Обновено: четвъртък, 02 септември 2021 14:45

Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалностиВажно! Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности


Записването се извършва само на място в УНСС!


 За редовно обучение

Направление/поднаправление

ден/месец

    1.

Направление „Политически науки“, поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, поднаправление Икономика с преподаване на английски език“

07.09, 08.09.

2.

Направление „Администрация и управление“ , поднаправление „Икономика и бизнес“

09.09, 10.09.

3.

Поднаправление Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление Икономика, общество и човешки ресурси“

13.09, 14.09.

4.

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление Икономика и инфраструктура“

15.09, 16.09.

    5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

17.09.


 За дистанционно обучение

За всички направления / поднаправления от 07.09. до 17.09.