Резултати от търсене за Разписание

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

61 results found
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл ОКС „бакалавър“ Всички направления и специалности от първи и втори  курс ОКС „бакалавър“ – редовно обучение   ОКС ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... обучение - Хасково Отдел „Разписание“ Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ Стипендии  телефон: (02) 8195 325 Общежития  телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862; (02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854 Здравно ...
Checklist 17.12.2020 г. ... главна страница https://www.unwe.bg/ разписание https://www.unwe.bg/bg/pages/1173/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html разписание - семестър https://www.unwe ...
Секция „Творчески индустрии и бизнес“ 25.6.2021 г. ... знания и културно наследство Разписание Сесии   Научен секретар Ас. д-р Александър Делян Александров Тел: (02) 8195 397  e-mail: [email protected] Кабинет: ИИСТТ 003           Гл. ас. д-р Христин Богомилов ...
Секция „Индустриална собственост и бизнес“ 25.6.2021 г. ... постижения реклама Разписание Сесии            Научен секретар Гл. ас. д-р Силвия Христова Тодорова CV Тел: (02) 8195 367 e-mail: [email protected]  Кабинет: 1076 Научни интереси: интелектуална ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... Обучение – Бакалаври/Магистри: бутонът РАЗПИСАНИЕ - семестриалното разписание (за онлайн лекции и m-learning); бутонът [email protected] за „Информационния портал за дистанционно обучение“ бутонът M-LEARNING за Системата за дистанционно обучение /или линк http://m-learning.unwe.bg/ ...
Учебна практика 31.3.2021 г. ... в сесийно разписание – всички неуспяли на предходни дати Линк за защитата:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a511a07f7984944f6a527efcb8d602621%40thread ...
Академичен състав 7.10.2020 г. ... обекти на интелектуалната собственост Разписание Сесии   Проф. д-р Владя Бориславова Борисова CV Тел: (02) 8195 603 e-mail: [email protected] Кабинет: 1073 Научни интереси: интелектуална собственост управление на интелектуалната собственост бизнес с интелектуална ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... дата (през м. май-юни) в сесийното разписание. Оценката за проведения стаж е комплексна и се оформя на основата на: Качеството на извършената работа и поставената оценка за работата на студента от ръководителя на стажа - представител на институцията/организацията ...
Редовно и дистанционно обучение 16.5.2022 г. ... всяка седмица от семестъра по разписание. Графика на учебния процес за академична година може да видите тук. Редовната форма на обучение се провежда само в УНСС – София. Вижте всички специалности, за които може да кандидатствате Дистанционно ...
Учебно разписание 9.6.2017 г. ... ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб ...
Разписание 3.10.2016 г. ... ...
Финанси счетоводство и контрол - 4 курс 25.9.2018 г. ... за Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 7 П/Гдата (от-до)часседмицадисциплинатиппреподавателзала Занятия, които се провеждат модулно: 812 6.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Информационни системи в счетоводството и финансите Л Доц. д-р В.ЛАЗАРОВА ауд ...
Разписание - бакалаври - Хасково 26.9.2016 г. ... за занятия по Физкултура и спорт, ...
Сесия Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ... разписание за Социология със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат ...
Разписание за магистри 1.4.2016 г. ... процес на ...
Разписание за Икономическа социология със спец. "Социология на бизнеса и управлението" - 2 сем 22.4.2016 г. ... за Икономическа социология със спец. "Социология на бизнеса и управлението" - 2 сем., семестър 2- 6 студента- 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... -Хасково 28.05.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични финанси" - 4 ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... -Хасково 24.06.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... обучение -Хасково 14.01.2016 г. Разписание на занятията за зимен семестър на 2015/2016г. Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър ...
Разписание- Регионално развитие- 4 курс 25.9.2018 г. ... (от-до)часседмицадисциплинатиппреподавателзала Занятия, които се провеждат модулно: 822 6.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Управление на публичния сектор Л Гл.ас. д-р Е.ВАСИЛЕВА 27 8203 7.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Управление на публичния сектор У Гл.ас. д-р Е ...
Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" 22.4.2016 г. ...    Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти 2015/2016 П/Г дата (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   16.04.2016 9 ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година Професионално направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... за дистанционно обучение- гр. Пловдив за учебната 2017/ 2018 година   Професионално направление: Администрация и управление Специалност: Регионално развитие 3 курс Степен на обучение: ...
Ново разписание за зала 2006 7.11.2013 г. ... разписание за зала 2006: ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година Професионално направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Важно за студентите и преподавателите! 9.10.2013 г. ... занятия ще се провеждат по разписание ...
Разписание 5.2.2018 г. ... Бакалаври   ...
Начало 3.7.2018 г. ... график за 2018/2019 г ...
РЦДО-Хасково 2.2.2018 г. ... разписание тук. Виж изпитна сесия тук ...
Обучение 21.12.2021 г. ... . График за учебния процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Обучение 21.12.2021 г. ... за учебния процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... .unwe.bg/ Семестриално разписание  - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Сесийно разписание  - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно ...
Контакти 14.7.2022 г. ... - Хасково Отдел „Разписание“ Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ Стипендии  (02) 8195 325 Общежития  телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862; (02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 ...
Разписание 2.10.2019 г. ... ...
Разписание 29.9.2022 г. ... Политология:  Учебното разписание на дисциплината “Чужд език“ ще бъде обявено допълнително след         9 септември 2022 г. На вниманието на студентите от групи: 1566; 1564; 1569; 1571; 1522; 1556; ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 19.5.2022 г. ... “Здравословни и безопасни условия на труд”  МАГИСТРИ летен семестър на уч. 2021/2022 г. /трети семестър/ прием януари 2021 г. № Дисциплина Преподавател Дата/Ден Час 1. Оценка ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... , летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 4.4.2013 г. ... повече информация вижте страницата посветена на Магистърското обучение в УНСС ...

Новини

23 results found
УНСС открива академичната учебна 2022/2023 година на 19 септември 19.9.2022 г. ... започнат след 14.00 часа по обявеното разписание. Залите, в които ще се състоят срещите с първокурсниците, са както следва: ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Специалности „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и ...
Интервю на доц. Найденов за "24 часа" във връзка с онлайн обучението 18.9.2022 г. ... , те обикновено са по 2-3 часа по разписание. В това време има забавни примери и картинки, а след това - обсъждане, тестове и домашни. За решаването на домашните работи доц. Найденов позволява да се извадят лаптопите и да се работи на тях. Телефоните също ...
Заповед на ректора за организацията на учебния процес от 21 март 15.3.2022 г. ... във времето, определено в учебното разписание, студентите с четни факултетни номера присъстват в залите през четните седмици (по годишния календар), а студентите с нечетни номера се обучават онлайн през Microsoft Teams извън сградата на университета. Студентите с нечетни ...
Заповед на ректора за обучение в смесена форма от 7 март 15.3.2022 г. ... г. Във времето, определено в учебното разписание, студентите с четни факултетни номера присъстват в залите през четните седмици (по годишния календар), а студентите с нечетни номера се обучават онлайн през Microsoft Teams извън сградата на университета. Студентите с нечетни ...
Официално откриване на академичната 2021/2022 година 6.1.2022 г. ... същия ден след 14.00 часа по обявеното разписание. Всички меропрятия ще се проведат при спазването на строги противоепидемични мерки, а именно: в университета ще се влиза само през 2-та централни входа, с маска и след измерване на температурата чрез поставените на ...
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... след 14.00 часа по обявеното разписание. Всички меропрятия ще се проведат при спазването на строги противоепидемични мерки, а именно: в университета ще се влиза само през 2-та централни входа, с маска и след измерване на температурата чрез поставените на ...
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов: УНСС патентова електронна студентска книжка 22.2.2021 г. ... за онлайн сесиите в електронното разписание на лекциите. След това обезпечихме оценяването и дадохме възможност оценките да се виждат онлайн, като в УНСС те се подписват цифрово от преподавателите. Успяхме дори да предоставим възможност за индивидуален контакт. ...
Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер" 6.10.2020 г. ... магистри, Разписанието за учебните занятия със студенти от магистърска програма “Анализ на данни със специализиран софтуер“, първи (зимен) семестър на уч. 2020/2021 г. (прием септември 2020 г.) можете да откриете на този линк: https://www.unwe ...
Съобщение до студентите от 3 и 4 курс от спец. "Социология" и "Икономическа социология и психология" 15.9.2020 г. ... съобразно семестриалното разписание; - от осмата учебна седмица (от 45-тата по годишния календар - от 2 ноември 2020 г.) до края на семестъра (26 декември 2020 г.) лекциите се провеждат онлайн чрез Microsoft Teams извън сградата на университета. Успешна ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... линка "онлайн изпит" от сесийното разписание за Вашата специалност.  За провеждане на изпита са Ви необходими: компютър с добра интернет връзка, камера, микрофон, студентска книжка, достъп до имейл адреса Ви в домейна на УНСС ("потребителско име"@unwe ...
На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 23.6.2020 г. ... на датите, определени в сесийното разписание. Провеждането на държавния изпит ще бъде осъществено чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. (времетраене 90 минути), а защитите на дипломни работи чрез MS Teams на 06.07.2020 г. от 09:00 ч.  Инструкциите за ...
ВАЖНО!!! Информация за обучението на студентите от катедрата 16.3.2020 г. ... по обявеното вече семестриално разписание.   Моля, проверете служебните си мейли, издадени от УНСС, за изпратени до вас покани за присъединяване към онлайн срещи от преподаватели. Можете да пишете и на преподавателите по съответните дисциплини за повече ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... по обявеното семестриално разписание.  Преподавателския екип на катедра „Регионално развитие“, остава на разположение на своите студенти, които приканвам да поддържат редовен електронен контакт с тях, по отношение на всякакви въпроси свързани ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... обосновано. При това учебното разписание е от 7,15 сутринта в понеделник до 21 ч. в неделя, посочи проф. Статев и изрази надежда, че след изграждането на новия корпус ще се осъществи и неговата мечта като ректор  -  учебният процес и занятия в ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... програми, оптимизираме учебното разписание, изтъкна проф. Статев. Общото събрание заседава Ректорът подчерта, че в научноизследователската дейност университетът продължава да завоюва нови позиции. Успешно върви процесът по индексиране на научните ...
Разписание за Икономическа социология и психология със спец. "Бизнес психология и социология" - семестър 1 25.10.2016 г. ... (от-до) час седмица дисциплина вид тип преподавател зала Занятия, които се провеждат модулно:   7.10.2016 г. 12.30 - 21.00   ПСИХОЛОГИЧЕСКО БИЗНЕС ...
Разписание за Спец. "Икономическа социология и психология", семестър 5 3.10.2016 г. ... , които се провеждат всяка седмица: 406 понеделник 14.15 - 17.30 Икономическа култура задължителна Л Проф. д-р БЛ. КОЛЕВ 2023 406 сряда 16.00 - 19.15 Социална политика задължителна Л Доц. д-р М. ...
Разписание за спец. "Социология", семестър 5 3.10.2016 г. ... , които се провеждат всяка седмица: 406 понеделник 14.15 - 17.30 Икономическа култура задължителна Л Проф. д-р БЛ. КОЛЕВ 2023 406 вторник 10.45 - 12.15 Социално взаимодействие и социометрия избираема Л Доц. д-р Д. ...
Публикувано учебно разписание 18.9.2015 г. ... е учебното разписание за зимен семестър 2015/2016 Повече информация ...
Съобщение за студентите в 3-ти курс Социология и Икономическа социология 19.9.2014 г. ... дисциплини, които са в учебното разписание за зимен семестър на 2014-2015 г., са задължителни за посещаване от студентите в 3-ти курс, специалности "Социология" и "Икономическа социология" ...
Разписание Приложна социология- летен семестър- 2014 26.3.2014 г. ... , които се провеждат модулно:     14.3.2014 г. 16.00-19.15   Методи на експертно оценяване-4часа избираема Л ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН  КАЛЧЕВ 2013   21.3.2014 г. 16.00 - 21.00   Методи на ...
Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014 16.12.2013 г. ... .10.2013 г.. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил Мирчев П036   13.10.2013 г. 9.00 - 17.30   Политически и електорални изследвания Л Проф. д.с.н Михаил ...

Предстоящо

10 results found
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... след 14.00 часа по обявеното разписание. Всички меропрятия ще се проведат при спазването на строги противоепидемични мерки, а именно: в университета ще се влиза само през 2-та централни входа, с маска и след измерване на температурата чрез поставените на входовете ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... .2020 (чрез платформата Microsoft Teams) Разписание за провеждане на защитите на дипломни работи: Дата Час Линк Специалност 08.07.2020 г. 10.00 ч. Моля, използвайте следния линк за включване в събитието:  ОНЛАЙН ...
ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 15.3.2020 г. ... графика на публикуваното семестриално разписание, но неприсъствено, с онлайн комуникация между преподаватели и студенти. Формите за осъществяване на комуникацията са, както следва: За студентите дистанционна форма на обучение (бакалаври и магистри) – чрез  системата ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... след 14.00 часа по  обявеното разписание ...
"Международни отношения: управление на конфликти" - Разписание 4.10.2018 г. ... за лекциите на студентите от специалност „Международни отношения: Управление на конфликти“ за уч.2018/2019 г.   Дисциплина   Преподавател Дата/ден Час  Зала Семиотика на конфликта   Проф.д-р ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... след 14.00 часа по  обявеното разписание ...
<b style="color:red">Новата учебна година ще бъде открита на 19 септември</b> 19.9.2016 г. ... на 19 септември от 14 часа по обявеното разписание ...
Разписание за магистри - индивидуална форма на обучение 12.2.2015 г. ... на студентите от ОКС „Магистър“, специалност „БА“ със специализация по бизнес комуникации, 3 семестър, (8 студента) за летния семестър (III) на учебната 2014/2015 год.     Разписание на студентите от ОКС “Магистър”, спец. “БА”, специализация ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене