Библиотека на УНСС

Ξ Нови книги
02.2020

                   

Ξ Нови статии
02.2020

                   

Ξ Електронен каталог
Central and Eastern European Online Library
        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

Съобщение

На 03.04.2020 г. (петък) от 10.00 до 14.00 часа Библиотеката ще бъде достъпна за заемане на учебници и учебни помагала, необходими за подготовката на студентите за текущо оценяване и изпити.

Ще работи само Заемна служба.Тримесечен безплатен достъп до всички учебници в Science Direct

В подкрепа на студентите, които учат дистанционно, Elsevier предоставя всички #учебници безплатно. Те ще бъдат достъпни онлайн през следващите три месеца за всички потребители, които имат индивидуални профили в ScienceDirect.
https://bit.ly/3btsUBL #TextbookAccess #COVID19

Списък на достъпните заглавия
Повече информация

Източник: тук
.


Уважаеми колеги,

На основание Заповед №707/27.03.2020 г. на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 сградата на Библиотеката на УНСС остава затворена. 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, молим пишете ни на адрес: spravochen@unwe.bg. 

На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета. 

Всички читатели имат свободен достъп и до съдържанието на Дигиталната библиотека


Уважаеми колеги,

На основание заповедта на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 в периода 10.03 - 15.03.2020 г. включително Библиотеката на УНСС няма да работи.


Възстановен е достъпът до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

CEEOL включва:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                       1997-2019                        1992-2018                      1991-2018                  

      

1993-2018                         1990-2018                        1994-2018                     2002-2019

Още на https://www.ceeol.com.