Обновено: четвъртък, 27 юли 2023 17:06

ISO 9001 -2015

Ръководството на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) 
е поело ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на изградената и внедрена
Система за управление на качеството, с което осигурява изпълнението на своята мисия,
насочена към удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни чрез 
предлагане на качествени образователни услуги.


NQA
потвърждава, че Системата за управление на качеството на УНСС отговаря на изискванията на стандарта
ISO 9001 : 2015
BG
EN


Съвет по качество:

  • Председател - проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова
  • Заместник-председател - проф. д-р Елка Василева
Членове:
  • проф. д-р Даниела Иванова
  • доц. д-р Александрина Мурджева
  • проф. д-р Еленита Великова
  • доц. д-р Вълчин Даскалов
  • Албена Узунова
  • д-р Екатерина Деливерска
  • Ина Балабанова
  • Мария Делчева - секретар

За въпроси, мнения, допълнения, предложения и други, отнасящи се до СУК на УНСС:

e-mail: [email protected]