Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив

понеделник, 19 ноември 2018 16:57

На официална церемония на 18 ноември т.г. бяха връчени дипломите на успешно завършилите бакалаври от Регионалния център за дистанционно обучение – Пловдив със специалности „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“.

На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова, директор на РЦДО – Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите.

Проф. д-р Емилия Миланова откри церемонията и поздрави абсолвентите за успешното им дипломиране в най-големия  и най-престижния бизнес университет в България и Югоизточна Европа, който подготвя елита на страната ни, лидер е в българското висше образование и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование.

Проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Стела Ралева и доц. д-р Георги Николов (от ляво надясно)

„Избраните от вас специалности -  „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“ - предоставят изключителни възможности за успешна професионална реализация. Продължавайте да развивате своя потенциал, за да бъдете полезни за по-доброто бъдеще на съвременното общество. Следвайте мечтите си, носете духа на знанието и жаждата за творчески изяви“, пожела проф. Миланова на абсолвентите.

„Днешният ден е голям празник за вас, завършващите тази първа степен на висшето образование. Това е празник и за вашите родители, вашите преподаватели и вашите приятели. Усилията, които заедно положихме, са основата на вашето бъдеще и на успешната ви професионална реализация. Ще се радваме да продължите по-нататъшното си изграждане като личности и специалисти в магистърските и в докторантските програми на УНСС“, поздрави дипломантите заместник-ректорът доц. д-р Ралева.

В приветствието си към дипломантите доц. д-р Георги Николов посочи: „Бъдете горди, че сте възпитаници на нашия университет. Вашите дипломи се уважават не само у нас, но и по света. Следвайте латинския девиз: „Желая, действам, постигам!“, защото това е разковничето на успеха. Пожелавам Ви да бъдете живи и здрави, да запазите своето емоционално богатство, да постигнете лично щастие и съдържателен живот! Пожелавам Ви да не остарявате духовно и винаги да имате вяра в себе си!“

Първи дипломите си получиха отличниците, на които бяха връчени и грамоти от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Отличничката Катя Трендафилова поздрави присъстващите от името на своите колеги и сподели, че четирите години в университета са били съпътствани с успехи и трудности, но и с много приятелства за цял живот.

На добър час, скъпи абсолвенти!

Галерия снимки от Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив ...