Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 27 февруари 2023 13:10

Online Learning Agreement (OLA)

Online Learning Agreement (OLA) е задължителен документ и представлява индивидуалния учебен план на студента при реализиране на Еразъм мобилност. В него се описват дисциплините, които ще се изучават в приемащия университет и се подписва от всички страни преди началото на мобилността.

При изготвянето на OLA е задължително да се използва онлайн платформата на Европейската комисия https://www.learning-agreement.eu/ или мобилното приложение Erasmus+ (erasmusapp.eu)

Как се подготвя и как се одобрява OLA

1. Създайте си профил в платформата https://www.learning-agreement.eu/ или в приложението Erasmus+ App. Как да се регистрирате - изтеглете тукСлед като се регистрирате, с едно и също потребителско име и парола можете да влизате в платформата или в приложението.

2. Попълнете своя OLA и го подпишете онлайн. Как да попълните OLA.

3. Ние (УНСС) ще получим автоматично генериран мейл, ще проверим и подпишем Вашия OLA.

4. Приемащия университет ще получи автоматично генериран мейл, ще провери и подпише Вашия OLA.

5. След подписването и от приемащия университет, Вие ще получите автоматично генериран мейл, че документът е готов.

При попълването на OLA трябва да се спазват следните условия:

  • Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на учебните дисциплини, които са включени в учебния им план и трябва да изучават в УНСС през периода на мобилността или до края на следването им;
  • Студентите трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в УНСС, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър.
  • Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС;
  • В рамките на задължителните предмети не се включват предметите по изучаване на чужди езици, спорт, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни.
  • OLA е необходимо да бъде одобрен от учебен отдел - одобрението става по служебен път, при необходимост от корекции, ще получите мейл да ги направите.

Преди попълване на дисциплините е задължително студентите да се свържат с гл. ас. д-р Виолета Златкова от Учебен отдел за съгласуване на предметите, стая 2043, телефон: 02 8195 363, e-mail : [email protected] .

Промени в OLA по време на мобилността

През първите 30 дни на мобилността, можете да направите промени в дисциплините, които ще изучавате в приемащия университет. Използвайте платформата или приложението, за да изтриете и добавите дисциплините. След това всички страни отново подписват документа.

Видео как да направите промени в OLA можете да гледате на следния линк - тук


ВАЖНО!!! 
В случай, че приемният университет не работи все още с формата за OLA, можете да изтеглите формата на Learning Agreement тук