Библиотека на УНСС

Ξ Нови книги
05.2021
       Ξ Нови статии
05.2021
       Ξ Електронен каталог       

Ξ Работно време


Ξ Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

   

Central and Eastern European Online Library       EBSCO  Emerald Insight          Science Direct  Scopus  Web of Science


ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС

1. Достъп до Библиотека на УНСС имат преподаватели, докторанти, студенти, служители и външни лица.

2. Работно време с читатели - от 8:30 до 16:45 (без прекъсване); почивни дни: събота и неделя.

3. Всички читални работят с капацитет 30 % от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите.

4. На територията на библиотеката се допускат само читатели с маски.

5. При влизане в библиотеката всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.

6. В зоната на свободен достъп  не се позволява струпване на читатели, като се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката.

7. Издаването на бележки за дипломиране и подпечатването на обходни листа се осъществява при спазване на съответната дистанция.

8. С цел превенция е препоръчително използването на лични пособия за писане и лаптопи.


Формуляри:

Заявка за библиографска справка
Заявка за цитатна справка