Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени

четвъртък, 13 ноември 2014 15:18

Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени на тема  „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения“ събра наши и чуждестранни представители на академичната наука. Конференцията бе организирана под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев от Финансово-счетоводния факултет на УНСС със съорганизатори Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Университетът на Болоня, Италия, Полтавският университет по икономика и търговия, Украйна, Луцкият национален технически университет, Украйна. На откриването присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и председател на Програмния комитет на конференцията, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и съпредседател на програмния комитет, проф. Джанфранко Каподалио от Департамента по мениджмънт на Университета в Болоня, Италия, декани на факултети, ръководители на катедри, представители на браншови организации, студенти.

При откриването на конференцията. Отляво надясно: проф. Веселка Павлова, доц. Силвия Трифонова, председател на организационния комитет на форума, проф. Снежана Башева, проф. Стати Статев, доц. Григорий Вазов

Сърдечно благодаря за високата чест и за доверието да бъда патрон на такъв престижен форум, каза в приветственото си слово ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той посочи, че въпреки трудното време, в което живеем, в УНСС „ври и кипи“ от научни прояви, дискусии, връчване на дипломи на бакалаври и магистри, конкурси, проекти… Той определи Десетата юбилейна конференция като "един от знаците, че в нашия университет не само уважаваме вековната академична традиция, но и я доразвиваме".

„Гласът на младите учени е гласът на бъдещето на УНСС. Научната конференция на младите учени е не просто възможност да им се даде поле за изява, но и шанс техните идеи, виждания, способности да получат своята легитимация в академичната общност“, акцентира проф. Статев. Ректорът направи равносметка на постигнатото и бе категоричен, че десет години след началото основният замисъл на форума е постигнат - да предизвика, да привлече, да подпомогне и да насърчи младите колеги, да им даде кураж, да им осигури възможности за научно израстване, да им предостави изследователска територия за повишаване на квалификацията и за раждане на истински професионализъм. Проф. Статев открои също актуалността и амбициозността на темата на конференцията, мащабността и всеобхватността на програмата й, което определи като „свидетелство за богатия изследователски потенциал на младите учени, зад който се крият много работа, огромни усилия и почтена амбиция за свое достойно място в науката“.

Проф. Статев и доц. Вазов оповестяват началото на форума. Вдясно от тях: проф. Джанфранко Каподалио

„Когато попитали Мария Кюри как си представя науката, тя без колебание отговорила: „Като красиво цвете“. Вярвам, че в градината на УНСС красиви цветя винаги ще цъфтят. Независимо от трудностите, изпитанията, предизвикателствата, независимо от трудния и трънлив път към науката, по който вървят само умните и можещите“, обърна се ректорът към младите учени. Той изрази увереността си, че те притежават всички качества да бъдат учени със свое име и авторитет. Проф. Статев съобщи, че през тази година в УНСС има рекорден брой кандидат-докторанти - 180, които са бъдещите научни съмишленици и последователи.

В голямата конферентна зала

Интересът към научния форум на младите учени е много голям още от първото му издание, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет.  Тя изтъкна основните различия на юбилейното издание, което за пръв път се провежда под патронажа на ректора на УНСС и негови съорганизатори са три чуждестранни университета. Дискове с докладите от форума са раздадени на участниците, които ще могат да се включат и в колективна монография, посочи проф. Башева. Тя благодари на ректорското ръководство на университета и отбеляза успешното дългогодишно партньорство на УНСС с Висшето училище по застраховане и финанси.

Участници в конференцията

Първата конференция преди десет години се организира породи необходимостта младите хора да се изявяват в научната област, посочи доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Той бе категоричен, че сега форумът е марка на УНСС и на партньорството, че без съдействието и авторството на най-големия икономически университет в страната конференцията не би била възможна. Бъдете научния коректив, това е пътят към голямата наука. Заедно ще постигнете успех, обърна се доц. Вазов към младите учени в залата.

Благодаря на проф. Стати Статев и проф. Снежана Башева за организирането на този форум, поднесе поздравления и най-добри пожелания от името на Университета в Болоня проф. Джанфранко Каподалио.

Младите учени

Приветствия и поздравителни адреси към организаторите и участниците в юбилейната конференцията направиха Виктор Трифонов, главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,  Йордан Карабинов, председател на УС на Института на вътрешните одитори на Република България, Емил Евлогиев, зам.-председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област, Роберто Маскали, директор на Кофиндустрия Балгария и Кофиндустрия Балкани, Иван Велков, зам-председател на НС „Недвижими имоти“, ръководствата на факултети на УНСС и др.

Конференцията бе организирана в три тематични направления „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“, „Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС“.

 

 

Галерия снимки от Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени ...