Библиотека на УНСС

 Нови книги
08.2021
        Нови статии
08.2021
        Електронен каталог       

 Работно време


 Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

 Електронна проверка на оригиналност

Central and Eastern European Online Library       EBSCO  Emerald Insight          Science Direct  Scopus  Web of Science


ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС

1. Достъп до Библиотека на УНСС имат преподаватели, докторанти, студенти, служители и външни лица.

2. Работно време с читатели - от 8:30 до 16:45 (без прекъсване); почивни дни: събота и неделя. Всеки последен петък от месеца, библиотеката ще работи с читатели до 14:00 ч. поради профилактика на фондовете.

3. Всички читални работят с капацитет 30 % от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите.

4. На територията на библиотеката се допускат само читатели с маски.

5. При влизане в библиотеката всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.

6. В зоната на свободен достъп  не се позволява струпване на читатели, като се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката.

7. Издаването на бележки за дипломиране и подпечатването на обходни листа се осъществява при спазване на съответната дистанция.

8. С цел превенция е препоръчително използването на лични пособия за писане и лаптопи.


Формуляри:

Заявка за библиографска справка
Заявка за цитатна справка