100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 29 ноември 2018 14:36

ISO 9001 -2008

Ръководството на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) 
е поело ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на изградената и внедрена
Система за управление на качеството, с което осигурява изпълнението на своята мисия,
насочена към удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни чрез 
предлагане на качествени образователни услуги.


Intertek
потвърждава, че Системата за управление на качеството на УНСС отговаря на изискванията на стандарта
ISO 9001 : 2008
BG
EN


Съвет по качество:

 • Председател - доц. д-р Миланка Славова
 • Заместник-председател - проф. д-р Даниела Иванова
 • Заместник-председател - доц. д-р Иван Стойчев
 • Координатор - проф. д-р Елка Василева
Членове:
 • доц. д-р Александрина Мурджева-Терзиева
 • доц. д-р Венелин Бошнаков
 • проф. д-р Матилда Александрова
 • доц. д-р Александър Вълков
 • Капка Палейкова
 • Красимира Иванова
 • Цецка Стефанова


За въпроси, мнения, допълнения, предложения и други, отнасящи се до СУК на УНСС:

e-mail: i_stoytchev@yahoo.com