Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

КЛАСИРАНЕ на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427

27.9.2023 г. 16:51:51 ч.

КЛАСИРАНЕ на преподаватели за мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427

27.9.2023 г. 16:00:13 ч.

ПРЕДСТОЯЩА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА В РУМЪНИЯ

25.9.2023 г. 11:25:15 ч.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ

28.6.2023 г. 14:26:28 ч.

Допълнителна селекция за участие в административна мобилност между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за учебната 2022-2023 година

26.6.2023 г. 16:39:52 ч.

Конкурс за участие на преподаватели и служители в административна мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427

26.6.2023 г. 11:54:40 ч.

Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” през учебната 2023-2024 година по проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000052427

26.6.2023 г. 11:50:24 ч.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

3.5.2023 г. 10:40:37 ч.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

31.3.2023 г. 11:28:08 ч.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ

31.3.2023 г. 09:35:36 ч.