Резултати от търсене за Състезание

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

60 results found
НOM 2019 25.4.2019 г. ... и практическо студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като създава условия за ...
Международно състезание Global Enterprise Challenge 20.3.2019 г. ... и трето място в международното състезание Global Enterprise Challenge на английски и френски език, завършващи средно образование през учебната 2018/2019 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Икономика", ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 18.2.2019 г. ... финалистите в националното състезание се признава оценка отличен 6.00 за приемане в УНСС, направление „Икономика и бизнес“, специалност „Предприемачество“. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 12.2.2019 г. ... от организираното национално състезание за творчески разработки по журналистика, завършващи средно образование през учебната 2018/2019 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС по български език и литература за направление ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 2.4.2019 г. ... първенците от национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2018/2019г. се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. След завършване на ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 14.1.2019 г. ... състезание за творчески разработки по журналистика на тема „Моите 10 причини да стана журналист“ за прием в специалност „Медии и журналистика“ на УНСС.   Разработките могат да бъдат в текстов формат (до 1000 думи) или ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2018 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 януари 2019 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... Националното състезание по счетоводство учебна 2018/2019 година Програмен съвет: УНСС Председател: проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство ...
Победители в Националното състезание: 12.2.2018 г. ... Бориславова Борисова Венера Йорданова Некова Евгения Григорова Шарлийска Вяра Дианова Райчева Анастасия Сергеева Шардина Георги Стефанов Гъндев Мелани Пламенова Петрова Росица Живкова Куманова Мартина Миленова Цанева Пламен Петров Миладинов Дора ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Важно за участниците в Националното състезание по финанси и счетоводство на 9 декември 2017 г.! 5.12.2017 г. ... интерес към Националното състезание по финанси и счетоводство, същото ще се проведе на два етапа. За участниците от Националната търговско-банкова гимназия-София и Националната финансово-стопанска гимназия-София състезанието ще започне в 9 ч. в Тестовия ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика - 23 февруари 2019 г. 7.11.2018 г. ... за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика Примерен тест Заявка за ...
Национално състезание по икономикс - 16 февруари 2019 г. 7.11.2018 г. ... за провеждане на националното състезание по икономикс Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс Примерен тест Заявка за участие Националното състезание ще започне в 9.00 ч. и ще продължи до 16.00 ч. Разпределението на участниите по часове ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 15 декември 2018 г. 7.11.2018 г. ... за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство Примерен тест Заявка за участие Националното състезание ще започне в 9.00 ч. и ще продължи до 16.00 ч. Разпределението ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... органи на националното състезание по Счетоводство учебна 2017/2018 година Програмен съвет: УНСС Председател: проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 9.3.2017 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 март 2017 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 20 февруари 2018 г. от 11 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика - 25 февруари 2017 г. 24.10.2016 г. ... за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика Примерен тест Заявка за ...
Национално състезание по икономикс - 11 февруари 2017 г. 24.10.2016 г. ... за провеждане на националното състезание по икономикс Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс Заявка за ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 24.10.2017 г. ... По изключение в състезанието за 2017-2018 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)     ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА   ТЕМА 1: Обхват, структура и основни проблеми на ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 10 декември 2016 г. 24.10.2016 г. ... за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство Примерен тест Заявка за ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС учебна 2016/2017 година   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... органи на националното състезание по Счетоводство учебна 2016/2017 година Програмен съвет: УНСС Председател: проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в ...
План за действие за 2017/2018 г. 1.11.2017 г. ... състезания и конкурси: Национално състезание по икономикс – февруари 2018 г. Национален конкурс по счетоводство – декември 2017 г. Национално състезание по финанси и счетоводство – декември 2017 г. Национално състезание по приложна информатика и статистика ...
Националното състезание по приложна информатика и статистика ще се проведе на 27.02.2016 г. от 12.30 ч. в Тестовия център на УНСС 27.2.2016 г. ... състезание по приложна информатика и статистика ще се проведе на 27 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС. Състезанието ще започне от 12.30 ч. и ще продължи до 15 ч. Състезателите трябва да заемат местата си до 12 ч ...
Приложение 1 12.1.2018 г. ... СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА   Дата на провеждане: 24 март 2018 г. Място на провеждане: Тестови център на УНСС, гр.София Начало: 12,00 ч. за учениците, включени в първа група и 14,00 ч. за учениците, включени във втора група (при наличие на по-голям брой ...
Национално състезание по приложна информатика 29.3.2018 г. ... за провеждането на националното състезание по приложна информатика Заявка за участие Приложение 1 Приложение 2 Връчването на сертификатите на първенците ще се състои на 4 април 2018 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС. Очакваме всички на място в сряда, 04.04 ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 21.1.2019 г. ... .    Национално състезание по приложна информатика  Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика   Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика за учебна ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика Примерен тест Заявка за ...
Национално състезание по финанси и счетоводство – 12-ти декември 2015 г. 19.12.2015 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство Резултати от проведеното Национално състезание по финанси и счетоводство Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство Тематичен въпросник за националното ...
Национален конкурс по счетоводство 19.12.2015 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по ...
Национално състезание по икономикс 5.11.2015 г. ... за провеждане на националното състезание по икономикс Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс Примерен тест Заявка за участие ...
Тематичен въпросник за националното състезание по информатика и статистика 17.7.2015 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА   А. ВЪПРОСИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Microsoft Word Форматиране на символи и параграфи. Постоянни заглавия. Бележки под линия. Номериране и редактиране на документ. Създаване на ...
Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016 15.2.2016 г. ... СЪВЕТ: Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС Емилия Славчева Иванова – Директор на НТБГ   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Председател:проф. д-р- Тодор ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното ...
Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство 17.7.2015 г. ... ПО ФИНАНСИ     Държавата и парите като първопричина за финансите Произход на думата финанси. Същност на финансите днес. Публични и непублични финанси. Предпоставки за възникването и развитието на финансите.  Причини за намесата на държавата в ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... органи на националното състезание по Счетоводство учебна 2015/2016 година Програмен съвет: УНСС Председател: проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... По изключение в състезанието за 2015-2016 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)     ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА   ТЕМА 1: Обхват, структура и основни проблеми на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС учебна 2015/2016 година   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория ...
Национални състезания и конкурси 27.2.2019 г. ... 1 декември 2018 г. Национално състезание по финанси и счетоводство – 15 декември 2018 г. Национално състезание по икономикс – 16 февруари 2019 г. Национално състезание по приложна информатика и статистика – 23 февруари 2019 г ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... собственост в университетите” – 08.10.2008 г.; Състезание – регионален финал на международното състезание по право на Европейския съюз, което се организира от Центъра за юридически науки към университета в Кеймбридж, Великобритания, и е под егидата на Съда на Европейските общности в Люксембург. ...
Студентите по право да имат обучения в реална среда 24.1.2017 г. ... Международно състезание по право JESSUP 2014 - УНСС изпревари Харвард и Оксфорд в състезание по право) Визита на Декана на Юридическия факултет към УНСС доц. д-р Живко Драганов в Хърватия Студентите по право да имат обучения в реална среда ("Правен свят") Студенти от УНСС ще ...

Събития

146 results found
Два отбора на УНСС на финалите на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ 20.5.2019 г. ... взеха участие във финалите на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“, които се проведоха на 11 и 12 май т.г. в Съдебната палата. Единият отбор беше в състав: Стоил Малинов и Теодор Тошев, студенти в пети курс, и третокурсничката Нели ...
Отбор „Астрея“ от УНСС спечели трето място на националното състезание по решаване на наказателноправни казуси 14.5.2019 г. ... зае престижното трето място във второто национално състезание по решаване на наказателноправни казуси, което се проведе в залите на ВКС в Съдебната палата. Студентите бяха оценявани от най-добрите наказателни магистрати у нас, в т.ч. и от зам.-председателя на ВКС и ръководител на наказателната колегия ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 10.4.2019 г. ... за отличното си представяне на Националното състезание по приложна информатика. На всички тях се признава оценка „отличен“ 6.00 за резултат от конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ – специалност ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 4.4.2019 г. ... за отличното си представяне на Националното състезание по приложна информатика. На всички тях се признава оценка „отличен“ 6.00 за резултат от конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ – специалност ...
Студенти от УНСС премериха сили в Национално състезание по гражданско и търговско право 2.4.2019 г. ... от УНСС премериха сили в Национално състезание по гражданско и търговско ...
Национално състезание по приложна информатика 28.3.2019 г. ... технологии“ участваха в националното състезание по приложна информатика в Тестовия център на УНСС. Доц. д-р Любен Боянов, заместник-декан факултет „Приложна информатика и статистика“, поздрави средношколците и им пожела успех. Доц. д-р Любен ...
Национално състезание по приложна информатика 25.3.2019 г. ... технологии“ участваха в националното състезание по приложна информатика в Тестовия център на УНСС. Доц. д-р Любен Боянов, заместник-декан факултет „Приложна информатика и статистика“, поздрави средношколците и им пожела успех. Доц. д-р Любен ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... победители в Националното състезание по икономикс и 33 победители  в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати, с които им се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправленията „Икономика, общество и човешки ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... награждаване на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика. На награждаването присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс", доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... победители в Националното състезание по икономикс и 33 победители  в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати, с които им се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправленията „Икономика, общество и човешки ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... желая успех, обърна се към участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 23 февруари в Тестовия център, проф. д-р  Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). На откриването присъстваха доц. д-р Стела ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... желая успех, обърна се към участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 23 февруари в Тестовия център, проф. д-р  Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). На откриването присъстваха доц. д-р Стела ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... УНСС с рекорден брой участници се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика.   Проф. д-р Даниела Фесчиян с участници в състезанието На състезанието присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Даниела ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... конкурси с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс, проведено на 16 февруари т.г. Поради изключителния интерес състезанието премина на два етапа  - в Тестовия център и в компютърните зали на университетската библиотека. В него участваха ученици от 34-те професионални ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... конкурси с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс. Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в Тестовия център и компютърните зали на библиотеката на УНСС. Проф. Фесчиян с участници в Националното състезание Проф. Фесчиян с участници в Националното ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... брой победители – 378, в Националното състезание по финанси и счетоводство и 24 в Националния конкурс по счетоводство – от над 600 средношколци, допуснати до участие, получиха сертификати за отлично представяне. По решение на Академичния съвет на всички се признава оценка "Отличен" 6 за ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство, в което участваха 460 средношколци. Тя подчерта, че това е нов рекорд по брой на участниците в национално състезание. Проф. д-р Даниела Фесчиян През целия ден Тестовият център и библиотеката на ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... . Даниела Фесчиян с участници в състезанието "Днес поставяме ново начало. Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) обедини усилията на средните училища, университета и бизнеса в откриването на таланти". С тези думи проф. д-р Даниела Фесчиян, зам-председател на АИУБ и зам ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... сърце. 4. Не губете времето си за завист. Животът е състезание - понякога сте по-напред, друг път изоставате и накрая разбирате, че се състезавате само със самите себе си. 5. Бъдете  позитивни. Положителната  енергия,  която предавате на другите ви прави по-добри. Обичайте! Излъчвайте любов ...
Възпитаници на Юридическия факултет втори на първото Национално състезание по данъчно право 16.5.2018 г. ... НАП, участваха в първото Национално състезание по данъчно право в България, организирано от Сдружението за международни състезания по право и международната консултантска компания Ernst & Young Bulgaria. Състезанието се проведе в сградата на Върховния административен ...
Наши студенти по право на трето място в Първото национално състезание по наказателноправни казуси 15.5.2018 г. ... трето място в Първото национално състезание по решаване на наказателноправни казуси, което се проведе в залите на ВКС в Съдебната палата. Студентите бяха оценени от най-добрите наказателни магистрати у нас, в това число и от зам.-главния прокурор Ася Петрова. Техни ...
Трето място във финалният кръг на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ 4.5.2018 г. ... във финалният кръг на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ От ляво на дясно: Кристиян Попов, Николай Николов, Тюркер Моллахасан, Анелия Личева и гл. ас. д-р Деян Дунавски  Студентите Анелия Личева, Тюркер ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... години, да участват в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се организира от нашия университет. Посланието на ректора на УНСС (горе вляво) Принос за отличното провеждане на форума, освен организаторите, имат и доц. ...
Отборът на Юридическия факултет на почетното трето място във финалния кръг на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ 26.4.2018 г. ... във финалния кръг на Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“, организирано от Сдружението за международни състезания по право (IMCCA) с подкрепата на издателствата „Сиби“ и „Сиела“ и адвокатските ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2018 г. ... отлично представяне в Националното състезание по приложна информатика. По решение на Академичния съвет на УНСС на всички тях се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в ...
Отбор на Юридическия факултет с награда за най-добър ищец 27.3.2018 г. ... „Най-добър ищец“ на състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право на двудневно състезание в Пловдив. Кристиян Попов, Николай Николов, проф. Венцислав Стоянов и Тюркер Моллахасан (от ляво надясно) Другият ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2018 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. Тържествената церемония съвпадна с отбелязването на 105 годишнината от създаването на Националната търговско-банкова гимназия - София. На церемонията присъстваха доц. д-р Миланка Славова ...
Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 1.3.2018 г. ... в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати на тържествена церемония в Интер Експо Център, където Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) отбеляза 105 години от своето създаване. Доц. д-р Миланка Славова, ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс. Победителите Тази година в състезанието участваха рекорден брой ученици - 431, не само от училищата, които членуват в Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), но и от други ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... победителите в Националното състезание по икономикс. Поздрав от ректора на УНСС Участниците в тържествената церемония Участниците в тържествената церемония На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, ...
Средношколци от 12 училища участваха в Националното състезание по приложна информатика и статистика 19.2.2018 г. ... участваха в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе в Тестовия център на УНСС. През миналата година броят на състезателите беше 28. В продължение на три астрономически часа учениците решаваха тестове по ...
Повишен интерес към Националното състезание по приложна информатика и статистика 17.2.2018 г. ... УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. Състезаваха се 50 средношколци от 12 училища-членове на АИУБ. За сравнение през миналата година броят на състезателите беше 28. В продължение на три астрономически часа учениците ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... участваха в Националното състезание по икономикс на 10 февруари т.г., организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (за сравнение - през миналата година техният брой беше 120). Поради изключителния интерес състезанието се проведе ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... с 440 участници в Националното състезание по икономикс. Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в Тестовия център и компютърните зали на библиотеката на УНСС. С много усмивки и слънчево настроение състезателите заемаха местата си ...
Възпитаник на УНСС е носител на националния приз „Студент на годината“ в категорията „Правни науки“ 28.2.2018 г. ... в най-голямото студентско състезание по право в света във Виена, участник в предварителните състезания по международен търговски арбитраж в Прищина и София, капитан на отбора на УНСС на националното състезание по гражданско и търговско право. Автор е на ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... за завист и корист, животът е състезание – понякога сте по-напред, друг път изоставате и накрая разбирате, че се състезавате сами със себе си. И още: бъдете позитивни, за да сте добри хора; помнете похвалите, бързо забравяйте обидите; създайте семейства, ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... за завист и корист, животът е състезание – понякога сте по-напред, друг път изоставате и накрая разбирате, че се състезавате сами със себе си. И още: бъдете позитивни, за да сте добри хора; помнете похвалите, бързо забравяйте обидите; създайте семейства, ...
Победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство получиха сертификати на тържествена церемония 15.12.2017 г. ... в най-голямото национално състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 9 декември т.г. в Тестовия център и беше организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). В него участваха рекорден брой средношколци – ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... студентско предприемаческо състезание за зелени бизнес идеи в България - StartUp Универсиада 2017, което се проведе в София Тех Парк. Екипът представи своя проект “Urban Compost solution” – система за комунално компостиране на биологични ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... най-голямото национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. В Тестовия център В надпреварата ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 9.12.2017 г. ... най-голямото Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. Участниците в Националното състезание заеха местата си В ...
Konica Minolta организира второ издание на международното състезание за университети 17.10.2017 г. ... тази година като ще организира състезанието на локално ниво. С това компанията цели да подкрепи висшите учебни заведения по пътя към дигитализиране на процесите и да увеличи качеството на техните услуги.  С участие в състезанието студентите ще имат ...
Наш преподавател участва в най-тежкия планински маратон "Пирин-Ултра" 27.9.2017 г. ... Йорданов успешно завърши състезанието след повече от 36 часа прекарани в бягане и ходене. Ето какво сподели той: -          Това е най-трудното, най-интересното и най-красивото планинско състезание в България, ...
137 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА СТАТИСТИКА 26.6.2017 г. ... в „Националното състезание по статистика за ученици“, което НСИ организира и проведе в периода май-юни 2017 г. Член на екипа по разработване на методиката за оценяване на ученическите разработки и член журито за оценяване е доц. д-р ...
Отбор на Юридическия факултет в УНСС се класира на финал на национално състезание по гражданско и търговско право 9.6.2017 г. ... класира на финал на национално състезание по гражданско и търговско право На снимките по-долу: На снимка 1: Отборът на УНСС, който стигна до финала   на състезанието:  Тюркер Моллахасан, Ивайло Миланов, Яна Борисова и Георг Шиков (отляво – ...
Младите ни юристи с достойно представяне на състезанието по европейско право СЕЕМС 2017 28.8.2017 г. ... 23-ти път в София се проведе състезанието по европейско право СЕЕМС 2017 (Central and Eastern European Moot Competition), организирано съвместно от Британския правен център (British Law Centre), Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Сдружението за ...
Докторант на Юридическия факултет - съдия на най-престижния форум по международно право 9.5.2017 г. ... университет като международен съдия на състезанието по право „Филип Джесъп“ (Philip Jessup Moot Court Competition) във Вашингтон, САЩ. Най-голямото и престижно състезание по международно публично право в света ежегодно събира студенти от всички континенти, а ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... на победителите  от Националното състезание по приложна информатика за 2017 г. На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър", проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Любен ...
Връчени бяха сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2017 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика. Зам.-ректорът по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите на пълните отличници, както и грамоти за учителите и директорите от училищатаq включили се ...
Национално състезание по Приложна информатика 27.3.2017 г. ... на УНСС се проведе второто Националното състезание по Приложна информатика. На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов - директор на Центъра за компютърни иновативни ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... за отлично представяне на Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 25 февруари в Тестовия център на университета. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... за отлично представяне на Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 25 февруари в Тестовия център на университета. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит ...
Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати 10.3.2017 г. ... за отлично представяне на Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 25 февруари в Тестовия център на университета. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... гимназия (НТБГ) се проведе осмото състезание по Микроикономика "Ние знаем повече". В състезанието участваха 50 ученици от ІХ клас. Състезанието се проведе в три кръга. В първия кръг участниците допълваха липсващите означения на "кръгооборота на потоците", а във втория кръг ...
На 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. 25.2.2017 г. ... център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. Първенци са 27 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... се обърна към победителите в Националното състезание по икономикс ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Не случайно чухте и студентския химн, защото учениците, които получават сертификати днес, вече са студенти в УНСС. С документа им се признава оценка ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... на УНСС стартира най-масовото Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по икономикс. Състезателите заеха местата си На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... на УНСС стартира най-масовото Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по икономикс. Състезателите заеха местата си На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2016 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. Присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев, под чийто патронаж бе събитието, зам.-ректорът и председател на Асоциацията на икономическите училища в България доц. д-р Миланка Славова, проф ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... стартира най-голямото Национално състезание, организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България – Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. Участниците в Националното състезание заеха местата си На събитието ...
Големи успехи за Националната търговско-банкова гимназия - член на Асоциацията на икономическите училища в България на международно бизнес състезание в Германия 25.11.2016 г. ... и „Вълшебен ми“г ООД. В състезанието за най-добър рекламен видеоклип „Вълшебен миг“ ООД зае първо място, а „Монд де Шокола“ ООД – трето; В международното бизнес състезание, в което отборите трябваше да направят анализ и да ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... защити в света в най-голямото състезание по международно право "Филип С. Джесъп", награда за най-добра писмена защита на ищец в света (както и трето място в класацията за комбинирани писмени защити) през 2014 г., призови класирания в национални състезания по право и ...
Тържествена церемония по награждаването на „Студент на годината 2016” 13.5.2016 г. ... класират пети в света в международно състезание по инвестиционен арбитраж, проведено в Германия. Мариян в момента стажува при трима съдии в Софийския районен съд. Наградата му бе връчена от Антони Тренчев, а Мариян отбеляза, че това е отборна награда. Мариян ...
Тържествено събрание на Юридическия факултет по случай неговата 25-годишнина 18.4.2016 г. ... се на пето място в най-голямото състезание по инвестиционно право през март във Франкфурт. Министър Захариева връчи на декана доц. Драганов почетния знак на Министерството на правосъдието. „Убедена съм, че след 25 години на моето място ще бъде някой ваш ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 8.4.2016 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика, което се проведе на 26 март в Тестовия център на УНСС. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха също  проф.  д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 7.4.2016 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика, което се проведе на 26 март в Тестовия център на УНСС. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха също  проф.  д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 15.4.2016 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика, което се проведе на 26 март в Тестовия център на УНСС. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха също  проф.  д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и ...
Ректорът на УНСС ще връчи сертификати на отличените ученици в Националното състезание по приложна информатика 6.4.2016 г. ... на първенците от Националното състезание по приложна информатика, проведено на 26 март в Тестовия център на университета ...
Национално състезание по приложна информатика 7.4.2016 г. ... на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика. На откриването на състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни ...
Национално състезание по приложна информатика 15.4.2016 г. ... на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика. На откриването на състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни ...
Нашият отбор на пето място в най-голямото състезание по инвестиционно право в света 17.3.2016 г. ... отбор на пето място в най-голямото състезание по инвестиционно право в ...
Нашият отбор на пето място в най-голямото състезание по инвестиционно право в света 17.3.2016 г. ... изключителен успех в най-престижното състезание по инвестиционно право в света - Frankfurt Investment Arbitration Moot Court  - класира се на пето място (отпадна на четвъртфинала от шампиона на състезанието - с най-много точки от отпадналите отбори). Това е трето ...
УНСС с почетен плакет на „Southwestern Advantage” 18.3.2016 г. ... УНСС на 9-о място в света в състезание със стотици други институции на висшето образование“ – се посочва в писмо по този повод на Мур до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. „Много от тях познавам лично и тяхната отдаденост и ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 12.3.2016 г. ... наградени победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 12.3.2016 г. ... състезание по приложна информатика и статистика На 27 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 27 февруари в Тестовия център на УНСС. Отличени бяха 21 ученици, всички от Националната търговско-банкова гимназия, на които им се признава оценка „Отличен 6.00“ за ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... наградени победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2016 г. ... център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс" ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс за средношколци, което се проведе на 13 февруари в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Огнян Симеонов, ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... състезание по икономикс за средношколци се проведе в Тестовия център. На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... център на УНСС се проведе Националното състезание по икономикс за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 12.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България откри Националното ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... паралел с учебната програма за Националното състезание по Икономикс и специализиращите курсове по Макроикономика. Доц. д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра "Икономикс", представи учебната програма по "Микроикономика" от ОКС "Бакалавър" и направи паралел с учебната програма за ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство, в зала "Тържествена" на УНСС. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и Председател на Асоциацията на икономическите училища ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 12 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 14.12.2015 г. ... център на УНСС се проведе Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. Проф. д-р Даниела Фесчиян - зам. председател на Асоциацията на икономическите училища в България откри Националното състезание и поздрави участниците в конкурса от името на Ректорското ...
Национално състезание по финанси и счетоводство 14.12.2015 г. ... център на университета се проведе национално състезание по финанси и счетоводство. В него участваха дванадесетокласници от професионалните гимназии по икономика в цялата страна. Съорганизатор на УНСС в състезанието бе Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ).  Минути ...
Отборът на УНСС с наградата Baxter на Международното състезание по право Jessup 12.8.2015 г. ... за най-добра писмена защита на ищец на Международното състезание по право Jessup 2015, съобщи в. "Правен свят". Състезанието е симулация на процес пред Международния съд към ООН, има 56-годишна история, а участници в него са отборите на повече от 550 правни факултета от над 80 страни. През 2014 г. отборът на ...
Покана за участие в регионално състезание по Статистика 10.7.2015 г. ... повече информация вижте в поканата по-долу ...
Шеста национална олимпиада по маркетинг 13.11.2015 г. ... отборите и обяви регламента. Националната олимпиада е състезание по маркетинг между студенти от бакалавърски или магистърски програми и се организира от 2009 г. от висшите български училища, обучаващи студенти по специалност "Маркетинг", посочи той. Гл. ас. Николай Ванков обявява регламента До ...
Шеста национална олимпиада по маркетинг 18.5.2015 г. ... отборите и обяви регламента. Националната олимпиада е състезание по маркетинг между студенти от бакалавърски или магистърски програми и се организира от 2009 г. от висшите български училища, обучаващи студенти по специалност "Маркетинг", посочи той. Гл. ас. Николай Ванков обявява ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 5.3.2015 г. ... връчи сертификатите на победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 21 февруари в УНСС. Единадесет от дванадесетте постигнали най-висок резултат са абитуриенти от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). На тържественото връчване присъства ректорското ...
Сертификати за победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.10.2015 г. ... връчи сертификатите на победителите в първото Национално състезание по приложна информатика и статистика, което се проведе на 21 февруари в УНСС. Единадесет от дванадесетте постигнали най-висок резултат са абитуриенти от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). На тържественото връчване присъства ректорското ...
Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече" 24.2.2015 г. ... състезание по микроикономика „Ние знаем повече“ се проведе в университета. В него участваха 10 отбора, съставени от деветокласници от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) и студенти от I курс на УНСС, бивши възпитаници на НТБГ. На събитието, организирано по случай 102-та годишнина на ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС 29.1.2015 г. ... .02.2015 ще се проведе първото НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ УНСС И НТБГ Състезанието е предназначено за ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика. Състезанието предоставя възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС 29.1.2015 г. ... .02.2015 ще се проведе първото НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ УНСС И НТБГ Състезанието е предназначено за ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика. Състезанието предоставя възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и ...
HR в действие 6.1.2015 г. ... са единият от отборите победители на Инвестбанк АД в състезанието HR  в действие, организирано от Българската асоциация за управление  на хора. Общо 8 екипа от студенти от направление „Администрация и управление“, 2-ри курс,  взеха участие в състезанието: Ремзие Читак, Илиян Илиев, ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... Статев връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 14 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“, ...
Второ национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 15.12.2014 г. ... център на нашия университет се проведе национално състезание по финанси и счетоводство. В него участваха 150 ученици от 17 училища в страната. Съорганизатор на УНСС в състезанието бе Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... право, спечелили наградата за най-добри писмени защити на състезанието във Вашингтон, и го определи като безпрецедентен. „За да пребъде нашето модерно общество, всички ние трябва да споделяме общи ценности и да се придържаме към едни и същи правила, а когато някой се отклонява от тях – да се борим заедно ...
Безпрецедентен успех на нашите студенти по право 1.8.2014 г. ... за България - в най-престижното и най-старото състезание по международно право в света. Нашите момичета и момчета Виктория Дочева, Екатерина Димитрушева, Ивайло Димитров, Красимира Игнатова, Траян Косев (на снимката долу) се състезаваха със стотици свои колеги от най-престижните правни факултети в ...
Ректорът връчи възпоменателен медал на директора на НТБГ 9.7.2014 г. ... и гимназията, през тази година в УНСС беше проведено състезание по микроикономика на ученици от гимназията, а 14-те дванадесетокласници на НТБГ, класирали се до 5 място в Националното състезание по финанси и счетоводство, получиха сертификат от УНСС, с който им се признава оценка „отличен“ 6 за ...
Студентите от „Икономика на транспорта“ се явиха на държавен изпит 1.7.2014 г. ... . Много от вас с нетърпение чакат да влязат в голямото състезание на живота, посочи  изпълнителен директор на  "Дискордиа" и представи пред бъдещите специалисти етапите на успешната кариера в транспортния сектор. Вие имате големи перспективи и възможности, защото нашият бранш има нужда от млади и умни ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... представителния отбор на УНСС, класирал се за финалите на състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право. Александър Нанов Камелия Рупска Елизабет Божинова Иван Русланов Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски”, се обърна ...
Отборът ни по право с второ място на престижно междууниверситетско състезание 24.4.2014 г. ... се класира на второ място в Междууниверситетското състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право. Състезанието се проведе в  Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, и в него взеха участие 14 отбора от 7 юридически факултета в страната – ...
Университетът бе домакин на състезание по микроикономика за ученици 21.2.2014 г. ... бе домакин на състезание по микроикономика за ученици от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). На откриването му в голямата конферентна зала на университета присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, Емилия Иванова, ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... .н. Стати Статев награди победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе на 14 декември в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС 14.12.2013 г. ... център на университета се проведе Национално състезание по финанси и счетоводство. В него участваха над 300 ученици от цялата страна, разделени в две групи по 150 души. Съорганизатор на УНСС в състезанието бе Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). В тестовия център На ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... в оспорваното и честно кандидатстудентско състезание. Това е вашата инвестиция във вашето бъдеще, вашата лична амбиция да трупате знания и да усвоявате умения, които ще ви позволят да направите успешна кариера“, изтъкна проф. Статев пред първокурсниците. Ректорът открива новата ...
Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9.7.2013 г. ... екипи от УНСС се представиха отлично на ежегодното състезание за най-добра студентска компания, организирано от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”. Студентите от екип "Шереметно" - Христо Вълов, Нина Цинцарова, Диляна Василева, Анастасия Бойкова, Ани Лапавичева, Светослав Младенов, ...
Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9.7.2013 г. ... екипи от УНСС се представиха отлично на ежегодното състезание за най-добра студентска компания, организирано от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”. Студентите от екип "Шереметно" - Христо Вълов, Нина Цинцарова, Диляна Василева, Анастасия Бойкова, Ани Лапавичева, Светослав Младенов, ...
Студенти по бизнес администрация - финалисти на състезание за иновативни идеи 22.5.2013 г. ... със своя иновативна бизнес идея в четвъртия сезон на състезанието 3Сhallenge. 3Challenge е турнир по предприемачество, организиран от най-големия клуб по предприемачество в България – Start It Smart. Целта на състезанието е да покаже как за 6 месеца една идея може да бъде превърната в устойчиво работещ ...
Студенти по бизнес администрация - финалисти на състезание за иновативни идеи 27.5.2013 г. ... със своя иновативна бизнес идея в четвъртия сезон на състезанието 3Сhallenge. 3Challenge е турнир по предприемачество, организиран от най-големия клуб по предприемачество в България – Start It Smart. Целта на състезанието е да покаже как за 6 месеца една идея може да бъде превърната в устойчиво ...
Наши студенти-юристи с награда за ораторско майсторство от СЕЕМС 2013 17.5.2013 г. ... факултет на университета в престижното международно състезание по право на ЕС „Central and East European Moot Court Competiton” (СЕЕМС 2013), под егидата на Съда на Европейския съюз, донесе изключително добро класиране за УНСС и специална индивидуална награда за ораторско майсторство на ...
Вътрешно първенство по плуване с участието на над 150 студенти 17.4.2013 г. ... басейн "Академик" се проведе вътрешно състезание по плуване. Събитието бе посветено на 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на университета,  и 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България от УНСС. Нашият университет ...
Студенти от Юридическия факултет с първа награда в националния кръг на международно състезание 11.4.2013 г. ... национален кръг на най-голямото и престижно световно състезание по право Phillip C. Jessup International Moot Court Competition. Участие взеха отбори от четири висши училища в страната – УНСС, Американският университет, Нов български университет и СУ "Св. Климент Охридски". С ректора на ...
Тридневен форум „Бизнесът в действие“ 1.4.2013 г. ... възможност да се включат в различни обучения и състезание за решаване на бизнес казуси. Процесът на натрупване, който AIESEC ви предоставя като възможност, е особено важен и ценен, отбеляза при откриването на събитието в аула „Максима“ проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на ...
Отличия за бъдещите журналисти от университета 1.3.2013 г. ... с колегите си от СУ „Св. Климент Охридски“ в третото състезание по правилно писане, организирано от образователния портал „Академика БГ“.  Надпреварата между студентите се състоя в Националния пресклуб на БТА. Състезанието, което е част от националната кампания „Бъди грамотен“, се проведе на ...
Нашите момчета - отново шампиони по футзал 14.12.2012 г. ... случай осми декември и взе третата си купа от това състезание. Росен Дачев, който учи „Финанси” в нашия университет, бе обявен за най-полезен играч. Нашите момчета  На финала в зала „Бонсист” нашите колеги победиха със 7:2 отбора на Висшето транспортно ...
Поглед в бъдещето с новия Windows 8 14.11.2012 г. ... , увери публиката Лазар, участвал през 2011 г. в състезание, провело се в Лондон.  Конкурсът през 2013 г. ще бъде в Санкт Петербург, а всеки, който иска да направи някакво приложение като игра, иновация или апликация, може да се включи с екип до четирима души. На 20 декември завършва първият етап ...
Стена на студентската слава 17.7.2012 г. ... се представиха изключително успешно в националното състезание за най-добра студентска компания.  Даниела Милева, Вяра-Надежда Стойкова, Доника Стойкова и Методи Младенов подариха на проф. Статев плакета и грамотата от младежкия форум „Изгряващи звезди 2012“, организиран от фондация „Джуниър ...
Стена на студентската слава 21.9.2012 г. ... се представиха изключително успешно в националното състезание за най-добра студентска компания.  Даниела Милева, Вяра-Надежда Стойкова, Доника Стойкова и Методи Младенов подариха на проф. Статев плакета и грамотата от младежкия форум „Изгряващи звезди 2012“, организиран от фондация „Джуниър ...
Софийски маркетинг десант на варненска територия 3.7.2012 г. ... тройка Нашите победители В оспорваното състезание взеха участие студенти от варненския Икономически университет, Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Бургаския свободен университет и университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Олимпиадата бе специално събитие в рамките на третата ...
Пореден успех на наши студенти на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 22.9.2012 г. ... година студентските екипи от УНСС на традиционното състезание за най-добра студентска компания, организирано от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”. Състезанието бе проведено в „Интер Експо Център” София под патронажа на българския президент Росен Плевнелиев. Участниците представиха резултатите от ...
Пореден успех на наши студенти на младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 14.6.2012 г. ... година студентските екипи от УНСС на традиционното състезание за най-добра студентска компания, организирано от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”. Състезанието бе проведено в „Интер Експо Център” София под патронажа на българския президент Росен Плевнелиев. Участниците представиха резултатите от ...
Младите ни юристи се представиха достойно в оспорвана битка 13.6.2012 г. ... състезанието по европейско право СЕЕМС (Central and East European Moot Competition) в Малта, организирано от Съда на Европейския съюз (СЕС), отборът на УНСС представи достойно университета ни и спечели уважението на съдиите. Четиримата студенти по право – петокурсниците Анита Борисова, Анна Джамбазка ...
Наши студенти спечелиха първо място на национално евросъстезание 2012 13.6.2012 г. ... място във второто издание на националното студентско състезание на тема „Новите предизвикателства пред ЕП“. Отборът-победител включваше Анна Лалова, Илиана Дафова, Ивелина Атанасова, Красимира Георгиева и Страхил Панеков, студенти по "Европеистика" и „Политически науки“ в УНСС. Наградата за ...
Отборът на УНСС с национален приз в най-голямото международно състезание по право, ще представя България в САЩ 22.6.2012 г. ... националните кръгове на най-голямото международно състезание по право "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition". Състезанието, което е симулация на процес пред Международния съд към ООН, има 53-годишна история, а участници в него са отборите на повече от 500 правни ...

Предстоящо

51 results found
Национална олимпиада по маркетинг 2019 25.4.2019 г. ... студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики, като ...
Национална олимпиада по маркетинг 2019 7.5.2019 г. ... студентско съревнование. Тя е състезание между студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност Маркетинг в България. Олимпиадата ежегодно свързва университетските знания и умения с реалните бизнес практики като създава условия за ...
Връчване на сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика 27.3.2019 г. ... победителите в Националното състезание по приложна информатика ...
Връчване на сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика 26.3.2019 г. ... победителите в Националното състезание по приложна информатика ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика, под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, ще се състои на 27 февруари 2019 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 30.1.2019 г. ... се проведе Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци. Състезанието ще се проведе под формата на есе по една от темите изложени по-долу. На успешно издържалите състезанието се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 11.3.2019 г. ... състезание за творчески разработки по журналистика на тема „Моите 10 причини да стана журналист“ за прием в специалност „Медии и журналистика“ на УНСС. Разработките могат да бъдат в текстов формат (до 1000 думи) или ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2018 г. ... счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 януари 2019 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика - 23 февруари 2019 г. 19.2.2019 г. ... състезание по приложна информатика и статистика ще се проведе на 23 февруари 2019 г. в Тестовия център на УНСС от 13 ч. до 15.30 ч. Национално състезание по приложна информатика и ...
Национално състезание по икономикс - 16 февруари 2019 г. 14.2.2019 г. ... състезание по икономикс ще се проведе на 16 февруари 2019 г. в Тестовия център на УНСС от 9 ч. до 16 ч. Разпределението на участниите по часове е както следва: I-ва група от 9ч.: участниците от софийските гимназии. II-ра група от 13 ч ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 15 декември 2018 г. 11.12.2018 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 15 декември 2018 г. в Тестовия център на УНСС от 9ч. до 16 ч.     Разпределението на участниците по часове е както следва: от 9 ч. до 11.30 ч. за учениците от Национална ...
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВО В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 26.4.2018 г. ... ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВО В БУРГАСКИ СВОБОДЕН ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 21.2.2018 г. ... победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 23 февруари 2018 г. от 9,30 ч. в зала №3 на Интер Експо Център (бул. Цариградско шосе №147) ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 15.2.2018 г. ... победителите в Националното състезание по икономикс под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 20 февруари 2018 г. от 11 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 22.12.2017 г. ... СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ...
СЪСТЕЗАНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 21.12.2017 г. ... ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В СОФИЙСКИ ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика - 17 февруари 2018 г. 25.10.2017 г. ... състезание по приложна информатика и статистика ше се проведе на 17 февруари 2018 г. в Тестовия център на УНСС от 12 ч. Национално състезание по приложна информатика и ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... състезание по икономикс ще се проведе на 10 февруари 2018 г. в Тестовия център на УНСС от 11 ч. в две групи както следва: I-ва група: състезанието стартира в 11 ч. В тази група са включени следните училища: 1. ПГИ „Иван Илиев“ ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 9 декември 2017 г. 5.12.2017 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 9 декември 2017 г. в Тестовия център на УНСС от 9 ч. на два етапа както следва:  - за участниците от Националната търговско-банкова гимназия-София и Националната финансово-стопанска гимназия-София ...
Start-UP Универсиада 2017 2.11.2017 г. ... . Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи  от престижни университети в България за 2017 г, организирана съвместно с Cleantech Bulgaria и Регионалния център за иновации за климата Climate-KIC (EIT). Вие ще можете да се ...
Национално студентско състезание към Софийски адвокатски съвет 17.10.2017 г. ... студентско състезание към Софийски адвокатски ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2017 г. ... на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 март 2017 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 11.2.2017 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 16 февруари 2017 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
състезание по международен арбитраж - Виена 13.1.2017 г. ... по международен арбитраж - ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС ще се състои на 15 декември 2016 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Start-UP Универсиада 2.11.2016 г. ... . Start-UP Универсиадата е уникално състезание насочено към студенти с предприемачески идеи от престижни университети в България за 2016 г, организирана съвместно с Cleantech Bulgaria и регионалния център за иновации за климата Climate-KIC (EIT). Вие ще можете да се ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика – 25 февруари 2017 г. 25.10.2016 г. ... състезание по приложна информатика и статистика ще се проведе на 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС от 12 ч. Национално състезание по приложна информатика и ...
Национално състезание по икономикс - 11 февруари 2017 г. 25.10.2016 г. ... състезание по икономикс ще се проведе на 11 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС от 12 ч. Национално състезание по ...
Национално състезание по финанси и счетоводство - 10 декември 2016 г. 25.10.2016 г. ... състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 10 декември 2016 г. в Тестовия център на УНСС от 12 ч. Национално състезание по финанси и ...
Връчване на сертификати на отличените ученици в Националното състезание по приложна информатика 6.4.2016 г. ... на първенците от Националното състезание по приложна информатика, проведено на 26 март в Тестовия център на университета ...
Ректорът на УНСС ще връчи сертификати на отличените ученици в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2016 г. ... на първенците от Националното състезание по приложна информатика, проведено на 26 март в Тестовия център на университета ...
Награждаване на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2016 г. ... на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика ще се проведе на 10.03.2016 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Награждаване на победителите от Националното състезание по икономикс 13.2.2016 г. ... на победителите от Националното състезание по икономикс ще се проведе на 18.02.2016 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Награждаване на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2015 г. ... конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 18.12.2015 г. от 11 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика – 27 февруари 2016 г. 15.2.2016 г. ... състезание по приложна информатика и статистика ще се проведе на 27 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС. Състезанието ще започне от 12.30 ч. и ще продължи до 15 ч. Състезателите трябва да заемат местата си до 12 ч ...
Национално състезание по икономикс – 13 февруари 2016 г. 20.1.2016 г. ... състезание по икономикс Срок за подаване на заявките за участие в националното състезание по икономикс: 15.01.2016 г ...
Първата тренировъчна фирма на УНСС ще вземе участие в международен панаир 21.4.2015 г. ... направления и е единственото в България състезание по професии с международно участие. ТФ ФЕСТ е одобрен от Европейската комисия като международно събитие и е включен в събитията, свързани с Европейската седмица на малките и средни предприятия. Той е част от проект “Мост между ...
Шесто състезание по микроикономика „Ние знаем повече“ 18.2.2015 г. ... конферентна зала ще се проведе шестото състезание по микроикономика „Ние знаем повече“. В състезанието, организирано по случай 102-та годишнина на Националната търговско-банкова гимназия, ще вземат участие 10 отбора, съставени от ученици от IX  клас и студенти от I курс на ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА 29.1.2015 г. ... .2015 ще се проведе първото НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА, ОРГАНИЗИРАНО ОТ УНСС И НТБГ Състезанието е предназначено за ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика. Състезанието предоставя възможност за творческа изява на ...
Национално състезание по родолюбие 27.10.2014 г. ... VIVA Cognita организира Национално състезание по родолюбие с големи награди. Надпреварата ще се проведе на 31 октомври от 11.00 на сайта www.vivacognita.org. Желаещите да участват трябва да направят предварителна регистрация в платформата: http://vivacognita ...
Национална олимпиада по маркетинг 12.5.2014 г. ... , правото и политиката.”. НОМ е състезание по маркетинг между студенти от бакалавърски или магистърски програми и се организира от 2009 г. от висшите български училища, обучаващи студенти по специалност "Маркетинг". Целта е да се повишава интереса към тази ...
Състезание по решаване на казуси 11.4.2014 г. ... студентите от ЮФ на УНСС да участват в състезанието по решаване на казуси по гражданско и търговско право, организирано от Центъра по юридически науки към БСУ.          Състезанието ще се проведе на 26 април 2014 г. от 9.30 ч. в Бургаския ...
Финал на националните кръгове на международното състезание по право Jessup 18.2.2014 г. ... националните кръгове на международното състезание по право Jessup. Състезанието е предхождано от семинар по международно публично право, който ще се състои на 20 февруари (четвъртък) от 17:00 ч. в "Огледалната зала“ на  СУ „Св. Климент Охридски“ - Ректората ...
Състезание по плуване 3.4.2013 г. ... ще се проведе вътрешно състезание по плуване. Събитието е посветено на 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на университета,  и 90 години от основаването на първия спортен клуб в България от УНСС. Програма:  ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене