Резултати от търсене за Специалности

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

376 results found
Национален турнир по английска реч и дебати 14.5.2024 г. ... изпити в УНСС за прием във всички специалности с преподаване на английски език и специалностите с чуждоезиково обучение ...
Магистърски специалности 17.5.2024 г. ... предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна ...
Общност 6.6.2024 г. ... випуските от студенти, завършили специалности „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ и „Анализ на данни със специализиран софтуер“, и да запази историята и традициите на катедрата. Линк към анкета за събиране на информация от ...
Специалности с преподаване на английски език 26.3.2024 г. ... , Financial Control and Finance with preaching taught in English – акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (8 изпита) и от Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ...
Двойни магистърски специалности с преподаване на английски език 20.3.2024 г. ...     Dual Master’s programme in International Business taught in English (UNWE - University of International Studies of Rome) Dual Master’s programme in International Business and Governance taught in English (UNWE - Shanghai Jiao Tong University - SJTU) MBA on Global ...
ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след следно образование за специалност „Право“ 12.2.2024 г. ... за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по специалности от области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3). 2. за завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, ...
Презентация по повод 40 години катедра Икономическа социологогия 10.1.2024 г. ... в ОИФ, но и с превръщането й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.; - не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, съгласно Договор за ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... хиляди студенти в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 направления: Икономика; Администрация и управление; Политически науки; Социология, антропология и наука за културата, Обществени комуникации и информационни науки. Сътрудничество УНСС си ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2023/2024 уч.г. 26.2.2024 г. ... точките. Кандидатите  могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в класирането по ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2023/2024 уч.г. 6.2.2024 г. ... точките. Кандидатите  могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в класирането по ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2023/2024 уч.г. 22.11.2023 г. ... .  Кандидатите  могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в класирането по ...
3. Дейност 1.5. Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории и дейност 1.6. Софтуерни решения за по-добри дигитални умения 23.8.2023 г. ... позволяващ колаборация на студентите от различни специалности или различни учебни заведения. Ще развие възможностите на студентите с предприемаческа насоченост и ще предостави полезен опит в създаването на прототипи.   11. Техника за осъществяване и записване на онлайн курсове (вкл. за платформи ...
1. Дейност 1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища и дейност 1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език 23.8.2023 г. ... и въвеждането на съвместни учебни програми обхваща специалности /програми/ както в ОКС Бакалавър, така и ОКС Магистър. Така, освен постигане на стандартизиране на обучението по ИКОНОМИКА, ще се постигне необходима диверсификация и разнообразяване на ветрилото от бакалавърски и магистърски програми, които ...
Прием летен семестър 2023/2024 г. 15.1.2024 г. ... – 29.01.2024 г., вкл. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ЕКМТ (електронен кандидатмагистърски тест). Класификатор на областите на висше ...
- 13.6.2023 г. ... до 30 юни включително Специалности 17 и 25 юни - предварителни изпити по български език и литература във формат ДЗИ  Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити Кандидатствай онлайн! Редовни изпити и класиране   ...
- 9.6.2023 г. ... до 30 юни включително Специалности Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити Кандидатствай онлайн! Редовни изпити и ...
Връчване на дипломи 8.11.2023 г. ... на успешно завършилите студенти от специалности „Политическа икономия“ - ОКС Бакалавър и "Дигитална икономика" - ОКС Магистър.  ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 14:30 ÷ 15:15 часа на 06.11.2023 г., при инспектора на специалността на 1 етаж ...
Академични наставници и отговорници-студенти 9.11.2023 г. ... наставници и отговорници-студенти на всички специалности, водени от катедра "Финанси", в ОКС "Магистър", редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Специалности 27.4.2023 г. ... ...
ЗАЩО ИЗБИРАМ СПЕЦИАЛНОСТ "ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ"? 15.2.2023 г. ... е една от най-търсените и популярни специалности във всички водещи световни университети. Различни курсове, дисциплини, бакалавърски, магистърски и докторски програми по политическа икономия могат да се открият в университета Джонс Хопкинс в САЩ, в университета в Цюрих, в ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... Специалности за Прием магистри м.януари 2023 г. в РЦДО-Хасково: специалност "Счетоводство и контрол" - 3 сем. Документи и такси за кандидатстване Кандидат-студентски документи се приемат: Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване ...
Интервю с проф. д-р Христо Кожухаров 29.11.2022 г. ... включени в учебните планове и на други специалности. В резултат на това се наложи да се обявяват конкурси за преподаватели по „Стокознание“. Създадоха условия за отделна катедра „Стокознание“. В това отношение  голяма е и заслугата на проф. Андрей Андреев ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2022/2023 уч.г. 7.3.2023 г. ... . Кандидатите  могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2022/2023 уч.г. 1.2.2023 г. ... . Кандидатите  могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2022/2023 уч.г. 1.12.2022 г. ... могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в ...
Връчване на дипломи 10.10.2023 г. ... на успешно завършилите студенти от специалности „Политическа икономия“ - ОКС Бакалавър и "Дигитална икономика" - ОКС Магистър.  ВАЖНО! Всички дипломанти в интервала 14:00 ÷ 14:45 часа на 06.11.2023 г. трябва да се подпишат в дипломната книга, че ...
Удължава се срокът за подаване на документи за ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. 26.8.2022 г. ... .08.2022 Г.   Приемът за всички специалности се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит. Шифрите на специалностите и условията за кандидатстване можете да намерите на адрес: https://magistri.unwe.bg/Uploads/Magistri/Magistri ...
Интелектуална собственост и творчески индустрии 22.8.2022 г. ... за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната степен ...
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... новоприети студенти във всички специалности от ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година се извършва онлайн или на място в УНСС в отдел „Студенти-бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А). Повече ...
Обявяване на първо класиране с резерви 23.4.2024 г. ... места да преминат в посочени по-напред специалности. Кандидат-студентите – резерви, могат еднократно да потвърдят желанието си за участие в следващите етапи на класирането. Незаписалите се и непотвърдили желание за обучение в УНСС отпадат от всички следващи класирания ...
Класиране 10.7.2023 г. ... по реда на посочените от кандидат-студента специалности в състезателния картон в съответствие с предварително обявените места за прием. При класирането се спазва последователността на посочените от кандидат-студента шифри на специалностите, а не по тяхното наименование. Допуснато от ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... научни изследвания; обучение в съвместни курсове/специалности и издаване на общи дипломи; развитие на множество иновации в областта на съвместното обучение – нови формати на онлайн обучение и нови форми на мобилности; нови модели на съвместно онлайн преподаване; засилване на ...
График на етапите за класиране по специалности след втори курс 18.8.2022 г. ... на онлайн заявка за класиране по специалности след втори курс 16.05.- 10.06. Лятна поправителна сесия 06.06.- 12.06. Внасяне на оценки от лятна поправителна сесия до три дни след приключване на изпита Корекции в основни данни /след лятна ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 10.6.2024 г. ... на чужди езици, ако кандидатстват за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език и отговарят на едно от условията за кандидатстване; 5. прикачат сканирано изображение на сертификат/и от национални състезания, конкурси и олимпиади организирани от УНСС ...
Отдел „Разписание“ 27.5.2024 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл ОКС „бакалавър“ Всички направления и специалности от първи и втори  курс ОКС „бакалавър“ – редовно обучение    ОКС „магистър“ Международни ...
Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование 12.2.2024 г. ... .5 (3) За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането, ако отговарят ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор на областите на висше образование и професионалните ...
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково 9.6.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 104 ОКС „магистър“ – всички специалности Олга Георгиева старши експерт тел.: +359 38 62 33 54 [email protected]  Кабинет 104 ОКС ...
Център за дистанционно обучение - София 20.5.2024 г. ... А) Административно обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Гише №3 ОКС „магистър“ Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“ Публичен финансов мениджмънт Финансов мениджмънт Николай ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 7.7.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл                                Централно фоайе (Корпус А) Кабинет 1030 Анита Цанева началник отдел тел.: +359 ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 26.7.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029 Мария Павлова началник отдел тел.: +359 2 81 95 597 [email protected] Гише №1 Бизнес психология и социология Икономика на отбраната и ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 1.2.2024 г. ... обслужване по специалности Централно фоайе (Корпус А) Кабинет 1029 А Служител, телефон, имейл Мария Христова началник отдел тел.: +359 2 81 95 274 [email protected] [email protected] Гише №1 Право Цветослава Сиракова главен ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... прием на документи за 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Приемът за всички магистърски ...
Приемни изпити 13.5.2022 г. ... за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).   Кандидат-студентите за ОКС ...
Жива памет - проф. д-р Благой Колев 19.9.2023 г. ... на студентите; за създаване на две специалности – Социология и Икономическа социология и психология в две професионални направления – Икономика и Социология, антропология и науки за културата;  за разработване на нова учебна документация и получаване на ...
Национален конкурс "Млад икономист" 28.11.2022 г. ... „Икономика“.   За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите участват в класирането, ...
За нас 10.5.2022 г. ... на  алумни клубовете по специалности, катедри и факултети, както и подпомага развитието на алумни клубове в страната и чужбина. Визия Да вдъхновим възпитаниците на УНСС и неговия академичен състав в изграждането и развитието на алумни общност, която разкрива ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление през 2021/2022 уч.г. 29.11.2021 г. ... могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс през 2021/2022 уч.г. 10.2.2022 г. ... могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство през 2021/2022 уч.г. 7.12.2021 г. ... могат да се класират в специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език.   Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... развити контакти със сродни катедри и специалности в университети от различни страни. Катедрата е разпознаваема добре не само в национален, но особено в международен план чрез публикациите, участието в международни конференции и семинари, национални и международни проекти. ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... прием за магистърските специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Подаването на документи за допълнителния прием започва от 16 септември.  През учебната 2021-2022 г. ...
Жива памет - проф. д.ик.н. Лалю Радулов 13.4.2023 г. ... с преструктуриране и преименуване на специалностите към тях. Създадени са следните департаменти: „Икономически отношения“ (ръководител проф. К. Миркович), „Стопанско управление и администрация“ (ръководител проф. Т. Любиков), „Счетоводна ...
Бакалавърски специалности 2.5.2023 г. ... степен "Бакалавър" в две специалности: Интелектуална собственост и бизнес Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност чрез ...
Магистърски специалности 19.4.2024 г. ... "Интелектуална собственост и технологичен траснсфер" предлага обучение в образователно квалификационна степен "Магистър" в специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии". Специалността „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ е ...
Магистърски специалности 22.8.2022 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „Магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата ...
Бакалавърски специалности 8.2.2024 г. ... , по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и бизнес“   Завършилите тези ...
Класиране по специалности за студенти, прекъсващи след 2-ри курс 28.5.2024 г. ... да подадете желанията си за класиране по специалности на следния адрес: https://student.unwe.bg/reg2             ...
Учебно ТВ студио 22.11.2021 г. ... студентите от бакалавърски и магистърски специалности на катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС по дисциплини "Телевизионна журналистика", "Радиожурналистика", "Учебно бизнес студио" и др. При необходимост от заснемане в студиото от членове на университетските звена е ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... , желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... , желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на ...
Икономика на отбраната и сигурността 2.8.2021 г. ... на студентите, завършили икономически специалности в бакалавърската степен. Основните принципи на обучението са: преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалността; периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния ...
Финансов контрол и финансово право 2.8.2021 г. ... умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка. Основните цели на обучението са: получаване на ...
Одитинг 2.8.2021 г. ... умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Основните цели на обучението са: представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството; натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... компетенциите, придобити в бакалавърските специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено магистърските програми са по-тясно специализирани и интердисциплинарни от бакалавърските, но ...
Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност: Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване 5.1.2022 г. ... и разкриваме съвременни, иновативни специалности съобразени с променящата се бизнес среда. Динамиката на тази среда и нарастващите нужди на бизнеса от специалисти, притежаващи разнообразен профил на знанията, уменията и компетентностите, породи необходимостта от развитието на ...
Проба 29.7.2021 г. ... 2021/2022 Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит в електронен формат или онлайн. За тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и по държавна поръчка. Срокът за подаване на документи ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... за всички магистърски специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Срокът за подаване на документи за всички магистърски специалности чрез конкурс по документи е от 16 август до 9 ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако ...
Документи и такси за кандидатстване 24.1.2024 г. ... (по образец на УНСС). Шифри на специалности; 3. декларират съгласие за обработка на лични данни (по образец на УНСС); 4. диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и копие). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след ...
Структура на ИСК при УНСС 20.5.2024 г. ... структура с богат избор от специалности, които предлагат възможност както за натрупване на нови знания с практическа насоченост, така и за усъвършенстване на вече придобити умения по време на висшето образование, но вече подкрепени от решаването на реални ...
Второ класиране 13.7.2021 г. ... им бал и по реда на посочените специалности. При второто класиране резервите могат да бъдат класирани в специалност, различна от тази, в която са били резерви. Класираните кандидат-студенти могат: 1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... да преминат в посочени по-напред специалности. Кандидат-студентите от списъка на резервите могат да потвърдят желание за участие в следващ етап на класиране. Кандидат-студентите, които не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... да кандидатствам? Специалности Как да кандидатствам? С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история ...
Студентите за специалност "Икономическа социология и психология" 2.6.2021 г. ... , именно на широко обхватните специалности, каквато е „Икономическата социология и психология“ вие може да бъдете такива, каквито искате, да работите това, което на вас ви харесва, да разбиете статуквото и да не трябва да сте подчинени на някого. ...
#ИзбирамУНСС2022 22.3.2023 г. ... Европа! Запознайте се с нашите специалности. Предлагаме Ви виртуално да се срещнете със студенти, с които се гордеем и с ярки представители на общността на завършилите УНСС, както и с ръководството на Университета и с преподавателите, за да научите от първо ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват потребностите от нов тип специалисти в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да предоставят необходимите съвременни знания и умения за управление ...
Жива памет - проф. Стефан Бобчев 19.9.2023 г. ... Стоянович УНСС ДНЕС 43 бакалавърски специалности  88 магистърски специалности 42 докторски програми 144 партньори в страната 187 партньори в чужбина         ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... пакт и явно в обществото се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички компании, които се ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... да кандидатствам? 43 специалности в шест професионални направления   Как да кандидатствам? Приемните изпити   Кога да кандидатствам? Следете сроковете на priem.unwe.bg   Къде да кандидатствам? Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... за средно образование и да попълните желаните специалности за участие в класиране. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация в онлайн приложението. При възникнали технически проблеми ни пишете на email: [email protected] в Центъра за прием на ...
Балообразуване 13.6.2024 г. ... професионалните направления и специалности в УНСС – редовно обучение, на приемните изпити и начина на образуването на бал Професионални направления/ специалности Единен приемен изпит (ЕПИ) Чужд език ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... проем за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи: ОНЛАЙН – от 25.01.2021 г. За онлайн подаването на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за висше образование ...
Заявки за избираеми дисциплини 29.2.2024 г. ... , редовна форма на обучение, обучаващи се в специалности „МИО“, „МИО с преподаване на английски език“, „Международни отношения“, „Европейска политика и икономика“, „Политология“ и „Икономика на туризма“ за учебните ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... пътя на развитие пред годините, промените, новите специалности, учебните планове. Той се спря на появата на специалността „Публична администрация“, породена от необходимостта да се реформира българската изпълнителна власт по пътя към демокрация и либерализъм и да се осигури по-голямо ...
Конкурси 6.2.2024 г. ... на конкурсните изпити Изпитни програми по специалности Изпитни програми по чужди езици Изпитни комисии по чужди езици Класиране и избор Допълнителна информация   ...
Катедра ИСТТ 2.9.2021 г. ... придобиване на бакалавърска и магистърска степен е в две специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. Обучението се осъществява съвместно с представители на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелектуална собственост ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... . за прием 2020/2021 г.) Изисквания за кандидатстване по специалности и продължителност на обучението Приемни изпити и ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... участват в класирането за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква владеене на чужд език (английски, немски, френски, испански или руски), трябва да отговарят на едно от следните условия: успешно положен приемен изпит по чужд език; успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по ...
Доц. д-р Михаил Мусов, УНСС: Изграждане на общ виртуален кампус е една от целите на университетите на бъдещето 17.7.2020 г. ... ще преминем към създаването на нови съвместни курсове и специалности и внедряването на образователни иновации. Всичко това ще има за начало изграждането на обща квалификационна рамка, която ще съдържа знанията и уменията, необходими на новото поколение европейски граждани за справяне с предизвикателствата на ...
Специалности 20.6.2022 г. ... срок на обучение. Студентите от икономическите специалности извън Финансово-счетоводен факултет имат възможност да придобият знания и умения в сферата на одита през трисеместриалния срок на обучение. Придобиването на образователната степен „Магистър“ дава възможност за кандидатстване в ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 9.5.2023 г. ... „Финансов контрол“, редовна форма на обучение. Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.  Целите на обучението произтичат от повишената роля и ...
Условия за кандидатстване 22.6.2024 г. ... за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ЕКМТ (електронен кандидатмагистърски тест). В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 10.5.2024 г. ... за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по специалности от области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3). За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 7.6.2024 г. ... за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Със своята ...
ОКС Магистър 6.3.2024 г. ... завършили ОКС Бакалавър икономически специалности, така също и завършили други неикономически специалности. - Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания. http://departments.unwe ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” ...
Образование 26.3.2024 г. ...       Бакалавърски специалности с преподаване на английски език Business Economics and Management Business Informatics and Communications Economics Finance and Accounting – акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants – ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... , общество и човешки ресурси“ (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“). Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките. Кандидатите могат да се явят на конкурсен изпит по английски език и да се ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.4.2020 г. ... втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети ...
Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея” 16.11.2023 г. ... . Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в класирането по реда, установен в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година. Първенците  представят сертификат с резултата от състезанието ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 2.11.2023 г. ... оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи ...
Магистри 17.8.2022 г. ... ТУК.   Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата ...
Бакалаври 17.8.2022 г. ... сайта на УНСС ТУК.    Специалностите, по които можете да кандидатствате за обучение в катедра ИСТТ, Бизнес факултет на УНСС, са  две: 1.Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ 2.Специалност „Творчески индустрии и ...
Органи за управление на качеството 15.5.2023 г. ... , на студентите от обучаваните специалности във факултетите и на бизнеса ...
График – допълнителен прием летен семестър 2023/2024 г. 24.1.2024 г. ... година. Допълнителният прием е по специалности, за които има сформирани групи при редовния прием и е само срещу заплащане. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит. Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 4.6.2024 г. ... "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" завършват с полагане от студентите на държавен изпит съответно на български и английски език. Държавният изпит се провежда в електронен (компютърен) ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 21.6.2024 г. ... план) Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" обучението се осъществява изцяло на английски език.  Завършилите тази специалност ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър" 14.10.2019 г. ... специалност "Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език" Признати 8 изпита от ACCA qualification         Признати 5 изпита от ICAEW qualifications  Източник: https://apps ...
Начало 26.4.2023 г. ... наставници по курсове и ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5.9.2018 г. ... , ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност е официално акредитирана и e създадена в сътрудничество с Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в света, ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... ИКОНОМИКА КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на ...
Балообразуване 4.7.2023 г. ... на кандидат-студентите по специалности се образува като сума от: 1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование; 2. оценката от държавния изпит/и (защита на диплома работа) или оценката от приемния изпит (ЕКМТ); 3. когато в ...
График – прием летен семестър 2023/2024 г. 4.12.2023 г. ... на конкурсен изпит по специалности и е само срещу заплащане. Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“ ...
График за кандидатстване и класиране 25.1.2022 г. ... г. Допълнителният прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Документи и такси за ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и търсите ...
Акценти 5.6.2024 г. ... , предимно абсолвенти, със специалности в областта на икономиката, финансите и счетоводството. Разрастването на практиката тепърва предстои, като амбицията е тя да се увеличи до 500 професионалисти през следващите няколко години. На откриването на събитието от името ...
Национален конкурс "Млад икономист 2021" 8.3.2021 г. ... „Икономика“. За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност “Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по ...
Учебници 23.1.2023 г. ... в учебните планове на специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, както и в магистърските програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 7.10.2022 г. ... и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага висока успеваемост. За завършилите ...
ОКС Магистър 20.6.2023 г. ... или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... направления/поднаправления/специалности за участие в класиране. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.   В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални ...
Често задавани въпроси 10.5.2024 г. ... училищното образование (ЗПУО), по специалности от области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3). За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... и студенти от всички специалности (Поредица "Езикова компетентност", № 3), Регалия 6, С., 1998. 16. Георгиева, Е., Б. Георгиев, Правописни упътвания за малки и големи, трето преработено издание (Поредица "Езикова компетентност", № 2), Регалия 6, С., 1995, ...
Тотев 14.12.2017 г. ... . Учебник за III курс на всички специалности на икономическите техникуми. - София: Наука и изкуство, 1982. - 128 с. (в съавторство).4. Основи на теорията на статистиката с оглед на емпиричните изучавания на външнотърговските процеси. - София: НИИ за външна търговия, ...
Батьов 24.12.2017 г. ... "Д. А. Ценов" - Свищов (1954), специалности Планиране и Статистика. Бил е избран е за доцент във ВИИ "К. Маркс" (1982). Научни интереси: приложение на корелационния и индексния факторен анализ на динамиката на селскостопанското производство и производителността на ...
Редовно и дистанционно обучение 23.4.2024 г. ... за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. Занятия ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... и да попълните желаните специалности. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща в онлайн приложението с банкова карта с 3D верификация. За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... е обявено в WEB-студент    Правила за класиране на студенти след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани от ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“, които са акредитирани от ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 27.9.2023 г. ... работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, през м. Март 2024 г., м. Юни 2024 г. и м. Октомври 2024 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Условия за кандидатстване 14.6.2017 г. ... език. Приемът за всички специалности в образователно-ква­ли­фи­ка­ци­онна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит. Повече информация за кандидат-магитърския тест може да намерите тук ...
Държавни изпити 17.6.2024 г. ... през уч. 2023/24 г.) За специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика" изпитът ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 09:00 ч. в корпус "К" - зала ИЦ 2. Подава се заявление при инспекторката на специалността на гише 13 (за спец. "Медии и ...
ОКС Магистър 17.5.2024 г. ... предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... , Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. Есето следва да е написано на един от ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... усвоеното в бакалавърска степен на сродни специалности Задълбочено познаване на различни методи за решаване на конкретни задачи в тези професионални сфери Критическо мислене и иновативен подход при решаване на задачи Способност за самостоятелно изучаване и разрешаване на нововъзникващи ...
Новини 22.5.2017 г. ... следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на дипломиран ...
Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър" 28.10.2021 г. ... "Счетоводство" Признати 4 изпита от ACCA qualification         Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications  * Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. Източник: https://apps.icaew ...
Специалности 27.4.2023 г. ... и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "магистър" през учебната 2021/2022: 1. Специалност "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем. - редовно обучение) 3 ...
Специалности 16.4.2024 г. ... "Счетоводство", редовна форма на обучение Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключително широкия обхват на ...
Специалности 6.4.2017 г. ... ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... за обучение в бакалавърски и магистърски специалности. Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита. Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми. Реализиране на съвместни изследователски и приложни проекти. Студентски стажове ...
Научни специалности 17.3.2017 г. ...   ...
Акценти 6.12.2023 г. ... се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната международно ...
Препоръки (Архив) 5.4.2018 г. ... на студентите от всички специалности към съответния факултет. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 5.1.2024 г. ... желаят да кандидатстват и за други специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от  Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС. 19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на ...
ПРИЕМ 2024 4.1.2024 г. ... и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ УСПЕШНО УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. Есето следва да е написано на ...
Кандидат-студенти 13.7.2023 г. ... , магистърски и докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: специалност „МЕДИЯ ИКОНОМИКА” Магистри: специалност "ВРЪЗКИ С ...
Дипломи 19.10.2023 г. ... ще бъдат разделени на групи по специалности (очаквайте повече информация за разпределението тук). Нека всички дипломанти да бъдат 30 минути по-рано от обявените часове в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга. Всеки, който желае да се включи към колективното ...
Официално връчване на дипломи 19.10.2023 г. ... ще бъдат разделени на групи по специалности (очаквайте повече информация за разпределението тук). Нека всички дипломанти да бъдат 30 минути по-рано от обявените часове в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга. Всеки, който желае да се включи към колективното ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения; разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения; разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти.   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 21.9.2022 г. ... на етапите за класиране по специалности след втори курс График за записване в трети курс Инструкция         ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето следва да е ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както ...
Обучение 24.6.2022 г. ... предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през ...
Начало 10.3.2016 г. ... УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.2.2022 г. ... "Трудово и осигурително право" за специалностите "Счетоводство" и "Одитинг" конспект "Търговско право" за специалностите "Счетоводство" и "Финанси" за 2016 г. конспект "Principles of law" конспект "Основи на правото" конспект "Търговско право" (доц. Захари ...
Важни дати 5.2.2024 г. ... студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет ...
Национално състезание по приложна информатика 14.12.2023 г. ... 2024/2025 година. Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в класирането по реда, установен в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година. Първенците  представят сертификат с резултата от състезанието ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. Есето следва да е написано на един от ...
Специалност "Транспортен мениджмънт" - ОКС "Магистър" 17.2.2016 г. ... за всички завършили икономически и неикономически специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ...
Класиране 22.2.2016 г. ... в състезателния картон форми на обучение и специалности. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът. За специалности и форми на обучение, ...
Специалности 19.2.2016 г. ... ОБУЧЕНИЕ *Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... оборудвани аудитории. Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, на бизнеса и в публичния сектор. УНСС разполага с богата ресурсна библиотека с литература по всички дисциплини, които се изучават в магистърските ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма. За участие в кандидат - магистърския изпит се заплаща ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... във всички магистърски специалности е овладяването на рекламната платформа на Google. Предлага се опция за безплатно сертифициране за работа с инструментите за реклама на Google, при което студентите получават световно валиден сертификат. Процес се ...
ОКС "Бакалавър" 12.12.2023 г. ... обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в образователно-квалификационните степени ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 6.2.2024 г. ... в ОКС "Бакалавър" в следните специалности: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? За прием в РЦДО-Хасково се признават ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ), както следва: За завършилите ...
Специалности 12.7.2018 г. ... обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ...
Специалности 11.7.2017 г. ... обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... .02.2018 г. 2.   за всички специалности 19.02. - 20.02 2018 г. четвърти курс 3.    „Финанси, счетоводство и контрол“ 21.02.2018 г. втори курс    „Администрация и управление“ 22.02 ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... взаимодействие между научните специалности икономическа социология и икономическа психология. Икономическа социология предлага нов подход към анализа на икономическите явления и изследва обществената обусловеност на икономическите явления, ролята на икономическите институции в ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... Регионалния център на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум ...
Защити на магистърски тези, ЮНИ 2024 8.5.2024 г. ... студента. Защита на магистърски тези за специалности  "Бизнес администрация",  "Комуникационен мениджмънт",  "Местно самоуправление" - на 29.06.2024 г. /събота/, от 10:00 часа, ОНЛАЙН.  Ръководство за разработване и защита на магистърски ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности  Продължителност на обучението  (в семестри) 2 3 4 1 Професионално направление "Администрация и управление": 1.1. Бизнес ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 9.5.2023 г. ... в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         Специалности в ОКС"Бакалавър"             ...
Бакалаври 8.9.2017 г. ... на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение.  Всеки семестър, по всяка учебна ...
График на учебния процес 22.1.2024 г. ... на трети курс по специалности 05.09.2022 16.09.2022 Зимен семестър на учебната 2023/2024 18.09.2023 06.10.2023 Летен семестър на учебната 2023/2024 29.01.2024 23.02.2024 Държавни изпити - дипломни сесии Първа сесия: 20.06 ...
Регионален център за дистанционно обучение 21.4.2023 г. ... по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко специалности в магистърска форма на обучение. РЦДО  ...
Специалности 29.9.2014 г. ...    ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... .02.2017 г. 4.   за всички специалности 22.02 – 23.02.2017 г. четвърти курс Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:BG03 BNBG 9661 3100 1746 01Банка: БНБТитуляр: ...
Подаване на документи за явяване на държавен изпит спец. "Бизнес информатика" и спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език"", ОКС "Бакалавър" 26.9.2014 г. ... студенти, ОКС "Бакалавър" от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика с преподаване на английски език", които ще се явяват на държавен изпит през м. септември 2014 година, трябва да подадат молба с темата на дипломния си проект при ...
График за записване в трети курс след класиране по специалности 18.8.2022 г. ... приемат! ГРАФИК за записване в трети курс по специалности за студентите, класирани на 22.07.2022 г.  Записването се извършва само на място в УНСС!  За редовно обучение № Направление/поднаправление ден/месец     1. Направление ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. 13.5.2021 г. ... дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2020/2021 г.   1. Годишна поправителна сесия за учебната 2020/2021 г. 14.06.- 20.06. 2. Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия до 23.06. 3 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... класиране на студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори ...
Класиране по специалности след 2-ри курс - София 10.4.2017 г. ... на документи за класиране по специалности след 2-ри курс е само онлайн!  Влизането в системата е чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр, студентът трябва да въведе от менюто всички специалности от съответното направление/поднаправление в желания ред ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... да се придобие подготовката на студентите от специалности “Бизнес Информатика”, студентите от направление “Икономика” задължително изучават: Оптимизиране на Бази от данни и управление на производителността; Информационна сигурност на бизнес информационни системи; Архитектура ориентирана към ...
Специалности 9.1.2014 г. ... ...
Такси за обучение 22.1.2018 г. ... срещу заплащане в ОКС"бакалавър" по всички специалности в РЦДО гр. Пловдив е в размер на 231 лв ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв. Такси за обучение срещу заплащане в ОКС ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... степен„Бакалавър“ Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация: Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... за специалност да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и магистърска степен – последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявления). Условните изпити, включени в извънредната сесия, се полагат пред ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... на специалността е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.  Характеристика на обучението в съвместната магистърска програма “Икономика на ...
Инструкция 22.3.2022 г. ... подаване на онлайн заявление за класиране по специалности след II курс Влизането в системата „Уеб-студент“ се извършва чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр кандидатът има възможност да въведе от меню специалностите от съответното ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... записване в трети курс след класиране по специалности № Направление/поднаправление ден/месец 1. Направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 07/09 2. Поднаправление ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2015/2016 г. 18.5.2015 г. ... .07. 3. Подаване на документи за прием по специалности след втори курс 25.05.-14.06. 4. Изчисляване на среден успех за прием по специалности 06.07. 5. Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки 07.07. 6. Обявяване ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... класиране на студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1.  Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, ...
Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности 5.12.2022 г. ... за подготовка Уважаеми колеги, ДОКТОРАНТСКИЯ МИНИМУМ е ВИНАГИ писмен и се състои от две части: 1. Отговор на два въпроса от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! Като: - ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 5.1.2024 г. ... на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология със спец. Социални изследвания, анализи и проекти” и “Бизнес психология и социология” Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС “магистър” на ...
Линкове 14.3.2013 г. ... Кандидат-студентски прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... колеги, Двете специалности, по които катедра „Икономикс“ ще обучава магистри през новата академична 2021/2022 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални ...
OKS 28.2.2013 г. ... е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера (социално-културни дейности)“ ...
Специалности 12.12.2023 г. ... език 2. С преподаване на български език  Специалности от летен семестър на 2023/2024 учебна година  С преподаване на английски език:    НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИКОНОМИКА   Икономика на отбраната и сигурността ...
Прием 22.3.2024 г. ... се за кандидатите, които ще се обучават в специалности с преподаване на български език); 5. документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT или успешно завършен езиков курс на ниво не по-ниско от В2 по общата европейска рамкова програма (изисква се за ...
Специалности 22.3.2024 г. ... . С преподаване на български език Специалности  2024/2025 учебна година с преподаване на английски език:               1. Международни икономически отношения с преподаване на английски ...
Такси 10.7.2023 г. ... (всички специалности) 300.00 лева Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 300.00 лева Социология, антропология и науки за културата  (специалност ...
Обучение 21.12.2021 г. ... „Бакалавър“ е организирано в специалности(link).          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки семестър има редовна и условна изпитна сесия. Учебната година приключва с ...
Такси 10.7.2023 г. ... (всички специалности) 300.00 лева Администрация и управление  (всички специалности) 300.00 лева Социология, антропология и науки за културата  (всички специалности) 400.00 лева Политически науки ...
Обучение 21.12.2021 г. ...  е организирано в специалности. Приемът е от началото на съответната учебна година или от летния семестър.          Учебният процес е организиран в академична година, която има два семестъра. В края на всеки ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... на документи за класиране по специалности след втори курс – https://student.unwe.bg Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание в ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... език в бакалавърски и магистърски специалности, висококвалифицираните лектори, богатата библиотека, компютърната база, спортният комплекс, връзките с работодатели и други. Обучението при нас ви дава възможност да създадете полезни лични и бизнес контакти за цял живот ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... представителството от различните специалности. Изборът на членове на Общите събрания на факултетите от представителната група на служителите (когато тя се формира на квотен принцип) да се удостоверява с протокол от проведеното събрание за избор на представители и ...
<span style="display:none">ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 29.2.2024 г. ... на студентите от всички специалности към съответния факултет. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет ...
Специалност „Маркетинг” 9.5.2023 г. ... (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти); „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации” – редовна форма на обучение при същите условия (както за ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... икономисти от други икономически специалности. Те трябва да добият и допълнят своята подготовка с изучаване на основните транспортни икономически дисциплини: икономика на транспорта, управление на транспорта, икономически анализ на транспортната фирма, маркетинг на ...
Магистърска програма "Мениджмънт на недвижимата собственост" 1.7.2022 г. ... , завършили същата или други специалности от всички висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест за икономисти или неикономисти. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви знания и ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... се профилира по специалности. Това става на базата на желанията на студентите, като те се класират по успех (среден успех от първите четири семестъра). В трети и четвърти курс, дисциплините в спец. „Мениджмънт на недвижимата собственост" се ...
Изпитни програми по специалности 25.10.2023 г. ...                         В съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми са обсъдени и одобрени от катедрения съвет на съответната катедра и са утвърдени от заместник-ректора ...
Класиране по специалности след втори курс 12.10.2012 г. ... допълнително класиране по специалности след втори курс.  Виж тук. Записването е от 9 октомври (вторник) до 12 октомври (петък) в отдел “Студенти” в приемното време. За допълнителна информация: Учебен отдел и отдел “Студенти” ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на специалността и направлението Редовна форма на обучение срещу заплащане Дистанционна форма на обучение срещу заплащане Продължителност на обучението / в ...
Журналистика в УНСС - магистърски програми 17.4.2017 г. ... си, а бакалаврите от други специалности могат да придобият нови знания в медийната сфера. Към момента катедрата предлага обучение в следните магистърски програми: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Моля, следвайте линковете за ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... е класирането по специалности след 2-ри курс. Можете да проверите резултата си в система Web-Студент. Класирането е окончателно и не се приемат молби за преместване в други специалности. Минимални балове (PDF) График за записване на ІІІ ...
Специалности 28.8.2012 г. ... направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език); 4.1     ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... за кандидатите, които ще се обучават в специалности на български език); документ за владеене на английски език – успешно положени тестове TOEFEL, SAT и други (за кандидатите, които ще се обучават в специалностите с преподаване на английски език); 4.1     ...
Специалности 28.8.2012 г. ... учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“   І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)             1. Социология (Sociology) ІІ. ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и магистърска степен - последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявление) ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... студентите по предлаганите магистърски специалности от Катедра „Национална и регионална сигурност” се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс ...
Изпити 6.7.2015 г. ... тест за завършилите специалности, изучавани в УНСС, включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • ...
Класиране 6.7.2015 г. ... картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидатстудентския изпит се заплаща такса.  ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... само по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10). (4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет. Чл. 5. (1) Обучението в образователно-квалификационна ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на писмен конкурсен изпит, под формата на тест За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса. Кандидатстващите за ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... по ред  Специалности и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс ...
Изпити 6.7.2015 г. ... сесия. (3) Кандидат-студентите за специалности "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... им направление за възможните специалности, за които имат право да кандидатстват. Кандидат-студентите за специалностите "Международни икономически отно­шения", "Международни отношения: Международна публична администрация", "Международни ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... на кандидат-студентите по всички специалности с изключение на специалноста "Европейски бизнес и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. ...
Класиране 6.7.2015 г. ... картон форми на обучение и специалности.  • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.  • За ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса.  ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... само по професионалните направления и специалностите, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра" (оценка от 5 до 10). (4) Семестриалните такси по специалности се утвърждават от Академичния съвет. Чл. 5. (1) Обучението в ...
Специалности в редовно обучение 6.7.2015 г. ... В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИ, ПО НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ № по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане     2 сем ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... . Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически науки". 2. Български език и литература (4 единици) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". 3. За всички останали ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... дисциплини. (2) Разпределението на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването им през първите две години. (3) За периода на обучението си ...
Катедри 11.4.2012 г. ... 1)бакалавърска степен МИО; 2) други икономически специалности; 3) неикономически специалности; Управление на международни проекти и Международен бизнес в два варианта – с обучение на български език и на английски език. Завършилите специалността получават образователно-квалификационна степен „бакалавър по ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.6.2024 г. ... с преподаване на английски език“ – 3 сем. Специалности дистанционна форма на обучение Управление на търговски вериги – 2 сем. Мениджмънт в туризма – 2 сем. Управление индустрията на гостоприемството на английски език/Management of hospitality industry - 2 сем ...
Специалности 1.2.2012 г. ... ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Бакалавър” : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа икономия” специалност “Икономика на ...
Специалности 5.11.2018 г. ... степен Бизнес информатика и комуникации Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език Статистика и иконометрия Магистърска степен Бизнес информатика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" Статистика и ...
Контакти 25.6.2023 г. ... теми, свързани със специалности "МИО" и "МИО на английски език", магистърските програми на катедрата, приема, текущия обучителен процес и др., в случай че имате въпроси или искате да споделите някакви коментари, впечатления, идеи и предложения, моля пишете на имейл: [email protected] Ръководител катедра ...
История 26.8.2020 г. ... университет. Нейното създаване, заедно с други отраслови специалности е непосредствен израз на възприетия от тогавашното държавно ръководство курс на индустриализация и електрификация на страната, на коопериране и механизиране на селското стопанство, за достигане в кратък срок на развитите страни и преодоляване на ...
История 20.11.2023 г. ... икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 г., когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл Маркс” с четири факултета, един от които е Търговският факултет. Неговият първи декан е проф. Пенчо Радковски. В рамките на ...
История 26.7.2018 г. ... технологии и комуникации" с обучение по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедрата е – проф. д.ик.н. Валентин Кисимов (2008 - 2016). 2016 Ръководител на катедрата е проф.Камелия Стефанова (2016 - ) ...
История 10.12.2012 г. ... „Икономикс” е водеща катедра на две специалности – „Макроикономика” и„Икономика”, които са в рамките на професионално направление “Икономика”. Специалност “Икономика” се преподава на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на ...
История 3.9.2012 г. ... характеристики и учебни планове) за двете специалности - в съответствие с новите реалности на пазарната среда, европейските стандарти за висше икономическо образование и изискванията на стопанската практика. Бакалавърската специалност “Икономика на индустрията” е водеща отраслова ...
История 28.9.2012 г. ... на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от 1997 г. ...
История 26.1.2021 г. ... стопанство” на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен: Стопанско управление Бизнес ...
История 3.2.2012 г. ... стопански и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт е ...
История 30.5.2023 г. ... курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на специалност ...
История 4.4.2024 г. ... - първокурсници и второкурсници от всички специалности - посещават веднъж седмично часовете по спорт. Те имат възможност да практикуват спорт по избор в профилирани групи, които се водят от висококвалифицирани специалисти. По-изявените студенти (след подбор) се включват в представителните ...
История 3.10.2017 г. ... бакалавърска степен по други икономически специалности и за неикономисти. Успешно защитили дисертации са четирима докторанти на катедрата (един от които от чужбина), а понастоящем се обучават още двама. От 2005 г. обучението по логистика се привежда в съответствие с новата стратегия на ...
Партньори 3.9.2012 г. ... в няколко направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което катедрата е водеща в инициирането и провеждането на ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... и социално дело“? Защото двете  специалности на катедрата са на първите места сред най-търсените специалности в УНСС. УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – най-важният фактор за успех! Специалността обхваща дейности  свързани с най-ценния ресурс на всяка организация - ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... стопански и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт е ...
За катедрата 24.1.2023 г. ... курсове пред студентите от различни специалности, като: Висша математика І и ІІ част, Теория на вероятностите, Линейна алгебра и математическо програмиране, Финансова математика, Застрахователна математика. Катедрата изцяло е покривала всички математически курсове на специалност ...
За катедрата 20.5.2021 г. ... стопанство” на всички икономически специалности в УНСС. От 1991 г. катедра “Управление” е съставна част на факултет “Управление и информатика” и е водеща катедра на специалностите от бакалавърска и магистърска степен. Катедра Управление във ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... . В ОКС "Магистър" студентите се обучават в специалности "Бизнес информатика" и новата специалност "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализ", в която се комбинират професионалните знания на преподаватели в областта на информационните технологии и ...
За катедрата 21.11.2023 г. ... е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на международната търговия, международния бизнес, маркетинг и мениджмънт, международните финанси.  Нашите преподаватели са ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 2.5.2023 г. ... една от най-привлекателните и престижни специалности в университета. Ръководителят на катедрата се върна към нейните основатели, спря се на лекционните курсове и дисциплини, учебниците и учебните помагала, научноизследователските разработки, връзките и сътрудничеството с търговските ...
Конференции и форуми 18.5.2022 г. ... и ОСМА за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (22 април 2021): ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ВРЕМЕТО 2. Осмо издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.) 2020 г. 1. Седма студентска ...
Проекти 3.9.2012 г. ... за оценяване по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. ...
Специалности 25.10.2012 г. ... ...
Специалности 24.4.2018 г. ... е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политология в УНСС - първата в България, приета за член на Европейския консорциум за политически изследвания (Есекс, Великобритания), е определена от списание "European Journal of ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 2.3.2018 г. ... е за завършили икономически и неикономически специалности. Продължителността е 1 година (2 семестъра) Каква е таксата за обучение? Обучението е платено – 900 лв. на семестър, превеждани в началото на всеки семестър. Как да кандидатствам? Приемът е чрез изпитен тест като: Завършилите ...
Специалности 18.11.2015 г. ... . В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от ...
Специалности 3.10.2022 г. ... или ОКС “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със ...
Специалности 14.2.2012 г. ... познания, както и с програмите и специалностите във водещи европейски университети. Преподаването се провежда: на български език; на английски език - за чуждестранни и български студенти; в редовна форма на обучение (в София), също и в дистанционна форма (във филиал “Икономика и ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 7.3.2024 г. ... .unwe.bg/ 2. Информация за специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план: Бизнес администрация, редовно обучение, ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалност "Маркетинг" 12.12.2023 г. ... , 1.5 години (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти); „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение при същите условия (както за „Маркетинг”) за 1 година, 1.5 години и ...
Специалности 9.2.2015 г. ...        ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен ...
Специалности 16.2.2012 г. ... “Финансов контрол” е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.. Целите, заложени в учебните планове за степените “бакалавър” и “магистър” се основават на повишената роля и изисквания пред ...
Специалности 11.7.2013 г. ... “Бизнес информатика” ОКС "Бакалавър" Специалност “Бизнес информатика” под различни наименования има над 35-годишно история в УНСС. Подготовката на студентите е широкопрофилна и включва дисциплини, свързани със съвременните информационни технологии и информационни системи, ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", "Облигационно право", ...
Специалности 30.1.2012 г. ... ...
Специалности 12.3.2019 г. ...   В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност ...
Специалности 27.9.2012 г. ... и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС "БАКАЛАВЪР" 1. "Международни икономически отношения -  срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Международни отношения" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" специалност "Европеистика" - ОКС "бакалавър" ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЕВРОПЕИСТИКА" специалност ...
Специалности 17.1.2013 г. ... чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо учение за ...
Специалности 15.2.2012 г. ... "Политическа ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ...    Приемният изпит за специалностите със специализации през месец януари е есе. За тези две специалности може да се кандидатства и по всяко друго време на учебната година, като освен ако кандидатстването не е в рамките на септемврийския прием, приемният изпит е ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 22.1.2024 г. ... .unwe.bg Специалности към катедра Управление:  (обучението по специалности е в две и три семестриални форми, редовно и дистанционно обучение. За повече информация - magistri.unwe.bg) Бизнес ...
Обучение 28.9.2012 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно ...
Обучение 17.9.2016 г. ... в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата ...
Журналистика в УНСС 3.11.2017 г. ... кандидат-студент, запознайте се с нашите специалности ...
Специалности 27.1.2023 г. ... на доставките" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика и вериги на доставките" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, и обучение по докторска програма "Икономика и управление ...
Обучение 26.8.2020 г. ... транспорт и предлага обучение в следните специалности: Икономика на транспорта  и енергетиката – ОКС „Бакалавър“ Икономика на транспорта – ОКС „Магистър“, 2 сем. Интелигентни транспорти системи – ОКС „Магистър“,2 сем ...
Обучение 5.5.2023 г. ... защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално ...
Обучение 19.9.2014 г. ... осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" - с обучение на английски ...
Обучение 10.1.2024 г. ... изпит Учебните планове по двете специалности са съобразени с държавните изисквания. На базата на издадените дипломи за завършено висше образование за ОКС “Бакалавър” се издават сертификати на английски език. Повече информация за кандидатстудентската кампания ...
За факултета 29.3.2017 г. ... дистанционна форма обучение) по следните специалности: „Бизнес администрация” „Маркетинг” „Прогнозиране и планиране” „Публична администрация” „Регионално развитие” „Администрация и управление“ с ...
За факултета 7.10.2019 г. ... докторанти в следните научни специалности: “Административно право и административен процес”,  “Гражданско и семейно право”."Изобретателско, авторско и патентно право", "Римско частно право", "Граждански процес", "Трудово право и ...
Обучение 3.6.2024 г. ... компетенции на студентите, обучавани по специалностите във факултета съответстват на тенденциите и актуалните потребности на икономиката. Това е предпоставка възпитаниците на факултета  да са конкурентоспособни при тяхната реализация. ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА ...
История 23.3.2021 г. ... звено към УНСС. В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на ...
За факултета 23.3.2021 г. ... звено към УНСС. В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, докторски програми и подготовката на специалисти по организация и управление на ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... В учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. Целта на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... не трябва самоцелно да решават какви специалности да развиват – Проф. Статев, според рейтинговата система на университетите за 2016 г. най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността ...
Обучение 22.5.2017 г. ...  редовна форма на обучение за специалностите: 0 Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност ...
История 25.1.2018 г. ... около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги катедри ...
За факултета 12.5.2017 г. ... научната степен „доктор“ по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в съзвучие с ...
Начало 30.1.2018 г. ... около половината от студентите в института по специалностите: Политическа икономия, Планиране на народното стопанство, Статистика и Счетоводна отчетност. През следващите три десетилетия се осъществяват структурни промени, в резултат на които някои от тези специалности и обучаващите ги катедри ...
История 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти ...
Наука 10.4.2013 г. ... тя е обвързана с профила на катедрите, водещи специалности. Посветена е на проблемите на фирмите и на основните отрасли на българската икономика – индустрията и селското стопанство. В потвърждение на това е организираната от деканското ръководство през октомври 2004 г. научна конференция на ...
Партньори 2.3.2012 г. ... първата среща на компанията със студентите от специалности „Икономика на Индустрията” и „Бизнес Икономика”. Изпълнителният директор на Софарма Трейдинг Димитър Димитров не само представи  бизнеса на компанията, но и заедно с Антоанета Георгиева Директор Човешки Ресурси и Администрация ...
За факултета 10.4.2013 г. ... степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти ...
История 9.4.2015 г. ... само в обучението на студентите в различните специалности, но и в разработването на научни и изследователски проекти ...
За факултета 19.9.2017 г. ... (редовна форма на обучение) по  специалностите: Бизнес информатика и комуникации; Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език; Статистика и иконометрия. Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... , Турция и Украйна. Предпочитаните от тях специалности в степен "бакалавър" са: Международни икономически отношения; Международни икономически отношения с преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; ...
Такси за обучение 11.1.2019 г. ... такси за обучение срещу заплащане по специалности на студентите в образователно-квалификационна степен “магистър”  за учебната 2018/2019 г.   ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ЗАПЛАЩАТ: ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ ...
Такси за обучение 10.1.2024 г. ... форма на обучение За всички специалности с преподаване на български език 1 000 лева 1 000 лева За всички специалности с преподаване на английски 2 000 лева 2 000 лева За всички специалности с преподаване на български език – РЦДО ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7 ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
УНСС №1 12.4.2024 г. ... в 53 бакалавърски и над 90 магистърски специалности, последните са обособени в 5 направления: Икономика; Администрация и управление; Политически науки; Социология, антропология и наука за културата, Обществени комуникации и информационни науки ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... власти в тази област. Във всички специалности и форми на обучение ще продължат да се осигуряват подходящи предпоставки за изграждане у студентите на способности да разбират нови понятия, да мислят критично и творчески и да действат предприемчиво за разработването и ...

Новини

794 results found
УНСС с нови специалности в ОКС „бакалавър“ за новата учебна 2024 - 2025 година 19.6.2024 г. ... специалности в портфолиото на УНСС за учебната 2024 - 2025 година в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ са „Здравен и делови туризъм и икономика“ и „Бизнес администрация с преподаване на английски език“, които ще ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 19.6.2024 г. ... , че ключов приоритет на УНСС е да предлага модерни специалности с богато учебно съдържание и практическа насоченост в 59 бакалавърски специалности и над 90 магистърски програми. Проф. Александрова отбеляза, че е направено допълнение към Политиката по качеството, като част от стратегическото управление ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за десети път 17.6.2024 г. ... , че ключов приоритет на УНСС е да предлага модерни специалности с богато учебно съдържание и практическа насоченост в 59 бакалавърски специалности и над 90 магистърски програми. Проф. Александрова отбеляза, че е направено допълнение към Политиката по качеството, като част от стратегическото управление ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 18.6.2024 г. ... , че ключов приоритет на УНСС е да предлага модерни специалности с богато учебно съдържание и практическа насоченост в 59 бакалавърски специалности и над 90 магистърски програми. Проф. Александрова отбеляза, че е направено допълнение към Политиката по качеството, като част от стратегическото управление ...
Започна приемът в УНСС 19.6.2024 г. ... „Уеб-прием“ на УНСС. Напомняме, че желаните специалности трябват да бъдат вписани с подаването на документите.  Центърът за прием на документи е оборудван с допълнителни компютърни работни станции, на които кандидатите могат, със съдействието на консултант, да попълват необходимите документи ...
Проведе се предварителен изпит във формат ДЗИ - матура за прием в УНСС 10.6.2024 г. ... , че те могат да избират от широк кръг от бакалавърски специалности както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение, и че освен диплома от УНСС могат да получат и диплома от чуждестранен университет по съвместна програма. „УНСС е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU и е в партньорство с ...
Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор: Нашият университет дава втори шанс за повишаване на оценката от матурата с два изпита във формат ДЗИ на 8 и 23 юни 5.6.2024 г. ... какво предстои в кандидатстудентската кампания, новите специалности и възможностите за кандидатстване Проф. Александрова, предлага ли УНСС нови специалности на кандидат-студентите през учебната 2024 - 2025 година? За поредна година УНСС предлага нови, модерни и атрактивни специалности, съобразени ...
Преподаватели от факултетите „Международна икономика и политика“ и „Икономика и инфраструктура“ се обучаваха на интерактивни и иновативни методи на преподаване 3.6.2024 г. ... по програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии в УНСС се провеждат поредица от семинари на тема „Интерактивни и иновативни методи на преподаване за повишаване качеството на обучението“. „Семинарите са във връзка с новите моменти, ...
Центърът за иновативни образователни технологии проведе два семинара за преподаватели от Юридическия факултет 31.5.2024 г. ... по програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии. Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и проф. д-р Янка Тоцева, директор на Центъра за иновативни образователни технологии и ръководител на катедра ...
Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 28.5.2024 г. ... на международна акредитация на водените от катедрата специалности от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA). В резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат ...
Национален семинар-обучение „Оценяване и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“ 23.5.2024 г. ... и акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“, организиран съвместно от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и УНСС, предизвика изключително голям интерес. На него присъстваха представители от 32 висши училища и БАН. Над 150 от участниците ...
Успешно завърши първият випуск на Бизнес академията с Match More 20.5.2024 г. ... от практиката. Освен това те са подходящи за всички специалности, не само за студентите от катедра „Недвижима собственост“. Бизнес академиите дават много възможности стига младите хора да имат желание, мотивация и стремеж да се развиват професионално, като икономисти, мениджъри, финансисти“, ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на Университета 17.5.2024 г. ... потока студенти в ОКС „бакалавър“ от различни специалности с численост около 100 души. На 7 май те направиха две презентации. Първата бе посветена на България и позиционирането на УНСС в образователното пространство на страната и Европа, както и в европейския алианс от университети. Лекцията предостави ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян и проф. д-р Снежана Башева участваха в поредица от активности в Университета на Санио, Беневенто, Италия, чиито студенти изучават банково счетоводство по учебник на УНСС 19.5.2024 г. ... потока студенти в ОКС „бакалавър“ от различни специалности с численост около 100 души. На 7 май те направиха две презентации. Първата бе посветена на България и позиционирането на УНСС в образователното пространство на страната и Европа, както и в европейския алианс от университети. Лекцията предостави ...
На 26.04.2024 г. Делойт Централна Европа обяви стартирането на хъб Tax & Legal Business Delivery Solutions в Делойт България 14.5.2024 г. ... се състои от 50 професионалисти, предимно абсолвенти, със специалности в областта на икономиката, финансите и счетоводството. Разрастването на практиката тепърва предстои, като амбицията е тя да се увеличи до 500 професионалисти през следващите няколко години. На откриването на събитието от името на ректора на УНСС ...
Победителите от турнира на „BEST“ по английска реч и дебати получават отличен за прием в нашия университет 7.5.2024 г. ... сертификат за оценка „Отличен 6“ за всички специалности с преподаване на английски език или за специалностите с обучение на английски език. Над 350 ученици от цяла България взеха участие в Националния турнир, на който нашият университет е домакин и партньор. Българският турнир дава възможности за ...
Нашият университет е първият български университет, който гостува на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково тази година 26.4.2024 г. ... време“. Тема на разговора беше и богатият избор от специалности, включително тези с преподаване на английски език. Д-р Желев посочи възможността, от която могат да се възползват студентите на УНСС чрез мрежата от университети, която дава възможност да се изучава определен учебен предмет, във всеки един от ...
Общо събрание на ВОН – КНСБ 28.4.2024 г. ... спомена и проблемите, свързани с акредитацията на нови специалности, реализацията на които е трудна, процедурите са дълги и отнемат много време. Той даде пример със съвместната програма „Киберсигурност и електронно управление“, която УНСС разкри миналата година съвместно с Тракийския университет ...
Публична лекция „Дигиталните валути на централните банки и въвеждането на дигиталното евро“ и Студентски форум по финанси се проведоха в Университета 23.4.2024 г. ... . Университетът предлага 90 магистърски и 53 бакалавърски специалности и е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU, в партньорство с осем водещи европейски икономически университети от Германия, Италия, Норвегия, Нидерландия, Франция, Австрия, Испания и Финландия. Доц. Христозов изтъкна, че възпитаниците на ...
Ден на отворените врати за Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ 23.4.2024 г. ... на много купи и медали. Университетът предлага голям брой специалности, от които имате възможност да избирате, а преподавателите, които ще ви обучават са на световно ниво.“ Проф. Стоянова се спря и на връзката с бизнеса, и на подкрепата, която УНСС получава от партньорски компании, свързани с изграждане на ...
Млади изследователи представиха пред студенти изследването си на тема „Непредставителна демокрация“ 23.4.2024 г. ... направление „Политически науки“ (специалности „Политология“, „Международни отношения“ и „Европейска политика и икономика“) своето изследване на тема „Непредставителна демокрация: Кои не са представени в българския парламент?“, осъществено ...
Наши представители проведоха информационна среща в ЕГ „Д-р Петър Берон“ - Кюстендил 20.4.2024 г. ... образование в УНСС предлага по отношение на специалности, настаняване, международен обмен и спорт. Антонина разказа за удовлетворението си от обучението в УНСС и от професията, в която се развива. От втори курс тя работи като финансов анализатор в голяма международна компания ...
Работно посещение в община Костенец във връзка с бъдещо сътрудничество 19.4.2024 г. ... кандидат-студенти предлаганите от УНСС специалности и сроковете и начините за кандидатстване. Наред с възможностите за реализация по време на следването и след завършването на университета се обсъдиха и въпроси, свързани с използването на общежития, получаването на стипендии, условията ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров участва в кариерно събитие за бъдещи енергетици „Презареди кариерата си“ 19.4.2024 г. ... на страната. Ректорът подчерта, че УНСС има специалности като „Енергиен бизнес“ и „Екоикономика“, но отбеляза, че по отношение на съвместните програми реализацията е трудна, процедурите са дълги и отнемат много време. Той даде пример със съвместната програма ...
Нашият университет гостува в 5 училища във Велико Търново и Севлиево 18.4.2024 г. ... Бъчваров“ в Севлиево бяха запознати със специалностите, които те могат да изучават в УНСС, с всички възможности за кандидатстване, както и с процеса на балообразуване. Координаторът на посещенията – гл. ас. д-р Емилия Дунева, преподавател в катедра „Управление“, обърна ...
Меморандум за стратегическо партньорство между нашия университет и „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД 18.4.2024 г. ... пълна както със студенти от различни курсове и специалности от катедра „Национална и регионална сигурност“, така и с преподавателите от Катедрата. Зададоха се много въпроси и се проведе интересна дискусия. „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД е държавна компания към Министерството на ...
Публична лекция „Дигиталните валути на централните банки и въвеждането на дигиталното евро“ и Студентски форум по финанси се проведоха в Университета 18.4.2024 г. ... предлага 90 магистърски и 53 бакалавърски специалности и е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU, в партньорство с осем водещи европейски икономически университети от Германия, Италия, Норвегия, Нидерландия, Франция, Австрия, Испания и Финландия. Доц. Христозов изтъкна, че ...
Наши преподаватели посетиха 133. СУ ,,Александър С. Пушкин“ в София 17.4.2024 г. ... в УНСС и представи на учениците различните специалности, които се изучават в нашия университет. Ас. Тилева запозна учениците с възможностите за реализация след завършването на Университета, като даде примери за успешно реализирали се възпитаници на УНСС и на катедра ,,МИО и ...
Първи предварителен изпит на УНСС във формат ДЗИ (матура) по география и икономика в гр. Враца 16.4.2024 г. ... и обърна внимание на разнообразния набор от специалности, които Университетът предлага. Тя подчерта водещата роля на УНСС като един от лидерите в обучението по стопански и социални науки в Югоизточна Европа. „Нашият университет бе удостоен с най-високата акредитационна оценка от ...
Публична лекция на Христо Попов, предприемач с богат опит на международния и българския пазар 16.4.2024 г. ... УНСС, много студенти и докторанти от различни специалности.  Ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков представи известния предприемач, бизнесмен и лектор, като акцентира, че той е възпитаник на УНСС, завършил „МИО“ преди 35 години. ...
Ученици от Сандански и Петрич се явиха на пробни матури за прием в нашия университет 16.4.2024 г. ... предлага съвременни и иновативни специалности. Те са  53, в различните области на икономиката, правото, журналистиката, социалните и политическите науки и социологията. И тази година приемаме по новите бакалавърски програми съвместно с Тракийския университет в областта на ...
Подготвя се пробна матура и в Якоруда 15.4.2024 г. ... университет със съвременни и иновативни специалности. УНСС предлага 53 бакалавърски специалности в редовна и в дистанционна форма на обучение. Тези от вас, които изберат да се обучават в нашия университет, ще имат възможност да учат в 9 университета по време на следването си, защото УНСС ...
Университетско състезание по математика 14.4.2024 г. ... организира състезание за студенти от всички специалности и курсове, обучаващи се в УНСС. Най-добре представилите се ще бъдат включени в университетския отбор за участие в Националната студентска олимпиада по математика на 18 май 2024 г. Първенците ще получат парични награди, а на всички ...
УНСС проведе Информационни дни за кандидат-студенти от Северозападния район 11.4.2024 г. ... университет със съвременни и иновативни специалности. УНСС предлага 53 бакалавърски специалности в редовна и в дистанционна форма на обучение. Тези от вас, които изберат да се обучават в нашия университет, ще имат възможност да учат в 9 университета по време на следването си, защото УНСС ...
Започна „Бизнес академия УНСС – Match More“ 9.4.2024 г. ... More“ са проявили интерес студенти от специалностите „Бизнес икономика и мениджмънт“, „Бизнес логистика“, „Бизнес с недвижими имоти“, „Стратегическо планиране“, Мениджмънт на недвижимата собственост“, „Творчески индустрии и ...
„Преводът – мост между култури“ - пето издание на Университетската седмица на книгата 8.4.2024 г. ... всички знаем, че образованието тук по тези специалности е много добро. Има традиции, капацитет и тежест“, каза министърът на туризма.  Г-жа Анджела Родел изрази своето притеснение от констатациите, че младите хора не четат и точно затова благодари на ректора и на ...
Рекорден брой средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 11.4.2024 г. ... в дигитализацията със съвременни и иновативни специалности“, обърна се към средношколците зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова и подчерта: „Нашите студенти имат много предимства, едно от най-значителните е възможността да учат в 9 университета по време ...
Проф. д-р Матилда Александрова: При желание всеки кандидат-студент може да заяви индивидуална онлайн или присъствена консултация 10.4.2024 г. ... приоритет на УНСС – да предлага модерни специалности с богато учебно съдържание и практическа насоченост Кандидатстудентската кампания вече се провежда през цялата година, а не само около приемните изпити. Много са и възможностите за кандидатстване? Как оценявате КСК 2024 ...
Публична лекция на тема „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ се проведе в УНСС 29.4.2024 г. ... е интересна и полезна и за техните специалности. „Концепцията ни при организиране на тези публични лекции е да каним висококвалифицирани специалисти, представители и на трите власти, хора от различни държавни и общински институции и от различни политически формации. ...
Публична лекция „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ се проведе в УНСС 4.4.2024 г. ... е интересна и полезна и за техните специалности. „Концепцията ни при организиране на тези публични лекции е да каним висококвалифицирани специалисти, представители и на трите власти, хора от различни държавни и общински институции и от различни политически формации. ...
Висок интерес на кандидат-студенти към предварителния изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 1.4.2024 г. ... бал за прием в желаните от тях специалности в УНСС. Кандидат-студентите са мотивирани да се включат в предварителните изпити поради осигурената от УНСС възможност да участват в класирането за желаната от тях специалност чрез най-високата постигната оценка при ...
Първото национално състезание по „Гражданско образование и международно сътрудничество“ се проведе в УНСС 30.3.2024 г. ... отлична оценка за прием в УНСС в специалностите на факултет „Международна икономика и политика“. Председателят на Асоциацията и ръководител катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ доц. д-р Васил Петков откри ...
Ученици от Пирот и Цариброд се запознаха с възможностите за обучение в нашия университет 1.4.2024 г. ... самосъзнание. Предлагаме най-вече специалности, които са в сферата на икономиката, администрацията, икономиката, правото, журналистиката, туризма. Вие знаете, че София е бързо развиващ се град, но за нас огромната и важната цел е не само да обучим тези деца, за нас е от ...
Ученици от Испанската гимназия слушаха лекция „Етикет и протокол“ в УНСС 29.3.2024 г. ... и обучение, основните специалности в Университета и във факултет „Международна икономика и политика“. Запозна учениците и със специалностите с преподаване на английски език, с партньорството на УНСС с много чуждестранни университети, с ...
РЦДО – Хасково с информационен тур в Кърджали и Харманли 27.3.2024 г. ... за дистанционно обучение, както и специалностите от бакалавърските програми.  Учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“ и  дванадесетокласниците от  СУ „Отец Паисий“ освен към различните специалности и бакалавърски ...
Асоциацията на езиковите училища в България проведе в УНСС пробен изпит по английски език по формата на Кеймбридж 25.3.2024 г. ... . УНСС предлага и други специалности с преподаване на английски език. Стремим се да сме в унисон с времето и достигнахме до момента, в който в симбиоза с катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ решихме да направим този пробен изпит, който е за ...
Първото състезание на Асоциацията на езиковите училища в България ще разпредели 4 500 лв. награден фонд 22.3.2024 г. ... на английски език и много други специалности, в които се изучава чужд език. И за нас, и за бизнеса това събитие е важно, защото съвременната бизнес комуникация често се осъществява на различни чужди езици.“ Ректорът допълни, че Университетът работи в посока ...
X национално състезание по приложна информатика за средношколци се проведе в нашия университет 18.3.2024 г. ... част от една от най-престижните специалности в нашия университет „Бизнес информатика и комуникации“. Тя дава възможност за 100% реализация на пазара на труда и студентите от тази специалност още след първи курс са канени на стаж от най-големите български и ...
Националното състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България показа „непреходния дух на търсачите на знания“ 9.3.2024 г. ... дава за прием в широката палитра от специалности в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. „Това е най-новото състезание на  АИУБ. То се провежда за трети път и в него са въплътени високите резултати от ...
Националното състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България показа „непреходния дух на търсачите на знания“ 9.3.2024 г. ... дава за прием в широката палитра от специалности в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. „Това е най-новото състезание на  АИУБ. То се провежда за трети път и в него са въплътени високите резултати от ...
Студентите от III курс и IV курс на специалност „Финанси“, дистанционно обучение, се срещнаха с ръководството на катедра „Финанси“ 27.3.2024 г. ... за кандидатстване в магистърските специалности. Катедра „Финанси“ осигурява обучение в магистърски програми по специалностите „Финанси” (2 и 3 семестриално обучение, редовно обучение), „Финансов мениджмънт” (2 и 3 семестриално ...
УНСС и Coca-Cola Hellenic откриха бизнес академия за студенти 8.3.2024 г. ... от практиката. Освен това те са подходящи за всички специалности както за бакалаври, така и за магистри“, каза проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. След което се обърна към студентите с думите: „Млади колеги, това за вас е огромен шанс, който ви дава възможност да научите нови неща от ...
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 1.3.2024 г. ... и то основен партньор. От 15 създадени съвместни специалности 12 са между УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. И това е естествено, след като проектът касае икономическото образование в България 2030. За мен е много ценно, че благодарение на този проект ние задълбочихме ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2024 г. ... отлична оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи свобода и ...
Студенти на УНСС предлагат решения на столични общински проблеми 29.2.2024 г. ... предизвикателство към студентите на УНСС от различни специалности да се включат с идеи, анализи и структуриран план за разрешаването на четири сложни общински казуса. Сметосъбирането и оползотворяването на отпадъците, които са важна стъпка към преминаването към кръгова икономика, както и проблемите с Витоша ...
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 29.2.2024 г. ... основен партньор. От 15 създадени съвместни специалности 12 са между УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. И това е естествено, след като проектът касае икономическото образование в България 2030. За мен е много ценно, че благодарение на този проект ние задълбочихме ...
Заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 11.3.2024 г. ... основен партньор. От 15 създадени съвместни специалности 12 са между УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. И това е естествено, след като проектът касае икономическото образование в България 2030. За мен е много ценно, че благодарение на този проект ние задълбочихме ...
Магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ получиха дипломите си 27.2.2024 г. ... връчи дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“. В церемонията участваха доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“, доц ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 27.2.2024 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаври от специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ от катедра „Човешки ресурси и социална защита". Тържествената церемония започна под звуците на националния, европейския и студентския ...
Меморандум за сътрудничество с ППМГ „Академик Иван Ценов“ и срещи с ученици от Враца 27.2.2024 г. ... допълни, че в Университета има и технически специалности, които биха представлявали интерес за учениците от математическите гимназии, като „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“. Тя обърна внимание, че завършилите тези ...
Премиера на книгата „Лични финанси. Третата революция“ с участието на проф. Красимир Маринов 23.2.2024 г. ... от страна на студенти в неикономически специалности, така и от най-широк кръг читатели с интерес по темата. На събитието в хотел София Балкан Палас присъстваха над 80 гости – от ученици и студенти до експерти в сферата на финансите, както и официални лица: Министърът на ...
Нашият университет участва на изложението „От млади хора за млади хора“ 22.2.2024 г. ... . По предварителен регламент бяха представени 4 специалности от трите най-престижни университета в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет. Специалностите „Право“, ...
Първи изпит от новата кандидатстудентска кампания 14.2.2024 г. ... или руски), ако ще  кандидатстват  за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език. Предстоят още 12 възможности за явяване на ЕПИ в УНСС: 15 и 16 февруари, от 13 до 15 март (вкл.), от 9  до 12 април (вкл.) и от 8 до 10 май (вкл.). „Тук ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 17.2.2024 г. ... от конкурсен изпит в УНСС за прием в следните специалности: „Международни икономически отношения“; „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“; „Международни отношения“; „Европейска политика и икономика“ ...
Ученици от 96. СУ „Лев Толстой” гостуваха на УНСС 13.2.2024 г. ... сигурност“ Васил Павлов представиха специалностите, които са застъпени в техните катедри и новостите, които предстоят. Те се спряха и на възможностите, които студентите получават, включително и по международни програми, обучения в чужбина, възможност за пътувания по различни проекти. ...
Започна вторият сезон на Бизнес академията Kaufland - УНСС 2.2.2024 г. ... ляво надясно) Общо 30 младежи от различни специалности в УНСС вземат участие в пилотното издание на иновативния проект, като към момента една трета от тях продължават развитието си като част от екипа на водещия ритейлър. Те заемат различни длъжности в ключови отдели, като „Контролинг" ...
УНСС с най-висока институционална акредитация сред българските университети 29.1.2024 г. ... на учебните планове и програми за съответните специалности. Всичко това трябва да бъде интегрирано в процеса на обучение. Самата среда, в която се развива студентът, също трябва да е на достатъчно високо ниво. Трябва да сме сигурни, че са създадени условия той да придобие най-доброто ...
Welcome Party за студентите по програма „Eразъм+“ преди Деня на влюбените 29.1.2024 г. ... „бакалавър“ от различни специалности в УНСС. Резултат от проведените събития е увеличение на изходящата мобилност на студенти от УНСС“, разказа доц. д-р Камелия Асенова. Само за един семестър през отчетния период са реализирани общо 117 ...
Катедра „Регионално развитие" връчи дипломите на юбилейния си випуск 2023 29.1.2024 г. ... развитие“ и на магистрите от специалностите „Регионален бизнес и мениджмънт“ и „Развитие на интелигентни градове“ на юбилейния Випуск 2023 на катедра „Регионално развитие". През 2023 г. катедра „Регионално развитие" ...
УНСС и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД подписаха меморандум за стратегическо партньорство 29.1.2024 г. ... висши училища, обучаващи студенти в специалности, пряко свързани с енергетиката и ядрената сигурност. Поддържаме и развиваме висококвалифициран академичен състав от изтъкнати, национално и международно признати преподаватели и учени, които дават качествена подготовка в тези ...
УНСС с „Академичен Оскар" за висше училище с най-висока институционална акредитация според НАОА 16.1.2024 г. ... задържа развитието на нови иновативни специалности, като „Изкуствен интелект“, „Киберсигурност“, поради големия излишен капацитет, който Националната агенция за оценяване и акредитация е раздавала дълги години. „Както г-н Георги Стойчев каза, в ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА INTELLECTICA 27.1.2024 г. ... приемен изпит по език в най-желаните специалности на УНСС, сред които и в специалност "Международни икономически отношения".Повече информация и регистрация на , линка  https://www.intellectica ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... ОКС „магистър“ от всички специалности във факултета. Ще се запази традицията за провеждане на международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, предвижда се ежегодно организиране на факултетен ...
Общото събрание на УНСС избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор – втори мандат 22.12.2023 г. ... и държавният план-прием във всички специалности беше запълнен. Платеното обучение отбеляза огромен ръст“, каза ректорът и коментира: „По отношение на учебната среда, искам да отбележа, че 70% от цялата материална база е обновена. Реновирани са шест от ...
Магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ получиха дипломите си 21.12.2023 г. ... дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“. В церемонията участваха доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ ...
Информационна среща за студентите от магистърските специалности на катедра „Финанси“, редовно обучение 27.3.2024 г. ... обучение в магистърски програми по специалностите „Финанси” (2 и 3 семестриално обучение, редовно обучение), „Финансов мениджмънт” (2 и 3 семестриално обучение, редовно и дистанционно обучение), „Публичен финансов мениджмънт” (2 ...
Студенти от катедра „Икономика на търговията“ се запознаха със спецификата на дигиталния пазар 14.12.2023 г. ... от различни специалности, с интерес към търговския бизнес, бяха предизвикани да си представят близкото бъдеще на дигиталната търговия, социалните мрежи, AR и VR, генеративния изкуствен интелект. Особено силно въздействие върху ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си на официална церемония 14.12.2023 г. ... най-желаните, но и най-трудни специалности – „Финанси“ в Университета за национално и световно стопанство. Избрахте да се обучавате в най-големият и най-престижен университет в Югоизточна Европа – нашата алма матер. През тези четири години ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 15.12.2023 г. ... в редовна форма на обучение от специалности „Стратегическо планиране“, „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ и на бакалаврите в дистанционна форма на обучение от специалност ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 14.12.2023 г. ... на бакалаврите в редовна форма на обучение от специалности „Стратегическо планиране“, „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ и на бакалаврите в дистанционна форма на обучение от специалност „Маркетинг“ ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.12.2023 г. ... обучавате в една от най-желаните, но и най-трудни специалности в Университета за национално и световно стопанство – „Финанси“. Избрахте да се обучавате в най-големият и най-престижен университет в Югоизточна Европа – нашата алма-матер. През тези четири години вие вложихте ...
Фотоизложба „През моите и твоите очи“ с фокус върху аутистичните личности се откри в УНСС 13.12.2023 г. ... му обясниха за различните специалности, които има в УНСС, и за възможностите за дистанционно кандидатстване. Съпътстващо събитие беше Коледният базар в централното фоайе, организиран от фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“, с коледни ...
Студенти от катедра „Икономика на търговията“ се запознаха със спецификата на дигиталния пазар 12.12.2023 г. ... . Студенти от различни специалности, с интерес към търговския бизнес, бяха предизвикани да си представят близкото бъдеще на дигиталната търговия, социалните мрежи, AR и VR, генеративния изкуствен интелект. Особено силно въздействие върху препълнената зала ...
Бкалаврите от специалноаст „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломите си 12.12.2023 г. ... „на една от най-желаните и най-търсените специалности в нашия университет, която съчетава най-доброто, най-полезното и най-практичното от две много важни области на научното познание – финансите и счетоводството“. Тя им пожела да бъдат здрави, да следват мечтите си, винаги да си ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломите си 11.12.2023 г. ... „на една от най-желаните и най-търсените специалности в нашия университет, която съчетава най-доброто, най-полезното и най-практичното от две много важни области на научното познание – финансите и счетоводството“. Тя им пожела да бъдат здрави, да следват мечтите си, винаги да си ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... преподаватели, на студентите, завършили различните специалности, на всички, свързани с катедрата, дали своя принос за развитието на националната икономика и управлението на страната. Приемете най-добри пожелания за още по-голямо развитие и по-нататъшни успехи“. По случай годишнината ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... преподаватели, на студентите, завършили различните специалности, на всички, свързани с катедрата, дали своя принос за развитието на националната икономика и управлението на страната. Приемете най-добри пожелания за още по-голямо развитие и по-нататъшни успехи“. По случай годишнината ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ получиха своите дипломи 6.12.2023 г. ... отношения“ и на магистрите от специалностите „Дипломация и стратегически анализ“ и „Национална сигурност“ от катедра „Международни отношения“. Тържествената церемония започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Заедно с ...
Започва приемът на магистри за летен семестър 15.12.2023 г. ... за летен семестър. За него УНСС предлага 30 специалности в две професионални направления –  „Икономика“ и „Администрация и управление“. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.12.2023 г. ... гордост, затова, че завършвате една от най-добрите специалности в нашия университет. Вие сте търсени кадри и съм убеден, че още с първата крачка извън университета ще се реализирате по най-добрия начин на пазара на труда. Очаква ви един интересен и вълнуващ свят, като възпитаници на УНСС, знайте, че ще ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 1.12.2023 г. ... гордост, затова, че завършвате една от най-добрите специалности в нашия университет. Вие сте търсени кадри и съм убеден, че още с първата крачка извън университета ще се реализирате по най-добрия начин на пазара на труда. Очаква ви един интересен и вълнуващ свят, като възпитаници на УНСС, знайте, че ще ...
Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Икономическа социология“ 1.12.2023 г. ... . Неслучайно вашите колеги, които са завършили тези специалности, имат успешно развитие. Така че ви очакват хубави перспективи. Знайте, че имате много по-широк хоризонт за работа от нашето поколение. Нашият университет е тук, иска да помага, има прием за докторанти, възможност за нови и нови знания, вие ...
Бакалаврите от катедра „Чoвешки ресурси и социална защита“ получиха своите дипломи 1.12.2023 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаври от специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ от катедра „Човешки ресурси и социална защита". Тържествената церемония започна под звуците на националния, европейския и ...
20 студенти на УНСС на стаж в „ТВ Академия“ на БНТ 28.11.2023 г. ... до четвърти курс. Преобладаващо те са от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ на  катедра на ЮНЕСКО „Медии и обществени комуникации“. Има и по един от специалностите „Маркетинг“ и „Интелектуалната ...
Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с три юбилея – 75 години специалност „Планиране“, 70 години катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и 30 години специалност „Маркетинг“ 24.11.2023 г. ... практическа сесия със студенти от трите специалности на катедрата. В обновената преподавателска читалня на библиотеката, г-жа Галина Петрова –„HRBP and Employer Branding manager“ и нейните колеги дадоха възможност на студентите да работят по практически казуси от ...
Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с три юбилея – 75 години специалност „Планиране“, 70 години катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и 30 години специалност „Маркетинг“ 24.11.2023 г. ... практическа сесия със студенти от трите специалности на катедрата. В обновената преподавателска читалня на библиотеката, г-жа Галина Петрова –„HRBP and Employer Branding manager“ и нейните колеги дадоха възможност на студентите да работят по практически казуси от ...
УНСС посрещна десетки ученици в Деня на отворените врати 24.11.2023 г. ... кандидатстват в нашия университет, какви специалности се предлагат, какви са сроковете и необходимите документи, за да станат студенти в Университета. През лятната ваканция Рая Цветкова, Рая Костова и Елица Димитрова от 96. СУ ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ получиха дипломите си 22.11.2023 г. ... на студентите, завършили бакалавърските специалности „Бизнес информатика и комуникации", „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" и магистърските програми „Бизнес информатика", „Бизнес информатика със специализация ...
Абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ получиха тържествено своите дипломи 27.11.2023 г. ... една от най-старите и престижни специалности на УНСС. Преди вас са вече 70 випуска на специалността „Икономика на търговията“, които са намерили и намират успешна реализация. Аз и моите колеги от катедрата, които водехме вашето обучение, ви пожелаваме с ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“. Общият брой на дипломиралите се бакалаври и магистри е 204, като магистрите са 61, а бакалаврите са 143 ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“. Общият брой на дипломиралите се бакалаври и магистри е 204, като магистрите са 61, а бакалаврите са 143 ...
Абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ получиха тържествено своите дипломи 21.11.2023 г. ... че завършвате една от най-старите и престижни специалности на УНСС. Преди вас са вече 70 випуска на специалността „Икономика на търговията“, които са намерили и намират успешна реализация. Аз и моите колеги от катедрата, които водехме вашето обучение, ви пожелаваме с получените ...
Ректорът проф. Димитров връчи дипломите на отличниците от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на тържествена церемония в аула „Максима“ 20.11.2023 г. ... и технологичен трансфер“, завършили специалностите: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“, бакалавърска степен, и магистърската степен на специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изнесе доклад за финансирането на висшето образование на тържественото заседание на Съвета на ректорите 17.11.2023 г. ... на висшите училища; защита не само на специалности, но и на знанието като цяло. Снимка: БТА Гост на ректорите беше вицепрезидентът Илияна Йотова: „Не позволявайте да ви облекат в униформа! Въпреки всички трудности останете свободни и независими. Не се ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките" получиха дипломите си 17.11.2023 г. ... връчени дипломите на студентите, завършили специалностите на катедра „Логистика и вериги на доставките" в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър“– Випуск 2023. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн ...
Открита лекция пред студенти по маркетинг на Джонатан Баят от Посолството на САЩ в България 24.11.2023 г. ... на САЩ в България, пред студенти от специалности „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Поканата към г-н Баят дойде от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Дипломатът бе приет ...
Открита лекция пред студенти по маркетинг на Джонатан Баят от Посолството на САЩ в България 16.11.2023 г. ... на САЩ в България, пред студенти от специалности „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“. Поканата към г-н Баят дойде от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Дипломатът бе ...
УНСС и „ТехноЛогика” ЕАД подписаха меморандум с акцент създаване на Академия за Дигитален HR в УНСС 14.11.2023 г. ... обучения биха били интересни и за новите специалности, които открихме - „Компютърна обработка и анализ на данни“, „Киберсигурност и електронно управление“. С другите партньори от бизнеса организираме академии, лекции, обучения, стажове, което може да се осъществи ...
Абсолвентите бакалаври и магистри от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ получиха своите дипломи 9.11.2023 г. ... , и абсолвентите от магистърските специалностите „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“, „Енергиен бизнес“ и „Интелигентни енергийни системи“. Проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с „Ей Ай Солюшънс“ 9.11.2023 г. ... живот. Разкрихме и две нови специалности в направление „Информатика“ – „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и допълни: ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЛУКСИММО” ООД 9.11.2023 г. ... и свързаните с нея бакалавърски и магистърски специалности са ярък пример за доброто партньорство между бизнеса и академичните среди. Колаборацията между науката и бизнеса, които работят заедно по актуални теми от сектора на недвижимите имоти е с добавена стойност“, каза ректорът проф. ...
Tранспортно-логистичния гигант DISCORDIA осигурява стипендии за 7 студенти от УНСС 8.11.2023 г. ... стипендии са осигурени за всяка от посочените специалности). Г-н Жан Вайтилингам, директор „Човешки ресурси“ на Дискордиа, проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Мирослава Раковска, доц. д-р Борислав Арнаудов със стипендиантите от миналата година (от ляво ...
Tранспортно-логистичният гигант DISCORDIA осигурява стипендии за 7 студенти от УНСС 8.11.2023 г. ... стипендии са осигурени за всяка от посочените специалности). Г-н Жан Вайтилингам, директор „Човешки ресурси“ на Дискордиа, проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Мирослава Раковска, доц. д-р Борислав Арнаудов със стипендиантите от миналата година (от ляво ...
Юбилейна научна конференция 10 ГОДИНИ КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" - НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА 8.11.2023 г. ... катедри от факултета, преподаватели от други специалности, партньори от публичния, частния и неправителствения сектор, както и дипломатически и бизнес представители на партниращи с катедрата държави. Студенти от всички обучаващи се в момента курсове на специалността споделиха юбилея ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... администрация“, и магистри от различни специалности, водени от катедра „Управление“. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. „Този ден, разбира се, е не само ден на вълнения, но и ден на равносметки“, ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... администрация“, и магистри от различни специалности, водени от катедра „Управление“. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. „Този ден, разбира се, е не само ден на вълнения, но и ден на равносметки“, ...
ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БРАТИСЛАВА ИЗНЕСЕ ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА ,,МИО И БИЗНЕС“ 3.11.2023 г. ... изнесе лекции пред студентите от трети курс в специалности ,,МИО" и ,,МИО с преподаване на английски език“ в следните дисциплини: · ,,Европейска икономика“ на английски език: Темата на лекцията бе ,,Позиция на Словашката република в световната икономика“ ...
Национален форум „Медийна и информационна грамотност“ се проведе в нашия университет 3.11.2023 г. ... не само пред студентите от нашите две специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“, но и пред студентите от специалностите „Социология“, „Политология“, „Международни отношения“, защото това са бъдещи експерти, ...
Национален форум „Медийна и информационна грамотност“ се проведе в нашия университет 3.11.2023 г. ... не само пред студентите от нашите две специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“, но и пред студентите от специалностите „Социология“, „Политология“, „Международни отношения“, защото това са бъдещи експерти, ...
Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Статистика и иконометрия“ 2.11.2023 г. ... при нас и завършихте тези трудни специалности, които изискват много усилия, постоянство и всеотдайност. И вие се справихте! Поздравявам ви за положения труд, за това, че стигнахте до крайния етап. Благодаря на преподавателите, на моите колеги, които са дали всичко от ...
Средношколци от Благоевград посетиха УНСС 28.10.2023 г. ... да учат от 53-те бакалавърски специалности на УНСС. Атанас Димитров, д-р Екатерина Деливерска, Мария Божкова, Радостина Петрова (от ляво надясно) Средношколците научиха, че УНСС има 12 общежития и 5000 места с всички условия за учене и живот, с ...
Академичният съвет прие бюджета на УНСС 26.10.2023 г. ... в ОКС „бакалавър“ по специалности от учебната 2024/2025 г. АС на УНСС утвърди и сформираните маломерни групи в обявеното разписание на УНСС за учебната 2023/2024 г., имащи по-ниска численост от нормативната за ОКС „бакалавър“, включително ...
С научна конференция „Иновативни информационни технологии за дигитализация на икономиката“ специалност „Бизнес информатика и комуникации“ отбеляза 55 години от създаването си 20.10.2023 г. ... днес остава една от най-желаните специалности в УНСС. „Тази юбилейна конференция има за цел да представи научните постижения на преподаватели, докторанти, млади учени и студенти, както и практическия опит на бизнеса, НПО сектора и държавните институции в ...
Дипломираха се абсолвенти от Випуск 2023 на катедра „Икономика на природните ресурси“ 17.10.2023 г. ... специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“, ОКС „бакалавър“, и специалност „Агробизнес и управление на територията“, ОКС „магистър“, от катедра „Икономика на природните ресурси“ ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе студентски конкурс на тема „Членството на България в Европейския съюз: шестнадесет години по-късно“ 16.10.2023 г. ... , както и студенти от всички други специалности. „Нашата катедра организира редица научни конференции, състезания и други инициативи с основната цел да дадем поле за изява имено на вас, нашите студенти, да творите, да развиете вашите умения, да станете бъдещи ...
УНСС за първи път на Career Show 2023 27.10.2023 г. ... бакалавърски и 90-те магистърски специалности на УНСС. Младите хора, които посетиха щанда ни се интересуваха от възможностите, които предлага нашия университет, като задаваха много и различни въпроси. Посетителите научиха, че УНСС има модерно ...
Ректорът откри Третата международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния сектор и селските райони" 29.9.2023 г. ... хора, че в съответните изучавани специалности има много перспективи и възможности“. Поздравителни адреси участниците в конференцията получиха от катедра „Аграрна икономика“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов ...
Първа среща на първокурсниците от специалности „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ и преподавателите от катедра „Икономическа социология“ 19.9.2023 г. ... наставници на курсовете от двете специалности, подчертаха значението от съвместната работа между студенти и преподаватели за подобряване качеството на обучението. Доц. д-р Донка Никова Доц. д-р Михаела Мишева Срещата завърши със снимка за спомен и обещание ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... на факултетите и катедрите по специалности. Тържественото откриване на новата учебна 2023-2024 година можете да гледате ТУК. ФОТОГАЛЕРИЯ Още настроение от първия учебен ден в ...
Първокурсниците на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ започнаха академичното си пътешествие 19.9.2023 г. ... изучават трите престижни бакалавърски специалности седнаха за първи път на университетската скамейка. В зала 102К от името на преподавателите към новоприетите студенти от специалност „Маркетинг“ и специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с ...
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И СРЕЩА НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ С КАТЕДРА „МИО И БИЗНЕС“ 18.9.2023 г. ... на образованието, първокурсниците от специалности „МИО“ и „МИО на английски език“ имаха среща с преподавателите от катедра „МИО и бизнес“ Ръководителят на катедрата доц. Васил Петков представи специалността и отправи пожелания за много ...
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември 3.10.2023 г. ... държавния план-прием за бакалаври в 53 специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени. От тази година Университетът реализира първите съвместни програми в България между два ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната ...
Финалистите на конкурса „Разкажи за София“ - с право да учат журналистика в УНСС 13.9.2023 г. ... да се запишат без изпит в една от двете специалности на катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС – „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“.Член на журито ще бъде доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ 25.8.2023 г. ... , защото тя предлага разнообразие от специалности с международна насоченост. Още в бакалавърската си степен на обучение имах интерес към международната икономика и по-точно към международните проекти. КАКВА Е ТЕМАТА НА МАГИСТЪРСКАТА ВИ ТЕЗА И МОТИВАЦИЯТА ДА СЕ СПРЕТЕ ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 8.8.2023 г. ... за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната ...
Магистърска програма "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 7.8.2023 г. ... за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната ...
ДОБРЕ ДОШЛИ, ПЪРВОКУРСНИЦИ! 7.8.2023 г. ... всички приети в специалности „МИО“ и „МИО с преподаване на английски език“! Поздравяваме Ви за Вашия избор и за Вашия голям успех и Ви приветстваме в нашето семейство - общността "МИО, УНСС"! Предстоят Ви много вълнуващи ...
Камила Турко, магистър: Обучението в УНСС е незабравимо и ценно преживяване 27.7.2023 г. ... документи за кандидатстване за над 90 специалности за образователно-квалификационна степен „магистър“, включително и за съвместните програми с други университети по света. Камила Турkо е на 30 години. Завършила е Дуалната магистърска програма по международен ...
Може да кандидатствате за 90 магистърски специалности 26.7.2023 г. ... онлайн. Приемът за 90-те специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест. Ако кандидатите искат да се явят на тест ...
Двойната магистърска програма „Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език“ между УНСС и Университета Абъртай, Шотландия вече е достъпна 28.7.2023 г. ... и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, и близо 500 български и чуждестранни докторанти, които се обучават в 43 докторантски програми. Предимства на двойната магистратура по „Дигитален маркетинг и ...
Излезе третото класиране в УНСС, остават единични бройки за няколко специалности и в съвместните програми с други университети 24.7.2023 г. ... бройки по държавна поръчка в някои специалности - допълнителният прием на документи за попълване на тези  незаети места е от 31 юли до 2 август 2023 г. Свободни места платено обучение има и в съвместните програми с други университети като „Международни ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с „Аксенчър България“ 24.7.2023 г. ... живот. Разкрихме и две нови специалности в направление „Информатика“ – „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и допълни: ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРАТА 17.7.2023 г. ... магистърски програми в следните специалности:1. РЕДОВНО ОБУЧЕНИE:- Международни икономически отношения - 3 семестъра (за всички без завършилите специалност "МИО" в УНСС)- Международен бизнес (2 семестъра)- Международен бизнес на английски език (2 семестъра) - Форекс ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Второто класиране излиза на 18 юли, вече не изискваме медицинско при записване 17.7.2023 г. ... минималните балове за желаните специалности и броя на хората, които са чакащи в листата, така че кандидат-студентите да се ориентират по-добре. Имаме много запитвания от кандидат-студенти дали имат шансове за по-нататъшно класиране. В момента на практика никой не може да ...
Студентки от специалност „МИО“ бяха отличени в международно бизнес състезание 27.7.2023 г. ... изнася.Ментор на екипа от студентки от специалности „МИО“ и „МИО с преподаване на английски език“ е тяхната преподавателка от катедрата доц. д-р Моника Моралийска.Журито на конкурса присъди на екипа грамота в категорията „Honorable Mentions", която ...
НАШИ СТУДЕНТКИ ОТЛИЧЕНИ В МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС СЪСТЕЗАНИЕ 18.7.2023 г. ... . Ментор на екипа от студентки от специалности „МИО“ и „МИО с преподаване на английски език“ е тяхната преподавателка от катедрата доц. д-р Моника Моралийска. Журито на конкурса присъди на екипа грамота в категорията "Honorable ...
Ректорът проф. Димитър Димитров: 6100 кандидат-студенти – рекорден брой за последните години 7.7.2023 г. ... Няколкостотин души искат да учат новите специалности „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“ на първо желание. На практика ще се извършат 2 паралелни класирания – за нашите програми и за съвместните с ТрУ. ...
Проф. д-р Димитър Димитров, пред „Фокус“: Участието на УНСС в ENGAGE.EU е признание за качеството на образованието ни 12.7.2023 г. ... . Имаме много голям интерес към новите специалности по киберсигурност и анализ на големи данни, където има само платено обучение. Кандидати, които искат да учат тези специалности са стотици, обучението по тях е съвместна програма в Тракийския университет. И класирането скоро ще ...
До 6 юли удължаваме срока за онлайн кандидатстване в УНСС 30.6.2023 г. ... , че желаните специалности трябват да бъдат вписани още с подаването на документите. Кандидат-студентите, които са пропуснали да го направят, ще получат автоматично напомнящо съобщение. Зрелостниците ще имат възможността да избират между 53 специалности ...
Нашият университет уважи 110-годишния юбилей на Националната финансово-стопанска гимназия 29.6.2023 г. ... , разви нови перспективни специалности и продължава да бъде изключително привлекателно и желано училище за младите хора. Успехите и признанията, с които сте отличавани многократно, са доказателство за таланта и неуморния труд, който полагате. Вярвам, че ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 28.6.2023 г. ... си получиха магистрите от специалности „Транспортен мениджмънт“ и „Интелигентни транспортни системи“ на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Ръководителят на катедра „Икономика на ...
Отборът по право на УНСС получи почетни сертификати за отличното си представяне в състезание по правата на човека Helga Pedersen Moot Court Competition 27.6.2023 г. ... сме силни, но и в останалите специалности. Знаем, че много усилия стоят зад това отличие - на Юридическия факултет, на декана, на преподавателите, които са ги обучавали, на техните треньори, които месеци наред са работили с тях, и най-вече на самите ...
200 зрелостници се явиха на последния предварителен изпит за прием в нашия университет във формат ДЗИ 26.6.2023 г. ... важно да подредят внимателно специалностите според желанията си и имат възможност, както за държавна поръчка, така и за платено обучение. Ако и тази оценка не удовлетворява зрелостниците, те могат да се явят и на редовни ...
УНСС обявява първото класиране по държавна поръчка на 11 юли 24.6.2023 г. ... държавна поръчка във всички специалности ще бъде обявено ТУК на 11 юли 2023 година.  Единствено приетите  в платена форма на обучение по първо желание вече могат да се записват в онлайн системата за кандидат-студенти - ...
280 зрелостници от Националната търговско-банкова гимназия НТБГ получиха своите дипломи в аула „Максима“ 26.6.2023 г. ... вече са приети в желаните специалности чрез националните състезания, на които вие сте лауреати. Други много скоро ще прекрачат прага на университета, направили своя избор в изключително широкото разнообразие от бакалавърски специалности. Аула ...
Аула „Максима“ отвори врати за дипломирането на зрелостниците от Националната финансово-стопанска гимназия 18.7.2023 г. ... предлага 53 бакалавърски специалности, които ще допринесат за вашето бъдещо професионално развитие“. „Скъпи зрелостници, за мен е изключително удоволствие, че днес мога да ви приветствам със завършването на средното образование ...
25 юни - последен предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български език и литература 18.7.2023 г. ... между 53 бакалавърски специалности, както и  „магистър" след средно образование за специалност „Право“. От дирекция „Учебна дейност“ напомнят, че желаните специалности трябват да бъдат вписани още с подаването на ...
УНСС и CloudCart подписаха меморандум за стратегическо партньорство 18.7.2023 г. ... бизнес, е включено в доста специалности, които се преподават в УНСС в различни катедри и може да направим стратегия и обучителен план във връзка с нашето сътрудничество. Комбинирайки академичната експертиза на УНСС с иновациите и практическия опит на ...
Повишен интерес към допълнителните матури в УНСС 17.6.2023 г. ... съвременни и иновативни специалности. Имате възможност да избирате от 53 специалности в различни области на икономиката, правото, журналистиката, социалните и политическите науки и социологията. Разкрихме и нови бакалавърски програми в областта на ...
Нашият университет организира среща-дискусия по въпроси на киберсигурността с представители на National CyberWatch Center, САЩ 20.7.2023 г. ... септември ще отворим 4 нови специалности в областта на управлението, организацията и стандартите, свързани с киберсигурността: „Кибер сигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни“, „Педагогика на ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... , общините и бизнеса за специалностите и възможностите, които предлага нашият университет на младите хора. Благодаря на Асоциацията на икономическите училища в България за подкрепата тази информация да стигне до зрелостниците“, каза проф. д-р ...
Меморандум за сътрудничество с БНР в подкрепа на младите таланти в журналистиката 15.6.2023 г. ... , има богато портфолио от специалности, провежда научни изследвания и обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот, затова с БНР можем да си бъдем полезни в много области, не само в журналистиката“. „Много ...
Онлайн информационна среща за четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" 13.6.2023 г. ... , показани бяха различните специалности и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. В големи детайли бяха разгледани специалностите и техните учебни планове, предлагани от катедра „Публична администрация“ и посоката за кариерно ...
Ивсън Чан, отличник на специалност „Международни отношения“: За успеха е нужна мотивация, подкрепа, любов към света и свобода 15.6.2023 г. ... тези на пръв поглед далечни специалности, за избора да остане в България, за формулата на успеха и как си почива след натоварения график. Как избра да следваш едновременно две трудни специалности? Детски ентусиазъм, умерено любопитство и ...
Започна приемът в УНСС 13.6.2023 г. ... могат да избират между 53 специалности. По статистика вече 70 на сто от кандидат-студентите подават своите заявления за класиране онлайн. За останалите УНСС е създал условия, които ще улеснят кандидатите и ще намалят опашките. В Центъра за прием на ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... , общините и бизнеса за специалностите и възможностите, които предлага нашият университет на младите хора. Благодаря на Асоциацията на икономическите училища в България за подкрепата тази информация да стигне до зрелостниците“, каза проф. д-р ...
От 12 юни започва подаването на документи за прием в УНСС 14.6.2023 г. ... могат да избират между 53 специалности. Още тук. Желаещите да учат в УНСС могат да кандидатстват с оценките от Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) или да се явят на кандидатстудентски изпити в УНСС, ако резултатите от ДЗИ не ги удовлетворяват. Периодът за ...
XX випуск магистри на специалност „Здравен мениджмънт" получи дипломите си 30.5.2023 г. ... , завършили медицински специалности, днес две трети са от областта на медицината, една трета от други специалности, което говори за големия интерес. Доц. Александър Вълков направи ретроспекция на развитието на специалността през годините ...
XX випуск магистри на специалност „Здравен мениджмънт" получи дипломите си 7.6.2023 г. ... , завършили медицински специалности, днес две трети са от областта на медицината, една трета от други специалности, което говори за големия интерес. Доц. Александър Вълков направи ретроспекция на развитието на специалността през годините ...
Бакалаври и магистри от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 26.5.2023 г. ... от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ и магистрите от специалностите „Международни отношения“, „Национална сигурност“ и „Дипломация и стратегически анализ“ получиха ...
17 и 25 юни - нови дати за предварителни изпити във формат ДЗИ за прием в университета 23.5.2023 г. ... да формират бал за прием в желаните от тях специалности в УНСС, се радва на много голям интерес сред средношколците, поради това бяха определени две нови дати.  Някои от изпитите бяха организирани съвместно с учебни центрове за подготовка на кандидат-студенти, с които УНСС подписа ...
С Тържествен академичен съвет нашият университет чества 103 години съзидание и възход 7.9.2023 г. ... , за неговото съдействие за реализирането на специалностите към двете нови направления „Информатика и компютърни науки“ и „Педагогика“. Той обърна внимание, че от месец септември ще има прием по специалностите „Киберсигурност и електронно управление“, ...
Студенти от УНСС се запознаха със спецификите на гейминг индустрията 18.5.2023 г. ... в България запознаха студенти от специалности „Бизнес администрация" и „Икономика на отбраната и сигурността" с един от най-бързо развиващите се сектори. Събитието е по инициатива на доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на ...
Бъдещи политолози представиха свои анкети и анализи за типовете политическа култура у нас 16.5.2023 г. ... Анкетите са направени сред студенти от различни специалности на УНСС, проведени по метода на „отзовалите се“, спазвайки всички изисквания за анкетното проучване. Изследването е с учебна цел и е в рамките на учебната дисциплина „Българска политическа култура“, която се ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... и свързаните с нея бакалавърски и магистърски специалности, които са сред най-търсените през последните години в направление „Икономика“, са ярък пример за доброто партньорство между бизнеса и академичните среди. Колаборацията между академичните среди и бизнеса, които работят заедно ...
Девета международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 15.5.2023 г. ... и свързаните с нея бакалавърски и магистърски специалности, които са сред най-търсените през последните години в направление „Икономика“, са ярък пример за доброто партньорство между бизнеса и академичните среди. Колаборацията между академичните среди и бизнеса, които работят заедно ...
Среща с кандидат-студентите от 19. СУ „Елин Пелин“ 12.5.2023 г. ... представи възможностите и специалностите за прием в Университета през 2023 г. пред учениците от 11 и 12 клас в 19. СУ „Елин Пелин“ в гр. София. Заместник–директорът на гимназиалния курс в училището г-жа Стефка Георгиева представи пред учениците екипа на ...
УСПЕШНО ЗАВЪРШИ СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА СЪС СЪДЪРЛАНД БЪЛГАРИЯ 13.5.2023 г. ... нея участваха четирима наши студенти от специалности "МИО" и "МИО на английски език" - Оксана Великсар, Вейдехи Упасани, Иванина Узунова и Красимир Данков. Те се адаптираха отлично и успяха да се справят с изискванията на менторите си в компанията. Студентите споделиха, че са придобили ...
Нашият университет – партньор на езиковото състезание „Интелектика“ 9.5.2023 г. ... и обучение в УНСС, за разнообразния набор от специалности, които университетът предлага, като подчерта, че шест от специалностите се изучават на английски език. Тя обяви, че УНСС ще зачита за приемен изпит по английски език резултатите на най-добре представилите се участници. Доц. ...
Академични наставници на студенти в ОКС "Бакалавър", ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ 5.5.2023 г. ... на студентите и докторантите от всички специалности към катедра „Икономика на природните ресурси“ може да намерите в прикачения файл ...
Предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 3.5.2023 г. ... да формират бал за прием в желаните от тях специалности в УНСС. От ляво надясно: д-р Екатерина Деливерска, директор на дирекция „Учебна дейност“, проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, г-жа Донка Атанасова, директор на ПГ „В. ...
Ден на отворените врати в Катедра ИСТТ 30.5.2023 г. ... възможностите за обучение в двете магистърски специалности на катедрата – „Интелектуална собственост и творчески индустрии“ и „Интелектуална собственост и техологични стартъпи“ (която се осъществява съвместно с катедра „Предприемачество“). Гл. ас. д-р ...
230 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 8.9.2023 г. ... 19 000 студенти, предлагат се 42 бакалавърски специалности, както и 88 магистърски и всичките са по актуални учебни програми. Той подробно обясни предимствата на УНСС като част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU, която е най-важната и най-мащабната инициатива на Европейската комисия за ...
ИЗВЕСТНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 5.5.2023 г. ... език, който позволява на победителите прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС. Победителите, които представиха отлични есета на тема: „Българската ...
Среща с учениците от Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ – град Клисура 29.4.2023 г. ... доц. Петков запозна завършващите ученици със специалностите, условията и сроковете за кандидатстване в УНСС. С помощта на излъченото видео учениците направиха виртуална разходка в сградата на УНСС и се запознаха с материалната база на университета. На участниците в срещата беше представен и ...
Делегация от Нигерия посети УНСС 28.4.2023 г. ... на възможности на популяризирането в Нигерия на специалности, които се водят на английски език в УНСС. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество, г-н Александър Божилов, експерт по международно сътрудничество и ...
„Ректор за един ден“ в УНСС 28.4.2023 г. ... обсъдени възможности за популяризиране в Нигерия на специалности, преподавани в УНСС. Освен, че бяха част от работния процес на ръководните длъжности, те разгледаха университета. Накрая на своето посещение в УНСС заместниците получиха сертификати. На церемонията ректорът проф. д-р Димитър ...
Ученици от Испанската гимназия слушаха лекция „Етикет и протокол“ в УНСС 27.4.2023 г. ... етикета и протокола, учениците се заинтересуваха от специалностите в УНСС и доц. д-р Блага Благоева обясни на средношколците за голямото разнообразие от специалности, като наблегна на факта, че вече има изградени традиции и добър имидж не само в икономическите специалности, но и в политическите науки, ...
Известни са победителите във второто състезание за студенти Business Case Challenge 27.4.2023 г. ... пет отбора, съставени от студенти с различни специалности от университетите УНСС, НБУ, СУ и ВУЗФ, като до финал достигнаха три от тях.Студентите работиха усърдно и с ентусиазъм,  като защитиха своите предложения с презентация пред менторската комисия. Отборите представиха своите аргументи и ...
Академинчи наставници по курсове и специалности в катедра "Индустриален бизнес" 26.4.2023 г. ... АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ - катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" ОКС "БАКАЛАВЪР", специалност "Индустриален бизнес" КУРС АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ВИПУСК e-mail служ.телефон І-ви гл.ас. Фани Колева 2022/2023 [email protected] 02 8195 411 ІІ-ри доц.д-р Кирил ...
Поделение „Студентски столове и общежития“ отпразнува 25 години със семинар и почетна церемония 26.4.2023 г. ... чуждестранни студенти и по линия на вече утвърдените специалности. Всички те очакват по-добри условия за настаняване и ние трябва да сме готови непрекъснато да повишаваме стандарта. Ако искаме да се развиваме като модерен европейски университет, предстои да изработим процедури, които позволяват ...
Публична лекция за дипломатическите отношения между България и Испания изнесе Н. Пр. Алехандро Поланко Мата, посланик на Испания у нас 26.4.2023 г. ... , в които се изучава испански, за новите специалности на испански език, за нарасналия брой съвременни български писатели, превеждани на испански, както и за влиянието на испанската култура върху българската. Н. Пр. Алехандро Поланко Мата е заемал е дипломатически постове в ...
Първа визита на новия американски посланик Н. Пр. Кенет Мертен в УНСС 24.4.2023 г. ... с предимствата на университета и специалностите, сред които и 6-те специалности на английски език. Тя изтъкна, че учебните програми непрекъснато се модернизират и се разкриват нови, съвременни, иновативни специалности с учебни програми, съобразени с изискванията на бизнеса и ...
РЦДО Хасково участва в Дни на кариерното ориентиране 20.4.2023 г. ... от бъдещата реализация на различните специалности, които предлага Центърът в Хасково. Директорът на гимназията Деян Янев поиска подобни срещи да станат традиция и пожела успех на възпитаниците си при избор на университет. Срещата бе част от Дните на кариерното ориентиране в ...
144 средношколци на предварителна матура за прием в университета 20.4.2023 г. ... , който предлага 46 бакалавърски специалности по актуални учебни програми, основани на дигитализацията. Д-р Весела Кръстева, доц. д- р Моника Моралийска, доц. д-р Антония Пенчева Те наблегнаха на партньорството на университета с бизнеса, което дава ...
Представители на университета се срещнаха с ученици от Правец, Ботевград и Видин 20.4.2023 г. ... , начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие.   Проф. д-р Янка Тоцева и Васил Павлов на посещение в езиковата гимназия в Правец Проф. д-р Янка ...
УНСС инициира създаването на Асоциация на езиковите училища в България 5.4.2023 г. ... бизнес университет с богато портфолио от специалности във всички области на социално-икономическия живот и това е една от предпоставките за успешно сътрудничество с езиковите гимназии. Като ползи за бъдещата дейност на Асоциацията той изтъкна, че УНСС е част от елитната ...
Ученици от три гимназии във Враца посетиха университета 6.4.2023 г. ... сроковете за кандидатстване, различните специалности, как и къде да подадат своите документи. Председателят на КСБВУ Илиян Чабуклийски разказа какви са условията в общежитията, колко са блоковете, на какво пешеходно разстояние от университета се намират, а директорът на МЦРК Атанас ...
ПОСЕЩЕНИЕ НА 88-МО СУ ,,ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ” 10.4.2023 г. ... от 12-ти клас те представиха различните специалности и възможности за кандидатстване в нашия университет. Доц. Моралийска и ас. Тилева разказаха за възможностите за кариерно развитие, които университетът предоставя, както и за множеството извънаудиторни активности, в които ...
Деветото Общо събрание на ASECU се проведе в университета 2.4.2023 г. ... годишна история, има богато портфолио от специалности и обучава 18 хиляди студенти във всички области на социално-икономическия живот. УНСС е водещ университет в множество проекти, насочени към модернизацията на българското висше образование и изграждане на мрежи от висши училища. ...
УНСС беше домакин на Открито заседание на постоянната Комисия по образование, младеж, спорт и култура на НСОРБ 30.3.2023 г. ... бизнес университет с богато портфолио от специалности, обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите. Във всяка община има местен бизнес, общинска администрация, има ...
Ден 3. Седмицата на книгата представи 10 издания 3.4.2023 г. ... доайен в създаването на журналистическите специалности в УНСС. Повече за „Меди@ Общество. От книгата до видеото" може да намерите ТУК. Всички книги на преподавателите от университета са издадени от Издателски комплекс - УНСС и финансирани със средства от фонд ...
Изграждането на успешни личности е основа на споразумение за сътрудничество с 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 27.3.2023 г. ... своите студенти не само с новите модерни специалности, които предлага, но и със стажове, стипендии, връзки с работодатели, мобилности и др.“, посочи ректорът проф. д-р Димитър Димитров при подписването на споразумението като уточни, че Институтът за следдипломна квалификация ...
Лекция по статистика за учениците от СМГ проведе доц. д-р Екатерина Тошева 22.3.2023 г. ... винаги са отворени за вас. Има множество специалности, които могат да ви заинтересуват и се надявам с някои от вас да се видим през есента“. Проф. Стоянова разказа и за университетския Стартъп хъб, създаден в подкрепа на иновативни идеи, които получават реално финансиране. ...
УНСС участва в кандидатстудентска борса „Избирам да уча и остана в България” 21.3.2023 г. ... , начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие. Атанас Димитров и Наталия Драганова с ученици, проявили интерес към УНСС Наталия Драганова от Центъра за прием на ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 20.3.2023 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалностите „Бизнес икономика“, „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ и на магистрите от специалностите „Бизнес икономика“, „Бизнес анализи и ...
Катедра „Икономика на туризма” организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.3.2023 г. ... , както и сериозното изучаване на двете специалности „Икономика“ и „Туризъм“. „Не случайно завършилите специалността имат 100 % реализация, като някои достигат и до най-високи длъжности и постове“, допълни проф. д.н. Таня Парушева. В историята на ...
Катедра „Икономика на туризма” организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 13.4.2023 г. ... , както и сериозното изучаване на двете специалности „Икономика“ и „Туризъм“. „Не случайно завършилите специалността имат 100 % реализация, като някои достигат и до най-високи длъжности и постове“, допълни проф. д.н. Таня Парушева. В историята на ...
Ученици от още три училища ще се включат в състезанието за средношколци в рамките на ENGAGE.EU 13.3.2023 г. ... живот, който им предстои, за специалности и среда на обучение, за възможностите да достигнат до широкия свят чрез силата на знанието. Екипът на УНСС сподели, че с нетърпение очаква да се завърне отново по училищата за финалите, които са след две седмици и изказа своите ...
Проф. д.пол.н. Атанас Гочев - основен лектор на форум на Бъдещите глобални лидери в Япония 18.3.2023 г. ... – седем студента от УНСС от специалности „Национална и регионална сигурност“, „Публична администрация“ и „Международни отношения“, шест студента от Софийския университет (специалност „Политология“) и един студент от ...
Форум „Висше образование в България“ с участие на нашия университет 4.3.2023 г. ... , начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие. Кандидат-студенти с „Вестник на УНСС“ В събитието участваха 18 висши училища и беше организирано от Обединен ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2024 г. ... оценка за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, ...
Ректорът се срещна с кмета на община Гоце Делчев и кметове от региона във връзка с кандидатстудентската кампания 28.2.2023 г. ... местния бизнес и общинската администрация специалности. Университетът ще съдейства и за намиране на най-подходящата форма да обучение и подкрепа на талантите от региона, подчерта ректорът проф. Димитров. Заедно с ректора в срещите се включиха заместник-ректорът по дигитализация и ...
ДЕНИЦА И КОНСТАНТИН - какво ги мотивира в нашия университет и в специалност "МИО" 27.2.2023 г. ... .unwe.bg/ За специалности "МИО" и "МИО на английски език" прочетете тук: https://tinyurl.com/ytp58uam Възможност за прием в специалност „МИО“ и „МИО на английски език“ има и ако напишете страхотно есе на чужд ...
УНСС взе участие в кариерното събитие „А сега накъде?“ 21.2.2023 г. ... информация за обучението и специалностите на 10 български университета. В Доходното здание в Русе бяха позиционирани щандове, на които бяха подредени информационни материали с изискванията и процедурите за прием, специалности, програми и перспективи за ...
Катедра „МOK“ отбеляза 15 години с представяне на мащабно изследване на медийната грамотност 21.2.2023 г. ... на журналистическите специалности в УНСС. Той припомни, че още преди катедрата „Медии и обществени комуникации“ да се учреди е бил създаден сектор „Медии“ към катедра „Управление на социално-културните дейности“, ...
Катедра „МOK“ отбеляза 15 години с представяне на мащабно изследване на медийната грамотност 20.2.2023 г. ... на журналистическите специалности в УНСС. Той припомни, че още преди катедрата „Медии и обществени комуникации“ да се учреди е бил създаден сектор „Медии“ към катедра „Управление на социално-културните дейности“, ...
В УНСС се проведе университетско състезание по математика, посветено на 60-годишния юбилей на катедра „Математика“ 18.2.2023 г. ... събра 40 студенти от всички специалности и курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в УНСС. То е посветено на 60-годишнината от създаването на катедра „Математика“. Доц. д-р Мая Микренска, ръководител катедра ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ празнува 15 години с мащабно изследване на медийната грамотност 17.2.2023 г. ... на журналистическите специалности в УНСС. Той припомни, че още преди катедрата „Медии и обществени комуникации“ да се учреди е бил създаден сектор „Медии“ към катедра „Управление на социално-културните дейности“, ...
250 средношколци се явиха в първия ден от предварителните кандидатстудентски изпити 16.2.2023 г. ... да отбележите всички специалности, които университетът предлага, те са 47 в шест професионални направления. Когато кандидатствате за платена форма на обучение, достатъчно е само да подадете заявление и останалите документи, които се изискват при ...
Кметът на община Костинброд и възпитаник на УНСС се срещна с ректора за подкрепа в образователната политика на общината 13.2.2023 г. ... за обучение в УНСС, специалностите и начините за кандидатстване“, изтъкна г-н Младенов. Според проф. Димитров сътрудничеството с общините ще помогне за по-точно идентифициране на конкретните им необходими кадри. Затова и тази ...
Работна среща между Катедра "МИО и бизнес" и Дирекция "Външноикономическо сътрудничество" в Министерство на икономиката и индустрията 18.2.2023 г. ... да са в полза на студентите от специалности „МИО“ и „МИО на английски език“ – практически стажове в министерството, гост-лекции от експерти в дисциплините, свързани с външната търговия на България и ЕС, както и споделяне на опит ...
OЩЕ ЕДИН НАЧИН ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ "МИО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" 17.2.2023 г. ... ще бъдат приемани в специалностите „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“, както и в други специалности с преподаване на английски език в УНСС. УНСС ...
УНСС ще си сътрудничи с Министерство на външните работи 9.2.2023 г. ... УНСС предлага богата палитра от специалности не само в областта на финансите и счетоводството, но и в икономиката на туризма, инфраструктурата и природните ресурси, регионалното развитие, сигурността, предприемачеството, маркетинга и стратегическото планиране. ...
Подписан е договорът за модернизация на Университетската библиотека 6.2.2023 г. ... , не само чрез откриване на нови специалности и сътрудничество с университети в страната и чужбина, но и чрез модернизиране и подобряване на учебната среда“, разясни една от основните политики, провеждани от УНСС, ректорът проф. д-р Димитър Димитров ...
Подписан е договорът за модернизация на Университетската библиотека 6.2.2023 г. ... , не само чрез откриване на нови специалности и сътрудничество с университети в страната и чужбина, но и чрез модернизиране и подобряване на учебната среда“, разясни една от основните политики, провеждани от УНСС, ректорът проф. д-р Димитър Димитров ...
УНСС и Тракийският университет с 5 съвместни учебни програми 3.2.2023 г. ... приема на магистри по наши общи специалности. С този документ се поставя началото на успешно партньорство между университети в България и аз гарантирам, че това, което зависи от мен ще бъде 100 процента изпълнено“. Проф. д-р Добри ...
Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023 3.2.2023 г. ... . Университетът предлага 25 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково. Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес ...
Удължен срок за подаване на заявление за защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за защита през м.Юни-м.Юли 2023 г. 28.1.2023 г. ... работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за защита през м.Юни-м.Юли 2023 г. е удължен до 10 Февруари 2023 г. Сроковете за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски ...
Национален конкурс за есе на чужд език за прием в специалности "МИО" и "МИО на английски език" 22.1.2023 г. ... дава възможност за прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС в предстоящата учебна 2023/ 2024 г. Право на участие имат ученици, завършващи ...
Назаем от „Вестник на УНСС“. Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова: Нова година, нови специалности и магистратури 20.1.2023 г. ... иновативни и интердисциплинарни специалности.“ В приема през януари 2023 г. присъства първата по рода си в България двойна магистратура по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme). Тя е резултат от партньорството между нашия университет и ...
Пореден Академичен оскар за най-престижно висше училище според работодателите 18.1.2023 г. ... имат и едно наум, за да избират специалности не само по сърце, но и да се ориентират как могат утре да се реализират на пазара на труда“, каза в словото си г-жа Илияна Йотова. Не са много институциите в страната, които могат да съберат на едно място бивши ...
Нови конкурентни специалности и съвместни програми за януарския прием на магистри 16.1.2023 г. ... университетът предлага 33 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО Хасково. Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес ...
Държавен изпит през месец март 2023 г. 21.12.2022 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 20.03.2023 г. от 10.00 ч. в зала П045. Изпитът се провежда под писмена форма, ...
Абсолвентите от катедра „Икономическа социология“ получиха дипломите си 19.12.2022 г. ... на бакалаврите и магистрите от специалностите „Социология“, „Икономическа социология и психология“, „Бизнес психология и социология“, Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ – Випуск ...
УНСС и „Банка ДСК“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.12.2022 г. ... УНСС ще разкрие четири нови специалности: „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, „Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“ и „Приложна ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... на бакалавърските и магистърските специалности в тази област: „Стипендиантката и стажантската програма на Дискордиа за студенти от УНСС е още едно доказателство за визионерството и мисията на компанията за издигане на престижа на професиите в областта на транспорта ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК - М.ФЕВРУАРИ 2023 г. 2.2.2023 г. ...     РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ и бизнес на английски зала П034 икономика с преподаване на английски зала П034 Бизнес икономика и мениджмънт на английски зала ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... на бакалавърските и магистърските специалности в тази област: „Стипендиантката и стажантската програма на Дискордиа за студенти от УНСС е още едно доказателство за визионерството и мисията на компанията за издигане на престижа на професиите в областта на транспорта ...
Почетна стена на председателите на Студентски съвет и грамоти за отличниците 15.12.2022 г. ... на отличниците от различните специалности за изминалата година. Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков приветства гостите и изрази своята радост от това, че макар и с малко забавяне са реализирали идеята на Студентския съвет: „да направим едно ...
Магистърски програми обсъдиха ректорът и посланикът на Република Южна Африка 13.12.2022 г. ... University (NIU). Другите специалности са „Mеждународен бизнес с преподаване на английски език“, която е магистърска програма с Университета по международни науки в Рим и „Mеждународен бизнес и управление с преподаване на английски език“ с ...
УНСС с най-много студенти в ТВ Академията на БНТ 9.12.2022 г. ... възможност на студенти от различни специалности да получат своя първи практически опит. На 8 ноември „ТВ Академия“ отвори врати за 115 стажанти от 6 университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, ...
Дипломиране РЦДО-Хасково 2022 г. 7.12.2022 г. ... . Дипломираните бакалаври са от специалностите "Икономика", "Счетоводство и контрол", "Мениджмънт и администрация", а магистрите - съответно от специалности "Комуникационен мениджмънт", "Местно самоуправление", "Счетоводство и контрол", "Бизнес администрация" ...
Студентки от специалности "МИО" и "МИО на английски език" обраха наградите в конкурса "Студент на годината" 2.12.2023 г. ... три награди спечелиха студентки от специалност "МИО" и "МИО на английски език" в конкурса "Студент на годината" на УНСС. Голямата награда в категорията „Студент на годината 2022“ беше връчена на Енея Георгиева, студентка от специалност ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 28.11.2022 г. ... връчени дипломите на бакалаврите от специалностите „Бизнес икономика“, „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ и на магистрите от специалностите „Бизнес икономика“, „Бизнес ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... спрямо предишната – при кои специалности има отлив, къде има повече студенти? Има няколко специалности, които се ползват с постоянен интерес. Избягвам да цитирам кои са най-добрите. Ние ги измерваме по няколко показателя – първо, дали запълват държавната ...
Софтуер за брейнсторминг демонстрираха лектори от „IBM България“ пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“ и представиха процес по подбор на доставчици 23.11.2022 г. ... (Procurement process)" пред студентите от 3 курс, специалности „Бизнес икономика" и „Индустриален бизнес". В началото на срещата гостите поставиха въпроса какво е подбор на доставчици. Обсъдиха предложенията, направени от студентите и им демонстрираха софтуер за брейнсторминг ...
УНСС ще си сътрудничи с „ЕСРИ България“ 19.11.2022 г. ... и допълни, че УНСС има намерение да открие две нови специалности в областта на информатиката: „Киберсигурност и електронно управление“ и „Анализ на данни“, където партньорството с „ЕСРИ България“ също би било много полезно. Ректорът отбеляза, че има много сфери, в които ...
Софтуер за брейнсторминг демонстрираха лектори от „IBM България“ пред студентите от катедра „Индустриален бизнес“ и представиха процес по подбор на доставчици 19.11.2022 г. ... (Procurement process)" пред студентите от 3 курс, специалности „Бизнес икономика" и „Индустриален бизнес". В началото на срещата гостите поставиха въпроса какво е подбор на доставчици. Обсъдиха предложенията, направени от студентите и им демонстрираха софтуер за брейнсторминг ...
УНСС и ЕО Югоизточна Европа ще организират състезание за предприемачи - Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) 17.11.2022 г. ... висок стандарт в образованието и подготвя кадри в специалности, които обхващат целия спектър на социално-икономическия живот“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров и посочи, че в УНСС първите си крачки в знанието правят стотици именити наши сънародници, формирали елита на нацията, сред които 10 ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... това дали трябва да се промени начинът на прием и какви специалности се търсят, след като за поредна година направление „Икономика“ е най-масовото у нас. На този фон, оказва се, че бизнесът вече търси своите кадри сред първокурсниците, защото дипломираните висшисти отдавна са се влели в пазара на ...
Зрелостниците от катедра „Логистика и вериги на доставките" получиха дипломите си 15.11.2022 г. ... по връчване на дипломите на студентите, завършили специалностите на катедра „Логистика и вериги на доставките" в ОКС „магистър" и ОКС „бакалавър" за 2020, 2021 и 2022 г. Приятното задължение да връчат дипломите имаха проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител катедра ...
УНСС с най-много студенти в ТВ Академията на БНТ 15.11.2022 г. ... телевизия дава възможност на студенти от различни специалности да получат своя първи практически опит. На 8 ноември „ТВ Академия“ отвори врати за 115 стажанти от 6 университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Университет за национално ...
Абсолвентите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха дипломите си 24.11.2022 г. ... в редовна форма на обучение от специалности „Стратегическо планиране“, „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ получиха своите дипломи в аула „Максима“. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по ...
Абсолвентите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха дипломите си 12.11.2022 г. ... в редовна форма на обучение от специалности „Стратегическо планиране“, „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ получиха своите дипломи в аула „Максима“. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор ...
Катедра „Информационни технологии и комуникации“ връчи дипломите на абсолвентите си 11.11.2022 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите „Бизнес информатика и комуникации“, „Бизнес информатика“, „Големи данни и изкуствен интелект“ и „Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализ“ на ...
Бакалаври, магистри и доктори от катедра „Политология“ получиха дипломите си 8.11.2022 г. ... от специалност „Политология" и магистрите от специалностите „Политология“ със специализация „Приложна политология“ и „Политика и бизнес“. Доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, отправи своите поздравления и ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Минаваме през съществена трансформация, която е плод на много усилия и екипен дух 5.11.2022 г. ... в Равда, за кандидатстудентската кампания, за новите специалности, научноизследователската дейност и управлението по време на криза. Господин ректор, за първи път след 3-годишно прекъсване Академичният съвет на УНСС се събра присъствено в Учебно-оздравителната база – Равда, кои от ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... проф. Цветана Стоянова и акцентира: „завършващите специалностите в направление „Счетоводство“ винаги са били едни от най-силните ни студенти, винаги са успявали да се реализират успешно на много високи позиции. На Стената на славата пред аулата виждате имената на много възпитаници на катедра ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... проф. Цветана Стоянова и акцентира: „завършващите специалностите в направление „Счетоводство“ винаги са били едни от най-силните ни студенти, винаги са успявали да се реализират успешно на много високи позиции. На Стената на славата пред аулата виждате имената на много възпитаници на катедра ...
Катедра „Политическа икономия” връчи дипломите на своите абсолвенти 2.11.2022 г. ... 1920 г., „а на кого, освен на една от най-старите специалности в него – „Политическа икономия”, се пада частта да продължава традициите”, допълни той. Проф. д-р Валентина Драмалиева, доц. д-р Румен Андреев и гл. ас. д-р Христо Проданов приветстваха абсолвентите като ...
Студентите от випуск 2022 на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получиха своите дипломи и учредиха Алумни клуб 7.11.2022 г. ... връчване на дипломите на випуск 2022 на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Ръководителят на катедра „Интелектуална собственост и технологичен ...
Студентите от випуск 2022 на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ получиха своите дипломи и учредиха Алумни клуб на завършилите специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ 31.10.2022 г. ... връчване на дипломите на випуск 2022 на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Ръководителят на катедра „Интелектуална собственост и технологичен ...
УНСС подготвя разкриване на нова специалност - „Педагогика на обучението по икономика и информатика“ 27.10.2022 г. ... активната роля на АИУБ за развитието на икономическите специалности. Той посочи, че университетът има капацитет да обучава педагози по икономика и информатика, а създаването на такава специалност ще донесе добавена стойност и за университета, и за училищата. Проф. д-р Даниела Фесчиян подчерта, ...
Иван Василев от BESCO представи „Пътят на предприемача“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 26.10.2022 г. ... пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“. На събитието беше представена дейността на Българската стартъп асоциация - неправителствена организация, свързваща стартъпи, ...
Иван Василев от BESCO представи „Пътят на предприемача“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 26.10.2022 г. ... пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“. На събитието беше представена дейността на Българската стартъп асоциация - неправителствена организация, свързваща стартъпи, ...
Лектори от „Ай Би Ем България“ представиха темата „Бизнес етикет и комуникация“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2022 г. ... пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, темата „Бизнес етикет и комуникация“. На събитието беше представена американската международна технологична компания, която ...
Лектори от „Ай Би Ем България“ представиха темата „Бизнес етикет и комуникация“ пред студенти от катедра „Индустриален бизнес“ 19.10.2022 г. ... пред студентите от трети курс, специалности „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“, темата „Бизнес етикет и комуникация“. На събитието беше представена американската международна технологична компания, която ...
Дипломираха се абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ 19.10.2022 г. ... на търговията" и магистрите от специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги“ – Випуск 2022 на катедра „Икономика на търговията“. Официални гости на събитието бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите, завършили специалност „Икономика на търговията" и магистрите, завършили специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги" 11.11.2022 г. ... на търговията" и магистрите от специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги“ – Випуск 2022 на катедра „Икономика на търговията“. Официални гости на събитието бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... свидетелствата на четири специалности: Публична администрация (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение), Публична администрация (ОКС „магистър“), Електронно управление (ОКС „магистър“) и Публична администрация със ...
Катедра „Икономикс“ почита паметта на проф. Миркович 17.10.2022 г. ... на абсолвенти, завършили специалности, водени от катедра „Икономикс“, както и дипломите за ОНС „доктор“ на успешно защитилите докторанти към катедрата. Предвижда се да бъде учреден и Алумни клуб. Проф. д.ик.н. Миркович е личност, с ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... свидетелствата на четири специалности: Публична администрация (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение), Публична администрация (ОКС „магистър“), Електронно управление (ОКС „магистър“) и Публична администрация със ...
Разширяване на сътрудничеството между катедра „Медии и обществени комуникации“ и Националния филмов център 14.10.2022 г. ... практика на студентите от специалностите „Медии и журналистика” и „Медия икономика“ в УНСС; създаване на възможности за обучение, добиване на практически умения и професионална реализация на завършили студенти от двете специалности в ...
Разширяване на сътрудничеството между катедра „Медии и обществени комуникации“ и Националния филмов център 14.10.2022 г. ... практика на студентите от специалностите „Медии и журналистика” и „Медия икономика“ в УНСС; създаване на възможности за обучение, добиване на практически умения и професионална реализация на завършили студенти от двете специалности в ...
Студентският съвет се срещна с ректорското ръководство 13.10.2022 г. ... 2021 година се осъществява по специалности още от първи курс. Бяха споменати стипендиантските програми, подкрепени от бизнеса, както и множеството възможности за стаж, договорени чрез меморандуми с лидерски компании във всички области ...
Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ връчи дипломите на своите абсолвенти 11.10.2022 г. ... и магистрите от различни специалности към катедрата. „Радвам се, че имаме възможност да споделим този вълнуващ момент и да ви поздравим с успехите ви. Благодаря, че бяхте отзивчиви и любознателни през тези 4 години и че ни мотивирахте да работим ...
Студентски конкурс за икономическа разработка проведе катедра „МИО и бизнес“ 10.10.2022 г. ... отворено за студенти от други специалности. „С това състезание нашето посланието е, че заедно с научните конференции, които организираме за нашите млади учени, докторанти и асистенти, даваме поле за изява и на нашите студенти, чрез които избираме бъдещи ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с интерактивна класна стая и запълнен капацитет 26.9.2022 г. ... ще се обучават  в три специалности, а магистрите са 87 в пет специалности. Предлагаме възможности, които привличат студентите от цялата страна. 35% са от област Кърджали, а вече има студенти и от северна България“, това бяха приветстващите думи ...
С приветствие на министър-председателя Гълъб Донев започна академичната учебна година в УНСС 23.9.2022 г. ... да изпратят предложения за специалности за учебната 2022/2023 г., в които работодателите изпитват недостиг на квалифицирани кадри и същевременно проявяват интерес към това да инвестират необходимото време и средства за обучение чрез практика на своите кадри. ...
УНСС открива академичната учебна 2022/2023 година на 19 септември 19.9.2022 г. ... план-прием за бакалаври в 42 специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени. За платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Много новости ...
Интервю на доц. Найденов за "24 часа" във връзка с онлайн обучението 18.9.2022 г. ... икономически или математически специалности както в български, така и в европейски университети. Там формулите и теоремите са ясно и кратко обяснени, а ресурсът е огромен в сравнение с този на български. Доц. Александър Найденов от Университета за национално и ...
Информационен ден за бъдещите студенти в РЦДО Хасково към УНСС 12.9.2022 г. ... в УНСС, дойдоха много първокурсници от трите специалности „Мениджмънт и администрация“, „икономика“ и „Счетоводство и контрол“. Те получиха повече информация от директора на Центъра проф. Надя Миронова по темите как да използват електронната система за ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... бройки в държавния план-прием за бакалаври в 42 специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование са запълнени. Броят на кандидат-студентите спрямо държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок. В ...
От новата учебна година: иновативни специалности и дигитално обучение в нашия университет 15.8.2022 г. ... завършилите“. Кои са новите специалности в УНСС, проф. Стоянова? От тази година наред с традиционно силните ни магистърски програми ще осъществим прием и по новите такива: „Мениджмънт на социалните иновации", „Икономика и право", „Интелектуална собственост и ...
УНСС и Областна администрация на София-област обсъдиха съвместното си сътрудничество 28.7.2022 г. ... си там да бъдат наети стажанти от почти всички специалности в направление „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Право“. Проф. Стоянова от своя страна разясни предимствата на дистанционното обучение за работещите студенти и представи някои от ...
Държавен изпит през месец октомври 2022 16.9.2022 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 10.10.2022 г. от 10.00 ч. в зала П034. Изпитът се провежда под писмена форма, включваща развиване на два въпроса от конспекта. ...
Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“ 26.7.2022 г. ... , платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“. Таксата за кандидатстване е в размер на 60 лева. Кандидатстването е възможно по два начина: на място в Центъра за прием на документи в УНСС  или онлайн - за неучаствали в ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 17.8.2022 г. ... и на 5 съвместни магистърски програми по специалности „Управление на продажбите в търговията", „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор", „Стратегически маркетинг", „Бизнес иновации и мениджмънт /на анлийски език/“ и „Екологично ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 27.7.2023 г. ... и на 5 съвместни магистърски програми по специалности „Управление на продажбите в търговията", „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор", „Стратегически маркетинг", „Бизнес иновации и мениджмънт /на анлийски език/“ ...
Републиканска шампионка по силов трибой избра да учи „Бизнес икономика“ в УНСС 21.7.2022 г. ... . Консултирах се с мои познати, после прегледах специалностите и реших - това е моят университет! Надявах се да бъда класирана точно специалността, която ме приеха - „Бизнес икономика“. Много съм щастлива, че съм точно тук, а не някъде другаде. Защо точно тази специалност? В бъдеще ...
УНСС и НСА сключиха споразумение за откриване на нова съвместна магистърска програма „Спортен бизнес“ 21.7.2022 г. ... , иновативни и търсени от работодателите специалности, които да изграждат подготвени и конкурентоспособни млади хора“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Николай Изов подчерта, че съвместната учебна програма по „Спортен бизнес“ има потенциал ...
УНСС и НСА сключиха споразумение за откриване на нова съвместна магистърска програма „Спортен бизнес“ 27.7.2023 г. ... , иновативни и търсени от работодателите специалности, които да изграждат подготвени и конкурентоспособни млади хора“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Проф. д-р Николай Изов подчерта, че съвместната учебна програма по „Спортен бизнес“ има потенциал ...
Отворен е приемът в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес" 1.8.2022 г. ... семестъра, редовно, за студенти, завършили други специалности Управление на международни проекти 2 семестъра, редовно и дистанционно Международни финанси и бизнес 2 семестъра редовно Дигитален маркетинг - 2 семестъра редовно Дигитален маркетинг с преподаване на английски 2 семестъра ...
От 6 юли започва приемът на документи за кандидат-магистри 11.7.2022 г. ... приема на документи за специалностите в ОКС „магистър“ от днес 06.07.2022 г. до 24.08.2022 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в ...
Средношколци от Елин Пелин посетиха нашия университет 5.7.2022 г. ... запозна младите хора със специалностите, които университета предлага, сроковете и условията за кандидатстване и класиране. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на изпити и ...
Успешно завърши работата на студентите по практически казуси на Българската стартъп асоциация 4.7.2022 г. ... 30 юни 2022 г. студентите от специалности „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха техните разработки по практически казуси, предоставен от Българската стартъп асоциация (Besco). Това е второто издание на студентската инициатива, ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... документи за класиране и редовни изпити за всички специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“. Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - до 13:00 часа в събота ...
УНСС удължава срока за прием на документи до 2 юли 30.6.2022 г. ... документи за класиране и редовни изпити за всички специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” за специалност „Право“.  Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в ...
Екип ученици с ръководител д-р Васил Бозев спечелиха Европейската олимпиада по статистика 29.6.2022 г. ... на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“ в нашия университет продължава. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на редовни изпити можете да ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... (от ляво надясно) представят комуникационните специалности в УНСС на учениците от 96. СУ. Бъдещите журналисти и комуникатори, придружени от класния си ръководител г-жа Антоанета Стефанова и от г-жа Виктория Икономова, учител по български език и литература, посетиха учебното ...
Първата паралелка по „Медии и комуникации“ на 96. СУ посети учебното телевизионно студио на университета 27.6.2022 г. ... (от ляво надясно) представят комуникационните специалности в УНСС на учениците от 96. СУ. Бъдещите журналисти и комуникатори, придружени от класния си ръководител г-жа Антоанета Стефанова и от г-жа Виктория Икономова, учител по български език и литература, посетиха учебното мултимедийно ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 24.6.2022 г. ... на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“ в нашия университет продължава. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на редовни изпити можете да ...
УНСС провежда първата ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени 24.6.2022 г. ... на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“ в нашия университет продължава. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на редовни изпити можете да ...
Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и член на Алумни борда на УНСС: „Партньорството ни е платинено – много е важно да има тясно сътрудничество между бизнеса и висшето образование“ 23.6.2022 г. ... Академия, в която талантливи студенти от различни специалности на Университета за национално и световно стопанство да имат възможност да преминат през редица специализирани практически обучения с лектори от УниКредит Булбанк. По време на срещата беше отбелязано, че са възможни и участията на банкови ...
Екип на катедра „Медии и обществени комуникации“ представи свое проучване за медийната грамотност и учителите 22.6.2022 г. ... обучение в предпочитани от бъдещите журналисти специалности. На разположение на студентите е и тренировъчно телевизионно студио. Повече подробности за Кандидат-студентската кампания: ТУК ...
Екип на катедра „Медии и обществени комуникации“ представи свое проучване за медийната грамотност и учителите 22.6.2022 г. ... обучение в предпочитани от бъдещите журналисти специалности. На разположение на студентите е и тренировъчно телевизионно студио. Повече подробности за Кандидат-студентската кампания: ТУК ...
Центърът за изследователски и образователни проекти представи университета на семинар „Младите изграждат бъдещето" 20.6.2022 г. ... на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Срокът за подаване на заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия е до 29 юни. Можете да подадете документи по три начина - електронно чрез ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... на учениците от икономическите специалности. По паралелки най-добри са резултатите в Националната търговско-банкова гимназия. Изводите са повод за самочувствие и удовлетвореност от това, което правите“, отбеляза зам.-министър Георгиева. Посоката, в която работи ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2022 г. ... за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Първият кандидат за бакалавър подаде документи още в 8.15 ч. като беше посрещнат от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска. Той се ...
Държавен изпит през месец юни 2022 г. 13.6.2022 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 22.06.2022 г. от 09.30 ч. в зали 3074 И 3075. Изпитът се провежда под писмена форма, включваща развиване на два въпроса ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... на учениците от икономическите специалности. По паралелки най-добри са резултатите в Националната търговско-банкова гимназия. Изводите са повод за самочувствие и удовлетвореност от това, което правите“, отбеляза зам.-министър Георгиева. Посоката, в която работи ...
Официална премиера на книгата на проф. Георги Янков „Сравнителни политически системи. Исторически и съвременни политически системи“ 10.6.2022 г. ... от първи курс. Студенти от различни специалности, четяха книгите на проф. Янков, провокирани от разказите на неговите студенти. Така се привлякоха много студенти към политологията.“ Изследването „Сравнителни политически системи. Исторически и ...
Бизнес академия с УниКредит Булбанк ще подпомогне кариерно развитие на студентите 13.6.2022 г. ... която талантливи студенти от различни специалности на Университета за национално и световно стопанство да имат възможност да преминат през редица специализирани практически обучения с лектори от УниКредит Булбанк. По време на срещата беше отбелязано, че са възможни и участията ...
Министърът на отбраната Драгомир Заков: Обучението ми в УНСС беше фундамент и наученото беше изключително полезно за кариерата ми 3.6.2022 г. ... и регионална сигурност“ има специалности в областта на икономика на отбраната и сигурността, корпоративна сигурност, киберсигурност, ядрена сигурност. „УНСС и министерството имат традиция и си сътрудничат през годините и е добре това партньорство да продължи, ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 3.6.2022 г. ... ни. Тя е една от най-търсените специалности в направление „Икономика“. Президентът на FIABCI г-н Джорди Рибо благодари за доброто и ползотворно сътрудничество с УНСС, както и  за подкрепата, която той оказва на дейността на FIABCI и ...
Министърът на отбраната връчи почетен плакет на ректора и участва в кръгла маса „Съвременни проблеми на сигурността“ 3.6.2022 г. ... и регионална сигурност“ има специалности в областта на икономика на отбраната и сигурността, корпоративна сигурност, киберсигурност, ядрена сигурност. „УНСС и министерството имат традиция и си сътрудничат през годините и е добре това партньорство да продължи, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 20.5.2022 г. ... отношения“ от специалностите „Международни отношения“ и "Европеистика“ – Випуск 2020 и 2021 година. Официални гости на събитието бяха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ...
Студенти премериха знания по счетоводство, финанси и мениджмънт в Business Case Challenge 19.5.2022 г. ... са от I, III и IV курс и от различни специалности е знак, че в университета се обучават едни от най-добрите икономисти и управленци. Атанас Димитров, директор на  Междууниверситетския център за развитие на кариерата, подчерта, че решаването на  бизнес ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 16.5.2022 г. ... в обществото ни. Тя е една от най-търсените специалности в направление „Икономика“. Президентът на FIABCI г-н Джорди Рибо благодари за доброто и ползотворно сътрудничество с УНСС, както и  за подкрепата, която той оказва на дейността на FIABCI и подчерта ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 16.5.2022 г. ... по тези теми. В учебните планове на специалностите са включени дисциплини,  насочени към финансиране на медиите, медиен мениджмънт и икономическо съдържание. „За нас е важно да имаме редовен разговор с бизнес медиите, студентите да бъдат активна част него и да ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ проведе първото издание на „Форум по бизнес журналистика“ 13.5.2022 г. ... по тези теми. В учебните планове на специалностите са включени дисциплини,  насочени към финансиране на медиите, медиен мениджмънт и икономическо съдържание. „За нас е важно да имаме редовен разговор с бизнес медиите, студентите да бъдат активна част него и да ...
УНСС беше домакин на Първата национална студентска научна конференция „2022-Икономическите предизвикателства пред Европа“ 11.5.2022 г. ... кауза – развитието на икономическите специалности в България. Защото ако искаме да имаме силна икономика и силна България в една силна Европа, със сигурност тези три висши училища трябва да бъдат единни.“ Даниел Парушев: Щастлив съм, че създаваме нещо ново, ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 9.5.2022 г. ... факултета и прилежащите към тях катедри и специалности. Затова възпитаниците на УНСС принадлежат едновременно към университета и към звената, в които те са завършили. В тази връзка, някои факултети и катедри вече са направили свои Алумни клубове. Това са Юридическият факултет, катедра ...
Доц. д-р Радко Радев: Алумни УНСС - необходимо условие за формиране на една хомогенна алумни общност, съпричастна към каузите на университета 31.5.2022 г. ... факултета и прилежащите към тях катедри и специалности. Затова възпитаниците на УНСС принадлежат едновременно към университета и към звената, в които те са завършили. В тази връзка, някои факултети и катедри вече са направили свои Алумни клубове. Това са Юридическият факултет, катедра ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 4.5.2022 г. ... , ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с презентации и доклади на учени- ...
Проведе се Научен форум на тема „Интелектуална собственост и бизнес“ 18.6.2023 г. ... , ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ  продължи с научен модул с презентации и доклади на учени- ...
Научен форум „Интелектуална собственост и бизнес“ отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост 3.5.2022 г. ... , ориентирана към кандидат-студенти за двете специалности в БСО на катедрата „ИС и бизнес“ и „ТИ и бизнес“ в реализация на новата политика на УНСС на образователния пазар. ФОРУМЪТ продължи с научен модул с презентации и доклади на ...
Четвърта онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 26.4.2022 г. ... ще запознаят кандидат-студентите със специалностите в университета, условията за кандидатстване, възможностите за настаняване в студентските общежития, какви спортове могат да практикуват, както и с всички други интересуващи ги въпроси, свързани с обучението и студентския живот в ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с „Капелен България“ 20.4.2022 г. ... , заяви ректорът и отбеляза: „имаме и специалности в сферата, в която „Капелен България“ оперира, в областта на икономиката на сигурността и отбраната, корпоративната сигурност и киберсигурността. Убеден съм, че партньорството ни ще е полезно и за двете страни“ ...
Трета онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 12.4.2022 г. ... от утвърдени и търсени от бизнеса специалности; Съвременни учебни планове в модерна учебна база; Висококвалифицирани преподаватели; Специалности с преподаване на английски език; Международен обмен по програмите Еразъм+ и ENGAGE.EU; 21 онлайн услуги, чрез ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... УНСС могат да избират сред 42 бакалавърски специалности и специалност „Право“ за образователно-квалифика­ционна степен „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен ...
Доц. д-р Eкатерина Тошева участва с грант по програма Еразъм+ 31.3.2022 г. ... . Също така има възможност да завършат две специалности в рамките на пет години. В международната седмица взеха участие и преподаватели от Германия, Нидерландия, Чехия и Сиера Леоне. Доц. Тошева изнесе лекции пред студентите от първи курс от специалност „Икономика“ по ...
Продължават онлайн информационните дни за кандидат-студенти в УНСС 24.3.2022 г. ... ще запознаят кандидат-студентите със специалностите в университета, условията за кандидатстване, възможностите за настаняване в студентските общежития, какви спортове могат да практикуват, както и по всички други интересуващи ги въпроси свързани с обучението и студентския живот в ...
УКАЗАНИЯ И ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се дипломанти на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 28.03.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 23.3.2022 г. ... К А З А Н И Я за Дипломантите от  ПЪРВА комисия в зала 3036       Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата ...
Официално беше открита изцяло реновирана аудитория в УНСС 21.3.2022 г. ... обхванат студентите от различни специалности. Към момента веригата работи отблизо с катедрите „Търговия“ и „Логистика и вериги на доставките“. За обучаващите се в това направление е планирано провеждането на специални мастър класове, ...
Ректорът и посланикът на Кралство Мароко обсъдиха популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“ 18.3.2022 г. ... сме бизнес университет, имаме специалности в областта на икономиката, администрацията и мениджмънта и при нас се обучават около 15 000 студенти и много чуждестранни студенти избират да учат при нас“, отбеляза ректорът на УНСС. „Гордеем се с историята ...
Заповед на ректора за организацията на учебния процес от 21 март 15.3.2022 г. ... от всички специалности и за студентите от специалност „Право“ се провеждат в смесена форма, гласи заповед на ректора от 15.03.2022 г. Остава разпределението, според което във времето, определено в учебното разписание, студентите с ...
УНСС с онлайн информационни дни за кандидат-студенти 11.3.2022 г. ... ще могат да се запознаят със специалностите в университета, възможностите за кандидатстване и да зададат своите въпроси. С това УНСС дава символичен старт на кандидатстудентската си кампания за учебната 2022/2023. През тази година кандидат-студентите в УНСС ...
Кандидатствайте в #unwemedia с участие в националното състезание по медии и журналистика 1.3.2022 г. ... кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, ...
Заповед на ректора за обучение в смесена форма от 7 март 15.3.2022 г. ... от всички специалности и за студентите от 1 и 2 курс от специалност „Право“ се провеждат в смесена форма, се казва в заповед на ректора от 25.02.2022 г. Във времето, определено в учебното разписание, студентите с четни факултетни ...
УНСС и „Български пощи“ ЕАД ще си сътрудничат в подкрепа на електронното обслужване на населението 24.2.2022 г. ... университет подготвя кадри в специалности, които обхващат целия спектър на социално-икономическия живот. Убеден съм, че партньорството ни затвърждава връзката „образование – бизнес“ в името на по-добрата професионална реализация на ...
#unwemediAlumni: Иван Русланов за бляновете на нощния хоризонт 14.2.2022 г. ... кандидатствах за 7-8 специалности, но в крайна сметка осъзнах, че искам да пиша. Благодаря на семейството си, че прие моята кауза да пиша и предавам послания чрез статии и аудиоформат (досега само в телевизия не съм бил), защото знаем, че в журналистиката ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... ясно се видя интересът към някои специалности, които получаваха по принцип наполовина места държавна поръчка и платено обучение. При маркетинга е най-голям интересът. Имаме етика през годините и нподдържаме над 40 бакалавърски програми, защото ние поддържаме цялото ...
Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров: Идеята за сливане на университетите няма да е работеща 9.2.2022 г. ... свиването на бройките в много специалности - от това също не възникна проблем, но... Чета в момента - искам да го зачета и на Вас, мнението на Даниел Вълчев, който е бивш министър на образованието, министър в периода 2005-2009 г., сега е декан на Юридическия ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Малко е изненадващо изведнъж да започне такава реформа 4.2.2022 г. ... и преподаватели, но специалности: кой къде учи, как се комбинират тези неща не знам. Това не е обсъждано изобщо. Ако нещо има на масата, за да се мисли върху него, но такова чисто механично сливане не е добре. С Ваши колеги ректори обмисляте ли да ...
Започва записването за А1 Бизнес академия в УНСС 31.1.2022 г. ... студенти от различни специалности на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще имат възможност да преминат през редица специализирани практически обучения с лектори от А1. Програмата А1 Бизнес академия е част от дългосрочното партньорство между А1 и УНСС. Тя има за цел ...
ВАЖНО: На вниманието на студентите ОКС "МАГИСТЪР" 18.1.2022 г. ... отлични студенти от степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни научни форуми със ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 16.1.2022 г. ... обучение на студенти в ОКС "Магистър" за следните специалности: Интелектуална собственост и бизнес - 2 семестър, редовна форма на обучение, учебен план; Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 семестъра, индивидуална форма ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 13.1.2022 г. ... обучение на студенти в ОКС "Магистър" за следните специалности: Интелектуална собственост и бизнес - 2 семестър, редовна форма на обучение, учебен план; Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 семестъра, индивидуална форма на обучение, ...
Петима наши студенти със стипендии на ICAEW 10.1.2022 г. ... да кандидатствам в университета проучих всички специалности обстойно и избрах да продължа с „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език”. Тази година, когато видях стипендията, не можех да повярвам каква изключителна възможност ми предлага УНСС“, разказва Валери ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм 7.1.2022 г. ... работодатели са водещ приоритет за всички специалности в УНСС. Университетът развива дългосрочни партньорства с бизнеса и организации ангажирани с качеството и конкурентоспособността на образованието. Привличаме за лектори най-изявените специалисти, които са на ключови позиции в бизнеса и ...
От 4 януари 2022 г. в УНСС започва януарският прием за магистри 3.1.2022 г. ... прием на документи за 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи ...
Държавен изпит през месец март 2022 г. 21.3.2022 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 28.03.2022 г. от 10.00 ч. в зала 2119. Изпитът се провежда под писмена форма, включваща развиване на два въпроса от конспекта ...
Меморандум за сътрудничество с Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 16.12.2021 г. ... кадри в образователно-квалификационни степени, специалности и форми на обучение за нуждите на ИА БСА и ще организира и провежда курсове за следдипломна квалификация, за повишаване на квалификацията и провеждане на тестове на кадри на агенцията. Двете страни взаимно ще си съдействат за привличане на ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... направихме с въвеждането на кандидатстването по специалности. Същевременно няма специалности, които да са застрашени от закриване, както и такива, които да не са си запълнили бройките“. По-нататък ректорът открои участието в два големи дигитални проекта - ENGAGE.EU, който е част ...
Доц. д-р Васил Петков е новият ръководител на катедра „МИО и бизнес“ в УНСС 6.1.2022 г. ... Милев“ в гр. Бургас. Дипломира се по специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“ в Университет за национално и световно стопанство. Впоследствие защитава докторска дисертация и последователно преминава през академичните длъжности ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... студенти брой действащи студенти специалности за обучение на бакалаври специалности за обучение на магистри. Класацията сравнява 52 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления. Рейтинговата система цели да подпомага ...
Ректорът връчи дипломите на отличниците от катедра „Индустриален бизнес“ 5.12.2021 г. ... , че вие постигнахте този успех в една от водещите специалности в университета. В катедра, основана през 1948 година, която има богати традиции, пренесени през времето. В университета вие направихте една от най-сериозните крачки по пътя на Вашето образование. Продължавайте да бъдете пример, да бъдете ...
Студент на УНСС - победител в първото издание на конкурс за студенти с високи академични постижения на МОСВ 6.12.2021 г. ... приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично ...
Ректорът връчи дипломите на отличниците от катедра „Индустриален бизнес“ 30.11.2021 г. ... , че вие постигнахте този успех в една от водещите специалности в университета. В катедра, основана през 1948 година, която има богати традиции, пренесени през времето. В университета вие направихте една от най-сериозните крачки по пътя на Вашето образование. Продължавайте да бъдете пример, да бъдете ...
Меморандум за сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет 16.11.2021 г. ... . Създаването на съвместни мултидисциплинарни специалности ще спомогне за подготовката на кадри със знания и умения от различни области, което ще генерира добавена стойност за развитието на икономиката и обществото“, заяви ректорът проф. Димитров и отбеляза: “Убеден съм, че ...
УНСС ще си партнира с Тракийския университет, Русенския университет и БСК в изграждане на нов интегриран модел за предоставяне на съвременно и модерно висше образование 15.11.2021 г. ... развитие на подготвени кадри в областта на нови специалности като агротроника, виртуални технологии, хранене и биомедицина, качеството на храните, ветеринарномедицински и здравен туризъм. Предстои модернизиране на учебната документация и разработване и въвеждане на нови програми, професионално ...
Меморандум за сътрудничество с Областна администрация – Хасково 12.11.2021 г. ... Ангелов и подчерта , че УНСС с разнообразието от специалности може да отговори на тази потребност. „Ние ще подпомагаме този процес с лостовете на държавната власт. За нас е удоволствие да мислим за създаване на филиал на университета, за да привлечем повече млади хора“, заяви Областният ...
УНСС и Московският технически университет по комуникации и информатика откриват съвместна магистърска програма 18.10.2021 г. ... разширяването на програмата и за технически специалности в областта на телекомуникациите и ИТ. Ректорът на МТУСИ получи юбилейна монета за 100-годишнната на УНСС и книгата „Чудесата на България“ преведена на руски език Първата година студентите ще се обучават в ...
XX международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно“ 20.10.2021 г. ... че катедрата продължава да води конкурентноспособни специалности, че са първите, които въвеждат програма на английски език в бакалавърска степен, участват в дуални програми със световни университети, създават нови специалности, за последните 6 години имат над 75 докторанти. Проф. д-р Миланка ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 20.12.2021 г. ... и гъвкавост и е реагирал навременно с нови специалности, не само с промени в наименованията, но и съдържателно – с нови учебни планове и материали. „Около нас има много примери за важността на логистиката, неслучайно най-богатият човек в света Джеф Безос се занимава с ...
ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 12.10.2021г. от 08,30 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 8.10.2021 г. ... .2021г. от 08,30 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“     Указания за Дипломантите  от  Първа Комисия в зала 3032А       Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 8.10.2021 г. ... и гъвкавост и е реагирал навременно с нови специалности, не само с промени в наименованията, но и съдържателно – с нови учебни планове и материали. „Около нас има много примери за важността на логистиката, неслучайно най-богатият човек в света Джеф Безос се занимава с ...
Проф. д-р Надя Миронова: Към Регионалния център на УНСС има много очаквания за превръщането на Хасково в истински университетски град 29.9.2021 г. ... спонсори.   Какви специалности предлагате?  Както вече казах, един от приоритетите ни е да разширим образователното ни портфолио. Наред с традиционните и познати бакалавърски програми „Мениджмънт и администрация”, ...
Доц. д-р Ивайло Беев: Бягането е безпощаден учител 27.9.2021 г. ... за прием, преминахме на директен прием по специалности и беше предизвикателство да видим как е позиционирана катедрата с нейните специалности точно в този специфичен сегмент на кандидат-студентите. С огромно задоволство констатираме, че нашите три специалности, които имаме и водим – ...
Доктор от УНСС с грамота за принос в развитието на доброволните формирования 24.9.2021 г. ... . „УНСС подготвя студенти в различни специалности, които имат връзка с нашата тема, в различни катедри и факултети. Много е важно да подчертаем, че всъщност тази материя не е единствено и строго специализирана в професионалните структури на МВР. Тя има и своето гражданско отражение в ...
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА 17.9.2021 г. ... ще започват срещите на първокурсниците по специалности с ръководствата на катедрите и факултетите. Предизвикателствата и промените са част от живота и трябва да се стремим да извлечем доброто от тях. Като университет номер едно в дигитализацията, започваме годината с увереност, че в ...
Официално откриване на академичната 2021/2022 година 6.1.2022 г. ... с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности, като за специалности „Международни икономически отношения” и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език” мястото за срещата е зала 2009. Учебните занятия със студентите ...
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности, както следва:   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” - зала 2005 - доц. д-р ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... кандидат-магистърската кампания 2021/2022, за специалностите и възможностите, които УНСС предлага, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, проведохте активна кандидатстудентска кампания за прием на бакалаври, успешна ли ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... започва приема на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ от понеделник 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в ...
Кандидатстването и записването за бакалаври продължава през цялото лято 30.7.2021 г. ... обявява допълнителен прием за всички специалности, платено обучение, (с изключение на специалност „Право“), за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит или успешно положен конкурсен изпит в УНСС. Кандидатите за специалност „Медии и журналистика“ ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... . Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г. През учебната 2021-2022 г. ...
Наши студенти с участие в програма на „Заедно в час“ 23.7.2021 г. ... като 6 от тях бяха одобрени. Те са от следните специалности: „Регионално развитие“, „Медии и журналистика“, „Бизнес информатика“, „Счетоводство и контрол“, „Застраховане и социално дело“. Интересът към програмата тази година е много ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 27.09.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт в туризма", ...
Държавен изпит през месец сепртември 8.9.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 27.09.2021 г. от 10.00 ч. в зала 2117 ...
Споразумение за сътрудничество с Тракийския университет 21.7.2021 г. ... Чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности, споделянето на добри практики, генериране на добавена стойност и синергия, сътрудничеството ни ще спомогне за увеличаване на академичния капацитет и подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, ...
УНСС в топ 3 на най-желаните университети в България 1.7.2021 г. ... ще се борят за едно място при класирането по специалности. Самото класиране ще стане ясно на 8-ми юли. От дирекция „Учебна дейност“ припомнят, че започват кандидатстудентските изпити и записвания за бакалаври. Първият изпит по Български език и литература ще се ...
#СедмицаНаУНСС 27.6.2021 г. ... . Най-голяма активност да се запознаят със специалностите, предлагани в УНСС са проявили жените между 18-24 години. Информационното съдържание бе представено в над 260 отделни поста и подкрепено от над 20 публикации в сайта на УНСС. Седмицата бе отразена в също ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“ продължава до 29 юни. Подаването на заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия става по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място ...
График - Разпределение на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 21.6.2021 г. ... . от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“     Ø     Указания за Дипломантите  за  I-комисия в зала 2111          Ø Дипломантите се явяват ...
Елин Топузаков подаде документи за кандидатстване в УНСС 14.7.2021 г. ... последната ми среща с ректора на УНСС прегледах специалностите и избрах няколко, които много ми допадат. Чакам с нетърпение класирането и се надявам да бъда приет“, коментира звездата. Стъпка 1: Закупуването на пакет с документи от книжарницата на УНСС. Стъпка 2: Заплащане на ...
Прием 2021 16.6.2021 г. ... за средно образование и да попълните желаните специалности. Tаксата се заплаща онлайн в приложението с банкова карта, която притежава 3D верификация. Подаване на документи на място: в Центъра за прием на документи в УНСС, в РЦДО – Хасково и в регионалните бюра по градове на ЦКПИ. ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите могат да подават заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия до 29 юни по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... беше опит за международно акредитиране на специалности и катедри. От България катедра "Регионално развитие" също участва в партньорските срещи, чрез включване в уебинар с Асоциалцията на общините от селските райони в Хърватия. Обсъдени бяха възможности за създаване на научне хъб за ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... Кандидатстудентска кампания 2021, предлаганите специалности и възможностите, които УНСС предоставя на младите хора, разговаряме със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска Проф. Раковска, УНСС започна приема на документи за класиране и участие в редовната ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... широк профил от направления. Имаме 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, с което разполагаме и с огромен набор от студенти за стаж и практически занятия. Имаме много сериозни партньорства и очакваме подписването на това споразумение да предостави още нови възможности на нашите ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... за възможностите за кандидатстване, избора на специалности, както и за допълнителните удобства, създадени за обучаващите се в нашия университет, включително възможностите за стипендия, общежитие, спорт, пътуване и учене в чужбина чрез програмите на „Еразъм“ и ENGAGE.EU и функциите на ...
Българската национална телевизия обяви второ издание на ТВ академия 7.6.2021 г. ... ТВ академията могат да участват студенти от всички специалности, свързани с журналистика, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт, режисура, операторско майсторство, технически специалности, дигитални медии и среда, аудиовизуални ефекти, театрални и музикални изкуства и др. Подробна ...
Над 50 Live Streams в #СедмицаНаУНСС 31.5.2021 г. ... . Най-голяма активност да се запознаят със специалностите, предлагани в УНСС са проявили жените между 18-24 години. Информационното съдържание бе представено в над 260 отделни поста и подкрепено от над 20 публикации в сайта на УНСС. Седмицата бе отразена в също ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... обучение в 3 бакалавърски и няколко магистърски специалности, кои са предимства на дистанционната форма? Има световна тенденция към нарастване на дела на дистанционно обучаваните студенти спрямо общия им брой. И това не е само резултат от COVID кризата. Новите поколения са технологично грамотни и ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... интелектуалната собственост. В института имаме две специалности, по които може да се обучавате. В едната специалност ще получите знания как интелектуалната собственост в сферата на индустрията може да Ви доведе и до икономическо предимство, като изучавате патенти, полезни модели, търговски марки, ...
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... осемте факултета на университета, техните катедри и специалностите, които предлагат. Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет „Учебните програми на Общоикономически факултет са насочени към развитие на търсените към момента и в следващото десетилетие умения, като ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 24.06.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционна форма на обучение ...
Държавен изпит през месец юни 18.5.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в зали П034, П035 и П036 ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... Европа. Ще бъде отделено време на всяка от 43-те специалности на УНСС. Гид на виртуална разходка в три части, е ас. д-р Константин Бобчев, правнук на проф. Стефан Бобчев - създателят на Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), днешен Университет за национално и ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... собственост“ спрямо други конкурентни специалности в други университети? Много съм радостен, че нашата катедра е пълна с млади хора, амбицирани за реални действия в посока осъвременяване на преподаването. Има, разбира се, и хора с голям академичен опит, което дава една изключително ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – (на 01.07.2021 г.) за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 17.5.2021 г. ... защити на дипломни работи на студентите от специалностите „Макроикономически политики и пазари“ – 2 сем., „Макроикономика“ – 3 сем. и  „Макроикономика и финанси“ – 3 сем., ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 01 ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... имаше възможност да представи своите специалности и условия за кандидатстване. Към представянето на УНСС имаше голям интерес. Секцията на университета беше посетена, както от зрелостници, така и от ученици от 9, 10 , 11 клас и техните родители. Посетителите бяха от Дупница и ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... класиралите се дава право на прием в 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... класиралите се дава право на прием в 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска ...
Ректорът представлява ENGAGE.EU на консултационната среща на ЕК с ректорите на Европейските университети 28.4.2021 г. ... обучителни курсове, съвместните специалности и повечето от общите  инициативи в рамките на Европейските университети.“ По време на срещата беше изтъкнато, че създаването на Европейски университет е твърде амбициозна и сложна задача – начинание, което ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... компетенции и авторитет на всички специалности по съответните професионални направления. На следващото заседание на СН ще предложа програма за работа, насочена към постигане на няколко взаимосвързани приоритета, като устойчива образователна система, устойчива ...
УНСС участва в кампанията „Висше образование в България - разумният избор“ 26.4.2021 г. ... да получат изчерпателна информация за специалностите, начина на кандидатстване в УНСС и необходимите документи, бяха три пъти повече отколкото на първата онлайн среща, проведена през месец март. По време на втората онлайн среща В онлайн „стаята“ ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... и ще могат да кандидатстват във всички специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС. Тя ги поздрави за мотивацията и желанието да участват в състезанието и им пожела успех . На откриването на състезанието присъстваха проф ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... и ще могат да кандидатстват във всички специалности от направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ на УНСС. Тя ги поздрави за мотивацията и желанието да участват в състезанието и им пожела успех . На откриването на състезанието присъстваха и ...
Защо да кандидастваш "Регионално развитие" и да учиш за интелигенти градове 11.5.2021 г. ... тази година УНСС приема студенти по специалности още от първи курс. Кандидат-студентската кампания вече започна. Подават се документи от 14 до 29 юни. Класирането е на 8 юли. Можете да участвате!Стараем се в учебните планове да включваме съвременни и актуални дисциплини, които ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... в обществото се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички компании, ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... в обществото се появи траен интерес към специалности, свързани с транспорта и енергетиката. Има огромно търсене на кадри на пазара на труда в тези сектори. През последните години дори срещаме затруднения да отговорим на търсенето и да осигурим достатъчно кадри за всички компании, ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с община Бургас 30.3.2021 г. ... , че в УНСС има голям и гъвкав избор от специалности. Мисля, че в духа на лидерството, като институции можем да намерим много общи теми за научни разработки. За нас най-важното е да дадем мотив на младите хора в Бургас и региона да останат и да се развиват в град с модерна визия и ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции 24.3.2021 г. ... с 43 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, които непрекъснато се модернизират и осъвременяват в унисон с изискванията на работодателите и бизнеса. Имаме 21 центъра и 3 института, които се занимават с научноизследователска дейност. Като водещ приоритет сме си поставили ...
График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2021г. /четвъртък/ и 26.03.2021г. /петък/ 24.3.2021 г. ... комисия от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“   Указания за Дипломантите  Дипломантите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути преди ...
С тържествена церемония ръководството на университета засвидетелства уважението си към председателите на Общото събрание 25.3.2021 г. ... студентите. В университета се съчетават специалности, които са много конвертируеми и студентите намират много добра реализация. А когато преподавателите са творчески и креативни личности и с упорита работа, те достигат до сериозни резултати. Затова УНСС е перспективен и атрактивен ...
Майсторски клас за създаване на успешни промоции се проведе със студентите от магистърската програма „Управление на търговски вериги“ 22.3.2021 г. ... класове със студентите от магистърските специалности, водени от катедрата. Целта е да се подпомогнат студентите за постигане на професионален успех чрез силата на знанието и на добрата практика. Лектори са водещи специалисти от търговския бизнес ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“. Пореден успех за вашите студенти.  На какво се дължи това?  Състезанието е в ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... от цялата страна беше обсъдено какви специалности могат да избират, как да кандидатстват, на какви изпити могат да се явят, както и условията за международни стажове и програми. Екипът на УНСС запозна зрелостниците и с дейността на Студентския съвет, материалната база на ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на дипломните работи ще се проведе в два дни - на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа  и  26.03.2021г. ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 6.3.2024 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams.      Влизането в системата MS Teams на ...
За четвърта поредна година #unwemedia ще бъде партньор на „Работилница за репортери“ 4.3.2021 г. ... комуникации и информационни науки", специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика" в УНСС. От настоящото издание, поради засилен интерес на ученици от цялата страна към журналистическия проект, „Работилница за репортери 2021“ официално разширява обхвата ...
УНСС и УниКредит Булбанк сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма по „Количествени финанси“ 1.3.2021 г. ... , иновативни и търсени от работодателите специалности, които да изграждат подготвени и конкурентоспособни млади хора, бъдещите експерти във финансите и икономиката“, коментира проф. Димитров. „Анализът на данни е едно от уменията на бъдещето. Новата магистърска ...
#unwemedia се срещна със студенти от Стара Загора, Ботевград и Монтана 1.3.2021 г. ... , проявяващи интерес към бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Две от срещите бяха виртуални – в платформата MS Teams, използвана за целите на онлайн обучението в УНСС. Те бяха с ученици от старозагорския клуб ...
Станете наши студенти с участие в националното състезание за творчески разработки по медии и журналистика 28.2.2021 г. ... за кандидатстване в бакалавърските специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи свобода и възможност за оригинални идеи на кандидатите. Срокът за ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... избор и вече си е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват тук.          Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... избор и вече си е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват там. Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия ...
Видинска ученичка сред първите в Национално състезание по икономикс 17.2.2021 г. ... изпита, мога да избирам от 33 специалности в направление "Икономика" в УНСС и след завършване на средното си образование мога да се запиша, в която искам специалност... Счетоводството ми харесва, интересна е специалността... На учениците от по-малките класове ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.03.2021 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“ 12.2.2021 г. ... на дипломните работи за специалности: "Макроикономика" - 2 сем., "Макроикономика" - 3 сем., и "Макроикономика и финанси" - 3 сем., редовна форма на обучение ще се проведе на 22.03.2021г. (понеделник) от 10.00ч. в кабинет 4013 - присъствено, съгласно ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... изпит за специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" ще се проведе на 19.03.2021г. от 10.00 часа като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... във всичките 33 специалности на УНСС. Тя изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех. Участници в шестото Национално състезание в Тестовия център на УНСС В Националното състезание по икономикс на АИУБ участваха ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... във всичките 33 специалности на УНСС. Тя изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех. Участници в шестото Национално състезание в Тестовия център на УНСС В Националното състезание по икономикс на ...
13 години #unwemedia! 6.2.2021 г. ... катедрата развива шест специалности от всички степени на висше образование - две бакалавърски, две магистърски и две докторски програми. Честит рожден ден на постоянно растящото семейство на #unwemedia! View this post on ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... бакалавърски и магистърски специалности. Бил е главен секретар на УНСС по международно сътрудничество (2019–2020 г.) и е научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (от 2016 г.). Владее английски и немски език. Има десетки научни ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... образование в 43 бакалавърски специалности търсени от бизнеса. При нас ще откриете съвременни учебни планове, модерна учебна база, програми и методи на преподаване в съответствие със световните стандарти. УНСС беше сред първите университети, които изградиха ...
Започна записването за Медийни класове 2021 22.1.2021 г. ... (1-4 курс, всички медийни специалности, магистранти, докторанти).    За участието си в курсовете успешните участници ще получат индивидуални сертификати, а класовете, в които желаете да се включите, можете да ИЗБЕРЕТЕ ТУК   ВАЖНО! ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и управление“; „Политически науки“; „Социология, ...
Държавен изпит през месец март 12.3.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 29.03.2021 г. от 10.00 ч ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 18.12.2020 г. ... работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м. Март 2021 г., м. Юли 2021 г. и м. Октомври 2021 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... бакалавърски и магистърски специалности с чуждестранни университети. По-нататък ректорът посочи: Не позволихме да се компрометира летният семестър. Проведоха се много научни форуми, достойно, макар и виртуално, отбелязахме нашия юбилей, не позволихме да ...
Проведе се първата онлайн церемония по връчване на дипломи организирана от катедра „Управление“ 5.2.2023 г. ... една от най-желаните специалности на нашия университет. Искам да ви уверя, че методите, по които сте обучавани, знанията, които усвоихте, не отстъпват на най-добрите в света. Затова всички вие вече сте напълно равностойни с вашите колеги от чужбина. ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... на УНСС. Общо 80 студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... на УНСС. Общо 80 студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на ИИСТТ отбелязаха виртуално своето дипломиране в ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 20.12.2021 г. ... по дипломиране на бакалаври в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, поздрави бъдещите журналисти и комуникационни ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 19.11.2020 г. ... по дипломиране на бакалаври в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, поздрави бъдещите журналисти и комуникационни ...
СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 4.11.2020 г. ... участват студенти от всички специалности и форма на обучение в УНСС Студентите трябва да систематизират своите идеи в презентация, която да представят пред научно жури. Презентацията (PowerPoint) трябва да бъде между 12-15 слайда. Желателно е тя да ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... за всички магистърски специалности е 3 септември включително ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 20.12.2021 г. ... една от най-конкурентните специалности в страната. Сигурна съм, че днес ще бъдат обсъдени най-актуалните предизвикателства пред транспортния сектор. Всички с нашите умения и знания следва да работим всеки ден транспортната система да става все по-безопасна ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... една от най-конкурентните специалности в страната. Сигурна съм, че днес ще бъдат обсъдени най-актуалните предизвикателства пред транспортния сектор. Всички с нашите умения и знания следва да работим всеки ден транспортната система да става все по-безопасна ...
Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството подписаха ректорите на УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов 14.10.2020 г. ... международните акредитации на специалности във Финансово-счетоводния факултет от три авторитетни международни организации - ACCA, CIMA и ICAEW.  Международно признатият профил на обучение е плод на осем години усилия. Благодарение на тази политика успяхме ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2020 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 22.9.2020 г. ... ще се  проведе  в един ден  на 12.10.2020 г. /понеделник/ от 09,00 часа. РЕЦЕНЗИИТЕ се получават /положителни и отрицателни/ на следните ...
Започна приемът в магистърската програма "Международни икономически отношения" 4.11.2020 г. ... или неикономически специалности. Продължителността на обучението е три семестъра. Студентите получават знания и умения за международните икономически отношения и бизнес в съвременната дигитална среда. Кога да кандидатствам: до 03 ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... и онлайн. Приемът за всички специалности е с конкурс по документи и/ или с кандидат-магистърски изпит в електронен формат (тест или есе). За допълнителна информация посетете: magistri.unwe.bg  Пожелавам ви здраве и сбъдване на мечтите за ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... на съвместни нови курсове и специалности, както и към внедряване на образователни иновации. Този проект ще бъде изключително полезен за нашите студенти, защото им отваря широко вратата към обучението и традициите на едни от най-авторитетните европейски ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО на 05.10.2020 г. от 13.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В ЗАЛА 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият ...
График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 2.7.2020 г. ... всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“             Ø Изисквания към Дипломантите:             ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... , бакалавърските и магистърските специалности, които те предлагат. Цялата публикация в оригинал можете да видите тук Проф. Кох започва разказа си за нашата Алма матер от неговото основаване през далечната 1920 г., спира се на академичния и ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... форма на обучение се класират по специалности и по първо желание (съобразно капацитета) ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... . Имаш богат избор от 43 специалности, ще се обучаваш в модерна учебна среда, ще учиш един или два семестъра в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм+“, ще имаш достъп до световни бази данни, ще спортуваш в един от най-големите ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... с изучаване на икономически специалности, които са членове на АИУБ. Ректорът проф. Димитров приветства участниците с „Добре дошли!“ и благодари за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Нашите преподаватели надграждат ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... с изучаване на икономически специалности, които са членове на АИУБ. Ректорът проф. Димитров приветства участниците с „Добре дошли!“ и благодари за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Университетските преподаватели ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... изпити по поднаправления и специалности ще се проведат ОН ЛАЙН чрез платформата MS TEAMS. За целта трябва да имате имейл в unwe.bg. Ако нямате такъв, обърнете се към IT отдел на тел: 02-81-95-531. Поради създалата се обстановка в страната в условията на ...
Възможностите за разширяване на сътрудничеството обсъдиха ректорът и председателят на парламентарната антикорупционна комисия 3.6.2020 г. ... стажове на студенти от различни специалности на УНСС в Народното събрание, използване на експертизата на наши преподаватели, работата по съвместни проекти и др. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи на г-н Борис Ячев юбилеен плакет „100 ...
Ново признание за УНСС от CIMA 28.10.2021 г. ... , чиито финансово-счетоводни специалности са едновременно акредитирани от трите водещи в света професионални организации – Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводителите (ACCA), Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... изпит на студентите от специалности:   1.     „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“  ще се проведе на 02.07.2020 г. от 09.00 ч., електронно чрез приложение Teams  на Office 365. 2 ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... от 60-те студенти от различни специалности, които участваха в юбилейната конференция, имаха задачата да подготвят икономически разработки. Преподаватели от катедрата подбраха 28-те най-добри, които бяха представени под формата на презентация пред четиричленно ...
Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.5.2020 г. ... всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“              Ø Изисквания към ...
20 000 студенти на УНСС вече могат да учат онлайн 16.3.2020 г. ... отделна дисциплина за различните специалности има създадени отделни виртуални „аудитории“ в MS Teams, в които студентите и преподавателите се срещат посредством електронните си профили. Приложението може да се използва с лекота както на десктоп, така и на ...
ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение 15.3.2020 г. ... дисциплини, изучавани от двете специалности на Института в бакалавърска и магистърска степен. Освен електронен достъп до учебните материали с указания за самоподготовка, ще бъдат предоставяни и електронни консултации в обявените по графика, за това дни. Формата и ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 16.3.2020 г. ... с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 23.03.2020г. на информационното табло в 10,00 часа и по изключение на електронната страница на катедрата.   Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... ICAEW бакалавърски и магистърски специалности; признати бяха до 8 изпита от престижната квалификация ICAEW Chartered Accountant, проведени бяха десетки съвместни мероприятия и много други. Доц. д-р Михаил Мусов – институционален координатор на партньорството ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... общество и човешки ресурси” (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“) за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. в зависимост от това дали са в ХІІ или ХІ клас. Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... общество и човешки ресурси” (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“) за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. в зависимост от това дали са в ХІІ или ХІ клас. Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание ...
Партньорството между УНСС и ICAEW продължава и през новото десетилетие 5.2.2020 г. ... относно акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити посетете раздел "Международни акредитации" или се свържете с доц. д-р Михаил Мусов ([email protected]) – главен секретар по международно сътрудничество ...
Нови форми на партньорство между УНСС и Банка ДСК 30.1.2020 г. ... чрез откриването на нови специалности. Като пример проф. Димитров посочи магистърската програма „Управление на киберсигурността“, към която има подчертан интерес. Двете страни обсъдиха и други нови форми на сътрудничество от взаимен интерес ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... беше обсъдена възможността студенти от различни специалности да се включат в стажантски програми поради обширната и разнообразна дейност на Съдърланд - една от най-големите компании за трансформация на процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални вертикали. Г-н Димитър ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... обучения. Ние имаме много студенти, чиито специалности са тясно свързани с вашата работа, каза проф. Димитров и посочи, че за успешното  партньорство допринася и добрата работа на МРЦК. Проф. Димитър Димитров 40% от стажантите ни остават на работа във Виваком. Най-голям е ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... , обучаващи се в ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече се признават първите четири изпита от престижната международно призната ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... „Бизнес логистика” и на магистрите от специалностите „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“. „Завършвате една много търсена и перспективна специалност. Трябва да сте горди, че завършвате тази специалност в УНСС. Това е първото ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... . Вече сте бакалаври в една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. Никога не забравяйте, че сте завършили УНСС“. Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... . Вече сте бакалаври в една от най-предпочитаните специалности в нашия университет. Никога не забравяйте, че сте завършили УНСС“. Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... приключихте обучението си в една от най-престижните специалности в нашия университет. Тя ще ви даде възможност за реализация в много различни области, заяви проф. д-р Маргарита Александрова, преподавател в катедра „Финанси“ и директор на Центъра за дистанционно обучение. Проф. д-р ...
Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково 13.1.2020 г. ... на УНСС в Хасково 191 бакалаври и магистри от три специалности получиха дипломите си. „УНСС винаги ще остане отворен за вас. Винаги бъдете заедно, както сега на дипломирането, и продължавайте да учите“, пожела на абсолвентите доц. д.н. Живко Драганов, директор на РЦДО ...
Дипломираха се магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 2.12.2019 г. ... церемония по връчване на дипломите на магистрите от специалностите „Икономика на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“. Надявам се, че обучението по тези специалности ще бъде полезно за ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 29.11.2019 г. ... и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... и Георги Василев, които са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 13.1.2020 г. ... и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ получиха своите дипломи в зала „Тържествена. „Церемонията започна с националния, европейския и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... и ОКС „магистър” и 3 докторанти от специалностите „Социология”, „Икономическа социология и психология”, „Социални изследвания, анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... и Георги Василев, които са завършили финансови специалности (бакалавър и магистър) в УНСС. Студентите бяха разделени на няколко отбора Бизнес играта беше върху задачи от работния процес във Финансовия център на IBM България и даде възможност на студентите да добият ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... , създаване на нови бакалавърски и магистърски специалности в областта на дигиталната икономика. Затова тематичните направления на конференцията са фокусирани върху проблемите и предизвикателствата, които дигиталната икономика налага пред икономиката, политиката и обществото в тяхната свързаност и ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... и мениджмънт“, както и на техни колеги от други специалности в УНСС. Изданието със заглавие „Съвременни концепции за развитие на интелигентните градове (Smart Cities) се издава съвместно със Студентския съвет на университета. Включени са 19 доклада на студенти, участвали в традиционната вече ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... високото качество на обучението в различните специалности на нашия университет. Старши комисар д-р Румен Ганев Традиционните ни подходи са успешни и дават резултат за подобряване на средата, но не са достатъчни, необходими са иновативни методи. Затова през последните две-три ...
Мастър клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите 13.11.2019 г. ... . Участници в мастер класа са студентите и от двете специалности на ИТИБ, сп. Интелектуална собственост и бизнес и сп. Творчески индустрии и бизнес.   Проф. д-р Владя Борисова   Проф. д-р Владя Борисова и д-р Люк де Вос   В презентацията си д-р Люк де Вос запозна студентите с ...
Мастeр клас по интелектуална собственост в областта на софтуера, изкуствения интелект и блокчейн технологиите с лектор д-р Люк де Вос, оперативен директор „Телекомуникации“ в Eвропейското патентно ведомство 13.11.2019 г. ... . Участници в мастeр класа са студентите и от двете специалности на ИТИБ, сп. „Интелектуална собственост и бизнес“ и сп. „Творчески индустрии и бизнес“. Проф. д-р Владя Борисова Проф. д-р Владя Борисова и д-р Люк де Вос В презентацията си д-р Люк де ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... и дистанционно обучение, се обърна към бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив. Гордейте се, че завършвате най-големия икономически университет в България и Югоизточна ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... на завършилите през месец юли 2019 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 часа ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... първокурсници ще се обучават в три специалности: „Икономика“, „Счетоводство и контрол“ и „Мениджмънт и администрация“. Тържеството откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... , съответно за завършили икономически и неикономически специалности в бакалавърската степен, като при нас желаещите да положат приемен изпит в електронен формат трябва да подадат своите документи в срок до 10 септември, тъй като самите електронни изпити ще бъдат организирани на 11 и 12 септември. Що се отнася ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. в зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък с ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... и другите средни училища с изучаване на икономически специалности и ректорското ръководство на УНСС.   Национално съвещание на членовете на АИУБ На Националното съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател ...
Избираеми дисциплини за уч. 2019/20 г. 22.1.2021 г. ... във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс на някоя от нашите специалности, моля, попълнете анкетна карта за избираеми дисциплини тук ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... и провеждането на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции, свързани с проблемите ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 11.1.2022 г. ... и провеждането на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции, свързани с проблемите ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... и провеждането на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия). Преподавателите изнесоха лекции, свързани с проблемите ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение     Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. се ...
Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” 20.3.2019 г. ... е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща професионална реализация. Това заяви научният секретар на катедрата гл.ас. д-р Тодорка ...
Публична лекция на еврокомисаря Мария Габриел на тема „Как да четем в интернет?“ 18.3.2019 г. ... IT специалисти, искаме и студенти от други специалности, които да получат допълнителна възможност за реализация. До този момент са договорени над 1800 стажа. Европейската комисия разчита на университетите, защото те ще допринесат за създаване у младите хора на умения и навици за ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... причината за нейното застъпване във всички специалности на бакалавърска и магистърска степен в шестте професионални направления, в които УНСС обучава студенти. В последните двадесетина години по проблематиката на европейската интеграция бяха защитени много дисертационни трудове, бяха ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа ...
Google News Lab 11.3.2019 г. ... участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на по-продължителни ангажименти с Google News Lab. В приложения файл можете да изтеглите материалите, ...
Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification” 7.3.2019 г. ... . Участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на по-продължителни ангажименти с Google News Lab. Всички, които желаят да получат материалите от ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... информация относно акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата и социалната реалност и изискванията на пазара на труда. Започна обучението по три нови магистърски специалности в резултат на институционални договори с държавни ...
СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... се актуализират три от преподаваните в ИСК специалности.            В рамките на семинара, участниците в програмата за Мобилност "Обучение на обучители" споделиха придобитите знания и умения от посещенията си във фирмата ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... ма млади кадри, обучаващи се по професии и специалности в областта на железопътния транспорт в „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена и утвърдена „Стипендиантска програма“. Програмата има за цел да привлича млади хора. които имат желание да съчетаят ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... дистанционно обучение – Пловдив със специалности „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... и възпитаници създадоха нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера“ и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... икономика“, магистрите от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“. С тези думи доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата, откри тържествената церемония в аула „Максима“ ...
Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС 14.11.2018 г. ... от специалностите „Социални дейности“ и „Неформално образование“ в СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС. Те разговаряха с директора му доц. д-р Росен Кирилов и главните ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... за начина на кадидатстване, специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа 5.11.2018 г. ... от различни професионални направления и специалности. Студенти на УНСС по време на практическо обучение в реална работна среда Някои от менторите по проекта, които помагаха на нашите студенти в ежедневните дейности, като г-жа Калина Тотева, също са ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика и ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... статистиката и математиката – традиционни специалности, които се преподават още от създаването на УНСС преди близо един век, с информатиката, а по-късно и обособяването им в самостоятелно поднаправление, доказа своето право на живот.  Днес факултет „Приложна информатика и ...
Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 15.10.2018 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  30.10.2018 г. от 08,30 часа.   Списък с ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на завършилите през месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия 20.11.2020 г. ... от УНСС, с дългогодишен опит по своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.Целта на проект е да се разшири използването  на информационни и ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... . Затова се опитваме да намалим приема в някои специалности, с които е пренаселено, но да увеличим субсидията там, където се преподава добре. Политиката за намаляването на приема в масовите специалности с излишък на кадри като „Икономика“, „Администрация и управление“ и ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... „Икономика и администрация“ (със специалности „Икономика“, „Управление“, „Финанси“ и „Счетоводство”). Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt,       доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас. д-р ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... „Икономика и Администрация“, със специалности Икономика, Управление, Финанси и Счетоводство”. Проф. д-р Снежана Башева, Prof. Dr. Kiymet Cailyrt, доц. д-р Михаил Мусов, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева и гл.ас.д-р Мария Маркова Доц. д-р Михаил Мусов, научен ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... от НАОА. Първото е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС “бакалавър” и 10 в ОКС “магистър“. Второто професионално направление е 3.1. Първият випуск “Социология” датира от 1997-8 г., което означава че днес ние поздравяваме приемането на 21-я випуск на ...
Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 18.9.2018 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м.Октомври 2018 г.   Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати: 25.09.2018г. / вторник ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... Поднаправление "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата на УНСС ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 11.1.2022 г. ... работи заедно със студенти от медийните специалности на нашия университет ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 25.6.2018 г. ... работи заедно със студенти от медийните специалности на нашия университет ...
Избираеми дисциплини за 2018/9 г. - анкетите са отворени 13.6.2018 г. ... , ако догодина ще бъдете в 3-ти или 4-ти курс на специалности "Медия икономика" или "Медии и журналистика". ВАЖНО: анкетната карта ще бъде активна до 10.30 ч. в понеделник, 18 юни. Моля, разпространете информацията сред колегите си, а ние ще го направим през профилите в социалните мрежи. Моля, ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... Голямата конферентна зала на УНСС студентите от специалностите „Социология” и „Икономическа социология и психология” организираха честване на 20 годишния юбилей на специалност „Социология” в УНСС. Инициатор на събитието е Клубът на социолога при катедра ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... , включително въвеждане на нови курсове и специалности. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, преподаватели в катедрите „Счетоводство и анализ“, „Финанси“ и ...
График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г. 11.5.2018 г. ... студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение      Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през ...
„Кариера УНСС 2018“ 11.5.2018 г. ... работна ръка не само по инженерните специалности, но и от прависти, икономисти, търговци и пр., каквито се обучават в нашия университет. Затова и бизнесът проявява такъв голям интерес към форума „Кариера УНСС 2018“. Студентите Зам. ...
Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство 26.4.2018 г. ... и сподели със студентите от различни специалности от факултет „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта ...
Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ 18.4.2018 г. ... на публичната администрация и сходни специалности и експерти от сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна инсталация и ще бъде създаден сборник по въпросите на европредседателството. Студентите получиха сертификати за ...
УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти 27.3.2018 г. ... ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите: В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... специалисти за целия спектър от специалности, необходими на националната икономика, заяви след награждаването доц. Ралева. Радваме се, че нашите възпитаници заемат ключови управленски и експертни позиции в държавната администрация, в бизнеса, в неправителствения сектор ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... от най-желаните и най-престижните специалности в университета. С получените знания сте готови да посрещнете предизвикателствата, обърна се доц. Борисова  към дипломантите. Доц. Борисова приветства абсолвентите   Имахте късмет през четирите ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и търсите ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за две добри ...
Дипломи получиха и възпитаниците на катедра „Икономика на търговията“ 4.12.2017 г. ... на една от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. Поддържайте ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 19.3.2018 г. ... на една от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. Поддържайте ...
Професионална реализация в областта на логистиката 30.11.2017 г. ... все още се обучават в една от нейните специалности. Резултатите от проучването сочат:  бърза реализация по специалността – над 50 % се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в значително кратки срокове след завършването на съответното обучение; ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика /ELA/ 17.6.2021 г. ... програми в България от ELA в следните специалности: Бакалавърската програма „Бизнес логистика“ Mагистърските програми „Бизнес логистика и вериги на доставките“ Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“ Mагистърските ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 11.1.2022 г. ... от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за университета, а също и за успешната професионална реализация на ...
Дипломиране на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 22.11.2017 г. ... бакалаврите от випуск 2017, завършили специалностите „Маркетинг“ (редовна и дистанционна форма), „Маркетинг и стратегическо планиране“ и „Прогнозиране и планиране“. На събитието в