Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 07 ноември 2018 14:13

Национално състезание по приложна информатика и статистика - 23 февруари 2019 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика

Примерен тест

Заявка за участие