Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор”

четвъртък, 31 март 2016 11:45

Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор”, организирана от Финансово-счетоводния факултет съвместно с Дирекция „Вътрешен контрол” към Министерство на финансите, се проведе в малката конферентна зала. Във форума взеха участие доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д.ик.н. Михаил Динев, Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол“ при Министерството на финансите, Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Р България, Емил Евлогиев, зам.-председател на УС на ИДЕС, Георги Карабинов, председател на УС на ИВОБ, Ваня Донева, председател на КПНРО, , специалисти, студенти.

По време на кръглата маса

Ръководството на Финансово-счетоводния факултет си постави нелеката задача да бъде в крак с времето и да отговаря на неговите предизвикателства, посочи проф. Снежана Башева и уточни, че през последните пет години факултетът е провел повече от десет кръгли маси. Всичките те са завършвали с формулиране на аргументирани становища и препоръки, които са представени на заинтересованите институции и са  били облечени в законови норми.

Проф. Башева, проф. Динев, г-жа Симеонова, д-р Динева (отляво надясно)

Приветствие от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев към участниците във форума отправи доц. д-р Стела Ралева. Тя отбеляза, че Финансово-счетоводният факултет е най-големият в УНСС и „осъществява обучението по най-желаните от студентите специалности – счетоводство, финансов контрол, одитинг и финанси. Възпитаниците на този факултет заемат своето достойно място сред икономическия елит на нацията - в държавните институции, неправителствения сектор, бизнеса, а някои от тях представят страната ни в международните финансови институции“, посочи зам.-ректорът. По думите й заслугата факултетът да бъде най-активният в университета в организирането на научни форуми и най-успешният при осъществяването на взаимодействие с бизнеса е на академичния му състав и на  неговия декан проф. Башева.

„Повод да коментираме темата са допълненията по Закона за вътрешния одит, предложените промени", уточни модераторът на кръглата маса проф. Михаил Динев.

Участници във форума

На форума бяха представени два пленарни доклада. Темата „Основни постановки на Закона за изменение и допълнение на ЗВОПС” коментира Свилена Симеонова, началник на Дирекция „Вътрешен контрол” в Министерството на финансите, преподавател в УНСС. Тя маркира най-важните моменти в изменението на нормативния акт, който бе приет на първо четене в парламента. В презентацията си Симеонова акцентира върху причините за изменение на закона,  промените в обхвата на вътрешния одит, формирането на одитни комитети и техния състав, функциите, целите и планирането на одитната дейност.

Ас. д-р Валерия Динева от катедра „Финансов контрол” представи  втория пленарен доклад на тема „Независимостта на вътрешния одит – проблеми и възможности”.

 

Галерия снимки от Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор” ...