Асоциация на икономическите училища в България

Национално състезание по приложна информатика и статистика

събота, 25 февруари 2017 17:01

На 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика.

На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Веселка Павлова - ръководител на катедра "Статистика и иконометрия".

aiub_c0f1e_DSC01295.JPG

Състезателите заеха местата си

Проф. д-р Даниела Фесчиян откри Националното състезание по приложна информатика и статистика и представи участниците в него.

Доц. д-р Миланка Славова поздрави участниците в Националното състезание от името на ректорското ръководство на УНСС и им пожела успех.

aiub_c0f1e_DSC01313.JPG

Доц. д-р Миланка Славова поздравява участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика. От ляво надясно: проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р. Камелия Стефанова

От името на деканското ръководство на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Камелия Стефанова приветства участниците в състезанието и им пожела успех.

Участниците бяха поздравени и от ръководителя на катедра "Статистика и иконометрия" проф. д-р Веселка Павлова.

aiub_c0f1e_DSC01323.JPG

Проф. д-р Веселка Павлова приветства участниците в Националното състезание

В продължение на два часа и половина участниците в състезанието решаваха тестове по статистика и приложна информатика.

Първенци са 27 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" за учебната 2017/2018 г.

Победители в Националното състезание са:

Вероника Михайлова Делчева

Денислав Росенов Петров

Кристина Лъчезарова Апостолова

Константин Георгиев Иванов

Даниел Лазаров Лазаров

Елина Бисерова Христова

Калина Теодорова Бързашка

Виктория Стоянова Кирилова

Кристиан Кристианов Георгиев

Михаил Сашов Гатев

Анита Иванова Димитрова

София Божидарова Дамянова

Велимир Пенев Иванов

Иоан Валентинов Илиев

Илиан Любомиров Георгиев

Цветелина Стоянова Стоянова

Симеон Йорданов Йорданов

Алекс Валентинова Савова

Марио Миленов Жеков

Георги Стоянов Дяков

Надежда Божидарова Иванова

Габриела Христова Монова

Валентин Венков Поромански

Сияна Тодорова Тодорова

Любомира Светлозарова Тодорова

Иван Иванов Цанев

Косара Иванова Ненова

 

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 март 2017 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.


Галерия снимки от Национално състезание по приложна информатика и статистика ...