Асоциация на икономическите училища в България

Всички работим заедно, в това е тайната на успеха