100 ГОДИНИ УНСС
Бакалаври

Разписание

По преподавател:

Залите, започващи с буквата "И" се намират в Института за следдипломна квалификация на УНСС (ИСК) 


   

  • НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ I–ВИ КУРС

    ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“

    ПОТОК 122 – ГРУПИ 1211; 1212; 1213

    ПОТОК 123 – ГРУПИ 1214; 1215; 1216; 1217 И 1218