Бакалаври

График на учебния процес

ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 17.09.2024
Зимен семестър 17.09.2024 29.12.2024 15 седмици
Зимна редовна сесия 04.01.2025 18.01.2025 2 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО – Хасково 04.01.2025 18.01.2025 2 седмици
Зимна поправителна сесия 19.01.2025 26.01.2025 1 седмици
Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 19.01.2025 26.01.2025 1 седмици
Летен семестър 27.01.2025 18.05.2025 15 седмици
Лятна редовна сесия 19.05.2025 01.06.2025 2 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 19.05.2025 01.06.2025 2 седмици
Лятна поправителна сесия 02.06.2025 08.06.2025 1 седмици
Годишна поправителна сесия 09.06.2025 15.06.2025 1 седмици
Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 09.06.2025 15.06.2025 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Държавни изпити - дипломни сесии
Първа сесия: 19.06.2025 29.06.2025
Втора сесия: 17.09.2025 05.10.2025
Трета сесия: 2-и месец 2026 3-и месец 2026
Четвърта сесия: 6-и месец 2026
Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2024/2025 година
Ден на Съединението 06.09.2024
Ден на независимостта на България 22.09.2024
Ден на народните будители 01.11.2024
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2024 26.12.2024
Нова година 01.01.2025
Национален празник на Република България 03.03.2025
Великденски празници 18.04.2025 21.04.2025
Ден на труда 01.05.2025
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2025
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24.05.2025
Университетски празници и ваканции за учебната 2024/2025 година
Студентски празник 08.12.2024
Зимна ваканция 30.12.2024 03.01.2025
Пролетна ваканция 14.04.2025 17.04.2025
Празник на УНСС 21.05.2025
ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 17.09.2024
Зимен семестър 17.09.2024 29.12.2024 15 седмици
Зимна редовна сесия 04.01.2025 18.01.2025 2 седмици
Зимна поправителна сесия 19.01.2025 26.01.2025 1 седмици
Летен семестър 27.01.2025 18.05.2025 15 седмици
Лятна редовна сесия 19.05.2025 08.06.2025 3 седмици
Лятна поправителна сесия 09.06.2025 15.06.2025 1 седмици
Годишна поправителна сесия 09.09.2025 14.09.2025 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Държавни изпити: съгласно чл. 26 ал. 3 от Правилника за учебната дейност
Срокове за записване за учебната 2023/2024 година за всички форми на обучение, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ след средно образование за специалност „Право“
Зимен семестър на учебната 2023/2024 18.09.2023 06.10.2023
Летен семестър на учебната 2023/2024 29.01.2024 23.02.2024