Резултати от търсене за ISO 9001

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

9 results found
За нас 21.11.2020 г. ...     ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране” ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... education. It is a certified institution under ISO 9001:2015, holding a certificate for quality management system covering the fields of postgraduate training, project management and consulting. IPS qualification diploma is recognized and approved by the Bulgarian Ministry of Education and Science ...
Система за управление на качеството 9.3.2021 г. ... с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2015. Обхватът на системата включва провеждането на обучение във всички степени и форми на висше и продължаващо образование; управление и поддържане на качеството на обучение, на академичния състав и на научноизследователската дейност в ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... живот. От 2016 г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от „Интертек“ със сертификат за внедряване на система за управление на качеството. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските ...
ISO 9001 -2015 21.7.2020 г. ... на изискванията на стандарта ISO 9001 : 2015 BG EN Политика по качеството Съвет по качество: Председател - проф. д-р Мирослава Раковска Заместник-председател - проф. д-р Елка ...
Център за управление на качеството и международни проекти 20.11.2020 г. ... , съгласно международния стандарт ISO 9001:2015  Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС) Въведение в Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 Въведение в Системите за здравословни и безопасни условия на труд - ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... following international standards ISO 9001:2000, HACCP and ISO 14001.  Галерия         Проект №3   Наименование на проекта Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа Он-лайн подготовка ...
Какво предлага Института за следдипломна квалификация при УНСС 19.11.2020 г. ... ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. ...
УНСС №1 18.3.2021 г. ... , съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната. УНСС е най-големият ...

Новини

3 results found
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 19.3.2021 г. ... език. ИСК е сертифициран по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.                 ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... по международен стандарт ISO 9001:2008. Представянето на проекта и конкретно дейност 1 „Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС“ направи доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. Той открои общата и специфичните цели на ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).     Цена за студенти е 200 лв.     За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, ...

Предстоящо

4 results found
КУРСОВЕ за водещи одитори, одитори, вътрешни одитори, представители на ръководството по системите за управление, мениджъри, консултанти, експерти 20.11.2020 г. ... стандарти, както следва: ISO 9001:2015          системи за управление на качеството ISO 14001:2015        системи за управление на околната среда ISO ...
Курс за обучение на Вътрешни одитори по СУК по БДС EN ISO 9001:2015 6.1.2020 г. ... стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Обучението ще бъде извършено съгласно приложена Учебна програма ...................................................... Курсът е разработен от сертифициращата организация NQA и е регистриран в Международния регистър ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена на курса - 300 лв. Цена за студенти - 200 лв. Записването се осъществява на място при представяне на уверение ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена за студенти е 200 лв. За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене