Обновено: четвъртък, 18 август 2022 10:53

График за записване в трети курс след класиране по специалности
Важно! Класирането е окончателно. Заявления за преместване в друга специалност не се приемат!


ГРАФИК

за записване в трети курс по специалности за студентите, класирани на 22.07.2022 г. 


Записването се извършва само на място в УНСС!


 За редовно обучение

Направление/поднаправление

ден/месец

    1.

Направление „Политически науки“, поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, поднаправление Икономика с преподаване на английски език“

05.09 и 07.09

2.

Направление „Администрация и управление“ , поднаправление „Икономика и бизнес“

08.09, 09.09

3.

Поднаправление Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление Икономика, общество и човешки ресурси“

12.09, 13.09

4.

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление Икономика и инфраструктура“

14.09, 15.09

    5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

16.09


 За студентите, дистанционно обучение, класирани на 22.07.2022 г., срокът за записване в трети курс по специалности, за всички направления / поднаправления е от 07.09. до 16.09.2022 г.


За студентите, редовно и дистанционно обучение, класирани на 20.09.2022 г., срокът за записване в трети курс по специалности, е до 14.10.2022 г.