50 г. катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 70 г. специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 32 г. специалност „Застраховане и социално дело“, отбелязани с научен форум

1.6.2023 г. 11:17:26 ч.

Неправителственият сектор бе представен в третия ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“

31.5.2023 г. 16:35:06 ч.

Тематични семинари по Националната научна програма „Сигурност и отбрана” се проведоха в нашия университет

31.5.2023 г. 16:20:56 ч.

Юридическият факултет представи книгата на доц. д-р Ирина Мулешкова „Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека“

31.5.2023 г. 15:53:16 ч.

Любо Киров: Успехът е онзи комфорт, при който това, което правиш, продължава да е най-голямото ти удоволствие

30.5.2023 г. 17:58:07 ч.

Меморандум за сътрудничество със софтуерна фирма в областта на изкуствения интелект в счетоводството

30.5.2023 г. 16:30:33 ч.