Резултати от търсене за Дистанционно

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

191 results found
XR във Висшето образование 26.5.2024 г. ... обучение Ограничен достъп до възможности за дистанционно обучение Oчакван резултати: Подобрена ангажираност и мотивация на студентите Подобрени академични постижения и резултати на тестовете Повишен достъп до образователни ресурси и опит Персонализиран учебен опит за всеки ...
УНСС по пътя на зелената енергия 16.2.2024 г. ... системата „Умен дом“ създава възможности за дистанционно, автоматизирано управление на наличните устройства в съответната среда (осветление, топлопредаване, климатизация и др.). Системата е елемент от управлението на енергийните ресурси на университета и е неразделна част от програмата за повишаване ...
Проф. д-р Веселка Павлова 20.5.2024 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение  в периода 2007 – 2016 г.  Проф. Веселка Павлова е родена през 1955 г. в София. Завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (1977), специалност „Статистика“. Ръководните ...
Устойчивост и бизнес 30.1.2024 г. ... в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", дистанционно обучение 11.2.2024 г. ... (вж. Форма на Титулна страница на дипломна работа за дистанционно обучение).  Посочените имейли да не се подчертават, за да се виждат ясно.    Записването за защита се осъществява в отдел “Студенти-магистър” към ЦДО в сроковете, определени от катедрата за предаване на ...
Индикатори по проекта 23.8.2023 г. ... с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение;  20.  Брой въведени съвместни учебни програми за обучение на чужд език с чуждестранни висши училища/чуждестранни научни организации/ чуждестранни специализирани клиники;  21.  Брой студенти, получили ...
10. Дейност 3.4. Развитие на меки умения у студентите 23.8.2023 г. ... могат да бъдат провеждани на място /или дистанционно, вкл. съвместно с представители на Партньорите по проекта. Като част от тези допълнителни обучения могат да се включат: o Управление на времето; o Водене на преговори; o Управление на конфликти; o Управление на интелектуалната ...
3. Дейност 1.5. Изграждане на дигитални класни стаи и дигитални лаборатории и дейност 1.6. Софтуерни решения за по-добри дигитални умения 23.8.2023 г. ... студентите, както за присъствено, така и за дистанционно обучение. Възможностите на смарт дъските за интегриране на компютърно и графично съдържание ще позволят на всички икономически дисциплини да подготвят комплексно съдържание и много по-всеобхватни учебни материали.   2. Tаблети ...
. 9.10.2023 г. ... в УНСС – София; в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. В Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково се подават следните документи (за кандидат-студенти, които до момента не са участвали в класиране): 1. Заявление до Ректора; 2. ...
Защита на основните права 30.1.2024 г. ... сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е ...
Академични наставници и отговорници-студенти 9.11.2023 г. ... катедра "Финанси", в ОКС "Магистър", редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Академични наставници и отговорници-студенти 10.10.2023 г. ... на специалност "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за учебната 2023/2024 г. може да бъде изтеглен от тук ...
Академично наставничество 4.5.2023 г. ... бизнес и мениджмънт“-2сем., дистанционно обучение АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Георги Николов, ръководител катедра [email protected] 02/8195 218     Мариелка ...
Регистър на АН и ОС 1.2.2024 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“ дистанционно обучение (прием септември 2022 г.) АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ проф. д-р Светлана Александрова [email protected] Константина ...
Магистърска програма "Управление на търговски вериги" 2.5.2023 г. ... на търговски вериги”, дистанционно обучение (два семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от ...
Дистанционно обучение 30.7.2023 г. ... МЕНИДЖМЪНТ – 3 СЕМЕСТЪРА"  (ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ) Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и международните институции ...
График за програмна акредитация по професионални направления 23.3.2023 г. ... на възможностите за провеждане на дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност от регулираните професии ще се извършва в рамките на процедурите за програмна акредитация по график, като за целта ВУ следва да представят съответния ...
Правно регулиране, нормотворчество и регулаторна политика 23.1.2023 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи: 1. заявление до ректора (по образец на УНСС); 2. състезателен картон (по ...
Получаване на електронни студентски книжки 4.10.2022 г. ... първи курс - дистанционно обучение електронните книжки ще се раздават в Центъра за дистанционно обучение след 19 септември 2022 г. от 8.00 до 16.30 ч. Графикът за трети курс важи за студентите, класирани на 22 юли 2022 г. За трети курс - ...
За конференцията 8.4.2024 г. ... 2023г. хибридно - присъствено и дистанционно, като участниците ще посочат желаната от тях форма в заявката си след приемане на доклада им. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ v   Иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони v   ...
Митническо право и митнически контрол 21.7.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Учител /икономика/ 5.9.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Здравен мениджмънт 26.10.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Правно регулиране на отношенията в строителството и архитектурата 1.12.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813,  е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ...
Право на интелектуалната собственост 20.5.2024 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940 е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Право 22.11.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Елена Маркова тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ...
Потребителско право 12.9.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Национално и европейско медицинско право 21.12.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 33 88 13, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ...
Психология 22.7.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Счетоводство, финанси и контрол 22.7.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Риск-мениджър 22.7.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ...
Финансов мениджмънт 26.10.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940 е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Финансов контрольор 18.6.2024 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Управление на интелигентни градове 22.7.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Стратегическа риск политика и управление на съответствието 10.5.2024 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА ...
Образователен мениджмънт 22.7.2022 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips ...
Мениджмънт на предприятието 5.9.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.                          ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението ...
Енергиен мениджмънт 26.7.2023 г. ... в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.                       ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ След подаване на заявлението е необходимо да попълните ...
Бизнес психология 20.5.2024 г. ... в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ  След подаване на заявлението е необходимо да попълните бланка - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР, представите оригинал и копие на диплома за висше ...
Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ 12.9.2022 г. ... .09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София 12.09.2022 18.09.2022 1 седмици Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково 10.09.2022 18.09.2022 1 седмици  Годишна поправителна сесия за учебната 2021/2022 година за ОКС ...
Обявяване на второ класиране с резерви 19.6.2023 г. ... Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение ...
Обявяване на първо класиране с резерви 23.4.2024 г. ... Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. 2. еднократно да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС и да участват в следващите етапи на класирането. Потвърждаването е Онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – ...
Записване на новоприети студенти 22.4.2024 г. ... Хасково – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва чрез онлайн плащане с банкова карта или по банков път. Ако заплащането е извършено по банков път е необходимо платежното нареждане да се прикачи в приложението за ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... Хасково, който е преобразуван в Регионален център за дистанционно обучение. През 2007 г. е закрит и Стопанският колеж към УНСС, който по същество дублира в съдържателен план обучението и специалностите в Университета. Откриване на компютърна зала в РЦДО - Хасково (2004 г.) През 2005 ...
Конкурс учебни програми ОКС "Магистър" 26.7.2023 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.             Проектът ще осигури подкрепа на студенти ...
Конкурс "МИО (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
Конкурс "Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)" 26.7.2023 г. ... образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
Научни публикации 4.4.2022 г. ... собственост в културата” учебник, дистанционно обучение, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2010, (278 ст.м.стр.); Борисова, Вл. “Интелектуална собственост в културата”, учебно помагало, ИСК към УНСС, 2003, ISBN 954-9940-79-9, (237 ст.м. стр.); Борисова, Вл. ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 10.6.2024 г. ... София; Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ); или  Онлайн – от 10 до 30 юни 2024 г. вкл.  При онлайн подаване на документите е ...
Жива памет - проф. д-р Атанас Казаков 16.1.2023 г. ... сила, Човешки ресурси: Учебник за дистанционно обучение, Човешкият капитал,  Формиране, функциониране и инвестиционни решения ...
Отдел „Разписание“ 27.5.2024 г. ... ОКС “магистър“ – дистанционно обучение София В ОКС „бакалавър“ – дистанционно обучение – София и Хасково      ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС „магистър“ – дистанционно обучение – ...
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково 9.6.2023 г. ... обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Кабинет 104 ОКС „магистър“ – всички специалности Олга Георгиева старши експерт тел.: +359 38 62 33 54 [email protected]  Кабинет 104 ОКС ...
Център за дистанционно обучение - София 20.5.2024 г. ... фоайе (Корпус А) Административно обслужване по специалности Служител, телефон, имейл Гише №3 ОКС „магистър“ Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация „Висш мениджмънт“ Публичен финансов ...
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... и европриложения към дипломите“ Дистанционно обучение - бакалавър и магистър Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Отдел „Разписание“ Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ Стипендии  телефон: ...
Къде да кандидатствам? 6.7.2022 г. ... 16.30 ч. Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Адрес: Хасково, бул. "България" 168 Телефони: 038/62 33 54 и 038/66 45 57 Работно време: Понеделник-Петък от 9.00 ч. до 16.00 ч ...
Изследователски и образователни проекти 12.10.2021 г. ... и персонифициране на базов модул за дистанционно обучение по интелектуална собственост” (2013-2014) Functioning of the Local production systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and benchmarking for the EU and Beyond) 7FW EU FD-PEOPLE 2011 IRESES ...
Научни публикации в периодика 28.10.2021 г. ... процеси в българското висше образование: дистанционно обучение и магистърски програми", Комисия по наука и висше образование при Народното събрание, кръгла маса "Европейски преизвикателства пред българското висше образование" от 21.05.2003 .г "Следдипломно обучение в системата на ...
Научни публикации 12.10.2021 г. ... собственост в културата” учебник, дистанционно обучение, УИ „Стопанство” УНСС, София, 2010, (278 ст.м.стр.); Борисова, Вл. “Интелектуална собственост в културата”, учебно помагало, ИСК към УНСС, 2003, ISBN 954-9940-79-9, (237 ст.м. стр.); Борисова, Вл., ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... етаж в отдел „Студенти-бакалавър“; дистанционно обучение, партерен етаж в Центъра за дистанционно обучение; новоприетите студенти дистанционно обучение в РЦДО-Хасково се записват на място в регионалния център ...
График за получаване на електронни книжки 8.10.2021 г. ... получаване на електронни книжки на 1-ви курс, дистанционно обучение                ГРАФИК за получаване на електронни книжки на 3-ти курс  ГРАФИК за получаване на електронни книжки на магистри               ...
ГРАФИК за получаване на електронни книжки на 1-ви курс дистанционно обучение 23.9.2021 г. ... на обучение, ще се раздават в Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) от 20 до 30 септември 2021 г. от 8:00 до 16:00 часа (без събота и неделя) ...
Документи и такси за кандидатстване 24.1.2024 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи: 1. заявление до ректора (по образец на УНСС); 2. състезателен картон (по образец на УНСС). Шифри на ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. 11 юли потвърждаването или записването на класираните и потвърждаването на резервите ще се ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ... на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи. При записването си студентите получават факултетен номер ...
Павлова 16.6.2021 г. ... УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно обучение и следдипломна квалификация (от 2007); ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (от 2006); директор на Център за дистанционно обучение при УНСС от 2005; член на факултетен съвет и на факултетен научен съвет ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... и продължителност на обучението Дистанционно; 4 години, 8 семестъра Форма на дипломиране Държавен изпит Такси за държавна поръчка 250 лв. Цели на обучението Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... София; в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; В Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково се подават следните документи: 1. заявление до ректора (по образец на УНСС). 2. състезателен картон (по образец ...
Балообразуване 13.6.2024 г. ... и специалности в УНСС – дистанционно обучение,                                                на приемните изпити и начина на образуването на ...
Заявки за избираеми дисциплини 29.2.2024 г. ... курс, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение за учебната  2024/2025 година    1. Подаване на заявки     –  от 22.02.2024 г. до 21.04.2024 г. 2. Корекции                        ...
За кандидат-студентите 24.2.2023 г. ... тук. Учебният план на специалност "Финанси", редовно и дистанционно обучение, може да изтеглите от тук и от тук. Повече информация за приемните изпити и сроковете за записване може да намерите на https://priem.unwe.bg/. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Специалност Финанси Професионално ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 18.4.2024 г. ... на документи (ЦПД) на УНСС; в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) във всички големи градове на страната. При онлайн подаване на документи, таксата за кандидатстудентски изпити се заплаща с банкова ...
Онлайн услуги за студенти 10.1.2022 г. ... до Teams и M-Learning (Moodle) от Портала за дистанционно обучение 21. Автоматично записване за следващ ...
На вниманието на студентите в Дистанционна форма 11.2.2022 г. ... форма на обучение! Нов достъп до системите за дистанционно обучение! Уважаеми студенти, във връзка със стратегията на УНСС за непрекъснато повишаване на качеството на обучение, от настоящата учебна година в дистанционна форма на обучение е внедрена подобрена дигитална инфраструктура, която включва ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... не чрез банкови клонове.  Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи. При записване в ЦПД се представят следните документи: Диплома за средно образование – оригинал, ...
График за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... записване на студентите от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г.    трети курс   2.  14.09. - 25.09 ...
ИЗВЪНРЕДНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 27.4.2021 г. ... редовно обучение и на 5 юни 2021 г. за студентите дистанционно обучение, като достъпът е през бутоните за провеждане на онлайн изпит. Указанията и правилата въведени (по изключение) за летен семестър на учебната 2020/21 са обсъдени и приети от Катедрения съвет на катедра „Регионално ...
Лятна условна сесия - Бакалаври 10.6.2020 г. ... "светкавицата"). След това избирате Бакалаври, Хасково, Дистанционно....След това избирате направлението или специалността, която СТЕ В МОМЕНТА, а за семестър - СЕМЕСТЪРА ОТ КОЙТО Е УСЛОВНИЯ ВИ ИЗПИТ! (Ако се затруднявате и не знаете от кой семестър е условния Ви изпит, може да направите справка в ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимен семестър на учебната 2019/2020 28.8.2019 г. ... 4 10.10 - 11.10.2019 г. пети курс   Дистанционно обучение   от 01.10.2019 г. до 18.10.2019 г. Записване за трети курс по график   Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 3100 1746 ...
Благодарствено писмо 10.1.2022 г. ... Гроздева - Магистър спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4 ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... за реда на желанията след като е обявено класирането. Дистанционно обучение - заявките се подават в хартиен формат в Центъра за дистанционно обучение при записване за летния семестър според обявения график ...
Международни мрежи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот 17.2.2019 г. ... мрежа за дистанционно и електронно обучение (European Distance and E-Learning Network) Уебсайт: http://www.eden-online.org/ Контакти: http://www.eden-online.org/contact/ Европейски форум за техническо и професионално образование и ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... секторно обучение. Възможно е и дистанционно обучение, стига да е достатъчен броят на учебните точки или контактните часове. По време на цялата си професионална кариера служителят може да получи кредит за помощта за стимулиране на обучение за максимален срок от ...
Срокове 29.9.2021 г. ... форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж). Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на място в Регионалния център ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 1.12.2023 г. ...    –  УНСС, Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж)  се записват новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение;    Представят се следните документи: 1. документи за записване на новоприети студенти (по ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... икономика) 976,00 лв. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ 6 Професионално направление „Администрация и управление“ 629,00 лв. 7 Професионално направление „Икономика“ 629,00 лв. 7.1 Поднаправление ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... на редовната форма на обучение дава възможност за непосредствен контакт с висококвалифицирани преподаватели; предполага пълноценно използване на богатите библиотечни фондове и електронни ресурси на университета; осигурява постоянен достъп до съвременната ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... УНСС – София. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи. При записване се представят следните документи: Диплома за средно образование – оригинал ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти. Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... собственост, по които ще се осъществява дистанционно обучение. През 2013 г. като правоприемник на Центъра по интелектуална собственост е създаден Институт по интелектуална собственост и лидерство. През 2017 г. като правоприемник на Института по интелектуална собственост и ...
Мишев 20.6.2018 г. ... месец април 2017 г.сред студентите от редовно и дистанционно обучение в ОКС“Бакалавър“ по Решение на Ректорския съвет № 5/15.02.2017 г., май 2017 г. (Ръководител на колектива). Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно ...
Величкова 24.12.2017 г. ... . - 70 с.5. Статистика: Основен курс: Учебник за дистанционно обучение. - София: УИ "Стопанство", 2006. - 288 с. (в съавторство).6. Статистика: Учебник за дистанционно обучение в магистърска степен. - София: ИСК при УНСС, 2002 (в съавторство).7. Статистически анализ на икономически временни редове ...
Редовно и дистанционно обучение 23.4.2024 г. ... година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение. Редовно обучение Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. Занятия се провеждат всяка седмица от семестъра по разписание. ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за летния семестър на учебната 2019/2020 г. 27.1.2020 г. ... .02 - 06.03.2020 г. първи курс   Дистанционно обучение от 11.02.2020 г. до 06.03.2020 г. Студентите, които записват летен семестър на първи курс да носят заявление за избираемите дисциплини от тук Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... не чрез банкови клонове.  Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи. При записване се представят следните документи: Диплома за средно образование – оригинал, ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... „Право“ Х Х Дистанционно обучение     Направление „Икономика“     Икономика, общество и човешки ресурси   Х Икономика и инфраструктура   Х Финанси, ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 27.9.2023 г. ... специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, през м. Март 2024 г., м. Юни 2024 г. и м. Октомври 2024 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Курсове за придобиване на квалификационни кредити за учители, организирани от УНСС 3.7.2017 г. ... . Първият ден от лекциите е присъствен, а на втория ден дистанционно се поставят самостоятелни задачи на участниците. Курсовете предоставят възможност за придобиването на един квалификационен кредит и при завършването му участниците получават удостоверение. Стойността на обучението е 60 /шестдесет/ лева. За ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... и в поднаправление" Финанси, счетоводство и контрол", дистанционно обучение. Обучението по дисцплините „Основи на финансите” и „Корпоративни финанси” се осъществява от катедрата пред студентите в бакалавърска степен от целия университет ...
Новини 22.5.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални казуси, което ще е полезно за ...
Специалности 27.4.2023 г. ... и контрол" (2, 3 и 4 сем. - дистанционно обучение)   Правилник за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2021/2022 г ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... , счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като „Практика преди дипломиране“, която носи четири кредита, съобщаваме следното: Изпитът ще се ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... дистанционно обучение Хасково                 405 531 лв. ИРП ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  4 - ти ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  2 - ри ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични финанси"  3 - ти ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... и контрол" 40 Дистанционно обучение: Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София 10 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - София 7 5 Поднаправление "Финанси, счетоводство и ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... Дистанционно обучение:     Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София   10 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - София 7 5 Поднаправление "Финанси ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ 5. Професионално направление „Администрациа и управление“ 10 6. Професионално направление „Икономика“ 40 6.1 Поднаправление ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 2.5.2023 г. ... на търговски вериги”, дистанционно обучение (два семестъра), е насочена към завършилите ОКС „бакалавър“ във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от ...
Специалност "Икономика на търговията" 2.5.2023 г. ... "Управление на търговски вериги", дистанционно обучение, два семестъра. Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и възможностите за реализация на завършилите „Икономика на търговията“, правят ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Развитие на продължаващото и дистанционното обучение. - Разширяване и подобряване на качеството на студентските стажове и практики. - Създаване на дългосрочни образователни общности със средни училища. Въвеждане на гъвкави, иновативни подходи за обучение и ...
Специалности 19.2.2016 г. ... 2016 - 2017 ГОДИНА, РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ *Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане с решение на Академичния съвет до 15 юли 2016 г. № по ред  Специалности и ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... диплома.       Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в София и регионалените центрове в Хасково и       Пловдив Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни. Дистанционното ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Обучението в ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... за прием на магистри в регионалните центрове за дистанционно обучение е занижено от „добър” (4,00) на „добър” (чл. 145, ал. 2 - действащ, чл. 83, ал. 2 - проект). Вариантите за реализиране на учебната натовареност на преподавателите (чл. 162, ал. 1) и др ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... за 2024/2025 г. и сега действащите такси; - такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен в размер на 2 416 400 лв., планирани на база броя на записаните студенти за учебната 2023/2024 г. и очаквания прием за учебната 2024/2025 г.; - такси от чуждестранни студенти в размер на 158 400 лв., планирани ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково 28.05.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково 24.06.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково 14.01.2016 г. Разписание на занятията за зимен семестър на 2015/2016г. Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ...
Бакалаври 8.4.2024 г. ... прием на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна форма на обучение. От ...
График за връщане на дипломите за средно образование на студентите от ОКС "бакалавър" 29.1.2015 г. ... на студентите от ОКС "бакалавър" дистанционно обучение    на студентите II и III курс съгласно Решение на РС № 28/22.10.2014 г. (дипломите се връщат лично срещу подпис на студента в приемното време на ЦДО – от 9.00-12.00 и от 13.30-14.30 часа) II-ри курс – от ...
Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково 19.3.2024 г. ... 6300 Хасково, бул."България" 168 Работно време: от 08:30 до 16:30ч. УЧЕБЕН ОТДЕЛ                         Олга Георгиева +359 38 623 354 [email protected]    Кремена Митрева  ...
Дистанционно обучение 13.3.2019 г. ... форма на обучение е въведена в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE е разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 21.9.2023 г. ... г., Държавна поръчка Направления: Дистанционно специалност: "Икономика", "Счеотоводство и контрол" - ДО, Хасково                                          ...
График на учебния процес 22.1.2024 г. ... .01.2024 2 седмици Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО – Хасково 06.01.2024 20.01.2024 2 седмици Зимна поправителна сесия 21.01.2024 28.01.2024 1 седмици Зимна поправителна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково 21.01 ...
Регионален център за дистанционно обучение 21.4.2023 г. ... център за дистанционно обучение  (РЦДО) - Хасково е звено на Университета за национално и световно стопанство. В РЦДО – Хасково през 2008 година за първи път в страната по пилотен проект на Министерството на образованието, науката и младежта в държавно висше училище е ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година Професионално направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври 6.2.2018 г. ... за дистанционно обучение- гр. Пловдив за учебната 2017/ 2018 година   Професионално направление: Администрация и управление Специалност: Регионално развитие 3 курс Степен на обучение: ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... .03.2017 г. първи курс     Дистанционно обучение За записване и получаване на учебни материали със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса по график Направление/поднаправление/специалност Срокове за ...
График за записване в трети курс след класиране по специалности 18.8.2022 г. ... .09  За студентите, дистанционно обучение, класирани на 22.07.2022 г., срокът за записване в трети курс по специалности, за всички направления / поднаправления е от 07.09. до 16.09.2022 г. За студентите, редовно и дистанционно ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... за кандидатстване в редовно и дистанционно обучение в УНСС-София можете да подавате и в Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) - по градове в бюрата, упълномощени от УНСС. ВАЖНО!!! Приемът на кандидатстудентски документи за ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... .3.04-0034 Развитие на електронните форми и дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация проф. д-р Веселка Павлова Катедра: Статистика и иконометрия 11.11.2012 11.04.2014   4 ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година Професионално направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Пловдив е създаден през 2010 г. и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“. За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ №   Дата на започване Дата на завършване Продължителност 1. Зимен семестър 16.09.2013 г. 28.12.2013 г. 15 седмици 2. Зимна сесия 16.01 ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... среда за обучение на студентите от Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Като записан студент, Вие имате възможност да се регистрирате в портала http://cde.unwe.acad.bg/haskovo и ще получите достъп до следните функции: 2. ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... също и дисциплини от ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Катедреният колектив успешно прилага принципа за синтез на учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Перманентно се провеждат вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др.; разработват се ...
OKS 28.2.2013 г. ... , а така също и дисциплини от ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Катедреният колектив успешно прилага принципа за синтез на учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Перманентно се провеждат вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др.; разработват се ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Сесийно разписание  - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Електронен каталог на университетската библиотека - http://catalogue.unwe.bg Е-библиотека - http://www ...
Контакти 4.6.2024 г. ... и европриложения към дипломите“ Център за дистанционно обучение - София Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Отдел „Разписание“ Отдел „Учебна документация, отчетност и контрол“ Сектор „Верификация и ...
Изпитна сесия - София 9.5.2024 г. ... и годишна поправителна сесии. ВАЖНО за студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в ОКС „бакалавър" И ОКС „магистър" - проверявайте за промяна в началния час на изпитите! Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При ...
Проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 2.4.2024 г. ... е в разработването на седем електронни учебника за дистанционно обучение по дисциплините: „Основи на счетоводството“, „Банково счетоводство“, „Специализиран курс по счетоводство в публичния сектор“, „Бюджетно счетоводство“, „Анализ на финансовите ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... -  проф. д-р Христина Балабанова   Дистанционно обучение – София от 13 ч. Поднаправление “Икономика и бизнес”: Поток 900           -      зала 2006    -  проф. д-р Веселка ...
Специалности 28.8.2012 г. ... обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в семестри) 2 ДП* 3 ДП* 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АДМИНИСТРАЦИЯ И ...
Новини 17.12.2020 г. ... в В подкрепа на студентите, които учат дистанционно, Elsevier предоставя всички #учебници безплатно. Те ще бъдат достъпни онлайн през следващите три месеца за всички потребители, които имат индивидуални профили в ScienceDirect.https://bit ...
Същност и предимства на дистанционната форма на обучение 6.7.2015 г. ... .  Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в София и регионалените центрове в Хасково и Пловдив. Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни.. Дистанционното обучение в ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... – четири семестъра (дистанционно обучение) ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... на студенти в УНСС е с единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен носител или на електронен носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой ...
Прием 14.6.2016 г. ... обучение Дистанционно ...
Контакти 5.4.2017 г. ... Георгиева - Регионален център за дистанционно обучение гр. Хасково, бул. “България” 168, телефони: (038) 623354  и    (038) 665320   Email: [email protected] Нора Зейнелова - Регионален център за дистанционно обучение гр. Пловдив, ул. ...
Изпити 6.7.2015 г. ... за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за дистанционно обучение за учебната 2015/2016 ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... за държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във висшите училища; 4.   Правилника за дейността на УНСС; 5.   Правилника за учебната дейност на УНСС; 6.   Правилника за устройството и дейността на Центъра за дистанционно обучение на УНСС. Чл. 2. ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... по ред  Специалности и специализации Дистанционно обучение, държавна поръчка Дистанционно обучение, срещу заплащане     2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 1,1 Бизнес администрация       Х   1 ...
Изпити 6.7.2015 г. ... степен "магистър" за редовно и дистанционно обучение по държавна поръчка или срещу заплащане за учебната 2015/2016 година полагат: - писмения конкурсен изпит в сградите на Университета за национално и световно стопанство или друго висше училище; - електронния ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... за държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във висшите училища; 4.   Правилника за дейността на УНСС; 5.   Правилника за учебната дейност на УНСС; 6.   Правилника за устройството и дейността на Центъра за дистанционно обучение на УНСС. Чл. 2. ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... професионалните направления дистанционно обучение в УНСС Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит (ЕПИ) чужд  език среден  успех от  дипломата Оценка от ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... форма на обучение в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - гр. Хасково.  Чл. 3. (1) Студентите се приемат на три етапа, а при необходимост - на четири етапа. (2) На първите три етапа студентите се приемат: с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3 ...
Изпитна сесия 9.5.2024 г. ... за студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в ОКС „бакалавър" И ОКС „магистър" - проверявайте за промяна в началния час на изпитите! Във връзка с изпитната сесия всеки студент трябва да провери достъпа си до учебните материали в m-learning . При проблем контакти на Център за ...
Проекти 12.3.2014 г. ... И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УНСС Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД) УЕБ-БАЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ...
На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" . 30.5.2023 г. ... И АНАЛИЗ" относно инструкция на центъра за дистанционно обучение за написване на учебници и представяне на допълнителни учебни материали - 2022 г ...
Специалности 27.9.2012 г. ... сертификат. 3.ОКС "Магистър" - дистанционно обучение - МИО със специализация "Международен мениджмънт" - 3 семестъра; - МИО със специализация "Международен мениджмънт" - 4 семестъра; - МИО със специализация "Управление на международни проекти" - ...
Образователно квалификационна степен "Бакалавър" 7.3.2024 г. ... София   Мениджмънт и администрация, дистанционно обучение, УНСС София и РЦДО Хасково 3. Учебен план: Бизнес администрация, редовно обучение, УНСС София От учебната 2018/2019 От учебната 2022/2023   Мениджмънт и администрация, дистанционно ...
Образователно квалификационна степен "Магистър" 22.1.2024 г. ... и три семестриални форми, редовно и дистанционно обучение. За повече информация - magistri.unwe.bg) Бизнес администрация Бизнес администрация със специализация “Висш ...
Условия за участие 2.2.2017 г. ... на обучението им – редовно и дистанционно, държавна поръчка и платено обучение. Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да ...
Магистри - дистанционно обучние 5.4.2012 г. ... сайт на ЦДО - http://unwe.acad.bg/cdemasters E-learning уеб-портал - http://cde.unwe.bg М-learning уеб-портал http://m-learning.unwe.bg Дискусионен форум - http://cde.unwe.bg/forum гр. Пловдив - http://profbakalavri-plovdiv.unwe ...
Такси за обучение 10.1.2024 г. ... обучение Дистанционно обучение За всички специалности с преподаване на български език 2 000 евро (3 911,66 лева) 1 650 евро (3 227,12 лева) Езиков курс по български език 1 500 евро (2 933,75 ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... . Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: София и РЦДО – Хасково: от 13.01.2018 г. до  28.01.2018 г. Зимна и годишна поправителни сесии:  по графика Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: София и РЦДО – Хасково:  ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНСС ЗА  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3 ...
Обучение 10.6.2014 г. ... обучение Дистанционно обучение Магистри Редовно обучение Дистанционно обучение Докторанти Продължаващо ...
За студенти и докторанти 30.5.2024 г. ... на обучението им – редовно и дистанционно, държавна поръчка и платено обучение. Студентите и докторантите имат право на повече от едно участие в мобилност, като общата продължителност на всички мобилности в рамките на една образователна степен не може да ...
Дарители 11.1.2023 г. ... изследвания - София Център за дистанционно обучение при УНСС Център за изнесено обучение - Силистра към УНСС Център за изследване на висшето образование в Централна и Източна Европа Център за изследване на демокрацията Център за изследване на институционалната ...
Визия и мисия 28.9.2023 г. ... широко приложение на различни дигитални форми за дистанционно обучение.   В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст УНСС ще продължи да модернизира непрекъснато образователната и научноизследователската дейност в областта на социалните, ...

Новини

425 results found
Започна приемът в УНСС 10.6.2024 г. ... УНСС –  София, в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ); и онлайн от 10 до 30 юни 2024 г. вкл. през платформата „Уеб-прием“ на УНСС. Напомняме, че желаните специалности ...
Нашият университет чества 104 години съзидание и възход 22.5.2024 г. ... обучение, 136 студенти, „бакалавър“, дистанционно обучение, 638 студенти, ОКС „магистър“ редовно обучение и 363 студенти, „магистър“ дистанционно обучение, са показали отлични резултати. Искам да откроя успехите и на Юридическия факултет. Отборите ни по право спечелиха ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи, насрочени за месец ЮНИ 2024 5.6.2024 г. ... изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат: m-learning.unwe.bg ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!!  Трябва да се регистрирате (да влезете) в системата от университетския си профил (т.е. с университетския си имейл). ...
104 години УНСС - припомняме началото, увеличаваме летописите в „Жива памет“, награждаваме заслужилите студенти и отправяме поглед в бъдещето 23.5.2024 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение в периода 2007 – 2016 г. Тя е отговорен редактор на Юбилейния алманах „100 години УНСС“, който обхваща първото столетие на Университета и съдържа биографични данни за преподавателския състав и отразява най-значимите ...
Млади изследователи представиха пред студенти изследването си на тема „Непредставителна демокрация“ 23.4.2024 г. ... колектива на списание „dВЕРСИЯ“, се включи дистанционно чрез видео връзка, за да ръководи интерактивното проучване в реално време, а също и за да интерпретира резултатите от изследването на различните групи, непредставени в българския парламент граждани. Станислав Додов, социален педагог и ...
ОТОВОРЕН СЕМЕСТЪР: ОГЛЕДАЙ ЗНАНИЯТА СИ В ПРАКТИКАТА 19.4.2024 г. ... на интервютата и на самите стажове може също да бъде дистанционно. С изменения и допълнения на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация (обн. ДВ, бр. 103 от 12.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) възможностите за стаж на студентите в държавната администрация са разширени Информацията за ...
искусионна кръгла маса на тема „Туризъм, политика и бизнес“ организира катедра „Икономика на туризма” 15.4.2024 г. ... е Tourism WorkNomads, хората, които работят дистанционно от всякакви точки на света. Тук може да откроим София като дестинация №1 в Европа по интернет връзка, по мобилност и добра Wi-Fi мрежа и от тази гледна точка считаме, че София има конкурентно предимство в това направление. На трето ...
Дискусионна кръгла маса на тема „Туризъм, политика и бизнес“ организира катедра „Икономика на туризма” 14.4.2024 г. ... е Tourism WorkNomads, хората, които работят дистанционно от всякакви точки на света. Тук може да откроим София като дестинация №1 в Европа по интернет връзка, по мобилност и добра Wi-Fi мрежа и от тази гледна точка считаме, че София има конкурентно предимство в това направление. На трето ...
УНСС проведе Информационни дни за кандидат-студенти от Северозападния район 11.4.2024 г. ... и директор на Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково, гл. ас. д-р Емилия Дунева, преподавател в катедра „Управление“, и Лазарина Атанасова, студентка в 1-ви курс, специалност „Мениджмънт и администрация“ в дистанционна форма на ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане онлайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 26.06.2024г. от 10 часа 5.4.2024 г. ... „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  онлайн  на 26.06.2024г. от 10 часа.   Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни работи на имейла ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.4.2024 г. ... на  ОКС „Бакалавър“ -  дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  на  21.06.2024г.  /петък/  от 10,00 часа.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по ...
РЦДО – Хасково с информационен тур в Кърджали и Харманли 27.3.2024 г. ... , които РЦДО –  Хасково предоставя за дистанционно обучение, както и специалностите от бакалавърските програми.  Учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“ и  дванадесетокласниците от  СУ „Отец Паисий“ освен към различните ...
ГРАФИК – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се дипломанти онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение 26.3.2024 г. ... мениджмънт“ – дистанционно обучение на 29.03.2024г. /петък/  от 10,00 часа  в  ПЪРВА КОМИСИЯ Първа комисия -  Указания за Дипломантите  Дипломантите се включват онлайн с приложението на ...
Ден на отворените врати с пролетна изложба „Духът прави силата“ се проведе в РЦДО-Хасково 22.3.2024 г. ... врати се проведе в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Организирана бе пролетна изложба „Духът прави силата“ с творби на дванадесетокласници, студенти и преподаватели, която се радва на много голям интерес. Експозицията е от 64 творби. Сред тях са ...
Ректорът откри система „Умен дом“ в УНСС 12.3.2024 г. ... „Умен дом“ създава възможности за дистанционно, автоматизирано управление на наличните устройства в съответната среда (осветление, топлопредаване, климатизация и др.). Системата е елемент от управлението на енергийните ресурси на университета и е неразделна част от програмата за ...
Студентите от III курс и IV курс на специалност „Финанси“, дистанционно обучение, се срещнаха с ръководството на катедра „Финанси“ 27.3.2024 г. ... и IV курс на специалност „Финанси“, дистанционно обучение, с ръководството на катедра "Финанси". На срещата бяха обсъдени въпроси свързани със задължителната учебна практика, държавния изпит, както и магистърските програми, предлагани от Катедрата. Срещата се проведе онлайн в ...
Медии от Близкия изток: Професор Димитров е начело на качествена трансформация в българското висше образование 11.3.2024 г. ... 20 000 студенти, премина на дистанционно обучение. Първо в облака бяха интегрирани имейлите на студентите. След това бе изградена връзката към онлайн сесиите, въведе се електронен график на лекциите, онлайн преглед на оценките и се предостави цифров подпис на ...
Китайските ни студенти от двойната бакалавърска програма по икономика на УНСС се изкачиха до паметника на Шипка 6.3.2024 г. ... студентите, които са обучавани дистанционно вече 3 години от преподаватели на УНСС, пристигнаха, за да продължат присъствено обучението си още една година ...
Ученици от 96. СУ „Лев Толстой” гостуваха на УНСС 13.2.2024 г. ... УНСС, както и редовното и дистанционно обучение, обясни начините и различните възможности за кандидатстване. В преподавателската читалня на реновираната библиотека – Васил Павлов, д-р Габриела Наскова, проф.  Димитър Велев, Мария ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. 6.2.2024 г. ... от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат: m-learning.unwe.bg ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!!  Трябва да се регистрирате (да влезете) в системата от университетския си профил (т.е. с ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.03.2024г. от 10 часа 17.1.2024 г. ... мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 29.03.2024г. от 10 часа. Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни работи ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.2.2024 г. ... „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  mlearning.unwe.bg  на  19.02.2024г.  /понеделник/  от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа ...
Новите декани на факултетите в нашия университет 9.1.2024 г. ... директор на Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково. Според проф. Миронова с досегашната си работа факултет „Управление и администрация“ осъществява успешно университетската идея за единство между преподаване и научни ...
Информационна среща за студентите от магистърските специалности на катедра „Финанси“, редовно обучение 27.3.2024 г. ... семестриално обучение, редовно и дистанционно обучение), „Публичен финансов мениджмънт” (2 семестриално обучение, редовно и дистанционно обучение) и „Международно банкиране и финансови пазари” (2 и 3 семестриално обучение, редовно обучение). ...
Фотоизложба „През моите и твоите очи“ с фокус върху аутистичните личности се откри в УНСС 13.12.2023 г. ... , които има в УНСС, и за възможностите за дистанционно кандидатстване. Съпътстващо събитие беше Коледният базар в централното фоайе, организиран от фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“, с коледни изненади, изработени от деца аутисти. Събраните ...
Директорът на Центъра за иновативни образователни технологии проф. д-р Янка Тоцева участва в Националната конференция за дигитални умения 12.12.2023 г. ... , която позволява безпроблемен преход към дистанционно обучение на всички над 15 000 студенти. Имаме и нова вътрешна мрежа за интернет на стойност над 3 млн. лева със скорост от 10 мегабита на секунда на входа на всяко устройство“, посочи проф. Тоцева. „УНСС е ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... и декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, подчертава доброто сътрудничество с катедрата. Доц. Силвия Христова, ръководител на катедра ,,Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, пожела добрата съвместната работа да продължи и в бъдеще, а всички ...
75 години катедра „Индустриален бизнес“ 7.12.2023 г. ... (ХТМУ) и декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, подчертава доброто сътрудничество с катедрата. Доц. Силвия Христова, ръководител на катедра ,,Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, пожела добрата съвместната работа да продължи и в бъдеще, а всички присъстващи да ...
Информационна среща за студентите от специалност „Финансов мениджмънт“, дистанционно обучение 27.3.2024 г. ... (2 и 3 семестриално обучение), дистанционно обучение. Срещата се проведе при силен интерес и по инициатива на ръководството на катедрата във връзка с възникналите въпроси относно избора на тема и научен ръководител, сроковете за подаване на заявления и за предаването на ...
Посрещнахме първите китайски студенти в Дуалната бакалавърска програма по Икономика 4.12.2023 г. ... . Именно студентите, които са обучавани дистанционно вече 3 години от преподаватели на УНСС, пристигнаха, за да продължат присъствено обучението си още една година.  Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2023” 1.12.2023 г. ... и директор на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС. „Обучението в докторантура не е никак леко и няма как да бъде, защото това е личностно израстване, професионално и академично, но виждате три отлични примера, трима млади колеги, които се справят ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Икономикс“ 28.11.2023 г. ... „Икономика“ (редовно и дистанционно), „Макроикономика“ и „Икономика“ с преподаване на английски език, както и на магистри от специалност „Икономика и право“. Доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра ...
Министърът на образованието и науката и ректорът откриха Център за иновативни образователни технологии в УНСС 23.11.2023 г. ... и директор на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на катедра „Педагогика“ в УНСС, доц. д-р Катя Кирилова, научен секретар на катедра „Педагогика“, проф. д-р Цветка Стоенчева, ...
Министърът на образованието и науката и ректорът откриха Център за иновативни образователни технологии в УНСС 23.11.2023 г. ... на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, проф. д-р Янка Тоцева, ръководител на катедра „Педагогика“ в УНСС, доц. д-р Катя Кирилова, научен секретар на катедра „Педагогика“, проф. д-р Цветка Стоенчева, ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково бакалаврите и магистрите от Випуск 2023 година получиха дипломите си.С грамоти за отличен успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, ...
Дипломира се Випуск 2023 на РЦДО-УНСС в Хасково 21.11.2023 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково бакалаврите и магистрите от Випуск 2023 година получиха дипломите си.С грамоти за отличен успех бяха отличени общо 20 студенти от трите специалности – „Икономика“, ...
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 7.11.2023 г. ... не дължат книги); Дипломантите дистанционно обучение да се явят в канцеларията на ОКС „бакалавър“ – дистанционно обучение в срок 23 ноември 2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.; Дипломантите от ОКС „магистър“ да ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... Маринова. И двама бакалаври, дистанционно обучение, получиха своите отлични дипломи: Галина Мартинова и Цветомир Атанасов. Наградена с грамота беше и отличничката Мария Райчева, завършила магистърската специалност „Бизнес администрация“ ...
Връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от катедра „Управление“ 4.11.2023 г. ... Маринова. И двама бакалаври, дистанционно обучение, получиха своите отлични дипломи: Галина Мартинова и Цветомир Атанасов. Наградена с грамота беше и отличничката Мария Райчева, завършила магистърската специалност „Бизнес администрация“ ...
График - Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение 25.10.2023 г. ... мениджмънт“ – дистанционно обучение на 27.10.2023г. /петък/  от 10,00 часа  в  Първа комисия    Първа комисия -  Указания за Дипломантите   Дипломантите се включват ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ тържествено получиха своите дипломи 17.10.2023 г. ... финанси и бизнес“ - дистанционно обучение. Гл. ас. д-р Кристиан Желев отбеляза, че по време на конференцията, а и на церемонията по връчване на дипломите, са се чули много похвали за катедрата. Той призова всички дипломанти да аплодират своите ...
3 пъти е увеличен броят на студентите в дистанционна форма на обучение в УНСС 4.10.2023 г. ... на студентите отчита Центърът за дистанционно обучение, който преди дни официално откри учебната 2023/2024 година с виртуална среща и инструктаж. Ректорът на УНСС проф.  д-р Димитър Димитров записа лично обръщение към студентите, в което обръща внимание на факта, ...
С рекорден прием РЦДО на УНСС в Хасково откри учебната 2023-2024 година 30.9.2023 г. ... година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. 180 от тях са студенти в бакалавърски програми по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, а 80 са в магистърски ...
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември 3.10.2023 г. ... година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр. Хасково ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 11.00 часа ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ 25.8.2023 г. ... на международни проекти", дистанционно обучение, вижте тук https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/26431/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html Приемът е отворен до 1 ...
ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ КИРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 25.8.2023 г. ... ФИНАНСИ И БИЗНЕС“ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, отговаря на въпроси за нея: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? „Международни финанси и бизнес“ е вече наложила се и позната сред академичната общност магистърска програма. Тя е ...
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, 18.8.2023 г. ... МЕНИДЖМЪНТ“ , ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, отговаря на въпроси за нея: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА? Магистърската програма е в три семестъра в дистанционна форма на обучение. В нея могат да се обучават всички – с ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.10.2023г. от 10 часа 6.8.2023 г. ... от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 27.10.2023г. от 10 часа. Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни работи на имейла на  административния секретар - ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 6.8.2023 г. ...  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  m-learning.unwe.bg  на  19.09.2023г.  /вторник/  от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по ...
Startup бюлетин 31 юли - 4 август 4.8.2023 г. ... .bg/fbkVG Български ученици разработиха иновативно дистанционно за незрящи хора https://shortly.bg/b9JUt Greek AI Startup DeepSea Gets Acquired by Nabtesco to Decarbonize the Shipping Industry https://shortly.bg/vTyfN Български стартъп влезе в топ 3 на най-голямото състезание за млади ...
Може да кандидатствате за 90 магистърски специалности 26.7.2023 г. ... документи – София в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково Повече информация тук           ...
Излезе третото класиране в УНСС, остават единични бройки за няколко специалности и в съвместните програми с други университети 24.7.2023 г. ... – за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение. При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва чрез онлайн плащане с банкова карта или по банков път. Ако заплащането е по банков път е необходимо платежното нареждане да се прикачи в приложението за онлайн ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРАТА 17.7.2023 г. ... бизнес на английски език (2 семестъра) 2. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:- Международен мениджмънт - 3 семестъра (без завършилите специалност "МИО" в УНСС)- Международни финанси и бизнес (2 семестъра) - Дигитален маркетинг на английски език (2 семестъра) - Управление на международни проекти (2 ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи м.ОКТОМВРИ 2023 г. 12.7.2023 г. ... изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат: m-learning.unwe.bg ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!!  Трябва да се регистрирате (да влезете) в системата от университетския си профил (т.е. с университетския си имейл). ...
График - Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение на 03.07.2023г. /понеделник/ от 10,00 часа 29.6.2023 г. ... специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение на 03.07.2023г. /понеделник/  от 10,00 часа  в  Първа комисия     Първа комисия -  Указания за Дипломантите    Дипломантите се включват онлайн с приложението ...
Интензивен курс „Приложни корпоративни финанси“ по проект „Икономическо образование в България 2030“ 18.7.2023 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За ...
Интензивен курс „Кризисна комуникация“ по проект „Икономическо образование в България 2030“ 19.7.2023 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За ...
Неправителственият сектор бе представен в третия ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 1.6.2023 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За ...
Вторият ден на кариерните борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ с нови възможности за студентите 1.6.2023 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и ...
Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“ 31.5.2023 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и ...
Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 18.5.2023 г. ... „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн в m-learning.unwe.bg на 30.06.2023г. /петък/ от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по образец /изтеглете от тук/ на ...
Държавни изпити и Защити на Дипломни работи юни/юли 2023 г. 17.5.2023 г. ... от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат: m-learning.unwe.bg ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! Дата на изпита: 01.07.2023 г. от 10:30 ч.Място:  m-learning.unwe.bg За явяване на ...
Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 03.07.2023г. от 10 часа 5.5.2023 г. ... мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 03.07.2023г. от 10,00 часа. Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи за студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ ...
Участие на преподаватели от катедра „Педагогика“ на УНСС в Националната научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“ 3.5.2023 г. ... „Развитие на синхронното дистанционно обучение“ (4) „Развитие на асинхронното дистанционно обучение“; (5) „Развитие на смесеното обучение“; (6) „Изкуственият интелект и дигиталната трансформация на образованието“ и ...
Наши преподаватели отличени с приз за най-добър доклад на научна конференция 3.5.2023 г. ... „Развитие на синхронното дистанционно обучение“; (4) „Развитие на асинхронното дистанционно обучение“; (5) „Развитие на смесеното обучение“; (6) „Изкуственият интелект и дигиталната трансформация на образованието“ и ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 3.5.2023 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и ...
Здравен чип и мобилни аптеки - фокус на младежкото предприемачество по проект CO-WORKING 21.4.2023 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково. В рамките на първия етап на проекта, УНСС организира четири цикъла мастър класове и пет тренировъчни лагери, свързани със създаване на стартъп бизнес в региона на Хасково. Мастър ...
Здравен чип и мобилни аптеки - фокус на младежкото предприемачество по проект CO-WORKING 15.5.2023 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково. В рамките на първия етап на проекта, УНСС организира четири цикъла мастър класове и пет тренировъчни лагери, свързани със създаване на стартъп бизнес в региона на Хасково. Мастър ...
Робот „кандидатства“ за работа в нашия университет 10.4.2023 г. ... е управляван чрез дистанционно,  а на синхронизиран с него таблет може да се гледа това, което той вижда. В университета беше представена и дигитална информационна стена. Тя е разделена на 5 независими прозореца, на които може да има различно ...
Обучение за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения по проект „Икономическото образование в България 2030“ 10.4.2023 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и ...
Ученици от 118. СУ „Академик Людмил Стоянов“ се запознаха с възможностите в нашия университет 18.4.2023 г. ... , видовете обучение - редовно, дистанционно, държавна поръчка и платено обучение. Също така им обясни всичко около възможностите за мобилност и обмен на студенти по програма „Еразъм+“ и в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU. Атанас Димитров ...
Община Костинброд ще си сътрудничи с нашия университет 31.3.2023 г. ... на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и ръководител катедра „Управление“, г-жа Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ректора“, гл. ас. д-р Емилия Дунева, катедра „Управление“ от ...
Представители на нашия университет се срещнаха с кмета на Бяла Слатина и средношколци от общината 23.3.2023 г. ... на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, доц. д-р Янко Христозов, гл. секретар по международно сътрудничество на университета и преподавател в катедра „Финанси", Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ...
Информационен ден за кандидат-студенти в Монтана 23.3.2023 г. ... и директор на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ректора“, гл. ас. д-р Емилия Дунева, преподавател в катедра „Управление“ и Симона Никова, студентка втори курс от специалност ...
Проф. д-р Надя Миронова проведе среща със зрелостниците от 10 средни училища в Кърджали 13.3.2023 г. ... Надя Миронова, директор на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково, започна срещата със зрелостниците от 10 гимназии в гр. Кърджали. Тя подчерта, че ученето в УНСС не е просто получаване на документ, а важна среща с културата и с колеги, които остават приятели за цял ...
Тренировъчни лагери по проекта CO-WORKING 1.3.2023 г. ... (CO-WORKING) към Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г ...
Тренировъчни лагери по проекта СО-WORKING 15.5.2023 г. ... (CO-WORKING) към Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г. По ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 31.03.2023г. от 13 часа 17.2.2023 г. ... „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 31.03.2023г. от 13 часа   Защитата на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ ...
250 средношколци се явиха в първия ден от предварителните кандидатстудентски изпити 16.2.2023 г. ... на документи в УНСС; в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково; в Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Освен онлайн подаване на документи, се създава единна информационна система. Всеки кандидат-студент, попълнил специално ...
Регионалният център на УНСС и БЧК в Хасково се включват в кампанията за пострадалите от земетресенията 13.2.2023 г. ... на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково се включва в кампанията на Регионалния съвет на БЧК-Хасково за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия. Ще бъде предоставена логистична помощ. Помещенията на Центъра, които са в съседство със сградата на БЧК, ще се ...
Консултативният съвет за кандидатстудентската кампания избра мотото „Пътят на успеха минава през УНСС“ 2.2.2023 г. ... Надя Миронова, директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност  (от ляво надясно) са част от Консултативния съвет по кандидат-студентската кампания ...
УНСС отчете първия етап от проекта за развитие на младежкото предприемачество в Хасково CO-WORKING 15.5.2023 г. ... на Информационен ден в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково. Проектът „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ (CO-WORKING) има за цел да насърчи не само ...
Удължен срок за подаване на заявление за защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за защита през м.Юни-м.Юли 2023 г. 28.1.2023 г. ... специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за защита през м.Юни-м.Юли 2023 г. е удължен до 10 Февруари 2023 г. Сроковете за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ И МАРТ 2023 21.1.2023 г. ... изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат. ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! Дата на изпита: 04.03.2023 г. от 10:30Място:  onlineЗа явяване на защитата е необходимо подаването на заявление ...
Петият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае бъдещите предприемачи с разработването на бизнес план 15.5.2023 г. ... (CO-WORKING) в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково ще подпомогне бъдещите предприемачи да разработят бизнес план и да развият идеите си. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е ...
Нови конкурентни специалности и съвместни програми за януарския прием на магистри 16.1.2023 г. ... на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. За летен семестър 2022/2023 университетът предлага 33 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО Хасково. Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като ...
Как се създава успешен бизнес е темата на тренировъчните лагери, организирани от РЦДО на УНСС в Хасково 13.1.2023 г. ... до 27 февруари 2023 г. - в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Обучението ще се проведе от практици по развитие на стартиращото предприемачество, преподаватели в УНСС. Тренировъчните лагери са част от изпълнението на проекта „Насърчаване на предприемачеството ...
Как се създава успешен бизнес е темата на тренировъчните лагери, организирани от РЦДО-Хасково 15.5.2023 г. ... 16 до 27 януари 2023 г. - в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Обучението ще се проведе от практици по развитие на стартиращото предприемачество, преподаватели в УНСС. Тренировъчните лагери са част от изпълнението на проекта „Насърчаване на предприемачеството ...
HANNA KANG: I would definitely recommend the Master program in International Project Management 6.1.2023 г. ... НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" (2 семестъра, дистанционно обучение) -> https://fb.watch/hTxEHWK_90/  Магистърската програма е уникална и цели да даде съвременни знания и компетенции в областта на управлението на международни проекти. Важна част от програмата е ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" (2 семестъра, дистанционно обучение) 5.1.2023 г. ... Специалността е уникална и цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в ...
4 интерактивни учебника за студентите от УНСС 13.12.2022 г. ... и комуникации“, главен експерт в Центъра за дистанционно обучение към УНСС, София, д-р Венко Георгиев Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и мениджър на сектор в дирекция „Информационни технологии", УНСС и д-р Антон Антонов Кръстев ...
Дипломиране РЦДО-Хасково 2022 г. 7.12.2022 г. ... на 172 студенти от Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр.Хасково. Дипломираните бакалаври са от специалностите "Икономика", "Счетоводство и контрол", "Мениджмънт и администрация", а магистрите - съответно от специалности "Комуникационен мениджмънт", "Местно самоуправление" ...
Катедра „Икономика на туризма“ връчи дипломите на бакалаври и магистри 5.12.2022 г. ... - ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение, се състоя в зала „Тържествена“. От името на преподавателите в катедра „Икономика на туризма“ и от свое име нейният ръководител доц. д-р Николай Цонев пожела успех в бъдещото развитие на ...
Четвъртият мастър клас по проект CO-WORKING ще разкрие на студентите особеностите на търговското право 15.5.2023 г. ... (CO WORKING) в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково ще запознае студентите с търговското право. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция ...
Третият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае студентите с интегрираните маркетингови комуникации 15.5.2023 г. ... (CO WORKING) в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково ще представи пред студентите възможностите на интегрираните маркетингови комуникации. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е ...
Вторият мастър клас по проект CO-WORKIN ще представи пред студентите счетоводното знание 14.11.2022 г. ... (CO WORKING) в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково започва на 14 ноември и ще представи пред студентите финансовото счетоводство. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран ...
Вторият мастър клас по проект CO-WORKING ще представи пред студентите счетоводното знание 15.5.2023 г. ... (CO WORKING) в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково започва на 14 ноември и ще представи пред студентите финансовото счетоводство. Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е ...
Випуск 2022 на катедра „Управление“ се дипломира 7.11.2022 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение и магистрите по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“, „Управленско консултиране“ и „Местно самоуправление“ получиха дипломите си на 2 ноември 2022 г ...
Випуск 2022 на катедра „Управление“ се дипломира 6.11.2022 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение и магистрите по „Бизнес администрация“ със специализация „Висш мениджмънт“, „Управленско консултиране“ и „Местно самоуправление“ получиха дипломите си на 2 ноември ...
Започват мастър класовете по проект CO-WORKING 15.5.2023 г. ... 11 ноември в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково започва първият мастър клас по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предваритерно инкубиране“ (CO WORKING) ...
Oфициалното връчване на дипломите на студентите от катедра „Икономикс“ 7.10.2022 г. ... , че не дължат книги); Дипломантите дистанционно обучение да се явят в канцеларията на ОКС „бакалавър“ – дистанционно обучение един час преди церемонията в деня на официалното връчване; Дипломантите от ОКС ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с интерактивна класна стая и запълнен капацитет 26.9.2022 г. ... студентите от Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково. „В Центъра в Хасково е една от петте виртуални учебни стаи в УНСС, които са създадени по проект за модернизация на висшето образование. Дистанционното обучение се подобрява с ...
Информационен ден за бъдещите студенти в РЦДО Хасково към УНСС 12.9.2022 г. ... настоящи и бъдещи студенти в Центъра за дистанционно обучение на УНСС в Хасково се запознаха лично с новите технологии, въведени в учебното заведение. На 9-ти септември от 10.00 до 13.00 часа в рамките на информационния ден, който организират в УНСС, дойдоха много първокурсници ...
Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа 8.8.2022 г. ... „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 14.10.2022г. от 13,00 часа. Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи за студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ – ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 17.8.2022 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
УНСС и НСА сключиха споразумение за откриване на нова съвместна магистърска програма „Спортен бизнес“ 21.7.2022 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
Проф. д-р Надя Миронова: Активно работим за стимулиране на предприемаческия дух на студентите чрез проекта CO WORKING 15.5.2023 г. ... е директор на Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. С нея разговаряме за това как може да се стимулира предприемаческия дух на студентите и младите хора в Хасково. Проф. Миронова, младите хора в Хасково имат ли желание да останат да ...
Проект по програма ИНТЕРРЕГ, в който участва УНСС, насърчава студенти да повишат предприемаческия си потенциал 15.5.2023 г. ... , директор на Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково, който координира всички дейности по бизнес начинанието. Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Тя допълни, че от миналото лято има и договор с Министерството на ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2022 12.7.2022 г. ... студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат. ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! Дата на изпита: 08.10.2022 г. от 10:30Място:  onlineЗа явяване на защитата е необходимо подаването на ...
Отворен е приемът в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес" 1.8.2022 г. ... проекти 2 семестъра, редовно и дистанционно Международни финанси и бизнес 2 семестъра редовно Дигитален маркетинг - 2 семестъра редовно Дигитален маркетинг с преподаване на английски 2 семестъра дистанционно Международен бизнес 2 семестъра редовно Международен ...
До 9-ти юли е срокът за записване на новоприетите студенти или за потвърждаване за участие в следващо класиране 6.7.2022 г. ... за приетите в Регионалния център за дистанционно обучение При записване на място в УНСС и в РЦДО – Хасково студентите представят следните документи: диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя две снимки с формат 3 ...
От 6 юли започва приемът на документи за кандидат-магистри 11.7.2022 г. ... в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. През учебната 2022-2023 г. университетът предлага над 90 специалности от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, ...
УНСС посреща новите студенти с подобрения в учебно-материалната база 11.7.2022 г. ... отоплението на залите се управлява дистанционно. Пултът за управление на системата за дистанционно регулиране на консумираната топлоенергия на 4-ти етаж в учебен корпус „И“ Подмяната на над 85% от осветителните тела с енергоспестяващи ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... с американеца Джери Форест, си изпращал дистанционно разработките за отделните дисциплини. На защитата на дипломантите от специалност „Политика и бизнес“ присъства и проф. д-р Георги Янков - основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология“, ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 24.6.2022 г. ... образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
Центърът за изследователски и образователни проекти представи университета на семинар „Младите изграждат бъдещето" 20.6.2022 г. ... в УНСС, - в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и в Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... на увеличения брой записани студенти в дистанционно обучение“, изясни проф. Раковска. Тя продчерта, че делът на новоприетите студенти в платена форма на обучение е нарастнал с 5% спрямо 2020 г. Докладът на г-жа Емилия Иванова, директор на Националната ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2022 г. ... на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и в Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. През тази година кандидат-студентите в УНСС могат да избират сред 42 бакалавърски специалности ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... за специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение: You're invited to ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, СПЕЦИАЛНОСТ “МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА”, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Wednesday, 22 June 2022 10:30 - 11:30 https://teams.microsoft ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... на увеличения брой записани студенти в дистанционно обучение“, изясни проф. Раковска. Тя продчерта, че делът на новоприетите студенти в платена форма на обучение е нарастнал с 5% спрямо 2020 г. Докладът на г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова ...
Абсолвентитe от специалност „Енергиен бизнес“ получиха дипломите си 10.6.2022 г. ... на кризата с Ковид и вие трябваше да учите дистанционно известно време. Малко по късно, чисто геополитически, започна войната в Украйна. Знаете предизвикателствата пред енергийния сектор. Надявам се да знаете и предизвикателствата пред други сектори, свързани с финансите и икономиката. ...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ЮНИ 2022 22.6.2022 г. ... на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат. ВНИМАНИЕ!!! Изпита е в платформата на MOODLE!!! Дата на изпита: 25.06.2022 г. от 10:30Място:  onlineЗа явяване на защитата е необходимо подаването на заявление. Всички ...
Семинар на тема „Отворената наука в медиите” 4.4.2022 г. ... Женета Каравасилева, експерт в Центъра за дистанционно обучение в Университета за национално и световно стопанство. Д-р Каравасилева акцентира на образователната игра като медия и обясни, че една образователна игра се прави от учени, дизайнери и от журналисти ...
Ученици от Финансово-стопанската гимназия в Хасково присъстваха на лекция в регионалния ни център 10.3.2022 г. ... в Хасково разгледаха Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в града, присъстваха на лекция и представиха презентациите си. Това са част от инициативите предвидени в кандидат-студентската кампания на най-големия икономически университет. Ученици и ...
Договор с А1 България по проект „Икономическото образование в България 2030“ 18.2.2022 г. ... образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
Възможности за развитие на трансграничния регион Източни Родопи между България и Гърция дискутираха студенти и представители на земеделския бизнес 4.2.2022 г. ... на публична лекция в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Проф. д-р Надя Миронова, директор на Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково Гост-лекторът доц. Димитриус Петропулос от Университета в Пелопонес, Гърция, представи ...
Първа публична лекция по проект „Икономическото образование в България 2030“ 12.5.2022 г. ... образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 19.1.2022 г. ... на MS Teams с вдигане на ръка и дистанционно изразяване на емоции. Като поредна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между Лидл България и УНСС двете страни подписаха и Меморандум за сътрудничество. Подписите си под документа положиха ректорът ...
Лидл България дари на УНСС модерна техника за онлайн обучение и видео стрийминг 26.1.2022 г. ... на MS Teams с вдигане на ръка и дистанционно изразяване на емоции. Като поредна стъпка към задълбочаване на сътрудничеството между Лидл България и УНСС двете страни подписаха и Меморандум за сътрудничество. Подписите си под документа положиха ректорът ...
От 4 януари 2022 г. в УНСС започва януарският прием за магистри 3.1.2022 г. ... в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства срещу заплащане. Магистърските ...
Меморандум за сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет 16.11.2021 г. ... на Деканата за продължаващо и дистанционно ...
Меморандум за сътрудничество с Областна администрация – Хасково 12.11.2021 г. ... кампании в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково, осигуряване на стажове за студенти, съвместна работа по проекти. Меморандумът конкретизира ангажиментите на двете страни в тези сфери на взаимодействие и цели да даде устойчивост и перспектива ...
Доц. д-р Екатерина Тошева: Новият „Еразъм+“ предоставя повече възможности за избор на студентите 9.10.2021 г. ... на мобилността ще се реализира дистанционно онлайн. Това ще даде повече възможности за избор на нашите студенти, те като, че ли предпочитат по-кратко време да отсъстват от България и се надявам това да стимулира интереса към мобилностите. Другата новост е, че се ...
ВАЖНО-ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение 1.10.2021 г. ... „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 02.10.2021 г. от 10:30 ч. Студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение, полагат ДИ on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО). Формата на ДИ е ...
Проф. д-р Надя Миронова: Към Регионалния център на УНСС има много очаквания за превръщането на Хасково в истински университетски град 29.9.2021 г. ... място на Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково, за новото образователно портфолио и подобрената инфраструктура разговаряме с директора му проф. д-р Надя Миронова. Проф. Миронова открихте новата учебна година, какво предстои в РЦДО ...
Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково откри академичната година с 40% повече магистри 29.9.2021 г. ... от Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Доц. д-р Нончо Димитров, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Надя Миронова (отляво надясно) Проф. Димитров отбеляза, че е отминала една трудна година за ...
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс 21.1.2022 г. ... независими експерти, работещи дистанционно. Изследователят-кандидат по конкурса може да посочи по време на подаването на електронното предложение до три лица, които не желае да са оценители при оценката на неговото предложение. Оценяването на проектните ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... позволяват и присъствено, и дистанционно провеждане на занятията. За дистанционното провеждане са предвидени интерактивни дъски, холограмни проектори, ако преподавателя отсъства, а студентите присъстват, предвидени са и специални дигитални таблети, които ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... позволяват и присъствено, и дистанционно провеждане на занятията. За дистанционното провеждане са предвидени интерактивни дъски, холограмни проектори, ако преподавателя отсъства, а студентите присъстват, предвидени са и специални дигитални таблети, които ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 28.7.2023 г. ... съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. ...
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА 17.9.2021 г. ... учебния процес – присъствено, хибридно, изцяло дистанционно, ние ще предложим на студентите най-високо качество на образователния процес. УНСС доказа, че има потенциал да се справя с изпитанията. Вие също! На добър час!   С ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. През учебната 2021-2022 г. университетът предлага 88 специалности от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", ...
Кандидатстването и записването за бакалаври продължава през цялото лято 30.7.2021 г. ... прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. Цялата необходима информация, по всички интересуващи ги въпроси, кандидат-студентите могат да намерят тук ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение 20.7.2021 г. ... студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 02.10.2021 г. от 10:30 ч. Студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение, полагат ДИ on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО). Формата на ДИ е същият, както и на редовната сесия: тестови (закрити въпроси - ...
Излезе третото класиране за бакалаври 20.7.2021 г. ... за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват само на място в регионалния център. С инструкциите за записване може да се запознаете тук.  Напомняме ви, че подаването на документи за ...
Указания относно провеждането на Държавен изпит в дистанционна форма на обучение 28.6.2021 г. ... от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково, насрочен за 03.07.2021г. от 14:00 ч.  Изпита за студетите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение (САМО за тях) - ще е on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО). За участие в ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Юнската жега не спря желащите да кандидатстват в УНСС Редовната изпитна сесия ще ...
ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация 21.6.2021 г. ... се справим с материята, която се изучаваше, макар и дистанционно. Бях приятно изненадан от избраните от вас теми за разрешаването на актуални и вълнуващи проблеми, които наистина могат да намерят своето приложение. Представянето ви беше на много високо ниво и  този тържествен документ е доказателство ...
ИСК даде сертификати на успешно завършили следдипломна квалификация служители на Агенция „Митници“ 21.6.2021 г. ... се справим с материята, която се изучаваше, макар и дистанционно. Бях приятно изненадан от избраните от вас теми за разрешаването на актуални и вълнуващи проблеми, които наистина могат да намерят своето приложение. Представянето ви беше на много високо ниво и този тържествен документ е доказателство за ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Сред първите, които подадоха документи бяха Александра, възпитаничка на 144 СУ „Народни ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Цялата необходима информация е налична на сайта ни в секцията „Прием“.   Редовната ни изпитна ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 7.6.2021 г. ... "Управление" и директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, които представиха възможностите и експертизата на техните катедри за ключови за съвместното сътрудничество направления ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България 14.6.2021 г. ... "Управление" и директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, които представиха възможностите и експертизата на техните катедри за ключови за съвместното сътрудничество направления ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... проф. д-р Надя Миронова, директор на Регионален център за дистанционно обучение – Хасково и ръководител на катедра „Управление“ в УНСС. Проф. Миронова по какъв начин Регионалният център в Хасково допълва и развива дейността на УНСС? Регионалният център в Хасково е част от системата ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и Университета „Фан С. Ноли“ - Албания 18.5.2021 г. ... сътрудничество между двете институции бе подписан дистанционно. По случай 50-годишнината на албанския университет, проф. д-р Димитри Бело връчи плакет на ректора на УНСС (на снимката долу). „Ние отделяме много внимание на споразуменията с университети и бизнес институции. Имаме вече ...
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на Синдикална организация ВОН-КНСБ при УНСС 11.4.2022 г. ... за социална справедливост“ се проведе присъствено и дистанционно в УНСС на 12 май 2021 г. Синдикалната организация ВОН-КНСБ при УНСС е сред учредителите на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ - КНСБ и вече 20 години е посветена на защитата и представителството на правата на ...
Награди за победителите в конкурса на РЦДО-Хасково 7.11.2022 г. ... ценности“, организиран от Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково в партньорство с БЧК-Хасково, събра много участници както от страната, така и от чужбина. Получиха се творби от средните училища в региона, Нидерландия, Русия и от студенти от други университети. Творчеството на ...
Награди за победителите в конкурса на РЦДО-Хасково 18.5.2021 г. ... ценности“, организиран от Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково в партньорство с БЧК-Хасково, събра много участници както от страната, така и от чужбина. Получиха се творби от средните училища в региона, Нидерландия, Русия и от студенти от други университети. Творчеството на ...
Проведена информационна среща с 4 курс специалност "Публична администрация", редовно и дистанционно обучение 11.5.2021 г. ... с 4 курс специалност "Публична администрация", редовно и дистанционно обучение. Обсъдени бяха въпроси относно отчитане на преддипломния стаж и предстоящия държавнен изпит. Представени бяха и възможности за продължаване на обучението в УНСС в предлаганите разнообразни магистърски програми ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.) 21.6.2021 г. ... на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 03.07.2021г. от 14:00 ч. Съгласно цитираната Заповед, студетите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение (САМО за тях) - изпита ще е on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО). От ръководството на катедра ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 4.3.2022 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. Очаква ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. Очаква ...
Голям интерес към студентски конкурс на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково 7.11.2022 г. ... на тема „Учене по време на криза - изпитание на човешките ценности“, който се провежда в рамките на кандидатстудентската кампания 2021/2022 на УНСС, предизвика голям интерес у младите хора. Освен допустимите по регламент участници от областта,  на обявения от Регионалния център на УНСС в ...
Голям интерес към студентски конкурс на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково 29.4.2021 г. ... на тема „Учене по време на криза - изпитание на човешките ценности“, който се провежда в рамките на кандидатстудентската кампания 2021/2022 на УНСС, предизвика голям интерес у младите хора. Освен допустимите по регламент участници от областта,  на обявения от Регионалния център на УНСС в ...
Национална научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 23.4.2021 г. ... се проведе хибридно - присъствено и дистанционно ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... модели на заплащане, внедряване на инструменти за дистанционно проследяване и оценка на служителите, както и внедряване на нови стандарти и показатели за социална отговорност. Трансформация настъпи и в комуникацията със служителите. Общуването посредством имейли отстъпи място на общуване в платформи като ...
Майсторски клас по дигитален маркетинг със студентите от магистърска програма „Управление на търговски вериги“ 14.4.2021 г. ... . Майсторският клас на г-жа Наталия Кирилова се проведе дистанционно чрез платформата MS Teams ...
Майсторски клас за създаване на успешни промоции се проведе със студентите от магистърската програма „Управление на търговски вериги“ 22.3.2021 г. ... клас на д-р Светослав Ангелов се проведе дистанционно чрез платформата MS Teams с участието на студенти от магистърската програма „Управление на търговски вериги“ ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, съответно на 22/03/2021г. от 10.00ч. ще се проведат НЕПРИСЪСТВЕНО на обявените дати и ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 11.3.2021 г. ... г. от 10:00 часа и за специалност "Икономика" – дистанционно обучение – ЦДО – София и ЦДО –Хасково на 20.03.2021 г. от 11:00 часа ще се проведат в Тестовия център, съгласно заповед № 183/28.01.2021 г., заповед № 290/11.02.2021 г. и заповед № 481/05.03.2021 г. на ректора на УНСС ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с БТА 16.2.2021 г. ... – ректор на СУ „Св. Климент Охридски” /дистанционно/, проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС, и проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ Генералният директор на БТА подчерта, че инициатор на споразумението е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.  На свой ред ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... , редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на семестъра, който приключва на 15.05.2021 г ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... . Държавният изпит за специалност "Икономика", дистанционно обучение - София и Хасково ще се проведе на 20.03.2021г., от 11.00ч. като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС ...
Десислава Милушева: Университетската библиотека ще предлага услугите си и дистанционно 10.2.2021 г. ... която да предлагаме информационните си услуги дистанционно на всички наши потребители. Направили сме и цикъл от обучения, които да стартират през втория семестър. Идеята е да подпомогнем младите преподаватели и докторанти по отношение на научните публикации. Това е много важно за тяхното ...
УНСС-Хасково - партньор по проект „Интелигентни градове“ 13.1.2021 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в Хасково се включи в работата по проект „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на община Хасково, финансиран от Европейската комисия с цел да подпомага обучението и обмена на добри практики и решения в ...
Обучението по софтуерни системи в складирането продължава и дистанционно 4.12.2020 г. ... наложените ограничения от COVID-19, част от практическите обучения се провеждат он-лайн. В рамките на дисциплината Складово-манипулационни системи от 2018 г., започна инициативата за практическо обучение в среда на симулативен склад – https://bit.ly/2VDq0Vf През този семестър се ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... среди в България и чужбина, изнесе дистанционно първия пленарен доклад. Тя поздрави организаторите и участниците в конференцията и представи в диахронен план развитието на чуждоезиковото обучение в УНСС през годините, като очерта положителните тенденции в академичното израстване на ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... среди в България и чужбина, изнесе дистанционно първия пленарен доклад. Тя поздрави организаторите и участниците в конференцията и представи в диахронен план развитието на чуждоезиковото обучение в УНСС през годините, като очерта положителните тенденции в академичното израстване на ...
50 млн. лева за увеличение на заплатите на университетските преподаватели осигурява правителството 23.9.2020 г. ... саможертви. За това решение повлия и успешното дистанционно обучение миналия семестър. Показахме, че висшето образование може да се адаптира бързо. Има пет български университета, които влязоха в европейски мрежи“, посочва проф. Димитров ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Гости на тържеството бяха заместник областният управител на Хасково г-н Митко Петров, зам.-кметът на Хасково г-жа Мария Вълчева, кметът на Харманли г-жа Мария Киркова, общинският съветник и предприемач г-н ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... новата учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Гости на тържеството бяха заместник областният управител на Хасково г-н Митко Петров, зам.-кметът на Хасково г-жа Мария Вълчева, кметът на Харманли г-жа Мария Киркова, общинският съветник и предприемач г-н ...
График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 2.7.2020 г. ... „Публични финанси“ – дистанционно обучение на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  1-ва комисия                           Ø Изисквания ...
Министърът на образованието и науката се срещна с ръководството на УНСС 10.6.2020 г. ... зала След успешно осъщественото дистанционно онлайн обучение по време на епидемията, което беше високо оценено от студентите, нашето виждане е да продължаваме в този дух, каза ректорът проф. Димитров. Обмисляме възможност да въведем и хибридна форма, която да съчетава присъствено ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... голяма дискусия със студентите от редовно и дистанционно обучение едновременно ...
Ректорът проф. Димитров пред БНР: УНСС е един от водещите университети по електронизация на обучението 3.4.2020 г. ... процес по дати и по часове, както е планиран, но дистанционно."За което нямаме техническа възможност, го отлагаме за след края на извънредното положение", уточни проф. Димитров.Проф. Димитров заяви, че присъствените събития за 100-годишнината на УНСС са отменени. Интервю на Диана Янкулова ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... случи. Така от 16 март УНСС започна изцяло онлайн дистанционно обучение във виртуални класни стаи. Разбира се, в началото имаше известни технически проблеми, но колегите успяха да се справят. Създадохме специална група за реакция, която много бързо намери решение на всички възникнали въпроси, но те не ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно обучение-София, както и з ащитите на магистърски тези на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация" - 2 и 3 сем., специалност "Бизнес администрация" със специализация "Висш мениджмънт" - 2 и 3 сем., специалност ...
От 16 март учебните занятия продължават онлайн 21.3.2020 г. ... занятия за всички форми на обучение (редовно и дистанционно) продължават онлайн. Онлайн обучението се осъществява посредством Microsoft Teams, като преподавателите и студентите  трябва да участват в него чрез своите университетски електронни пощи и пароли.  Указанията за онлайн ...
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 13.3.2020 г. ... студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", дистанционно обучение ще бъдат обучавани посредством платформата за електронно обучение Moodle: http://m-learning.unwe.bg/ Всички преподаватели и студенти, да участват в онлайн обучението чрез своите университетски електронни пощи и пароли ...
Дипломиране на бакалаври, магистри и докторанти от катедрата 29.4.2020 г. ...   Абсолвенти  Бакалаври от редовно и дистанционно обучение по регионално развитие и магистри от програмата "Регионален бизнес и мениджмънт" получиха дипломите си на тържествена церемония в аула "Максима" на УНСС. Заедно с тях за първи път имаше церемония за връчване и на докторски дипломи ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян. Г-жа Емилия Иванова Поздравявам ви за организирането на това събитие. Много се радвам да видя толкова много млади хора и на възможността да подпомогнем тяхното бъдещо ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 6.12.2019 г. ... планиране“ и „Маркетинг“ – дистанционно обучение. „Казват на теория, че теорията и практиката трябва да съвпаднат, но в практиката това не е така. Ще се убедите, че много от нещата, на които сме се учили, в практиката не стоят по същия начин. Понякога това е за сметка на ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 5.12.2019 г. ... и „Маркетинг“ – дистанционно обучение. „Казват на теория, че теорията и практиката трябва да съвпаднат, но в практиката това не е така. Ще се убедите, че много от нещата, на които сме се учили, в практиката не стоят по същия начин. ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение). Проф. Даниела Фесчиян Проф. д-р Маргарита Александрова, преподавател в катедра „Финанси“ и директор на Център за дистанционно обучение, също поздрави дипломантите. Тя посочи, че ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... и директор на Центъра за дистанционно обучение. Проф. д-р Маргарита Александрова Пожелавам ви да мислите, да действате и да търсите сътрудничеството с партньора до вас, пожела на абсолвентите доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да обучава студентите и да ги подготвя за момента, в ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“, поздрави абсолвентите. Доц. Стела Ралева Доц. Ралева посочи, че през годините катедрата е имала огромна отговорност – да обучава ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Този ден отбелязва една съществена крачка във вашето развитие. Искам първо да поздравя родителите: Вашите деца вече са пораснали. Имайте повече доверие в тях и не спирайте да ги подкрепяте. Поздравления и ...
Дипломираха се 191 бакалаври и магистри в РЦДО - Хасково 13.1.2020 г. ... церемония в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково 191 бакалаври и магистри от три специалности получиха дипломите си. „УНСС винаги ще остане отворен за вас. Винаги бъдете заедно, както сега на дипломирането, и продължавайте да ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо Катранджиев ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (от ляво надясно) откриват конференцията Проф. Христо Катранджиев ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, откриват форума (от ляво надясно) Конференцията е посветена на модерен проблем, който привлича вниманието на учени, политици, специалисти от практиката и много млади изследователи, а младите хора са тези, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите от името на ректора. Вие завършвате най-големия и най-елитен университет в България и Югоизточна Европа. В навечерието на нашия стогодишен юбилей завършвате една елитна катедра, известна с ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, се обърна към бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“, които получиха дипломите си на официална церемония в РЦДО - Пловдив. Гордейте се, че ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... , ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 02.12.2019 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... новата учебна в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. 193 първокурсници ще се обучават в три специалности: „Икономика“, „Счетоводство и контрол“ и „Мениджмънт и администрация“. Тържеството откриха зам ...
Студенти и преподаватели от 13 университета участваха в VIII ASECU Младежка международна конференция и лятно училище 25.9.2019 г. ... на УНСС по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Чест и гордост е за нашия университет да бъде домакин на подобно мащабно международно събитие, посочи тя и пожела на всички много успехи, ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“    Водещ: Доцент Ралева, започна кандидатмагистърската кампания. Какво предвиждате по повод организацията на ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... на УНСС.  Обучението е дистанционно и продължава два семестъра.  Магистърът по специалността “РАЗВИТИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ/ SMART CITIES DEVELOPMENT” получава, по време на обучението си, задълбочени знания в областта на - ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 11.1.2022 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума ...
Дипломираха се магистрите от специалност „Финансов мениджмънт“, дистанционно обучение 10.7.2019 г. ... , директор на Центъра за дистанционно обучение, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на специалността (на снимката долу). Проф. Александрова посочи, че специалността дава възможност за преценка и оптимизиране на ...
Участие на наши студенти в юбилейния ХХ панаир на Националната търговско-банкова гимназия 11.7.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представители на МОН, РУО София-град, ...
Среща-дискусия на тема „България в еврозоната – факти и митове“ 11.3.2019 г. ... в ОКС„магистър“ и дистанционно обучение, Ева Майдел, проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България и ректор на МГУ, Димитър Дилчев и Велина Белева, зам.-кмет на район „Студентски“ (на снимката от ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и краткото ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Проф. д-р Даниела ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Резултатите са респектиращи. В състезанията участваха ученици, които се приближиха до 100-те процента успеваемост на тестовете, което е изключително постижение предвид тежестта на въпросите и краткото ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и член на Координационния съвет на АИУБ, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и ...
Ректорът посети двадесетия юбилеен панаир на НТБГ 22.2.2019 г. ... ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ Ректорът поздрави г-жа Емилия Иванова, директор на НТБГ и член на Координационния съвет на АИУБ, учениците, учителите и възпитаниците на НТБГ със ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 14.11.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Стати Статев, Адела Бозмарова (член на клуба), Николай Неков и Момчил Сяров, вицепрезидент на клуба (от ляво ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им представяне ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... учебници и учебни материали за дистанционно обучение, актуализира се значителна част от съществуващите ресурси, постигнато беше пълно интегриране на цялостното учебно съдържание за дистанционно обучение в новата версия на системата Мудъл, отчете ректорът ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата. Завършвате една от най-големите и най-престижните катедри в ...
Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“ 17.12.2018 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Косьо Стойчев, вицепрезидент на БАРИ, проф. д-р Марин Русев от СУ (отдясно на ляво) Проф. Станка Тонкова Доц. Миланка Славова поздрави гостите от името на ректора проф. д.ик.н. ...
Годишна научна сесия на УНСС - 2018 13.12.2018 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение Сега университетската научна общност работи по 100 проекта,  по-голямата част от които са финансирани от държавната целева субсидия за НИД. Редица проекти са по оперативните програми на ЕС, има ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Ще ви запомним като випуск, доказал с качествата си утвърдената традиция, че при нас идват най-добрите средношколци, които се превръщат в най-добрите студенти. Отсега нататък имате възможността да ...
Бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ - дистанционно обучение, се дипломираха 3.12.2018 г. ... , директор на Центъра за дистанционно обучение, поздрави випускниците и откри церемонията в зала „Тържествена“. Проф. д-р Маргарита Александрова Честито! Вие сте сред най-добрите.  За мен днешния ден не е раздяла ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... факултет и директор на Центъра по дистанционно обучение, при връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“. Проф. Маргарита Александрова Поздравявам ви, че сте избрали една ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... ми да поздравя завършващите най-големия университет в България и Югоизточна Европа. Получавате дипломите си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Приемете с гордост вашите дипломи, които се уважават не ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... ми да поздравя завършващите най-големия университет в България и Югоизточна Европа. Получавате дипломите си от най-стария икономически университет у нас и това е сериозна заявка за успешната ви реализация. Приемете с гордост вашите дипломи, които се уважават не ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Стремежът ни е да прилагаме принципа за синтез на учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... бакалаври от Регионалния център за дистанционно обучение – Пловдив със специалности „Финанси, счетоводство и контрол” и „Регионално развитие“. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Стремежът ни е да прилагаме принципа за синтез на учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др., разработването на проекти и ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Александър Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция „Електронно управление“, и проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“ (от ляво ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, при откриването на научната конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“. Доц. Ралева допълни, че през последните години предизвикателствата са сериозни и водят до ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... в София и регионалния център за дистанционно обучение - Хасково. Осъществена е актуализация на 9 учебни плана и квалификационни характеристики в ОКС „бакалавър“ и на 10 учебни плана в ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. В ...
Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ 15.10.2018 г. ... , началник на протокола на Фелипе VI, се обърна дистанционно към преподавателите от УНСС – университет, който многократно е посещавал по време на мандата си като заместник-посланик на Кралство Испания в България, и изрази увереност, че ще ги посети лично при първа възможност ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 8.10.2018 г. ... 6 октомври 2018 г. Регионалният център за дистанционно обучение в Хасково посрещна своите първокурсници. Тържеството откриха заместник-ректорът по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение доц.д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на Регионалния център - доц.д-р Живко ...
Започна новата учебна година и в РЦДО - Хасково 10.10.2018 г. ... център за дистанционно обучение в Хасково посрещна на 6 октомври своите първокурсници. Тържеството по случай новата учебна година откриха зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, директорът и заместник-директорът на РЦДО - доц. д.ю.н. ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р Таня Атанасова-Дренска, преподавател в ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 11.1.2022 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан Карлос Лентихо, заместник-генерален директор на МААЕ и началник на отдел „Ядрена безопасност и сигурност“, г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в МААЕ, доц. д-р Светослав Спасов, ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, г-н Хуан Карлос Лентихо, заместник-генерален директор на МААЕ и началник на отдел „Ядрена безопасност и сигурност“, г-н Дмитрий Никонов от дирекция „Ядрена сигурност“ в МААЕ, доц. д-р Светослав Спасов, ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... Гарсия-Парада преподава също и в университета за дистанционно обучение на Испания UNED, баща е на три деца.     ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. На финала присъстваха и председателят на АСК „Св. Георги Победоносец“ проф. Георги Янков, заслужил професор на УНСС, партньорите ни от Бароко - спортният директор Николай Стайков и мениджърът на тениса в клуба Валентин ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... Гарсия-Парада преподава също и в университета за дистанционно обучение на Испания UNED, баща е на три деца. Впечатлени сме от езиковата култура на студентите в УНСС, заявиха в интервю за Българското национално радио проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас и проф. Хосе Агуадо Ромеро от Университета на ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... . ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева, деканът на ОИФ доц. д-р Лилия Йотова, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, от Института за изследване на обществата и знанието ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна Мантарова от Института за изследване на ...
„Вечно втори“ са победителите във „Футболен турнир на УНСС - 2018“ 14.5.2018 г. ... .-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Ралева поздравява участниците Отборите от финалната четворка получиха и парични награди от ректора на университета. Като най-добър вратар беше отличен стражът на „Боклуците“ Анри Иванов, ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... .-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. търсехме форма за взаимодействие между ...
Публична лекция на Антъни де Ланой, изпълнителен директор на МВФ, на тема „МВФ в променящия се свят“ 30.4.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение (отдясно на ляво) Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев приветства гост-лектора и го представи като изключително ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... .-ректор на обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и Даниел Парушев, председател на Студентския сенат (отдясно на ляво) Ректорът поздрави Студентския съвет за организирането на  поредния авторитетен форум. Преди 10 г. търсехме форма за взаимодействие между ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... -ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева.   Доц. д-р Стела Ралева Кандидатстването по двете програми е по избор с тест или с есе, което се разработва по тема, определена в деня на изпита от комисия на катедра ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Победителите в конкурса с президента Работете с желание, вяра и любов за България. Това е най-голямото удовлетворение. Каквото и да става, най-важно е вашият дух да бъде свързан с България и каквито и успехи да ...
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 25.1.2018 г. ... .-ректора по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева от директора на „Уникредит Булбанк“ Федерико Бедини (на снимката долу) на официална церемония във Военния клуб, организирана от в. „24 часа“. Отличията на университетите са на ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, Кристиян Маджуров, председател на ...
МИФ 2017. Ден първи: Българското председателство на Съвета на ЕС - възможности и заплахи 13.12.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Радвам се да открия 14-тото издание на МИФ, което ще срещне студентите с висши държавници и хора от бизнеса, от които можем да ...
Абсолвентите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ вече с дипломи 12.12.2017 г. ... факултет и директор на Центъра по дистанционно обучение. Тя откри официалната церемония в зала „Тържествена“, на която  бакалаврите получиха дипломите си. Бакалаврите Направихте първата стъпка към вашата успешна реализация, надявам се ...
Бакалаврите от „Публична администрация“ поеха по своя професионален път 6.12.2017 г. ... администрация“ - редовно и дистанционно обучение, получиха дипломите си. Бакалаври Пред абсолвентите, родителите и гостите в залата застанаха доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“ ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково. Абсолвентите Церемонията беше открита от директора на РЦДО доц. д.ю.н. Живко Драганов, който насърчи абсолвентите да не престават да се развиват и да търсят знания. Дипломантите ...
Дипломите си получи випуск 2017 на РЦДО-Хасково 6.12.2017 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково. Абсолвентите Церемонията беше открита от директора на РЦДО доц. д.ю.н. Живко Драганов, който насърчи абсолвентите да не престават да се развиват и да търсят знания. Дипломантите ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и ...
Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет 23.11.2017 г. ... Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение. Проф. Башева, проф. Александрова, проф. Симеонов, проф. Фесчиян (отляво надясно) Вие направихте една успешна и важна крачка по пътя към вашата професионална реализация, заяви проф. Александрова и ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, доц. д-р Спас ...
И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха 7.11.2017 г. ... на бакалаврите от Регионалния център за дистанционно обучение – Пловдив със специалности  „Публична администрация и регионално развитие” и  „Финанси, счетоводство и контрол”. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... и „Икономика“ – дистанционно обучение. В аула "Максима"   На церемонията в аула „Максима“ присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела ...
Дипломиране на студентите от ОКС " Бакалавър" 7.11.2017 г. ... ректор по обучението ОКС "Магистър" и дистанционно обучение , проф. д-р Емилия Миланова  директор на РЦДО – гр. Пловдив , доц. д-р Георги Николов в.и д. ръководител катедра „ Регионално развитие” , родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р Емилия ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... , ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 04.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... и контрол“ в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) в Хасково през новата академична учебна година, която беше открита на 7 октомври. На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година в РЦДО-Хасково 9.10.2017 г. ... обучението в ОКС “магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, заместник-директор на РЦДО и ръководител на специалност „Счетоводство и контрол“, доц. д-р Ваня Иванова, ръководител на специалност „Икономика“, и доц. д-р Цветана ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на магистърската програма, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Тим Андрюс, ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на магистърската програма, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Тим Андрюс, ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция "Професионално образование и обучение" в Министерство ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на ...
Информационна среща с третокурсниците и четвъртокурсниците от специалност „Публична администрация“ и специалност „Администрация и управление с преподаване на английски език“ 10.5.2017 г. ... „Публична администрация“ (редовно и дистанционно обучение) и „Администрация и управление с преподаване на английски език“. Срещата имаше за цел да уточни всички въпроси, които задават студентите във връзка с провеждане на преддипломен стаж, защита на дипломни работи и ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 11.1.2022 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, одитор към МААЕ, Боян Остоич от офиса ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Камолмас Жайен, одитор към МААЕ, Боян Остоич от офиса ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... "Управление и администрация", главен секретар по дистанционно обучение на УНСС, Антоанета Матеева, главен експерт, референт за европейски програми и международни организации, БАН, Илия Леков, председател на Националната браншова организация Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ), ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... - зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс". Повече информация за състезанието може да бъде намерена на този сайт: http://www.ntbg ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите ...
Магистрите и бакалаврите от „Регионално развитие“ се дипломираха 22.12.2016 г. ... „Регионално развитие“ и магистрите дистанционно обучение  „Регионално развитие“ със специализация „Регионален мениджмънт и бизнес“ се проведе в зала „Тържествена“. Абсолвентите Това е тържествен момент, ...
Завърши випуск 2016 на специалността "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" 21.12.2016 г. ... Александрова-Борисова, директор на Центъра за дистанционно обучение и зам.-декан по учебната работа, и пожела тези дипломи да не са последни. Тя напомни, че от януари 2017 г. бакалаврите могат да се включат в магистърската програма по финанси и счетоводство на английски език. Проф. ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... планиране“ и главен секретар по дистанционно обучение. Проф. д-р Йорданка Статева Проф. д-р Виолета Мутафчиева Проф. д-р Матилда Александрова Проф. д-р Галина Младенова Проф. д-р Пенчо Иванов Проф. д-р Христо ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2016 г. ... , зам.-директор на Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково и зам.-ръководител на Асоциацията на икономическите училища в България, Емилия Иванова, директор на Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ (НПМГ)  и член на ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... , „Икономика“ – редовно и дистанционно обучение, „Икономика с преподаване на английски език". На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на ...
Дипломи получиха абсолвентите от специалност "Финансов контрол" 6.12.2016 г. ... анализ" и зам.-директор на Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение, родители, гости. В аула "Максима" Началото на церемонията беше дадено от проф. Симеонов, който направи ...
Дни на кариерата в УНСС 2016 4.10.2019 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика в оставка, Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... на 126 абсолвенти в Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес ...
Дипломира се випуск 2016 в РЦДО-Хасково 21.11.2016 г. ... на 126 абсолвенти в Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС в Хасково. От тях 81 бакалаври от специалностите „Икономика“ и „Бизнес администрация“ и 45 магистри в „Публични финанси“, Счетоводство и контрол“ и „Бизнес ...
Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’ 17.11.2016 г. ... се създадат предпоставки/ да се позволи онлайн дистанционно обучение; 2/ Да се улесни организацията, администрирането и провеждането на симулирани сесии по медиация и състезания по медиация между отбори от студенти, което е особено полезно при дистанционното изучаване на медиацията и медиация с ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 30.11.2016 г. ... от специалностите: "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, ...
Дипломи получиха абсолвентите от трите специалности на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 12.11.2016 г. ... от специалностите: "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" в ОКС "бакалавър". На церемонията присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, ...
УНСС ще си сътрудничи с китайския университет „Джао Тонг“ 26.10.2016 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, и доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество. Проф. Статев запозна ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2016 г. ... академична учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково. За поредна година кандидатите попълниха от раз обявените планови места, а в резултат на засиления интерес бе обявен и допълнителен прием в платена форма на обучение.  Студенти Приветствени слова към ...
Проект GreenB - Обучение на мениджъри по зелени технологии 20.11.2020 г. ... и поддържа интернет платформа за дистанционно обучение за зелен бизнес; Интеграция на обучението по зелен бизнес в ЕС. Проектът GreenB е насочен главно към: предприемачи и служители, които се интересуват от зелен бизнес; преподаватели, предоставящи обучение по ...
Наш преподавател в лятната школа по евроинтеграция в Университета на Агдер 11.7.2016 г. ... , и един уеб-базиран курс, преподаван дистанционно по време на есенния семестър. По време на лятната школа Благодарение на съчетанието на двете форми на обучение се създава възможност студентите да овладеят основната част от материята през лятото, а след ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Лидия Велчева, директор „Кабинет на ректора“, директори и ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай Бакърджиев - помощник-ректор, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора, директори ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 30.5.2016 г. ... създаването на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в града. Тържеството откри ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Събитието уважиха кметът на Хасково Добри Беливанов, зам.-областният управител Валентин Ангелов, преподаватели, гости, студенти и други ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, Николай Бакърджиев, помощник ректор, преподаватели, студенти. Ректорът приветства спортистите на ...
РЦДО – Хасково стана на 25 години 19.5.2016 г. ... създаването на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС в града. Тържеството откри ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Събитието уважиха кметът на Хасково Добри Беливанов, зам.-областният управител Валентин Ангелов, преподаватели, гости, студенти и други ...
Първият докторант с увреждания в 96-годишната история на УНСС стана доктор по социология 11.5.2016 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева – благодаря за доверието, за вярата в „чудеса”, с която ме подтикнаха към неизвестното, с надеждата, че може да се случи нещо ново и добро за университета. Това се сбъдна. Да ни ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  Скъпи приятели, наши бъдещи студенти, вие сте в най-големия и най-престижния български университет, наброяващ около 23 хиляди студенти, създател на икономическия елит на страната, посочи доц. Ралева. Тя изтъкна ...
Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” 31.3.2016 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков, ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. „Тези млади пора, които представиха университета и Вашата страна брилянтно, класираха УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици други институции на висшето ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Огнян Симеонов - Председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), доц. д-р Лилия Йотова - декан на Общоикономическия факултет и г-жа ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково тържествено бяха връчени дипломите на четвъртия випуск бакалаври в дистанционна форма на обучение в УНСС. Дипломираха се 43 абсолвенти от специалност "Икономика" и 23 от „Бизнес администрация“. Дипломите си ...
Дипломира се випуск 2015 на РЦДО - Хасково 12.12.2015 г. ... Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково тържествено бяха връчени дипломите на четвъртия випуск бакалаври в дистанционна форма на обучение в УНСС. Дипломираха се 43 абсолвенти от специалност "Икономика" и 23 от „Бизнес администрация“. Дипломите си ...
Годишна научна сесия 3.12.2015 г. ... в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, учени от факултети и катедри на УНСС. В голямата конферентна зала Годишната научна сесия е традиционна и представя резултатите от нашата научноизследователска дейност през тази ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 30.11.2015 г. ... по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. Според ...
Четиридесет и четвъртият випуск на специалност "Бизнес администрация" се дипломира 26.11.2015 г. ... по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Маргарита Харизанова, ръководител на катедра „Управление”. Абсолвентите в аула "Максима" „Вие приключвате сериозен етап от духовното си развитие. Според ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "Магистър", дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Димитър Ненков, координатор на съвместната магистърска програма от страна на УНСС.  Проф. Стати Статев, проф. Веселка Павлова, доц. Димитър Ненков (отдясно ...
Бакалаврите от специалност „Финанси” получиха своите дипломи 20.11.2015 г. ... на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси”, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс - модератор на форума, преподаватели, студенти. Проф. Статев (в средата) открива форума. Вляво от него: проф. Гоев и проф. Павлова, ...
Бакалаврите от „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ получиха дипломи 3.11.2015 г. ... , директор на Центъра за дистанционно обучение и зам.-декан на факултета.  Проф. Александрова открива тържествената церемония. Вдясно: проф. Павлова и проф. Башева Имаме отлични впечатления от вашите знания, които ще ви дадат добър старт в ...
Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" 25.10.2015 г. ... "Публична администрация" (редовно и дистанционно обучение). Срещата има за цел да уточни всички въпроси, които си задават студентите, конкретизира ръководителят на катедрата доц. д-р Александър Вълков. Г-жа Диана Дончева, представител на дирекция „Модернизация на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 г. до 1987 г., проф. д.ик.н. Лилия Каракашева, първият декан на факултета, ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 27.9.2016 г. ... учебна година и в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково. През тази година в Центъра са приети 161 студенти-бакалаври, които ще се обучават в специалностите „Икономика”, „Счетоводство и контрол” и „Бизнес администрация” ...
Открита бе новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2015 г. ... учебна година и в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково. През тази година в Центъра са приети 161 студенти-бакалаври, които ще се обучават в специалностите „Икономика”, „Счетоводство и контрол” и „Бизнес администрация” ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС "магистър", дистанционно и продължаващо обучение. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта, свързани с разработването на съвременна рамка на компетентностите и универсален модел за учебен план, който да може да адаптира различни видове компоненти в ...
Отворени врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... (четвъртък) 2015г. в Регионалния център за дистанционно обучение при УНСС - гр.Хасково се проведе "Ден на отворените врати". В подготовката и провеждането на мероприятието участие взеха служители от Регионалния център, както и работещите към момента студенти в библиотеката на РЦДО. ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, приветства гостите от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Веселка Павлова приветства гостите на университета Поздравления към кандидат-студентите отправи ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... свързани с въвеждането на модерни форми на дистанционно обучение, студентски практики, академично израстване на младите учени и др. С този проект получихме много силна обратна връзка с партньорите ни, допълни ректорът и бе категоричен, че контактите и връзките трябва да продължат, ...
Ректорът връчи свидетелства за академична длъжност на трима преподаватели от Финансово-счетоводния факултет 12.3.2015 г. ... обучението в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... в ОКС „магистър“, дистанционно и продължаващо обучение, и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност Проф. д-р Веселка Павлова, която е и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“,  покани ...
Публична лекция по повод 142 години от обесването на Левски 30.9.2015 г. ... Левски, в Регионалния център за дистанционно обучение се проведе публична лекция на тема „Левски и дейността му в град Хасково”.  Специални гости на лекцията бяха ученици и преподаватели от СОУ „Васил Левски” гр.Хасково, които ден ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 13.2.2015 г. ... проф. Статев открои проекта за дистанционно обучение, по който са създадени 60 нови учебни курса, тиражирани и разпространявани на електронен носител. Това поставя върху съвършено друга платформа логиката и смисъла на обучение, посочи ректорът. Той уточни ...
Заключителна пресконференция по проект “Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление” 26.2.2015 г. ... проф. Статев открои проекта за дистанционно обучение, по който са създадени 60 нови учебни курса, тиражирани и разпространявани на електронен носител. Това поставя върху съвършено друга платформа логиката и смисъла на обучение, посочи ректорът. Той уточни ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... забелязахме засилен интерес към дистанционното обучение  и затова отправихме искане към НАОА за увеличаване на академичния капацитет на УНСС с 1000 бакалаври и 500 магистри в дистанционна форма на обучение в професионално направление „Икономика“, посочи ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... обучението в ОКС “магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова, ръководителят на катедра “Финанси” доц. д-р Стоян Александров, зам.-деканът по учебната работа на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Маргарита Александрова, родители и гости, ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, преподаватели, студенти. Проф. Гоев (вляво), проф. Павлова и проф. Кисимов при откриването на заключителната ...
Годишна научна сесия на УНСС 11.12.2014 г. ... обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, учени от факултети и катедри на университета. Отдясно наляво: проф. Веселка Павлова, проф. Стати Статев, проф. Валентин Гоев, Николай ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, Брус Бъртън, зам.-посланик на САЩ в България, Иво Русев, директор „Корпоративни клиенти“ на „Майкрософт България“, Тодор ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... аулата на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково бяха връчени дипломите на третия випуск бакалаври в дистанционна форма на обучение в УНСС. Дипломираха се 51 абсолвенти от специалност "Икономика" и 42 от "Бизнес администрация". Петима ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... аулата на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) - Хасково бяха връчени дипломите на третия випуск бакалаври в дистанционна форма на обучение в УНСС. Дипломираха се 51 абсолвенти от специалност "Икономика" и 42 от "Бизнес ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Поздравления за успешното завършване, за положените през годините на следване усилия и енергия, обърна си към магистрите и бакалаврите генерал-лейтенант Ангел Антонов. Бъдете уверени, че претенциите ви са ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение на УНСС проф. д-р Веселка Павлова, председателят на Фондацията за реформа в местното самоуправление Здравко Сечков, заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов, ръководителят на катедра  ...
Заключителна пресконференция на проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 21.11.2014 г. ... на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти 11.11.2014 г. ... обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални казуси, ...
И журналистите взеха своите дипломи 14.11.2014 г. ... в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Трябва да имате високо самочувствие на професионалисти от УНСС, изтъкна тя и призова бакалаврите да продължат в магистърската степен на обучение. Вече колеги Първият бакалавър, които получи ...
Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ 7.11.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ...
Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" 31.10.2014 г. ... от Центъра за  дистанционно обучение и катедра „Публична администрация“, съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС. Срещата бе открита от доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична ...
На добър час на бакалаврите от специалност „Счетоводство"! 30.10.2014 г. ... в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, поздрави абсолвентите и им пожела житейски и професионални успехи. Над 75% от завършилите бакалавъри в университета имат желание да продължат тук и магистърска степен, затова се надявам с повечето от вас да ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение проф. Веселка Павлова и ръководителите на съвместната магистърска програма от двата университета - доц. Емил Хелиенек   и доц. Димитър Ненков. Доц. Димитър Ненков открива церемонията. ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 18.9.2014 г. ... и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. На откриването присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, ...
РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници 30.9.2015 г. ... и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. На откриването присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... и в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС – Пловдив, чиято учебна дейност се осъществява в Колежа по икономика и администрация (КИА). Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, приветства ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, доц. д-р Димитър Ненков, координатор на съвместната магистърска програма от страна на УНСС, членовете на изпитната комисия за валидизиране на резултатите на нашите магистри от съвместните магистърски ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 8.7.2014 г. ... в ОКС „магистър” и дистанционно обучение. Тя акцентира върху значимостта на работния семинар и приветства участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова се спря на дистанционното обучение като реална ...
Работна среща на преподаватели от катедра „Управление” и представители на бизнеса 31.7.2014 г. ... в ОКС „магистър” и дистанционно обучение. Тя акцентира върху значимостта на работния семинар и приветства участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова се спря на дистанционното обучение като реална ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, Димитър Дилчев, кмет на район “Студентски”, Лилия Еленкова, мениджър образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки форум, Веселин Бояджиев, мениджър ежедневно банкиране ...
Национален семинар „Медиация по интелектуална собственост“ 9.5.2014 г. ... организация, системата за дистанционно обучение по интелектуална собственост за малки и средни предприятия IP PANORAMA, проекта IP Teaching Website, съвместната магистърска програма между WIPO Academy и УНСС и др. Тези впечатляващи резултати станаха възможни ...
Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост" 20.2.2019 г. ... организация, системата за дистанционно обучение по интелектуална собственост за малки и средни предприятия IP PANORAMA, проекта IP Teaching Website, съвместната магистърска програма между WIPO Academy и УНСС и др. Тези впечатляващи резултати станаха възможни ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение“, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, Иван Модев, директор на дирекция „Структурни фондове и образователни програми“ в Министерството на образованието и науката, преподаватели и студенти ...
Представени бяха резултатите по проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“ 30.1.2014 г. ... .3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), ...
Дипломира се и третият випуск предприемачи 14.12.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, отправи поздравления от името на ректора и ръководството на университета. Приветствам ви в този важен за вас ден. Желая ви лично щастие, успехи и продължаване на образованието в УНСС с магистърска и докторска степен, заяви проф. ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя представи и някои резултати от ръководен от нея проект, свързан с дистанционната форма на обучение, изготвянето на 60 учебника в онлайн режим и тяхното пилотно използване в четири магистърски и две бакалавърски програми от ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... 80 бакалаври и магистри от Регионалния център по дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) получиха дипломите си на официална церемония. На дипломирането на Випуск 2013, специалностите „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“ и ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... 80 бакалаври и магистри от Регионалния център по дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) получиха дипломите си на официална церемония. На дипломирането на Випуск 2013, специалностите „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“ и ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, изтъкна, че в рамките на този относително по-малък факултет много добре са балансирани учебните дисциплини от факултетния блок, което повишава качеството ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... и контрол” в Регионалния център за дистанционно обучение – Пловдив Димитър Стоянов. Участниците получиха грамота и удостоверение за публикация. Конкурсът цели да стимулира младите хора да анализират проблемите, пред които е изправена страната ни, да търсят решения за тяхното ...
Първа национална научна конференция по политическа икономия 22.11.2013 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Увереност, че конференцията ще даде сериозен тласък на изследванията в областта, изрази доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение. Участници във форума Поздравителен адрес до ...
Дипломира се новият випуск журналисти 8.11.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, и преподавателите от катедра „Медии и обществени комуникации“ бяха специални гости на събитието. Новото журналистическо попълнение Проф. Петко Тодоров, ръководител на катедра  "Медии и ...
Обучение на американски студенти в нашия университет 4.11.2013 г. ... по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, при откриването на срещата.  Тя поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела на американските студенти успех при осъществяването на програмата, която ще бъде фокусирана върху ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна, че гаранция за успешната реализация на новото обучение е лидерското място на УНСС във висшето образование. На английски и френски език поздрави студентите Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... новата учебна година и в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Сред официалните гости на тържеството бяха заместник-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен ...
Открита бе новата учебна година и в РЦДО-Хасково 8.10.2013 г. ... новата учебна година и в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Сред официалните гости на тържеството бяха заместник-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... , заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, заместник-ректор по електронизацията. Съвместната магистърска програма започна през януари 2008 г., след като получи акредитация във Великобритания и България. Магистрите от ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ...    Регионалният център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково предлага на студентите си най-конкурентното образование, както и много други възможности за личностно и професионално развитие и израстване, посочи доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО, при откриване на Деня на ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково предлага на студентите си най-конкурентното образование, както и много други възможности за личностно и професионално развитие и израстване, посочи доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО, при откриване на Деня на отворените врати в ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“МАГИСТЪР“ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА   ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) за ОКС “МАГИСТЪР”, специалности „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ катедра ...
Националната олимпиада по испански език отново с председател наш преподавател 4.4.2013 г. ... огън. Тя поздрави от името на Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково състезателите и гостите от градската управа и ги покани да го посетят. Концерт и театрална постановка (по мотиви на романа „Дон Кихот“ от Сервантес) дадоха тържествено продължение на събитието в препълнената ...
Националната олимпиада по испански език отново с председател наш преподавател 26.3.2013 г. ... огън. Тя поздрави от името на Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково състезателите и гостите от градската управа и ги покани да го посетят. Концерт и театрална постановка (по мотиви на романа „Дон Кихот“ от Сервантес) дадоха тържествено продължение на събитието в ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... бакалаври в РЦДО-Хасково съвпадна с разкриването на дистанционно обучение в София, а от 2013 г. предстои да бъде даден старт и на РЦДО-Пловдив. Проф. Статев отбеляза, че приемът на външните кандидати в магистърската степен е отбелязал ръст 1,5 в сравнение с предходната година. Той обърна внимание на ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова. Магистрите с дипломи... ... от УНСС и Нотингам Трент Подготвяме договор за още по-голям обмен между двата университета и от следващата година започва нова съвместна магистърска програма ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... Статев първия випуск бакалаври на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.  На тържественото връчване на дипломите на 69-те абсолвенти от специалността "Икономика" присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... първия випуск бакалаври на Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.  На тържественото връчване на дипломите на 69-те абсолвенти от специалността "Икономика" присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно ...
Магистри с успешен старт в публичната администрация 13.12.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя им пожела да изкачат и следващото стъпало – докторската степен, като никога не забравят своя университет. „УНСС е марка! Имайте самочувствието, че сте завършили университет № 1. Това е гаранция за просперитет и успешна ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фондацията за реформа в местното самоуправление 29.11.2012 г. ... (бакалавърски и/или магистърски програми, курсове за дистанционно обучение и др.). Представител и изпълнител на меморандума от страна на нашия университет е катедрата „Публична администрация и регионално развитие“. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Здравко Сечковслед подписването на ...
Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор 29.11.2012 г. ... в нея е съвременно и в най-елитни форми – дистанционно, на английски език… Проф. Павлова връчва дипломите на отличниците Може би сред вас са бъдещите водещи фигури в стопанския живот на страната, приветства абсолвентите и доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Гордейте се с основание, че сте възпитаници на този университет!, изтъкна пред 50-те бакалаври и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията. Дипломи връчи и проф. д.ик.н. Валентин ...
Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града 30.9.2015 г. ... литература направи Регионалният център за дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) на Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ (ФСГ) в града. Възпитаниците на бившия икономически техникум получиха безвъзмездно учебници по макро- и микроикономика, статистика, финанси и ...
Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града 21.11.2012 г. ... литература направи Регионалният център за дистанционно обучение – Хасково (РЦДО) на Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ (ФСГ) в града. Възпитаниците на бившия икономически техникум получиха безвъзмездно учебници по макро- и микроикономика, статистика, финанси и ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила като една от най-добрите“ и „Регионално ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение, и приветства бакалаврите от името на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Павлова формулира "аксиомата" на самочувствието: „Завършили сте елитна специалност и то не къде да е, а в най-елитния български университет. ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... .-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, студенти и служители. ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, декани, ръководители на катедри, преподаватели, Таня Ценова, директор на дирекция „Университетска библиотека и централен архив“, студенти и служители. ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... , зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко поколения, че тяхното дело е еманация на българската наука, академичната съвест и морал. Акцентира се върху ...
Катедра "Човешки ресурси и социална защита" връчи дипломи на своите магистри 10.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Доц. Галина Димитрова приветства магистрите Вие сте извървели един важен етап от своя живот. И имате своите големи предпоставки, за да успеете в живота. Едната е, че завършвате именно този университет, а ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... амбицията да реализираме. УНСС има Център за дистанционно обучение от 1996 г. и се надяваме чрез проекта, който спечелихме, да доразвием тази форма на обучение. Това заяви проф. Веселка Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като премиерът ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... амбицията да реализираме. УНСС има Център за дистанционно обучение от 1996 г. и се надяваме чрез проекта, който спечелихме, да доразвием тази форма на обучение. Това заяви проф. Веселка Павлова, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, след като ...
Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково 30.9.2015 г. ... , домакин на който бе Регионалният център за дистанционно обучение – Хасково. Университетски преподаватели от България, Италия, Чехия, Русия и Китай дискутираха правно-исторически въпроси  и маркираха етапите в развитието на правния феномен до проекцията му в наше време.   ...
Римското право събра учени от пет страни в РЦДО – Хасково 10.11.2012 г. ... , домакин на който бе Регионалният център за дистанционно обучение – Хасково. Университетски преподаватели от България, Италия, Чехия, Русия и Китай дискутираха правно-исторически въпроси  и маркираха етапите в развитието на правния феномен до проекцията му в наше време ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и качество на бъдещите специалисти ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС и директор на Центъра по дистанционно обучение, новият директор на РЦДО  доц. Живко Драганов, ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. Веселка Павлова, заместник-ректор на УНСС и директор на Центъра по дистанционно обучение, новият директор на РЦДО  доц. Живко ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... повече, които ще се обучават дистанционно в София, а броят на първокурсниците тази година е близо 4000. От ляво на дясно: Проф. Стоянов, проф. Статев, Иван Искров, проф. Борисов,  Калоян Димитров Ректорът приветства ...
Специалността и катедрата "Икономика на недвижимата собственост" отбелязаха своята петгодишнина 19.5.2012 г. ... програми и въвеждането на дистанционно обучение. Проф. д-р Йорданка Владимирова, ръководител на катедрата "Икономика на търговията" (вдясно) „Създаването на специалността и катедрата „Икономика на недвижимата собственост“ беше резултат на ...
Междурегионален симпозиум „Обучението по интелектуална собственост в страните в преход” 20.2.2019 г. ... собственост; програмите за дистанционно обучение в тази сфера; обучението по интелектуална собственост за бизнеса и висшите мениджъри; стратегиите, тенденциите и новите предизвикателства при обучението в специалността и др. В работата на двудневния ...

Предстоящо

287 results found
Десето събитие на катедра „Икономика на туризма“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“ и представяне на новата специалност в ОКС „бакалавър“ - „Здравен и делови туризъм и икономика“ 18.6.2024 г. ... страна и извън нея, т.e. ще бъде дистанционно, в платена форма.  Хорариумът на обучение е редуциран и насочен към дискусии, анализи, обмен на добри практики и иновативни видео проекти, обучението е  онлайн и е достъпно от всяка точка на света, а платеният прием ...
Обучение за работа с платформата MOODLE 19.4.2024 г. ... за дистанционно обучение към УНСС организира обучение за работа с платформата MOODLE за преподаватели. То е част от поредицата регулярни обучения, които се осъществяват всеки семестър и има за цел да подобри уменията за работа в MOODLE и ...
Защита на дипломни работи на студентите от ОКС“Магистър“ - специалност „Икономика на човешките ресурси“, /дистанционно обучение/ 19.4.2024 г. ... на човешките ресурси“, /дистанционно обучение/  Предаването на дипломните работи е на 10.06.2024 г. (понеделник).  Получаването на рецензиите е на 24.06.2024 г. (понеделник).  Защитата на дипломните работи ще се проведе на 25.06.2024 г. ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. „Развитие на интелигентни градове“ - дистанционно обучение 17.4.2024 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност „Развитие на интелигентни градове“, дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (два семестъра) 17.4.2024 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", дистанционна форма на обучение, 2 семестъра, ще се проведе на 26.06.2024 г. от 11:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за студентите от специалност "Финансов мениджмънт", дистанционно обучение, на 26.06.2024г. от 10 часа 5.4.2024 г. ... на студентите от дистанционно обучение ще се проведе онлайн  през MS Teams  на 26.06.2024г. от 10  часа.   График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн  през MS Teams  на Държавен изпит „Защита на дипломна ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.6.2024 г. ... на  ОКС „Бакалавър“ -  дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  на  21.06.2024г.  /петък/  от 10,00 часа.   Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" ДО гр. София 1.4.2024 г. ... информация може да се намери в "Информационния портал за Дистанционно обучение. Сборника за Държавен изпит можете да си го изтеглите от "Информационния портал за Дистанционно обучение". Всички студенти, които ще се явяват на изпит трябва да бъдат в 8.30 ч. пред Тестовия център ...
СТИПЕНДИИ ОТ ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /ИДЕС/ 27.2.2024 г. ... студенти във всички форми на обучение/редовно, задочно и дистанционно/ в  степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (три семестъра) 20.2.2024 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", дистанционна форма на обучение, 3 семестъра, ще се проведе на 28.03.2024 г. от 14:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО, ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. „Развитие на интелигентни градове“ - дистанционно обучение 20.2.2024 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност „Развитие на интелигентни градове“, дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 28.03.2024 г. от 15:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО, ЩЕ БЪДЕ ...
Защити на магистърски тези през месец МАРТ 2024г. 23.1.2024 г. ... , ул. 8-ми декември №19, УНСС, Център за дистанционно обучение. Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. МАРТ 2024г. е 31.01.2024г. /сряда/. Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен ...
Държавни изпити през месец МАРТ 2024г. 23.1.2024 г. ... и администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение София - ще се проведе ОНЛАЙН на 16.03.2024г. /събота/ от 10.00 часа. 3. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ и “Мениджмънт и ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 17.1.2024 г. ... на човешките ресурси“  /дистанционно обучение/ Предаването на дипломните работи е на 22.02.2024г. (четвъртък). Получаването на рецензиите е на 21.03.2024г. (четвъртък). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 22.03.2024г. (петък) ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение 17.1.2024 г. ... „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 29.03.2024г. от 10 часа. График-Разпределение на явяващите се дипломанти он-лайн  през MS Teams  на Държавен ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 5.2.2024 г. ...  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  mlearning.unwe.bg  на  19.02.2024г.  /понеделник/  от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА В ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЮНИ 7.5.2024 г. ... ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА    В ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА                   27 ЮНИ 2024 г. от 10,00 ч. онлайн.    ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - ДО гр. София 9.1.2024 г. ... може да се намери в "Информациония портал за Дистанционно обучение" ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ 22.11.2023 г. ... в отдел „Студенти - Магистър“, дистанционно обучение в ЦДО. За дипломираните магистри през 2023 г., които вече са получили своите дипломи от отдел „Студенти - Магистър“  и ЦДО, но желаят да им бъдат връчени на официална церемония е необходимо на 15 декември ...
Връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“ 11.12.2023 г. ... в отдел „Студенти - Магистър“ дистанционно обучение в ЦДО             на 15 декември 2023г. от 14.00ч. до 15.00ч.  преди церемонията. За дипломираните магистри през 2023г., които вече са получили своите дипломи от ...
УЕБИНАР: EBSCO 17.10.2023 г. ... как да достъпват библиотечните ресурси дистанционно по всяко време. Ще бъде представено новото мобилно приложение на EBSCO и наличните функции: теглене на електронни книги, log in и работа с приложението ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 11.10.2023 г. ... , ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Важно! Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили бележка от библиотеката) за подписи за получени дипломи един час преди церемонията ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 11.10.2023 г. ... , ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.   Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили бележка от библиотеката) за подписи за получени дипломи един час преди ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 26.10.2023 г. ... (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва задължително да се явят в отдел „Студенти - Бакалавър“ и отдел „Студенти - ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 27.10.2023 г. ... (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
Откриване на академичната 2023/2024 учебна година в РЦДО-Хасково 25.9.2023 г. ... учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр.Хасково ...
Заверка на зимен семестър 2023/2024 25.9.2023 г. ... УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение 6.8.2023 г. ... „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе  он-лайн  през MS Teams   на 27.10.2023г. от 10 часа. Научните ръководители  предават  готовите и одобрени  дипломни работи на имейла на  административния ...
Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 6.8.2023 г. ...  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн  в  m-learning.unwe.bg  на  19.09.2023г.  /вторник/  от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа ...
Държавни изпити през месец ОКТОМВРИ 10.7.2023 г. ... администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение София - ще се проведе ОНЛАЙН на 07.10.2023г. /събота/ от 10.00 часа. Изпитната комисия ще бъде определена в началото на новата учебна 2023/2024 година. 3. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. „Развитие на интелигентни градове“ - дистанционно обучение 27.9.2023 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност „Развитие на интелигентни градове“, дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 17.10.2023 г. от 12:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО, ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (три семестъра) 27.9.2023 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", дистанционна форма на обучение, 3 семестъра, ще се проведе на 17.10.2023 г. от 11:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО, ЩЕ ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - сп. "Регионален бизнес и мениджмънт"- дистанционно обучение (два семестъра) 27.9.2023 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър" специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт", дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 17.10.2023 г. от 10:00 часа, онлайн в MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО, ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА МИО И БИЗНЕС ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 13.7.2023 г. ... МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА МИО В ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - 25 ОКТОМВРИ 2023 г., 10,00 ч. ОНЛАЙН     СРОКОВЕ:    - ПОДАВАНЕ МОЛБИ ЗА ЗАЩИТА /каб.3016/ - до 3 октомври 2023 г. - ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ, 2 паспортни снимки и копия от ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение 18.5.2023 г. ... на  ОКС „Бакалавър“ - дистанционно обучение  ще  се проведе онлайн в m-learning.unwe.bg на 30.06.2023г. /петък/ от 10,00 часа. Явяването на Държавен изпит става въз основа на подаване на заявление по образец /изтеглете от тук/ на имейла на г-жа ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" -ДО гр. София 15.5.2023 г. ... декември“ № 19, София 1700, Център за дистанционно обучение Материали за държавен ...
Защита на дипломни работи на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение 5.5.2023 г. ... „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 03.07.2023г. от 10,00 часа ...
Защити на дипломни работи за студенти от специалност "Икономика на човешките ресурси" (дистанционно обучение) - юли 2023 г. 19.4.2023 г. ... студенти, Предаването на дипломните работи е на 15.06.2023г. (четвъртък). Получаването на рецензиите е на 4.07.2023г. (вторник). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 5.07.2023г. (сряда) ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2023 20.4.2023 г. ... , ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение - Хасково: на 08.07.2023г. /събота/, ОНЛАЙН, от 10.00 часа. Повече информация тук. 2. Държавен изпит специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „Бакалавър“ ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА МИО И БИЗНЕС 18.5.2023 г. ... СРОКОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТРИ РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ     5 МАЙ 2023  г.- подаване молба за защита лично /каб.3016/ ИЛИ по имейла на катедрата сканирана с подписа на дипломанта и научния ръководител;    20 ЮНИ 2023 г. - предаване заглавие на ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 6.4.2023 г. ... изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно обучение ще се проведе на 29.06.2023 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в Изчислителен център 1 на УНСС. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - ДО гр. Хасково 3.7.2023 г. ... гр. Хасково ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение в компютърните зали ...
Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 1.3.2024 г. ... на обучение (редовно, задочно и дистанционно) в степен „магистър" в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин ще бъдат поощрени и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и ...
Курс: Строително право 6.3.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез платформата Тиймс. Час на провеждане: от 09.30 до 15.30 часа (2 дни по 6 учебни часа) Цена: 250 лева За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - ДО гр. Хасково 2.3.2023 г. ... и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. Хасково ...
Курс: Колективно управление на авторски и сродни права 24.2.2023 г. ... , като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. Цена: 250 лева За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: [email protected] Желаещите да участват в курса могат ...
Защита на дипломни работи на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение 17.2.2023 г. ... мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 31.03.2023г. от 13,00 часа. Дипломантите ще  получат рецензиите си по електронна поща от административния секретар г-жа Диана Зорова на посочения университетски ...
Мастър класове втори цикъл 8.2.2023 г. ... Регионалния си Център за Дистанционно Обучение – Хасково Ви кани да участвате на следните събития   от 13 – до 17 Февруари 2023г. /17:00 ч./ - Майсторски клас по Иновации и старт-ъп бизнес от 22 – до 24 Февруари и от 01 – ...
Отчитане на преддипломни стажове 3.2.2023 г. ... [email protected] 937 Дистанционно обучение - София, 4-ти курс  ас. д-р Станимир СТАМАТЕВ  е-mаil: [email protected] 733 Дистанционно обучение - Хасково, 4-ти курс  хон. преп.  д-р Даниела СТОЯНОВА  е-mаil: daniela ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2023г. 6.6.2023 г. ... , ул. 8-ми декември №19, УНСС, Център за дистанционно обучение. 3. Защити на магистърски тези за ОКС-Магистър - ДО-Хасково - специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Бизнес администрация“ със спец. „Социална отговорност“ - 4 сем., ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2024 г. 24.3.2024 г. ... и администрация“, ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение - София, да се проведе на 22.06.2024г., /събота/, ОНЛАЙН, 10.00 часа. 3. Държавния изпит за спец. „Бизнес администрация“ и „Мениджмънт и администрация“, ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение - ...
Курс: Колективно управление на авторски и сродни права 23.1.2023 г. ... в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. Цена: 250 лева За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0882 668 940; е-mail: [email protected] Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление ...
Курс: Авторско право и сродни на авторското права в музикалния бизнес 24.2.2023 г. ... в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез платформата Тиймс. Цена: 250 лева За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: [email protected] Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно ...
Защити на дипломни работи на студентите от специалност "Икономика на човешките ресурси" (дистанционно обучение) - март 2023 г. 13.1.2023 г. ... „Икономика на човешките ресурси“ /дистанционно обучение/ през месец март 2023 г. Предаването на дипломните работи е на 24.02.2023г. (петък) в катедрата. Получаването на рецензиите е на 22.03.2023г. (сряда). Защитата на дипломните работи ще се проведе на 23.03.2023г. (четвъртък) ...
Информационен ден и връчване на сертификати на 31.01.2023 г. 13.1.2023 г. ... (CO-WORKING)   РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УНСС В ХАСКОВО   Ви кани на     ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН Във връзка с приключването на Първия етап по проекта и поставяне на началото на Втория етап НА 31 ЯНУАРИ 2023 Г. ОТ 11.00 ЧАСА   ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 19.1.2023 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА в дистанционно обучение     в специалности Международен мениджмънт и спец. МИО със спец.Международен мениджмънт /отг. г-.жа Даниела Рисина/, Дигитален маркетинг на английски език /отг. д-р Женета Каравасилева/ ...
Тържествено връчване на дипломите на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ 29.11.2022 г. ... - Магистър“ за дистанционно обучение в ЦДО            Дипломираните магистри през 2022 г., които вече са получили своите дипломи от отдел „Студенти - Магистър“ и ЦДО, но желаят да им бъдат връчени на ...
Връчване на дипломите на магистрите, завършили специалност „Икономика на човешките ресурси“, специалност „Застраховане и социално дело“ и специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ 29.11.2022 г. ... - Магистър“ дистанционно обучение в ЦДО             на 30 ноември 2022г. от 14.00ч. до 15.00ч.  преди церемонията. За дипломираните магистри през 2022г., които вече са получили ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 3.11.2022 г. ... (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
13 ДЕКЕМВРИ 2023 г. - ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА БАКАЛАВРИТЕ И МАГИСТРИ ОТ РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КЪМ КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" 29.11.2023 г. ... форма на обучение - в Центъра за Дистанционно обучение срок до 13 декември 2023 г. (всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч. и на 13 декември 2023 г. до 10.00 ч.). Всички студенти в ОКС „магистър“ трябва да  се подпишат в дипломната книга, както ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие" 20.10.2022 г. ... (ОКС „магистър", редовно и дистанционно обучение) Развитие на интелигентни градове (ОКС „магистър", дистанционно обучение). Важно! Дипломантите следва задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги (за бакалаври ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 17.10.2022 г. ... - ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Важно: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили бележка от библиотеката) за подписи за получени дипломи един час преди церемонията ...
Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 14.10.2022 г. ... - ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Важно: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен (след като са получили бележка от библиотеката) за подписи за получени дипломи един час преди церемонията ...
ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 23.9.2022 г. ... 10:30 часа в зала Аула на Регионалния център за дистанционно обучение към УНСС в Хасково.  Церемонията по откриването ще се излъчва онлай чрез MS Teams тук ...
Международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 28.9.2022 г. ... присъствено в Голяма и Малка конферентни зали и дистанционно, като участниците могат да посочат желаната от тях форма в заявката си след приемане на доклада им. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони Устойчиво развитие на селските ...
РЦДО Хасково към УНСС с информационен ден за бъдещите студенти 8.9.2022 г. ... настоящи и бъдещи студенти в Центъра за дистанционно обучение на УНСС в Хасково ще могат да се запознаят лично този петък с новите технологии, въведени в учебното заведение.На 9-ти септември от 10 до 13 часа в рамките на информационния ден, който организират в УНСС, ще бъде разяснено ...
Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ за специалност "Финансов мениджмънт", дистанционно обучение, към катедра „Финанси“ 7.8.2022 г. ... специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение, ще се проведе он-лайн през MS Teams на 14.10.2022г. от 13,00 часа ...
Курс: Проверка на правния статут на имотите 16.4.2024 г. ... сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез платформата Тиймс. Цена: 250 лева За допълнителна информация и записване: Елена Маркова, тел: 0884 338 813; е-mail: [email protected] Желаещите да участват в курса могат да попълнят Заявление най-късно до ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 18.7.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА МИО - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ                                       19 ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - спец. "Развитие на интелигентни градове", дистанционно обучение 27.9.2022 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър", специалност  "Развитие на интелигентни градове" дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 25.10.2022 г. от 12:00 часа, чрез платформата MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪБИТИЕТО ЩЕ БЪДЕ ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - спец. "Регионален бизнес и мениджмънт" - дистанционно обучение 27.9.2022 г. ... на магистърски тези за студенти от ОКС "Магистър", специалност  "Регионален бизнес и мениджмънт" дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 25.10.2022 г. от 11:00 часа, чрез платформата MS Teams.  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 25.5.2022 г. ... ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ         29 ЮНИ 2022 г. - 9,00 ч. ОНЛАЙН                 ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за срокове и ...
Ден на отворените врати - 31.05.2022 г. 18.5.2022 г. ... на УНСС - Регионален център за дистанционно обучение - гр. Хасково Дата и час: 31.05.2022 /вторник/ от 11:00 ...
Курс: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ 21.4.2022 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.   АНОТАЦИЯ: Електронната търговия се развива с все по-бързи темпове и навлиза в различни сфери на икономиката, като някои правоотношения се развиват изцяло в електронна ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 15.4.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 09.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е ...
Защита на дипломни работи през месец юни 2022 г. 20.6.2022 г. ... специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение:You're invited to ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, СПЕЦИАЛНОСТ “МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА”, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Wednesday, 22 June 2022 10:30 - 11:30 https://teams.microsoft ...
Курс: СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА РИСКА 26.5.2022 г. ... една организация Локация:  дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс АНОТАЦИЯ: Краткосрочният курс представя SRP като по-интуитивен подход към риска, позволяващ бързо възприемане от ръководителите и предоставящ инструменти, позволяващи ефективен ...
Защита на дипломни работи за специалност "Икономика на човешките ресурси", дистанционно обучение 11.4.2022 г. ... на човешките ресурси“, дистанционно обучение Предаването на дипломните работи е на 06.06.2022г. (понеделник) от 9.00 до 15.00 ч. в кабинет 2053. Защитата на дипломните работи ще се проведе онлайн на 21.06.2022г. (вторник) от 10.00 ч. в платформата ...
Курс: УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 20.4.2022 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.   АНОТАЦИЯ: Краткосрочният курс „Управление на публични предприятия“ има за цел да надгради съществуващите и да даде нови практически знания за най-актуалните и ...
Защита на магистърски тези 30.3.2022 г. ... на магистърски тези за ОКС-Магистър дистанционно обучение - София на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра ще се проведе ОНЛАЙН ...
Държавни изпити юли 2023 6.7.2023 г. ... , ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение - София, 08.07.2023г. /събота/, ОНЛАЙН, от 10.00 часа.   3. Държавен изпит „Бизнес администрация“ и „Мениджмънт и администрация“, ОКС ...
Курс: Договори в строителството 8.2.2023 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. Дата: Формата на провеждане на обучението е съботно-неделна. Курсът ще се проведе на 8 и 9 април 2023г.  Час на провеждане: от 09.30 до 15.30 часа (2 дни по 6 учебни ...
Допълнителен магистърски прием януари 2022 г. 26.1.2022 г. ... център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково. Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс ...
Курс: Организационно поведение 8.2.2023 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. Дати: Курсът се провежда през месец февруари. Формата на провеждане на обучението е съботно-неделна. Конкретните дати ще бъдат обявени до 15 ноември 2022г ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 13.1.2022 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 21.03.2022 г. (понеделник) от 10.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е ...
Защита на дипломни работи през месец март 2022 г. 23.3.2022 г. ... за защитата на дипломните работи за дистанционно обучение: You're invited to ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, СПЕЦИАЛНОСТ "МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА", ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Monday, 28 March 2022 11:30 - 13:00 https://teams.microsoft ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БИЗНЕС ФАКУЛТЕТА 12.11.2021 г. ... факултета ще проведе свое заседание дистанционно - чрез MS Teams ...
Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 26 март 2022 г. от 10.00 ч. 25.11.2021 г. ... в сайта на УНСС - Информационен портал за дистанционно обучение/ -  Магистри – ...
Защитата на магистърските тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе само на 23 март 2022 г. от 10.00 ч. 10.3.2022 г. ... в сайта на УНСС - Информационен портал за дистанционно обучение/ -  Магистри – ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - редовно и дистанционно обучение 1.10.2021 г. ... "Регионално развитие", редовно и дистанционно обучение, ще се проведе на 05.10.2021 г. от 10:00 часа, зала П045. Внимание!За допускане до държавен изпит е необходимо: 1) Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2) Всички оценки от следването Ви да са ...
Откриване на Новата академична година в РЦДО Хасково -28.09.2021 г. 28.9.2021 г. ... часа в зала Аула на Регионалния център за дистанционно обучение към УНСС в Хасково. Приветствие към студентите и преподавателите ще отправи Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Поради емидемиологичната обстановка присъствието ще е с покани. Церемонията по откриването ще се ...
Държавен изпит - октомври 2022 8.7.2022 г. ... и администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение София - ще се проведе ОНЛАЙН на 08.10.2022г. /събота/ от 10.00 часа. 3. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ и “Мениджмънт и администрация“ за ОКС-Бакалавър - ...
БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ 12.11.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ...
УЧИТЕЛ 9.5.2023 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] Документи за кандидатстване: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен ...
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 20.10.2022 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ...
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 26.1.2022 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.   За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ...
СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ 20.10.2022 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: - ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ...
ПСИХОЛОГИЯ 12.11.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: [email protected] Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК Банкова ...
ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА 12.11.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ и ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ...
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 16.11.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  ЗАЯВЛЕНИЕ и ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР ...
ПРАВО И ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ 20.10.2022 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.   За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване  Банкова сметка на ИСК в ...
ПРАВО 30.9.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. Дата на започване: 2 октомври 2021г. Продължителност: 2 семестъра Форма на обучение: съботно-неделна Цена: 1490 лева с ДДС  Желаещите да участват могат да ...
НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО МЕДИЦИНСКО ПРАВО 12.11.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване  Банкова сметка на ИСК в ...
МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 7.10.2021 г. ... на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: [email protected] ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване  Банкова сметка на ИСК в ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... . Новоприетите студенти - дистанционно обучение в регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 7.7.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 11.10.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 90 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен ...
Курс: Авторско право в архитектурата 28.2.2023 г. ... ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс. Час на провеждане: от 10.00 до 15.30 часа (по 6 учебни часа) Цена: 250 лева За допълнителна информация и записване: Славина Лазарова, тел: 0884 33 88 13; е-mail: ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 28.6.2021 г. ... Microsoft Teams. Студентите дистанционно обучение трябва да изтеглят и разпечатат заявлението за явяване на държавен изпит и след попълване и подписване да изпратят сканирано копие или снимка на email: [email protected]Заявлението може да изтеглите от ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 24.6.2021 г. ... , ОКС „бакалавър“ - дистанционно обучение, ще се проведе на 28.06.2021 г. (понеделник) от 12.00 ч. в MS TEAMS. Продължителността на изпита е 120 мин. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 24.6.2021 г. ... за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение София да се проведе ОНЛАЙН на 26.06.2021г. /събота/ от 10.00 часа.  3. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 22.4.2021 г. ... - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за противоепидемичните мерки. На 10 май 2021 г. между 11.30 ч. и 12.00 ч. дипломантите поединично могат ...
Информационна среща с 4 курс специалност "Публична администрация", редовно и дистанционно обучение 8.4.2021 г. ... администрация", редовно и дистанционно обучение. Ще получите покана за събитието на служебните си пощи. Ще ви ...
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 1.4.2021 г. ... заседания ще се проведат дистанционно, като участниците ще посочат желаната от тях форма в заявката си. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони Европейски и национални политики за иновативно ...
ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите държавни изпити 18.3.2021 г. ... - редовно и дистанционно обучение -  „Администрация и управление с преподаване на английски език“ в ОКС „бакалавър“ ще бъдат проведени онлайн в MS TEAMS. За повече информация, моля натиснете ТУК. ...
Консултационни часове на индидуалните магистрите от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 12.2.2021 г. ... "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на семестъра, който приключва на 15.05.2021 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" 20.3.2021 г. ... /размер 45/35мм/. Студентите дистанционно обучение трябва да попълянт и изпратят завление за явяване. Заявлението може да изтеглите от тук. Попълва се след внимателна проверка на данните от уеб студент.Заявленията изпращайте от Вашите университетски ...
ОБНОВЕНО! ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 22.3.2021 г. ... , дистанционно обучение Маркетинг със специализация "Рекламен мениджмънт“, дистанционно обучение 26.03.2021 г. НАЧАЛО:13:30 ч. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc33d856881e48ad9ccb3809ab21dfb8%40thread ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... , дистанционно обучение  Държавният изпит ще се проведе на 12 март 2021 г. Държавният изпит ще бъде проведен онлайн. линк за изпита за MsTeam:  https://teams.microsoft ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт“ 29.1.2021 г. ... 4056 Важно! Магистри, дистанционно обучение: Свържете се с [email protected] за да уточните необходимите документи за допускане до защита. Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА ...
Защити магистри - Публична администрация със специализация „Държавна администрация" 29.1.2021 г. ... , дистанционно обучение: Свържете се с [email protected] за да уточните необходимите документи за допускане до защита. Ако епидемичната обстановка налага промяна, ще бъде уведомени допълнително. СЛЕДЕТЕ САЙТА НА КАТЕДРАТА ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... - редовно и дистанционно обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. (понеделник) от 09.00 ч. в Тестовия център на УНСС. Конспектът за подготовка за държавен изпит може да видите тук. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е ...
МАСТЕР КЛАС КОНТРОЛИНГ – ИСТОРИЯ, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛИНГА. 27.1.2021 г. ... онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му в случай на забрана на присъствените занятия поради пандемичната обстановка. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща ...
СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР 19.4.2022 г. ... онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението. ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за ...
УЪРКШОП КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО СФУК? 6.4.2021 г. ... онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му в случай на забрана на присъствените занятия поради пандемичната обстановка. ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от ...
УСЛОВНА СЕСИЯ: 26.01.2021 г., 9:00 ч. 24.1.2021 г. ... . Маркетинг (редовно обучение; дистанционно обучение София; дистанционно обучение Хасково) 2. Продуктова политика (редовно обучение; дистанционно обучение София) 3. Ценова политика 4. Комуникационна политика 5. Потребителско поведение (редовно ...
СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2021/2022 13.1.2022 г. ... от ОКС „Бакалавър“, дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2021/2022 г. е от 31.01.2022 г. до 25.02.2022 г. от 9:00 до 16:00 часа. Записването на студентите от ОКС „Магистър", дистанционно обучение за летния семестър на ...
Среща и дискусия „Анализ на нуждите при интегриране на интелигентни (smart) решения в община Хасково “, Intelligent Cities Challenge 13.1.2021 г. ... център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково се включи в работата по проект „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на община Хасково, финансиран от Европейската комисия с цел да подпомага обучението и ...
Общо събрание на Бизнес факултет 17.11.2020 г. ... 25.11.2020 г.  от 12.00 часа дистанционно (онлайн) в платформата MS Teams ще се проведе заседание на Общото събрание на Бизнес факултет при следния ДНЕВЕН РЕД:   1. Утвърждаване на работни комисии. 2. Отчет на деканското ръководство на Бизнес факултета за ...
КУРС „ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“ 23.11.2020 г. ... излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му в случай на забрана на присъствените занятия поради пандемичната обстановка. Учебните комплекти и дигиталните продукти са включени в цената на обучението. Препоръчителното входящо ниво е А2+ ...
Отлага се официалното връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма" 20.4.2021 г. ... “магистър” - редовно и дистанционно обучение, предвидено за 10 май 2021 г. се отлага във връзка със Заповед на ректора за противоепидемичните мерки. На 10 май 2021 г. между 11.30 ч. и 12.00 ч. дипломантите поединично могат да получат дипломите си и да се ...
Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г. 16.11.2020 г. ... “магистър” - редовно и дистанционно обучение се отлага за 10.05.2021 г.             При необходимост, дипломантите могат да получат дипломите си от отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; ...
Специализиран курс по практически проблеми на принудителното изпълнение „Действия прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК.“ (прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК) 20.11.2020 г. ... излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса. Документи: На участниците ще бъде издаден сертификат за участие в курса. Лектори: Лектори ще бъдат Софроний Иванов и Асен Димитров. Двамата лектори имат практически опит в областта на съдебното ...
На 24.10.2020 г. стартира обучението за квалификация „Учител /Икономика/“ - дистанционна форма на обучение 24.9.2020 г. ... квалификация "Учител /Икономика/", дистанционно обучение. Курсът е предназначен за кандидати със завършена образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от ...
ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... студенти, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 23.09.2020 г. от 10ч. в зала 2112 ...
На вниманието на студентите от ОКС "Магистър" - Дистанционно обучение гр. София специалност "Счетоводство и контрол" 21.10.2020 г. ... студенти, Защитата на дипломните работи /магистърските тези/ за специалност "Счетоводство и контрол“, ще се проведе на 28 октомври 2020 г. Защитата ще се проведе онлайн от 10.00 ч. Моля да се включите поне 15 минути преди определения час. Моля, ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 15.9.2020 г. ... , "Икономика", "Икономика" (дистанционно обучение - София), "Икономомика с преподаване на английски език" ще се проведе на 12.10.2020 г. от 9.00 ч., а за студентите от специалност "Икономика" (дистанционно обучение - Хасково) - на 10.10.2020 г. от 11.00 ч ...
30.10.2020: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 28.10.2020 г. ... на обучение /редовно обучение - РО; дистанционно обучение - ДО/ (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем_ДО). Без изпратен файл с магистърската теза дипломантът не може да бъде допуснат до защита. от 13 до 20.10.2020 (включително) ...
Дата за Защита на магистърска теза, специалност "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" 23.9.2020 г. ... ЗА ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ   На страницата на катедра „Управление“ можете да намерите РЪКОВОДСТВО за разработване, рецензиране и защита на магистърска теза  за студентите от катедра “Управление“ ...
График за записване на студентите от ОКС „Бакалавър“ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. 28.7.2020 г. ... от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. №  Срокове за записване Курс  1.   31.08. - 11.09.2020 г.    трети курс   2 ...
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (актуализирана) 25.9.2020 г. ... ЗА ОКС-МАГИСТЪР - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ   На страницата на катедра „Управление“ можете да намерите РЪКОВОДСТВО за разработване, рецензиране и защита на магистърска теза  за студентите от катедра “Управление“ ...
Актуализирано! Държавен изпит (втора сесия) специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение (втора сесия), ще се проведе на 05.10.2020 г. (понеделник) от 9 ч в Тестови център. Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. на 05.10.2020 г. в 08:30 часа. Задължително условие за ...
Резултати от държавен изпит юли 2020 8.7.2020 г. ... на Държавен изпит за студентите от Дистанционно обучение - София и Дистанционно обучение - Хасково 10:30 - Край на Държавен изпит за студентите от Дистанционно обучение - София и Дистанционно обучение - Хасково 11:00 - Публикуване на точките от изпита, започнал в ...
ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовно и дистанционно обучение 7.7.2020 г. ... СТУДЕНТИ: Уважаеми студенти, Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ специалност Регионално развитие – редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе онлайн, в автоматично генерирано Microsoft Teams събитие. В Web Студент всеки студент ще ...
Защита на дипломни работи – м.Юли 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 2.7.2020 г. ... специалност „Публични финанси“ – дистанционно обучение на 06.07.2020г. от 9,00 часа  в  1-ва комисия                           Ø Изисквания към ...
Консултация и процедура за провеждане на онлайн държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ Бизнес администрация 8.7.2020 г. ... , подлежащи на държавен изпит (редовно обучение, дистанционно обучение, ДО Хасково) ще получат линк в системата webstudent за изпитната стая и се явяват в както следва: -       Дистанционно обучение – София и Дистанционно обучение – Хасково: 08.07.2020 (сряда) ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... мерки Държавните изпити ще се проведат дистанционно. Студентите и от двете специалности правят онлайн тест в платформата TEAMS с продължителност 1 час. Тестът ще се проведе на 9 юли от 9:00 до 10:00 ч. До устен изпит с комисия ще бъдат допуснати студентите, изкарали оценка минимум Среден 3 на ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 13.6.2020 г. ... "Макроикономика", "Икономика", "Икономика" (дистанционно обучение - София), "Икономика" (дистанционно обучение - Хасково)  ще се проведе на 09.07.2020 г. от 9.00 ч., а за студентите от специалност "Икономомика с преподаване на английски език" - на 07.07.2020 г. от 12.00 ч. ...
29.10.2020: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 28.10.2020 г. ... на обучение_дорма на обучение /редовно обучение - РО; дистанционно обучение - ДО/ (пример: 1821539_Силвена Георгиева_Рекламен мениджмънт_2 сем_РО). Без изпратен файл с магистрската теза сипломантът не можев да бъде допуснат до защита. до 16.10.2020 (включително) – подписване на лични данни в Отдел ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ - ОКС-БАКАЛАВЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2020Г. /СРЯДА/, ОТ 9.00 ЧАСА Във връзка с онлайн ДИ през месец юли 2020г., ще ви бъдат необходими актуалните университетски e-mail, с които е задължително да ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 26.6.2020 г. ... СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ ЗА ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 11.07.2020Г. /СЪБОТА/, ОТ 9.00 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "Бакалавър" специалност Регионално развитие - редовно и дистанционно обучение 6.7.2020 г. ... , онлайн чрез платформата Microsoft Teams Студентите дистанционно обучение, които ще се явяват на Държавен изпит през м. юли 2020, трябва да попълянт и изпратят завление за явяване.Заявлението може да изтеглите от тук. Попълва се след внимателна проверка на данните от уеб студент. Заявленията изпращайте ...
Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София 18.3.2022 г. ... специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София. Изпитът ще бъде присъствен. НОВО: допълнителна  информация може да намерите на сайта на дистанционно обучение ОКС "Бакалавър" - телефон: 02/81-95-343 ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ  СЕ ЯВЯВАТ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ТРЯБВА ...
Защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО - гр. София. Защитата ще се проведе на 8 и 9 юли. Внимание! На 8 юли защитата ще се проведе от 8.30 ч. На 9 юли от 10.00 ч. 3.7.2020 г. ... по-долу. Търсете допълнителна информация на сайта на дистанционно обучение - ОКС "Магистър". Телефон -02/81-95 -343 Правила за провеждане на онлайн защитата  1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща: - Председателят посочва кой студент започва защита; . Студентът с ...
Държавен изпит, специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 30.6.2020 г. ... , ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение Катедреният съвет потвърди конспекта за подготовка за държавен изпит. Вижте го на: http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_7095b_Конспект%20Държавен%20изпит%20ПА_2019.pdf Държавният изпит ще се проведе на 06.07.2020 г ...
Онлайн защита на дипломни работи /магистърски тези/ за спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение 28.4.2020 г. ... час преди часа обявен за защита. Линк за 20 май, Дистанционно обучение https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcwOGY1MDEtOTVlNi00NzJkLTg4ZjMtNDc4N2NiMmZhMDI4%40thread ...
Нова магистърска програма с дистанционно обучение на англисйки език 4.6.2020 г. ... колеги, от началото на следващата академична година, ще Ви предложим нова магистърска програма на английски език - Управление индустрията на гостоприемството /Management of hospitality ...
ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 7.4.2020 г. ... СПЕЦ.“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ ЗА ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН НА 25.04.2020г., ОТ 11.00 ЧАСА    Рецензии ще получите на e-mail   Изискването към студентите е те задължително да използват камера, да се представят в началото, включително и с ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 12.2.2020 г. ... преподаване на английски език", "Икономика" (дистанционно обучение - София) ще се проведе на 09.03.2020 г. от 8.30 ч., а за студентите от специалност "Икономика" (дистанционно обучение - Хасково) - на 07.03.2020 г. от 11.00 ч ...
ЗАЩИТИТЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ М.МАРТ - ХАСКОВО 20.3.2020 г. ... МЕНИДЖМЪНТ“ ЗА ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 21.03.2020Г., ОТ 9.00 ЧАСА В ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М.МАРТ - ХАСКОВО 20.3.2020 г. ... – ОКС-БАКАЛАВЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2020Г., ОТ 10.00 ЧАСА В ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (м. МАРТ) 7.4.2020 г. ... - ОКС-БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ и ХАСКОВО НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДЕ УТОЧНЕНА ДАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩ ИЗПИТ СПОРЕД ОБСТАНОВКАТА В ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ/ - 13 март 2020 г. 8.1.2020 г. ... - подаване на документи в Центъра за дистанционно обучение (г-жа Каравасилева):            - две снимки;            - титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител. 4 март 2020 г. от 10:00 ч. ...
Държавен изпит за дистанционно обучение /бакалaври/ - 6 март 2020 г. 8.1.2020 г. ... ИЗПИТ     за специалност “МАРКЕТИНГ” /Дистанционна  форма на  обучение/       6 март 2020 година 9.00 ЧАСА         Залата ще бъде обявена ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 8.11.2019 г. ... език“ „Маркетинг“ – дистанционно обучение „Прогнозиране и планиране“ Забележка: Дипломиращите се бакалаври е необходимо в срок до 10:00 ч. на 5 декември 2019 г. да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение 21.10.2019 г. ... ОКС “магистър”,  редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 2 декември в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалавър“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистър“ и ...
Връчване на дипломи на специалност "Счетоводство и Контрол"дистанционно обучение 18.10.2019 г. ... "Счетоводство и контрол" - ОКС бакалавър -дистанционно обучение випуск 2019 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение 17.10.2019 г. ... контрол“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение, випуск 2019 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Публична администрация“ 16.10.2019 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение - ОКС „бакалавър“, „Администрация и управление с преподаване на английски език“, редовно обучение - ОКС „бакалавър“, „Публична администрация“, редовно обучение, ...
Тържественото връчване на дипломи 13.10.2019 г. ... (ОКС „Бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение) "Administration and Management (Public Administration)" (ОКС „Бакалавър“) „Публична администрация“ (ОКС „Магистър“) „Електронно управление“ (ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Регионално развитие" 11.10.2019 г. ... (ОКС „бакалавър" - редовно и дистанционно обучение) "Регионален бизнес и мениджмънт" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) Дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра „Регионално развитие" 9.10.2019 г. ... (ОКС „бакалавър" - редовно и дистанционно обучение) "Регионален бизнес и мениджмънт" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) Дипломантите задължително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги ...
Връчване на дипломите на бакалаври, магистри и доктори от катедра „Управление" 7.10.2019 г. ... (ОКС „бакалавър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация" (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация", специализация „Висш мениджмънт“ (ОКС „магистър" - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес ...
Тържественото връчване на дипломи 8.10.2019 г. ... администрация" (бакалавър - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация" (магистър - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация", специализация „Висш мениджмънт“ (магистър - редовно и дистанционно обучение) "Бизнес администрация", специализация ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 1.10.2019 г. ... .       ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ И СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ“ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ 25.10.2019г. /петък/, зала 5007, от 12.00 часа   Краен срок за ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 11.10.2019 г., т.е. 13:30 часа. Какво? Кога? Къде? Държавен изпит 14:00 ч. Тестови център на ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... - доц. д.н. Пенчо Пенчев Поток  913 - дистанционно  - зала 2005 - проф. д-р Маргарита Атанасова Поднаправление “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет, Институт по творчески индустрии и бизнес , Институт по предприемачество: Поток 143  - зала 2030  - ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ /ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ 11.9.2019 г. ... - подаване на документи в Центъра за дистанционно обучение (г-жа Каравасилева):            - две снимки;            - титулна страница на магистърската теза с подпис на научния ръководител. 29 октомври 2019 г. от ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, м.ОКТОМВРИ 2019г. 9.7.2019 г. ... редовно обучение - София и ОКС-БАКАЛАВЪР - дистанционно обучение - София и Хасково ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 02.10.2019г. от 10.00 часа в ТЕСТОВИЯ ЦЕНТЪР на ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ 19.6.2019 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 12.07.2019 г., т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Държавен изпит 09:00 ч. Тестови център на ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 25.9.2019 г. ... заявление отново. Магистри, които са дистанционно обучение: Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО ...
Необходими документи за защита на магистърска теза 6.6.2019 г. ... магистри-дипломанти дистанционно обучение в срок до 26.06.2019 г. трябва задължително да се явят в канцеларията на магистърска степен (първи етаж отдел „Магистри“) със следните документи: Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на научен ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 17.6.2019 г. ... заявление отново. Магистри, които са дистанционно обучение: Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО ...
Защита на магистърски тези 9.5.2019 г. ... на магистърски тези на студенти (дистанционно обучение) по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ ще се проведе на 9 юли 2019 година от 09:30 часа. Залите ще бъдат обявени допълнително ...
Получаване на рецензии на магистърски тези 9.5.2019 г. ... на магистърски тези на студенти /дистанционно обучение/ по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ ще се получават САМО на 4 юли 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014 ...
Предаване на магистърски тези 9.5.2019 г. ... тези на студенти /дистанционно обучение/ по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ ще се приемат САМО на 26 юни 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в кабинет 3014 ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ (дистанционно обучение) 8.5.2019 г. ... за специалност „Маркетинг“ (дистанционно обучение) ще се проведе на 8 юли 2019 година от 9:00 до 13:00  часа ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 19.4.2019 г. ... ИЗПИТ през м.юли 2019г. на ОКС-БАКАЛАВЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще се проведе на 04.07.2019г., от 13.00 часа в Тестовия център на УНСС.   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ през м.юли 2019г. на ОКС-БАКАЛАВЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ще се проведе на 06.07.2019г., като състава на ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 16.5.2019 г. ... ТЕЗИ през м.юли 2019г. за ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще бъде на 04.07.2019г., за специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш мениджмънт“ в зала 1085 от 10:00 часа ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ - дистанционно обучение 6.3.2019 г. ... за специалност „Маркетинг“ (дистанционно обучение) ще се проведе на 25 март 2019 година от 9:00 до 13:00  часа ...
Защита на магистърски тези 8.2.2019 г. ... на магистърски тези на студенти (редовно и дистанционно обучение) по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт ще се проведе на 22 март 2019 година от 09:00 часа. Залите ще бъдат ...
Получаване на рецензии на магистърски тези 8.2.2019 г. ... на магистърски тези на студенти /редовно и дистанционно обучение/ по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ ще се получават САМО на 19 март 2019 година от 10:00 до 15:00 ...
Предаване на магистърски тези 8.2.2019 г. ... тези на студенти /редовно и дистанционно обучение/ по специалностите: Маркетинг, Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“, Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ ще се приемат САМО на 12 март 2019 година от 10:00 до 15:00 часа в ...
Записване на летен семестър 28.1.2019 г. ... УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр.Хасково; Задължено лице (вносител): Трите имена на студента, ЕГН, специалност, Факултетен номер; Основание за плащане: "Такса за обучение" - за съответния семестър ...
ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 23.1.2019 г. ... за ОКС-МАГИСТЪР редовно и дистанционно обучение - София и Хасково   ЗАЩИТАТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/   Краен срок за предаване на готовите дипломни работи в катедра „Управление“ /подписани от научния ръководител/ - 11.03 ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 6.2.2019 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 11.03.2019 г., т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Библиотека ...
На Вниманието на преподавателите, преподаващи в дистанционна форма на обучение! На 13 декември 2018 г. от 15.00 ч. в зала 2056 ще се проведе обучение. 5.12.2018 г. ... и използването на учебната платформа за дистанционно обучение http://m-learning.unwe.bg. Обучението ще се проведе на 13 декември /четвъртък/ 2018 г. от 15.00 ч. в зала 2056. До 11 декември да се потвърди участие , както и да се направи потребителски акаунт, в случай, че нямате такъв ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 20.11.2018 г. ... бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение. Забележка: Дипломантите да се явят в отдел „Магистри", гише 5 и в Центъра за дистанционно обучение, за подпис в дипломната книга на 22 ноември от 14:30 до 15:30 ч ...
Тържествено дипломиране на студенти от катедра „Публична администрация“ 5.12.2018 г. ... администрация“ (редовно и дистанционно обучение) и „Администрация и управление“ с преподаване на английски език, както и на студентите от ОКС „магистър“ по „Публична администрация“, „Електронно управление“, „Държавна ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) 14.11.2018 г. ... 6 декември от 16:30 ч. ще се състои тържествената церемония по дипломиране на успешно завършилите през летния семестър на учебната 2017/2018 г. Важна информация: Всички абсолвенти трябва да се явят в отдел „Студенти“ 2 часа преди началото на церемонията, т.е. в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 7.11.2018 г. ... език „Маркетинг“ – дистанционно обучение „Прогнозиране и планиране“ До 10:00 ч. на 28 ноември, дипломиращите се бакалаври трябва задължително да се явят в отдел „Студенти“ (гише №16-17) за полагане на подписи в дипломните книги. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 20.11.2018 г. ... език „Маркетинг“ – дистанционно обучение „Прогнозиране и планиране“ До 10:00 ч. на 28 ноември, дипломиращите се бакалаври трябва задължително да се явят в отдел „Студенти“ (гише №16-17) за полагане на подписи в дипломните книги. Приемното ...
Официално връчване на дипломите на магистри от специалност "Регионален бизнес и мениджмънт" 15.11.2018 г. ... дипломите от випуск 2018 г. редовно и дистанционно обучение на специалност "Регионален бизнес и мениджмънт". Забележка: Дипломантите да се явят в отдел "Магистри" гише 5 и в центъра за дистанционно обучение, за подпис в дипломната книга на 22 ноември от 14:30ч.- 15:30ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение 29.11.2018 г. ... „Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърска степен на 29 ноември от 09.00 до 15.00 ч. преди официалното връчване за подписи в дипломната книга и печат от библиотеката. До 15 декември 2018 г. да бъдат ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2018 г. ... администрация“ (бакалавър - дистанционно обучение) „Бизнес администрация“ (магистър) „Бизнес администрация", специализация „Висш мениджмънт“ (магистър) „Бизнес администрация", специализация „Бизнес комуникации“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... , ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч. в отдел „Студенти - бакалаври“, гише № 11, отдел „Студенти – магистри“ в ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... , ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... П034 - доц. д.н. Пенчо Пенчев Поток  911-дистанционно - зала 2005 - доц. д-р Лилия Йотова   Поднаправление “Икономика и бизнес“: Бизнес факултет: Поток 193 - зала 2030 - проф. д.ик.н. Пламен Мишев Поток 194 - зала 2015 - доц. д-р Димитър Благоев Поток 195 - зала  ...
Държавен изпит 20.9.2018 г. ... (редовно обучение) Маркетинг (дистанционно обучение) Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език Прогнозиране и планиране ще се проведе на 12 октомври 2018 година от 9:00 до 13:00  часа ...
Държавен изпит и защита на магистърски тези 3.10.2018 г. ... администрация“ ОКС- Бакалавър - София - дистанционно обучение - 10.10.2018г. от 10.00 часа, в зала 4056   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - за специалност “Бизнес администрация“ ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение - Хасково - 06.10.2018г. от 11.30 часа, в зала 301 в ...
Предстоящи защити на магистърски тези към катедра "Публична администрация" (Втора сесия) 2.10.2018 г. ... и заявление в катедрата. Магистри, които са дистанционно обучение: Предварителното подаване на документи се организира по електронен път от ЦДО. Онези студенти, които са подали заявление по образец в катедрата, но не са се явили на защита на първата сесия, не трябва да подават заявление ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 2.10.2018 г. ... „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 15.10.2018 г., т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – дистанционно обучение 14.6.2018 г. ... изпит за специалност „Маркетинг“ (дистанционно обучение) ще се проведе на 09 юли 2018 година от 9:00 до 13:00 часа ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 18.5.2018 г. ... „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 11.07.2018 г., т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови ...
Провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи 13.3.2018 г. ... ОКС “бакалавър” - дистанционно обучение гр. Хасково ще се проведе  на 17.03.2018г. От 09.00 часа   Държавен изпит за спец. “бизнес администрация” ОКС “бакалавър” - дистанционно обучение - гр.София и гр.Хасково 20.03.2018г., от ...
КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ /ИКОНОМИКА/“ - дистанционна форма на обучение 22.3.2021 г. ... за  квалификация "Учител /Икономика/", дистанционно обучение. Курсът е предназначен за кандидати със завършена образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЕСИИ за КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 13.2.2018 г. ... по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение за възможността да се явите на предварителни сесии под формата на кандидатмагистърски изпит (електронен и/или на хартиен носител) за учебната 2018/2019 година, както следва: 1. Подаване на регистрационни карти за първа ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 9.3.2018 г. ... „Публична администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час на 12.03.2018 г., т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Библиотека на ...
Информационна среща за IV курс, спец. "Публична администрация" (дистанционно обучение) 12.1.2018 г. ... среща за IV курс, спец. "Публична администрация" (дистанционно обучение). На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с предстоящите преддипломен стаж, държавен изпит и предлагани магистратури ...
Курс по "Основи на предприемачеството" за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри 11.9.2019 г. ... ден от лекциите е присъствен, а на втория - дистанционно се поставят самостоятелни задачи. След завършване на курса, участиниците получават удостоверение на ИСК при УНСС и им се присъжда един квалификационен кредит. Таксата да обучение на един курсист е 60 лв. За записване и допълнителна ...
Държавен ипит за спец. "Счетоводство и контрол" - ОКС "Бакалавър" - ДО - София 9.2.2018 г. ... държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" - дистанционно обучение гр. София ...
Защита на магистърски тези за специалност "Счетоводство и контрол"- ДО-София 9.2.2018 г. ... "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционно обучение гр. София както следва: На 15 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала 1039-А На 16 март 2018 г. от 9.00 ч. в зала ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Публична администрация" 30.11.2017 г. ... "Публична администрация" - редовно и дистанционно обучение, които са положили успешно държавен изпит през юли 2017 г., ще се състои на 5 декември от 15.00 часа в аула "Максима". Важна информация: В 14.00 ч. на 05.12.2017 г. всички дипломанти от редовна форма на обучение трябва да ...
Връчване на дипломите на магистрите от "Публична администрация" 21.11.2017 г. ... "Държавна администрация" ОКС "магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези през юли 2017 г., ще се състои на 28 ноември от 10:30 часа в зала "Тържествена". Важна информация: В 08.30 ч. на 28.11.2017 г. всички дипломанти от редовна форма на обучение ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2017 г. ... „Регионален мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 27 ноември от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.   Забележка: Дипломиращите се студенти е необходимо в срок до 14:00 ч. на 27 ноември 2017 г. да се явят в отдел „Студенти“ за ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Бакалавър" (редовно и дистанционно обучение) 14.11.2018 г. ... администрация", ОКС "Бакалавър" – редовно и дистанционно обучение, които са положили успешно държавен изпит през месец юли 2018 г. - ще се състои на 06.12.2017 г. от 16:30 часа в Аула Максима. Важна информация:  Всички абсолвенти трябва да се явят в отдел ...
Церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление" 6.11.2017 г. ... администрация“ (бакалавър– дистанционно обучение)* „Бизнес администрация“ (магистър)* „Бизнес администрация, специализация Висш мениджмънт“ (магистър)* „Бизнес администрация, специализация Бизнес комуникации“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... ОКС “магистър”, редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 4.12.2017 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – ...
Дипломиране на бакалаврите от специалностите "Финансов контрол" и "Счетоводство и контрол" и магистрите от "Финансов контрол и финансово право" и "Одитинг" 10.11.2017 г. ... Счетоводство и контрол“, дистанционно обучение. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на бакалавърската и магистърската степен на 22.ХІ.2017 г. от 09,00 до 15,00 ч. за подписи в дипломната книга и печат от библиотеката ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 26.10.2017 г. ... „Маркетинг“ – дистанционно обучение* „Прогнозиране и планиране“Забележка:Дипломиращите се бакалаври е необходимо в срок до 12:00 ч. на 16 ноември  да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 26.10.2017 г. ... – дистанционно обучение „Прогнозиране и планиране“ Забележка: Дипломиращите се бакалаври е необходимо в срок до 12:00 ч. на 16 ноември 2017 г. да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... . д.н. Пенчо Пенчев Поток  909-дистанционно          -      зала 2006     - доц. д-р Галина Димитрова   Поднаправление “Икономика и бизнес“: Бизнес ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 25.9.2017 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови център на ...
ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017 11.7.2017 г. ... 2023. 3) Специалност "Маркетинг", Дистанционно обучение - от 8:30 часа в зала 2005. 4) Специалност "Маркетинг", Редовно обучение - от 8:30 часа в зала 2006 (от ф. н. 113169 до ф.н. 13116261)  и зала 2007 (от ф.н. 13116264 до ф.н. 13116605) ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - дистанционно обучение 20.6.2017 г. ... администрация", ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези - ще се състои на 10.07.2017 г. от 15:00 часа в Зала "Тържествена" ...
Информационна среща за IV курс, спец. „Публична администрация“ (дистанционно обучение) 15.5.2017 г. ... . „Публична администрация“ (дистанционно обучение). На срещата ще бъде предоставена изчерпателна информация за предстоящия държавен изпит. Студентите ще бъдат запознати и с възможностите за кандидатстване в новоразкритата магистърска програма към катедра ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Първа сесия), специалност „Публична администрация“ 15.5.2017 г. ... администрация“, редовно и дистанционно обучение: Явяването на държавен изпит е минимум 30 мин. преди обявения час, т.е. 08:30 часа. Какво? Кога? Къде? Част 1: Тест 09:00 – 11:30 ч. Тестови център на ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – дистанционно обучение 3.5.2017 г. ... специалност „Маркетинг“ (дистанционно обучение) ще се проведе на 12 юли 2017 година от 9:00 до 14:00 часа. В приложение предлагаме конспект за полагане на държавен изпит ...
Информационна среща за III и IV курс 30.4.2017 г. ... администрация“ (редовно и дистанционно обучение) и със спец. „Администрация и управление с преподаване на английски език“. На срещата ще бъде предоставена изчерпателна информация за предстоящите защита на преддипломен стаж и държавен изпит. Студентите ...
Предварителен магистърски изпит 28.4.2017 г. ... от 14:00 ч. в Регионален център за дистанционно обучение към УНСС в гр. Хасково ще бъде проведен предварителен електронен кандидат-магистърски изпит. Документи се подават до 05.05.2017 г. в РЦДО-Хасково.  За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557 или на priem ...
Курс по "Основи на предприемачеството" за придобиване на един квалификационен кредит за педагогически кадри 4.12.2017 г. ... лекциите е присъствен, а на втория - дистанционно се поставят самостоятелни задачи. Курсът предоставя възможност за придобиването на един квалификационен кредит и при завършването му участниците получават удостоверение. Цената за обучение на един курсист е 60 лв. Всички, ...
Защита на дипломни работи ОКС Магистър 27.2.2017 г. ... . “Бизнес администрация” дистанционно обучение  Комисията ще проведе защитата на 15.03.2017 г. от 09,00 ч.        За ОКС “Магистър спец. “Бизнес администрация” и Бизнес администрация (Висш Мениджмънт) редовно ...
Държавен изпит-ОКС бакалавър 27.2.2017 г. ... център, за студентите от редовно и дистанционно обучение на специалността ...
Записване на семестър 17.2.2017 г. ... УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр.Хасково; Задължено лице (вносител): Трите имена на студента, ЕГН, специалност, Факултетен номер; Основание за плащане: "Такса за обучение" - за съответния семестър ...
Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение 4.1.2017 г. ...  изпит за завършилите - ОКС "Бакалавър" със следните специалности: - специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ; - специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение; ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8 ...
Информационна среща за студентите от IV курс на катедра "Публична администрация" 7.12.2016 г. ... среща за студентите от редовно и дистанционно обучение на специалност "Публична администрация" и за студентите от английската програма на специалност "Администрация и управление". На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с предстоящите преддипломен стаж и държавен ...
Информационна среща за студентите от IV курс 7.12.2016 г. ... среща за студентите от редовно и дистанционно обучение на специалност "Публична администрация" и за студентите от английската програма на специалност "Администрация и управление". На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с предстоящите преддипломен стаж и държавен ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... език; - специалност "Икономика" - дистанционно обучение. Забележка: Молим дипломантите да се явят пред аула "Максима" поне 30 минути преди начало на церемонията ...
Информационна среща за студентите от IV курс 6.12.2016 г. ... среща за студентите от редовно и дистанционно обучение на специалност "Публична администрация" и за студентите от английската програма на специалност "Администрация и управление". На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с предстоящите преддипломен стаж и държавен ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 15.11.2016 г. ... мениджмънт и бизнес“, дистанционно обучение, ще се проведе на 21 декември от 15.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Официално връчване на дипломи за специалност "Публична администрация", ОКС "Магистър" - редовно и дистанционно обучение 7.11.2017 г. ... администрация" ОКС "Магистър" - дистанционно обучение, които са защитили успешно магистърски тези през месец юли 2017 г. - ще се състои на 28.11.2017 г. от 10:30 часа в Зала "Тържествена". Важна информация: В 08.30 ч. на 28.11.2017 г. всички дипломанти от редовна форма ...
Връчване на дипломите на студентите от специалност "Маркетинг" - редовно и дистанционно обучение, "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" 24.10.2016 г. ... от специалности "Маркетинг" (редовно и дистанционно обучение), "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език и "Прогнозиране и планиране" - ОКС "бакалавър" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Маркетинг“ - редовно и дистанционно обучение, „Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език, „Прогнозиране и планиране“ 24.10.2016 г. ... „Маркетинг“ (редовно и дистанционно обучение), „Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език и „Прогнозиране и планиране” - ОКС „Бакалавър” ...
Защита на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 30.9.2016 г. ... страница от научния ръководител. * За дистанционно обучение: Магистърските тези се предават в един хартиени екземпляр и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител ...
Новата учебна година ще бъде открита на 25 септември 15.9.2016 г. ... г. от 12:00 ч. в Регионален център за дистанционно обучение при УНСС  - Хасково тържествено ще бъде открита академичната учебна година ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... и контрол" 40 Дистанционно обучение: Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София 10 Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - София 7 5 Поднаправление "Финанси, ...
Държавен изпит за специалност „Маркетинг“ – дистанционно обучение 9.5.2016 г. ... специалност „Маркетинг“ (дистанционно обучение) ще се проведе на 14 юли 2016 година от 9:00 до 13:00 часа в зала 2013. В приложение предлагаме конспект за полагане на държавен изпит ...
Защита на магистърски тези към катедра "Публична администрация" 23.6.2016 г. ... .* За редовно обучение: * За дистанционно обучение: Магистърските тези се предават в един хартиени екземпляр и на електронен носител, подписани на заглавната страница от научния ръководител ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 5.1.2016 г. ... документи в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково.  Прием на документи за магистър след ОКС "Бакалавър" или ОКС"Магистър"           - от 07.12.2015 г. до 20.01.2016 г.  Кандидат-магистърски тест - ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие" 23.10.2015 г. ... студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовно и дистанционно обучение, специалност "Регионално развитие" ще се проведе на 4 ноември от 17.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Информационна среща със студентите от IV курс, специалност "Публична администрация" 8.10.2015 г. ... “Публична администрация“ (редовно и дистанционно обучение). Ще бъдат обсъдени следните въпроси: 1)      Възможности за провеждане на преддипломен стаж. Среща с представител на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерски съвет ...
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 8.9.2015 г. ... на учебната година в "Регионален център за дистанционно обучение" при УНСС в гр.Хасково ще се проведе на 26 септември (събота) от 11:00ч. в аула 204 на РЦДО ...
Ден на отворените врати 2015 в РЦДО - Хасково 22.4.2015 г. ... център за дистанционно обучение при УНСС гр.Хасково организира "Ден на отворените врати"  Каним ученици, родители, учители и граждани, които се интересуват от кандидат-студентската кампания за учебната 2015/2016г. на РЦДО - Хасково, да посетят и разгледат Центъра, да се запознаят с ...
Прием 2015 в РЦДО - Хасково 17.6.2015 г. ... за дистанционно обучение в РЦДО - Хасково, завършили през 2008г. и следващи години, могат да подадат документи и да се класират предварително със среден успех от дипломата за средно образование, не по-нисък от "добър". Те подават необходимите документи в посочения срок и заплащат ...
Майски катедрен съвет 17.2.2015 г. ... и четвърта сесия, юли 2015г. Обсъждане на възможност за дистанционно обучение в специалност „Социология“ ...
Публична беседа по повод 142 години от обесването на Васил Левски 16.2.2015 г. ... ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРИ УНСС – ХАСКОВО организира ПУБЛИЧНА БЕСЕДА по повод: 142 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ на тема: „ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ДЕЙНОСТТА МУ В ГР.ХАСКОВО” с участието на                          Доц.д-р ...
Кандидат-магистърски изпит 14.1.2015 г. ... 25 януари (неделя) 2015г. в Регионалния център за дистанционно обучение в гр.Хасково ще се проведе кандидат-магистърски изпит. Кандидатите се записват в Учебен отдел на РЦДО до 23 януари (петък) 2015г.    * За повече информация: http://www.unwe.bg/cde-haskovo - меню "Обучение"- ...
Юбилейна среща на завършилите специалност „Здравен мениджмънт“, магистърска степен 27.10.2014 г. ... за дистанционно обучение на УНСС и катедра „Публична администрация“, съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС организират тържествено честване по случай десет-годишнината на първия випуск специалност „Здравен мениджмънт“, магистърска степен. Юбилейната среща ще се състои на 30 октомври ...
Честване по случай 10-годишнината на първия випуск магистри от специалност "Здравен мениджмънт" 20.10.2014 г. ... за дистанционно обучение и катедра „Публична администрация“, съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС, организират тържествено честване по случай десетгодишнината на първия  випуск специалност „Здравен мениджмънт“, магистърска степен Юбилейната среща ще се състои на ...
РЦДО Хасково обявява свободни работни места за студенти 13.10.2014 г. ...          РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр.ХАСКОВО гр.Хасково, бул.”България” 168, 038/62-33-54; 038/66-45-57 http://www.unwe.bg ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В РЦДО ХАСКОВO „Регионален център за дистанционно обучение”-Хасково обявява 4 свободни работни места за ...
Връчване на дипломите на шестия випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.9.2014 г. ... по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова и доц Димитър Ненков, ръководител на програмата от българска страна ...
Декемврийски катедрен съвет 19.9.2014 г. ... ФОКУСИ Обсъждане на възможност за въвеждане на дистанционно обучение за специалност „Социология“ Обсъждане на магистърски програми на катедрата за учебната 2015-2016г. Обсъждане присъствието на катедра „Икономическа социология” в интернет пространството (сайта на катедрата, актуализиране и подържане ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината" 8.5.2014 г. ... обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение -       Димитър Дилчев – кмет на район “Студентски” -       Лилия Еленкова – мениджър образователни образователни проекти в ISIC Bulgaria и председател на Националния младежки ...
ЦЕИ модули за обучение. Школа за перфекциониране: „Римски основи на европейското частно право“ 25.4.2014 г. ... право“ 28 април до 4 май,  Регионален център за дистанционно обучение - Хасково Предвиждат се лекции на експерти и изложения на доклади на обучаващи се от държавите България, Италия, Украйна, Русия, Полша, Чехия, Македония, Румъния и Сърбия. Също така се предвижда и подготовката на статии в областта на ...
Резултатите от проекта за дистанционно обучение в УНСС ще бъдат представени на пресконференция 28.1.2014 г. ... BG051РО001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2007-2013/, съфинансирана ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... -  проф. д-р Димитър Радев     Дистанционно обучение – гр. София   Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток 901           -      зала ...
Отворени врати 4.4.2013 г. ... 18.04.2013г. в Регионалния център за дистанционно обучение гр.Хасково ще се проведе Ден на отворените врати ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... и заместник-ректорът по обучението в ОКС „магистър” и дистанционно обучение проф. д-р Веселка Павлова. Магистрите с дипломи... ... от УНСС и Нотингам Трент Подготвяме договор за още по-голям обмен между двата университета и от следващата година започва нова съвместна магистърска програма - ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене