Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: събота, 27 януари 2018 17:44

Национално състезание по приложна информатика и статистика - 17 февруари 2018 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика

Тематичен въпросник за националното състезание по приложна информатика и статистика

Примерен тест

Заявка за участие