Бакалаври

Разписание

По преподавател:

Залите, започващи с буквата "И" се намират в Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК) 

Залите, започващи с "ПИС" се намират във Висшето училище по телекомуникации и пощи

  • НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОТОК 166:

    ГРУПИ С НОМЕРА: 1632; 1633; 1634; 1640; 1641 И 1642 СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ПОТОК 167