Записване на новоприетите студенти от 6 до 9 юли - на място и онлайн ТУК.

 Първо класиране за всички специалности в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" за специалност „Право", за учебната 2022/2023 година. Проверка на резултатите: ТУК

 От 6-ти юли 2022 започва подаването на документи за ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година. Информация: ТУК

 График за раздаване на електронните студентски книжки за първи курс - редовно обучение на учебната 2022/2023 година: ТУК. За първи курс - дистанционно обучение, електронните книжки ще се раздават в Центъра за дистанционно обучение след 19 юли 2022 г. от 8.00 до 16.30 ч.

 Компенсации на високите цени на електронергия за студенти и докторанти, живеещи в общежитие.  Подробности: ТУК

 От 16 май 2022 г. започва подаването на документи за общежитие за учебната 2022/2023 г. График: ТУК 

 Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ специалност Право  12-18 септември 2022 г.

 Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „магистър“