Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА по програма ERASMUS+ ЗА СТУДЕНТИ НА УНСС

11.11.2022 г. 09:59:15 ч.

КЛАСИРАНЕ на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 г.

10.11.2022 г. 09:29:37 ч.

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА

20.10.2022 г. 14:54:58 ч.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/обучение между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година

3.10.2022 г. 16:33:56 ч.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

3.10.2022 г. 13:39:51 ч.

Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2022-2023 година по проект № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003309

13.6.2022 г. 11:48:56 ч.