Библиотека на УНСС

Университетска библиотека - УНСС
София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19
понеделник - петък: 8:30 - 16:45 ч.


Нови книги

10.2021


Нови статии

10.2021

Електронен каталог

Работно време


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

Български портал за отворена наука


 Електронна проверка на оригиналност

Central and Eastern European Online Library       EBSCO  Emerald Insight          Science Direct  Scopus  Web of Science


Обучителен уебинар на Elsevier

3 Ефективни начина за намиране на подходяща литература в Scopus

Уебинарът е воден от Радостина Иванова, сертифициран обучител на Elsevier.
Видеозапис от него е достъпен чрез платформа BrightTALK след регистрация в нея.Линктук.

Продължителност: 66 мин.


Виртуален семинар на Кларивейт Аналитикс

Кларивейт Аналитикс и Министерство на образованието и науката ще проведат национален виртуален семинар, на който лекторите от Кларивейт Аналитикс Масимилиано Карлони и Енико Тот Сас ще представят на българските потребители новостите в развитието на продуктите от платформата Web of Science:

  1. Web of Science (WOS) и InCites (B&A and JHCD) – 2021 развитие и бъдещи промени;
  2. My Organization - анализи на ниво факултет;
  3. Cortellis Suite и MetaCore;
  4. WEB услуги (WOS expanded, нов приложно-програмен интерфейс за списания (API) и наличнатa отворена среда за разработка с готов сорс код)

Дата: 3 декември 2021 от 11:00 ч.
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85904385368
Meeting ID: 859 0438 5368


Онлайн ресурси в Библиотеката на УНСС


Библиотеката на УНСС предоставя достъп до бази данни ProQuest One Business и Central and Eastern European Online Library, чрез които читателите имат възможност да ползват качествено пълнотекстово съдържание от научни списания, електронни книги и дисертации наред с колекция от видеоматериали.

ProQuest One Business съдържа 2 700 пълнотекстови научни списания, 20 000 електронни книги от стотици издатели, 29 000 видеоматериали, 110 вестника, 50000 дисертации, анализи от пазарни проучвания, годишни доклади по страни и бизнес казуси.  Базата дава пълнотекстов достъп до съдържанието на The Wall Street Journal, the Economist и Financial Times.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) включва пълнотекстови статии и материали от научни конференции в областта на обществените науки, право, икономика, политически науки и администрация, изданията на повечето университети в България и източноевропейските и балканските страни, достъп до над 2 400 списания със 71 5000 пълнотекстови статии, около 2000 книги на отворен достъп, както и достъп до архивните колекции на съответните списания.

Повече информация за ресурсите можете да откриете на уеб страницата на Библиотеката, чрез имейл spravochen@unwe.bg или на тел. (02) 8195 365; (02) 8195 286.


Във връзка със заповед №2590/01.10.2021г., отпада издаването на служебни бележки, че не се дължат библиотечни материали за срока на обучение. Бележка се издава единствено на завършилите курса на обучение.

Анкетна карта

ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ НА

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ УНСС

1. Достъп до Библиотека на УНСС имат преподаватели, докторанти, студенти, служители и външни лица.

2. Работно време с читатели - от 8:30 до 16:45 (без прекъсване); почивни дни: събота и неделя. Всеки последен петък от месеца, библиотеката ще работи с читатели до 14:00 ч. поради профилактика на фондовете.

3. Всички читални работят с капацитет 30 % от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите.

4. На територията на библиотеката се допускат само читатели с маски.

5. При влизане в библиотеката всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.

6. В зоната на свободен достъп  не се позволява струпване на читатели, като се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката.

7. Издаването на бележки за дипломиране и подпечатването на обходни листа се осъществява при спазване на съответната дистанция.

8. С цел превенция е препоръчително използването на лични пособия за писане и лаптопи.


Формуляри:

Заявка за библиографска справка

Заявка за цитатна справка 

Заявка за справка за публикации