Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067

29.10.2021 г. 10:24:12 ч.

Конкурс за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2021-2022 година по проект №2020-1-BG01-KA103-078067

29.10.2021 г. 09:04:54 ч.

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2021-2022 ГОДИНА

13.10.2021 г. 16:59:22 ч.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

23.9.2021 г. 11:15:57 ч.

Еразъм харта 2021 - 2027

16.3.2021 г. 09:26:24 ч.

УНСС събра максимален брой точки за новия програмен период на ЕРАЗЪМ +

11.1.2021 г. 11:46:45 ч.

Признаване на форсмажорни разходи за мобилност с цел преподаване и обучение

19.8.2020 г. 13:28:20 ч.

Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU

22.7.2020 г. 12:03:16 ч.

Coronavirus response

27.3.2020 г. 23:13:59 ч.

Важна информация COVID-19

15.3.2020 г. 15:56:20 ч.