Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“

Записване на класираните: 24 и 25 септември.