Обновено: петък, 31 август 2018 14:11

Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности


Важно! Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!


 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности

редовно обучение

 

Направление/поднаправление

ден/месец

1.

Направление „Политически науки“, Поднаправление „ Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език“

17, 18/09

2.

Направление „Администрация и управление“ , Поднаправление „Икономика и бизнес“

19, 20/09

3.

Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“

21, 25/09

4.

Поднаправление„Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

26, 27/09

5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

28/09

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

 за записване в трети курс след класиране по специалности

дистанционно обучение

Направление/поднаправление

Ден/месец

1.

Направление „Администрация и управление“

- специалност „Бизнес администрация“

специалност „Публична администрация“

специалност „Регионално развитие“

17/09

2.

Поднаправление „Икономика,общество и човешки ресурси“

специалност „Икономика“

18/09

3.

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

специалност „Маркетинг“

19/09

4.

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

специалност „Счетоводство и контрол“

20/09