Бакалаври

Разписание

По преподавател:

Залите, започващи с буквата "И" се намират в Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК) 


За студентите от специалност "Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език", 4-ти курс 


НА  ВНИМАНИЕТО  НА  СТУДЕНТИТЕ!

 I  –  ВИ  КУРС 

ГРУПА  1810  СЕ ПРЕХВЪРЛЯ  В  ПОТОК  182;

ГРУПИ  1254  И  1255  СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ПОТОК  129

    

II – РИ  КУРС

СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРУПИ 1711 И 1712  ЩЕ БЪДАТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ НА ПОТОК 171;

СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРУПА 1744 ЩЕ БЪДАТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ НА ПОТОК 177;

СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРУПА 1748  ЩЕ БЪДАТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ НА ПОТОК 178;

ГРУПА 1235  СЕ ПРЕХВЪРЛЯ В ПОТОК  127;

ГРУПА 1236 СЕ ЗАКРИВА. СТУДЕНТИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ НА ПОТОК 126;

СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРУПА 1239  ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ГРУПА 1237;

СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРУПА  1240  ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ГРУПА  1238;

СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРУПА  2235  ЩЕ БЪДАТ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ НА ПОТОК  226;

ГРУПА  5029  СЕ  ЗАКРИВА;

 

IV – ТИ КУРС

ГРУПА 1413 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 4014 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1453 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1455 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1461 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1474 – ЗАКРИТА;

ГРУПИ 1431 И  1432 – ЗАКРИТИ;

ГРУПА 1434 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1438 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1220 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 1215 – ЗАКРИТА;

ГРУПА 3053 – ЗАКРИТА.