Резултати от търсене за ISO 9001

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

8 results found
За нас 26.6.2023 г. ... е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща  „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране” ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... higher education. It is a certified institution under ISO 9001:2015, holding a certificate for quality management system covering the fields of postgraduate training, project management and consulting. IPS qualification diploma is recognized and approved by the Bulgarian Ministry of Education and Science and ...
Система за управление на качеството 9.3.2021 г. ... съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2015. Обхватът на системата включва провеждането на обучение във всички степени и форми на висше и продължаващо образование; управление и поддържане на качеството на обучение, на академичния състав и на научноизследователската дейност в ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... живот. От 2016 г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от „Интертек“ със сертификат за внедряване на система за управление на качеството. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските ...
ISO 9001 -2015 27.7.2023 г. ... на УНСС отговаря на изискванията на стандарта ISO 9001 : 2015 BG EN Политика по качеството Съвет по качество: Председател - проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова Заместник-председател - проф. д-р Елка ...
Пилотни проекти 15.5.2012 г. ... product covers the following international standards ISO 9001:2000, HACCP and ISO 14001.  Галерия         Проект №3   Наименование на проекта Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа Он-лайн подготовка за инвестиране в ...
Какво предлага Института за следдипломна квалификация при УНСС 19.11.2020 г. ...       ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”. ...
УНСС №1 17.3.2022 г. ... от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната. УНСС е най-големият български университет с 21 ...

Новини

8 results found
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Авиейшън Сървисиз България ООД (Aviation Services) 19.9.2023 г. ... управление на качеството по ISO 9001, ISO 14001 система за управление на околната среда и ISO 27001 системи за управление на информационната сигурност; 2013 – Откриване на офиси в Букурещ и Варшава; 2013 – Сертификация по ISO 28000 система за ...
за нас стара версия 9.6.2023 г. ... е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща  „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране” ...
Онлайн лекция на ISACA (Асоциацията за одит и контрол на информационни системи - София) със студенти от специалност „Одитинг“ 7.3.2023 г. ... QMS – ISO 19011, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 9001, ISO 14001. Преглед на сертификатите, предлагани от ISACA Г-н Евгени Стойчев представи на студентите ползите от притежаване на сертификати за тяхното конкурентно предимство на пазара на труда. Г-н Стойчев ...
Гл. ас д-р Виолета Златкова се сертифицира като вътрешен одитор на Системата за управление на качеството в УНСС 9.5.2022 г. ... спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и отлично представяне на изпита, гл. ас. д-р Виолета Златкова се сертифицира като вътрешен одитор.   Курсът беше организиран съвместно с Института за следдипломна квалификация, Съвета по качество на УНСС и партньорска ...
Обучение на вътрешни одитори на Системата за управление на качеството в УНСС 26.4.2022 г. ... спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 се проведе в зала 407 на ИСК при УНСС. Курсът беше организиран съвместно с Института за следдипломна квалификация, Съвета по качество на УНСС и партньорска сертифицираща организация. Обучението се проведе по детайлно ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 1.9.2021 г. ... и английски език. ИСК е сертифициран по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.                   За ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... в университета по международен стандарт ISO 9001:2008. Представянето на проекта и конкретно дейност 1 „Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС“ направи доц. д-р Венелин Бошнаков, ръководител на проекта. Той открои общата и специфичните цели на разработката в ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... , съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).     Цена за студенти е 200 лв.     За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; ...

Предстоящо

4 results found
КУРСОВЕ за водещи одитори, одитори, вътрешни одитори, представители на ръководството по системите за управление, мениджъри, консултанти, експерти 20.11.2020 г. ... одитори по международни стандарти, както следва: ISO 9001:2015          системи за управление на качеството ISO 14001:2015        системи за управление на околната среда ISO 45001:2018        ...
Курс за обучение на Вътрешни одитори по СУК по БДС EN ISO 9001:2015 6.1.2020 г. ... според изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Обучението ще бъде извършено съгласно приложена Учебна програма ...................................................... Курсът е разработен от сертифициращата организация NQA и е регистриран в Международния регистър на сертифицираните ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена на курса - 300 лв. Цена за студенти - 200 лв. Записването се осъществява на място при представяне на уверение (за студенти) и платежно за ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена за студенти е 200 лв. За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене