Обновено: петък, 02 април 2021 13:24

Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалностиВажно! Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности


 За редовно обучение

Направление/поднаправление

ден/месец

    1.

Направление „Политически науки“, Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език“

07.09, 08.09.

2.

Направление „Администрация и управление“, Поднаправление „Икономика и бизнес“

09.09, 10.09.

3.

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“

13.09, 14.09.

4.

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

15.09, 16.09.

    5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

17.09.


 За дистанционно обучение

За всички направления / поднаправления от 07.09. до 17.09.