Резултати от търсене за Магистри

Университетски подсайтове

Магистри
Информация за кандидат- магистри
Магистри 2023
Прием магистри в УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

157 results found
Магистри 26.2.2024 г. ... ...
- 20.7.2023 г. ... , умения и професионални компетентности завършилите магистри по дигитални маркетингови стратегии са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 14.2.2024 г. ... бъдат получени до 08.03.2024 г. Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо в периода 01 ÷ 08.13.2024 г. да занесат при инспектора на специалността първа страница на магистърската теза (за да бъдат включени в протокола), 2 бр. снимки ...
Молба 5.6.2023 г. ... да изтеглите от ТУК. Молбата се попълва само от магистри ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... . Професионална реализация: Завършилите магистри по специалност „Управление на продажбите в търговията“ могат да осъществяват следните основни функции и дейности и да заемат съответните длъжности: мениджъри (изпълнителни и търговски директори, маркетинг мениджъри, продуктови ...
Магистърска програма "Управление на търговски вериги" 2.5.2023 г. ... Кери“; логистични центрове и др. Магистрите, завършили програма „Управление на търговски вериги”, могат успешно да се реализират като изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, ...
Двойни (dual) магистърски програми 14.8.2023 г. ... – в UNINT, гр. Рим. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е ...
СЪОБЩЕНИЕ 13.9.2023 г. ... бъдат получени до 06.10.2023 г. Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо в периода 18÷03.10.2023 г. да занесат първа страница на магистърската теза при инспектора на специалността (за да бъдат включени в протокола) и да занесат 2 ...
Магистърска програма "Управление на продажбите в търговията" 2.5.2023 г. ... . Професионална реализация: Завършилите магистри по специалност „Управление на продажбите в търговията“ могат да осъществяват следните основни функции и дейности и да заемат съответните длъжности: мениджъри (изпълнителни и търговски директори, маркетинг мениджъри, продуктови ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... Специалности за Прием магистри м.януари 2023 г. в РЦДО-Хасково: специалност "Счетоводство и контрол" - 3 сем. Документи и такси за кандидатстване Кандидат-студентски документи се приемат: Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... , умения и професионални компетентности завършилите магистри по стратегически маркетинг са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, ...
Класиране за студентско общежитие 29.9.2022 г. ... относно класиране за студентско общежитие на новоприети магистри и на бакалаври, участвали в допълнително класиране  КСБВУ реши: Класира всички магистри, участвали в класиране за студентко общежитие; Класира всички бакалаври, участвани в допълнително класиране.       ...
Интелектуална собственост и творчески индустрии 22.8.2022 г. ... чрез съвременни бизнес модели.   Студентите-магистри се запознават с теорията и практиката в следните специални дисциплини: Продуктови и технологични иновации и закрила чрез интелектуална собственост, Дигитална конкурентоспособност и интелектуална собственост, Творчески индустрии и дигитална ...
Декларация 16.6.2022 г. ... да бъде изтеглена от тук. Декларацията се попълва от магистри и докторанти при представянето на научните им разработки в катедрата ...
Отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ 7.7.2023 г. ... за бакалаври Заявление за европриложение за магистри    тел.: +359 2 81 95 360 [email protected]   Евгения Ангелова главен експерт [email protected]   Йоана Николова главен експерт yoana.nikolova@unwe ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... и управление. В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и всички интересуващи ги въпроси. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра ...
За катедрата 1.7.2022 г. ... . Катедрата участва в обучението на бакалаври, магистри и докторанти, както и на предприемачи и мениджъри от практиката. Има развити контакти със сродни катедри и специалности в университети от различни страни. Катедрата е разпознаваема добре не само в национален, но особено в международен ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... Прием магистри УНСС 2021/2022 Допълнителният прием за магистърските специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Подаването на документи за допълнителния прием започва от 16 септември ...
Магистърски специалности 22.8.2022 г. ... на сайта на УНСС. Сайт на УНСС – прием Магистри: https://magistri.unwe ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... за получаване на електронни книжки на магистри                     За информация за получаване на електронните студентски книжки след изтичане на посочените срокове се обръщайте към съответните ресорни ...
Срокове за записване за летен семестър на учебната 2021/2022 година 12.1.2022 г. ... за летен семестър на бакалаври и магистри в редовна и дистанционна форма на обучение може да се осъществи и онлайн през уебсайта на УНСС - „Онлайн услуги за студенти“ или през системата „Уеб студент“.     Важно! Онлайн записването ...
Дигитални маркетингови стратегии 9.5.2023 г. ... и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната ...
Управление на маркетинга с преподаване на англ. език 24.8.2021 г. ... компетентности завършилите магистри по управление на маркетинга са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт ...
Големи данни и изкуствен интелект 2.8.2021 г. ... има за цел да подготви бъдещите магистри да могат: да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни; да анализират, разработват и внедряват интелигентни решения в различни предметни области, обслужващи различните нива на ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в международния бизнес и публичната администрация. Обучението е на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия ...
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 5.1.2022 г. ... практика. Затова на кандидат-магистрите мога да кажа, че като бизнес университет №1 УНСС има установени партньорски отношения с над 250 институции и водещи бизнес организации. Само в последната една година сключихме над 80 нови меморандума за сътрудничество. ...
Доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество: Всички наши студенти са част от Европейския университет ENGAGE.EU – един от университетите на бъдещото 29.7.2021 г. ... в магистърска степен надгражда знанията, уменията и компетенциите, придобити в бакалавърските специалности, по качествено нов и различен за студентите начин. Това обучение едновременно изисква от студентите повече, но и дава повече. Обикновено ...
Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност: Предимства на обучението в УНСС са съвременните учебни програми и методи на преподаване 5.1.2022 г. ... традиция и опит в обучението на магистри. За да отговорим на предизвикателствата на времето ние непрекъснато модернизираме учебните програми и разкриваме съвременни, иновативни специалности съобразени с променящата се бизнес среда. Динамиката на тази среда и ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква 3.1.2022 г. ... кандидат-магистри, С избора на магистратура в УНСС Вие стъпвате върху богат спектър от възможности, определяте широка траектория на движение, правите осъзнат избор в правилната посока на личностното и професионалното Ви изграждане. 100 години ...
Дигитални маркетингови стратегии 2.8.2021 г. ... и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната ...
Проба 29.7.2021 г. ... УНСС 2021/2022 Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит в електронен формат или онлайн. За тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и по държавна поръчка. Срокът за ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... Прием магистри УНСС 2021 Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Срокът за подаване на документи за всички магистърски специалности чрез конкурс по ...
Магистри 5.2.2021 г. ... ...
Магистри 22.1.2021 г. ... допълнителен ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 20.2.2023 г. ... бъдат получени до 13.03.2023 г. Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо до 13.03.2023 г. да занесат първа страница на магистърската теза при инспектора на специалността, за да бъдат включени в протокола и да занесат 2 бр. снимки паспортен ...
Checklist 17.12.2020 г. ... .unwe.bg/ прием - магистри https://magistri.unwe ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... кликне върху Обучение – Бакалаври/Магистри: бутонът РАЗПИСАНИЕ - семестриалното разписание (за онлайн лекции и m-learning); бутонът ONLINE@UNWE за „Информационния портал за дистанционно обучение“ бутонът M-LEARNING за Системата за дистанционно обучение /или ...
Защити на дипломни работи – втора сесия – 27.10.2020 г. 23.9.2020 г. ... да предоставите в ОКС „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер – да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“ – да ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... магистърската програма е: завършилите магистри със специализация "Фамилно предприемачество": Да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес; Да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството; между ...
Фамилно предприемачество 6.5.2020 г. ... магистърската програма е: завършилите магистри със специализация "Фамилно предприемачество": Да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес; Да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството; между ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 31.5.2023 г. ... „МАГИСТЪР“! Скъпи КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, специалностите, които предлагаме, може да ги изберете от следните шифри: 10160 ?? Международен туризъм – 2 сем. Държавна поръчка, (300 лв. на семестър); 10161 ?? Международен туризъм – 2 сем. Срещу заплащане, (1 000 ...
Тематични направления и целева група 5.7.2023 г. ... и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД; Завършили студенти и докторанти в областта на Л&УВД; Консултанти по Л&УВД; Преподаватели от висшите икономически ...
Допълнителни изпити и класирания 22.1.2020 г. ... прием за магистри от 27.01.2020 г ...
Регламент 8.4.2019 г. ... участника – бакалаври, магистри и чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, съставено от маркетинг мениджъри на А1 и преподаватели ...
Магистри 17.8.2022 г. ... . Сайт на УНСС – прием Магистри: https://magistri.unwe.bg/    За повече информация посетете сайта на Катедра ИСТТ ТУК ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... се дипломират като магистри по икономика, а получените специализирани знания в областта на вътрешния ред им дават важно преимущество при кандидатстване за работа в Министерството на вътрешните работи, във фирми доставчици на МВР, дружества за ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15 септември 2019 г. Записването ще се извършва на ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... . Приемът на кандидат-магистри в УНСС е два пъти годишно – за зимен семестър и за летен семестър. За зимен семестър се предлага цялата палитра от специалности, като за повечето от тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и държавна ...
Акценти 2.2.2024 г. ... майсторски класове за нашите магистри на интересни тематики – МСФО стандарти, ESG стандарти, Изкуствения интелект в счетоводството и други. За нашите бакалаврите ще бъдат организирани класове по Excel и процесите на инвентаризация. Делойт България ще ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 7.10.2022 г. ... е предназначена за бакалаври и магистри от всички специалности на УНСС или други висши училища.Срок на обучениеСрокът на обучение е два семестъра.Как да кандидатствам?Приемът е чрез изпитен тест, като равнището на трудност предполага висока успеваемост. За завършилите ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... , отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител. Дипломните работи се предават на хартиен и електронен носител, срещу подпис от студента и дата на ...
Важно! Допълнителен прием за магистри 19.10.2017 г. ... на специалностите за допълнителен ...
Обучение магистри 26.9.2017 г. ...    ...
График и срокове 14.6.2017 г. ... страницата на УНСС в Раздел Прием/ Магистри ...
Класиране 29.9.2022 г. ... за студентско общежитие на новоприети магистри и на бакалаври, участвали в допълнително класиране  КСБВУ реши: Класира всички магистри, участвали в класиране за студентко общежитие; Класира всички бакалаври, участвани в допълнително класиране.       ...
График и условия 26.9.2023 г. ... решението да бъдат класирани: 1. Всички магистри, подали документи за студентско общежитие; 2. Всички бакалаври, участвали в допълнително класиране. Студенти, които в информационната система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани е необходимо да ...
Държавни изпити 12.2.2024 г. ... на държавен изпит ЗАЩИТИ ЗА МАГИСТРИ 2024, ТРЕТА СЕСИЯ Трета сесия за защита на магистърски тези на специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ , завършващи през учебната 2022/23 ще се проведе ...
Новини 22.5.2017 г. ... магистратура. Завършващите програмата магистри ще получават „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Ректорът уточни, че разговорите по ключовите въпроси на новата специалност продължават и резултатите ще бъдат оповестени през октомври. В малката ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... портал на УНСС за кандидат-магистри ...
Магистри 28.3.2017 г. ...   ...
Акценти 6.12.2023 г. ... и преподаватели от ФСФ с магистри от магистърската програма "Счетоводство, финансов контрол и финанси", акредитирана от АССА. 11.10.2018       На 11 октомври 2018 г. се проведе среща на ръководството на Финансово-счетоводния факултет ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;    -  такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 270 800 лв., съобразени с броя на приетите студенти през уч. 2017/2018 г., планувания ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 5.02.2017 11 - 13 СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТ-ВО Проф. СН. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър), 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 4-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 АНАЛИЗ НА ФИН.ОТЧ.НА НЕФИН.ПР. Доц. Р.ИВАНОВА 403 28.01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 3-ти семестър 3.2.2017 г. ... .02.2017 11 - 13 Контрол в капиталовия пазар Доц. Е. АСЕНОВ 301 29.01.2017 11 - 13 Контролинг системи Проф. О. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 2-ри семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 1-ви семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 МАКРОИКОНОМИКА Проф. СT. СТАТЕВ 301 22.01.2017 11 - 13 МАКРОИКОНОМИКА Ас. Д. ДАМЯНОВ 301 5.02 ...
Магистри, специалност 'Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 АФП Проф. СТ. СТОЯНОВ 306 28.01.2017 9 - 11 КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН. Проф. В.ПАВЛОВА 403 29.01 ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 2-ри семестър 3.2.2017 г. ... .02.2017 11 - 13 Контрол в капиталовия пазар Доц. Е. АСЕНОВ 301 29.01.2017 11 - 13 Контролинг системи Проф. О. ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 3 сем.на обучение, 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .01.2017 9 - 11 Икономически анализ Доц. Р.ИВАНОВА 403 21.01.2017 11 - 13 С-ма и контр. на дан. и осиг. Доц. Т ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 2 сем.на обучение, 2-ри семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 КОЛИЧ.МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗН. Проф. В.ПАВЛОВА 403 22.01.2017 9 - 11 АФП Проф. СТ. СТОЯНОВ 306 29.01 ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 2 сем.на обучение, 1-ви семестър 3.2.2017 г. ... .02.2017 11 - 13 Контрол в капиталовия пазар Доц. Е. АСЕНОВ 301 29.01.2017 11 - 13 Контролинг системи Проф. О. СИМЕОНОВ 403 4 ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 4-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 13 - 14 Бюджетно счетоводство Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. планиране Проф. Р. ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Анализ "Разходи-Ползи" Проф. Р. БРУСАРСКИ 406 29.01.2017 9 - 11 АПП Доц. АЛ.ВЪЛКОВ 302 5 ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 3 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 13 - 14 Бюджетно счетоводство Проф. Д. ФЕСЧИЯН 404 21.01.2017 11 - 13 Метод-я на бюдж. планиране Проф. Р. ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 3 сем.на обучение, 2-ри семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Анализ "Разходи-Ползи" Проф. Р. БРУСАРСКИ 406 29.01.2017 9 - 11 АПП Доц. АЛ.ВЪЛКОВ 302 5 ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .02.2017 9 - 11 БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Проф. М.ЛАМБОВСКА 306 22.01.2017 9 - 11 Стратегии за интернационализац Доц. ЦВ ...
Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 2 сем.на обучение, 1-ви сем. 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 Аутсоринг и субконтракторство Проф. М.ХАРИЗАНОВА 505 29.01.2017 11 - 13 Бизнес стратегии Доц. М ...
Кандидат-студенти 13.7.2023 г. ... „МЕДИЯ ИКОНОМИКА” Магистри: специалност "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" Магистри: специалност "МУЛТИМЕДИЙНА ЖУРНАЛИСТИКА" Магистри: специалност "СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА" ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ Ако имате въпроси или затруднения, можете да ни пишете по всяко ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... и социология” осигурява на студентите-магистри специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил, с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, притежаващи знания ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 11.10.2021 г. ... и проекти” е да осигури на студентите-магистри: фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации; приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни, ...
Тематични направления и целева група 15.2.2019 г. ... докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД. -          мениджъри на фирми и практикуващи професионалисти; -          ...
ОКС Магистри 30.1.2018 г. ... на защита на дипломна работа в ОКС Магистри Заявление за защита на ДР Декларация за авторство Примерно оформление на дипломната ...
Разписание за магистри 1.4.2016 г. ... процес на ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 2.5.2023 г. ... Кери“; логистични центрове и др. Магистрите, завършили програма „Управление на търговски вериги”, могат успешно да се реализират като изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ... за явяване на ЗМТ се извършва в отдел „Магистри“, най-късно 10 дни преди датата на ЗМТ.                 Необходими документи: kопие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител 2 снимки (паспортен ...
Алумни клуб 22.12.2018 г. ... й имидж. КАНИМ ВСИЧКИ НАШИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И ДОКТОРИ ДА СТАНАТ ЧЛЕНОВЕ НА  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Председател:      Проф. д-р Мария Стоянова Членове:              Доц. д-р ...
Подготовка 10.12.2015 г. ... курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Същите ще се проведат на  15, 16, 17 януари 2016 г. Цена 180 лв. за 20 учебни часа. Записването е от 1 декември 2015 г ...
Класиране 22.2.2016 г. ... си права. Таксата за обучение на магистри приети в София се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: БНБ Титуляр: УНСС За новоприетите студенти в ОКС ...
Специалности 19.2.2016 г. ... НА МАГИСТРИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА, РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ *Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... и стратегическо планиране“ Уважаеми кандидат-магистри, Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще – Образованието. Образование, което изгражда нашата личност и идентичност; което развива знания и умения необходими ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... . Приемът на кандидат-магистри в УНСС е два пъти годишно – през септември и през януари. При септемврийския прием се предлага цялата палитра от специалности. Условия за кандидатстване Приемът за всички специалности в ...
Магистри 12.7.2018 г. ...     НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ за учебната 2018/2019 г. Интелектуална собственост и бизнес  Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията"  Творчески индустрии и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... от изискванията за прием на магистри в регионалните центрове за дистанционно обучение е занижено от „добър” (4,00) на „добър” (чл. 145, ал. 2 - действащ, чл. 83, ал. 2 - проект). Вариантите за реализиране на учебната натовареност на ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение; - такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 670 400 лв., съобразени с броя на приетите студенти през учебната. 2023/2024 г., ...
Здравен мениджмънт 30.6.2017 г. ... среща на първия випуск магистри "Здравен ...
Магистри 11.6.2023 г. ...   Магистърски програми към катедра "Публична администрация": https://magistri.unwe.bg/ Специалност Форма на обучение Продължи-телност Публична администрация Редовна 1 год. Публична администрация (Държавна администрация) Дистанционна 1 ...
Магистри 19.2.2024 г. ... на магистърски тези Бланка рецензии ...
Магистри 5.4.2017 г. ... ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 16.1.2024 г. ... дипломна работа. Срок: края на І-ви семестър за магистри със срок на обучение 2 семестъра и края на ІІ-ри семестър за магистри със срок на обучение 3 семестъра Студентът избира подходяща за разработване и принадлежаща към логистичната проблематика тема на дипломната работа. Темата може да бъде ...
Прием Магистри 17.5.2018 г. ... ...
Прием 12.9.2016 г. ... Бакалаври Прием Магистри Записване   Документи и такси   Регистрационна карта -  Лична карта и копие от нея; Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит. Диплома за средно образование- оригинал и копие от нея Попълването и подаването ...
Допълнителен прием за магистри 30.9.2013 г. ... обявява допълнителен прием само за кандидат-магистри, които са получили положителна оценка на кандидат-магистърския тест, проведен на 16, 17 и 21 септември 2013 г., но не са класирани. Желаещите могат да подадат молба /по образец / в Центра за прием на документи на 27 и 30 септември 2013 г. от 8 ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 16.6.2022 г. ... „Учебна дейност“, отдел „Студенти-магистри“. 8.3.    Студентите се допускат до защита на дипломна работа с представяне на студентска книжка и документ за самоличност.   9. Използване на помощни материали и технически средства по време на защита 9.1 ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 5.1.2024 г. ... “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител. Дипломните работи се предават на хартиен и електронен носител, срещу подпис от студента и дата на предаване, в ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител. Дипломните работи се предават на хартиен и електронен носител, срещу подпис от студента и дата на предаване, в ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... , по които катедра „Икономикс“ ще обучава магистри през новата академична 2021/2022 г. са: Магистърска програма по „Макроикономически политики и пазари“ (редовна форма на обучение). държавна поръчка; платено образование. Магистърска програма по „Приложна икономика и ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Сесийно разписание  - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Електронен каталог на университетската библиотека - http://catalogue.unwe.bg Е-библиотека - ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Интелектуална собственост в интернет”, „Методология и методика на научните изследвания”, „Авторско право и сродни права” и др ...
График за провеждане на извънредна поправителна сесия 28.9.2012 г. ... .unwe.bg/bg/invoke/1528/timetables/exams/bachelors За магистри - http://www.unwe.bg/bg/invoke/1534/timetables/exams/masters От падащото меню "Вид сесия" е необходимо да изберете опцията "Извънредна" ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... информация може да получите на сайта на УНСС, Раздел "Магистри редовно обучение" Раздел "Магистри дистанционо обучение" Моля, спазвайте сроковете и си оставете известен резерв от време при подаване на документи за кандидатстване. В последните дни от срока се събират много кандидати и се чака дълго ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... за магистър? Отговор: УНСС извършва прием на магистри два пъти годишно - през септември и през януари. През септември се обявява прием за всички магистърски програми на катедра "Национална и регионална сигурност", а през м. януари има прием само за магистърската програма по "Икономика на отбраната и ...
Прием 14.6.2016 г. ... обучение Дистанционно ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Същите ще се проведат на  15, 16, 17 януари 2016 г. Цена 180 лв. за 20 учебни часа. Записването е от 1 декември 2015 г. вкл. и се извършва на адрес: ИСК при ...
Записване 6.7.2015 г. ... студентските си права.   Таксата за обучение на магистри приети в София се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка  (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... състезателния картон. (4) Минималният брой записали се магистри в дадена специалност в УНСС, необходим за разкриване на обучението, е 12 души за двусеместриално обучение, 15 души за трисеместриално обучение и 18 души за четирисеместриално обучение. На записани студенти в специалност, по-малко от 12, 15 или 18 ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ...   МАГИСТРИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 ГОДИНА,  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: № по ред    Специалности  Дистанционно обучение гр. Хасково гр. ...
Подготовка 19.11.2015 г. ... организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2015/2016 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Същите ще се проведат на  15, 16, 17 януари 2016 г. Цена 180 лв. за 20 учебни часа. Записването е от 1 декември 2015 г. вкл. и се ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... картон. (4) Минималният брой записали се магистри в дадена специалност в УНСС, необходим за разкриване на обучението, е 12 души за дву семестриално обучение, 15 души за три семестриално обучение и 18 души за четири семестриално обучение. На записани студенти в специалност, по-малко от ...
История 26.8.2020 г. ... с бакалаври и магистри катедрата е подготвила и десетки докторанти, успешно защитили дисертационни трудове и получили научна степен, в т.ч. и чужденци от Виетнам, Йемен, Бенин, Египет, Румъния и др. страни. Понастоящем в катедрата се обучават 17 докторанти ...
История 28.4.2021 г. ... обучение на специалисти, бакалаври и магистри в областта на аграрния бизнес и екоикономиката, като ежегодно се дипломират над 80 бакалаври и над 20 магистри. През последните години в катедрата ежегодно се подготвят и 15 докторанти от България и други страни ...
История 3.2.2012 г. ... бакалаври и редовна и дистанционна форма за магистри; „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение и за двете степени.             На основание на получена акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... висококвалифицирани кадри – бакалаври и магистри за специфични сектори като управление на човешките ресурси, застраховане и социална политика. Това се  осъществява, следвайки динамичното развитие на тези сектори и отчитайки потребността им от  висококвалифицирани специалисти. ...
За института 6.5.2020 г. ... Институтът участва в обучението на бакалаври, магистри и докторанти, както и на предприемачи и мениджъри. Има развити контакти със сродни институти и катедри в университети от различни страни. Към Института по предприемачество действа единствената докторска програма у нас по ...
За нас 6.7.2023 г. ... . От 1996 г. до 2007 г. обучава бакалаври и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". През 2017 г. катедрата получава акредитационна ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... дипломираните над 420 бакалаври, повече от 60 магистри и 18 докторанти. Той напомни, че през 1996 г. тя става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания, през 1999 г. списание "European Journal of Political Research" я определя като ...
Обща информация 24.3.2019 г. ... знания и умения дават възможност бъдещите магистри да работят и в областта на развитие на статистическата теория. Обучението в докторска програма по научната специалност „Статистика и демография“ има следните основни цели: Да надгради знанията по статистика, иконометрия ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... СЕСИИ (редовна, поправителна и годишна поправителна) за студентите по специалност Бизнес анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 4.4.2013 г. ... повече информация вижте страницата посветена на Магистърското обучение в УНСС ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Списък с магистърски тези за магистри - ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... брой дипломанти, по отделно за магистри и бакалаври. Всеки преподавател формулира темите, определя от какъв тип е тя и прилага анотация, която ясно описва очакваните резултати  от разработката. Дипломантите могат да предлагат теми за дипломни работи, които се ...
Магистри - дистанционно обучние 5.4.2012 г. ... сайт на ЦДО - http://unwe.acad.bg/cdemasters E-learning уеб-портал - http://cde.unwe.bg М-learning уеб-портал http://m-learning.unwe.bg Дискусионен форум - http://cde.unwe.bg/forum гр. Пловдив - http://profbakalavri-plovdiv.unwe ...
Обучение 10.6.2014 г. ... обучение Дистанционно обучение Магистри Редовно обучение Дистанционно обучение Докторанти Продължаващо ...

Новини

425 results found
Кристиян Трайков, студент в УНСС, спечели стипендия на БНБ за 2024 г. 1.3.2024 г. ... на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Взаимодействие между фискалната и паричната политика в проинфлационна среда”, а за докторантите – „Структурни предизвикателства пред българската икономика и конвергенция”. Вторият етап е бил събеседване, ...
Асоциацията на българските застрахователи представи в УНСС изследване за застраховането в България 27.2.2024 г. ... 33 години обучава бакалаври и магистри по специалност „Застраховане и социално дело“, реализиращи се успешно в застрахователната практика.   Г-н Пламен Шинов, зам.-председател на Управителния съвет на АБЗ, приветства студентите от ...
Магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ получиха дипломите си 27.2.2024 г. ... защита“ връчи дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“. В церемонията участваха доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Чoвешки ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи 27.2.2024 г. ... опит в обучението на бакалаври и магистри по специалност „Застраховане и социално дело“. Тя благодари на АБЗ за дарението: „Докладът ще бъде изключително полезен за обучението по учебните дисциплини „Застраховане“, ...
Асоциацията на българските застрахователи представи в УНСС изследване за застраховането в България 22.2.2024 г. ... 33 години обучава бакалаври и магистри по специалност „Застраховане и социално дело“, реализиращи се успешно в застрахователната практика.   Г-н Пламен Шинов, зам.-председател на Управителния съвет на АБЗ, приветства студентите от ...
И през 2024 година катедра „Счетоводство и анализ“ ще продължи да предлага за своите студенти интересни събития, организирани съвместно с бизнеса в лицето на Deloitte България. 2.2.2024 г. ... майсторски класове за нашите магистри на интересни тематики – МСФО стандарти, ESG стандарти, Изкуствения интелект в счетоводството и други. За нашите бакалаврите ще бъдат организирани класове по Excel и процесите на инвентаризация. Делойт България ще ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. 6.2.2024 г. ... г. до 23.02.2024 г. в сектор "Магистри" - редовно обучение; Титулна страница от Дипломната работа - с подпис на научния ръководител; оригинал и копие на Дипломата за средно образование; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, ...
Започна вторият сезон на Бизнес академията Kaufland - УНСС 2.2.2024 г. ... на пет месеца студенти от 3-ти и 4-ти курс и магистри от УНСС ще черпят знания от водещи експерти от ритейл бизнеса по ключови теми от сектора на модерната търговия. „Политиката на УНСС е да сближава обучението с практиката. Тази бизнес академия е в резултат на сътрудничеството между ...
Преподаватели по предприемачество от УНСС допринесоха за подготовката на студенти от водещото в предприемаческото обучение неправителствено висше училище в Ахмедабад, Индия – Университета „Ел Джей“ 31.1.2024 г. ... студенти от интегрираната програма за бакалаври и магистри и програмата „Предприемачество и фамилен бизнес“ в периода 15 – 25 януари 2024 г. Лекциите бяха организирани в паралелни потоци, като водещите акценти бяха върху глобалното предприемачество и предприемаческите възможности в ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 29.1.2024 г. ... мобилности с цел обучение  за бакалаври, магистри и докторанти Кандидатите за участие в мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ подават следните документи: 1. Електронен формуляр за кандидатстване с приложени към него: Уверение за средния успех от следването до ...
УНСС с „Академичен Оскар" за висше училище с най-висока институционална акредитация според НАОА 16.1.2024 г. ... десетина години. Като този дял при завършилите магистри е още по-голям, там достига 70%, което означава, че всяка следваща степен на образованието води до по-голяма реализация“, обясни г-н Стойчев. Според него другата положителна тенденция е увеличаване на влиянието на българите в ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) – 27 февруари 2024 г. 8.1.2024 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 27.02.2024 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да представят готовите работи  до 21 ...
Магистрите от „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ получиха дипломите си 21.12.2023 г. ... ресурси и социална защита“ връчи дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“. В церемонията участваха доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Чoвешки ресурси и социална ...
Business Case - предизвикателството на Procter&Gamble 15.12.2023 г. ... представяне на идеите и предложенията на студентите-магистри, ръководени от проф. д-р Галина Младенова, присъстваха Андрей Аврамов - директор бизнес планиране и стратегии/MS&P Director Home Care,  Асие Мустафа – старши мениджър дизайн, насочен към купувача/SBD and SDO Senior Manager, ...
Business Case - предизвикателството на Procter&Gamble 15.12.2023 г. ... представяне на идеите и предложенията на студентите-магистри, ръководени от проф. д-р Галина Младенова, присъстваха Андрей Аврамов - директор бизнес планиране и стратегии/MS&P Director Home Care,  Асие Мустафа – старши мениджър дизайн, насочен към купувача/SBD and SDO Senior Manager, ...
Магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха своите дипломи 15.12.2023 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на магистрите от Випуск 2023 от специалностите: „Маркетинг“ със специализация „Бранд мениджмънт“, „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Корпоративни стратегии и дигитални ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 15.12.2023 г. ... така че „Добре дошли!“ при нас и като бъдещи магистри“. „От името на всички завършващи днес искам да изразя признателност за това, че ни уважихте и присъствате на един от най-запомнящите се моменти в живота на всеки млад човек. Благодарност за всички, които спомогнаха за успешното ни ...
Магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха своите дипломи 14.12.2023 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на магистрите от Випуск 2023 от специалностите: „Маркетинг“ със специализация „Бранд мениджмънт“, „Маркетинг“ със специализация „Рекламен мениджмънт“, „Корпоративни стратегии и дигитални ...
Дипломи получиха бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 14.12.2023 г. ... така че „Добре дошли!“ при нас и като бъдещи магистри“. „От името на всички завършващи днес искам да изразя признателност за това, че ни уважихте и присъствате на един от най-запомнящите се моменти в живота на всеки млад човек. Благодарност за всички, които спомогнаха за ...
Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи 7.12.2023 г. ... вече има 32 години опит в обучението на бакалаври и магистри по специалност „Застраховане и социално дело“. Тя благодари на АБЗ за дарението: „Докладът ще бъде изключително полезен за обучението по учебните дисциплини „Застраховане“, „Застрахователен пазар“ и др., ...
Започва приемът на магистри за летен семестър 15.12.2023 г. ... януари 2024 г., вкл. В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси. МОЖЕТЕ ДА ИЗБИРАТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ       ...
На церемония, посветена на бизнес туризма, бакалаври и магистри от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 4.12.2023 г. ... и магистрите, завършили катедра „Икономика на туризма“, получиха дипломите си на тържествена церемония посветена на бизнес туризма. Проф. д-р Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма“, преподаватели от Катедрата: ас. д-р Ралица ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.12.2023 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Счетоводство“ и всички специализации – Випуск 2023. Официални гости на събитието бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 1.12.2023 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Счетоводство“ и всички специализации – Випуск 2023. Официални гости на събитието бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно ...
Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Икономическа социология“ 1.12.2023 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Икономическа социология“. Официални гости на тържеството бяха д-р Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Ръководителят на катедра „Икономическа ...
На тържествена церемония абсолвентите от катедра „Финансов контрол“ – бакалаври и магистри, получиха своите дипломите 30.11.2023 г. ... от специалност „Финансов контрол“ и магистрите, завършили специалностите „Одитинг“, „Финансов контрол и финансово право“, „Счетоводство, финансов контрол и финанси на английски език“ и „Противодействие на корупцията“. Тържествената церемония ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Икономикс“ 28.11.2023 г. ... с преподаване на английски език, както и на магистри от специалност „Икономика и право“. Доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова и доц. д-р Щерьо Ножаров, научен ...
Випуск 2023 на катедра „Национална и регионална сигурност“ получи своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ 22.11.2023 г. ... , посрещна абсолвентите – бакалаври и магистри, от катедра „Национална и регионална сигурност“. Гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, директор на Mеждународната магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... (РЦДО) на УНСС в Хасково бакалаврите и магистрите от Випуск 2023 година получиха дипломите си.С грамоти за отличен успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“. ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... (РЦДО) на УНСС в Хасково бакалаврите и магистрите от Випуск 2023 година получиха дипломите си.С грамоти за отличен успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“. ...
На добър час випуск 2023! 20.11.2023 г. ... Раковска връчи дипломите на отличниците магистри и на всички останали дипломанти.      Сърдечно „БЛАГОДАРЯ“ на всички участници, гости и организатори, допринесли за превъзходната атмосфера на церемонията по връчване на дипломите. Катедра ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките" получиха дипломите си 17.11.2023 г. ... Раковска връчи дипломите на отличниците магистри и на всички останали дипломанти ...
Абсолвентите на катедра „Политическа икономия“ получиха своите дипломи 9.11.2023 г. ... „Политическа икономия“ и магистри от специалност „Дигитална икономика“. Казваме си довиждане с надеждата, че ще продължим да общуваме и взаимно да се обогатяваме. Политическа икономия е била и си остава ядрото на икономическата наука. Катедра ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 8.11.2023 г. ... бяха връчени дипломите на магистрите от специалност „Публична администрация” и „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“ и бакалаврите от специалност „Публична администрация“ – Випуск 2023 ...
На тържествена церемония абсолвентите от катедра „Политология“ – бакалаври и магистри, получиха своите дипломи 6.11.2023 г. ... и приятели дипломите си за бакалаври и магистри получиха абсолвентите от катедра „Политология“. По традиция тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Доц. д-р Мария Бакалова, декан на факултет „Международна икономика ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация" получиха дипломите си 12.11.2023 г. ... бяха връчени дипломите на магистрите от специалност „Публична администрация” и „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“ и бакалаврите от специалност „Публична администрация“ – Випуск ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“. Дипломи получиха бакалаври, завършили специалността „Бизнес администрация“, и магистри от различни специалности, водени от катедра „Управление“. Тържеството ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“. Дипломи получиха бакалаври, завършили специалността „Бизнес администрация“, и магистри от различни специалности, водени от катедра „Управление“. Тържеството ...
Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Статистика и иконометрия“ 2.11.2023 г. ... и иконометрия“, и магистри, завършили „Анализ на данни със специален софтуер“. Ръководителят на катедра „Статистика и иконометрия“ доц. д-р Александър Найденов и преподавателите от Катедрата присъстваха на тържествената церемония, ...
Връчиха дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Недвижима собственост“ 24.10.2023 г. ... и магистрите, завършили катедра „Недвижима собственост“, получиха дипломите си. На откриването на церемонията проф. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост“, приветства гостите и подчерта ...
Преподавател от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-професор в Казахстан 23.10.2023 г. ... и проведе консултации с магистри и докторанти. Той организира също и семинар, посветен на темата „Изкуствен интелект и академично писане – възможности и рискове" за преподавателите от Висшата школа по бизнес и право. В края на своя престой, доц. ...
Кандидатстване за участие в ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation за учебната 2023/2024 г. за Магистри 20.10.2023 г. ... за учебната 2023/2024 г. за магистри Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2023 г. 14:00 ч. В рамките на инициативата ENGAGE.EU за създаване на Европейски университет на бъдещето студентите в магистърска степен на обучение имат възможност да вземат участие в ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе студентски конкурс на тема „Членството на България в Европейския съюз: шестнадесет години по-късно“ 16.10.2023 г. ... вашите умения, да станете бъдещи магистри и докторанти“, каза доц. д-р Светла Бонева. Председателят на журито гл. ас. д-р Стела Живкова, научен секретар на катедрата, представи членовете на журито: гл. ас. д-р Кристиян Желев, гл. ас. д-р Валентин Билянски, гл. ...
Покана за официална церемония по тържествено връчване на дипломите 7.9.2023 г. ... и иконометрия“ и магистри от спец. „Анализ на данни със специализиран софтуер“. Събитието ще се състои на 27 октомври 2023 г. от 18:00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС. Във връзка с по-добрата организация заповядайте в 17:30 ч., ...
МИЛЕНА ГРИГОРОВА: МАГИСТРАТУРАТА ПО "МИО" ОТВАРЯ МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 4.9.2023 г. ... и в групата за прием на магистри тук: https://www.facebook ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) - октомври 2023 г. 29.8.2023 г. ... тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 03.10.2023 г. от 9:00 ч.Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва:1. Да представят готовите ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.10.2023г. от 10 часа 6.8.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” към ЦДО в периода от 14.09.2023г. (четвъртък) до 15.09.2023г. (петък), който е определен от катедрата за ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 23.10.2023г. (понеделник) от 9 часа 6.8.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление ), съответно с датата, когато е съгласувана ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРАТА 17.7.2023 г. ... . Записване на новоприети студенти-магистри: 13 – 21.09.2023 г. вкл. - В този срок ще трябва да се запишете в ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи м.ОКТОМВРИ 2023 г. 12.7.2023 г. ... г. до 04.10.2023 г..  в сектор "Магистри" - редовно обучение; Титулна страница от Дипломната работа - с подпис на научния ръководител; оригинал и копие на Дипломата за средно образование; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и ...
УСПЕШНИ ЗАЩИТИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС" 18.7.2023 г. ... справиха успешно със защитата и вече са магистри по "Международен бизнес". Честито и на добър час! Пожелаваме им успех в бъдещото професионално ...
Успешни защити на дипломни работи по предприемачество 7.7.2023 г. ... на своите дипломни работи, новите магистри от специалност „Бизнес предприемачество“ доказаха уменията си в прилагането на придобитите в магистърската програма знания в решаването на значими проблеми, с които се сблъскват предприемачите. Конкретните проблеми, на ...
УСПЕШНИ ЗАЩИТИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО "МИО" 18.7.2023 г. ... . Поздравяваме вече защитилите магистри и им пожелаваме още много бъдещи професионални ...
Завършиха първите магистри на съвместната програма на УНСС и УниКредит Булбанк - „Количествени финанси“ 3.7.2023 г. ... от специалност „Количествени финанси“ защитиха успешно своите магистърски тези. Единствената по рода си специалност е в партньорство с УниКредит Булбанк. УНСС е първият университет в България, който съвместно с банката предлага на студентите възможност да ...
Магистрите от единствената в света международна програма „Ядрена сигурност“ защитиха своите тези 3.7.2023 г. ... тези. Пожелавам успех на завършващите магистри“, каза проф. Димитров и представи състава на журито по защитата. Проф. Цветан Цветков, ректорът проф. Димитър Димитров, първата представила се дипломантка Марина Дебатич от Института за ядрени науки във Винча ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ ЗА УНИНТ 28.6.2023 г. ... УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ МАГИСТРИ УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ...
Стоян Василев: В ENGAGE.EU студентите биха се докоснали до споделянето на общи европейски ценности и интернационален поглед 18.7.2023 г. ... дисциплини и модули за бакалаври и магистри. Oбразователните модули са съставени от 3-4 интердисциплинарни онлайн курса, които адресират различни обществени предизвикателства. Те са насочени към развиване на знанията, уменията и компетенциите, които допринася за икомическото ...
Онлайн информационна среща за четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" 13.6.2023 г. ... беше сайта на УНСС, секция Прием - магистри, показани бяха различните специалности и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. В големи детайли бяха разгледани специалностите и техните учебни планове, предлагани от катедра „Публична администрация“ и ...
Инициативата на ENGAGE.EU за онлайн обмен предлага иновативни дисциплини и модули за бакалаври и магистри 7.6.2023 г. ... са описани модулите за бакалаврите и магистрите, съдържа курсове като „Бъдещето на Европа“ в университета в Тилбург (Нидерландия), „Международно право: война, престъпления и правосъдие“ в университета в Манхайм (Германия), „Преосмисляне на ...
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИТЕЗА ОБМЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ENGAGE.EU 12.6.2023 г. ... образователнии модули за бакалаври и магистри, които са съставени от 3-4 интердисциплинарни онлайн курса и адресират различни обществени предизвикателства. Инициативата за онлайн обмен ще продължи и през есенния семестър с редица интересни курсове. Възползвайте се от ...
XX випуск магистри на специалност „Здравен мениджмънт" получи дипломите си 30.5.2023 г. ... от специалност „Здравен мениджмънт", която навършва 20 години, получиха дипломите си. От 46 дипломанти, 23-ма са отличниците, които си тръгват и с грамота. „Вие винаги сте били една уникална аудитория, защото сред вас има ...
XX випуск магистри на специалност „Здравен мениджмънт" получи дипломите си 7.6.2023 г. ... от специалност „Здравен мениджмънт", която навършва 20 години, получиха дипломите си. От 46 дипломанти, 23-ма са отличниците, които си тръгват и с грамота. „Вие винаги сте били една уникална аудитория, защото сред вас ...
Магистри от катедра „Публична администрация“ взеха участие във Фестивал „Море и здраве" на Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна 23.5.2023 г. ... от магистърска програма на катедра „Публична администрация“ взеха участие във Фестивал „Море и здраве" на Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна?. Научната конференция по повод събитието се състоя на 19 май, когато ...
Бакалаври и магистри от катедра „Международни отношения“ получиха дипломите си 26.5.2023 г. ... „Европеистика“ и магистрите от специалностите „Международни отношения“, „Национална сигурност“ и „Дипломация и стратегически анализ“ получиха дипломите си. „Университетът не е само обучение, ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи юни/юли 2023 г. 17.5.2023 г. ... .06.2023 г.  в сектор "Магистри" - редовно обучение; Титулна страница от Дипломната работа - с подпис на научния ръководител; оригинал и копие на Дипломата за средно образование; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име ...
Преподавател от катедра „МИО и бизнес“ изнесе лекции в Шанхайския университет „Джао Тонг“ 28.6.2023 г. ... отношения с докторанти и магистри от Шанхайския университет „Джао Тонг" /Shanghai Jiao Tong University (SJTU)  в съответствие с предварително съгласувана учебна програма. Доц. Желев по време на лекции ...
ДОЦ. ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ РЕАЛИЗИРА МОБИЛНОСТ В ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ДЖАО ТОНГ“ 13.5.2023 г. ... отношения с докторанти и магистри от Шанхайския университет "Джао Тонг"/Shanghai Jiao Tong University (SJTU), в съответствие с предварително съгласувана учебна програма. По време на своето посещение в Китай, доц. Желев, който е координатор от ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 03.07.2023г. от 10 часа 5.5.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” към ЦДО в периода от 15.05.2023г. (понеделник) до 17.05.2023г. (сряда), който е определен от катедрата за предаване ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.06.2023г. от 09,00 часа 5.5.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление ), съответно с датата, когато е ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 21.4.2023 г. ... работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 30.06.2023 г. от 9:00 ч.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва:  1. Да ...
Генералният директор на БТА изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ 6.4.2023 г. ... пред нейните бакалаври, магистри и докторанти. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра „Медии и обществени комуникации", Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на ...
Генералният директор на БТА изнесе публична лекция пред студенти от катедра „Медии и обществени комуникации“ 5.4.2023 г. ... лекции пред нейните бакалаври, магистри и докторанти. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител катедра „Медии и обществени комуникации", Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на ...
Трета научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 5.4.2023 г. ... на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 20.3.2023 г. ... на английски език“ и на магистрите от специалностите „Бизнес икономика“, „Бизнес анализи и проекти“ и „Бизнес лидерство“. „Продължавайте да бъдете пример и носители на знанието, и не спирайте да ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 31.03.2023г. от 13 часа 17.2.2023 г. ... – раздел „Магистри“.       Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” в периода от 27.02.2023г. (понеделник) до 28.02.2023г. (вторник), който е определен от катедрата за предаване на ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.03.2023г. от 09,00 часа 17.2.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление ), съответно с датата, когато е ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 14.3.2023 г. ... цел обучение  за бакалаври, магистри и докторанти Кандидатите за участие в мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ подават следните документи: 1. Електронен формуляр за кандидатстване с приложени към него: Уверение за средния успех от ...
УНСС и Тракийският университет с 5 съвместни учебни програми 3.2.2023 г. ... , с който стартирахме приема на магистри по наши общи специалности. С този документ се поставя началото на успешно партньорство между университети в България и аз гарантирам, че това, което зависи от мен ще бъде 100 процента изпълнено“. Проф. д-р ...
Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023 3.2.2023 г. ... е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023. Университетът предлага 25 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково. Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ И МАРТ 2023 21.1.2023 г. ... на специалностите в сектор "Магистри" - редовно обучение. 3. Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат. ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! Дата ...
Назаем от „Вестник на УНСС“. Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова: Нова година, нови специалности и магистратури 20.1.2023 г. ... дистанционна форма. Приемът на магистри в УНСС продължава до 26 януари 2023 г. В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, както и по всички интересуващи ги въпроси ...
Нови конкурентни специалности и съвместни програми за януарския прием на магистри 16.1.2023 г. ... приемът на магистри в УНСС. Кандидат-магистрите могат да подават документи до 26 януари – електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. За летен семестър 2022/2023 университетът ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 16.1.2023 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 28.02.2023 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да представят готовите работи до ...
Катедра „Икономика на туризма“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 5.12.2022 г. ... по официално връчване на дипломите на студентите, завършили специалност „Икономика на туризма" - ОКС „бакалавър" и специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение, се състоя в ...
Катедра „Индустриален бизнес“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 28.11.2022 г. ... икономика с преподаване на английски език“ и на магистрите от специалностите „Бизнес икономика“, „Бизнес анализи и проекти“ и „Бизнес лидерство“. „Продължавайте да бъдете пример и носители на знанието, и не спирайте да вдъхновявате другите ...
Бакалаври, магистри и доктори от катедра „Политология“ получиха дипломите си 8.11.2022 г. ... и на бакалаврите от специалност „Политология" и магистрите от специалностите „Политология“ със специализация „Приложна политология“ и „Политика и бизнес“. Доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, отправи своите ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Минаваме през съществена трансформация, която е плод на много усилия и екипен дух 5.11.2022 г. ... информация в реално време за приема на бакалаври и магистри - какви са кандидат-студентите, от къде идват, какъв успех имат. И всичко това ще е лесно достъпно през телефон. Бяха направени много полезни предложения в тази насока. Съвсем скоро ще създадем и Консултативен съвет по кандидатстудентската ...
Випуск 2022 на катедра „Управление“ се дипломира 7.11.2022 г. ... , на поредния випуск бакалаври и магистри на катедрата. Новите бакалаври по „Бизнес администрация“, редовно и дистанционно обучение и магистрите по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“, „Управленско консултиране“ и ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Счетоводство и анализ“ – Випуск 2022. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Официални гости на събитието бяха зам.-ректорът по институционално и бизнес ...
Дипломираха се абсолвентите от най-старата катедра в УНСС - „Счетоводство и анализ“ 4.11.2022 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Счетоводство и анализ“ – Випуск 2022. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Официални гости на събитието бяха зам.-ректорът по институционално и ...
Випуск 2022 на катедра „Управление“ се дипломира 6.11.2022 г. ... , на поредния випуск бакалаври и магистри на катедрата. Новите бакалаври по „Бизнес администрация“, редовно и дистанционно обучение и магистрите по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“, „Управленско ...
Дипломираха се абсолвентите от катедра „Икономика на търговията“ 19.10.2022 г. ... „Икономика на търговията" и магистрите от специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги“ – Випуск 2022 на катедра „Икономика на търговията“. Официални гости на събитието бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите, завършили специалност „Икономика на търговията" и магистрите, завършили специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги" 11.11.2022 г. ... „Икономика на търговията" и магистрите от специалностите „Търговия“ и „Управление на търговски вериги“ – Випуск 2022 на катедра „Икономика на търговията“. Официални гости на събитието бяха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър ...
Студентски конкурс за икономическа разработка проведе катедра „МИО и бизнес“ 10.10.2022 г. ... студенти, чрез които избираме бъдещи магистри и докторанти и насърчаваме студентското творчество.“ Тя призова участниците да следят социалните мрежи за предстоящи събития, които организира катедрата за студенти и да участват в тях. „Искаме да интегрираме студентите ...
"Майсторски клас на тема "Счетоводни и данъчни аспекти на криптоактивите" 6.10.2022 г. ... .ас. д-р Борислав Боянов проведе пред магистри  от специалност "Счетоводство" майсторски клас на тема : „Счетоводни и данъчни аспекти на криптоакивите“ ...
Дипломираха се абсолвентите от катедра „Национална и регионална сигурност” 30.9.2022 г. ... на отбраната и сигурността" и на магистрите, завършили специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“, „Управление на киберсигурността“, ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации” получиха дипломите си 3.10.2022 г. ... и „Медия икономика“ и на магистрите от специалност „Медии и журналистика“ със специализация „Връзки с обществеността“ – Випуск 2022. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Официални гости на ...
Информационен ден за бъдещите студенти в РЦДО Хасково към УНСС 12.9.2022 г. ... до края на септември и срокът на прием за магистри в специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“ ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 12.9.2022 г. ... тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 05.10.2022 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да представят готовите ...
Съобщение на КСБВУ относно допълнително класиране за студентски общежития на новоприетите студенти 2.9.2022 г. ... общежития: КСБВУ напомня, че новоприетите магистри, които до сега не са използвали студентско общежитие на УНСС имат възможност в срок от 3 работни дни, от записването си в УНСС, да бъдат настанени в тях. За целта е необходимо да бъде посетен сектор „Настаняване и информационно ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... кампания – единна система за бакалаври и магистри, разработена е от експерти  на УНСС и за наша радост и удовлетворение работи успешно без някакви проблеми. Искам също така да отбележа, че тежестта вече се премества върху кандидатстването с държавни зрелостни изпити за сметка на ...
Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа 8.8.2022 г. ... „Финанси“ – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление ), съответно с датата, когато е съгласувана тази ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа 8.8.2022 г. ... „Финанси“ – раздел „Магистри“.     Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” в периода от 12.09.2022г. (понеделник) до 14.09.2022г. (сряда), който е определен от катедрата за предаване на дипломните работи ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "магистър" 28.7.2022 г. ... , специалностите, които предлагаме, може да ги изберете от следните шифри: 10160 ?? Международен туризъм – 2 сем. Държавна поръчка, (300 лв. на семестър); 10161 ?? Международен туризъм – 2 сем. Срещу заплащане, (1 000 лв. на семестър);  11454 ?? ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022 12.7.2022 г. ... с администраторите на специалностите в сектор "Магистри" - редовно обучение. 3. Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат. ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! Дата на изпита: 08 ...
От 6 юли започва приемът на документи за кандидат-магистри 11.7.2022 г. ... г. до 24.08.2022 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. През учебната 2022-2023 г. университетът ...
Дипломи с отличен успех получиха завършилите магистратура „Икономика и управление на железопътния транспорт“ 30.6.2022 г. ... на Камен Донев. От името на дипломиралите се магистри, отговарящия за обучителните програми на НКЖИ и координатор на тази обучителна група г-жа Милена Илкова подчерта: „Благодарни сме, че бяхте наши преподаватели, научихме много. Ние сме част от практиката, но друго е да чуем  ...
Държавни изпити за бакалаври и магистри - юни 2022 9.6.2022 г. ... дипломанти,  предстоящите дати за държавни изпити са както следва: 29.06.2022 - държавен изпит по "Политология", зала 4052 от 9:00 часа.  Комисия на държавния изпит: 1. доц. д-р Симеон Асенов - председател                   ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 6.6.2022 г. ... ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА за участие на студенти  в мобилност по програма ERASMUS+   1. УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УНИВЕРСИТЕТ УНИНТ, РИМ, ИТАЛИЯ ПО ДУАЛНА МАГИСТЪРСКА ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 3.6.2022 г. ... съответно за същия период са се дипломирали 185 магистри и 27 се обучават в момента. Като направим равносметка над 1000 студенти бакалаври и магистри са завършили успешно нашата специалност и близо 250 се обучават. Успешно защитилите докторанти до момента са 11, на двама им предстои и 7 се ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022 22.6.2022 г. ... на специалностите в сектор "Магистри" - редовно обучение. 3. Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат. ВНИМАНИЕ!!! Изпита е в платформата на MOODLE!!! Дата на ...
Осма международна научно-практическа конференция „Недвижими имоти & Бизнес” 2022 16.5.2022 г. ... същия период са се дипломирали 185 магистри и 27 се обучават в момента. Като направим равносметка над 1000 студенти бакалаври и магистри са завършили успешно нашата специалност и близо 250 се обучават. Успешно защитилите докторанти до момента са 11, на двама им предстои и ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение 20.4.2022 г. ... – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление), съответно с датата, когато е съгласувана ...
Абсолвентите от Юридическия факултет получиха дипломите си 20.4.2022 г. ... бяха връчени дипломите на магистрите от специалност „Право“ – Випуск 2021. Официални гости на събитието бяха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, омбудсманът на Република България проф. д-р  Диана Ковачева, зам.-деканът по качеството и ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2022 г. ... възможност на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 9.4.2022 г. ... тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 22.06.2022 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва:1. Да представят готовите работи ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 6.4.2022 г. ... дава възможност на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на ...
ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 7.4.2022 г. ... с цел обучение  за бакалаври и магистри - 8 мобилности с цел обучение за докторанти - 4 мобилности с цел практика, АКО Е В УНИВЕРСИТЕТ  Кандидатите за участие в мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ подават следните документи: Формуляр за ...
Работна среща на консорциума по проект ERMIScom 8.4.2022 г. ... включване на обратната връзка от студенти-магистри в крайния резултат на проекта В проекта УНСС е лидер на два работни пакета / интелектуални резултата, съответно: Работен пакет 2 / интелектуален резултат 2: “FAKE NEWS & HATE SPEECH: REPRESENTATION OF VULNERABLE ...
Държавни изпити - бакалаври и магистри, март 2022 7.3.2022 г. ... дипломанти,  предстоящите дати за държавни изпити са както следва: 30.03.2022 - държавен изпит по "Политология", зала 2119 от 9:00 часа.  30.03.2022 - защита на магистърски тези, зала П045 от 10:00 часа. Крайният срок за подаване на документи за защита е 21 март ...
Втора научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 4.3.2022 г. ... дава възможност на студенти (бакалаври и магистри) от Общоикономическия факултет на УНСС да представят свои разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. Предвижда се тя да има интердисциплинарен характер, да включва разработки от ...
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 21.3.2022 г. ... с цел обучение  за бакалаври и магистри - 10 мобилности с цел обучение за докторанти - 5 мобилности с цел практика, АКО Е В УНИВЕРСИТЕТ  Кандидатите за участие в мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ подават следните документи: Формуляр за ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.03.2022г. 17.2.2022 г. ... – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител ...
Проведе се студентска научна конференция на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата” 16.2.2022 г. ... организира конференция за бакалаври, магистри и докторанти на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата”. Над 20 студенски разработки бяха допуснати до участие. Най-много участници имаше от специалностите Регионално развитие, Бизнес ...
Седемнадесета международна научна конференция на младите учени 11.2.2022 г. ... впечатление ми направи и участието на магистри и докторанти, като доказателство, че в тези образователно квалификационни степени могат да се пишат научни доклади. Инициативата ви е чудесна и ви пожелавам да продължавате все така“, коментира Ангел Стойков, председател на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 27.1.2022 г. ... тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 10.03.2022 г. от 12:00 ч.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа, трябва да представят ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 16.1.2022 г. ... на сайта на УНСС, секция Прием -> Магистри, чрез бутона "Проверка на резултатите", като въведете като потребителско име Вашият входящ номер (предоставя се при подаването на кандидатстудентските документи), а паролата са инициалите на Вашите три имена. Срокът за записване на ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 13.1.2022 г. ... на сайта на УНСС, секция Прием -> Магистри, чрез бутона "Проверка на резултатите", като въведете като потребителско име Вашият входящ номер (предоставя се при подаването на кандидатстудентските документи), а паролата са инициалите на Вашите три имена. Срокът за записване на ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм 7.1.2022 г. ... и богат опит в обучението на магистри. УНСС е безспорно най-големият и най-старият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, но също и най-авторитетният поради значителния натрупан 100-годишен опит и доказано с годините високо качество на образованието ...
От 4 януари 2022 г. в УНСС започва януарският прием за магистри 3.1.2022 г. ... . Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. Приемът за всички специалности в ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... да се гордеем - 90 от 100 магистри плащат, за да дойдат да се учат при нас. Големият професионализъм не идва от приемането в държавна поръчка, а от платеното обучение – плащат, за да се учат. Това е постигнато и една трета от бакалаврите също ...
Открита лекция пред студентите от специалност "Управление на веригата на доставките" ОКС Магистър 14.12.2021 г. ... се проведе пред студентите магистри от специалност „Управление на веригата на доставките“, които получиха и ценни насоки за успешното изграждане на своята кариера, като събитието е част от инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... за обучение на магистри. Класацията сравнява 52 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления. Рейтинговата система цели да подпомага кандидат-студентите да направят своя избор за университет ...
Съобщение относно тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти 26.11.2021 г. ... студенти (бакалаври и магистри) в катедра „Икономическа социология” се отлага. Можете да получите своите дипломи в отдел „Студенти” на УНСС.   Бъдете здрави! От ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... , той е предвиден основно за магистри, но в него могат да кандидатстват и докторанти, и бакалаври. Предвиден е основно за магистри, защото за тези от тях, които са в двусеместриалните програми, това е единствената им възможност за мобилност по време на ...
Проф. д-р Надя Миронова: Към Регионалния център на УНСС има много очаквания за превръщането на Хасково в истински университетски град 29.9.2021 г. ... , т.е. имаме 80 записани магистри спрямо 56 миналата година. Бакалавърските програми също са със запълнен прием. Все още има възможност за кандидатстване до 5 ноември 2021 г. за колегите, които ще се дипломират по-късно по една или друга причина. Общо 546 ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с 40% повече магистри 29.9.2021 г. ... втора година лично ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров откри новата академична година и поздрави студентите от Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Доц. д-р Нончо Димитров, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи (бакалаври и магистри) 24.9.2021 г. ... (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" и "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 13.10.2021 г. от 9:00 ч. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа, трябва да представят ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... студенти записват да учат за магистри и докторанти в УНСС. Това ни позволи да направим съвместна магистърска програма, свързана с бизнеса, така че да можем съвместно да обучаваме тези магистри и да повишим качеството на обучението. Като водещ бизнес ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... студенти записват да учат за магистри и докторанти в УНСС. Това ни позволи да направим съвместна магистърска програма, свързана с бизнеса, така че да можем съвместно да обучаваме тези магистри и да повишим качеството на обучението. Като водещ бизнес ...
Кубрат Пулев подаде документи за магистър в УНСС 17.8.2021 г. ... на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси. Срокът за подаване на документи може да видите тук. Условията за кандидатстване може ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... до 9 септември. В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси. Какви са условията за кандидатстване за магистърските ви програми ? Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... .2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. През учебната 2021-2022 г. университетът ...
Магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер" 12.8.2021 г. ... кандидат-магистри, След успешния старт на новата магистърска програма „Анализ на данни със специализиран софтуер“, за втора поредна година нашата катедра ще подготвя специалисти-анализатори. Повече за програмата можете да откриете на този линк: http://departments.unwe ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... 16 август 2021 година започва приемът на магистри в Университета за национално и световно стопанство. Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на документи за предварителна онлайн и ...
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър" 20.7.2021 г. ... с администратора на специалността в отдел "Магистри". Готовите Дипломни работи следва да се депозират – разпечатани, подвързани и с необходимите реквизити, в Центъра за учебно-методическа и изследователска работа към катедра „Икономикс“ (каб. 4013) в срок от 08.09.21 г. до ...
Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.10.2021г. 10.7.2021 г. ... „Финанси“ – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... обхват от дисциплини, осигурява на обучаваните магистри познания за процеси, фактори и механизми, които са в основата на устойчива растеж на бизнес организацията. Специален акцент в тази посока представляват възможностите и добрите практики за обогатяване и утвърждаване на конкурентни предимства ...
Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 16.6.2021 г. ... вниманието на нашите дипломанти! Държавният изпит по Политология на студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3074.  Защитата на магистърски тези в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9:00 ч. в зали 2064 и 2083.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 18.06.2021 в каб. ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2021г. 26.5.2021 г. ... на катедра „Финанси“ – раздел „Магистри“.  При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата на предаденото ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... , от които 10 докторанти и 24 студенти (бакалаври и магистри). Участниците са от катедри „Икономикс”, „Икономическа социология”, „Човешки ресурси и социална защита” и „Политическа икономия”. Форумът продължи с представянето на докладите и оживени дискусии ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... , от които 10 докторанти и 24 студенти (бакалаври и магистри). Участниците са от катедри „Икономикс”, „Икономическа социология”, „Човешки ресурси и социална защита” и „Политическа икономия”. Форумът продължи с представянето на докладите и оживени дискусии ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 20.12.2021 г. ... години доста млади колеги, не само бакалаври и магистри, но и докторанти са тръгнали от тази конференция, защото факултет „Икономика на инфраструктурата“ винаги е насърчавал и продължава да полага усилия да насърчава развитието на младите хора, затова организира и настоящата ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... години доста млади колеги, не само бакалаври и магистри, но и докторанти са тръгнали от тази конференция, защото факултет „Икономика на инфраструктурата“ винаги е насърчавал и продължава да полага усилия да насърчава развитието на младите хора, затова организира и настоящата ...
Успешна защита на магистри по "Публична администрация" и "Държавна администрация" 30.3.2021 г. ... випуск магистри по специалностите "Публична администрация" и "Държавна администрация". Честито! Пожелаваме ви много ...
Успешна защита на магистри по "Здравен мениджмънт" 30.3.2021 г. ... на новия випуск магистри по Здравен мениджмънт! Както винаги, защитата е удоволствие! Полежаваме ви много бъдещи ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... са много добре подготвени в тази област, както магистри, така и бакалаври. Студентите от финансовите специалности на УНСС имат това предимство, че задълбочено изучават дисциплини, които имат пряко отношение към работата на един финансов анализатор. В частност, студентите от специалности ...
Информация относно организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... „Финанси“ – раздел „Магистри“.  При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата на ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на семестъра, който ...
13 години #unwemedia! 6.2.2021 г. ... . От 1996 г. до 2007 г. обучава бакалаври и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". В момента катедрата развива шест специалности от всички ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 4.2.2021 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.03.2021 г. от 9,00 ч. в зала 2064. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.03.2021 г. в каб. 1029 при ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 11.11.2021 г. ... с университетското, за да могат бакалаври и магистри да намират работа веднага след завършването. Това може да се случи по много начини, един от които е точно това, което ние правим – представители на компании да дойдат в университета и направят обучение. Студентите знаят колко е важно ...
Включете се в нашия алумни клуб #unwemediAlumni 14.1.2021 г. ... . Ако сте наши дипломирани бакалаври, магистри или доктори, моля, попълнете тази анкета, за да Ви включим в базата данни. Ще се свържем с Вас скоро ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 18.12.2020 г. ... за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м. Март 2021 г., м. Юли 2021 г. и м. Октомври 2021 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 3.12.2020 г. ... по връчване на дипломите на бакалаври и магистри, випуск 2020 на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на УНСС. Общо 80 студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ...
Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС - с първа онлайн церемония по връчване на дипломи 4.12.2020 г. ... по връчване на дипломите на бакалаври и магистри, випуск 2020 на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на УНСС. Общо 80 студенти от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ (ИСБ) и „Творчески индустрии и бизнес“ (ТИБ) в ...
Съобщение относно тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти 11.11.2020 г. ... дипломите на завършилите студенти (бакалаври и магистри) в катедра „Икономическа социология” се отлага. Можете да получите своите дипломи в отдел „Студенти” на УНСС.   Бъдете здрави! От ...
Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" 4.11.2020 г. ... „МИО и бизнес“ кани завършили магистри с интереси към научноизследователската работа, да разширят погледа и възможностите си за личностно и професионално усъвършенстване в избрана област от международните икономически отношения, като станат докторанти в Катедрата. - 5 ...
Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер" 6.10.2020 г. ... магистри, Разписанието за учебните занятия със студенти от магистърска програма “Анализ на данни със специализиран софтуер“, първи (зимен) семестър на уч. 2020/2021 г. (прием септември 2020 г.) можете да откриете на този линк: https://www.unwe ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 25.9.2020 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 12.10.2020 г. от 9,30 ч. в зала 2064. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 08.10.2020 г. в каб. 1029 при ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... , че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по специалността „Управление на миграционните процеси“, към която има интерес в граничния регион ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... , че за първи път в страната УНСС ще обучава магистри по специалността „Управление на миграционните процеси“, към която има интерес в граничния регион ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... брошурата Уважаеми кандидат-магистри, Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще – Образованието. Това е Образованието, което ние - екип от преподаватели и изявени специалисти от ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... , Правилника за прием на магистри, Правилата за одобряване, наблюдаване и обновяване на учебната документация за ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, Правилата за определяне на общата заетост на преподавателите в УНСС ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.6.2020 г. ... и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2020 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 02 ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г. 20.5.2020 г. ... е налично в подсайта „Магистри“ на катедрата. При промяна на темата в процеса на работа – новото заглавие да е изписано най-отдолу на заявлението съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата и подписа ...
Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в DB Schenker 28.2.2020 г. ... в логистиката“ с бакалаври и магистри от специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“. По време на посещението бе представена дейността на фирма DB Schenker и богатата мрежа на фирмата, представена от 156 страни ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 10.03.2020 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
Дипломиране на бакалаври, магистри и докторанти от катедрата 29.4.2020 г. ... обучение по регионално развитие и магистри от програмата "Регионален бизнес и мениджмънт" получиха дипломите си на тържествена церемония в аула "Максима" на УНСС. Заедно с тях за първи път имаше церемония за връчване и на докторски дипломи.  „Знанието е силата ...
Наш преподавател на 3-месечна специализация в Китай 9.2.2020 г. ... по „Глобална икономика“ за магистри и изследователи от School of International and Public Affairs (SIPA) и Antai College of Economics and Management (АСЕМ). Научният престой бе използван и за договаряне на условията на дуална магистърска програма ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд" 11.12.2019 г. ... пожелание днес се сбъдва - вече сте магистри. Нека взаимно да се поздравим за успеха ви“, каза  доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", при дипломирането на магистрите, завършили специалностите ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд 10.12.2019 г. ... днес се сбъдва - вече сте вече магистри. Нека взаимно да се поздравим за успеха ви“, каза  доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", при дипломирането на магистрите, завършили специалностите ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... на дипломирането на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Икономикс“. Проф. Статев каза на дипломантите, че за четирите години в УНСС те са направили една от най-големите крачки към тяхното духовно усъвършенстване. „Не спирайте, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... на дипломирането на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Икономикс“. В аула „Максима“ Проф. Статев каза на дипломантите, че за четирите години в УНСС те са направили една от най-големите крачки към ...
Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково 13.1.2020 г. ... дистанционно обучение на УНСС в Хасково 191 бакалаври и магистри от три специалности получиха дипломите си. „УНСС винаги ще остане отворен за вас. Винаги бъдете заедно, както сега на дипломирането, и продължавайте да учите“, пожела на абсолвентите доц. д.н. Живко Драганов, директор на ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... на студенти от специалност Регионално развитие и магистри, изучаващи „Регионален бизнес и мениджмънт“, както и на техни колеги от други специалности в УНСС. Изданието със заглавие „Съвременни концепции за развитие на интелигентните градове (Smart Cities) се издава съвместно със ...
Дипломира се първият випуск магистри от специалност „Противодействие на корупцията“ 19.11.2019 г. ... „Тържествена“ се дипломира първият випуск магистри от специалност „Противодействие на корупцията“. Вие сте първите, които завършват тази специалност. Надявам се, че това е едно добро начало и след вас ще има много други колеги, които ще придобият тези знания и умения ...
Дипломираха се бакалавритe, магистрите и докторантите от катедра „Управление“ 18.11.2019 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаври, магистри и докторанти от катедра „Управление“. Тържествената церемония откри проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“. Чрез дипломите УНСС ви дава част от своя авторитет. В хода на вашето ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в магистърска ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... на ляво) По време на срещата си с бакалаври и магистри от близо 20 страни, които се обучават през зимния семестър в ИУ в рамките на студентски обмен по програма „Еразъм+“, доц. Горчилова ги запозна с основни факти за България и УНСС. Тя изнесе и лекция на тема „Youth volunteering and ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... , гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... (МААЕ), а ние дипломираме трети випуск и вече имаме 20 магистри, успешно завършили програмата, заяви при откриването на церемонията проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и на магистърската програма. Той благодари ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2019 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” проведоха изнесено обучение в две от водещите предприятия на отбранителната индустрия у нас. Целта на посещенията, организирани със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров - ръководител на катедра „Национална и ...
Седмица на юриста в УНСС 18.4.2019 г. ... проучване, проведено сред дипломирали се неотдавна магистри по право, които показват, че 82% от тях са се реализирали успешно в практиката. Това е свидетелство за високото качество на образованието в УНСС. Бъдете смели и продължавайте напред, без да се притеснявате от това, което ви предстои, пожела на ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... събра студенти от първи до четвърти курс, магистри и докторанти в регионалното развитие Визията за разумните градове и възможностите за развитието им в България представена от Стефан Люцканов от трети курс на специалност ‚Регионално развитие“ спечели първата награда. Даниел Стоянов от ...
Магистри от нашата специалност спечелиха второ място в Международния конкурс за статистически плакат 1.4.2019 г. ... Деница Барбова, Десислава Кирковска и Стефан Фенерски от специалност „Статистика и иконометрия“ се класираха на второ място в Категория 3 „Студенти“ на Международния конкурс за статистически плакат 2018 – 2019, с творбата си ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... бакалаври и магистри е да имат общ успех над много добър 4.50 от всички изпити по време на обучението им до този момент и да владеят езика, на който се преподава в приемащия университет на ниво B2 или по-високо, което се доказва със сертификат. ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.03.2019 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2019 г. в каб. 1029 при ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... и по-добре подготвени кандидат-магистри, към непрекъснато обновяване на съдържанието на водените курсове и подобряване на организацията на учебния процес. Разкрити бяха 8 нови магистърски специалности в отговор на съвременните предизвикателства пред икономическата ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... , че обучава много бакалаври, магистри и доктори. Значителна част от неговата дейност е и обучението на хората, придобили квалификация. ИСК има много сериозен опит в изпълнението на различни проекти, свързани с продължаващото обучение. Този проект ще ни даде ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“. Гл. ас. д-р Тодорка Кинева Проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, се обърна първо към родителите на дипломантите, като ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... на пазара на труда бакалаври и магистри, с което много малко други университети могат да се похвалят, заяви г-жа Диана Митева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК, възпитаник на катедрата. Тя поздрави катедрата от името на председателя ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... на дипломите на десетия випуск магистри по „Европейски бизнес и финанси" - съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент,  гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... на пазара на труда бакалаври и магистри, с което много малко други университети могат да се похвалят, заяви г-жа Диана Митева, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК, възпитаник на катедрата. Тя поздрави катедрата от името на председателя ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от 63-тия випуск към катедра "Икономика на търговията" 14.11.2018 г. ... на труда и социалната политика, към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Доц. Петков изрази своята увереност, че випускниците винаги ще бъдат част от академичното семейство на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 31.10.2018 г. ... дипломите на успешно завършилите бакалаври и магистри от катедра „Национална и регионална сигурност“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus igitur“ в препълнената със студенти, родители, преподаватели и гости ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... на УНСС, който осъществява обучение на бакалаври, магистри и докторанти, участва активно в академичната дейност, работи по изследователски проекти, организира значими научни форуми, съчетава успешно теорията, иновациите и практиката при подготовката на нашите студенти. Тези успехи се дължат на ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... подобрява качеството на обучението на бакалаври и магистри, да го приближава до практиката и потребностите на пазара на труда. Ползотворно е Вашето сътрудничество със сродни катедри от български и европейски университети, с индустриални фирми, с банки, с институции на държавната и местната власт, ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... на УНСС, който осъществява обучение на бакалаври, магистри и докторанти, участва активно в академичната дейност, работи по изследователски проекти, организира значими научни форуми, съчетава успешно теорията, иновациите и практиката при подготовката на нашите студенти. Тези успехи се дължат на ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... и да подобрява качеството на обучението на бакалаври и магистри, да го приближава до практиката и потребностите на пазара на труда. Ползотворно е Вашето сътрудничество със сродни катедри от български и европейски университети, с индустриални фирми, с банки, с институции на държавната и местната власт, които ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... , гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. ...
Студенти от УНСС и още пет университета изучават медиация в Рига 16.7.2018 г. ... използване на онлайн средства. Студентите - бакалаври и магистри - са от шестте партниращи си университета в тези страни, а лекциите и практическите семинари се водят от преподаватели от четири от тях, както и от професионални медиатори. По време на курса студентите получават задълбочени познания по медиацията, ...
Успешно завършиха 23-ма бакалаври и 3-ма магистри 9.7.2018 г. ... 09.07.2018 г. се проведе държавният изпит с бакалаври и магистри от специалност "Статистика и иконометрия". Студентите бяха разпределени в 2 комисии, както следва: Първа комисия: 1. Проф. д-р Валентин Гоев 2. Доц. д-р Соня Чипева 3. Доц. д-р Венелин Бошнаков 4. Доц д-р Мариана Мургова Втора ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 11.1.2022 г. ... , 25 юни 2018 10:24 Доц. д-р Мартин Осиковски от катедра „Медии и обществени комуникации“ беше гост-преподавател в магистърската програма „Big Data“ на Факултета по социални науки и журналистика в Университета на Долна Силезия (Полша), академичен партньор на УНСС. Нашият ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 25.6.2018 г. ... . д-р Мартин Осиковски от катедра „Медии и обществени комуникации“ беше гост-преподавател в магистърската програма „Big Data“ на Факултета по социални науки и журналистика в Университета на Долна Силезия (Полша), академичен партньор на УНСС. Нашият преподавател изнесе уводен курс по ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.07.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... технологии и комуникации“ - бакалаври, магистри и доктори, както и студенти и докторанти, сегашни и бивши преподаватели. (За повече информация http://bialumni.unwe.bg) Възпитаници на специалността от различни поколения, вече успешно реализирали се професионалисти, се включиха в интересна ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... високи цели – да мотивира студентите - бакалаври и магистри - да правят повече научни разработки, обяви при откриването на конференцията Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Кристиян Маджуров, председател ...
Преподавател от УНСС участва в академичен форум в Украйна 2.5.2018 г. ... на Европейския съюз на английски език пред магистри от Юридическия факултет на СНАУ, които специализират по тази дисциплина (на снимката долу) ...
Доц. д-р Диана Маринова взе участие в Международна научно-практическа конференция в гр. Суми, Украйна 2.5.2018 г. ... на ЕС на английски език пред студенти – магистри от ЮФ на СНАУ, които специализират международно право ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... дипломата от УНСС. Осем бакалаври и трима магистри с най-висок успех – Катина Димитрова, Десислава Николова, Антоанета Ангелова, Мартина Маринова, Ана Йорданова, Цветелина Радева, Верона Йорданова, Марина Петрова, Росина Петрова, Сюре Чаушева и Адрияна Богомилова - получиха ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... – да мотивира студентите - бакалаври и магистри - да правят повече научни разработки, обяви при откриването на конференцията Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Кристиян Маджуров, ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... дипломата от УНСС. Осем бакалаври и трима магистри с най-висок успех – Катина Димитрова, Десислава Николова, Антоанета Ангелова, Мартина Маринова, Ана Йорданова, Цветелина Радева, Верона Йорданова, Марина Петрова, Росина Петрова, Сюре Чаушева и Адрияна Богомилова - получиха ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... на специалността в отдел студенти „Магистри“ (г-жа Даниела Илиева) трябва да се представят: Първа страница на магистърската теза с подписа на научния ръководител 2 бр. снимки Печат от библиотеката на УНСС за липса на задължения Копие от дипломата за средно образование и ...
Информационна среща за програма „Еразъм+“ 21.2.2018 г. ... се спря на ползите от участието на бакалаври, магистри и докторанти в програмата. Важно правило е студентите да имат успех над 4.50. По време на презентацията студентите научиха как могат да кандидатстват, какви са сроковете за записване и др. Ивелина Кирова Студенти, ...
Четвърт век сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 28.2.2018 г. ... 1/6 или 528 от служителите в Агенцията са магистри на УНСС, а 1/4 или 53 от възпитаниците на университета са на ръководни постове. Данните от годишната атестация на служителите на Агенцията показват, че 89% от завършилите УНСС получават отлични оценки за своята работа, посочи Георги ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... ще запазим нередуцирания прием от около 1100 магистри, но има още какво да направим. Бакалаврите трябва да бъдат убеждавани, че най-доброто за тях е да продължат обучението си в ОКС „магистър“ в УНСС. Преди две години в приема за ОНС „доктор“ ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... , защото това е един от пътищата най-успешните магистри да се включат в докторантските програми, посочи ректорът. Участници в научната сесия За периода 2016 - 2017 г. са приключени 27 проекта, които ще бъдат докладвани на тази сесия, 8 от които са финансирани по ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... бакалаври и 25 магистри от випуск 2017 на "Стопанска логистика" получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. Дипломанти Общо 89 млади колеги изпращаме в този важен ден, каза доц. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра ...
Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай 8.1.2018 г. ... студенти. Предвижда се успешно завършилите магистри да получават две дипломи от двата университета на основата на взаимно признаване на кредитите. Първите два семестъра студентите ще учат в своята страна, третият семестър китайските студенти ще учат в УНСС, а българските – в ...
И политолозите облякоха абсолвентските тоги 7.12.2017 г. ... и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. След изпълнението на националния, европейския и студентския химн, доц. Елена Симеонова, научен секретар на катедра ...
Кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит“ 5.12.2017 г. ... с недвижими имоти, бакалаври и магистри от специалност „Мениджмънт на недвиж имата собственост“. По време на форума Разисквани бяха различни аспекти на сътрудничеството между участниците в кръглата маса. Целта на дискусията беше ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 19.3.2018 г. ... и магистрите от специалност "Икономика на търговията" и магистрите от  специалност "Управление на търговски вериги" получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. По време на церемонията в аула ...
Бакалаври и магистри от катедра "Управление" получиха дипломите си 29.11.2017 г. ... бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" получиха своите дипломи. По време на церемонията в аула „Максима“ Този ден е особено тържествен, защото получавате дипломите си, зад които стоят знания, умения и ...
Посещение на логистичния център на “Кауфланд” - гр. Раковски 2.12.2019 г. ... .2017 г. 120 студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се в специалностите на катедра „Логистика“ при УНСС, заедно с преподавателите на катедрата посетиха логистичния център на най-голямата търговска верига в страната – “Кауфланд”. Емил ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... се дипломираха магистрите от специалностите  „Макроикономика“ и „Макроикономика и финанси“ , както и бакалаврите от „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 3.11.2017 г. ... икономика“, както и магистрите със специализация „Връзки с обществеността“, „Бизнес журналистика“ и „Продуценство и културни индустрии“. Заедно със своите възпитаници бяха и преподавателите от катедра „Медии и ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
Връчване на дипломи - 2 ноември 2017 14.1.2021 г. ... и културни индустрии" (магистри). ВАЖНО: на 2 ноември 2017 г. между 15-15.30 ч. дипломантите в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" трябва да минат през инспекторките на отдел "Студенти" (съответно - за бакалавър и магистър) за полагане подпис в дипломните книги ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 11.1.2022 г. ... . На дипломирането на първите магистри присъства министърът на енергетиката Теменужка Петкова, възпитаничка на УНСС. Проф. Димитров представя резултатите от магистърската програма Магистърската програма е на английски език, с продължителност ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 24.8.2017 г. ... . На дипломирането на първите магистри присъства министърът на енергетиката Теменужка Петкова, възпитаничка на УНСС. Проф. Димитров представя резултатите от магистърската програма Магистърската програма е на английски език, с продължителност ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 10.2.2023 г. ... . На дипломирането на първите магистри присъства министърът на енергетиката Теменужка Петкова, възпитаничка на УНСС. Проф. Димитров представя резултатите от магистърската програма Магистърската програма е на английски език, с продължителност ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... 500 бакалаври и малко под 5 хил. магистри, което прави необходимостта от нов корпус напълно обосновано. При това учебното разписание е от 7,15 сутринта в понеделник до 21 ч. в неделя, посочи проф. Статев и изрази надежда, че след изграждането на новия корпус ще се ...
Докторант от университета участва в международната лятна академия в Напфлион, Гърция 31.7.2017 г. ... лятната академия участваха магистри и докторанти от различни страни в света и имаха възможност да се консултират по научните теми, които разработват ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... и др. Първият випуск магистри На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, възпитаник на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... и др. Първият випуск магистри На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха ректорът на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, възпитаник на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по ...
Възможности за кандидатстване и работа в ДАНС 6.6.2017 г. ... IV курс в бакалавърска степен и магистри. На събитието, организирано със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), бяха коментирани възможностите за кандидатстване и постъпване на работа в Агенцията. В малката ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.07.2017 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2017 г. в каб. ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... за кандидатстване, обучението на магистрите и реализацията на завършилите.  По време на срещата Най-важната новина за програмата е, че за 2017 г. са отпуснати 10 места държавна поръчка, изтъкна д-р Митева. Съвместната магистърска програма се ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена от 144 на 159 места годишно.   Проф. Валентин Гоев Силното представяне на нашия факултет се дължи на добрата работа на отделните катедри със ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена от 144 на 159 места годишно.   Проф. Валентин Гоев Силното представяне на нашия факултет се дължи на добрата работа на отделните катедри със ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 11.1.2022 г. ... , български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват много аспекти по създаването на подходяща бизнес среда за икономиката и ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... , български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват много аспекти по създаването на подходяща бизнес среда за икономиката и ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 11.1.2022 г. ... „Бизнес логистика“, магистри. Доц. Мирослава Раковска (вдясно) и Олга Василевска при откриването на лекцията Три основни цели на инициативата формулира доц. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра „Логистика“: провеждане ...
Открита лекция на тема "Професията "спедитор" - практика и реалност" 20.2.2017 г. ... „Бизнес логистика“, магистри. Доц. Мирослава Раковска (вдясно) и Олга Василевска при откриването на лекцията Три основни цели на инициативата формулира доц. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра „Логистика“: провеждане ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... петък, а присъствието е задължително. Магистрите могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв., а във Великобритания - ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г. 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не ...
Магистрите и бакалаврите от „Регионално развитие“ се дипломираха 22.12.2016 г. ... редовно обучение бакалаври и магистри от специалност „Регионално развитие“ и магистрите дистанционно обучение  „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“ се проведе в зала „Тържествена“ ...
Социолозите взеха дипломи на тържествена церемония 16.12.2016 г. ... на завършилите студенти - бакалаври и магистри от специалностите “Икономическа социология” и “Социология”. На церемонията в голямата конферентна зала, която запамети важен ден за абсолвентите, техните близки и преподавателите, присъстваха доц. д-р ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаври и магистри от специалността „Статистика и иконометрия“. На събитието присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедра „Статистика и иконометрия“ проф. д-р ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 4.10.2019 г. ... кариера на нашите бакалаври и магистри“, посочва още проф. Статев. Доц. Ралева приветства участниците във форума от името на ректора на УНСС „Благодаря за всеотдайните усилия, благородната амбиция и искреното желание на организаторите и ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... бяха връчени дипломите на магистрите от съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Тренд „Европейски бизнес и финанси". На тържествената церемония присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Димитър Ненков, доц. д-р ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“. Абсолвентите хвърлят шапките си На добър час пожела на студентите директорът на РЦДО-Хасково доц. д.ю.н. ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“.  Абсолвентите хвърлят шапките си На добър час пожела на студентите директорът на РЦДО-Хасково доц.д.ю.н. Живко Драганов, ...
Катедра "Предприемачество" изпрати своя шести випуск 21.11.2016 г. ... ,  и магистри завършили програмата „Фамилно предприемачество”. На тържествената церемония присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на ...
Дипломира се шестнадесетият випуск на специалност "Публична администрация" 15.11.2016 г. ... бяха връчени дипломите на магистрите и бакалаврите от 16-ия випуск на специалност "Публична администрация". На церемонията присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на УНСС, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация ...
На тържествена церемония се дипломира деветият випуск „Медии и журналистика“ 11.11.2016 г. ... бяха връчени дипломите на магистрите и бакалаврите от специалност "Медии и журналистика". На събитието присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет  „Икономика на инфраструктурата“, ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... на качеството пред магистри от две специалности: програма M2 MAQAF (Management des Achats et de la Qualité fournisseurs) и M2 GRH (Gestion des Ressources Humaines). Семинар на тема „Какво е качеството?“ със студенти ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 11.1.2022 г. ... , като изтъкна, че повечето магистри и докторанти са хора от практиката. Нашите студенти се обучават в платени стажове, а специалността „Бизнес логистика“ е със 100% реализация, посочи той. Преподавателският състав на катедрата е ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... , като изтъкна, че повечето магистри и докторанти са хора от практиката. Нашите студенти се обучават в платени стажове, а специалността „Бизнес логистика“ е със 100% реализация, посочи той. Преподавателският състав на катедрата е ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ 28.9.2016 г. ... - бакалаври или магистри, докторанти, както и вече завършили висше образование през 2015 г. или 2016 г., за да започнат собствен бизнес с предоставената им безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми, посочи Тихомира Палова. ...
ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. 27.9.2016 г. ... "Статистика и иконометрия" магистри ще се проведе на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. Всички студенти , които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... хиляди бакалаври и 27 хиляди магистри и докторанти. Сред университетските преподаватели 872 са професори, 18 - членове на Китайската академия на науките, 22 - членове на Китайската инженерна академия, много учени са удостоени с национални и международни ...
Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ 28.6.2016 г. ... . Завършващите програмата магистри ще получават „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Ректорът уточни, че разговорите по ключовите въпроси на новата специалност продължават и резултатите ще бъдат оповестени през октомври ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... се първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“. На тържествената церемония по връчването на дипломите присъстваха проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС, директор на ...
Завърши цикълът лекции в УНСС за магистрите от Университета във Версай 15.6.2016 г. ... по мениджмънт на три групи магистри от френския университет по специалностите „Управление на качеството и връзките с клиентите“ и „Управление на организациите“. В рамките на програмата доц. д-р Елка Василева и доц. д-р Даниела ...
Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г. 31.5.2016 г. ... дипломирани на 31.03.2016 г. магистри - редовна форма от специалностите: Финанси със спец."Банково дело и международни финанси", Банково дело и международни финанси, Публични финанси, Финанси със спец. " Публични финанси ", Финанси ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2016 г. ... и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 08.07.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 28.06.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. По думите му шестте катедри във факултета – ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. По думите му шестте катедри във факултета – ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 12.4.2016 г. ... дипломирането на бакалаври и магистри от специалност „Политология”. На него присъстваха ръководителят на катедра „Политология” доц. д-р Блага Благоева, проф. д-р Георги Янков, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, проф. д.с.н. Михаил Мирчев, доц. ...
Лекция-презентация на ICAEW и бизнес игра със студенти 7.4.2016 г. ... от IV курс и магистри на Финансово-счетоводния факултет, групирани в отбори по 5 души, се включиха в бизнес играта. Под формата на финансов казус участниците с много добри познания по счетоводство и финанси и с добро владеене на английски език ...
Студентски семинар „Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 25.3.2016 г. ... обучение – при бакалаври, магистри и докторанти - на Баварския център за висше образование Bayhost, на австрийското Федерално министерство на науката и изследователската дейност, швейцарската страна чрез посолството си в София и др. В презентацията си Ваня ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката. Публична лекция на министър Теменужка Петкова 15.3.2016 г. ... се тя към бъдещите бакалаври и магистри. Министър Петкова представи проблемите и предизвикателствата пред българската енергетика За мен е голяма чест и удоволствие да бъда тук с вас и да представя основните насоки, проблеми, предизвикателства ...
Студентски форум „Аз и бизнесът“ 1.3.2016 г. ... към студенти от III, IV курс и магистри от всички български университети, които искат да развиват кариерата си в български и мултинационални компании в страната. Сред гост-лекторите бяха Атанас Райков, директор Телеком партньорства и генерален мениджър на Viber за ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016 18.3.2016 г. ... и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 18.03.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това ...
Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност 8.2.2016 г. ... на българските и чуждестранните магистри и на техните преподаватели. Присъстваха г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... на няколко поколения бакалаври и магистри, на сътрудничеството с много държавни институции, бизнеса, неправителствени организации, университети, БАН, на приобщаването й към семейството на УНСС като една от 33-те катедри в нашия университет. „Убеден съм, че със ...
Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност 2.2.2016 г. ... на българските и чуждестранните магистри и на техните преподаватели. Присъстваха г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра ...
Ректорът откри първата в България международна магистърска програма по ядрена сигурност 10.2.2023 г. ... на българските и чуждестранните магистри и на техните преподаватели. Присъстваха г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в Международната агенция за атомна енергия  (МААЕ), Виена, Австрия, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра ...
Дипломантите от катедра "Недвижима собственост" получиха своите "ценни книги" 23.12.2015 г. ... недвижимата собственост“ и магистрите от „Икономика на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“. В зала "Тържествена" Връзка с тържественото начало направи в приветствието си проф. д-р Йорданка Йовкова, ...
На добър час на абсолвентите от „Стопанска логистика“! 14.12.2015 г. ... . Той приветства бакалаврите и магистрите по време на официалната церемония по връчването на дипломите им в зала „Тържествена“.  Абсолвенти Днес е тържествен ден за нашата специалност. Поредният випуск получава своите ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... . Дипломите си получиха и 52 магистри от специалностите „Счетоводство и контрол”, „Публични финанси” и „Бизнес администрация”. Абсолвенти Дипломите бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... . Дипломите си получиха и 52 магистри от специалностите „Счетоводство и контрол”, „Публични финанси” и „Бизнес администрация”. Абсолвенти Дипломите бяха връчени от проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор ...
Тържествена церемония за връчване на дипломи на випуск 2015 - бакалаври и магистри 16.12.2015 г. ... в УНСС, както и магистри, завършили програмата „Фамилно предприемачество“, получиха своите дипломи на тържествена церемония, състояла се на 11 декември 2015 г. Официални гости на тържествената церемония бяха проф. д-р Валентин Гоев, зам ...
Десетият випуск на специалност „Политология” взе дипломите си 6.12.2015 г. ... дипломирането на бакалаври и магистри от специалност „Политология”. На него присъстваха ръководителят на катедра „Политология” доц. д-р Блага Благоева, проф. д-р Георги Янков, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, проф. д.с.н. Михаил Мирчев, доц. ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... на туризма“ и 14 магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ получиха дипломите си. Официалната церемония се ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... церемония по връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Бизнес администрация”. Аула „Максима” бе изпълнена с абсолвенти, преподаватели, родители, гости. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... церемония по връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Бизнес администрация”. Аула „Максима” бе изпълнена с абсолвенти, преподаватели, родители, гости. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам ...
С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина 23.11.2015 г. ... - с дипломираните над 420 бакалаври, повече от 60 магистри и 18 докторанти. Той напомни, че през 1996 г. тя става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания, през 1999 г. списание "European Journal of Political Research" я определя като една от ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... професионалния ви път", поздрави той дипломиралите се магистри.  Магистрите Никога не забравяйте университетите, който сте завършили, обърна се към абсолвентите ректорът. УНСС е българският лидер във висшето образование, той е с най-висока акредитация, особено за направление ...
Тържествено, с много настроение и емоции, бяха връчени дипломите на завършили магистри и бакалаври 14.11.2015 г. ... информатика с преподаване на английски език" и магистри  от специалности "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация информационни технологии за бизнес анализи". На добър час, колеги! Катедра "Информацонни технологии и комуникации" ви пожелава много професионални ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 11.11.2015 г. ... , на обучението на няколко поколения бакалаври и магистри, на сътрудничеството с много държавни институции, бизнеса, неправителствени организации, университети, БАН, на приобщаването й към семейството на УНСС като една от 33-те катедри в нашия университет. „Убеден съм, че със завидния си ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... сигурност“ изпрати своите бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, която също отбелязва четвърт век от създаването си. Националният и студентският химн известиха началото на тържествената церемония в аула „Максима“ ...
Дипломираха се журналистите от осмия випуск бакалаври и седмия магистри 6.11.2015 г. ... връчи дипломите на своите бакалаври и магистри от випуск 2015. На тържествената церемония присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, преподавателите от катедрата проф. д.н. Любомир Стойков, доц. д-р Биляна Томова, доц. д-р Светла Цанкова, доц. д.н. Ивайло Христов, ...
Обучение на американски студенти в УНСС 27.10.2015 г. ... , който изрази надежда, че петнадесетте студенти-магистри, които ще се обучават в УНСС, ще имат интересна и ползотворна седмица. Програмата на американските студенти включва лекции в университета, посещения с учебна цел в публични институции, както и културна програма с посещения на исторически ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 20.10.2015 г. ... , експерти от НСИ, дипломирани бакалаври и магистри от специалността, студенти. Проф. Веселка Павлова открива кръглата маса. Вляво: Сергей Цветарски, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, д-р Богдан Богданов Форумът е съвместна инициатива на университета и НСИ и е ...
ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г. 19.10.2015 г. ... ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел „Студенти – Магистър“ ...
Китайски университет иска да обучава свои докторанти в УНСС 2.10.2015 г. ... Джонг и Кан Хи, обсъдиха възможностите за обучение на магистри по икономика от Шенянгския университет в докторски програми на УНСС. Те изтъкнаха, че интересът им към разширяване на сътрудничеството е предизвикан от високото равнище на подготовка по икономически дисциплини в нашия университет. ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015 2.6.2015 г. ... "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 19.6.2015 г. ... могат да се включат дипломирани бакалаври или магистри независимо от професионалното направление и придобитата специалност. Изискването е за поне една година професионален опит в областта на мениджмънта. Учебните занятия по всяка дисциплина се провеждат съобразено със служебната заетост на ...
MBA Executive вече и в УНСС от учебната 2015/2016 г. 25.5.2015 г. ... могат да се включат дипломирани бакалаври или магистри независимо от професионалното направление и придобитата специалност. Изискването е за поне една година професионален опит в областта на мениджмънта. Учебните занятия по всяка дисциплина се провеждат съобразено със служебната заетост на ...
Мобилност в Братислава 4.6.2015 г. ... университет, гр. Братислава, Словакия. Пред студенти-магистри бе изнесена лекция на тема: „Взаимовръзки в платежния баланс – зависимост между текуща сметка и преки чуждестранни инвестиции. Сравнителен анализ на група страни от ЕС“. Гостуването се осъществи във факултета по Национално ...
Спиди търси таланти сред студентите от университета 22.4.2015 г. ... зала Цонев уточни, че Спиди търси бакалаври и магистри, дипломиращи се през 2015 г. или 2016 г., както и дипломирали през м.г. Те трябва да владеят отлично английски език, като владеенето на втори чужд език е предимство. Компанията предоставя постоянен трудов договор на пълен работен ден, ...
Сертификационен курс по Google AdWords 25.3.2015 г. ... около 150 записали се за курса бакалаври и магистри. Доц. д-р Христо Катранджиев, зам.-ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, благодари на Google за България за провеждането на курса и изтъкна, че той дава възможност на студентите за безплатна сертификационна ...
Публична лекция на д-р Ханс Волфганг Унтердорфер 19.3.2015 г. ... обучение в Австрия на бакалаври и магистри на английски език и обучение на докторанти от Европейския съюз в УНСС. Ректорът връчва на Принц Собиески възпоменателния медал Това отличие е голяма чест за мен, благодари Принц Собиески и изрази увереност, че през ...
ВАЖНО!!! Държавнен изпит и защита на дипломни работи на 31 март 2015 г. 10.3.2015 г. ... и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 25.03.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или ...
Бизнес форум за студенти „Аз и бизнесът“ 24.2.2015 г. ... бе насочен към студенти от III, IV курс и магистри от всички български университети, които искат да развиват кариерата си в мултинационални компании в страната. Сред гост-лекторите бяха Димитър Димитров, изпълнителен директор на Софарма Трейдинг, Красимира Чемишанска, изпълнителен ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... капацитет на УНСС с 1000 бакалаври и 500 магистри в дистанционна форма на обучение в професионално направление „Икономика“, посочи ректорът. През следващата учебна година броят на приетите в тази форма в София ще нарасне с 50 на сто. Това е необходимост, защото след тригодишната ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от "Финансов контрол" 4.12.2014 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаври и магистри от  специалност  “Финансов контрол”. Присъстваха преподаватели от катедра „Финансов контрол“, а началото бе дадено от доц. Емил Атанасов. По време на церемонията в аула "Максима" Днес е паметен ...
Дипломантите от "Регионално развитие" на старта на професионалния си път 3.12.2014 г. ... дипломите на отличниците  бакалаври и магистри от специалност „Регионално развитие“. Бакалаврите Зорница Панайотова и Ели Любомирова бяха наградени и със специална грамота. Проф. Кисимов пожела на абсолвентите в зала „Тържествена“ успешно професионално ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... дипломите на завършилите бакалаври и магистри и бе отбелязана 80-годишнината на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра ...
Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” 1.12.2014 г. ... Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл. ас. д-р Фани Колева, гл. ас. д-р Николай Крушков, много гости. Доц. Мария Маркова открива церемонията Вие завършвате престижната специалност „Интелектуална собственост” в най-големия икономически ...
Посланикът на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хосе Луис Тапия изнесе публична лекция 28.11.2014 г. ... ги за високата оценка, дадена на нашите магистри стипендианти в университета в Барселона през 2007-2009 г., посочи, че УНСС има договори за сътрудничество с пет испански университета. Ректорът изрази желание за по-ефективно взаимодействие с тези висши училища и изтъкна, че Испания е ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... изпрати своите 160 бакалаври и 30 магистри от четиринадесетия си випуск. На връчването на дипломите присъстваха заместник-ректорът по обучение в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... , връчване на дипломи на бакалаври и магистри, конкурси, проекти… Той определи Десетата юбилейна конференция като "един от знаците, че в нашия университет не само уважаваме вековната академична традиция, но и я доразвиваме". „Гласът на младите учени е гласът на ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... в Европа. Студенти от 4 курс и магистри на Финансово-счетоводния факултет, групирани в отбори по 5-6 души, се включиха в бизнес играта. Под формата на финансов казус участниците с добри познания по счетоводство и финанси имаха възможност да приложат наученото в действие ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... 12 докторанти, 7 преподаватели, 5 магистри и 2 бакалаври от УНСС, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицинския университет – София. На откриването на конференцията присъстваха проф. ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... среща събра в университета магистрите от първия випуск на специалност „Здравен мениджмънт“ десет години след дипломирането им. Тържественото честване бе организирано от Центъра за  дистанционно обучение и катедра „Публична администрация“, съвместно ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" 29.10.2014 г. ... и магистри от специалност „Международни икономически отношения“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Началото на събитието бе оповестено от националния, европейския и студентския химн.  Абсолвенти и гости ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... логистика при обучението на бакалаври, магистри, докторанти и мениджъри от практиката ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... за валидизиране на резултатите на нашите магистри от съвместните магистърски програми „Европейски бизнес и финанси“ и "Международен бизнес и мениджмънт". Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, доц. Емил Хелиенек и доц. Димитър ...
Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език, 3 семестъра 9.2.2023 г. ... . През юни 2017 г. завърши първата група магистри по тази програма. Студенти от седем държави получиха своите дипломи от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.  През 2018 и 2019 се дипломираха следващите две групи от чуждестранни и български студенти от Йордания, ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ 19.6.2014 г. ... др. Предвижда се обучението на бакалаври и магистри да бъде съобразено с потребностите на НСИ, да се създадат условия за непрекъснат образователен процес и постоянно актуализиране на знанията на кадрите на института, за привличане на водещи експерти по съвместни програми и курсове. ...
Нашите студенти се класираха първи на Националната олимпиада по маркетинг 22.5.2014 г. ... . В олимпиадата участваха бакалаври и магистри от УНСС,  СА „Д. Ценов“ - Свищов, Икономическия университет – Варна, Бургаския свободен университет, НБУ, ЮЗ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Втори се класира студентският екип на НБУ, а трети – ...
Младежка кръгла маса за регионалното сътудничество 19.3.2014 г. ... да се превърне в притегателен център за магистри и докторанти от балканския регион. В България няма друг университет с толкова преподаватели балканисти и толкова студенти, привлечени към балканската тема, както УНСС, посочи проф. д.ик.н. Мария Чавдарова от катедра ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... конференцията с доклади участват 23 студенти - магистри от „Международен туризъм“ и бакалаври III и IV курс от специалност „Икономика на туризма“. От провежданите ежегодно над 20 конференции, няколко са студентски, а вашата традиционно е една от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор ...
Студентски бизнес форум 24.2.2014 г. ... . Събитието бе насочено към бакалаври и магистри, желаещи да се реализират успешно на трудовия пазар. Форумът бе осъществен съвместно с Бизнес клуба на университета, Института за предприемачи на Сиско и Студентския съвет. Гост-лектори на форума бяха Иван Иванов, изпълнителен директор ...
И финансистите получиха дипломи 17.12.2013 г. ... на една година студентите могат да станат магистри и по счетоводство, и в областта на финансовия контрол. От тази година стартира и най-новата магистърска програма „Банки и международни финанси”, както и „Публични финанси”, „Финансов мениджмънт”, посочи той.  Доц. ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра "Недвижима собственост" 16.12.2013 г. ... собственост“ изпрати своите бакалаври и магистри, завършили специалност „Икономика на недвижимата собственост“ и успешно защитили дипломна работа и държавен изпит през юни 2013 г. Абсолвентите от специалност "Икономика на недвижимата ...
"Сертификати за качество" за завършилите "Стопанска логистика" 16.12.2013 г. ... връчи дипломите на своите абсолвенти – седем магистри, завършили „Логистика и управление на веригата на доставките“, шест магистри със специалност „Стопанска логистика“ и 51 бакалаври, между които двама отличници.  Випуск 2013 на катедра "Стопанска ...
Младите политолози - вече с дипломи 13.12.2013 г. ... Благоева поздравява своя студентка Трима магистри отличници – Мария Петрова, Симеона Василева и Савин Ангелов, изпратиха преподавателите  от катедрата. Не бяха малко и бакалаврите с висок успех от 40-те дипломирали се.  Вече ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... своите дипломи получиха бакалавърите и магистрите от “Икономика на транспорта” и магистърите от специалност “Енергиен бизнес”. Обръщение към абсолвентите направи деканът на факултет “Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н. Христо Първанов. Той им пожела успешна реализация и ...
Дипломи и за деветнадесетия випуск бакалаври и магистрите на катедра "Национална и регионална сигурност" 11.12.2013 г. ... своите дипломи получиха бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”.  В зала "Тържествена" Днес е важен ден за вас. ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ...    Повече от 80 бакалаври и магистри от Регионалния център по дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) получиха дипломите си на официална церемония. На дипломирането на Випуск 2013, специалностите „Икономика“, „Бизнес администрация“, ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... от 80 бакалаври и магистри от Регионалния център по дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) получиха дипломите си на официална церемония. На дипломирането на Випуск 2013, специалностите „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“ и ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... . За обучение се допускат бакалаври и/или магистри, независимо каква специалност, в кое висше училище и коя година са завършили (с изключение на професионалните бакалаври). Учебните занятия се провеждат на модулен принцип (в събота и неделя). Прилага се формата на самостоятелна подготовка ...
Дипломираха се бакалаври и магистри от катедра „Международни отношения“ 9.12.2013 г. ... по „Международни отношения“ и „Европеистика“ и магистрите по „Международни отношения“ със специализация „Международна публична администрация“’ и по „’Национална сигурност“ по време на официалната церемония по връчване на дипломите.  Абсолвентите в зала ...
Дипломираха се бакалаври и магистри по “Финансов контрол” 6.12.2013 г. ... степен”, обърна се той към бакалаврите и магистрите. Като възпитаници на специалност “Финансов контрол” добре знаете, че винаги  трябва да бъдете принципни, неотстъпчиви, честни към себе си и към другите”, заяви проф. Динев. Той посъветва абсолвентите ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... по “Икономика на туризма” и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си на церемония в зала “Тържествена”. Присъстваха деканът на факултет “Икономика на инфраструктура” проф. д.ик.н. Христо ...
Дипломи за студентите от „Икономика на съобщенията” 29.11.2013 г. ... и магистри от специалност “Икономика на съобщенията” получиха дипломите си в зала „Тържествена“. На официалната церемония присъстваха зам.-ректорът по електронизацията проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, доц. д-р Евангелий Андронов от катедра "Информационни ...
Дипломи за бакалаври и магистри от "Публична администрация" и "Регионално развитие" 26.11.2013 г. ... Кисимов отправи поздравления към бакалаврите и магистрите от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Ние сме горди с вас, защото вие сте едни от елитните хора на България. Надявам се, че след време и вие ще се гордеете с нас като възпитаници на университет № 1 в страната. Убедени сме, че ...
Бакалаври и магистри от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ получиха своите дипломи 22.11.2013 г. ... абсолвенти. Тридесет и девет бакалаври и трима магистри от специалност „Интелектуална собственост“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. На връчването на дипломите присъстваха проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... на Флорида в Маями и петнадесетте студенти-магистри, които ще се обучават у нас. Вярвам, че ще имаме много вълнуваща седмица тук и се надявам и студенти от УНСС да дойдат в нашия университет. По време на срещата в малката конферентна зала ...
Бакалаври и магистри от "Международни икономически отношения" получиха дипломи 30.10.2013 г. ... и магистри от специалността „Международни икономически отношения“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Абсолвентите в аула "Максима" Абсолвентите бяха поздравени от доц. д-р Иван Стойчев, в.и.д. ръководител на катедра „МИО и ...
Признание за езиковата и социокултурната компетентност на наши възпитаници в Брюксел 4.10.2013 г. ... езиковите знания и умения на наши възпитаници - магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“, които сега работят като преводачи към Европейската комисия,  направиха в Брюксел. Признание за тяхната социолингвистична и ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... център е близо 500 бакалаври и над 200 магистри. От тази година в Хасково е разкрита и новата специалност "Счетоводство и контрол", в която са приети 45 първокурсници.      Студентските си книжки получиха и приетите в другите две специалности - "Икономика" и "Бизнес ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... център е близо 500 бакалаври и над 200 магистри. От тази година в Хасково е разкрита и новата специалност "Счетоводство и контрол", в която са приети 45 първокурсници. Студентските си книжки получиха и приетите в другите две специалности - "Икономика" и "Бизнес администрация" ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... и финанси“. Осемнадесет наши студенти вече са магистри на  УНСС и на британския университет. На официалната церемония в зала „Тържествена“ присъстваха и проф. д-р Веселка Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия 29.5.2013 г. ... обучение в Австрия на бакалаври и магистри на английски език и обучение на докторанти от Европейския съюз в УНСС предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия (Center for European University Studies). Документът бе подписан от ректора проф. д ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... Михайлова. Участие взеха бакалаври, магистри и докторанти от 5 различни университета в България. Най-добрите получиха академични призове. Панел 1: ЧОВЕКЪТ пред маската… Яница Маринова, УНСС, магистър „Бизнескомуникации”, Червената ябълка на ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... . Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега всички изпитни резултати се изпращат в системата уеб-студент. Всички студенти могат да получават в реално време електронните си оценки, те се разнасят в електронните им досиета и се ...
Наши магистри участваха в инициативата под егидата на президента "Младежка визия за развитието на България" 19.12.2012 г. ... Кръстева, магистър по социология, Цветослава Котларова, магистър по икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси", и Алина Гъркова, магистър по политология, асистент по проект в Европейската мрежа за политически фондации (European ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... изпити в електронна форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс „Бонсист“, разширяване на основния ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... випуск магистри от съвместната програма „Европейски бизнес и финанси“ получиха своите български и английски дипломи от УНСС и Нотингам Трент.  Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководителя на ...
Важно събитие и за абсолвентите от "Статистика и иконометрия" 15.12.2012 г. ... и магистрите от специалност "Статистика и иконометрия" също получиха своите дипломи на официална церемония в зала „Тържествена“.  Празникът е голям както за абсолвентите, така и за родителите и преподавателите им, приветства присъстващите проф. ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... , бе оценката, която даде на магистрите от специалностите „Публична администрация“ и „Регионално развитие“ (редовна и дистанционна форма) проф. д-р Христо Христов, ръководител на катедра „Публична администрация и регионално ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... бакалаври и магистри, завършили с отличен успех специалност „Международни икономически отношения", получиха преносими компютри, лично дарение от председателя на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Цветан Василев. Г-н Василев е член на Съвета на ...
С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз 5.12.2012 г. ... и др. Бакалаври и магистри Каквато и да е професионалната ви реализация, вие имате уникалния шанс да работите в икономически, социално и културно най-развитата общност – Европейския съюз, очерта хоризонти пред дипломантите проф. д.ик.н. Христо ...
Младите политолози с поглед към магистралата на науката 30.11.2012 г. ... випуск бакалаври и магистри политолози получи дипломи на официална церемония в зала „Тържествена“. Един отличник записаха бакалаврите, трима от четирима по най-висока успеваемост регистрираха магистрите. Младите политолози Стремим се ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... на студенти – бакалаври, магистри, докторанти по същата проблематика. В хода на организацията на научния форум, въз основа на неочаквано големия брой заявления за участие и интереса на колегите към конференцията, трансформирахме проекта си. Вместо три планирани ...
Двоен празник за катедра "Икономика на търговията" и възпитаниците й 30.11.2012 г. ... и магистри от специалността „Икономика на търговията“ получиха дипломи в двоен празник за катедрата. В „част първа“ на тържеството се събраха бакалаврите, които заедно с родителите, приятелите и гостите изпълниха до краен предел зала ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... се дипломираха близо половината магистри от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. При това от осемнадесетте отличници седем са ...
Близо една трета от абсолвентите в „Бизнес икономика“ се дипломираха с отличен 20.11.2012 г. ... церемония 80 бакалаври и 30 магистри от специалността „Бизнес икономика“ получиха дипломите си. Двадесет и четирима от тях, завършили с отличен успех, бяха наградени и с плакети и грамоти. Плакетите и грамотите на отличниците заеха ...
Думи-пътеводител за абсолвентите от "Интелектуална собственост" 6.11.2012 г. ... бакалаври и осем магистри  на катедра „Интелектуална собственост“ получиха дипломи на официална церемония в зала „Тържествена“ на университета. Проф. д-р Борислав Борисов приветства абсолвентите Четворкаджиите са ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... конкурентоспособни бакалаври и магистри“. Запазена марка за високо качество нарече 60-годишния факултет проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата. Той посочи, че неговите випускници са много важни и отлично подготвени кадри за Сметната палата, а голяма ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... , поздрави дипломиралите се магистри от специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“.  На церемонията присъства проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и ...
Дипломира се петият випуск „Рицари на истината“ 10.11.2012 г. ... са положили 52 изпита, а магистрите 20 отгоре”, шеговито допълни проф. Тодоров и попита колко от бакалаврите са записали магистратура, защото и трите специалности вече са попълнени. Той адмирира и факта, че сред бакалаврите-абсолвенти има не един и двама, а 16 ...
Катедра "Политология" отбеляза своята 20-годишнина 1.10.2012 г. ... дипломирани 120 бакалаври, повече от 40 магистри и докторанти. Проф. Янков напомни, че през 1996 г. тя става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания, през 1999 г. списание "European Journal of Political ...
УНСС участва в първия проект за валидиране на уменията и знанията в България 20.9.2012 г. ... на обучение – не само на бакалаври, магистри, доктори, но и  валидирането на знанията и уменията и тяхното надграждане“, подчерта ректорът. Проф. д.ик.н. Стати Статев благодари за участието в проекта на Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК и член ...
Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН 2.11.2012 г. ... на докторанти и дипломанти (бакалаври и магистри), студентските стажове и практики, обмяната на опит, организирането, подготовката и издаването на учебна, научна и методическа литература, на съвместни становища, експертни оценки и специализирани обсъждания по проектозакони и ...
Без магистратура не може! 1.11.2012 г. ... интересите и желанията на бакалаврите и магистрите на катедрата, ще бъдат направени съществени промени в учебните планове. Катедра „Икономическа социология” предлага 5 магистратури, от които 2 са държавна поръчка, а 3 – платена форма на обучение. В специалност „Социология” ...
Доц. Емилия Георгиева изнесе лекция на тема: "Цивилизационният избор на България" в университета във Флоренция 7.5.2012 г. ... с огромен интерес от студентите-магистри от курса по "Политика на европейската интеграция" на проф. Валерия Фарджон. Преди презентацията студентите провериха знанията си за България чрез тест. Резултатите показаха, че всички знаят за столицата София, мнозинството ...
Нашите магистри по туризъм и с френски дипломи 24.4.2012 г. ... едногодишни преговори с френския университет UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция, в катедра „Икономика на туризма“ пристигнаха три договорни споразумения за: - академично сътрудничество между УНСС и  UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция; - ...
Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика 9.4.2012 г. ... стимули за отличниците бакалаври и магистри на специалността. „Да бъдете успешни в своята кариера и най-вече винаги в сърцето ви да грее звездата на УНСС“, пожела на студентите ректорът на университета, давайки за пример известния възпитаник на УНСС. Необходимо е да се ...
Обновление в Института за следдипломна квалификация 15.3.2012 г. ... прекрасни учебни условия за бакалаври и магистри, за студентите от факултативното обучение и Школата по чужди езици. Два дни преди студентския празник ректорът проф. Борислав Борисов и заместник-ректорът и директор на ИСК доц. Марчо Марков откриха символично новата парна ...
„Икономика на търговията“ също изпрати своите бакалаври и магистри 8.12.2011 г. ... си, в зала „Тържествена“ заеха места магистрите от катедра „Икономика на търговията“ ...
Дипломирани икономисти пред отворените врати на света 10.11.2012 г. ... завършилите с отличен успех бакалаври и магистри. Дипломи връчи на абсолвентите и проф. Стати Статев, първи зам.-ректор на университета, а празничните моменти бяха запаметени и в много индивидуални и общи снимки ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... форуми. По 70 бакалаври и около 35 магистри е сега ежегодният прием на студенти - бъдещи специалисти в управлението на всички отрасли и сфери на икономиката. Ръководителят на катедрата връчи почетни грамоти на проф. Иван Велев, проф. Филип Тодоров и доц. Милчо Толев за ...
Над 160 дипломанти изпрати катедра „МИО“ 29.11.2011 г. ... в аула „Максима“ близо 160 бакалаври и 92 магистри от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ получиха дипломите си за висше образование. Доц. Иван Стойчев, ръководител на катедрата, уточни, че за първа година се дипломират и бакалаври на английски език. ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... за БНБ специалности; 3. Студентите-магистри да имат среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена предходна образователна степен на висше образование най-малко много добър (4.50); 4. Да не са служители ...
Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие 8.12.2011 г. ... за обучение на студенти бакалаври и магистри, както и на докторанти и преподаватели. Доц. Пиримова се спря конкретно на студентската мобилност и обучението един или два семестъра в други европейски университети, като изтъкна полезните ефекти от това: достъп до образователни ...
Защита на дипломна работа м.октомври 2011г. специалност "Бизнес информатика" 21.4.2012 г. ... дипломни работи на студенти бакалаври и магистри от специалност "Бизнес информатика". Краен срок за предаване на дипломните работи в катедрата 14.10.2011 ...
Бакалаври и магистри от факултет “Приложна информатика и статистика” 10.4.2012 г. ... връчи дипломи на своите бакалаври и магистри факултет “Приложна информатика и статистика”. Тържествената церемония премина през традиционните ритуали – светкавиците на фотоапаратите осветиха щастливи лица, букетите се връчваха от родители и близки, българският и студентският ...

Предстоящо

330 results found
Защита на магистърски тези – специалност „Мениджмънт на образованието“ – редовно обучение 26.2.2024 г. ... дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител.          Дипломните работи се предават на хартиен и ...
Общи правила за провеждане на защита на дипломна работа (магистърска теза) 28.2.2024 г. ... магистри, обучението в ОКС „Магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. В прикачения файл са посочени общите правила за провеждане на защита на дипломна работа ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- редовно обучение 20.2.2024 г. ... (на CD или USB-памет). - в отдел "Магистри":1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал или копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от библиотеката, че не дължите ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (три семестъра) 20.2.2024 г. ... (на CD или USB-памет). - в отдел "Магистри" (ЦДО-София):1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал и копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от библиотеката, че ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. „Развитие на интелигентни градове“ - дистанционно обучение 20.2.2024 г. ... на магистърската теза (на CD или USB-памет). - в отдел "Магистри" (ЦДО-София):1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал и копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от библиотеката, че не дължите книги ...
Разпределение по дати: защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 19.2.2024 г. ... ще се проведе в MS TEAMS  на 22, 28 и 29 март 2024. Разпределението по дати може да видите тук и на сайта на ЦДО ...
Предстои Единадесета есенна академия „Бъдещето е днес: обучение по публична администрация чрез AI инструменти" 19.2.2024 г. ... отделни дисциплини с бакалаври и магистри на катедра „Публична администрация“ ще бъдат апробирани: -       Инструменти за създаване на съдържание (текстове и видео); -       Инструменти за ...
ENGAGE.EU със специализиран онлайн курс по AI за магистри 16.2.2024 г. ... по AI (изкуствен интелект) за магистри ще бъде на тема "Seminar on opportunities and risks of AI" и се води екип от преподаватели-експерти в сферата на изкуствения интелект от УНСС, University of Mannheim (Германия) и Toulouse Capitole University (Франция) ...
Четвърта научна конференция за студенти и докторанти на тема „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“ 15.2.2024 г. ... на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от Общоикономическия факултет на УНСС и други факултети, както и от други университети, да представят свои разработки в ши­рок спектър от тематични направления в областта на икономи­ката и социологията. ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 27.2.2024 г. ... .03.2024 г. Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо в периода 01 ÷ 08.03.2024 г. да занесат при инспектора на специалността първа страница на магистърската теза (за да бъдат включени в ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 29.1.2024 г. ... ч. в зала 2113. Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да подадат заявление* до 26.02.2024 г. в отдел "Студенти - Магистър" гише № 4. За целта трябва да носят две снимки (3.5 x 4.5 cm), титулна страница ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 19.2.2024 г. ... на предаване на хартието копие (15.03.2024) магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за оценките от ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 17.2.2024 г. ... папка, наименована по указания модел. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за оценките от ...
Защити магистри - Публична администрация 1.12.2023 г. ... 31.01.2024 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 08.03.2024 г. студентите трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) ...
Инициативата на ENGAGE.EU за онлайн обмен предлага иновативни дисциплини и модули за бакалаври и магистри 1.12.2023 г. ... , в който са описани модулите за бакалаврите и магистрите, съдържа курсове от различни сфери – икономика, финанси, маркетинг, право, устойчиво развитие и бизнес и др. Тези, предлагани от университети, различни от нашето учебно заведение, се провеждат само онлайн. Срокът за кандидатстване е до ...
Защити магистри - Електронно управление 1.12.2023 г. ... 31.01.2024 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 08.03.2024 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ( 9-15 ч.) ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ 22.11.2023 г. ... церемония по официалното връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“, дипломирали се през 2023 г. Важно! На 15 декември 2023 г. от 14.00 до 15.00 часа всички магистри, които ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 21.11.2023 г. ... държавен изпит през юни и септември 2023 г.) и магистрите (защитили успешно дипломна работа през юни 2023 г. и октомври 2023 г.) от специалностите: „Социология“; „Икономическа социология и психология“; „Бизнес психология и социология“; „Социология със ...
Връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ 11.12.2023 г. ... церемония по официалното връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“, дипломирали се през 2023г. Важно!!! Всички магистри, които имат желание да участват в церемонията от специалност ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 15.11.2023 г. ... през юни и септември 2023 г.) и магистрите (защитили успешно дипломна работа през юни 2023 г. и октомври 2023 г.) от специалностите: Социология Икономическа социология и психология Бизнес психология и социология Социология със специализация „Социални ...
ENGAGE.EU Joint Programme in Digital Transformation 30.10.2023 г. ... . В курса на обучение студентите магистри ще имат възможност да работят по казуси и случаи от практиката под менторството на представители на някои от най-големите глобални технологични компании в областта на софтуерните услуги, киберсигурността, изкуствения ...
Тържествена церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 24.10.2023 г. ... дипломата да бъде получена. За магистри Абсолвентите трябва да се явят в отдел „Студенти-Магистър“  в деня на церемонията най-късно 3 часа преди нейното начало (т.е. в 14.00 ч.) за полагане на подпис в дипломна книга. Необходимо е да се ...
Дипломиране на Випуск 2023 15.11.2023 г. ... бакалаври; 15:00 ч. - магистри (всички специалности). Всички дипломанти да бъдат 30 минути по-рано от обявените за съответните специалности часове в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга и да се преоблекат с тоги в стая 205. Тези от вас, които са ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 27.10.2023 г. ... на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие", завършили специалностите: Регионално развитие (ОКС „бакалавър" - редовно обучение) Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и ...
Връчване на дипломи на студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 3.10.2023 г. ... 8 и отдел „Студенти – Магистри“ гише № 3 ...
Тържествено връчване на дипломи 3.10.2023 г. ... . 2)     За магистри: Абсолвентите трябва да се явят в отдел „Студенти“ – Магистърска степен в деня на церемонията най-късно 3 часа преди нейното начало (т.е. в 14:00 ч.) за полагане на подпис в дипломна книга. ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение 6.8.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” към ЦДО в периода от 14.09.2023г. (четвъртък) до 15.09.2023г. (петък), който е определен от катедрата ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за студентите в редовна форма на обучение, завършващи магистърски специалности на катедра "Финанси" 6.8.2023 г. ... – раздел „Магистри“.     При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление ), съответно с датата, когато е съгласувана ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 14.7.2023 г. ... ч. в зала 3031.   Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да подадат заявление* до 10.10.2023 г. в отдел "Студенти - Магистър" гише № 4. За целта трябва да носят две снимки (3.5 x 4.5 cm), титулна страница ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 6.7.2023 г. ... на хартието копие (20.10.2023) магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за ...
Защити магистри - Публична администрация 18.9.2023 г. ... 21.09.2023 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 13.10.2023 г. студентите трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 11.10.2023 г. ... НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ    ОТ СПЕЦИЛНОСТИТЕ НА МИО 13 ОКТОМВРИ 2023 г. от 17,00-18,30 ч АУЛА МАКСИМА ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: СРОКЪТ 12.10 ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ВАЖИ САМО ЗА БАКАЛАВРИ! МАГИСТРИТЕ трябва да се подпишат за дипломите на гише ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. „Развитие на интелигентни градове“ - дистанционно обучение 27.9.2023 г. ... теза (на CD или USB-памет). - в отдел "Магистри" (ЦДО-София):1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал и копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от библиотеката, че не ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (три семестъра) 27.9.2023 г. ... теза (на CD или USB-памет). - в отдел "Магистри" (ЦДО-София):1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал и копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от библиотеката, че не ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (два семестъра) 27.9.2023 г. ... или USB-памет). - в отдел "Магистри" (ЦДО-София):1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал и копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА МИО И БИЗНЕС 13.7.2023 г. ... канцелария Магистри на първия етаж на УНСС -  3 октомври 2023 г.   -  ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА - ХАРТИЕНО КОПИЕ  в каб.3016 И ЕЛЕКТРОННО КОПИЕ НА       ИМЕЙЛ- [email protected] - ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 20.4.2023 г. ... и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Социология със специализация "Социални изследвания, анализи и проекти” и “Бизнес психология и социология” ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3073 ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА МИО И БИЗНЕС 18.5.2023 г. ... СРОКОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТРИ РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ     5 МАЙ 2023  г.- подаване молба за защита лично /каб.3016/ ИЛИ по имейла на катедрата сканирана с подписа на дипломанта и научния ръководител;    20 ЮНИ 2023 ...
Защити магистри - Публична администрация 6.4.2023 г. ... 08.05.2023 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 16.06.2023 г. студентите трябва да минат през канцеларията на магистърска ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 6.4.2023 г. ... на хартието копие (19.06.2023) магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 16.3.2023 г. ... . в зала 2118.   Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да подадат заявление* до 23.06.2023 г. в отдел "Студенти - Магистър" гише № 4. За целта трябва да носят две снимки (3.5 x 4.5 cm), титулна страница ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 18.1.2023 г. ... ч. в зала 3037.  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да подадат заявление* до 01.03.2023 г. в отдел "Студенти - Магистър" гише № 3. За целта трябва да носят две снимки (3.5 x 4.5 cm), титулна страница ...
Кандидатстване в ОКС Магистър, прием януари 12.1.2023 г. ... в януарския прием за магистри в магистърска програма Управление на продажбите в търговията, редовно обучение, 2 семестъра! Приемът се извършва с конкурс по документи, а срокът за подаване е до 26 януари 2023 г.  Обявяване на класиране: 30.01 ...
Прием магистри летен семестър на уч.2022/2023 г. 7.12.2022 г. ... за кандидатстване в ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2022/2023 г. ще се приемат от 05.12.2022 г. до 26.01.2023 г.вкл. Кандидатстването може да се извърши онлайн или на място в Учебен отдел на РЦДО-Хасково на адрес: гр.Хасково, бул."България" 168 ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 24.11.2022 г. ... (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 16.03.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3031. Важно!!!! Молба за одобрение на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 23.11.2022 г. ... файлове в раздел Обучение, Магистри, Защита на магистърска теза/. Съгласно правилата, трябва да подавате молба за защита  до 15 януари 2023 г. в катедрата /може и онлайн по имейла на катедрата/, като направите предложение за научен ръководител. Катедрата ще ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 11.1.2023 г. ... на хартието копие (16.03.2023) магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва ...
Защити магистри - Електронно управление 15.12.2022 г. ... 16.01.2023 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 18.02.2023 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска ...
Защити магистри - Публична администрация 18.9.2023 г. ... 21.09.2023 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 13.10.2023 г. студентите трябва да минат през канцеларията на магистърска ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ 29.11.2022 г. ... връчване на дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“, дипломирали се през месец март 2022 г. и месец юни ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ 7.11.2022 г. ... на английски език“ и на магистрите от специалностите „Бизнес икономика“, „Бизнес анализи и проекти“ и „Бизнес лидерство“. ВАЖНО! Дипломиращите се бакалаври най-късно до 12.00 часа на 25 ...
Връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“, специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ 29.11.2022 г. ... на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“, специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ На 30 ноември (сряда) 2022 ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 3.11.2022 г. ... по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие", завършили специалностите: Регионално развитие (ОКС „бакалавър" - редовно обучение) Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и дистанционно ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите от специалности "Бизнес информатика", "Големи данни и изкуствен интелект", "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" 10.11.2022 г. ... връчване на дипломите на студенти магистри,  завършили специалности магистрите от специалности "Бизнес информатика", "Големи данни и изкуствен интелект", "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи". Ще бъдат връчени дипломите на ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 28.10.2022 г. ... успешно държавен изпит през юни 2022 г.) и магистрите (защитили успешно дипломна работа през юни 2022 г.) от специалностите: Социология Икономическа социология и психология Бизнес психология и социология Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и ...
13 ДЕКЕМВРИ 2023 г. - ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА БАКАЛАВРИТЕ И МАГИСТРИ ОТ РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КЪМ КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" 29.11.2023 г. ... по официалното връчване на дипломите на магистрите в редовна и дистанционна форма на обучение от всички специалности към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, дипломирали се през месеци март, юли и октомври 2023 г. С цел предотвратяване на струпването на хора ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 20.10.2022 г. ... по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие", завършили специалностите: Регионално развитие (ОКС „бакалавър" - редовно обучение Регионален бизнес и мениджмънт (ОКС „магистър", редовно и дистанционно ...
Тържественото връчване на дипломите на бакалаври, магистри и доктори от катедра "Управление" 19.10.2023 г. ... в работно време от 9:00 до 16:00 ч. * за магистри - на 2-ри ноември в работно време от 14:00 до 16:00 ч. Дипломиралите се през есента на 2023 г., също са поканени, дори и да не са им изготвени дипломите до тогава. Те са поканени да участват в церемонията пълноценно (тоги, снимки, ...
Дипломиране на Випуск 2022 29.11.2022 23.11.2022 г. ... "Счетоводство и контрол" 13:00 - магистри, от всички специалности Моля, всички дипломанти да са 30 минути по-рано в РЦДО, за да се подпишат в дипломната книга. Внимание! Дипломираните през м.октомври 2022 г. ще бъдат уведомени, когато дипломите им са готови за ...
Връчване на дипломи 15.11.2023 г. ... връчи официално дипломите на бакалаври и магистри завършили специалности "Финансов контрол", "Одитинг", "Финансов контрол и финансово право", "Управление и контрол на обществените поръчки", "Противодействие на корупцията", "Счетоводство, финансов контрол и финанси"(на английски ...
Връчване на дипломи на студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" 7.10.2022 г. ... , гише № 8 и отдел „Студенти – Магистри“ гише № 3 ...
Тържествено връчване на дипломи 17.10.2022 г. ... . 2)     За магистри: Абсолвентите трябва да се явят в отдел „Студенти“ – Магистърска степен в деня на церемонията най-късно 3 часа преди нейното начало (т.е. в 14:00 ч.) за полагане на подпис в дипломна книга. Необходимо е да ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 1.10.2022 г. ... абсолвенти, бакалаври и магистри, от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 27 октомври 2022 г. от 16.00 часа в аула “Максима” на УНСС ...
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ 30.9.2022 г. ... на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра "МИО и бизнес".   От 16,00 ч. в Аула "Максима" ще се проведе церемония по връчване на дипломите на завършилите бакалаври от специалност "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА БАКАЛАВРИТЕ И МАГИСТРИТЕ ОТ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“ 14.9.2022 г. ... преди церемонията, дипломираните бакалаври и магистри трябва да се подпишат и в дипломната книга в отдел „Студенти – бакалавър“ или отдел „Студенти – магистър“. От дипломираните студенти, ОКС „бакалавър“, се изисква „Служебна ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 12.9.2022 г. ... (корпус „И“).  Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да подадат заявление* между 26-29.09.2022 г. в отдел "Студенти - Магистър" гише № 3. За целта трябва да носят две снимки (3.5 x 4.5 cm), титулна страница ...
РЦДО Хасково към УНСС с информационен ден за бъдещите студенти 8.9.2022 г. ... до края на септември и срокът на прием за магистри в специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“ ...
Защита на магистърски тези 3.8.2022 г. ... тези се приемат до 19.09.2022г. в отдел "Магистри". Необходимите документи включват: 2 снимки/паспортен формат/ Титулна страница на дипломната работа Служебна бележка от Университетската библиотека  Катедра "ИСТТ" приема предаване на магистърски тези до 08.09.2022г ...
Защита на магистърски тези 2.8.2022 г. ... тези се приемат до 19.09.2022г. в отдел "Магистри". Необходимите документи включват: 2 снимки/паспортен формат/ Титулна страница на дипломната работа Служебна бележка от Университетската библиотека  Катедра "ИСТТ" приема предаване на магистърски тези до 08.09.2022г ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 14.9.2022 г. ... г-жа Вяра Коларова. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за ...
Защити магистри - Публична администрация 14.9.2022 г. ... 25.09.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 27.09.2022 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ...
Глобална виртуална класна стая за студенти на УНСС 21.6.2022 г. ... науки Цена: безплатни Участници: бакалаври, магистри и докторанти, обучаващи се в УНСС Срок за кандидатстване: 25.08.2022 г. Ограничение: максимум три курса на студент Документи и изисквания: апликационна форма, автобиография, високо ниво на английски език и документ, удостоверяващ ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 21.9.2022 г. ... на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 06.10.2022 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в зала 2119. Важно!!!! Молба за одобрение на научен ръководител и ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 18.7.2022 г. ... ДИПЛОМИ НА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И    МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС"    ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 6 ОКТОМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК) 2022 г. ОТ 16,00 Ч. В АУЛА "МАКСИМА".    ЗАБЕЛЕЖКА:    * 2 часа преди церемонията всеки дипломиран магистър, трябва да ...
Защита на магистърски тези (дипломни работи) на студентите от специалност "Бизнес с недвижими имоти“ 3.6.2022 г. ... (корпус „И“).   Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа трябва: 1. Да подадат заявление* до 17.06.2022 г. в отдел "Студенти - Магистър" гише № 3. За целта трябва да носят две снимки (3.5 x 4.5 cm), титулна страница на дипломната ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- редовно обучение (два семестъра) 27.9.2023 г. ... теза (на CD или USB-памет). - в отдел "Магистри":1. Копие на титулната страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител;2. Две снимки, паспортен формат;3. Оригинал или копие на дипломите за средно и висше образование; 4. Бележка от библиотеката, че не дължите книги ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 15.4.2022 г. ... г-жа Вяра Коларова. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 20.6.2022 г. ... г-жа Вяра Коларова. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка ...
Защити магистри - Публична администрация 15.4.2022 г. ... 09.05.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 10.06.2022 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен ...
Защити магистри - Електронно управление 15.4.2022 г. ... 09.05.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 10.06.2022 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ 14.6.2022 г. ... 2022 г. включително в ОКС "Магистри" и кабинет 1076. Документите следва да съдържат: - титулна страница, подписана от научен ръководител; - 2 броя снимки /паспортен формат/; - печат от библиотеката за липса на невърнати книги. Магистърските тези се ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ 14.6.2022 г. ... .2022 г. включително в ОКС "Магистри" и кабинет 1076. Документите следва да съдържат: - титулна страница, подписана от научен ръководител; - 2 броя снимки /паспортен формат/; - печат от библиотеката за липса на невърнати книги. Магистърските тези се ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 25.5.2022 г. ... и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 23.06.2022 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала 2118. Важно!!!! Молба за одобрение на научен ...
Общи правила за провеждане на защита на дипломна работа (магистърска теза) 10.3.2022 г. ... магистри, обучението в ОКС „Магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността. В прикачения файл са посочени общите правила за провеждане на защита на дипломна работа ...
Глобална виртуална класна стая за студенти на УНСС 14.1.2022 г. ... безплатни Участници: бакалаври, магистри и докторанти, обучаващи се в УНСС Срок за кандидатстване: 30.01.2022 г. Ограничение: максимум три курса на студент Документи и изисквания: апликационна форма, автобиография, високо ниво на английски език и документ, ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 15.4.2022 г. ... г-жа Вяра Коларова. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 15.4.2022 г. ... г-жа Вяра Коларова. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка ...
Защити магистри - Публична администрация 15.4.2022 г. ... 31.01.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. Ако вече сте подали завление, но не сте се явили на защита, задължително е да подадате отново. До 08.03.2022 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в ...
Защити магистри - Електронно управление 17.3.2022 г. ... 31.01.2022 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. До 08.03.2022 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ( 9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 8.1.2022 г. ... теза е до 14.03.2022 г. в ОКС "Магистри". Документите следва да съдържат: - титулна страница, подписана от научен ръководител; - 2 броя снимки /паспортен формат/; - печат от библиотеката за липса на невърнати книги. Магистърските тези се представят в 3 екз., на ...
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 8.1.2022 г. ... теза е до 14.03.2022 г. в ОКС "Магистри". Документите следва да съдържат: - титулна страница, подписана от научен ръководител; - 2 броя снимки /паспортен формат/; - печат от библиотеката за липса на невърнати книги. Магистърските тези се представят в 3 екз., на ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 18.2.2022 г. ... работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 3031. Важно!!!! Молба за одобрение на ...
Национално състезание в рамките на инициативата „Предприемаческо спортно поколение“ 22.10.2021 г. ... участва в обучението на бакалаври, магистри и докторанти, както и на предприемачи и мениджъри от практиката. Има развити контакти със сродни катедри и специалности в университети от различни страни. И двете звена са признати като носители на добра практика в предприемаческото ...
Официално връчване на дипломите на Випуск 2021 от РЦДО Хасково 26.11.2021 г. ... Випуск 2021 на РЦДО Хасково - бакалаври и магистри, от всички специалности. Тези от Вас, които са се дипломирали през месец Септември или Октомври 2021 г. - ще получат само Сертификат на официалната церемония. Дипломантите и гостите ще се допускат на по-малки ...
Конкурс за студенти за участие в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2021/2022 академична година 29.9.2021 г. ... за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2021/2022 година. Кандидатите могат да подават документи онлайн на e-mail: [email protected] Повече информация за ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 19.10.2021 г. ... НА ДИПЛОМИ НА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ В МИО ПРЕЗ 2021 Г., НЯМА ДА ИМА ПОРАДИ ВЛОШЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА!   от ...
Срокове за плащане и заверка на зимен семестър 2021/2022 24.8.2021 г. ... и IV курс: 20.09.2021 до 01.10.2021 вкл. МАГИСТРИ от 01.09.2021 до 30.09.2021 вкл ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 15.9.2021 г. ... работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 07.10.2021 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в зала 3073. Важно!!!! Молба за одобрение на научен ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 7.7.2021 г. ... в работно време в каб. 5032. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 7.7.2021 г. ... в работно време в каб. 5032. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за ...
Защити магистри - Електронно управление 14.9.2021 г. ... 13.09.2021 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. В периода 01-08.10.2021 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ( 9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската ...
Защити магистри - Публична администрация 14.9.2021 г. ... 13.09.2021 г. е необходимо да се попълни заявление за допускане до защита, налично тук. В периода 01-08.10.2021 г. студените трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време ( 9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската ...
Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Развитие на интелигентни градове" 30.6.2021 г. ... на служебните имейли на студентите магистри на 28.06.2021г ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... от дисциплини, осигурява на обучаваните магистри познания за процеси, фактори и механизми, които са в основата на устойчива растеж на бизнес организацията. Специален акцент в тази посока представляват възможностите и добрите практики за обогатяване и утвърждаване на конкурентни ...
Лятно училище по моделиране и комплексни системи 21.6.2021 г. ... факултет на СУ, канят докторанти или магистри, използващи методите за моделиране на сложни системи, на Лятно училище по моделиране и комплексни системи. Лятното училище ще се проведе за седма поредна година в периода 4-11 юли, онлайн в Zoom. Официален език за писмени материали е ...
Представяне на книгата „Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и тероризма“ на Милко Василев 4.6.2021 г. ... , хоноруван преподавател в ОКС „магистри“  - „Национална сигурност“. Изданието цели формиране на базисни познания по генезиса на вътревидовата агресия при човека, някои нейни екстремални проявни форми и диференциацията им като предлага критичен анализ ...
Защитата на магистърските тези на ОКС "Магистър" ДО - специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 30.6.2021 г. ... на служебните имейли на студентите магистри на 28.06.2021г ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ за студенти РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 31.5.2021 г. ... на служебните имейли на студентите-магистри на 28.06.2021г ...
Защити магистри - Публична администрация 19.5.2021 г. ... 04.06.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец за допускане до защита. По възможност заявлението трябва да бъде подписано и от научния ръководител. Онези студенти, които вече са подали заявление, но не са се явили на защита на предходна ...
Защити магистри - Електронно управление 19.5.2021 г. ... 04.06.2021 г. е необходимо в Катедрата (каб.5032) да бъде подадено заявление по образец за допускане до защита. По възможност заявлението трябва да бъде подписано и от научния ръководител. Онези студенти, които вече са подали заявление, но не са се явили на защита на предходна ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 31.5.2021 г. ... в работно време в каб. 5032. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва бланка за ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 31.5.2021 г. ... в каб. 5032. В същия ден магистрите трябва да предадат в ЦДО: - едно копие от заглавната страница с подписа на научния ръководител; - две паспортни снимки (35 х 45 мм); - оригинал и копие от диплома за средно и висше образование; - на място се подписва ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 21.6.2021 г. ... четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Важно!!!! Молба за одобрение на научен ...
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ВРЕМЕТО” 5.4.2021 г. ... на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични и емпирични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в ...
Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 14.4.2021 г. ... на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични и емпирични разработки в ши­рок спектър от тематични направления в областта на икономи­ката и социологията. За най-добре представилите се студенти и докторанти ...
Предаване на готовите дипломни работи за явяване на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м. март 2021г. 16.2.2021 г. ... – раздел „Магистри“.  При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под ...
ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 20.3.2021 г. ... имейли на студентите магистри.  За включване към събитието за защита на магистърските тези, тук: Защитата на магистърските тези   специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" редовна форма на обучение дата: 30.03 ...
ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 22.3.2021 г. ... 17.03.2021 г. (включително) МАГИСТРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: предаване на магистърските тези на файл (PDF формат) на e-mail: [email protected]. Изпращането да става от Вашите университетски мейли (завършващи на @unwe.bg) Файлът с магистърската ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 4.2.2021 г. ... повече информация: http://departments.unwe.bg/stat/bg/news/19320/важно-държавен-изпит-и-защита-на-дипломни-работи-на-специалност-статистика-и-ико ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 29.1.2021 г. ... 4056 Важно! Магистри, дистанционно обучение: Свържете се с [email protected] за да уточните необходимите документи за допускане до защита. Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 29.1.2021 г. ... 5023 Важно! Магистри, дистанционно обучение: Свържете се с [email protected] за да уточните необходимите документи за допускане до защита. Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА ...
Защити магистри - Публична администрация 29.1.2021 г. ... 5022 Важно! Магистри, редовно обучение: До 12.03.2021 г.трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 15.3.2021 г. ... (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 18.03.2021 г. от 10.00 часа. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. ...
Онлайн записване за следващия семестър от 1 февруари 2021 г. 21.1.2021 г. ... такса - за бакалаври и магистри, редовна и дистанционна форма на обучение. Услугата ще функционира от 9.00 часа на 1 февруари 2021 г. Достъпът до услугата ще бъде през уебсайта на УНСС - чрез бутона "Онлайн услуги за студенти".  Услугата не се отнася ...
Прием на МАГИСТРИ през ЯНУАРИ 2021 18.1.2021 г. ... туризъм “- 2 сем. в Индивидуална редовна форма.  ”Мениджмънт в туризма” - 2 сем. в дистанционна форма на обучение. ”Management of Hospitality Industry” - 2 сем. в дистанционна форма на обучение ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2021 17.11.2021 г. ... Всички студенти (бакалаври, магистри, дистанционни и пр.) ще бъдат поканени по едно и също време в една и съща виртуална зала; 3) Датата е почти символична – 2-ми декември от 18:00ч. в посочения по-горе линк; 4) Това между другото означава, че сами ...
Отлагане на тържествената церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата 4.11.2020 г. ... връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри на катедра “Икономика на природните ресурси“. От ръководството на ...
Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г. 16.11.2020 г. ... , гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
Отлага се връчването на дипломите на студентите в ОКС „Магистър“ от специалностите „Регионален бизнес и мениджмънт“ и „Развитие на интелигентни градове“ 30.10.2020 г. ... тържествена церемония по връчване на дипломите на магистри от катедра "Регионално развитие", завършили специалност: "Регионален бизнес и мениджмънт" и „Развитие на интелигентни градове“ (ОКС „Магистър" - редовна и дистанционна форма на обучение). Забележка: Дипломантите ...
стажове към Академия "Антикорупция" в УНСС 8.10.2020 г. ... номер и среден успех от следването до момента (за магистри първи семестър – успех от дипломата за бакалавър) в срок до 15.10.2020 г. на емейл: [email protected].  Местата в стажантската програма са ограничени. Стажантите ще бъдат определени въз основа на техния успех от ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 25.9.2020 г. ... повече информация: http://departments.unwe.bg/stat/bg/news/18507/важно-държавен-изпит-и-защита-на-дипломни-работи-на-специалност-статистика-и-ико ...
Дата за Защита на магистърска теза, специалност "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" 23.9.2020 г. ... трябва задължително да се яви в отдел „Магистри“ - /стъклените гишета на УНСС/ със следните документи:   Копие на първата страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за ...
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана) 25.9.2020 г. ... трябва задължително да се яви в отдел „Магистри“ - /стъклените гишета на УНСС/ със следните документи:   Копие на първата страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 21.10.2020 г. ... на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 13.00 ч. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ...
ПРЕДСТОЯЩА ЗАЩИТА МАГИСТРИ 19.10.2020 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" НА 27 ОКТОМВРИ 2020 г. 9,00 ч. СРОКОВЕ: До 6 октомври 2020 г. представяне в каб.3016 молба за защита /може и електронно с подписи, задължително съдържаща имейла на студента в unwe.bg/. Други документи:  ...
Актуализирано! Защити магистри (втора сесия) - Публична администрация и Електронно управление 17.9.2020 г. ... на магистрите от специалности „Публична администрация“ и „Електронно управление“ ще се проведат както следва:  Публична администрация: 19.10.2020 г. (понеделник)  от 9 ч. в зала 2112 Електронно управление:     19.10.2020 г. ...
Актуализирано! Защити магистри (втора сесия) - Държавна администрация и Здравен мениджмънт 17.9.2020 г. ... на магистрите от специалности „Държавна администрация“ и „Здравен мениджмънт“ ще се проведат както следва: Държавна администрация:  26.10.2020 г. (понеделник) от 9 ч. в зала 2112 Здравен мениджмънт:           ...
Срокове за Предаване и Записване за Защита на магистърски тези през м.Юли 2020г. 17.6.2020 г. ... . В сайта на университета в Обучение > Магистри ще бъде публикувана подробна информация за дипломантите. Информация за съответната специалност към катедра „Регионално развитие“, дипломанта ще намери в подсайта на катедрата. (http://departments.unwe.bg/regdev)   ВАЖНИ ...
МАГИСТРИ - защита на дипломни работи на 02.07.2020 г. от 13.00 ч 4.6.2020 г. ... на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... .  На страницата на УНСС в раздел Прием Магистри има Правилник за прием на студенти в ОКС-Магистър в УНСС. На същата страница можете да намерите информация - какво, как и къде да кандидатствате, също и срокове за подаване на документи и записвания. За контакти: УНСС - гр. София, ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 26.6.2020 г. ... трябва задължително да се яви в отдел „Магистри“ на УНСС със следните документи: Копие на първата страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата Две снимки (размер 45/35 ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... студент задължително проверява в отдел "Студенти-Магистри" своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) Всеки студент задължително представя в отдел "Студент-Магистър" до 19.06.2020 г.  1.Копие от заглавна ...
ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ 2020 6.7.2020 г. ... ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ Във връзка с въведената извънредна ситуация, защитите на дипломни работи ще бъдат проведени онлайн в платформата Microsoft Teams. I.СПЕЦИАЛНОСТИ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСОВО ...
Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.) 23.6.2020 г. ... http://departments.unwe.bg/padmin/bg/pages/6825/магистри.html) и го изпращате по мейла на научния си ръководител. Срок: 29 май 2020   За да бъдете допуснати до защити, е необходимо: 1)    Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки ...
Трета сесия на магистърски защити (отложени от м. март-април 2020 г.) 4.6.2020 г. ... http://departments.unwe.bg/padmin/bg/pages/6825/магистри.html); 2.  В края на текста добавете декларацията за авторство (бланката е на сайта); 8 юни 2020 Получаване по мейла на готовата рецензия 13 юни 2020   График на ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 3.7.2020 г. ... дипломни работи (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. ...
ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 15.3.2020 г. ... студентите дистанционна форма на обучение (бакалаври и магистри) – чрез  системата MOODLE (http://m-learning.unwe.bg/).    „Маркетинг“ – ОКС бакалавър; „Маркетинг“ 2 сем. – ОКС магистър; „Маркетинг“ 3 сем. – ОКС ...
ПОКАНА - XVII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 24.2.2020 г. ... могат да участват  доктори, докторанти, магистри, бакалаври и студенти на       възраст до 35 години и ученици от: висши учебни заведения в София и страната; институти на БАН и Селскостопанска академия; фирми с развойна дейност; средни училища и професионални гимназии ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 6.2.2020 г. ... на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14.00 часа в зала 2121. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ОКС ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... .unwe.bg/stat/bg/news/17161/важно-държавен-изпит-и-защита-на-дипломни-работи-на-специалност-статистика-и-ико ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от РЦДО Хасково - 30.11.2019 г. 30.11.2019 г. ... проведе официално връчване на дипломите на бакалаври и магистри, дипломирали се през 2019 г. Тогите ще се раздават 30 минути преди церемонията. Специалност "Икономика" - от 13:00 часа. Специалност "Счетоводство и контрол" (бакалаври) - от 14:00 часа. Специалност "Бизнес администрация" (бакалаври и магистри) ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Политология“, магистрите от специалност „Политология със специализация „Приложна политология“ и придобилите ОНС „доктор“ 21.11.2019 г. ... бакалаври от специалност „Политология“, магистри от специалност „Политология със специализация „Приложна политология“ и придобилите ОНС „доктор“. Дипломантите да се явят в залата в 15:30 ч., за да се подготвят за церемонията. Забележка: 1. Студентите положили ...
Ден на специалност „Икономическа социология” и връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология” 12.12.2019 г. ... успешно държавен изпит през юли и септември 2019) и магистри (успешно защитили дипломна работа през юли 2019) от специалностите: „Социология” и „Икономическа социология и психология”, „Бизнес психология и социология”, „Социални изследвания, анализи и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“ 11.11.2019 г. ... тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“. Дипломираните бакалаври от специалностите „Бизнес икономика“, „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти - бакалаври и магистри 9.11.2019 г. ... успешно държавен изпит през юли и септември 2019) и магистри (успешно защитили дипломна работа през юли 2019) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и ...
Връчване на дипломите на магистрите от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 13.11.2019 г. ... трансформации“. Забележка: Дипломиращите се магистри е необходимо в срок до 14:00 ч. на 5 декември 2019 г. да се явят в отдел „Магистри“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности „Икономика на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“ 31.10.2019 г. ... ще се проведе официално връчване на дипломите на магистрите от специалности „Икономика на транспорта“, „Енергиен бизнес“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортен мениджмънт“. Дипломиращите се студенти е задължително да се явят в отдел ...
Извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година 30.10.2019 г. ... студенти и преподаватели обявява извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 октомври – 7 ноември 2019 г. в кабинет ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите „Финансов контрол”, „Финансов контрол и финансово право“, „Одитинг“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ 30.10.2019 г. ... книга и печат от библиотеката, а дипломантите-магистри да се явят за подпис в канцеларията на магистърска степен на 15 ноември от 9.00 до 15.00 ч. Дипломантите, неспазили тези изисквания, няма да получат дипломите си по време на официалната церемония ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, катедра „Национална и регионална сигурност“ 11.10.2019 г. ... и регионална сигурност“ кани всички бакалаври и магистри от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“, „Корпоративна сигурност“ и „Икономика на вътрешния ред“ (успешно положили държавен изпит и успешно защитили дипломна работа през 2019 г. ) на тържествена ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Регионално развитие" 11.10.2019 г. ... по връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Регионално развитие", завършили специалностите: "Регионално развитие" (ОКС „бакалавър" - редовно и дистанционно обучение) "Регионален бизнес и мениджмънт" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Регионално развитие" 9.10.2019 г. ... церемония по връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Регионално развитие", завършили специалностите: "Регионално развитие" (ОКС „бакалавър" - редовно и дистанционно обучение) "Регионален бизнес и мениджмънт" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно ...
Връчване на дипломите на бакалаври, магистри и доктори от катедра „Управление" 7.10.2019 г. ... церемония по връчване на дипломите на бакалаври, магистри и доктори от катедра "Управление", завършили специалностите: "Бизнес администрация" (ОКС „бакалавър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес ...
Възможност за кандидатстване по „MIRAI“ - програма за образователен обмен в Япония 2.10.2019 г. ... група са студенти от Европа – бакалаври и магистри, над 20-годишна възраст. С цел да опознаят Япония на място и да използват наученото в бъдещата си дейност, отличени младежи от Европа получават възможността да обменят знания и опит с японски студенти и изследователи в групи с различна тематика: ...
Тържественото връчване на дипломи 8.10.2019 г. ... на дипломите на бакалаври, магистри и доктори от катедра "Управление"   Подробности: На 14 ноември от 17.30 ч. в аула „Максима“ ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на студентите от ОКС „бакалавър“, ОКС "магистър" и ОНС "Доктор", завършили ...
ЦЕРЕМОНИЯ ПО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ 23.10.2019 г. ... ПО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ МАГИСТРИ И БАКАЛАВРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ОКТОМВРИ ОТ 16,00 Ч. В АУЛА "МАКСИМА". Един час преди церемонията ще се раздават тоги пред Аула "Максима", които след приключване на церемонията ще се върнат обратно. ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: ...
Прием на магистри в РЦДО-Хасково 26.7.2019 г. ... за участие в септемврийския прием на магистри в РЦДО-Хасково ще се приемат от 9.09.2019 г. до 20.09.2019 г. на място в Хасково. Информация относно ПРИЕМ МАГИСТРИ на e-mail: olga@unwe ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 2.10.2019 г. ... на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 13.00 часа в зала 1083-нов корпус. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... г. 14:00 Зала 3003 Важно! Магистри, които са редовно обучение: До 10 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. Две ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) на 09 юли 2019 г. от 09:00 ч ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 6.6.2019 г. ... магистри-дипломанти дистанционно обучение в срок до 26.06.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи: Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 17.6.2019 г. ... . 14:00 Зала 2118 Важно! Магистри, които са редовно обучение: До 21 юни трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 6.6.2019 г. ... магистри-дипломанти редовно обучение в срок до 14.06.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи: Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ...
Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия 19.4.2019 г. ... (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 4055. Важно!!!! Молби за явяване на държавен изпит ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 8.2.2019 г. ... магистри-дипломанти в срок до 05.03.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи: Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител. Две снимки (размер ...
Записване на летен семестър 28.1.2019 г. ... от 4.02.2019 г. до 28.02.2019 г. Бакалаври: от 11.02.2019 г. до 28.02.2019 г. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова сметка: BIG: TEXIBGSF IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01  Титуляр: УНСС - ...
Допълнителен прием за магистри 28.1.2019 г. ... на документи - от 28.01.2019 г. до 13.03.2019 г ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Трета сесия) 6.2.2019 г. ... , които са редовно обучение: До 10 март трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. ...
Защита на дипломни работи - трета сесия 25.2.2019 г. ... дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 5022.                 ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 17.12.2018 г. ... ЯНУАРИ 2019 1) Прием на документи от 02.01.2019 г. до 17.01.2019 г. 2) Кандидатмагистърски тест – 20.01.2019 г. 3) Обявяване на резултати – 22.01.2019 г. 4) Обявяване на класиране – 24.01.2019 г. 5) Записване – от 28.01.2019 г. до 5.02.2019 г. За повече ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 7.12.2018 г. ... изпит през юли и септември 2018 г.) и магистрите (успешно защитили дипломна работа през юли 2018 г.) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, ...
Връчване на дипломите на десетия випуск магистри от специалност „Европейски бизнес и финанси" на съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Тренд 19.11.2018 г. ... връчването на дипломите на десетия випуск магистри от специалност  „Европейски бизнес и финанси" на съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Тренд ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 20.11.2018 г. ... ще бъдат връчени дипломите на магистрите от випуск 2018 на специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение. Забележка: Дипломантите да се явят в отдел „Магистри", гише 5 и в Центъра за дистанционно обучение, за подпис в дипломната ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, и на бакалаврите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ 27.11.2018 г. ... магистри от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“, уважаеми бакалаври от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“, Имаме честта и удоволствието да отправим покана към вас да вземете ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ 29.11.2018 г. ... от специалност „Политология“ и магистри от специалност „Политология“ със специализация „Приложна политология“. Забележка: В периода от 1 до 4 декември дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в ...
Официално връчване на дипломите на магистри от специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 15.11.2018 г. ... да се явят в отдел "Магистри" гише 5 и в центъра за дистанционно обучение, за подпис в дипломната книга на 22 ноември от 14:30ч.- 15:30ч ...
ОФИЦИАЛНО РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ 24.10.2018 г. ... РАЗДАВАНЕ НАДИПЛОМИ НА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ КАТЕДРА МИО. ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ В СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР. ОТ ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 29.11.2018 г. ... държавен изпит през юли и септември 2018) и магистри (успешно защитили дипломна работа през юли 2018) от специалности: „Социология” и „Икономическа социология и психология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, ...
Връчване на дипломи за ОКС "магистър" 15.10.2018 г. ... всички да се явят в канцеларията на отдел "Магистри" от 15.00 ч. до 16.00 ч. Желателно е преди връчването на дипломите, предварително да се получат тогите срещу подпис пред аула Максима, както и заемане на местата преди 17.00 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... , гише № 11, отдел „Студенти – магистри“ в Центъра за дистанционно обучение ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... , гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение ...
Връчване на дипломите на Випуск 2018 на РЦДО-Хасково 20.11.2018 г. ... 14:00 ч. - бакалаври; от 15:30 ч. - магистри ...
Допълнителен прием на магистри 28.9.2018 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ в ОКС "магистър" от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат  на 18 октомври - обявяване на класирането от 22 до 26 октомври - записване на ...
Допълнителен прием за магистри 28.9.2018 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ в ОКС "магистър" от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат  на 18 октомври - обявяване на класирането от 22 до 26 октомври - записване на ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч.  Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия ...
Прием магистри 19.9.2018 г. ... на документи за кандидатстване: от 10.09.2018 г. до 21.09.2018 г. Повече информация за магистратура в РЦДО-Хасково тук ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 2.10.2018 г. ... г. 12:00 Зала 2092 Важно! Магистри, които са редовно обучение: До 13 октомври трябва да минат през канцеларията на магистърска степен в работно време (9-15 ч.) със следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ръководител; 2. ...
Магистри дипломирали се през м.март 2018 г. 13.6.2018 г. ... ВНИМАНИЕТО НА ЗАЩИТИЛИТЕ ДИПЛОМНА РАБОТА /МАГИСТЪРСКА ТЕЗА/ ПРЕЗ М.МАРТ 2018 Г. ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ , ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - МАГИСТЪР ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ В СРОК ДО 22.06.2018 Г ...
Защита на дипломни работи - втора сесия 29.9.2018 г. ... на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности: „Бизнес психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи и проекти“   ще се проведе на 18.10.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала 2095 ...
Защита на дипломни работи 2.3.2018 г. ... И Е Защитата на дипломни работи на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала 3036.                   ...
Важно за студентите! На 06.03.2018 г. от 17.30 ч. в зала 2032А на УНСС ще се проведе презентация на една от най-големите маркетингови международни фирми в страната cQuest Research 2.3.2018 г. ... . Поканени са всички студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се в специалностите на факултета ...
Удължен прием на магистри за м.януари 2018 6.2.2018 г. ... могат да подават документи до 14 март 2018 г.  Приемът е обявен за специалност "Счетоводство и контрол" 2 и 3 сем.на обучение ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Трета сесия) 7.2.2018 г. ... каб. 5032 и подаване на документи в отдел „Магистри“ до 09.03.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология” 22.11.2017 г. ... дипломите на завършилите студенти - бакалаври и магистри от специалностите: „Икономическа социология и психология” и „Социология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” 15 декември, 16.00 часа, аула ...
Връчване на дипломите на магистрите от "Публична администрация" 21.11.2017 г. ... форма на обучение трябва да се явят в отдел "Магистри" (в сградата на УНСС), за да се подпишат в дипломните книги. Всички дипломанти от дистанционна форма на обучение трябва да се явят в Центъра за дистанционно обучение, за да се подпишат ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество” 17.11.2017 г. ... абсолвенти, бакалаври и магистри, от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 4 декември 2017 г. от 16:30 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност „Политология“ 7.11.2017 г. ... тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност „Политология“ на УНСС.  Дипломантите се очаква да се явят да бъдат в залата в 15:30 ч., за да се подготвят за церемонията. Преди това  следва да получили  бележка от библиотеката, че не дължат книги ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... , гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Центъра за дистанционно обучение ...
Връчване на дипломите на випуск 2017 на РЦДО – Хасково 6.11.2017 г. ... връчени дипломите на випуск 2017 бакалаври и магистри на РЦДО-Хасково. Мероприятието ще се проведе в залата на НТС - Хасково /Дом на техниката/, адрес: ул."Сан Стефано" ...
Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри 22.11.2017 г. ... на дипломите на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: „Икономическа социология и психология” и „Социология” „Бизнес психология и социология” „Социални изследвания, анализи и проекти” на 15.12.2017 от 16.00 часа в ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 6.10.2017 г. ... - подване на документи в отдел „Магистри“ до 13.10.2017 г ...
Допълнителен прием магистри 2.10.2017 г. ... подаване на документи за допълнителен прием на магистри в РЦДО-Хасково. Повече информация виж тук ...
Защита на дипломни работи - октомври 29.9.2017 г. ... магистри, защитата на дипломни работи ще се състои на 19.10.2017 г. от 13.00 часа в зала 4051. Срокът за предаване на дипломната работа в 2 екземпляра и на ел. носител е 10.10.2017 г. Проверете своевременно студентското си положение и заявете явяване на защитата в отдел "Магистър" до 06.10 ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за летния семестър на 2017-2018 академична година 25.9.2017 г. ... за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летния семестър на учебната 2017–2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 26 септември – 12 октомври в кабинет ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 14.9.2017 г. ... НА ДИПЛОМИ НА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО. МОЛЯ, ПОНЕ ЕДИН ЧАС ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ, ЗА ДА СЕ ПОДПИШЕТЕ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМАТА СИ. ТОГИ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ПРЕД ЗАЛА ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАС ПРЕДИ ЦЕРЕМОНИЯТА ...
Прием магистри 8.9.2017 г. ... за РЦДО-Хасково подават документи до 19.09.2017 г.  Информация за прием виж тук ...
Среща на студентите от РЦДО-Хасково с представители на ProCredit Bank 10.3.2017 г. ... . *срещата е подходяща за бакалаври и магистри. 038/ 620 ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 14.2.2017 г. ... на магистри в РЦДО - Хасково до края на март 2017 г. За информация: 038/ 623 ...
Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г. 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите "Икономическа социология" и "Социология" 6.12.2016 г. ... на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалностите “Икономическа социология” и “Социология”. 15 декември, 13.00 ч., голяма конферентна ...
Прием магистри м.януари 1.12.2016 г. ... . За повече информация: меню "ПРИЕМ МАГИСТРИ" или на тел.: +359 38 623 ...
Връчване на дипломи на бакалаври и магистри от специалност "Политология" 13.12.2016 г. ... връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Политология".        Молим всички дипломанти в 15.30 ч. да бъдат в зала "Тържествена". Необходимо е преди церемонията предварително да са получили печат от библиотеката, че не дължат ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Индустриален бизнес" 21.11.2016 г. ... 25 ноември (петък) от 16,00 часа в аула „Максима” тържествено ще бъдат връчени дипломите на специалностите, водени от катедра „Индустриален бизнес“: - специалност “Бизнес икономика“ - ОКС „бакалавър“- специалност ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите от съвместната програма на УНСС и Университета Нотингам Тренд "Европейски бизнес и финанси" 15.11.2016 г. ... връчване на дипломите на завършилите магистри от съвместната програма на УНСС и Университета Нотингам Трент - "Европейски бизнес и финанси" ще се състои на 21 ноември от 18:30 ч. в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с спец. ИТБА" 8.11.2016 г. ... на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика"  и специалност "Бизнес информатика с специализация Информационни технологии за бизнес анализи". Студентите трябва да постят инспектора, отговарящ за специалността им в сектор "Магистри" за ...
Връчване на дипломи - випуск 2016 на РЦДО-Хасково 7.11.2016 г. ... дипломите на випуск 2016 бакалаври и магистри в РЦДО-Хасково, както следва: от 15:00 ч. дипломанти-бакалаври; от 16:00 ч. дипломанти-магистри. Получаване на тоги в стая 205, ет.2. Забележка: в деня на дипломирането, преди началото на церемониите, студентите се ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Публична администрация" 3.11.2016 г. ... връчване на дипломите за специалност "Публична администрация", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно обучение, които са положили успешно държавен изпит/ защита на магистърски тези през юли 2016 г. - ще се състои на 14 ноември от 16:30 часа в аула "Максима" ...
Тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: “ Икономическа социология”и “ Социология” 27.10.2016 г. ... на завършилите студенти-бакалаври и магистри от специалности: “ Икономическа социология”и  “ Социология”.                                       От ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно и дистанционно обучение 7.11.2017 г. ... на обучение трябва да се явят в отдел "Магистри" (в сградата на УНСС), за да се подпишат. Всички дипломанти от дистанционна форма на обучение трябва да се явят в Центъра за дистанционно обучение, за да се подпишат ...
Тържествено връчване на дипломи на абсолвентите от специалност "Предприемачество" 8.10.2016 г. ... абсолвенти, бакалаври и магистри, от специалност "Предприемачество", Катедра "Предприемачество" Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 18 ноември 2016 г. от 16.00 часа в зала “Тържествена” на ...
Допълнителен прием магистри 1.10.2016 г. ... е допълнителен прием на магистри в РЦДО-Хасково Подаване на документи от 03.10.2016 г. в стая 104 Необходими документи:   Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е ...
Защита на дипломни работи 10.10.2016 г. ... магистри, На 24.10.2016 от 10.00 в зала 2028А ще се проведе защита на ДР за ОКС магистър. Срокът за предаване на ДР в 2 екземпляра и електронен носител /може и по мейла да изпратите файл, което не отменя предаването на д р в катедрата/ е 10.10.2016. Това е и срокът ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "магистър" 21.9.2016 г. ... , че не дължите книги в отдел "Магистри" ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект "Техностарт 2" 16.9.2016 г. ... да участват студенти - бакалаври или магистри, докторанти, както и вече завършили висше образование през 2015 г. или 2016 г. Представянето на условията на конкурса ще бъде на 27 септември от 16.00 ч. в голямата конферентна зала ...
Записване на семестър 12.9.2016 г. ... за бакалаври (II, III и IV курс) и магистри (II, III, IV курс) в РЦДО-Хасково до 30.09.2016 г ...
Прием на магистри в РЦДО-Хасково 21.9.2016 г. ... НА МАГИСТРИ - М.СЕПТЕМВРИ  Документи се приемат от 01.09.2016 г. до 21.09.2016 г.  в стая 104 на РЦДО-Хасково. Кандидат-магистърският изпит ще се проведе на 25.09.2016 г . (неделя) от 09:00 ч. в РЦДО-Хасково. ВАЖНО! Кандидатите да се яват половин час ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 28.7.2016 г. ... НА ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА В КАНЦЕЛАРИЯ НА МАГИСТРИ НА 1 ЕТ. - ТРИ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ЗАЩИТАТА ...
Международна конференция "Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят" 5.7.2016 г. ... и научни организации; - Докторанти и магистри; - Заинтересовани лица от публични структури и властови институции с отношение към проблематиката на конференцията.   Изисквания за участие в конференцията: Необходимо е изпращане на резюме на български и английски език с ...
Международна конференция "Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят" 5.7.2016 г. ... от университети и научни организации; - Докторанти и магистри; - Заинтересовани лица от публични структури и властови институции с отношение към проблематиката на конференцията.   Изисквания за участие в конференцията: Необходимо е изпращане на резюме на български и английски език с максимум 250 думи. ...
Защити на магистърски тези - спец."Национална сигурност" 19.5.2016 г. ... тези на студентите от спец."Национална сигурност" - магистри. Дипломантите следва да подадат по две молби - една в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и една в Дирекция "Магистърска степен" най-късно до 20.06.2016 г. Необходим елемент на молбите е подписът на съответния научен ръководител ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 31.3.2016 г. ... молби за явяване на ЗМТ е до 5 юли 2016 г. в  отдел "Магистри".             Необходими документи: копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител 2 снимки (паспортен формат) студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите ...
Студентски форум "Аз и бизнесът" 1.3.2016 г. ... и тази година ще участват студенти от 3 и 4 курс и магистри от цялата страна, които искат да градят кариерата си в топ компании в България, както и да развиват свой бизнес. Целта на MySucces.bg 2016 – Аз и БИЗНЕСЪТ!  e вдъхнови младите хора да се реализират успешно в България. ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител. Дипломните работи се предават на хартиен и електронен носител, срещу подпис от студента и дата на предаване, в ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 5.1.2016 г. ... приемането на КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ документи в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково.  Прием на документи за магистър след ОКС "Бакалавър" или ОКС"Магистър"           - от 07.12.2015 г. до 20.01.2016 г.  Кандидат-магистърски тест - 23 ...
Учредяване на АЛУМНИ КЛУБ СОЦИОЛОГИЯ, ИКОНОМИКА, ПСИХОЛОГИЯ В УНСС 9.11.2015 г. ... , ПСИХОЛОГИЯ В УНСС КАНИМ ВСИЧКИ НАШИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И ДОКТОРИ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ...
Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Икономика на съобщенията" 4.11.2015 г. ... тържествено връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Икономика на съобщенията". Всички студенти трябва да посетят съответния инспектор в отдел "Магистри" (първи етаж) в 11.00 часа за подпис. ...
Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с спец. ИТБА" 4.11.2015 г. ... тържествено връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика"  и специалност "Бизнес информатика с специализация Информационни технологии за бизнес анализи". Всички студенти трябва да посетят съответния инспектор в отдел "Магистри" (първи етаж) в 11.00 часа за подпис. ...
Връчване на дипломи 29.10.2015 г. ... специалности "Социология" и "Икономическа социология" и магистри по програмите: "Социология на бизнеса и управлението" "Приложна социология" "Европейска социална политика и социална ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Публична администрация" 26.10.2015 г. ... 28 октомври (сряда) от 17.30 часа в аула „Максима“ ще бъдат връчени дипломите на успешно завършилите специалност „Публична администрация“ от бакалавърска и магистърска степен ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 14.10.2015 г. ... УНСС, преподаватели от катедрата, дипломирани бакалаври и магистри от специалността, студенти. Общото събрание на ООН гласува резолюция, с която обяви 20 октомври за Световен ден на статистиката. С това си решение ООН ще продължи да насърчава развитието на националните статистики и да подобрява тяхната ...
Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES) 30.9.2015 г. ... . В конкурса могат да участват млади учени - бакалаври, магистри, докторанти - на възраст между 18 и 35 години. Те могат да кандидатстват както с нови идеи, така и с предложения, развити като дипломна работа, дисертация, научен труд или като участие в национален или международен изследователски проект. Всяка ...
КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ 7.9.2015 г. ... в РЦДО-ХАСКОВО. ВАЖНО! ПРИЕМ НА МАГИСТРИ В РЦДО-ХАСКОВО ВЕЧЕ И ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА! Информация относно срокове, подаване на документи, специалности и др., можете да намерите в менюта "Прием магистри 2015г." и "Обучение-магистри" или на тел: 038/ 62 33 54; 038/ 66 ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015 2.6.2015 г. ... и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят ...
ДЪРЖАВEН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия 14.5.2015 г. ... ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ ЗА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.07.2015 Г. ОТ 9.00 ЧАСА – ДИ В ЗАЛА 2009, ДЗ В ЗАЛА 3007. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ /МАГИСТЪР/ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ Е 22.06.2015 /ДО 12.00 ЧАСА/. НЯМА ДА СЕ ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител. Дипломните работи се предават на хартиен и електронен носител, срещу подпис от студента и дата на ...
СПИДИ търси таланти 3 16.4.2015 г. ... търсим? Бакалаври или магистри, дипломиращи се през 2015 или 2016г., както и такива, които са се дипломирали през 2014 г. Отлично владеене на английски език Владеене на втори чужд език е предимство Какво предлагаме? Постоянен трудов договор на пълен ...
Студентска научна конференция "Сътрудничество и конфликтност в де/глобализиращия се свят: между обновен световен ред и поредното "завръщане в бъдещето" 23.4.2015 г. ... конференция, на която студенти, магистри и докторанти от утвърдени български университети имат възможността да представят свои изследвания и доклади и да разискват актуални аспекти на международните отношения в днешния глобализиращ се свят. Дискусиите и докладите ...
Летен спортен турнир на УНСС - 2015 3.4.2015 г. ... участие редовни бакалаври, магистри и докторанти на университета. Предварителното записване и попълване на заявки по електронна поща - [email protected] или в кабинет 1009 на университета в посочените срокове: - Футбол - до 22 април - ...
Майски катедрен съвет 17.2.2015 г. ... и защита на дипломни работи (магистри) – първа и четвърта сесия, юли 2015г. Обсъждане на възможност за дистанционно обучение в специалност „Социология“ ...
Мартенски катедрен съвет 17.2.2015 г. ... връзка с приема на бакалаври и магистри Обсъждане присъствието на катедра „Икономическа социология” в интернет пространството (сайт на катедрата, английска версия на сайта, актуализиране и поддържане фейсбук страница, индивидуални блогове на преподавателите, ...
Разписание за магистри - индивидуална форма на обучение 12.2.2015 г. ... на студентите от ОКС „Магистър“, специалност „БА“ със специализация по бизнес комуникации, 3 семестър, (8 студента) за летния семестър (III) на учебната 2014/2015 год.     Разписание на студентите от ОКС “Магистър”, спец. “БА”, ...
Студентски форум "Аз и бизнесът" 24.2.2015 г. ... от III, IV курс и магистри от българските университети, които искат да развиват кариерата си в мултинационални компании в България. Гост-лектори ще са специалисти от различни сектори на стопанския живот, които ще ориентират младите хора към ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/ 10.3.2015 г. ... СЕСИЯ/ ЗА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.03.2015 Г. ОТ 9.00 ЧАСА – Държавен изпит - зала 3063 Защита - зала 2023 КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ /МАГИСТЪР/ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ Е 09.03.2015 /ДО 12.00 ...
Кандидат-магистърски изпит 14.1.2015 г. ... подменю "Магистри"; Учебен отдел:  038/ 62 33 54;   038/ 66 45 57   ...
Официално връчване на дипломите на магистри и бакалаври от специалност "Политология" 25.11.2014 г. ... връчване на дипломи на магистри и бакалаври от специалност "Политология", випуск 2014 г., ще се състои на 4 декември от 16:00 ч. в зала "Тържествена" ...
КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. 17.7.2019 г. ... за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15  септември 2019 г. Цена 180 лв. за 20 учебни часа ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри на катедра "Недвижима собственост" 14.11.2014 г. ... “Недвижима собственост” съобщава на дипломантите от специалностите “Икономика на кооперациите”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Икономика на недвижимата собственост” със специализация „Мениджмънт на недвижимата собственост (Пропърти мениджмънт)“ ...
Избор на тема за магистърска теза от студенти-магистри от спец. "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи"", 13.11.2014 г. ... е списък с теми за магистърски тези за ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи". Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 12.12.2014 ...
Избор на тема за магистърска теза от студенти-магистри от спец. "Бизнес информатика" 13.11.2014 г. ... е списък с теми за магистърски тези за ОКС "Бакалавър" специалност "Бизнес информатика". Студентите трябва да направят своя избор и да подадат молба в катедрата до 12.12.2014. Повече информация може да бъде ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност „Финансов контрол“ 12.11.2014 г. ... 3 декември от 17.00 часа в аула “Максима” ще бъдат връчени дипломите на випуск 2014 г. ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, специалност  “Финансов контрол”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи ...
"Зимен турнир на УНСС - 2014" - част от благотворителната кампания "УНСС в подкрепа на Мизия" 13.11.2014 г. ... участие редовни бакалаври, магистри и докторанти на УНСС.   Турнирът ще се проведе в СК „Бонсист“ в рамките на три уикенда: 22 и 23 ноември, 29 и 30 ноември, и 13 и 14 декември. Предварителното записване и попълване на заявки е до 19 ноември (сряда) на ...
Връчване на дипломите на випуск 2014 в РЦДО Хасково 14.11.2014 г. ... "Бизнес администрация" и на всички магистри. * Обличането на тогите ще се извършва 15 минути преди всяка церемония в стая 205. Забележка: Дипломантите от Хасково и региона да отидат в Учебен отдел на РЦДО Хасково в периода 24-27 ноември, за да подпишат дипломите си, а дипломантите от ...
Връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика с спец. ИТБА" 29.10.2014 г. ... връчване на дипломи на завършили студенти магистри от специалност "Бизнес информатика"  и специалност "Бизнес информатика с специализация Информационни технологии за бизнес анализи". Всички студенти трябва да посетят съответния инспектор в отдел "Магистри" ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "МИО" 28.10.2014 г. ... връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Международни икономически отношения" ще се състои на 28 октомври (вторник) от 16,00 ч. в аула "Максима" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Регионално развитие" 22.10.2014 г. ... 2 декември 2014 година от 14,00 часа в зала "Тържествена" катедра „Регионално развитие“ организира официално връчване на дипломи на студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна форма на обучение от специалност „Регионално развитие“ ...
Честване по случай 10-годишнината на първия випуск магистри от специалност "Здравен мениджмънт" 20.10.2014 г. ... за дистанционно обучение и катедра „Публична администрация“, съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС, организират тържествено честване по случай десетгодишнината на първия  випуск специалност „Здравен мениджмънт“, магистърска степен Юбилейната среща ще се ...
Национална конференция на тема: ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО: в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА 29.10.2014 г. ... , изследователи, както и млади колеги (докторанти, магистри, бакалаври, изявени уче- ници) от обществените науки.  Очакваме колеги не само от полетата на политологията и социологията, но и филосо- фи, юристи и управленци, социални психолози и специалисти в публичните комуникации.  Очакваме ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" 18.11.2014 г. ... 18 ноември от 17,00 часа в зала "Тържествена" катедра "Икономика на природните ресурси" организира официално връчване на дипломите на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - випуск 2014 година, специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ...
ПЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 10.9.2018 г. ... „Транспорт и енергетика“, както и за магистри от специалност „Енергиен бизнес“ (завършили и настоящи): 350,00 лв. (Тарифа 3) Отстъпка при ранно записване (до 31.08.2016г.) – 20%. Броят на участниците е ограничен.  Цената на курса включва: Участие в ...
Студентски форум "Аз мога повече" 21.2.2014 г. ... е насочен към студенти от III, IV курс и магистри на всички университети в страната, които искат да развиват кариерата си в мултинационални компании в България. Сред лекторите на събитието са Иван Иванов, изпълнителен директор на LG България, Светлан Станоев, основател и ...
Церемония по обявяване на победителите от стипендиантския конкурс на "Белла България" 3.2.2014 г. ... стипендии за победителите – студенти (бакалаври и магистри) от УНСС в размер от по 2000 лева ще бъдат връчени от Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България“. На церемонията ще присъстват представители на ръководството на ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от специалностите "Икономическа социология" и "Социология" 11.12.2013 г. ... връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от специалностите “Икономическа социология” и ”Социология” ще се проведе  на 13 декември (петък) от 13.00 часа в зала “Тържествена” ...
<span style="color: red">Важно! Прием на документи на кандидат-магистри за летния семестър на учебната 2013/2014 година </span> 9.12.2013 г. ... на документи на кандидат-магистри за летния семестър на учебната 2013/2014 година ще започне на 11 декември 2013 г. Документи се приемат в Центъра за прием на документи или онлайн. За повече информация: тук Важно! УНСС чрез отделение "Институт за следдипломна квалификация" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Национална и регионална сигурност" 28.11.2013 г. ... на отбраната и сигурността" и магистри от специалностите "Икономика на отбраната и сигурността" и "Икономика на отбраната и сигурността", със специализация "Корпоративна сигурност" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Политология" 28.11.2013 г. ... връчване на дипломите на магистри и бакалаври от специалност "Политология", випуск 2013 г., ще се състои на 11 декември от 13:00 ч. в зала "Тържествена" ...
Дипломиране 27.11.2013 г. ... връчване на дипломи на бакалаври и магистри, от специалност "Политология", ще се състои на 11.12.2013 от 13:00 часа в зала ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от специалности Икономическа социология и Социология 27.11.2013 г. ... церемонията по връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалности Социология и Икономическа социология ...
КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ 4.9.2014 г. ... квалификация" организира курсове за кандидат-магистри за учебната 2013/2014. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Същите ще се проведат на 19, 20 и 21.09.2014 г.  в отделение "ИСК". Цената на курса е 180 лв. за 20 учебни часа. Записването е от 25.08.2014 г. ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес" 25.11.2013 г. ... връчи официално  дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес" на 10.12.2013 г. от 16.00 часа в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на търговията" 15.11.2013 г. ... 27 ноември от 15.00 ч. в зала „Тържествена“ ще бъдат връчени дипломите на завършилите специалност „Икономика на търговията“, ОКС „бакалавър“. Забележка: Дипломантите да се явят в канцеларията на бакалавърска степен от 09.00 до 12.00 ч. за подпис за получена диплома. На 27 ноември от 16.00 ч. ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Публична администрация" и "Регионално развитие" 12.11.2013 г. ... връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Публична администрация" и "Регионално развитие" ще се състои на 25 ноември от 15.00 ч. в аула „Максима“ ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Финансов контрол" 4.11.2013 г. ... 4 декември от 16,00 ч. в аула “Максима” ще бъдат връчени дипломите на випуск 2013 г. ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”, специалност  “Финансов контрол”. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи до 15 ноември, както и един час ...
Заявки за участие в годишната студентска научна сесия под надслов: "160 години проф. Стефан Бобчев" 30.9.2013 г. ... . Участие в научната сесия ще вземат бакалври, магистри и докторанти, обучаващи се в УНСС. Студентската научна сесия ще се проведе през октомври в УНСС и ще се осъществи под формата на тематични панели, по време на които студентите ще имат възможност да представят своите разработки пред ...
Кандидат-магистърски курсове 15.7.2014 г. ... квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2013/2014 г.      Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.      Същите ще се проведат на 19, 20 и 21.09. 2014 г. в отделение "ИСК".      Цена 180 ...
Годишна студентска научна сесия 24.10.2013 г. ... . Участие във форума ще вземат бакалaври, магистри и докторанти от университета. Студентската научна сесия „160 години проф. Стефан Бобчев“ ще се проведе през октомври. Тя ще се осъществи в тематични панели,  обособени в разделите Икономика, Финанси, Политически науки, Право и ...
Конкурс по програма "Еразъм" 5.3.2013 г. ... университети и местата за студенти бакалаври, магистри и докторанти може да бъде изтеглен от сайта на УЦМСП – http://www.unwe.bg/mobility На 27 март 2013 г. ще се проведе среща с класираните за участие в програмата студенти. Присъствието е препоръчително. (Повече информация относно залата и часа ...
Презентация на тема: "Кариерен старт в европейските институции" 4.3.2013 г. ... към бакалаври в последна година от своето обучение, магистри и алумни. Очакваме ви на 20 март (сряда) от 18.00 часа в зала 2019 на ...
Конкурс за стипендии "Фулбрайт" и "Хюбърт Хъмфри" 15.1.2013 г. ... специализации (до 6 месеца) Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години) Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца) Стипендия “Хюбърт Хъмфри” ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалностите "Икономическа социология" и "Социология" 11.12.2012 г. ... на дипломите на завършилите студенти - бакалаври и магистри - от специалностите “Икономическа социология” и ”Социология” ще се проведе  на 14 декември от 13.00 часа в зала “Тържествена” ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... Вторият випуск магистри от съвместната програма „Европейски бизнес и финанси“ получиха своите български и английски дипломи от УНСС и Нотингам Трент.  Шестнадесетте абсолвенти бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководителя на съвместната ...
Връчване на дипломи на магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, специализация „Корпоративна сигурност” 12.11.2012 г. ... 20 ноември (вторник) от 14.00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС ще бъдат връчени дипломите на завършилите през юли магистърска степен студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Корпоративна сигурност“ ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... научни реферати и др.; 3.  За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и: - диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS” 10.10.2012 г. ... приемащите университети и местата за студенти бакалаври, магистри и докторанти може да бъде изтеглен от сайта на УЦМСП – http://www.unwe.bg/mobility За допълнителна информация и подаване на документи за участие: Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели, УНСС, партер (срещу ...
Ти променяш бъдещето в иновационната лаборатория на М-Тел! Кампания 2012/13 12.9.2012 г. ... да вземат участие: студенти (бакалаври III или IV курс, магистри) и докторанти и от други висши училища.  Темата, по която ще работят, е: „Connected world“ или как да подобрим ежедневието си, ползвайки предимствата на модерните технологии като Cloud, Mobile Applications, Big datа, Social Networking, Green ...
Кандидатмагистърски курсове 3.12.2012 г. ... квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2012/2013 г.      Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.      Същите ще се проведат на 18,19 и 20 януари 2013 г. в отделение "ИСК".      Цена 180 ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програми “ERASMUS” и “JOSZEF” 15.3.2012 г. ... приемащите университети и местата за студенти бакалаври, магистри и докторанти може да бъде изтеглен от сайта на УЦМСП - http://www.unwe.bg/mobility. На 6 април ще се проведе среща с класираните за участие в програмата студенти. Присъствието е препоръчително. (Повече информация относно залата и часа на ...
Бакалаври и магистри по „Бизнес информатика“ и „Икономика на съобщенията“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... 14 декември от 16 часа в зала “Тържествена” ще се проведе официалното връчване на дипломите на студентите от ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър“ от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията” ...
Бакалаври и магистри от „Икономика на туризма“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... връчване на дипломите на специалност „Икономика на туризма“ - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - ще бъде на 12 декември от 12,30 ч. в зала „Тържествена“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене