Резултати от търсене за ISO 9001

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

7 results found
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... . От 2016 г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от „Интертек“ със сертификат за внедряване на система за управление на качеството. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските ...
ISO 9001 -2008 29.11.2018 г. ... на изискванията на стандарта ISO 9001 : 2008 BG EN Политика по качеството Съвет по качество: Председател - доц. д-р Миланка Славова Заместник-председател - проф. д-р Даниела ...
Център за управление на качеството и международни проекти 24.9.2019 г. ... , съгласно международния стандарт ISO 9001:2015  Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС) Въведение в Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 Въведение в Системите за здравословни и безопасни условия на труд - ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... following international standards ISO 9001:2000, HACCP and ISO 14001.  Галерия         Проект №3   Наименование на проекта Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа Он-лайн подготовка ...
ЗА ИНСТИТУТА 30.12.2019 г. ... . ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по ...
Консултантска дейност 18.1.2018 г. ... международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22000:2005 ...
УНСС №1 5.3.2020 г. ... , съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната. УНСС е най-големият български ...

Събития

2 results found
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... на качеството в университета по международен стандарт ISO 9001:2008. Представянето на проекта и конкретно дейност 1 „Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС“ направи доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. Той открои общата и специфичните цели на разработката в ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).     Цена за студенти е 200 лв.     За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; ...

Предстоящо

4 results found
КУРСОВЕ за водещи одитори, одитори, вътрешни одитори, представители на ръководството по системите за управление, мениджъри, консултанти, експерти 21.1.2020 г. ... стандарти, както следва: ISO 9001:2015          системи за управление на качеството ISO 14001:2015        системи за управление на околната среда ISO ...
Курс за обучение на Вътрешни одитори по СУК по БДС EN ISO 9001:2015 6.1.2020 г. ... международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Обучението ще бъде извършено съгласно приложена Учебна програма ...................................................... Курсът е разработен от сертифициращата организация NQA и е регистриран в Международния регистър ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена на курса - 300 лв. Цена за студенти - 200 лв. Записването се осъществява на място при представяне на уверение ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена за студенти е 200 лв. За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене