Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU

Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU

22.7.2020 г. 12:03:16 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

19.6.2020 г. 16:08:09 ч.

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

16.6.2020 г. 00:00:00 ч.

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

16.6.2020 г. 00:00:00 ч.

Информационна среща с класираните студенти по програма Еразъм+ за академичната 2020-2021

Информационна среща с класираните студенти по програма Еразъм+ за академичната 2020-2021

10.4.2020 г. 15:39:13 ч.

Coronavirus response

Coronavirus response

27.3.2020 г. 23:13:59 ч.

Важна информация COVID-19

Важна информация COVID-19

15.3.2020 г. 15:56:20 ч.

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021

10.3.2020 г. 16:08:20 ч.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА  УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

21.2.2020 г. 16:17:16 ч.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

2.12.2019 г. 10:03:12 ч.