Обновено: понеделник, 13 май 2019 12:07

Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности


Важно! Класирането е окончателно. Молби за преместване в друга специалност не се приемат!


 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

за записване в трети курс след класиране по специалности

 

Направление/поднаправление

ден/месец

1.

Направление „Политически науки“, Поднаправление „ Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език“

16, 17/09

2.

Направление „Администрация и управление“ , Поднаправление „Икономика и бизнес“

18, 19/09

3.

Поднаправление“Финанси, счетоводство и контрол“ и поднаправление“Икономика, общество и човешки ресурси“

20, 24/09

4.

Поднаправление„Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, поднаправление “Икономика и инфраструктура“

25, 26/09

5.

Направление „Право“, направление „Социология, антропология и науки за културата“ и направление „Обществени комуникации и информационни науки“

27/09

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

 за записване в трети курс след класиране по специалности

Дистанционно обучение

Направление/поднаправление

Ден/месец

1.

Направление „Администрация и управление“

- спец. „Бизнес администрация“

- спец. „Публична администрация“

- спец. „Регионално развитие“

16/09

2.

Поднаправление „Икономика,общество и човешки ресурси“

- спец. „Икономика“

17/09

3.

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“

- спец. „Маркетинг“

18/09

4.

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

- спец. „Счетоводство и контрол“

19/09