на държавен изпит ...
Защита на дипломни работи (магистърска теза) 8.3.2016 г. ... тези (втора поправителна сесия) на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 22.03.2016г. (вторник) от 10.00 ч. в Институт по интелектуална собственост и лидерство.   В срок до 07.03.2016 г. в отдел ...
Дванадесети конкурс за наградата «Д-р Илко Ескенази» 8.2.2016 г. ... и за  студенти в юридическите и икономическите специалности; Оценяването на представените трудове се извършва от  комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР 29.2.2016 г. ... СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 10.03.2016г.  от 10.00 часа.  зала  П034 Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" 9.12.2015 г. ... студентите, завършили през юли 2015 г. специалностите „Икономика на транспорта“, "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" в ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите ...
Избор на тема за разработка на дипломент проект 11.11.2015 г. ... от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаванe на английски език" трябва да подадат молба за подготовка на дипломент проект до 30.11.2015. Повече информация на moodle.unwe ...
Връчване на дипломи 29.10.2015 г. ... бакалаври специалности "Социология" и "Икономическа социология" и магистри по програмите: "Социология на бизнеса и управлението" "Приложна социология" "Европейска социална политика и социална ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... ОКС "бакалавър" и специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 27.10.2015 г. ... обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;- имат завършен най-малко ІІІ курс;- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта ...
Конкурс за стипендианти на Фондация "Атанас Буров" 7.10.2015 г. ... се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00). До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта (може да бъде изтеглена ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 6.10.2015 г. ... обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;- имат завършен най-малко ІІІ курс;- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).До 30 октомври 2015 г. кандидатите представят:1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... за студенти от редовно обучение по следните специалности: Управление на проекти Управление на човешките ресурси СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31.10.2016 г. ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КУРС Е НЕОБХОДИМО: да сте студент редовно обучение в УНСС или в друго висше училище; да имате заверен ...
Държавен изпит 24.9.2015 г. ... изпит на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Интелектуална собственост“ ще се проведе на 27.10.2015 г. от 09.00 часа в Институт по интелектуална собственост и лидерство. Крайният срок за подаване на молба за допускане до ...
КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ 7.9.2015 г. ... относно срокове, подаване на документи, специалности и др., можете да намерите в менюта "Прием магистри 2015г." и "Обучение-магистри" или на тел: 038/ 62 33 54; 038/ 66 45 ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСА ПО ПРАВО 26.3.2015 г. ... , които не са завършили юридически специалности. За повече подробности и записване: г-жа Янка Тодорова - тел. 02/862 12 24; 0888 000 ...
Информационна среща за студентите по Социология и Икономическа социология. 13.3.2015 г. ... . Поканени са всички студенти от нашите специалности за да зададат своите въпроси към преподаватели от катедра Икономическа социология ...
Конкурс за студенти от специалности в областта на политическите науки 9.3.2015 г. ... млади специалисти – студенти или завършили специалности в областта на международните отношения и външната политика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от техните предпочитания: Възможен ли е суб-регион Западни Балкани? Инициативи за сътрудничество