Резултати от търсене за Редовно обучение

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

70 results found
Записване на новоприети студенти по съвместни програми с ТрУ - Стара Загора 15.7.2023 г. ... по икономика и информатика" - бакалаври, редовно обучение - 966 лв. семестриална такса за обучение. Ако се записвате онлайн, е необходимо да се заплати и студентска книжка на стойност 7 лв., т.е. общо 973лв. Ако се записвате на място, се закупува комплект за записване от книжарницата ...
Академично наставничество 4.5.2023 г. ... бизнес и мениджмънт“, редовно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Георги Николов, ръководител катедра [email protected] 02/8195 218     Петър ...
Регистър на АН и ОС 1.2.2024 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“ - редовно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ проф. д-р Светлана Александрова [email protected] Диян Петков dpetkov_2220490@unwe ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“ – ...
Редовно обучение 14.8.2023 г. ...    КАТЕДРА “МИО И БИЗНЕС” ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:    МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ (3 СЕМЕСТЪРА)   Тази магистърска програма е ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“ – ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... план Учебен план (редовно обучение, валиден от учебната 2022/2023 г. за прием 2022/2023 г.) Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма между УНСС и Стопанска академия „Д.А. Ценов" -  ...
Годишна поправителна сесия и държавни изпити за студентите от четвърти курс, ОКС „бакалавър“, редовна и дистанционна форма на обучение 30.3.2022 г. ... поправителна сесия 2021/2022 г. – редовно обучение и ЦДО – София  13 – 16.06.2022 г., вкл.  Годишна поправителна сесия 2021/2022 г. – РЦДО – Хасково  18 – 19.06.2022 г., вкл ...
Отдел „Разписание“ 3.2.2022 г. ... и втори  курс ОКС „бакалавър“ – редовно обучение   ОКС „магистър“ Международни икономически отношения (МИО) Управление на международни проекти Международен бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език Международен бизнес с преподаване на англ. език ...
Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение 26.7.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 1029 Мария Павлова началник отдел тел.: +359 2 81 95 597 [email protected] Гише №1 Бизнес психология и социология Икономика на отбраната и сигурността Икономика на ...
Отдел „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение 1.2.2024 г. ... обслужване по специалности Централно фоайе (Корпус А) Кабинет 1029 А Служител, телефон, имейл Мария Христова началник отдел тел.: +359 2 81 95 274 [email protected] [email protected] Гише №1 Право Цветослава Сиракова главен специалист тел.: ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... „Студенти – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и магистър Регионален център за дистанционно ...
Редовно обучение 16.9.2021 г. ...     Специалност  „Интелектуална собственост и бизнес“     За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във ...
Редовно обучение 8.2.2024 г. ...    Катедра ИСТТ предлага следните докторантски програми в редовна форма на обучение. Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по ...
Редовно обучение 29.10.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Условия за кандидатстване По специалност Интелектуална собственост и бизнес могат да кандидатстват завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".   За ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... място в УНСС, както следва: редовно обучение, партерен етаж в отдел „Студенти-бакалавър“; дистанционно обучение, партерен етаж в Центъра за дистанционно обучение; новоприетите студенти дистанционно обучение в РЦДО-Хасково се записват на място в регионалния ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ... студентите от ОКС „бакалавър“ - редовно обучение № СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС 1. 31.01. – 04.02.2022 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС 2. 07.02. – 11.02.2022 г. ТРЕТИ КУРС 3. 14.02. – 18.02.2022 г. ВТОРИ КУРС 4. 21.02. – 25.02 ...
Балообразуване 26.2.2024 г. ... направления и специалности в УНСС – редовно обучение, на приемните изпити и начина на образуването на бал Професионални направления/ специалности Единен приемен изпит (ЕПИ) Чужд език ...
На вниманието на магистрите в Редовна форма на обучение 11.2.2022 г. ... на студентите в ОКС „магистър“, редовно обучение, се провеждат в смесена форма: 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн извън сградата на университета. Преподавателите определят кога занятията ще се провеждат онлайн в зависимост от ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... на дигитални технологии.  Учебен план (редовно обучение, валиден от учебната 2020/2021 г. за прием 2020/2021 г.) Изисквания за кандидатстване по специалности и продължителност на обучението Приемни изпити и ...
График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... от ОКС „бакалавър“, редовно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.   №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г. (по график)   трети курс   2.  14.09 ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 31.5.2023 г. ... туризъм и икономика", редовно обучение на https://webpriem.unwe.bg/. След получаване на имейл, че сте приети, може да се запишете за първи курс, първи семестър по два начина: онлайн през уеб сайта http://priem.unwe ...
ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 27.4.2021 г. ... 27 май 2021 г. за студентите редовно обучение и на 5 юни 2021 г. за студентите дистанционно обучение, като достъпът е през бутоните за провеждане на онлайн изпит. Указанията и правилата въведени (по изключение) за летен семестър на учебната 2020/21 са обсъдени ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимен семестър на учебната 2019/2020 28.8.2019 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 16.09. - 27.09.2019 г. (по график) трети курс 2 30.09 - 03.10.2019 г. втори курс 3 04.10 - 09.10.2019 г. четвърти курс 4 10.10 - 11.10.2019 г. пети курс   Дистанционно ...
Важно за гласуването на студентите на изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г. 23.5.2019 г. ... кодекс избирател, който е студент редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. Гласуването се извършва след представяне на валидна лична карта, ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... ИСТТ предлага следните докторантски програми в редовна форма на обучение. Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... „Интелектуална собственост и бизнес“   Условия за кандидатстване По специалност Интелектуална собственост и бизнес могат да кандидатстват завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... (4,00).    Редовно обучение Самостоятелно ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... обучение - подаването на заявките е онлайн. Срокове за подаване на заявки, обявяване на основни данни, корекции и класиране: Подаване на заявки – от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.; Обявяване на основни данни – 27.04.2020 г.; Корекции в основните ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... такса   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   1 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 629,00 лв. 1.2 Поднаправление ...
Редовно и дистанционно обучение 13.1.2023 г. ... или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. Занятия се провеждат всяка седмица от семестъра по разписание. Графика ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 27.1.2020 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 11.02. - 14.02.2020 г. четвърти и пети курс 2 17.02 - 20.02.2020 г. трети курс 3 21.02 - 27.02.2020 г. втори курс 4 28.02 - 06.03.2020 г. първи курс   Дистанционно ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... поръчка Платено обучение Редовно обучение     Направление „Икономика“     Икономика и бизнес   Х Икономика с чуждоезиково обучение Х Х Икономика и управление с ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... и счетоводство с преподаване на английски език", редовно обучение, както и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините „Основи на финансите” и „Корпоративни финанси” се осъществява от катедрата пред студентите в ...
Обучение 24.4.2023 г. ... „Счетоводство“ (1 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.: Всички студенти от спец. "Счетоводство" (1 г.), ще изучават следните дисциплини: I семестър (зимен)  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИНАНСОВОТО ...
Специалности 27.4.2023 г. ... "Счетоводство" (2 сем. и 3 сем. - редовно обучение) 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (2 сем. - редовно обучение) 3. Специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" (2 сем. - редовно ...
Учебна практика 19.9.2023 г. ... С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Ръководителят на учебната практика съгласувано с Ръководителя на кат. "Счетоводство и анализ" за студентите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" за уч. 2023/2024 г. е доц. д-р Лилия Тодорова ...
Специалности 2.10.2023 г. ... Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" - ОКС "БАКАЛАВЪР" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ....................... НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 КУРС ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА-ПЕТКОВА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... поръчка Платено обучение Редовно обучение: Поднаправление "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... Редовно обучение:     Поднаправление "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... поднаправления Държавна поръчка  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 1. Професионално направление „Икономика“ 63 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 10 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение 11.2.2024 г. ... на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се ...
Специалност "Икономика на търговията" 2.5.2023 г. ... , специалност „Търговия“, редовно обучение, два семестъра и "Управление на търговски вериги", дистанционно обучение, два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и възможностите за реализация на завършилите ...
Конспекти за студенти от икономически специалности 15.2.2022 г. ... процес" за специалност "Публична администрация", редовно обучение, 4-ти курс Конспект "Дипломатическо и консулско право" - ...
Специалности 19.2.2016 г. ... по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 4 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... заетост на преподавателите в бакалавърска степен редовно обучение и 60 000 лв. в дистанционно обучение, 800 000 лв. за наднормативна заетост на преподавателите в магистърска степен редовно обучение и 230 000 лв. в дистанционно обучение.  Планираните разходи са законосъобразни и целесъобразни ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит. Бакалавърският план по „Политическа икономия” включва курсове по: философия на икономиката, ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се за студентите 15.10.2014 г. ... "магистър", приети по държавна поръчка, редовно обучение, за учебната 2014/2015 г., които са подали заявления в срок и имат успех 4,00 ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... обучение Срокове за записване Курс 1 13.02. - 17.02.2017 г. четвърти и пети курс  2 20.02 - 23.02.2017 г. трети курс 3 24.02 - 01.03.2017 г. втори курс 4 02.03 - 08.03.2017 г. първи курс     Дистанционно обучение За записване и ...
График за записване в трети курс след класиране по специалности 18.8.2022 г. ... се извършва само на място в УНСС!  За редовно обучение № Направление/поднаправление ден/месец     1. Направление „Политически науки“, поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, поднаправление „Икономика с ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... комуникации и информационни науки" - редовно обучение 976.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD Титуляр: УНСС Във вносната бележка за ...
Специалности 12.12.2023 г. ... . С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език  1. С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език  Специалности от летен семестър на 2023/2024 ...
Контакти 29.9.2023 г. ... – Бакалавър” - редовно обучение Отдел „Студенти – Магистър” - редовно обучение Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ Център за дистанционно обучение - София Регионален център ...
Класиране за общежитие 19.10.2012 г. ... студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г; II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително; III курс - ОКС ...
Специалности 28.8.2012 г. ... специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... на сайта на УНСС, Раздел "Магистри редовно обучение" Раздел "Магистри дистанционо обучение" Моля, спазвайте сроковете и си оставете известен резерв от време при подаване на документи за кандидатстване. В последните дни от срока се събират много кандидати и се чака дълго ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... Има такава възможност, но само за редовно обучение. Има възможност и за получаване на европейска стипендия. Общата сума на тези стипендии е над 200 лв. месечно. Съветваме ви да се обърнете за повече информация в сектор Стипендии на УНСС. Въпрос: Като магистър редовно ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили. Програмата предоставя съществени знания и практически умения в изключително ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... от предвидената в учебния план за редовно обучение. След успешно завършен втори курс студентите се класират в специалност от професионалното направление, в което са се обучавали. Вижте списък на направленията и специалностите ...
Прием 14.6.2016 г. ... обучение Дистанционно ...
Специалности в редовно обучение 6.7.2015 г. ... по ред  Специалности и специализации Редовно обучение,държавна поръчка Редовно обучение,срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 4 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация Х     Х     1 ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 22.1.2024 г. ... за специалности: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София От учебната 2018/2019 От учебната ...
Обучение 21.9.2016 г. ... етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит. Бакалавърският план по „Политическа икономия” включва курсове по: философия на икономиката, въведение в ...
Такси за обучение 10.1.2024 г. ... и информационни науки“   Редовно обучение Дистанционно обучение За всички специалности с преподаване на български език 2 000 евро (3 911,66 лева) 1 650 евро (3 227,12 лева) Езиков курс по български език 1 500 евро (2 933,75 ...
Обучение 10.6.2014 г. ... обучение Дистанционно обучение Магистри Редовно обучение Дистанционно обучение Докторанти Продължаващо ...

Новини

86 results found
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. 6.2.2024 г. ... 20.02.2024 г. в сектор "Бакалаври" - редовно обучение; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба. 2. Присъствена защита на Дипломни работи: 2.1. на студентите от специалност "Икономика и право", ОКС ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2024г. (понеделник) от 9 часа 17.1.2024 г. ... на дипломната работа на студентите от редовно обучение ще се проведе присъствено на 25.03.2024г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 17.1.2024 г. ... ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 19.02.2024г. (понеделник) от 09,00 часа до 11,00 часа в ТЦ.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си на официална церемония 14.12.2023 г. ... от специалност „Финанси", редовно обучение – Випуск 2023. На официалната трибуна бяха новоизбраният ръководител на катедра „Финанси“ доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Румен ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.12.2023 г. ... от специалност „Финанси", редовно обучение – Випуск 2023. На официалната трибуна бяха новоизбраният ръководител на катедра „Финанси“ доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Румен ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 8.11.2023 г. ... (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение). Приветствие към завършващите отправи Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в което членуват всички 260 общини. Тя подчерта, че за НСОРБ е голяма привилегия ...
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 7.11.2023 г. ... – редовно обучение, „Икономика“ – дистнционно обучение, „Макроикономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ от ОКС „бакалавър“,  и на студентите от ОКС ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 12.11.2023 г. ... (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение). Приветствие към завършващите отправи Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в което членуват всички 260 общини. Тя подчерта, че за НСОРБ е голяма привилегия ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... . Другите отличници-бакалаври, редовно обучение, които получиха своите дипломи са Димитрина Карагогушева, Кристина Стоянова, Албена Станева, Ралица Рачева, Александра Милева и Михаела Маринова. И двама бакалаври, дистанционно обучение, получиха своите отлични дипломи: ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... . Другите отличници-бакалаври, редовно обучение, които получиха своите дипломи са Димитрина Карагогушева, Кристина Стоянова, Албена Станева, Ралица Рачева, Александра Милева и Михаела Маринова. И двама бакалаври, дистанционно обучение, получиха своите отлични ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... на англ. език“, редовно обучение. Той е един от 60-те студенти, приети с най-висок бал в УНСС. „Бих искала да уверя всички първокурсници, че УНСС е мястото, където ще получат ценни знания и умения за бъдещата си професия. Вдъхновявайте се от ...
ДОЦ. Д-Р МОНИКА МОРАЛИЙСКА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" 25.8.2023 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ", РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? Магистърската програма“ Управление на международни проекти” стартира след приемането на страната за член в ЕС, насочена е за придобиване на ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ 25.8.2023 г. ... на международни проекти", редовно обучение, вижте тук https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26430/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html Повече за магистърската програма "Управление на ...
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“ 25.8.2023 г. ... МАРКЕТИНГ“ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2 СЕМЕСТЪРА), отговаря на въпроси за нея: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? Магистърската програма е една от малкото в България, в чийто фокус стои дигиталния ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 23.10.2023г. (понеделник) от 9 часа 6.8.2023 г. ...   Защитата на студентите от редовно обучение ще се проведе присъствено на 23.10.2023г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 5.8.2023 г. ... - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе присъствено на 19.09.2023г.  (вторник)  от 09,00 часа до 11,00 часа в Тестови Център .    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи м.ОКТОМВРИ 2023 г. 12.7.2023 г. ... 04.10.2023 г. в сектор "Бакалаври" - редовно обучение; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба. 2. Присъствена защита на Дипломни работи: 2.1. на студентите от специалност "Икономика и право", ОКС ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 18.5.2023 г. ... - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе присъствено на 30.06.2023г. /петък/ от 09,00 часа до 11,00 часа в ИЦ 1 .    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи юни/юли 2023 г. 17.5.2023 г. ... 28.06.2023 г. в сектор "Бакалаври" - редовно обучение; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба. 2. Присъствена защита на Дипломни работи: 2.1. на студентите от специалност "Икономика и право", ОКС ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.06.2023г. от 09,00 часа 5.5.2023 г. ...   Защитата на студентите от редовно обучение ще се проведе присъствено на 29.06.2023г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“  за определената дата и ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.03.2023г. от 09,00 часа 17.2.2023 г. ... дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.03.2023г. от 09,00 часа   Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ И МАРТ 2023 21.1.2023 г. ... специалностите в сектор "Бакалаври" - редовно обучение. 2. Присъствена защита на дипломни работи на студентите от специалностите "Макроикономически политики и пазари", "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 12.1.2023 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 27.02.2023 г. от 09,00 часа в Тестови център.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър". ...
Защита на дипломни работи през месец март 2023 г. 21.12.2022 г. ... . В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.03.2023 г. 2. В ЦДО – 15.03.2023 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа с подпис на научния ръководител; 2 снимки (паспортен формат); бележка с ...
СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА: Много ми помага аналитичното мислене, което придобих по време на обучението си по МИО 5.1.2023 г. ... ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" (редовно обучение, 3 семестъра) е 26 януари 2023 г. Учебния план, както и начина за кандидатстване, може да видите тук:  https://magistri.unwe ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" (редовно обучение, 3 семестъра) 5.1.2023 г. ... на специалността е да изгради база с познания и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности. Обучението е специализирано в областта на световната ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... администрация (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение), Публична администрация (ОКС „магистър“), Електронно управление (ОКС „магистър“) и Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС „магистър“). „Голяма ...
XXI-ият випуск на катедра „Публична администрация“ получи дипломите си на тържествена церемония 19.10.2022 г. ... администрация (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение), Публична администрация (ОКС „магистър“), Електронно управление (ОКС „магистър“) и Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС „магистър“). „Голяма ...
Oфициалното връчване на дипломите на студентите от катедра „Икономикс“ 7.10.2022 г. ... завършили специалностите:„Икономика“ – редовно обучение, „Икономика“ – дистнционно обучение, „Макроикономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ от ОКС „бакалавър“,  и на студентите от ОКС ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа 8.8.2022 г. ... работа.     Защитата на студентите от редовно обучение ще се проведе присъствено на 10.10.2022г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“  за определената дата и час за ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "бакалавър" 27.7.2022 г. ... желана специалност - “Икономика на туризма”, редовно обучение на [email protected].  След получаване на имейл, че сте приети, може да се запишете за първи курс, първи семестър по два начина:  онлайн през уеб сайта  http://priem.unwe ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... на документи е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
Зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци 15.7.2022 г. ... вниманието на зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение! Те трябва да плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022 12.7.2022 г. ... на специалностите в сектор "Бакалаври" - редовно обучение. 2. Присъствена защита на дипломни работи на студентите от специалностите "Макроикономически политики и пазари", "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 07.10.2022 г. от ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 8.7.2022 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 26.09.2022 г. от 09,00 часа в Тестови център.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър". ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... на документи е: 1. в отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.06.2022 г. 2. В ЦДО – 17.06.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022 22.6.2022 г. ... на специалностите в сектор "Бакалаври" - редовно обучение. 2. Присъствена защита на дипломни работи на студентите от специалностите "Макроикономически политики и пазари", "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.Дата на изпита: 24.06.2022 г. от ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение 20.4.2022 г. ... на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от дипломантите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Ковачева на следните дати:    25.05.2022г. (сряда) от 10 до 12 ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.06.2022г. 7.4.2022 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 28.06.2022г. /вторник/  от 09,00 до 11,00 часа в Тестови център и Библиотека. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. 19.1.2022 г. ... , ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата сесия ...
Отворен е приемът в магистърска програма "Дигитален маркетинг", 2 семестъра 7.1.2022 г. ... "Дигитален маркетинг", 2 семестъра, редовно обучение. Цели на обучението: Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя цели да надгради и развие дигиталните знания и умения за създаването и ...
График-Разпределение по Зали и Часове на явяващите се студенти на присъствен Държавен изпит на 20.09.2021г. 17.9.2021 г. ... , ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение Указания за Студентите         = Студентите се явяват на присъствен Държавен изпит със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.       = Студентите се явяват ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение 20.7.2021 г. ... на специалността в отдел "бакалаври" (редовно обучение).   Моля да следите съобщенията в блога на катедрата, тъй като през м.септември (след 20.09.2021г.), ще се проведе on-line консултация (в MS TEAMS), относно предстоящия ДИ – на която можете да поставите Вашите въпроси ...
Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център. 9.7.2021 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър".   Определеният срок ...
Проведена информационна среща за 3 курс специалност "Публична администрация" относно ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 23.4.2021 г. ... специалност „Публична администрация", редовно обучение, относно преддипломните стажове ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на семестъра, който приключва на 15.05.2021 г ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... , ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 18.12.2020 г. ... магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м. Март 2021 г., м. Юли 2021 г. и м. Октомври 2021 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Пълната отличничка по счетоводство Габриела Димчева получи дипломата си от ректора 12.11.2020 г. ... , ОКС “бакалавър”, редовно обучение, пълната отличника на випуска, който се дипломира през тази година (на снимката долу).   Дипломантката получи и грамота за отличен успех, както и парична награда в размер на 1 000 лв. На церемонията ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2020 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 22.9.2020 г. ... ще се  проведе  в един ден  на 12.10.2020 г. /понеделник/ от 09,00 часа. РЕЦЕНЗИИТЕ се получават /положителни и отрицателни/ на следните ...
На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър 8.10.2020 г. ... , които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра или 1/3 от лекционния курс ще се провеждат онлайн . За откриването на ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... , ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение  през м.07.2020г.        Държавният изпит ще се проведе в периода между 06.07. – 12.07.2020г.    Молби  и  снимки се приемат на място в университета.   Определеният ...
Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.5.2020 г. ... на дипломните работи, която не беше проведена на 30 март 2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение, ще бъде проведена онлайн в платформата Microsoft Teams на 19 май 2020 г. от 9.00 часа. График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... комуникации" - 3 сем., ОКС-Магистър - редовно обучение и ОКС-Магистър - дистанционно обучение-София се отлагат за неопределено време. Новите дати за провеждане на държавни изпити и защити на магистърски тези ще бъдат определени допълнително след Заповед на Ректора на УНСС. ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 16.3.2020 г. ... с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на 23.03.2020г. на информационното табло в 10,00 часа и по изключение на електронната страница на катедрата.   Дипломантите получили отрицателни рецензии не се допускат до защита на дипломна ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 29.11.2019 г. ... специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 часа. Списък с недопуснатите /отрицателни ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... специалност, която предлагаме в редовно обучение, е „Политика и бизнес“. Както показва наименованието й, тя предлага квалифицирани знания за сложните взаимовръзки между тези две много актуални и много сложни сфери на обществения живот. Бих искала да посоча, че ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Септември 2019г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати:   24.09.2019г. ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... с преподаване на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади бяха свързани с представяне на резултати от първия етап на проекта.    Доц. ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... с преподаване на английски език”, редовно обучение, ОКС „Бакалавър”, 3-ти курс, УНСС – Богомила Корманова, Стоян Тушинов и Божидар Димитров. Всички изнесени доклади са посветени на изключително актуалната тема на научноизследователския проект – ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... към катедра „Финанси“ - редовно обучение     Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с недопуснатите /отрицателни ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ 30.11.2018 г. ... “Финансов контрол”, редовно обучение, и на магистрите от специалностите  “Финансов контрол и финансово право”, и “Одитинг”. В аула „Максима“ Бъдете честни със себе си. Преди да си кажете, че не ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 15.10.2018 г. ... към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  30.10.2018 г. от 08,30 часа.   Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде ...
Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 18.9.2018 г. ... на готовите дипломни работи за защита през м.Октомври 2018 г.   Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните дати: 25.09.2018г. / вторник ...
График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г. 11.5.2018 г. ... към катедра „Финанси“ - редовно обучение      Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12 ...
Випуск 2017 на специалностите „Международни отношения”, „Европеистика” и „Национална сигурност” се дипломира 12.12.2017 г. ... и „Национална сигурност”, редовно обучение. Абсолвенти На събитието присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултета "Международна икономика и политика", доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения”, ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2017/2018 година. Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на ...
Магистрите и бакалаврите от „Регионално развитие“ се дипломираха 22.12.2016 г. ... връчване на дипломите на успешно завършилите редовно обучение бакалаври и магистри от специалност „Регионално развитие“ и магистрите дистанционно обучение  „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“ се проведе в зала ...
Информационна среща с работодателски организации по проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 7.10.2016 г. ... обхват на практиките за студентите редовно обучение в София, Пловдив и Хасково. Сега има регистрирани 30 академични наставници за провеждане на практическо обучение на 450 студенти от УНСС, посочи доц. Кирилов и очерта перспективата от следващите дейности. Доц. Росен ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... дипломирани на 31.03.2016 г. магистри - редовна форма от специалностите: Финанси със спец."Банково дело и международни финанси", Банково дело и международни финанси, Публични финанси, Финанси със спец. " Публични финанси ", Финанси ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... . Той посочи, че в бакалавърската степен, редовно обучение, е постигнат оптимумът с годишен прием около 4200 студенти. През последната година забелязахме засилен интерес към дистанционното обучение  и затова отправихме искане към НАОА за увеличаване на академичния капацитет на ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... преподавател. През тази година 65 бакалаври редовно обучение пожелаха да се прехвърлят в дистанционна форма, което ни дава основание да разширим дистанционното обучение и така да постигнем оптимално съотношение между двете форми, категоричен бе ректорът. Резултатите от проект „Развитие ...
Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра 9.2.2023 г. ... 1,5 години – 3 семестъра, редовно обучение  (модулно); 16 дисциплини – 10 задължителни и 6 избираеми. Задължителните дисциплини обхващат въпроси и осигуряват необходимите знания в области като ядрени технологии, правна рамка на използването им, превенция и ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... - за неикономисти. Приемът е 25 студенти в редовно обучение от два семестъра и 25 души за редовно обучение от три семестъра. В магистърските програми на факултет „Международна икономика и политика" се използват практически ориентирани методи на обучение, като програмите акцентират и ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... да са редовни докторанти или студенти редовно обучение магистърска степен в акредитирани висши училища в страната или в чужбина, с подходящи за БНБ специалности; 3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) ...

Предстоящо

264 results found
Защита на магистърски тези – специалност „Мениджмънт на образованието“ – редовно обучение 26.2.2024 г. ...              До защита на дипломните работи се допускат студентите, които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили одобрение от научния ръководител.          До защита на дипломни работи ...
Държавният изпит за студенти специалност "Регионално развитие", ОКС "Бакалавър" 20.2.2024 г. ... специалност "Регионално развитие" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 28.03.2024 г. (сряда) от 10:00 часа, зала 208 в ИСК. Внимание!За допускане до държавен изпит е необходимо: 1) Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2) Всички оценки от следването Ви да са ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- редовно обучение 20.2.2024 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", редовна форма на обучение, ще се проведе на 28.03.2024 г. от 12:00 часа, зала 208 в ИСК. Внимание! За целта най-късно до 15.03.2024 г ...
Защити на магистърски тези през месец МАРТ 2024г. 23.1.2024 г. ... тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра, специалност „Управленско ...
Държавни изпити през месец МАРТ 2024г. 23.1.2024 г. ... за ОКС-Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 15 март 2024г. /петък/ от 10.00 часа в ИЦ 1 - корпус К, на УНСС. 2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ и  ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 17.1.2024 г. ... и социално дело“ /редовно обучение/ Предаването на дипломните работи е на 21.02.2024г. (сряда). Получаването на рецензиите е на 19.03.2024г. (вторник). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.03.2024г. (сряда) ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 17.1.2024 г. ... на човешките ресурси“  /редовно обучение/ Предаването на дипломните работи е на 21.02.2024 г. (сряда). Получаването на рецензиите е на 20.03.2024 г. (сряда). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 21.03.2024 г. (четвъртък) ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 17.1.2024 г. ... „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 19.02.2024г. (понеделник) от 09,00 часа до 11,00 часа в ТЦ.     Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" редовно обучение 9.1.2024 г. ... език" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение  в зала 1039. Желащите да се явят на държавен изпит трябва да се явят на гише № 13 в отдел "Студенти" - редовно обучине в периода 19.02.24  до 22.02.24 г включително за проверка на студенското положение и ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 9.1.2024 г. ... ОКС "Бакалавър" редовно обучение . Изпита ще се проведе в "Изследователски център № 1 Корпус "К" на УНСС. Желаещите , които ще се явяват на държавен изпит трябва да се явят за проверка на студенското положение и подаване на молба за явяване на ...
Защита на дипломни работи през месец март 2024 г. 20.12.2023 г. ... "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - до 11.03.2024 г. 2. В ЦДО - на 11 и 12.03.2024 г ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 1.12.2023 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 11.03.2024 г. (понеделник) от 12.00 ч. в Изчислителен център 1 на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ 22.11.2023 г. ... книга:   редовно обучение в отдел „Студенти - Магистър“, дистанционно обучение в ЦДО. За дипломираните магистри през 2023 г., които вече са получили своите дипломи от отдел „Студенти - Магистър“  и ЦДО, но ...
Връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ 11.12.2023 г. ... в дипломната книга:   редовно обучение в отдел „Студенти - Магистър“ дистанционно обучение в ЦДО             на 15 декември 2023г. от 14.00ч. до 15.00ч.  преди церемонията. За ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси", редовно обучение 6.11.2023 г. ... ОКС „бакалавър" – редовно обучение, дипломирали се през м. юли и м. октомври 2023 година. Важно! Преди официалната церемония между 9.00 и 12.00 ч. на 12 декември 2023 г. дипломантите от специалност „Финанси", ОКС ...
Връчване на дипломите на студентите от специалност "Финанси", ОКС "Бакалавър" – редовно обучение, дипломирали се през м. юли и м. октомври 2023 година 2.11.2023 г. ... , ОКС "Бакалавър" – редовно обучение, дипломирали се през м. юли и м. октомври 2023 година. Важно !!!   Преди официалното връчване между 09,00 ч. и 12,00 ч. на 12.12.2023г. дипломантите трябва да се явят в отдел ...
Тържествена церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 24.10.2023 г. ... „бакалавър“ - редовно обучение) „Публична администрация” (ОКС „магистър“) „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС „магистър“). Важна информация За ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 12.10.2023 г. ... , ОКС „бакалавър“, редовно обучение.  ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение, е необходимо да положат подпис в ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство", редовно обучение и магистрите от специалност „Счетоводство" и всички специализации 12.10.2023 г. ... , ОКС „бакалавър“, редовно обучение  и специалност „Счетоводство“, ОКС „магистър“ и всички специализации. ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Счетоводство“, ОКС „бакалавър“ ...
ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ ОКС "БАКАЛАВЪР" НА СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗАВЪРШИЛИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2023 Г. 10.10.2023 г. ... ОКС „бакалавър“, редовно обучение завършили   през месец юли 2023 г. ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 26.10.2023 г. ... (ОКС „бакалавър" - редовно обучение) Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 27.10.2023 г. ... (ОКС „бакалавър" - редовно обучение) Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва ...
Тържествено връчване на дипломи 3.10.2023 г. ... „Бакалавър“ - редовно обучение) „Публична администрация” ((ОКС „Магистър“) „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС „Магистър“) Важна ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година 31.8.2023 г. ... . добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2023\2024 година. Кандидатите за именните стипендии  и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за студентите в редовна форма на обучение, завършващи магистърски специалности на катедра "Финанси" 6.8.2023 г. ... на студентите от редовно обучение ще се проведе присъствено на 23.10.2023г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 5.8.2023 г. ... - редовно обучение ще се проведе присъствено на 19.09.2023г.  (вторник)  от 09,00 часа до 11,00 часа в Тестови Център .    Явяването на Държавен изпит става въз основа на ...
Защити на магистърски тези през месец ОКТОМВРИ 10.7.2023 г. ... . Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра, специалност „Управленско консултиране“ ...
Държавни изпити през месец ОКТОМВРИ 10.7.2023 г. ... администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 05.10.2023г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Тестовия център 1, на УНСС. Изпитната комисия ще бъде определена в началото на новата учебна 2023/2024 година. 2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 6.7.2023 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 25.09.2023 г. (понеделник) от 9.00 ч. в Изчислителен център 1 на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 18.5.2023 г. ... - ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе присъствено на 30.06.2023г. /петък/ от 09,00 часа до 11,00 часа в ИЦ 1 .    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър". ...
Защита на дипломни работи на студентите от редовно обучение на всички магистърски специалности на катедра "Финанси" 5.5.2023 г. ... на дипломни работи на студентите от редовно обучение на всички магистърски специалности на катедра "Финанси" ще се проведе присъствено на 29.06.2023г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Защити на дипломни работи за студентите от специалност "Икономика на човешките ресурси" (редовно обучение) - юли 2023 г. 19.4.2023 г. ... студенти, Предаването на дипломните работи е на 15.06.2023г. (четвъртък). Получаването на рецензиите е на 5.07.2023г. (сряда). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 6.07.2023г. (четвъртък) ...
Защити на дипломни работи за студентите от специалност "Застраховане и социално дело" - юли 2023 г. 19.4.2023 г. ... „Застраховане и социално дело“ (редовно обучение) Уважаеми студенти, Предаването на дипломните работи е на 15.06.2023г. (четвъртък). Получаването на рецензиите е на 6.07.2023г. (четвъртък). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 7.07.2023г. (петък) ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 6.4.2023 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в Изчислителен център 1 на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство" 5.7.2023 г. ... на специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение. ВАЖНО: Всички студенти, които ще бъдат включени в изпитния протокол трябва да се явят в отдел "Студенти" гише № 14 . Срока за проверка на студенското положение от 11.09.2023 г. до 14.09.2023 г. включително. Всички студенти трябва ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство" 2.3.2023 г. ... на специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение. ВАЖНО: Всички студенти трябва да се явят за проверка  в  отдел "Студенти" на гише № 14 в периода 21.06.2023 г. до 27.06.2023 г. включително. Студентите трябва да бъдат в 8.30 ч. пред тестовия център ...
Защита на дипломни работи на студентите от редовно обучение на всички магистърски специалности на катедра "Финанси" 17.2.2023 г. ... на дипломни работи на студентите от редовно обучение на всички магистърски специалности на катедра "Финанси" ще се проведе присъствено на 27.03.2023г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Отчитане на преддипломни стажове 3.2.2023 г. ... на обучение Отговорник 234 Редовно обучение, 4-ти курс  гл. ас. д-р Илия КЕРЕЗИЕВ  е-mаil: [email protected] 937 Дистанционно обучение - София, 4-ти курс  ас. д-р Станимир СТАМАТЕВ  е-mаil: sstamatev@unwe ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2023г. 6.6.2023 г. ... . Защити на магистърски тези за ОКС-Магистър - редовно обучение, специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., спец. „Бизнес администрация“ със спец. „Висш мениджмънт“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Управленско консултиране“, специалност ...
Защити на дипломни работи на студентите от специалност "Икономика на човешките ресурси" (редовно обучение) - март 2023 г. 13.1.2023 г. ... „Икономика на човешките ресурси“ /редовно обучение/ през месец март 2023 г. Предаването на дипломните работи е на 24.02.2023г. (петък) в катедрата. Получаването на рецензиите е на 21.03.2023г. (вторник). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 22.03.2023г. (сряда) ...
Защити на дипломни работи на студентите от специалност "Застраховане и социално дело" - март 2023 г. 13.1.2023 г. ... „Застраховане и социално дело“ /редовно обучение/ през месец март 2023 г. Предаването на дипломните работи е на 24.02.2022г. (петък) в катедрата. Получаването на рецензиите е на 23.03.2023г. (четвъртък). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 24.03.2023г. (петък) ...
Кандидатстване в ОКС Магистър, прием януари 12.1.2023 г. ... на продажбите в търговията, редовно обучение, 2 семестъра! Приемът се извършва с конкурс по документи, а срокът за подаване е до 26 януари 2023 г.  Обявяване на класиране: 30.01.2023 г. Записване на новоприети студенти: 01 – 10.02.2023 г., вкл. За повече ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 10.1.2023 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 27.02.2023 г. от 09,00 часа в Тестови център.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър". ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 22.11.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 06.03.2023 г. (понеделник) от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ 29.11.2022 г. ... ноември 2022 г. от 14.00 до 15.00 ч.: за редовно обучение в отдел „Студенти - Магистър“ за дистанционно обучение в ЦДО            Дипломираните магистри през 2022 г., които вече са получили своите дипломи от отдел „Студенти - ...
Връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“, специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ 29.11.2022 г. ... да се подпишат в дипломната книга:   редовно обучение в отдел „Студенти - Магистър“ дистанционно обучение в ЦДО             на 30 ноември 2022г. от 14.00ч. до 15.00ч.  преди церемонията. За дипломираните ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 3.11.2022 г. ... развитие (ОКС „бакалавър" - редовно обучение) Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва задължително ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 20.10.2022 г. ... развитие (ОКС „бакалавър" - редовно обучение Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва задължително да се ...
Официално връчване на дипломите на студентите от специалност "Финанси", редовно обучение 17.10.2022 г. ... връчване на дипломите на студентите от специалност "Финанси" ще се проведе на 31.10.2022 г. от 14 часа в аула "Максима". Необходимо е студентите да положат подпис в отдел "Бакалаври" на гише № 13 в срок до 21.10.2022 г., а от 26 до 28.10.2022 г. - да положат подпис ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" редовно обучение 17.1.2023 г. ... "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" редовно обучение ще се проведе на 28.02.2023 г./вторник/ в Тестовия център на УНСС.  Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва да попълнят молба на гише № 13 и на гише № 14 - отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" в ...
Връчване на дипломи 15.11.2023 г. ... .30 ч. в отдел „Магистри“, редовно обучение, за подпис в дипломната книга. На неподписалите се няма да бъдат връчени дипломи ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.10.2022 г. ... (ОКС „бакалавър“ - редовно обучение) Публична администрация (ОКС „магистър“) Електронно управление (ОКС „магистър“) Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ (ОКС ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, редовно обучение 28.10.2022 г. ... - ОКС „бакалавър“, редовно обучение. ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение  е необходимо да положат подпис върху ...
ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ ОКС "БАКАЛАВЪР" НА СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 4.10.2022 г. ... ОКС „бакалавър“, редовно обучение   през 2022 г.  ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение  е необходимо да ...
Тържествено връчване на дипломи 17.10.2022 г. ... (ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение) „Публична администрация“ (ОКС „Магистър“) „Електронно управление“ (ОКС „Магистър“) „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“ ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Счетоводство“ и всички специализации, редовно обучение 30.9.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“, редовно обучение  и специалност „Счетоводство“, ОКС „магистър“ и всички специализации  през 2022 г.  ВАЖНО! Дипломантите от специалност „Счетоводство“, ОКС ...
ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ ОКС "БАКАЛАВЪР" НА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОКС "МАГИСТЪР" СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО" И ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 25.10.2022 г. ... ОКС „Бакалавър“ редовно обучение  и ОКС „Магистър“ спец. „Счетоводство“  и всички специализации  от випуск 2022 г.   ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“ ОКС „БАКАЛАВЪР“ ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година 7.9.2022 г. ... по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.  Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година 31.8.2023 г. ... по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година. Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 7.8.2022 г. ... на дипломните работи на студентите от редовно обучение в специалностите, водени от катедра "Финанси", ще се проведе присъствено на 10.10.2022г. от 09,00 часа в сградата на УНСС. График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 2022 г. 26.7.2022 г. ... е: 1. В отдел "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 14.10.2022 г. 2. В ЦДО – 17.10.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 18.7.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ НА      СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО - 18 ОКТОМВРИ 2022 г. ОТ 9,00 Ч ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 8.7.2022 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 26.09.2022 г. от 09,00 часа в Тестови център.    Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър". ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 28.6.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 17.10.2022 г. (понеделник) от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- редовно обучение (два семестъра) 27.9.2023 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", редовна форма на обучение, ще се проведе на 17.10.2023 г. от 09:00 часа, зала 3032. Внимание! За целта най-късно до 09.10.2023 г. трябва да депозирате: - в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "БАКАЛАВЪР" - редовно обучение 27.9.2023 г. ... развитие" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2023 г. (вторник) от 09:00 часа, зала ПО34. Внимание!За допускане до държавен изпит е необходимо: 1) Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2) Всички оценки от ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 18.4.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 12.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... "Студенти - Магистър" (редовно обучение) - 13.06.2022 г. 2. В ЦДО – 17.06.2022 г.   Необходими документи: копие на първата страница на дипломната работа; 2 снимки (паспортен формат); студентска книжка с печат от ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, МИО - редовно обучение - 28 ЮНИ 2022 27.5.2022 г. ...                                             &n ...
Защити на дипломни работи за специалност "Здрвословни и безопасни условия на труд" - юни 2022 г. 12.4.2022 г. ... условия на труд“, редовно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.06.2022г. (понеделник) от 14.00 ч. в зала 2055 ...
Защити на дипломни работи за специалност "Застраховане и социално дело" - юни 2022 г. 12.4.2022 г. ... и социално дело“, редовно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.06.2022г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала 3006 ...
Защити на дипломни работи за специалност "Икономика на човешките ресурси" - юни 2022 г. 12.4.2022 г. ... на човешките ресурси“, редовно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните работи ще се проведе на 20.06.2022г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала 4005 ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 7.4.2022 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 28.06.2022г. /вторник/  от 09,00 до 11,00 часа в Тестови център и Библиотека. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Защита на магистърски тези 30.3.2022 г. ... магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра ще се проведе на 24.06.2022г. ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. 19.1.2022 г. ... „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г. След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 18.1.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 21.03.2022 г. (понеделник) от 12.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, МИО - редовно обучение 4.1.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 31.1.2022 г. ... - 2 сем., за ОКС-Магистър - редовно обучение ще се проведат на 17.03.2022г. /четвъртък/, от 14.30 часа, зала 4024 2. Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Местно самоуправление“ - 2 сем. и „Управление на миграционните ...
Държавен изпит - октомври 2022 8.7.2022 г. ... за ОКС-Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 07.10.2022г. /петък/ от 11.00 часа в Тестовия център на УНСС. 2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ и  “Мениджмънт и администрация“ за ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2021-2022 година 3.9.2021 г. ... от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2021/2022 година. Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във ...
Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 17.9.2021 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021 г. от 09,00 часа в Тестови център.        Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 7.7.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 11.10.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе присъствено на 01.07.2021г. от 14,00 часа в Тестови център.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ за студенти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... на магистърските тези на ОКС "Магистър" редовна форма на обучение - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" - два семестъра ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10:00 часа в зала П034.  До 07.06.2021 г. дипломантите трябва да се явят в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... в срок до 25.06.2021 г. всеки студент редовно обучение трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЯВИ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - БАКАЛАВЪР, гише №18 "Регионално развитие" със: 1. Заявление за допускане на държавен изпит. 2. Две снимки /размер 45/35мм/ ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 8.7.2022 г. ... на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра и специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра ще се проведе на 07.10.2022г. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 24.6.2021 г. ... за ОКС-Бакалавър - редовно обучение да се проведе присъствено на 25.06.2021г. /петък/ от 14.00 часа в Тестовия център на УНСС.  2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 31.5.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен ...
На вниманието на студентите от трети курс на спец. "Счеоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 22.4.2021 г. ... студенти, В срок от 10.05.2021 г до 10.06.2021 г. на ОКС "Бакалавър" в обучение е публикувана молба като прикачен фаел  за избираемите дисциплини за 4 курс на учебната 2021/2022 г. Молбите да се изпращат на ел. поща на Анелия Петрова - административен секретар на кат. "Счетоводство и анализ", а ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, катедра "МИО и бизнес" - редовно обучение 15.6.2021 г. ... срок за предаване на готовите магистърски тези: 17 юни 2021 г. Забележка: За специалност "Теория и практика на валутната търговия Форекс", защитата ще се проведе на 1 юли 2021 г. от 14,00 ч. Защитата е присъствена. Залите ще се обявят допълнително. от ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. МАРТ 12.3.2021 г. ... спец. “Висш мениджмънт“ за ОКС-Магистър - редовно обучение и ДО-София ще се проведат на 18.03.2021г. /четвъртък/, от 12.30 часа.    2. Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Бизнес комуникации“ за ОКС-Магистър ще ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. МАРТ 31.1.2022 г. ... и администрация“, за ОКС-Бакалавър - редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведе на 18.03.2022г. /петък/, от 10.00 часа в Тестовия ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. МАРТ 23.2.2021 г. ... спец. “Висш мениджмънт“ за ОКС-Магистър - редовно обучение и ДО-София ще се проведат на 18.03.2021г. /четвъртък/, от 12.30 часа в зала 2029.   2. Защитите на магистърски тези на студенти от специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Бизнес комуникации“ за ...
Консултационни часове на индидуалните магистрите от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 12.2.2021 г. ... форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на семестъра, който приключва на 15.05.2021 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" 20.3.2021 г. ... oт 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г., всеки студент редовно обучение трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЯВИ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - БАКАЛАВЪР, гише №18 "Регионално развитие" със: 1.Заявление за допускане на държавен изпит. 2. Две снимки /размер 45/35мм/. Студентите дистанционно обучение трябва да попълянт и ...
ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 22.3.2021 г. ... НА ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: Маркетинг, редовно обучение Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, редовно обучение Маркетинг със специализация "Бранд мениджмънт“, редовно обучение 26.03.2021 г. НАЧАЛО: 09:00 ч. https://teams.microsoft ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... Бакалавър, от специалности: „Маркетинг“, редовно обучение „Прогнозиране и планиране“, редовно обучение „Маркетинг и стратегическо планиране“ (с обучение на английски език), редовно обучение  Държавните изпити ще се проведат на 12 март 2021 г. Държавните изпити ще ...
Защити магистри - Публична администрация 29.1.2021 г. ... г. 09:00 зала 5022 Важно! Магистри, редовно обучение: До 12.03.2021 г.трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки (45/35 мм); 3 ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... служебната му поща. 3)    ЗА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: В периода 15-25.03.2021 г. трябва да подадете на място в отдел „Студенти-Бакалавър“ заявление за допускане до държавен изпит и снимки за официален документ (размер 45/35 мм, 2 бр.). 4)    ЗА СТУДЕНТИ ...
УСЛОВНА СЕСИЯ: 26.01.2021 г., 9:00 ч. 24.1.2021 г. ... към срещата за условните изпити по: 1. Маркетинг (редовно обучение; дистанционно обучение София; дистанционно обучение Хасково) 2. Продуктова политика (редовно обучение; дистанционно обучение София) 3. Ценова политика 4. Комуникационна политика 5. Потребителско поведение (редовно обучение; ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... , ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.   След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата сесия ...
30.10.2020: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 28.10.2020 г. ... на обучение_форма на обучение /редовно обучение - РО; дистанционно обучение - ДО/ (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем_ДО). Без изпратен файл с магистърската теза дипломантът не може да бъде допуснат до защита. от 13 до 20.10.2020 (включително) ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година 14.9.2020 г. ... години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020\2021 година. Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във фондация ...
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана) 25.9.2020 г. ... в катедра „Управление“ за ОКС-Магистър редовно обучение, ДО-София и ДО-Хасково ще се проведат на 06.10.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 2058 на УНСС (присъствено съгласно заповед  номер 1893 от 11.09.2020 г. на ректора на УНСС) Крайният срок за предаване на заявления за избор ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в Тестови център Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" . Определеният срок за подаване на заявления и снимки за явяване на ...
Резултати от държавен изпит юли 2020 8.7.2020 г. ... тук 14:00 - начало на Държавен изпит за студентите от Редовно обучение и Чуждестранни студенти 15:30 - Край на Държавен изпит за студентите от Редовно обучение и Чуждестранни студенти 16:00 - Публикуване на точките от изпита, започнал в 14:00 17:30 - Публикуване на оценките от изпита, започнал в 14:00 - ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 25.6.2020 г. ... "Финанси" – ОКС „Бакалавър", редовно обучение, ще се проведе на 10 юли от 10.00 часа онлайн в платформата Microsoft Teams ...
Защита на дипломни работи – м.Юли 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 2.7.2020 г. ... 6 юли 2020 г. от 9.00 часа ще бъде проведена Защита на дипломни работи онлайн в платформата Microsoft Teams. График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  1-ва комисия от ...
Консултация и процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация 8.7.2020 г. ... студенти, подлежащи на държавен изпит (редовно обучение, дистанционно обучение, ДО Хасково) ще получат линк в системата webstudent за изпитната стая и се явяват в както следва: -       Дистанционно обучение – София и Дистанционно обучение – ...
29.10.2020: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 28.10.2020 г. ... на обучение_дорма на обучение /редовно обучение - РО; дистанционно обучение - ДО/ (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем_РО). Без изпратен файл с магистрската теза сипломантът не можев да бъде допуснат до защита. до 16.10.2020 (включително) – ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... АДМИНИСТРАЦИЯ“ - ОКС-БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ   НА 08.07.2020Г. /СРЯДА/, ОТ 14.00 ЧАСА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ СВЪРЗАНИ СЪС САМОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 26.6.2020 г. ... - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 09.07.2020Г. /ЧЕТВЪРТЪК/, ОТ 9.00 ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 6.4.2022 г. ... специалност "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - Редовно обучение! Държавният изпит ще се проведе на 28.06.2022 г./вторник / от 12.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти в деня на държавния изпит трябва ДА НОСЯТ ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ.   За подаване на заявления ...
Държавен изпит, специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 30.6.2020 г. ... изпит ще се проведе на 06.07.2020 г. За редовно обучение: 9.00ч. в MS Teams. За дистанционно обучение: 13:00 в MS Teams.   Достъпът до държавния изпит ще бъде САМО ПРЕЗ СЛУЖЕБНИТЕ ВИ ПОЩИ (с разширение @unwe.bg). Активирайте ги още сега през ...
Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.5.2020 г. ... на дипломните работи, която не беше проведена на 30 март 2020 г. във връзка с въведеното извънредно положение, ще бъде проведена онлайн в платформата Microsoft Teams на 19 май 2020 г. от 9.00 часа. График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези" за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" и "ССПС" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение 28.4.2020 г. ... обявен за защита.   Линк за 18 и 19 май, Редовно обучение https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcxMTE3ZWQtNzdmZS00ZWU2LTkxNzgtNjBiNjQwMTRhYWIw%40thread ...
ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 7.4.2020 г. ... МЕНИДЖМЪНТ“ - 2 И 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН НА 25.04.2020г., ОТ 10.00 ЧАСА  Рецензии ще получите на e-mail на 24.04.2020г ...
ПРОМЯНА В ДАТА ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ/ 15.3.2020 г. ... колеги, Със Заповед № 631/13.3.2020 г. на ректора проф. д-р Димитър Димитров СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА ПЕРИОДА 13.3.2020 – 29.3.2020 Г.  (https://www.unwe.bg/Uploads/Main/2d3fd_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-631.pdf).  В ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 18.3.2022 г. ... с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение. Заявление за допускане до държавен изпит през м. юни 2022 г. се приемат на гише 13 - отдел "Студенти"  от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. включително ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.3.2020 г. ... КОМУНИКАЦИИ“ - 3 СЕМЕСТЪРА, ОКС-МАГИСТЪР-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОКС-МАГИСТЪР ДО-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 24.03.2020г., от 10.00 часа, в зала 3002   Краен срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител - 31.01.2020г. Краен срок за предаване на ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство". 27.2.2020 г. ... ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,    СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ И СПЕЦ. „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“, „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“ И „СЧЕТОВОДСТВО И ...
Държавен изпит за редовно обучение /бакалaври/ - 6 март 2020 г. 8.1.2020 г. ... ИЗПИТ   за специалности в Редовна форма на обучение: “МАРКЕТИНГ”  “МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ” /с преподаване на англ.език/ “ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”   6 март 2020 година 9.00 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 12.11.2019 г. ... език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 14 и да представят бележка от библиотеката на УНСС, че не дължат учебници, и да положат подпис  в  дипломната книга на  3 декември от ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 12.11.2019 г. ... ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“ гише № 14 и да представят бележка от библиотеката на УНСС, че не дължат учебници и да положат подпис  в  дипломната книга на  03 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите „Финансов контрол”, „Финансов контрол и финансово право“, „Одитинг“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 30.10.2019 г. ... - ОКС „бакалавър”, редовно обучение, и специалности „Финансов контрол и финансово право”,  „Одитинг” и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ - ОКС „магистър” ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство“, редовно обучение 17.10.2019 г. ... , ОКС „бакалавър“, редовно обучение, випуск 2019. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите в срок от 27 ноември до 02 декември е необходимо да представят в отдел „Студенти“, гише № 14, бележка от библиотеката на УНСС, че не дължат учебници и да положат подпис ...
Връчване на дипломи на специалност "Счетоводство" 12.11.2019 г. ... "Счетоводство" ОКС "Бакалавър" - редовно обучение випуск 2019 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите в срок от 27.11.2019 г. до 02.12.2019 г. е необходимо да представят в отдел "Студенти" гише № 14 бележка от библиотеката на УНСС, че не дължат учебници и да положат подпис в дипломната ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Публична администрация“ 16.10.2019 г. ... с преподаване на английски език“, редовно обучение - ОКС „бакалавър“, „Публична администрация“, редовно обучение, „Електронно управление“, редовно обучение - ОКС „магистър“, „Публична администрация“ със ...
Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 часа. Списък с недопуснатите /отрицателни ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 1.10.2019 г. ... ТЕЗИ   ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“,  СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ “ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ и СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 3.9.2019 г. ... от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2019\2020 година. Кандидатите за именните стипендии на фондация „Еврика“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Септември 2019г.   => След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, м.ОКТОМВРИ 2019г. 9.7.2019 г. ... м.ОКТОМВРИ 2019г. на ОКС-БАКАЛАВЪР - редовно обучение - София и ОКС-БАКАЛАВЪР - дистанционно обучение - София и Хасково ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 02.10.2019г. от 10.00 часа в ТЕСТОВИЯ ЦЕНТЪР на ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 27.6.2019 г. ... "Счетоводство" ОКС Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 10.07.2019 г. /сряда/от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС . Всички студенти, които ще се явяват на държавен изпит трябва задължително да отидат на гише 14 в Отдел студенти и да проверят своето студенско ...
Подаване на заявления (за тема и научно ръководство) за защита на магистърски тези 21.6.2019 г. ... и спец. "Електронно управление", редовно обучение се подават между 23 и 30 септември 2019 г. в каб. 5032. Заявлението е достъпно ТУК. Заявления за защита на магистърски тези спец. "Публична администрация" със спец. "Държавна администрация" и за спец. ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... , които са редовно обучение: До 10 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки ...
Получаване на рецензии на магистърски тези 19.6.2019 г. ... стратегии и дигитални трансформации" редовно обучение ще се получават САМО на 5 юли 2019 година от 10:00 до 13:00 часа в кабинет 3014 ...
Предаване на магистърски тези 19.6.2019 г. ... стратегии и дигитални трансформации" редовно обучение ще се приемат САМО на 27 юни 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014 ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 18.6.2019 г. ... - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение ще се проведе на 08.07.2019 г. от 14,00 часа в Тестови център. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление в отдел „Студенти-бакалавър" в периода от 24.06.2019г. до 04.07.2019г. от 9,00 ...
Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. График-разпределение за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен на 26.06.2019г. след 19 часа на ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“, специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 17.6.2019 г. ... на защита на дипломни работи е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 09:30 часа. Какво? Кога? Къде? Защита на дипломни работи 10:00 ч. Зала 2030 Задължително условие за допускането до защита на дипломна работа е ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 17.6.2019 г. ... , които са редовно обучение: До 21 юни трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки ...
Защита на магистърски тези 9.5.2019 г. ... на магистърски тези на студенти (редовно обучение) по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт ще се проведе на 8 юли 2019 година от 09:30 часа ...
Получаване на рецензии на магистърски тези 9.5.2019 г. ... на магистърски тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ ще се получават САМО на 2 юли 2019 година от 10:00 до 15:00 ...
Предаване на магистърски тези 9.5.2019 г. ... тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ ще се приемат САМО на 24 юни 2019 г. от 10.00 - 15.00 ч. в кабинет ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 6.6.2019 г. ... магистри-дипломанти редовно обучение в срок до 14.06.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи: Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг" (редовно обучение) 8.5.2019 г. ... за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 8 юли 2019 година от 9:00 до 13:00  часа ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 19.4.2019 г. ... през м.юли 2019г. на ОКС-БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще се проведе на  04.07.2019г., от 13.00 часа в Тестовия център на УНСС.   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ през м.юли 2019г. на ОКС-БАКАЛАВЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще се проведе на 04.07.2019г., от 13.00 часа в ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 16.5.2019 г. ... през м.юли 2019г. за ОКС- МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще бъде на 03.07.2019г.. защита за специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш мениджмънт“ ще бъде в зала 2093, от 13 ...
ДО МАГИСТРИТЕ КЪМ КАТЕДРА "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ", РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 17.3.2019 г. ... колеги, До 15 април трябва да подадете заявление по образец за явяване на защита през юли! Заявлението трябва да бъде подадено в каб. 5032 ...
Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с недопуснатите /отрицателни рецензии/ ще бъде обявен на информационното табло пред ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ - редовно обучение 6.3.2019 г. ... за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 25 март 2019 година от 9:00 до 13:00  часа ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Трета сесия) 6.2.2019 г. ... , които са редовно обучение: До 10 март трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки (45/35 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност “Финансов контрол” и магистрите от специалности „Финансов контрол и финансово право“, и „Одитинг“ 20.11.2018 г. ... , специалност “Финансов контрол”, редовно обучение и на магистрите от специалности  “Финансов контрол и финансово право”, и “Одитинг”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърска и магистърска степен на 29 ноември от 09.00 до 15 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2018 г. ... администрация“ (бакалавър - редовно обучение) „Бизнес администрация“ (бакалавър - дистанционно обучение) „Бизнес администрация“ (магистър) „Бизнес администрация", специализация „Висш мениджмънт“ (магистър) „Бизнес ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2018 г. ... г., специалност „Счетоводство“, редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят в отдел „Студенти“, гише № 14 до края на м. ноември или не по-късно от 6 декември от 11.00 до 13.00 ч. за подпис на дипломите си и дипломната книга. Студентите трябва задължително ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство“ с преподаване на английски език 20.11.2018 г. ... с преподаване на английски език, редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят в отдел „Студенти“, гише № 14, за подписване на дипломите на 29 ноември от 13.00 до 13.30 ч. като представят бележка, че нямат задължения към библиотеката на УНСС ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 23.10.2018 г. ... с преподаване на английски език" - Редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят в отдел "Студенти" гише № 14 за подписване на дипломите на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 до 13.30 ч. както и бележка , че нямате задължения към бибилиотеката на УНСС ...
Защита на дипломни работи на студентите от всички магистърски специалности към катедра "Финанси" – редовно обучение 15.10.2018 г. ... към катедра „Финанси“ – редовно обучение. График-разпределение за Защитата на дипломните работи за определената дата по изпитни комисии и зали ще бъде обявен само на информационното табло пред катедрата на 25.10.2018г. след 17 часа ...
ДАТИ ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ 5.10.2018 г. ... стаж - ОКС-Бакалавър - редовно обучение гл.ас.д-р Миглена Ангелова 09.10.2018г. /вторник/   14,00 часа 1044-А По всички дисциплини проф.д.н. Мая Ламбовска 09.10.2018г. /вторник/   13,00 часа 1049 По ...
Защита на магистърски тези 20.9.2018 г. ... на магистърски тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите: Маркетинг Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ Прогнозиране и планиране ще се проведе на 16 ...
Получаване на рецензии на магистърски тези 20.9.2018 г. ... на магистърски тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите: Маркетинг Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ Прогнозиране и планиране ще се получават САМО на 14 ...
Предаване на магистърски тези 20.9.2018 г. ... тези на студенти /редовно обучение/ по специалностите: Маркетинг Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ Прогнозиране и планиране ще се приемат САМО на 06 ...
Държавен изпит 20.9.2018 г. ... изпит за специалностите: Маркетинг (редовно обучение) Маркетинг (дистанционно обучение) Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език Прогнозиране и планиране ще се проведе на 12 октомври 2018 година от 9:00 до 13:00  часа ...
Държавен изпит и защита на магистърски тези 3.10.2018 г. ... администрация“ ОКС-Бакалавър-София - редовно обучение - 10.10.2018г. в Тестовия център от 9.00 часа,     ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - за специалност “Бизнес администрация“ ОКС- Бакалавър - София - дистанционно обучение - 10.10.2018г. от 10.00 часа, в зала ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 2.10.2018 г. ... 2092 Важно! Магистри, които са редовно обучение: До 13 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. Две снимки ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – редовно обучение 14.6.2018 г. ... за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 09 юли 2018 година от 9:00 до 13:00  часа ...
Защита на магистърски тези 14.6.2018 г. ... на магистърски тези /редовно обучение/ ще се проведе на 12 юли 2018 г. от 09:30 часа ...
Получаване на рецензии на магистърски тези 14.6.2018 г. ... на рецензии на магистърски тези /редовно обучение/ - САМО на 10 юли 2018 г. от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014 ...
Предаване на магистърски тези 14.6.2018 г. ... тези /редовно обучение/ ще се приемат САМО на 02 юли 2018 г. от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014 ...
Магистри дипломирали се през м.март 2018 г. 13.6.2018 г. ... ТЕЗА/ ПРЕЗ М.МАРТ 2018 Г. ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ , ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - МАГИСТЪР ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ В СРОК ДО 22.06.2018 Г ...
Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 23.5.2018 г. ... на защита на дипломни работи е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 13:30 часа. Какво? Кога? Къде? Защита на дипломни работи 14:00 ч. Зала П036 Задължително условие за допускането до защита на дипломна работа е ...
Защита на преддипломен стаж, специалност „Публична администрация“, 4 курс, редовно обучение 23.5.2018 г. ... администрация“, 4 курс, редовно обучение): Зала Комисия Фак. номера 2121 Комисия № 1 1443597 11120231 – 14120042 Комисия № 2 14120045 – 14120180 3074 Комисия № 3 14120195 – ...
Подаване на заявления (за тема и научно ръководство) за защита на магистърски тези за спец. "Публична администрация" и спец. "Електронно управление", редовно обучение 23.4.2018 г. ... и спец. "Електронно управление", редовно обучение се подават между 02 и 11 май 2018 г. в каб. 5032. Заявлението е достъпно ТУК ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 27.6.2019 г. ... "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 08.10.2019 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти трябва да отидат задължително в "Отдел студенти" гише № 14  за проверка на студенското им положение и подаване на молби за включване в ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 13.3.2018 г. ... ОКС “бакалавър”- София - редовно обучение ще се проведе на 20.03.2018г. в тестовия център от 09.00 до 12.00 часа   Държавен изпит за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър” - дистанционно обучение гр. Хасково ще се ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение уточнени дати за защита 22.6.2018 г. ... тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовно обучение - спец. "Счетоводство" и спец."Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведат в следния ред: На 9.07.2018 г. от 10 ...
Защита на магистърски тези /редовно обучение/ 30.март.2018 7.2.2018 г. ... на магистърските тези - 30.март.2018г., 9:00 часа, зала 2028а ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06.2018 г ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение - специалност "Счетоводство" 24.11.2017 г. ... "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение, ще се проведе на 14 март 2018 г. от 13.00 ч.в "Тестови център" на УНСС Моля студентите да се явят за регистрация в 12.30 ч ...
Дипломиране на бакалаврите от специалност "Администрация и управление с преподаване на английски език" 24.11.2017 г. ... език", ОКС "бакалавър" – редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на дипломна работа през юли 2017 г., ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в зала "Тържествена". Важна информация: В 09.30 ч. на 28.11 ...
Връчване на дипломите на магистрите от "Публична администрация" 21.11.2017 г. ... администрация", ОКС "магистър" - редовно обучение, и специалност "Публична администрация" със специализация "Здравен мениджмънт" и със специализация "Държавна администрация" ОКС "магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2017 г. ... в ОКС "бакалавър", редовно обучение, ОКС "магистър", редовно обучение, и ОКС "магистър" „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 27 ноември от 16.00 ч. ...
Официално връчване на дипломи за специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 7.11.2017 г. ... език", ОКС "Бакалавър" – редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на дипломна работа през месец юли 2017 г. - ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в Зала "Тържествена". Важна информация: В 09.30 ч. на 28.11 ...
Церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2017 г. ... администрация“ (бакалавър - редовно обучение)* „Бизнес администрация“ (бакалавър– дистанционно обучение)* „Бизнес администрация“ (магистър)* „Бизнес администрация, специализация Висш мениджмънт“ (магистър)* „Бизнес ...
Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър" 3.11.2017 г. ... на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение със срок на обучение 1 г. и 1.5 г., могат да подадат заявления за избираемите дисциплини за втори /летен/ семестър на учебната 2017/2018 г. в кабинет 1040. Срок за подаване на заявления за избираеми дисциплини - 30 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 27.10.2017 г. ... на английски език“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“ гише № 14 за подписване в дипломната книга на  4.12.2017 г.  до 8.12.2017 г  ч. от 9.00 до 15.00 ч ...
Връчване на дипломи на специалност "Финанси и Счетоводство с преподаване на английски език" 26.10.2017 г. ... език" - ОКС "Бакалавър"  - редовно обучение  завършили месец юли 2017 г ...
Дипломиране на бакалаврите от специалностите "Финансов контрол" и "Счетоводство и контрол" и магистрите от "Финансов контрол и финансово право" и "Одитинг" 10.11.2017 г. ... г. ОКС “бакалавър”, редовно обучение, на специалност “Финансов контрол”, и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов контрол и финансово право” и специалност “Одитинг”. На 22 ноември от 17.00 ч. в зала ...
ПОЛУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ ОКС "МАГИСТЪР" 12.10.2017 г. ... ОТ ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ   МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ В  КАБИНЕТ 1040 ОТ 12 ДО 20 ОКТОМВРИ ОТ 8.00 Ч. ДО 11.30 Ч. И ОТ 14.00 ДО 15.30 Ч.     СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение 9.2.2018 г. ... на магистърски тези през м. март 2018 г. ще се проведе в периода 12.03.2018 г. - 14.03.2018 г. Срок за предаване в кабинет 1040 до 28.02.2018 г. На 12.03.2018 г. (понеделник) от 9.00 ч. в зала 1039-а , за спец."Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г ...
Информационна среща за III курс, спец. "Публична администрация" 2.10.2017 г. ... , спец. "Публична администрация" (редовно обучение). На срещата ще получите ориентация за предстоящото през следващите две учебни години и ще можете да направите избор на дисциплини, които да изучавате през летния семестър на учебната 2017/ 2018 година ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2017/2018 година. Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 4.9.2017 г. ... за провеждане на държавния изпит на специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа ...
Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 24.7.2017 г. ... език" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2017 г.  от 11.00 ч. Всички студенти трябва да  подадат   молби в отдел "Студенти" гише № 14 в периода 25 - 29 септември 2017 г ...
Защита на магистърски тези на завършилите спец. "Счетоводство със специализация "Стандартизация на счетоводството в публичния сектор" 12.7.2017 г. ... завършили "ОКС "Магистър" редовно обучение специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" с научен ръководител: проф.д-р Даниела ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 12.7.2017 г. ... на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева проф.д-р Даниела Фесчиян проф.д-р Стоян ...
Защита на магистърски тези ОКС "Магистър" редовно обучение ще се проведе на 23 и 24 октомври 2017 г. 11.7.2017 г. ... на магистърските тези ще се проведат както следва: Специалност/специализация   дата час зала Специалност „Счетоводство“ със срок на обучение – 1 г. 23.10. 2017 г. 9 ...
ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017 11.7.2017 г. ... . 4) Специалност "Маркетинг", Редовно обучение - от 8:30 часа в зала 2006 (от ф. н. 113169 до ф.н. 13116261)  и зала 2007 (от ф.н. 13116264 до ф.н. 13116605) ...
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 11.7.2017 г. ... - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение ще се проведе на 03.10.2017 г. от 9.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Всички студенти трябва да бъдат пред Тествия център в 8.30 ч. за проверка на документите ...
Защита на магистърски тези /редовно обучение/ юли'2017 2.6.2017 г. ... .юни.2017 - предаване на магистърските тези в интервала 10:00 часа - 15:00 часа, кабинет 3014 28.юни.2017 - получаване на рецензиите в интервала 10:00 часа - 15:00 часа, кабинет 3014 3.юли.2017 - защита ма магистърските тези (мястото и часът ще бъдат обявени ...
Информационна среща за IV курс, спец. „Публична администрация“ (редовно обучение) 15.5.2017 г. ... администрация“ (редовно обучение). На срещата ще бъде предоставена изчерпателна информация за предстоящия държавен изпит. Студентите ще бъдат запознати и с възможностите за кандидатстване в новоразкритата магистърска програма към катедра ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно обучение 16.5.2017 г. ... за провеждане на държавния изпит на специалност „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, редовно  обучение, ОКС „Бакалавър“: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – редовно обучение 3.5.2017 г. ... „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 12 юли 2017 година от 9:00 до 14:00  часа. В приложение предлагаме конспект за полагане на държавен изпит ...
Защитите на магистърските тези за завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 23.3.2017 г. ... на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. и всички специализации : "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"; "Счетоводство и бизнес анализ" Всички защити ще се проведат от 9.00 ч. в ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение-специалност "Счетоводство" 15.6.2017 г. ... "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение. Всички студенти следва да се яват не по-късно от 8.30 ч. Изпитът ще се проведе в "Тестови център" на УНСС ...
Защита на магистърски тези - редовно обучение 7.3.2017 г. ... за предване на магистърските тези (хартиено копие +  CD) - само на 21.март.2017 от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014. Получаване на рецензиите - само на 29.март.2017 г. от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014. Защита на магистърските тези - 31.март ...
Защита на дипломни работи ОКС Магистър 27.2.2017 г. ... администрация (Висш Мениджмънт) редовно обучение  Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 г. от 11,00 ч       За спец. “Бизнес администрация” със специализация Бизнес комуникации – ОКС ...
Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър" 19.1.2017 г. ... 2016/2017 г. за спец. "Счетоводство" - ОКС "Магистър" редовно обучение  със срок на обучение 1 г. /два семестъра/ и  1.5 г. /три семестъра/ ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4.1.2017 г. ...  изпит за завършилите - ОКС "Бакалавър" със следните специалности: - специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ; - специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение; ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8.30 ч. в зала ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност "Икономика" с преподаване на английски език; - специалност "Икономика" - дистанционно обучение. Забележка: Молим дипломантите да се явят пред аула "Максима" поне 30 минути преди начало на церемонията ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2016 г. ... „Регионално развитие“ в ОКС "бакалавър", редовно обучение, ОКС "магистър", редовно обучение и ОКС "магистър" „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 21 декември от 15.00 ч. в зала "Тържествена" на ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Публична администрация" 3.11.2016 г. ... администрация", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през юли 2016 г. - ще се състои на 14 ноември от 16:30 часа в аула "Максима". Всички студенти трябва да посетят отдел "Студенти" (първи етаж) в 14.00 часа ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно и дистанционно обучение 7.11.2017 г. ... "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно обучение и специалност "Публична администрация" със спец. "Здравен мениджмънт" и със спец. "Държавна администрация" ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези през месец юли 2017 г. - ще се състои на ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение 25.10.2016 г. ... администрация", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през месец юли 2016 г. - ще се състои на 14.11.2016 г. от 16:30 часа в Аула "Максима". Всички студенти трябва да посетят отдел "Студенти" (първи етаж) в 14.00 ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение - /два семестъра/прием м.септември 2016 г. 6.10.2016 г. ... от ОКС "Магистър" редовно обучение, със срок на обучение 1 г. /два семестъра/, прием септември 2016 г., ще изучават дисциплината "Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия" с преподавател - проф.д-р Стоян ...
Защита на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 30.9.2016 г. ... .‘16 г. 10:00 Зала 4003 * За редовно обучение: Магистърските тези се предават в два хартиени екземпляра и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител. * За дистанционно обучение: Магистърските тези се предават в един хартиени екземпляр и на ...
Срок за подаване на бланка за изборни дисциплини за III курс, ОКС Бакалавър, спец. "Публична администрация", редовно обучение 12.9.2016 г. ... за изборните дисциплини ще се приема на 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 и 26 септември 2016 г. в каб. 5032. Бланката може да изтеглите от сайта на катедра "Публична администрация", раздел "Обучение" - Бакалаври или от тук ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... поръчка Платено обучение Редовно обучение: Поднаправление "Икономика и бизнес" 10 40 Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" 40 100 Поднаправление "Икономика и ...
Защита на магистърски тези на 24.10.2016 г. от 12.00 ч. за всички от спец."Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. вкл. и всички специализации 17.10.2016 г. ... вниманието на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, които ще се явяват през месец октомври 2016 г. ЗАЩИТАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 24 ОКТОМВРИ 2016 Г. ОТ 12.00 Ч. В ЗАЛА 1039-А ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1.5 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – редовно обучение 9.5.2016 г. ... изпит за специалност „Маркетинг“ (редовно обучение) ще се проведе на 13 юли 2016 година от 9:00 до 13:00 часа в зали 2006 и 2007.  В приложение предлагаме конспект за полагане на държавен изпит ...
Защита на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 23.6.2016 г. ... .‘16 г. 12:00 Зала 2123 * За редовно обучение: Магистърските тези се предават в два хартиени екземпляра и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител.* За редовно обучение: * За дистанционно обучение: Магистърските тези се предават в един ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение,спец.Счетоводство със спец. Финансова отчетност 11.3.2016 г. ... Ъ О Б Щ E Н И Е ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“- 1 Г.; 1.5 Г. И „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СЛЕДНИТЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“; „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“; ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение спец. Счетоводство 1 г. и Счетоводство със спец. Счетоводство и бизнес анализ 11.3.2016 г. ... Ъ О Б Щ E Н И Е ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“- 1 Г.; 1.5 Г. И „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СЛЕДНИТЕ: СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“; „СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“; ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР" 23.3.2016 г. ... ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ...
Защита на магистърски тези /редовно обучение/ март'2016 12.2.2016 г. ... март - предаване на магистърските тези в кабинет 3014 от 10:00 до 15:00 часа 28 март - получаване рецензии в кабинет 3014 от 10:00 до 15:00 часа 31 март - 9:00 часа (залите ще бъдат уточнени при получаване на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА-ОКС "МАГИСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 20.11.2015 г. ... ПРОВЕДЕ ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ /НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ С ПОДПИС НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  И МОЛБА / -  01.03.2016 Г. МОЛБИ ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАБИНЕТ ...
Връчване на дипломи на завършилите специалност „Публична администрация“, магистърска степен, редовно обучение 13.10.2015 г. ... 28 октомври 2015 г. (сряда) от 17.30 часа в аула „Максима“ ще бъдат връчени дипломите на успешно завършилите специалност „Публична администрация“, магистърска степен ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 13.10.2015 г. ... с преподаване на английски език“ – редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА:  Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 14, за подписване на дипломите на  02.11.2015 от 13.30 до 14.30 ч ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2015/2016 година. Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... квалификация за студенти от редовно обучение по следните специалности: Управление на проекти Управление на човешките ресурси СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31.10.2016 г. ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КУРС Е НЕОБХОДИМО: да сте студент редовно обучение в УНСС ...
Информация за III и IV курс от специалност "Публична администрация", редовно обучение 24.9.2015 г. ... колеги, На 08.10 и 09.10.2015 г. трябва да подадете заявления за избираемите дисциплини, които ще изучавате през летния семестър на учебната 2015/ 2016 г. Заявленията ще се приемат в каб. 2069 или 5032 при административния секретар на катедра ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА-ОКС "МАГИСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 9.9.2015 г. ... ТЕЗИ-ОКС "МАГИСТЪР" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ. ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ В КАБИНЕТ 1040 - 05.10.2015 Г. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 9.9.2015 г. ... „Счетоводство“, редовно обучение,  завършили през юли т. г. Забележка: Дипломантите да се явят в отдел „Студенти“, гише № 14, за  подписване на   дипломите - на  28-и, 29-и и 30 септември от 9.00 ч. до 12.00 ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... . добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2015/2016 година. Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация ...
Защита на дипломни работи на специалност „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение 18.2.2015 г. ... за предаване на дипломните работи от 23 до 24 март 2015 г. (в каб. ...
Защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" редовно обучение 3.7.2015 г. ... за предаване на магистърски тези най-късно до 23.06.2015 г.   Получаване на рецензиите  на 06.07.2015 г. от 8.00 до 16.00 ч. и на 07.07.2015 г. от 13.30 ч. до 16.00 ч ...
Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно обучение 7.4.2015 г. ... на резултати на 10.07.2015 г. от 12.00 ч. каб. ...
За II-ри /летен семестър/ избираеми дисциплини 15.12.2014 г. ... ОКС "Магистър" редовно обучение Специалност "Счетоводство" 1 г./2 сем./ и 1.5 /3 сем./ задължително подават заявления за избор на дисциплиниа Специалност "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Счетоводство" 13.10.2014 г. ... „Счетоводство" - редовно обучение. ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да отидат в отдел „Студенти“ гише № 14 за  подписване на дипломите на  28-и и 29 октомври от 9.00 до 12.00 ч ...
Връчване дипломите на випуск 2014 г. 10.10.2014 г. ... . "Счетоводство" - редовно ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... . добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2014/2015 година. Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2014 г. до 15. 10. 2014 г. следните ...
Получаване рецензии на магистърски тези- ОКС "Магистър" редовно обучение 27.6.2014 г. ... "Магистър" редовно обучение - получаване  рецензии на магистърски ...
ОКС "Магистър"-редовно обучение, спец. "Счетоводство" 19.6.2014 г. ... "Магистър"-редовно обучение, спец. "Счетоводство" Срок за предаване на магистърски тези   Получаване на рецензиите на 07.07.2014 г. каб. 1040 ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... „Медицина”, в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната  2013/2014 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;         - да са установили контакт с ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 9.10.2013 г. ... ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2013/2014г.; II. Минимален успех необходим за за получаване на еднопосочно разменно писмо за общежитие за учебната 2013/2014г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва: I курс - ОКС ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... . добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за  учебната 2013/2014  година. Кандидатите за стипендия трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" от 1 септември до 15 октомври следните ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... . добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2013/2014 година. Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във фондация „ЕВРИКА" от 1 септември до 15 октомври следните документи: 1. ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... . добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2012/2013 година. Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във фондация „ЕВРИКА" от 1 септември до 15 октомври следните документи: 1. ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... (първа, втора и трета годинаредовно обучение) по следните професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. В целевата група не се включват докторанти ...
Дискусия с участието на евродепутата Надежда Нейнски на тема: „Разширяването на ЕС: "за" и "против” 23.3.2012 г. ... на участие имат студентите редовно обучение от всички курсове на специалностите "Международни отношения", "Европеистика", "Политология" и професионално направление "Политически науки". За участие в дискусията ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене