Бакалаври

Учебен график

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2021/2022 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 20.09.2021
Зимен семестър 20.09.2021 01.01.2022 15 седмици
Зимна редовна сесия 04.01.2022 23.01.2022 3 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО – Хасково 04.01.2022 23.01.2022 3 седмици
Зимна поправителна и условна сесия 24.01.2022 30.01.2022 1 седмици
Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София 24.01.2022 30.01.2022 1 седмици
Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: РЦДО - Хасково 24.01.2022 06.02.2022 2 седмици
Летен семестър 31.01.2022 14.05.2022 15 седмици
Лятна редовна сесия 16.05.2022 05.06.2022 3 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 14.05.2022 05.06.2022 3 седмици
Лятна поправителна и условна сесия 06.06.2022 12.06.2022 1 седмици
Годишна поправителна сесия 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици
Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици
Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: РЦДО - Хасково 10.09.2022 18.09.2022 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС „ бакалавър” и ОКС „магистър“ след средно образование за специалност „Право“
Записване на трети курс по специалности 07.09.2021 17.09.2021
Зимен семестър на учебната 2021/2022 20.09.2021 01.10.2021
Летен семестър на учебната 2021/2022 31.01.2022 25.02.2022
Държавни изпити на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование за специалност „Право“
Първа сесия: 20.06.2022 29.06.2022
Втора сесия: 9-и месец 2022 10-и месец 2022
Трета сесия: 2-и месец 2023 3-и месец 2023
Четвърта сесия: 6-и месец 2023
Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2021/2022 година
Ден на Съединението 06.09.2021
Ден на независимостта на България 22.09.2021
Ден на народните будители 01.11.2021
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2021 26.12.2021
Нова година 01.01.2022
Национален празник на Република България 03.03.2022
Великденски празници 22.04.2022 25.04.2022
Ден на труда 01.05.2022
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2022
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24.05.2022
Университетски празници и ваканции за академичната 2021/2022 година:
Студентски празник 08.12.2021
Коледна ваканция 27.12.2021 03.01.2022
Великденска ваканция 18.04.2022 21.04.2022
Празник на УНСС 21.05.2022