Бакалаври

Разписание

По преподавател:

Залите, започващи с буквата "И" се намират в Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК) 

Залите, завършващи на буква "К" са в корпус "К" (новият учебен корпус)


  • Съобщение за следните специалности от 3 - ти курс: Икономика на туризма; МИО; МИО с преподаване на англ. език; МО; Европейска политика и икономика; Политология:  Учебното разписание на занятията по Втори чужд език ще бъде обявено допълнително след 10 септември.

  • На вниманието на студентите от група 1227, поток 124: Група 1227 от поток 124 се закрива. Студентите ще бъдат записани в група 1226.