Допълнителен прием за платено обучение в  ОКС “бакалавър“ и ОКС “магистър“