Резултати от търсене за Прием

Университетски подсайтове

Институт по предприемачество
Институт по предприемачество към УНСС
Институт за развитие на предприемачеството
Институт за развитие на предприемачеството към УНСС
Прием 2024
Прием на бакалаври в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), кандидатстудентски прием
Катедра "Предприемачество"
Катедра по предприемачество

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

251 results found
Здравен и Делови Туризъм и Икономика 20.6.2024 г. ... Платен прием, който гарантира класиране по първо желание. -          Кандидатстване по документи с оценка от ДЗИ (матура) или ЕПИ в УНСС. -          Онлайн ...
Национален турнир по английска реч и дебати 14.5.2024 г. ... (6.00) за резултат от конкурсни изпити в УНСС за прием във всички специалности с преподаване на английски език и специалностите с чуждоезиково обучение ...
Материална база 12.4.2024 г. ... и стопански науки (1920) ръководството предприема действия за осигуряването на собствена сграда на университета. Благодарение на събраните средства в своя резервен фонд и на сключения ипотечен заем са закупени сграда на ул. „Г. Раковски“ № 94 (днес № 114) и къща на ул. „Ст. ...
ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след следно образование за специалност „Право“ 12.2.2024 г. ... .5 (2) За прием в УНСС се признават оценките от ДЗИ, както следва: 1. за завършилите средно образование в периода от 2022 до 2024 година: а) оценката от ДЗИ по български език и литература; б) оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращите учебни предмети български език ...
Мениджмънт на социалните иновации 22.1.2024 г. ... на социално предприятие, социалното предприемачество, анализа и проектирането на управленски комуникации, реализирането на социални проекти, социалната отговорност и социалните инвестиции, и др. Професионална реализация Придобитите знания, умения и компетенции на завършилите специалност ...
Указания за разработване на есе за Националното състезание по Политическа икономия 5.12.2023 г. ... за самостоятелна подготовка) за прием в ОКС „Бакалавър“, специалност „Политическа икономия“   І. Критерии за оценка на есето: Да изразява ясно лична, оригинална и логично защитена позиция; Да личи, че собствената позиция не е внезапно ...
УНСС №1 9.10.2023 г. ... . Държавните и частните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници. УНСС №1 За поредна година Рейтинговата система на висшите училища определя УНСС като най-престижното висше ...
Прием летен семестър 2023/2024 г. 15.1.2024 г. ... – прием Прием на документи 14.12.2023 – 18.01.2024 г., вкл. – на място 14.12.2023 – 21.01.2024 г., вкл. – онлайн Обявяване на класиране  22.01.2024 г. Записване на новоприети студенти 23 – 29.01.2024 г., вкл. Приемът за ...
. 9.10.2023 г. ... прием на документи за попълване на отделни незаети места  за ОКС „бакалавър“      Документи се подават: Онлайн – за технически въпроси при кандидатстване: тел.: 02 9052 999, [email protected] в Центъра за прием на документи ...
Спортна журналистика 13.7.2023 г. ... по документи. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Мултимедийна журналистика 13.7.2023 г. ... по документи. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
- 13.6.2023 г. ... БАКАЛАВРИ 2023/2024 Започва подаването на документи за прием в УНСС Срокът е от 12 до 30 юни включително Специалности 17 и 25 юни - предварителни изпити по български език и литература във формат ДЗИ  Документи и такси за кандидатстване за ...
- 9.6.2023 г. ... БАКАЛАВРИ 2023/2024 От 12 юни започва подаването на документи за прием в УНСС Срокът е от 12 до 30 юни включително Специалности Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити Кандидатствай онлайн! Редовни изпити и ...
Регистър на АН и ОС 1.2.2024 г. ... – 3 семестъра“  (прием септември 2022 г.) АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК ДАННИ ЗА КОНТАКТ ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ ДАННИ ЗА КОНТАКТ доц. д-р Светла Бонева [email protected] Васил Божилов vbozhilov_2222101@unwe ...
График за програмна акредитация по професионални направления 23.3.2023 г. ... . 2, имат право да осъществяват прием, да провеждат обучение и да дават висше образование по съответното професионално направление/специалност от регулираните професии или докторска програма до приключване на новата процедура. Във връзка с предстоящото въвеждане ...
Прием - летен семестър 24.4.2023 г. ... квалификация е форма на обучение, предназначена за придобиване на нова професионална квалификация или за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. Обучението се провежда по специализиран учебен план и включва полагане ...
Допълнителен прием за летен семестър 2022/2023 г. - от 31.01.2023 г. 15.8.2023 г. ... Специалности за Прием магистри м.януари 2023 г. в РЦДО-Хасково: специалност "Счетоводство и контрол" - 3 сем. Документи и такси за кандидатстване Кандидат-студентски документи се приемат: Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата ...
Съвместни програми 20.1.2023 г. ... от учебната 2022/2023 г. за прием 2022/2023 г.) Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма между УНСС и Стопанска академия „Д.А. Ценов" -  Свищов) Цели на обучението Основна цел на обучението е ...
Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места 26.9.2022 г. ... начина: на място в Центъра за прием на документи в УНСС или онлайн - за не участвали в класиранията до момента - през уеб сайта https://webpriem.unwe.bg, За въпроси: Център за прием на документи в УНСС, София Адрес: 1700 София, район ...
Допълнителен прием в ОКС „магистър“ 21.11.2022 г. ... информация! Допълнителният прием от 01.09.2022 г. в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година  е по специалностите, за които има сформирани групи при редовния прием, и е само срещу заплащане. Приемът се извършва чрез конкурс по ...
Допълнителен прием – документи и такси за кандидатстване 3.9.2022 г. ... документи се приемат: Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението; в Центъра за прием на документи (ЦПД) в ...
Право и цифрови технологии 16.4.2024 г. ...                                        Продължителност: 2 семестъра Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна, веднъж месечно присъствено в ИСК/онлайн платформата ...
Мениджмънт на предприятието 22.6.2024 г. ...        Продължителност: 2 семестъра Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс Цена на курса:1690 лв. Анотация Курсът е предназначен за ...
Корпоративно нормативно съответствие 20.6.2024 г. ...        Продължителност: 2 семестъра Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна, веднъж месечно Място на провеждане: присъствено в ИСК и онлайн платформата MS Teams Цена на ...
Енергиен мениджмънт 22.6.2024 г. ... от държавния сектор, за предприемачи, за мениджъри в електроснабдителните и електроразпределителните предприятия, както и за експерти, които желаят да получат задълбочени познания в областта на енергийния мениджмънт. Учебното съдържание включва 10 дисциплини ...
Записване след трето класиране 19.7.2022 г. ... информация за прием „Бакалаври 2022“ тук. Работно време за записване на новоприети студенти след трето класиране: от 20 до 22 юли 2022 г. от 8:00 до 16:30 ч. - на място в УНСС в отдел ...
Контакти за прием на документи за кандидатстване в УНСС 12.6.2023 г. ... в УНСС: Център за прием на документи:  тел.: (02) 81 95 702 и (02) 81 95 704  [email protected] Отдел "Кандидат-студенти":  тел.: (02) 81 95 701  [email protected] За технически въпроси и проблеми при кандидатстване ...
Обявяване на второ класиране с резерви 19.6.2023 г. ... заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането. Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващо класиране ...
Обявяване на първо класиране с резерви 23.4.2024 г. ... заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана от тях специалност. Записаните по този ред студенти не участват в следващите етапи на класирането. Класираните по първо желание се записват без изчакване на следващите етапи на ...
Класиране 10.7.2023 г. ... обявените места за прием. При класирането се спазва последователността на посочените от кандидат-студента шифри на специалностите, а не по тяхното наименование. Допуснато от кандидат-студента несъответствие между шифрите и съответното словесно ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... на академичното достойнство, приемствеността и уважението към първооснователите на Университета и неговата историческа памет и традиции. „По делата им ще ги познаете“ (Св. Евангелие, Матей 7:20) Проф. Борислав Борисов е първият и единствен ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 10.6.2024 г. ... редовни изпити и класиране се приемат в срок от 10 до 28 юни 2024 г. вкл. на място в: Центъра за прием на документи (ЦПД) в УНСС –  София; Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; бюрата на Центъра за ...
График – допълнителен прием януари 2022 г. 25.1.2022 г. ... на документи – от 26.01.2022 г. Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Класификатор ...
Отдел „Кандидат-студенти“ 29.5.2024 г. ... отдел Център за прием на документи тел.: +359 2 81 95 701 [email protected] [email protected] [email protected] Росица Петрова главен специалист Център за прием на документи тел.: +359 2 81 95 704 priemcpd@unwe ...
Прием магистри 18.1.2022 г. ... стопанство започва прием на документи за 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително. Приемът ...
Къде да кандидатствам? 6.7.2022 г. ... за кандидатстване за магистър Център за прием на документи в УНСС, София Адрес: 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19 Телефони: 02 / 81 95 702; 02 / 81 95 704 Работно време: Понеделник-Петък от 8.00 ч. до 16.30 ч ...
Важен срок за кандидат-магистрите с чуждестранни дипломи! 2.12.2021 г. ... (каб. 1029, тел. 02 8195 597) или в Центъра за прием на документи (тел.: 02 8195 702, 02 8195 704); Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ (каб. 1030, тел.: 02 8195 ...
План-прием 9.7.2023 г. ... ...
Национален конкурс "Млад икономист" 28.11.2022 г. ... на едно от следните условия: успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, испански или руски, с оценка не по-ниска от добър (4.00); завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език; сертификат за ...
Държавни изпити 17.8.2022 г. ... два държавни изпита: по специалността (прием от 2022/2023г.) по чужд език*    *Студенти, приети в специалност "Интелектуална собственост и бизнес" преди учебната 2022/2023г., полагат изпити, както по специалността, така и по чужд език. Актуалните дати за подаване на ...
Допълнителен прием - магистри 2021/2022 17.9.2021 г. ... Прием магистри УНСС 2021/2022 Допълнителният прием за магистърските специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Подаването на документи за допълнителния прием започва от 16 септември.  През ...
Редовно обучение 8.2.2024 г. ... на сайта на катедра ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html    В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване за обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да получите допълнителна ...
Магистърски специалности 22.8.2022 г. ...    Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „Магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност ...
Бакалавърски специалности 8.2.2024 г. ... собственост    Приемният изпит и за двете поднаправления се провежда под формата на тест, който се състои от две части и включва три модула: Обща част: модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса); модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса) ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... да участват в допълнителния прием за отделни незаети места за платено обучение трябва да отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... да участват в допълнителния прием за отделни незаети места могат да подават документи за кандидатстване от 10 до 17 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните ...
Магистри УНСС 2021/2022 24.9.2021 г. ... Прием магистри УНСС 2021 Приемът за всички магистърски специалности е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства само срещу заплащане. Срокът за подаване на документи за всички магистърски специалности чрез конкурс по ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... да участват в допълнителния прием за отделни незаети места могат да подават документи за кандидатстване от 2 август до 8 септември 2021 г. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно ...
Потвърждаване 9.7.2021 г. ... потвърждаване на място в Центъра за прием на документи, кандидат-студентите депозират дипломата за завършено средно образование – оригинал. Дипломата-оригинал за завършено средно образование се връща веднага, след като се запишете за студент или се откажете от участие ...
Документи и такси за кандидатстване 24.1.2024 г. ... документи се приемат: Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението; в Центъра за прием на документи (ЦПД) в ...
СРОКОВЕ за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 8.7.2021 г. ... - онлайн, на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. 11 юли потвърждаването или ...
Записване на новоприетите студенти 29.9.2021 г. ...   В Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС: При записването си на място в университета студентите представят следните документи: 1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя. 2. Две снимки с ...
Допълнителен прием 22.6.2021 г. ... четвърто класиране с допълнителен прием за тяхното попълване. За участие в допълнителния прием кандидат-студентите подават кандидатстудентски документи ...
Първо класиране 2.7.2021 г. ... УНСС – онлайн или в Центъра за прием на документи, като участват в следващ етап на класиране, за прием в посочено по-напред желание. 3. да не се запишат или да не потвърдят желанието си за обучение в УНСС, при което отпадат от всички следващи класирания. Класираните ...
Приложения за Онлайн приемен изпит 11.6.2021 г. ... сесия. За явяване на онлайн приемен изпит е необходимо да изпълните следните стъпки: 1. Свалете приложението "Evrotrust" и се регистрирайте в него Чрез това приложение ще можете да се идентифицирате и подписвате електронно. "Евротръст Технолъджис" АД е доставчик ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... ИЗПИТ - ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ    Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания Онлайн подаване на документи Балообразуване среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно) оценката ...
Академични наставници 21.10.2023 г. ... "Връзки с обществеността", прием уч. 2023/24 г. - гл. ас. д-р Мария НиколоваОтговорник-студент: Надя Манова, e-mail: [email protected] Академичен наставник на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2020/21 г. ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 4.7.2023 г. ... пространство – в Центъра за прием на документи на УНСС. 2. за граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ на УНСС. След подаването на ...
Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране 29.6.2022 г. ... в редовни изпити и класиране се приемат: Онлайн За онлайн подаването на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности ...
Редовни изпити и класирания тест1 2.3.2021 г. ... юли - 28 юли допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места 30 юли обявяване на допълнителното класиране 2 август - 4 август записване на класираните Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват ...
Регистрирането за предварителна (електронна) сесия 5.2.2021 г. ... изпитния тест. 2. В Центъра за прием на документи – от 08.02.2021 г. до 02.03.2021 г. (без събота и неделя). Кандидат-студентите подават следните: 1. Регистрационна карта; 2. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... с 3Д верификация. или в ЦЕНТЪРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – от 25.01.2021 г. В Центъра за прием на документи кандидат-студентите подават: 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея ...
Магистри 22.1.2021 г. ... допълнителен ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  Тестът включва: • въпроси по темите, включени в програмите по дисциплините Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 18.4.2024 г. ... документи се приемат: Онлайн; в Център за прием на документи (ЦПД) на УНСС; в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково; в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) във всички големи градове на ...
Checklist 17.12.2020 г. ... .unwe.bg/bg/structure/render/92 прием - бакалаври https://priem.unwe.bg/ прием - магистри https://magistri.unwe ...
За нас 14.5.2024 г. ...           ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА                   След 55 успешни години на сцената на организираното следдипломно обучение ИСК с увереност ...
Прием 12.6.2024 г. ... обучения за учебната 2024/2025 год. се приемат до 01.10.2024. За отделни квалификационни обучения може да се организира допълнителен прием. В този случай заявления могат да се подават до обявената на сайта на ИСК при УНСС начална дата за започване на съответното обучение ...
Документи за записване на новоприети студенти - ОРИГИНАЛ 23.9.2020 г. ... се извършва онлайн или в Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС – София. При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва само чрез онлайн плащане с банкова карта с 3Д верификация, а не чрез банкови клонове.  Новоприетите студенти - ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... , валиден от учебната 2020/2021 г. за прием 2020/2021 г.) Изисквания за кандидатстване по специалности и продължителност на обучението Приемни изпити и ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... да участват в допълнителния прием за платено обучение трябва да отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование – (отпада изискването за минимален входящ бал „добър“); да са положили успешно конкурсен изпит в ...
Условия за кандидатстване 22.6.2024 г. ... за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ЕКМТ (електронен кандидатмагистърски тест). В Университета за национално и световно стопанство ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 31.5.2023 г. ... .45 - на място в Центъра за прием на документи в УНСС  или  онлайн  за неучаствали в класиранията до момента - през уеб сайта Прием в УНСС; https://webpriem.unwe.bg, с платена такса за документи от 60 лв.  за вече ...
Правилник за прием на бакалаври 12.6.2020 г. ... ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ...
ДЗИ (матура) или приемни изпити 10.5.2024 г. ... прием в УНСС се признават ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ), както следва: За завършилите средно образование в периода от 2022 до 2024 година: оценката от ДЗИ по български език и литература; оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 7.6.2024 г. ... – ПРИЕМ 2024/2025#ТвоятУниверситет Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления Уважаеми кандидат-студенти, Университетът за ...
ОКС Бакалавър 10.5.2024 г. ... специалност ще стартира своя прием на студенти от Септември, 2024 г. https://priem.unwe.bg/bg/pages/12698/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-.html - Студентите ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... и информация. В Центъра за прием на документи на УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности. Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се ...
Допълнителни изпити и класирания 22.1.2020 г. ... прием за магистри от 27.01.2020 г ...
Класиране по специалности след 2-ри курс 8.4.2020 г. ... курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. Kалендарен план-график за записване в трети ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В случай че проявявате интерес към възможностите за кандидатстване за обучение по докторска програма, предлагана от катедра ИСТТ, можете да получите ...
Национално състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея” 16.11.2023 г. ... Националното състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“, завършващи средно образование през учебната 2023/2024 г., по решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалност ...
Магистри 17.8.2022 г. ... ТУК.   Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма. В зависимост от професионалното ...
Бакалаври 17.8.2022 г. ... изпит и за двете поднаправления се провежда под формата на тест, който се състои от две части и включва три модула: Обща част: модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса); модул 2 - "Математика - ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... за кандидатмагистърски тест - прием зимен семестър 2020/2021 г. : Регистрационна карта  Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... януари 2007 г. и се ангажира да приеме еврото, след като изпълни необходимите условия. България все още не е член на еврозоната и левът (BGN = българската валута) все още не е в рамките на валутния механизъм на Европейската централна банка (ERM II). Страната няма ...
График – допълнителен прием летен семестър 2023/2024 г. 24.1.2024 г. ... подаване на документи за  допълнителен прием в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година. Допълнителният прием е по специалности, за които има сформирани групи при редовния прием и е само срещу заплащане. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 21.6.2024 г. ... на едно от следните условия: успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, френски, испански или руски, с оценка не по-ниска от „добър“; завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 14.1.2019 г. ... 10 причини да стана журналист“ за прием в специалност „Медии и журналистика“ на УНСС.   Разработките могат да бъдат в текстов формат (до 1000 думи) или видеоформат (до 3 минути).На първенците в състезанието се признава оценка Отличен (6.00) от положени ...
Примерни въпроси за тест за икономисти 26.7.2019 г. ... количество благо, ако пределната полезност приема отрицателни стойности; в) не зависи от потребяваното количество благо; г) нараства с намаляващ темп при действие на закона за намаляваща пределна полезност на благото; д) нито едно от посочените. 2 В общия случай фирмата ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 21.3.2019 г. ... – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. След подаване на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и ...
Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи! 1.8.2018 г. ... – магистър“ или в Центъра за прием на документи Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. След подаване на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15 септември 2019 г. Записването ще се извършва на адрес:  ИСК при УНСС, София 1797, бул ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... Условия за кандидатстване Желаещите да участват в приема за платено обучение трябва да отговарят на следните условия: да притежават диплома за средно образование ; да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище; или: да имат оценка от държавен зрелостен ...
София 16.8.2021 г. ... за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704. Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч. Кандидатстващите в РЦДО - Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. „България“ 168, тел. 038623354 ...
График – прием летен семестър 2023/2024 г. 4.12.2023 г. ... на документи 04.12.2023 г. – 18.01.2024 г., вкл. – на място 04.12.2023 г. – 21.01.2024 г., вкл. – онлайн Обявяване на класиране 22.01.2024 г. Записване на новоприети студенти 23.01. – 29.01.2024 г., вкл. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на ...
График за кандидатстване и класиране 25.1.2022 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 1. Онлайн подаване на документи за допълнителен прием – от 25.01.2021 г. 2. Прием на документи на място в Център за прием на документи – от 25.01 ...
Предварителни изпити 15.6.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна електронна сесия– от 17.08. до 27.08.2020 г. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  – от 28.08 до 29.08.2020 г ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... за прием на първокурсници в УНСС за държавната поръчка са запълнени. Некласираните кандидат-студенти могат да подадат заявление за платено обучение в желаното от тях направление/поднаправление, с изключение на специалност „Право“, от 23 до 25 юли (от понеделник до сряда), от 8 до 16.30 часа в ...
Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием 23.9.2020 г. ... на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са ...
Важно за кандидат-студенти със сертификати от национални състезания и конкурси 22.6.2018 г. ... състезания и конкурси, могат да се подават в Центъра на прием на документи на УНСС – София и в бюрата за прием на документи по градове. Normal 0 false false false BG X-NONE X-NONE ...
Национален конкурс "Млад икономист 2021" 8.3.2021 г. ... на едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, немски, испански или руски; · успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език; · завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 9.5.2018 г. ... на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... подготовка и информация(ЦКПИ). В Центъра за прием на документи на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.   Онлайн подаване на документи За онлайн подаване на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, ...
Често задавани въпроси 10.5.2024 г. ... информатика, информационни технологии или предприемачество; оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ...
Редовни изпити и класиране 23.4.2024 г. ... – лична карта. Работно време за прием на кандидатстудентски документи понеделник – петък 8:00 – 16:30 ч. 22 юни 2024 г. (събота) 8:00 – 16:30 ч. Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране Етапи на класиране, срокове за ...
Прием 19.1.2018 г. ... ...
Прием 19.1.2018 г. ... ...
Предварителни изпити 14.6.2024 г. ... и завършващите в годината на кандидатстване. Приемните изпити се провеждат по утвърдени програми, разработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България. Всеки кандидат-студент може да се яви на всяка от организираните предварителни сесии на следните ...
Важно! Допълнителен прием за магистри 19.10.2017 г. ... на специалностите за допълнителен ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 28.9.2023 г. ... Хасково обявява допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... Р А Ф И К ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до 12.09.2017 г. Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08. до 19.09.2017 г. Кандидатмагистърски ...
Класиране по специалности след втори курс 31.8.2018 г. ... след втори курс Календарен план-график - прием по специалоности след втори курс за учебната 2018/2019 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... Р А Ф И К ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до 12.09.2017 г. Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08. до 19.09.2017 г. Кандидатмагистърски ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... Р А Ф И К ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИЯ ПРИЕМ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 21.08. до 12.09.2017 г. Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08. до 19.09.2017 г. Кандидатмагистърски тест, ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... ПРИЕМ за платено обучение и отделни незаети места, държавна поръчка, в ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно ...
График за кандидатстуденстка кампания 2.7.2018 г. ... – септември 2018 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 20.08.2018 г. до 11.09.2018 г. Прием на документи за хартиена сесия: от 20.08.2018 г. до 19.09.2018 г. Кандидатмагистърски тест, електронен формат: от 12.09.2018 г. до 13.09.2018 ...
График и срокове 14.6.2017 г. ... на интернет страницата на УНСС в Раздел Прием/ Магистри ...
Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език за прием в поднаправление "Международни отношения" 8.6.2017 г. ... списък на първенците в конкурса за есе на чужд език "България в Европейския съюз и моето бъдеще":   Елеонора Апостолова Стоянова Симона Димитрова Коприщенова Румина Петкова Петкова Пламена Андреева Профирова Мария Петрова Петрова Вилиана Иванова Пеева Александър ...
Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език за прием в поднаправление "Международни отношения" 8.6.2017 г. ... списък на първенците в конкурса за есе на чужд език "България в Европейския съюз и моето бъдеще":   Елеонора Апостолова Стоянова Симона Димитрова Коприщенова Румина Петкова Петкова Пламена Андреева Профирова Мария Петрова Петрова Вилиана Иванова Пеева Александър ...
Указания за разработване на есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... БЪДЕЩЕ" ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"    Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... в електронен формат. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Специалности 27.4.2023 г. ... дистанционно обучение)   Правилник за прием на студенти в ОКС "магистър" в УНСС през учебната 2021/2022 г ...
Акценти 6.12.2023 г. ... бързо променящ се свят! Беше обявен следващият прием за магистратурата „Счетоводство, финансов контрол".  2019 година 17-01-2019      Проф. Снежана Башева, декан на ФСФ, и доц. Михаил Мусов – координатор на меморандума за сътрудничество между УНСС и ICAEW ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... на ИК на УНСС, ИСК и Института за развитие на предприемачеството.             Реализирано е превишение на приходите от наеми в размер на 60 441 лв.             С най-висок относителен дял ...
Срокове за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите 21.1.2017 г. ... август  - 9 август 2017 г. Допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места 11 август 2017 г. Обявяване на допълнителното класиране 14 август - 15 август 2017 г. Записване на ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 4.6.2024 г. ... . Документи за предварителните изпити се приемат: в РЦДО-Хасково Онлайн; При онлайн подаване на документи, таксата за кандидатстудентски изпити се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението. В Центъра за прием на документи, РЦДО – ...
Указания за разработване на есе и формуляр за участие 5.1.2024 г. ... ТЕМА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ", УНСС Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение на авторова идея, оценка или преживяване, свързани с актуален и обществено значим проблем. Есето съдържа ...
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ 5.1.2024 г. ... УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"   Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение на авторова идея, оценка или ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 5.1.2024 г. ... ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” В УНСС   1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност  ...
ПРИЕМ 2024 4.1.2024 г. ... учебната 2024/2025 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление ...
Указания за разработване на есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"    Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ...    Прием за следните места:  Специалност Брой места държавна поръчка Брой места платено обучение Икономика 4 5 Счетоводство и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... прием е за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище; или - да имат оценка от държавен зрелостен изпит ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... по професионални направления единен прием държавна поръчка 1. Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили конкурсен изпит в УНСС или ...
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 21.6.2024 г. ... ИНТЕЛЕКТ Повече информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe.bg/   Випускови ръководители/академични наставници за учебната 2023-2024 г. ОКС „МАГИСТЪР” Специалност „Социология със специализация „Социални изследвания, ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... “Магистър по икономика”. Прием с тест. Повече информация на http://magistri.unwe.bg/   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението в специалност “Бизнес психология и социология” осигурява на студентите-магистри специализирани знания от сферата на бизнес ...
Указания за разработване на есе на чужд език 7.4.2016 г. ... ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"  Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава индивидуалната ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ" 1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... и публичните политики, Механизъм за приемане на решения в ЕС, Глобално корпоративно управление, Еволюция на институциите и режимите, Външнополитически процес и механизъм на европейските страни, Публична политика и икономическа сигурност, Правни основи на междунаро-дната ...
Национално състезание по приложна информатика 14.12.2023 г. ... , установен в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година. Първенците  представят сертификат с резултата от състезанието ...
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"  Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ" 1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 701. Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч. Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на  място в гр. Хасково, бул. България 168, ...
График за прием 23.2.2016 г. ... ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за дистанционна и редовна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА     Кандидат-магистърски прием януари 2016 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.01.2016 г. до 11 ...
Специалности 19.2.2016 г. ... НА МАГИСТРИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016 - 2017 ГОДИНА, РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ *Окончателното определяне на магистърските специалности и броя на обучаваните в тях студенти ще стане ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... по-нисък от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма. За участие в кандидат - магистърския ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... в областта на маркетинга и предприемачеството - Монако The MARK Challenge, Международната академия за реклама в рамките на фестивала в Кан CANNES LIONS Rodger Hatchuel Academy, и други. Това са места, на които нашите студенти се срещат с представители на фирми и ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... урежда условията и реда за кандидатстване и прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). (2) За обучение в ОНС „доктор“ могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани. (3) Българските граждани могат да кандидатстват за обучение по реда на ...
Допълнителен прием за отделни незаети бройки. 7.8.2015 г. ... ПРИЕМ за професионално направление „Политически науки“ и поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“      1.      Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да имат диплома за средно ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... център за дистанционно обучение в гр. Хасково приема студенти и по магистърски програми. В тях могат да се обучават студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” и такива с ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. ...
Редовни изпити и класирания 8.5.2024 г. ... самоличност – лична карта. Работно време за прием на кандидатстудентски документи понеделник – петък 8:00 – 16:30 ч. 22 юни 2024 г. (събота) 8:00 – 16:30 ч. Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране Етапи на класиране, срокове за потвърждаване и ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 6.2.2024 г. ... център на УНСС в Хасково приема студенти в ОКС "Бакалавър" в следните специалности: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? За прием в РЦДО-Хасково се признават ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ), както следва: За ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... от своята компетентност Контролният съвет на УНСС приема доклади, становища и констатации, а не дава отговори на въпроси, основани на волно интерпретирана информация с неясен източник, която не е подкрепена с каквито и да било доказателства ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 29.2.2024 г. ... г. – очаквания брой студенти, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 4/28 юни 2023 г.; - такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 546 100 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2023/2024 г. и очаквания прием за 2024/2025 г. Тук са ...
Бизнес администрация 4 сем. на обучение (след професионален бакалавър) - 3-ти семестър 30.10.2016 г. ... семестъра на обучение от прием септ. 2015 г. Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3-ти сем. (зимен) Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова  23.10.2016 09.00 - 16 ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - специалност Финанси със специализация "Публични финанси" - 4 семестъра 4 - ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... семестър на 2014/2015г. Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра 2 - ри семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет 06.06.2015 г. Анализ на ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... семестър на 2015/2016г. Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 семестъра 1 - ви семестър Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Каб. Редовна изпитна ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... , 4 години, осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит. Бакалавърският план по „Политическа икономия” включва курсове по: философия на икономиката, въведение в политическата икономия, ...
Докторанти 12.4.2024 г. ... направление (Блок A) Прием от 2021/2022 г. Администрация и управление Методология на научните изследвания Академично писане Качествени методи в научните изследвания Статистически анализ на данни Учебна ...
Бакалаври 8.4.2024 г. ... прием на студенти в редовно и задочно/ дистанционно обучение по специалност „Публична администрация“ е през учебната 1997/1998 г. През последното десетилетие ежегодно в бакалавърска степен се приемат около 150 студенти в редовна форма на обучение. От ...
Регионален център за дистанционно обучение 21.4.2023 г. ... младежта в държавно висше училище е осъществен прием на студенти в дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г. 13.5.2021 г. ... ПЛАН-ГРАФИК   на дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2020/2021 г.   1. Годишна поправителна сесия за учебната 2020/2021 г. 14.06.- 20.06. 2. Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия до 23 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... успех от следването, бал от кандидатстудентски прием) се обявяват на 01.07.2021 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането в „Уеб-студент“. Корекции в основните данни се допускат до 06.07.2021 г.               ...
Класиране по специалности след 2-ри курс - София 10.4.2017 г. ... незаети (свободни) места от плановия прием, след класирането на подалите документи.   Правила за класиране на студентите след втори курс Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2017/2018 г. Календарен план-график за записване в трети курс ...
Срокове 13.10.2014 г. ... провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) за учебната 2015/2016 г. № на сесия Прием на документи Начало на изпитната сесия 1  от 6 октомври до 24 октомври  от 27 октомври 2  от 27 октомври до ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... - София Център за прием на документи – УНСС Работно време: от понеделник до петък, от 8.00 до 16.30 часа Телефони: 02/81 95 704 Документи за кандидатстване в редовно и дистанционно обучение в УНСС-София можете да подавате и в Центъра за ...
доктор 29.5.2024 г. ... и образователната дейност. Приемът, обучението на докторанти по докторската програмата “Икономика и управление (Логистика и вериги на доставките)“ и защитата на дисертационните трудове се провеждат в съответствие със законовите разпоредби, отнасящи се до ...
Прием Магистри 17.5.2018 г. ... ...
Прием Бакалаври 20.10.2015 г. ... ...
Прием 12.9.2016 г. ... Бакалаври Прием Магистри Записване   Документи и такси   Регистрационна карта -  Лична карта и копие от нея; Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит. Диплома за средно образование- оригинал и копие от нея Попълването и ...
Допълнителен прием за магистри 30.9.2013 г. ... обявява допълнителен прием само за кандидат-магистри, които са получили положителна оценка на кандидат-магистърския тест, проведен на 16, 17 и 21 септември 2013 г., но не са класирани. Желаещите могат да подадат молба /по образец / в Центра за прием на документи на 27 и 30 септември ...
Начало 21.10.2014 г. ... ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция. Учебният план на специалността е предназначен ...
Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2015/2016 г. 18.5.2015 г. ... . Подаване на документи за прием по специалности след втори курс 25.05.-14.06. 4. Изчисляване на среден успех за прием по специалности 06.07. 5. Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки 07.07 ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... , бал от кандидатстудентски прием) се обявяват на 07.07.2015 г. Всеки студент може да провери верността на личните си данни за класирането на листингите в сградата на УНСС или в интернет сайта на УНСС. Корекции в основните данни се допускат до 14.07.2015 г ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... . За първи път Центърът ще извърши прием по документи за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години.   За допълнителна информация: Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Колеж по икономика и администрация ...
Линкове 14.3.2013 г. ... сайт на УНСС Кандидат-студентски прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
<span style="display:none">Отчети</span> 20.12.2023 г. ... доклади на проверяващите екипи, приемане на доклади на Контролния съвет с ясни позиции и запознаване с тях на заинтересованите лица.       3.Утвърждаване на доверие към контролния орган на УНСС за търсенето му при нарушения на законодателството в ...
Прием 22.3.2024 г. ... образованието и науката (МОН) и се приемат при условията и по реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет. Кандидатите могат да се регистрират и да прикачват документи в електронната платформа за кандидатстване: https://higher-edu-app.mon ...
Прием 22.3.2024 г. ... на образованието и науката (МОН) и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет. Кандидатите могат да се регистрират и да прикачват документи в електронната платформа за кандидатстване: https://higher-edu-app.mon ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... за съответния мобилен оператор. Онлайн прием на документи за класиране по специалности след втори курс – https://student.unwe.bg Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено ...
Магистър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4 ...
Бакалавър 4.3.2013 г. ... . Прием 2. Специалности 3. Такси 4. ...
Контакти 10.10.2019 г. ... Георгиева [email protected] Център за прием на документи През 2006 г. в УНСС бе открит първият в страната Център за целогодишен прием на документи, който се намира до официалния вход за аула "Максима" и клона на Банка ДСК. Работно време на Центъраза прием на документи при ...
Прием - Докторанти 4.8.2017 г. ... ...
Връзки с обществеността 6.7.2023 г. ... по документи. Повече информация за прием ще откриете тук. * Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected] ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , 4 години (осем семестъра). Форма на прием: единен приемен изпит (ЕПИ). Форма на завършване: държавен изпит ...
Прием - Бакалаври 4.3.2013 г. ... 2013 Прием ...
Докторанти 27.5.2024 г. ... за прием на докторанти в УНСС, конкурси и цялата необходима информация можете да видите тук. Обучението в образователна и научна степен "Доктор" в кaтедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС е естествено продължение и надграж­дане на обучението в бакалавърска и ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места. Свободните места ще се заемат от некласирани резерви с издържан изпит и кандидати с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити  в УНСС, отговарящи на условието за ...
Обявено е класирането за допълнителния прием за кандидатстудентска кампания 2012 3.9.2012 г. ... е класирането за допълнителния прием за кандидатстудентска кампания 2012. Срокът за записване е от 30 до 31 август включително в Центъра за прием на документи (работно време от 8:00 до 16:30). Проверете резултата си ...
Важно 6.7.2015 г. ... „Студенти-магистър“ или в Център за прием на документи - Граждани на страни извън и от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. В едномесечен срок след депозиране на документите УНСС ги ...
Как да кандидатствам 6.4.2017 г. ... . Документите се подават в Центъра за прием на документи на УНСС (намира с в западната част на УНСС, до банка ДСК). След това се държи изпитен тест и се извършва класиране на успешно издържалите кандидати, които след това се записват в съответната магистърска програма. ВАЖНО: ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... за магистър? Отговор: УНСС извършва прием на магистри два пъти годишно - през септември и през януари. През септември се обявява прием за всички магистърски програми на катедра "Национална и регионална сигурност", а през м. януари има прием само за магистърската програма по ...
Прием 14.6.2016 г. ... обучение Дистанционно ...
Изпити 6.7.2015 г. ... обучение в УНСС, полагат приемен изпит също с чрез кандидат-магистърски тест, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. • Изпитът чрез кандидат-магистърския тест за завършилите специалности, по които не се провежда обучение в ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702, (02) 8195 704      Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.   Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидатстудентския изпит се ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на писмен конкурсен изпит, под формата на тест За участие в кандидат - студентския изпит се заплаща такса. ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ - ПРИЕМ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 ГОДИНА,  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД "ОКС" ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР: № по ред    Специалности  Дистанционно обучение гр. Хасково гр. ...
График 26.9.2015 г. ... ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ за дистанционна форма на обучение ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА Кандидатмагистърски прием септември 2015 г. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 24.08.2015 г. до 14.09.2015  г. Прием на ...
Изпити 6.7.2015 г. ... на кандидатмагистърския прием за зимен и за летен семестър са поместени в Приложения 1 и 2. Чл. 23.(1) Кандидат-студентите в образователно-квалифи­ка­ци­он­на степен "магистър" за редовно и дистанционно обучение по държавна поръчка или срещу ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... или в Цетър за прием на документи“. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в оригинал. 3. След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в ...
Условия за кандидатставне 6.7.2015 г. ... от Добър. Магистърският прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма За участие в кандидат - студентския изпит ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... условията за кандидатстване и прием на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в УНСС. (2) Условията за кандидатстване и прием в магистърска сте­пен на обучение се регламентират в съответствие със: 1.   Закона за висшето ...
Правилник за прием 7.2.2012 г. ... ...
График 26.9.2015 г. ... КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ  за редовна и дистанционна форма на обучение  ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА  Кандидатмагистърски прием – септември 2015 г. Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 24.08.2015 г. до 14.09 ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... документите в Центъра за прием на документи. Той се намира до клона на Банка ДСК в УНСС. Работното време е от 8 до 16.30 ч. За допълнителна информация се обадете на тел. 81-95-701, 81-95-704 или посетете сайта на УНСС. Преди това не забравяйте да ...
Класиране 9.4.2012 г. ... и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием. Чл. 74. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление или поднаправление и категория, се приемат за студенти. Чл. 75 ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... ЕлЕПИ? Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. На всеки изпит за всеки кандидат-студент компютърът генерира специално и само за него индивидуална съвкупност от въпроси. Тази съвкупност се идентифицира чрез индивидуален номер на ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г. Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се ...
Контакти 1.6.2012 г. ... за прием на документи През 2006 г. в УНСС бе открит първият в страната Център за целогодишен прием на  документи, който се намира до официалния вход за аула "Максима" и клона на Банка ДСК.  Работно време на Центъра за ...
График 28.9.2012 г. ... електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) подаване на регистрационни карти време за явяване на изпити от 19 март до 5 април от 9 април от 23 април до 10 май   от 14 май от 28 май до 7 ...
Планов прием 6.7.2015 г. ... ...
Планов прием 5.12.2014 г. ... ...
Планов прием 6.2.2012 г. ... е определен плановия прием за учебната 2012/2013 г ...
Обучение 13.6.2023 г. ... администрация Прием до 2021/2022 Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Прием от 2022/2023 Редовна 4 год. Учебен план Квалификационна характеристика Мениджмънт и ...
Обучение 21.9.2016 г. ... , осем семестъра. Форма на прием: приемен изпит. Форма на завършване (дипломиране): държавен изпит. Бакалавърският план по „Политическа икономия” включва курсове по: философия на икономиката, въведение в политическата икономия, ...
Консултации 12.7.2018 г. ... собственост и бизнес в индустрията", прием месец септември 2017 г.    Специалност „Творчески индустрии и бизнес", специализация, "Интелектуална собственост и бизнес в културата", прием месец януари 2018       Преподавателите от ...
Индивидуална форма на обучение 12.7.2018 г. ... - доц. д-р Владя Борисова      Приемният изпит за специалностите със специализации през месец януари е есе. За тези две специалности може да се кандидатства и по всяко друго време на учебната година, като освен ако кандидатстването не е в рамките на септемврийския прием, приемният ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 30.5.2016 г. ... анализи и проекти - 2сем. (прием: ІХ-2015), летен семестър на учебната 2015-2016г. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН от специалност Бизнес анализи и проекти, 2 сем., семестър 2 (летен) - прием ...
В медиите 16.5.2017 г. ... и държавата години наред да им дава такъв прием на студенти, какъвто те искат, въпреки че години наред те да не го запълват. Нужна е гъвкава държавна политика, която да определя държавен прием, който е реален и необходим, а не колкото иска всеки университет. И да го дава на доказаните ...
Евростипендии 22.11.2011 г. ... , съфинансиран от Европейския социален фонд, ще се приемат на хартиен носител от 13 до 30 юни в Центъра за прием на документи. Важно: В случай, че по обективни причини студентът е възпрепятстван лично да подаде формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител с нотариално ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... г. до 28.02.2017 г.  Кандидатмагистърски прием – септември 2016 г.: Прием на документи за писмена и електронна сесия - от 22.08. до 13.09.2016 г. Прием на документи за хартиена сесия - от 22.08. до 20.09.2016 г. Кандидатмагистърски тест, електронен формат - от 14.09. до 16.09.2016 г. ...
Учебен график 6.7.2017 г. ... – септември 2017 г.: Прием на документи за хартиена и електронна сесия: от 21.08.2017 г. до 12.09.2017 г.Прием на документи за хартиена сесия: от 21.08.2017 г. до 19.09.2017 г.Кандидатмагистърски тест, електронен формат: от 13.09 до 14.09.2017 г.Обявяване на резултатите ...
Докторанти 31.5.2012 г. ... на докторанти Обучение на ...
Учебен кампус 12.4.2024 г. ... в България университетски Център за целогодишен прием на документи, единственият по рода си в страната Тестови център за електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити с 1000 компютъра, два изследователски центъра, разположени в новия корпус „К“ ...
Достъпна среда 12.4.2024 г. ... и „И“, включително и за Центъра за прием на документи. За улеснение на достъпа на вътрешните стъпала на централния вход на УНСС - учебен корпус „Б“, и на външните стъпала на входа на учебен корпус „И“ са монтирани специални платформи. ...
УНСС №1 12.4.2024 г. ... и бизнеса. Държавните и частните работодатели приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници. УНСС №1 УНСС получи  от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) най-високата оценка – 9 ...

Новини

288 results found
23 юни е последната дата за предварителен изпит във формат ДЗИ 21.6.2024 г. ... да подобрят резултата си от държавния зрелостен изпит за прием в УНСС.  Вече втора година УНСС предоставя възможност на кандидат-студентите да използват като балообразуваща оценката си и от изпитите, провеждани от УНСС във формат държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Той се реализира в сътрудничество с школи за ...
Годишна среща на директорите на училищата – членове на Асоциацията на езиковите училища 19.6.2024 г. ... , победителите в които са получили сертификати за прием в УНСС, както и Националното интердисциплинарно състезание по чужди езици, победителите в което са удостоени с парични награди, осигурени от спонсори. Ръководството на Асоциацията има амбицията Националното интердисциплинарно състезание по чужди езици ...
УНСС с нови специалности в ОКС „бакалавър“ за новата учебна 2024 - 2025 година 19.6.2024 г. ... Bleisure tourism и Tourism WorkNomads, а платеният прием гарантира класиране по първо желание, което прави специалността изключително конкурентна. Представянето на специалността пред медиите, пишещи за туризъм е на 25 юни в зала „Тържествена“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 19.6.2024 г. ... беше да изградим мост между средното образование с приемственост във висшето образование и връзка с бизнеса. Благодарение на всеотдайната работа на всички членове на Асоциацията това вече е факт. На всички наши състезания и инициативи присъстват спонсори и представители на водещи бизнес компании, които са ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за десети път 17.6.2024 г. ... между средното образование с приемственост във висшето образование и връзка с бизнеса. Благодарение на всеотдайната работа на всички членове на Асоциацията това вече е факт. На всички наши състезания и инициативи присъстват спонсори и представители на водещи ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път 18.6.2024 г. ... между средното образование с приемственост във висшето образование и връзка с бизнеса. Благодарение на всеотдайната работа на всички членове на Асоциацията това вече е факт. На всички наши състезания и инициативи присъстват спонсори и представители на водещи ...
Започна приемът в УНСС 19.6.2024 г. ... УНСС даде символичен старт на прием на документи за участие в класиране и явяване на кандидатстудентски изпити за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование за специалност „Право“ ...
Проведе се предварителен изпит във формат ДЗИ - матура за прием в УНСС 10.6.2024 г. ... предварителни изпити за прием във формат ДЗИ (матура) по български език и литература. На изпита се явиха 225 ученици, записали се през страницата на Университета, с желание да кандидатстват в УНСС, защото оценката от тази пробна матура важи за приемен изпит ...
УНСС разширява партньорствата си с подписването на четири нови меморандума за сътрудничество 7.6.2024 г. ... процедурата по кандидатсване и прием в българските висши училища“, каза г-жа Манжукова. На срещата присъстваха и Десислава Павлова, главен експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“, определена за координатор, и Ашот Казарян, ...
Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор: Нашият университет дава втори шанс за повишаване на оценката от матурата с два изпита във формат ДЗИ на 8 и 23 юни 5.6.2024 г. ... на кандидат-студентите. За прием през новата учебна 2024 - 2025 година в УНСС се предлагат нови бакалавърски програми – „Европейска интеграция и дипломация“, която ще се изучава в редовна форма на обучение. Специалностите „Бизнес ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и заместник-министърът на туризма г-жа Ирена Георгиева обсъдиха възможностите за сътрудничество 3.6.2024 г. ... нашия университет. В Центъра за прием на документи учениците се запознаха с възможностите за обучение, с процеса по кандидатстване, с необходимите документи и единния приемен изпит, който се провежда изнесено и в Неврокопската професионална гимназия „Димитър ...
Победителите от турнира на „BEST“ по английска реч и дебати получават отличен за прием в нашия университет 7.5.2024 г. ... и полуфиналистите от Националния турнир по английска реч и дебати за средношколци, организиран от фондация „BEST“, които тази година са 12 клас, ще получат сертификат за оценка „Отличен 6“ за всички специалности с преподаване на ...
Държавни изпити по чужд език - юни 2024 г. 20.6.2024 г. ... език" от випуск 2022- 2023 г. и прием 2022-2023г. нямат Държавен изпит по английски език. Сесията за държавни изпити -юни 2024 г. не се отнася за студентите от специалностите: Икономика с преподаване на АЕ, Администрация и управление с преподаване на АЕ, Финанси и ...
Рекорден брой - 629 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 22.4.2024 г. ... български език и литература за прием в нашия университет. Тази инициатива е в рамките на подписано споразумение между ректора на Университета проф. д-р Димитър Димитров и Галина Ушатова, ръководител на учебен център „РЕГАЛИЯ СКУЛ“ за подготовка на ...
НОВА Специалност: "ЗДРАВЕН и ДЕЛОВИ ТУРИЗЪМ и ИКОНОМИКА" 18.4.2024 г. ... специалност ще стартира своя прием на студенти от Септември, 2024 г. ОСНОВНИ ЗНАНИЯ, които ще получите: - Специализиран спектър от теоретични знания, концепции, принципи и закономерности в двата приоритетни видове туризъм – здравен и делови. - Критичен ...
Първи предварителен изпит на УНСС във формат ДЗИ (матура) по география и икономика в гр. Враца 16.4.2024 г. ... по география и икономика за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този кандидатстудентски изпит извън Университета е в резултат на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Валентина Георгиева, директор на ПЕГ ...
Ученици от Сандански и Петрич се явиха на пробни матури за прием в нашия университет 16.4.2024 г. ... и литература, които важат за приемен изпит в УНСС, се проведоха на 12 април в гр. Сандански и на 13 април в гр. Петрич. Благодарение на добрата колаборация между университета и местното управление, изпитите бяха реализирани точно месец ...
Подготвя се пробна матура и в Якоруда 15.4.2024 г. ... от нашия университет, оценката от него ще важи за прием в УНСС. Това бе обсъдено по време на информационна среща за кариерно развитие на младите хора от региона в малкия читалищен салон при читалище „Светлина-1907“, гр. Якоруда. На срещата присъстваха представители на ...
УНСС проведе Информационни дни за кандидат-студенти от Северозападния район 11.4.2024 г. ... и менторски програми, развива студентското предприемачество, като за целта в УНСС функционира Стартъп хъб. Тя обърна внимание на добрата учебна среда, като изтъкна, че УНСС има модерно оборудвани аудитории, разполага с 12 студентски общежития с 5100 места, предлагащи всички условия за учене и живот ...
Рекорден брой средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 11.4.2024 г. ... ДЗИ (матура) по български език и литература за прием в УНСС. Тази инициатива е в рамките на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и д-р Весела Кръстева, ръководител на учебен център „МАРЕ'' за подготовка на кандидат-студенти. На изпита се явиха ...
Проф. д-р Матилда Александрова: При желание всеки кандидат-студент може да заяви индивидуална онлайн или присъствена консултация 10.4.2024 г. ... се провежда през цялата година, а не само около приемните изпити. Много са и възможностите за кандидатстване? Как оценявате КСК 2024 - 2025? Кандидатстудентската кампания и тази година обединява усилията на ректорското ръководство, академичния и административния състав на университета, ...
Висок интерес на кандидат-студенти към предварителния изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 1.4.2024 г. ... ДЗИ (матура) по български език и литература за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този кандидатстудентски изпит извън УНСС е в резултат на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Донка Атанасова, директор на ПГ „В. Левски“. Изпитът ...
Първото национално състезание по „Гражданско образование и международно сътрудничество“ се проведе в УНСС 30.3.2024 г. ... . На лауреатите се признава отлична оценка за прием в УНСС в специалностите на факултет „Международна икономика и политика“. Председателят на Асоциацията и ръководител катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ доц. д-р Васил Петков откри ...
За поредна година УНСС проведе предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) в гр. Гоце Делчев 22.3.2024 г. ... ДЗИ (матура) по български език и литература за прием в УНСС. Тази инициатива е в рамката на меморандума за сътрудничество между УНСС и община Г. Делчев, подписан от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и кмета на общината г-н Владимир Москов. Домакинът на изпита НПГ „Д. Талев“ е ...
Популяризиране на ефектите от Европейския университет (ENGAGE.EU) сред средните училища в България 22.3.2024 г. ... за признаване на оценка Отличен (6.00) за прием в УНСС и парична награда. Освен тези национални състезания АИУБ  организира и национални спортни турнири и международни бизнес състезания. Във втората си презентация проф. д-р Даниела Фесчиян очерта ефектите за средношколците ...
Популяризиране на ефектите от Европейския университет (ENGAGE.EU) сред средните училища в България 21.3.2024 г. ... за признаване на оценка Отличен (6.00) за прием в УНСС и парична награда. Освен тези национални състезания АИУБ  организира и национални спортни турнири и международни бизнес състезания. Във втората си презентация проф. д-р Даниела Фесчиян очерта ефектите за средношколците ...
Две допълнителни пробни матури по български език и литература ще организира УНСС - на 12 април в Сандански и на 13 април в Петрич 19.3.2024 г. ... по български език и литература, който важи и за прием в УНСС. Новата форма за прием в Университета се радва на огромен интерес. Графикът на предварителните изпити във формат ДЗИ можете да видите тук, а за записване - тук. В гр. Сандански проф. Димитров, заедно със заместник-ректора по учебната ...
Наши преподаватели участваха в Деня на отворените врати в Софийската френска гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ 18.3.2024 г. ... и представиха възможностите за кандидатстване и прием в УНСС като обсъдиха и възможностите за бъдещо сътрудничество между Университета и Училището.     ...
X национално състезание по приложна информатика за средношколци се проведе в нашия университет 18.3.2024 г. ... в класирането по реда, установен в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година. Имената на победителите можете да видите ТУК ...
Националното състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България показа „непреходния дух на търсачите на знания“ 9.3.2024 г. ... за признаване на оценка Отличен (6.00) за прием в УНСС и парична награда от спонсора Coca-Cola Hellenic – 1000 лева. Неговото желание е да учи „Счетоводство“ в УНСС. На второ място беше класирана Беатрис Гологанова от Националната търговско-банкова гимназия. Тя получи ...
Националното състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България показа „непреходния дух на търсачите на знания“ 9.3.2024 г. ... за признаване на оценка Отличен (6.00) за прием в УНСС и парична награда от спонсора Coca-Cola Hellenic – 1000 лева. Неговото желание е да учи „Счетоводство“ в УНСС. На второ място беше класирана Беатрис Гологанова от Националната търговско-банкова гимназия. Тя ...
Първи изпит от новата кандидатстудентска кампания 14.2.2024 г. ... предварителните изпити. Той беше във формат единен приемен изпит (ЕПИ) и събра зрелостници от цялата страна. Изпитът се провежда под формата на тест – 80 въпроса от затворен тип с посочени пет възможни отговора за всеки от тях, като само един е верен. Участниците имаха възможност ...
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 17.2.2024 г. ... 6,00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за прием в следните специалности: „Международни икономически отношения“; „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“; „Международни отношения“; „Европейска политика и ...
УНСС проведе при огромен интерес Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България 10.2.2024 г. ... за признаване на оценка Отличен (6.00) за прием в УНСС от ректора проф. д-р Димитър Димитров и парична награда от спонсорите – 1000 лева от Coca-Cola Hellenic и 500 лв. от АССП. Второ място е за Катрина Асенова от Националната търговско-банкова гимназия. Тя получи сертификат за ...
УНСС проведе при огромен интерес Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България 12.2.2024 г. ... за признаване на оценка Отличен (6.00) за прием в УНСС от ректора проф. д-р Димитър Димитров и парична награда от спонсорите – 1000 лева от Coca-Cola Hellenic и 500 лв. от АССП. Второ място е за Катрина Асенова от Националната търговско-банкова гимназия. Тя получи ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров проведе работна среща за прием 2024/2025 31.1.2024 г. ... анализ на предишната кампания и отчете 30% ръст на приема вследствие активното участие на факултетите, катедрите и преподавателите в кампанията. Той уточни, че решението за безплатно образование изисква да се промени подхода в кампанията. „Трябва да запазим високо нивото на мотивация на ...
ОТВОРЕН Е ЕЖЕГОДНИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 23.1.2024 г. ... (6.00) за резултати от конкурсни изпити в УНСС за прием в специалност „Международни икономически отношения“ (когато есето е на английски, немски, френски, испански или руски език) и/или за прием в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ ...
УНСС и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД подписаха меморандум за стратегическо партньорство 29.1.2024 г. ... на заявените от Университета места за прием или откриването на нови магистърски специалности и следдипломни квалификации по специалности от интерес за Дружеството. Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по ...
AI - любимецът на инвеститорите в стартъпи през 2023 г. 23.1.2024 г. ... . Заплаща се всяко посещение, като се приемат почти всички големи здравноосигурителни планове в САЩ. Babbel ??Берлин, Германия Сектор: Образование Инвеститори: IBB Ventures, NGP Capital, REV Набран капитал: 33.3 млн. долара Подобно на гиганта в сектора ...
Общото събрание на УНСС избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор – втори мандат 22.12.2023 г. ... кандидат-студентите и държавният план-прием във всички специалности беше запълнен. Платеното обучение отбеляза огромен ръст“, каза ректорът и коментира: „По отношение на учебната среда, искам да отбележа, че 70% от цялата материална база е обновена. Реновирани са ...
Започва приемът на магистри за летен семестър 15.12.2023 г. ... 4 декември 2023 г. започва приемът за образователно-квалификационна степен „магистър“ за летен семестър. За него УНСС предлага 30 специалности в две професионални направления –  „Икономика“ и „Администрация и управление“. ...
Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Икономическа социология“ 1.12.2023 г. ... университет е тук, иска да помага, има прием за докторанти, възможност за нови и нови знания, вие винаги ще бъдете нашите студенти, на които може да подадем ръка. Бъдещето зависи от вас. Желая ви успех! “,  обърна се ректорът към дипломантите ...
УНСС на „Панорама на университетите – 2023“ в Благоевград 17.11.2023 г. ... към зрелостниците, процедурите за прием, специалностите, начините на кандидатстване, таксите за обучение и перспективите за реализация, възможностите за настаняване в общежития и получаване на стипендии. Д-р Екатерина Деливерска, Радостина Петрова (от ляво ...
1500 ученици разбраха за възможностите, които УНСС предлага 8.11.2023 г. ... , кариерното развитие, условията за прием и всичко, свързано с Университета. Събитието се проведе в Общинския културен център в града. Началникът на Регионалното управление на образованието РУО – Разград г-н Ангел Петков посети щанда на УНСС на ...
Средношколци от Благоевград посетиха УНСС 28.10.2023 г. ... атмосфера. В Центъра за прием на документи Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), д-р Екатерина Деливерска, директор на дирекция „Учебна дейност“, Радостина Петрова, началник на отдел ...
Академичният съвет прие бюджета на УНСС 26.10.2023 г. ... методика за определяне на план-приема на студенти държавна по-ръчка в ОКС „бакалавър“ по специалности от учебната 2024/2025 г. АС на УНСС утвърди и сформираните маломерни групи в обявеното разписание на УНСС за учебната 2023/2024 г., имащи по-ниска численост ...
Ливански университет за изкуства, науки и технологии стана партньор на УНСС 3.10.2023 г. ... програма „Еразъм+“, както и прием на студенти, завършили бакалавърски програми или магистърски програми на английски език в Университета за изкуства, науки и технологии в Ливан (AUL). Университетът за изкуства, науки и технологии (AUL) е частна ливанска ...
С рекорден прием РЦДО на УНСС в Хасково откри учебната 2023-2024 година 30.9.2023 г. ... рекорден брой от 260 студенти първокурсници започна академичната година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. 180 от тях са студенти в бакалавърски програми по специалностите „Мениджмънт и администрация“, „Счетоводство и контрол“ ...
Отлична оценка на МОН за ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 29.9.2023 г. ... тази година и по-висок бал за прием. „Едни от големите трансформации бяха промените в учебното съдържание и учебните планове. Имаме повече избираеми дисциплини, повече възможности за студентите, повече упражнения. Член сме на елитната университетска мрежа ENGAGE ...
УНСС вдига заплатите 20.9.2023 г. ... е възможно вследствие на добрия прием, изтъкна той. Подписите си под анекса, заедно с проф. Димитров, положиха доц. д-р Бойка Чернева, председател на Синдикалната организация към НБС „ВОН – КНСБ“, д-р Станимир Стаматев, председател на Синдикалната секция ...
Ректорът и министърът на образованието откриха новата академична 2023/2024 година в УНСС 19.9.2023 г. ... брой кандидат-студенти и по-висок бал за прием. Университетът може да се похвали с една успешно проведена кандидатстудентска кампания и много над очакваното новоприети студенти. Проф. д-р Димитър Димитров изтъкна, че този успех се дължи на факта, че в университета имат високи ...
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември 3.10.2023 г. ... години. Всички бройки в държавния план-прием за бакалаври в 53 специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени. От тази година Университетът реализира първите съвместни програми ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... на документи за допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" - 2 семестъра, редовна форма, в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен ...
Допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" 15.9.2023 г. ... подаване на документи за допълнителен прием за специалност "Интелектуална собственост и творчески индустрии" - 2 семестъра, редовна форма, в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година. Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит ...
МИЛЕНА ГРИГОРОВА: МАГИСТРАТУРАТА ПО "МИО" ОТВАРЯ МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 4.9.2023 г. ... направления и бизнеси.  Приемът е отворен до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация за магистърската програма вижте тук: https://departments.unwe ...
ДОЦ. Д-Р МОНИКА МОРАЛИЙСКА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" 25.8.2023 г. ... проекти” стартира след приемането на страната за член в ЕС, насочена е за придобиване на знания и практически умения за управление на проекти в международния бизнес, информационните технологии, неправителствения сектор, публичната и общинската администрация, които ...
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПЕТКОВ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ - РИМ 25.8.2023 г. ... , както и да развиват собствен бизнес. Приемът е отворен до 1 септември в УНСС и до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация за обучението и начина на организация на магистърската програма вижте тук:  https://departments.unwe ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ 25.8.2023 г. ... .html Приемът е отворен до 1 септември в УНСС и до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ За актуална информация заповядайте и в групата за прием в магистърските програми на катедра "МИО и бизнес", УНСС https://www.facebook ...
ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА БОНЕВА ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“, 3 СЕМЕСТЪРА 25.8.2023 г. ... - https://mio-alumni.net/ Приемът е отворен до 1 септември в УНСС и до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe ...
ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ КИРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ И БИЗНЕС“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 25.8.2023 г. ... и бизнес администрация и др. Приемът е отворен до 1 септември в УНСС и до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe ...
ДАНИЕЛ БУДАКОВ: ПРЕКАРАХ СТРАХОТНА ГОДИНА В РИМ 25.8.2023 г. ... , УНСС през 2016 г., след което решава да предприеме предизвикателството на дуалната магистърска програма на катедра ,,МИО и бизнес“ по ,,Международен бизнес с преподаване на английски език“  , която е съвместна с Университета по международни науки в ...
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПРЕДСТАВЯ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“ 25.8.2023 г. ... среда и какви дейности могат да се предприемат в нея. Уменията са свързани с планиране и реализация на кампании онлайн, особено в социалните мрежи – както стратегии, така и конкретни техники. КАКВИ МЕТОДИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ОБУЧЕНИЕТО? По време на занятията се ...
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА ТОДОРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ“, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, 18.8.2023 г. ... от всички икономически дейности. Приемът е отворен до 1 септември в УНСС или до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук:  https://departments.unwe ...
ДОЦ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЕВ ЗА МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА INTERNATIONAL BUSINESS AND GOVERNANCE С ШАНХАЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДЖАО ТОНГ 18.8.2023 г. ... в България, така и в други страни. Приемът е отворен до 1 септември в УНСС или до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe ...
ПРОФ. Д-Р СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ФОРЕКС И ДИГИТАЛНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“ 10.8.2023 г. ... и управление на финансовия риск. Приемът е отворен до 1 септември в УНСС или до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Повече информация и учебния план на програмата вижте тук: https://departments.unwe ...
ДОЦ. Д-Р АНТОАНЕТА ДЪНЕШКА ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ 7.8.2023 г. ... пазари и с чуждестранни партньори. Приемът е отворен до 1 септември в УНСС или до 3 септември онлайн на https://magistri.unwe.bg/ Учебният план на програмата може да бъде намерен тук: https://departments.unwe ...
Може да кандидатствате за 90 магистърски специалности 26.7.2023 г. ... приемът на документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен „магистър“, който ще продължи до 1 септември 2023 г. включително – на място, и до 3 септември 2023 г. включително – онлайн. Приемът за 90-те специалности в ...
Двойната магистърска програма „Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език“ между УНСС и Университета Абъртай, Шотландия вече е достъпна 28.7.2023 г. ... приобщаваща, приятелска и гостоприемна среда за нашите студенти.   Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. УНСС има над 21 хил. студенти ...
Излезе третото класиране в УНСС, остават единични бройки за няколко специалности и в съвместните програми с други университети 24.7.2023 г. ... за записване след второ класиране приемът на кандидат-студенти, държавна поръчка, беше запълнен“, съобщи ректорът проф. д-р Димитър Димитров. В писмо той благодари на преподавателите и администрацията на УНСС за мащабната кандидатстудентска кампания, реализирана ...
ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КАТЕДРАТА 17.7.2023 г. ... днес започва кандидатмагистърският прием в УНСС.Катедра ,,МИО и бизнес" предлага магистърски програми в следните специалности:1. РЕДОВНО ОБУЧЕНИE:- Международни икономически отношения - 3 семестъра (за всички без завършилите специалност "МИО" в УНСС)- Международен ...
Излезе първото класиране в УНСС 17.7.2023 г. ... могат да преценят шансовете си за прием в желаната специалност. Ако са харесали специалността, в която са класирани на този етап, могат да се запише онлайн или на място. Също от тази година за първи път УНСС приема студенти и по съвместни програми с други университети ...
Ректорът проф. Димитър Димитров: 6100 кандидат-студенти – рекорден брой за последните години 7.7.2023 г. ... и заместник-ректори в Центъра за прием на документи, в който са създадени условия за подаване на документи онлайн с помощта на консултанти Какви са следващите стъпки за тези 6100 кандидати?  Сега работим по класирането на тези кандидати, което ще бъде ...
Национално проучване установи: Административният капацитет на държавната администрация спада 5.7.2023 г. ... , намаляват се бройките за прием, а трябва да се отчита, че развитието на икономическите и социални процеси, на чуждестранните инвестиции, на всички процеси, зависят от административния капацитет“. Той подчерта, че понякога много добри управленски решения ...
Национално проучване установи: Административният капацитет на държавната администрация спада 6.7.2023 г. ... , намаляват се бройките за прием, а трябва да се отчита, че развитието на икономическите и социални процеси, на чуждестранните инвестиции, на всички процеси, зависят от административния капацитет“. Той подчерта, че понякога много добри управленски решения ...
До 6 юли удължаваме срока за онлайн кандидатстване в УНСС 30.6.2023 г. ... интерес се удължава срокът за прием на документи за участие в класиране за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“. Документи за кандидатстване ще се приемат само ...
Отборът по право на УНСС получи почетни сертификати за отличното си представяне в състезание по правата на човека Helga Pedersen Moot Court Competition 27.6.2023 г. ... от УНСС бяха поканени на прием в Постоянното представителство на Република България в Съвета на Европа на 22.05.2023 г., а в следващите дни постоянният представител и нейният заместник присъстваха на мачовете на студентите на УНСС в знак на подкрепа.  ...
200 зрелостници се явиха на последния предварителен изпит за прием в нашия университет във формат ДЗИ 26.6.2023 г. ... изпити във формат ЕПИ (Единен приемен изпит) от 3 до 6 юли, припомни още проф. Матилда Александрова. Тя уточни, че всички изпити ще бъдат включени в класирането и ще бъде избрана най-високата оценка като балообразуваща. Стилиян Георгиев от Математическа гимназия ...
УНСС обявява първото класиране по държавна поръчка на 11 юли 24.6.2023 г. ... , че класирането за прием по държавна поръчка във всички специалности ще бъде обявено ТУК на 11 юли 2023 година.  Единствено приетите  в платена форма на обучение по първо желание вече могат да се записват в онлайн ...
25 юни - последен предварителен изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ по български език и литература 18.7.2023 г. ... изпити във формат ЕПИ (Единен приемен изпит) от 3 до 6 юли. При образуването на състезателния бал се взема най-високата оценка, независимо на кой от изпитите е получена. Приемът на документи за участие в класиране и явяване на кандидатстудентски изпити за ...
Повишен интерес към допълнителните матури в УНСС 17.6.2023 г. ... срокът за подаване на документи за прием в университета е до 30 юни, както и че УНСС поддържа най-ниските студентски такси сред всички университети в България. Тя припомни още, че при подаването на документите е много важно кандидат-студентите да подредят специалностите ...
Бюджетът на висшето образование и ремонтите на общежитията – тема на срещата между НПСС и ректора на УНСС 16.6.2023 г. ... са бройките на студентите за прием по държавна поръчка, размера на заплатите, стипендиите, ремонтите на общежитията и въобще размера на сумите за всички разходи. Необходима е една цялостна политика, съобразена с всички дейности и аспекти на развитието на висшето ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... е и състезание по иновативно предприемачество за средношколци в рамките на университетската мрежа на ENGAGE.EU. Осъществени са посещения на лекционни курсове от ученици от училищата членове на АИУБ с цел промотиране на академичните традиции на УНСС и подкрепа на ...
Онлайн информационна среща за четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" 13.6.2023 г. ... беше сайта на УНСС, секция Прием - магистри, показани бяха различните специалности и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. В големи детайли бяха разгледани специалностите и техните учебни планове, предлагани от катедра „Публична ...
Започна приемът в УНСС 13.6.2023 г. ... на УНСС откри приема на документи за участие в класиране и явяване на кандидатстудентски изпити за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър" след средно образование за специалност „Право“, който ще продължи до 30 ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... е и състезание по иновативно предприемачество за средношколци в рамките на университетската мрежа на ENGAGE.EU. Осъществени са посещения на лекционни курсове от ученици от училищата членове на АИУБ с цел промотиране на академичните традиции на УНСС и подкрепа на ...
От 12 юни започва подаването на документи за прием в УНСС 14.6.2023 г. ... на таксите. В Центъра за прием на документи са подсигурени  компютри, на които кандидатите могат със съдействието на консултант, да попълват необходимите документи. Преслав Петров, Анна-Мария Пингелова, Елисавета Савранска, Милена ...
17 и 25 юни - нови дати за предварителни изпити във формат ДЗИ за прием в университета 23.5.2023 г. ... . От 2023 година начините за прием в УНСС се увеличиха с още един – чрез предварителна матура по български език и литература. Резултатите от нея ще се зачитат за кандидатстване и прием в най-желаното икономическо висше училище. Досега бяха проведени пет ...
С Тържествен академичен съвет нашият университет чества 103 години съзидание и възход 7.9.2023 г. ... от колектива. Тази награда я приемам като награда на Общото събрание на УНСС. Пътят, който съм извървял като председател е път на придаване на статут на независимостта, на силата на този Висш орган на УНСС, който избира всички“, каза при награждаването ...
Среща с кандидат-студентите от 19. СУ „Елин Пелин“ 12.5.2023 г. ... възможностите и специалностите за прием в Университета през 2023 г. пред учениците от 11 и 12 клас в 19. СУ „Елин Пелин“ в гр. София. Заместник–директорът на гимназиалния курс в училището г-жа Стефка Георгиева представи пред учениците екипа на ...
Нашият университет – партньор на езиковото състезание „Интелектика“ 9.5.2023 г. ... Пенчева разказа за въможностите за прием и обучение в УНСС, за разнообразния набор от специалности, които университетът предлага, като подчерта, че шест от специалностите се изучават на английски език. Тя обяви, че УНСС ще зачита за приемен изпит по английски език ...
Предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол 3.5.2023 г. ... по български език и литература за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този кандидат-студентски изпит извън УНСС е в резултат на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Донка Атанасова, директор на ПГ „В. ...
230 средношколци на предварителна матура за прием в УНСС 8.9.2023 г. ... 30 април 2023 г. в УНСС се проведе предварителен изпит във формат на Държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, като резултатите ще се зачитат за кандидатстване в УНСС. Екип от УНСС беше ангажиран с организирането и провеждането на изпита. Гергана Кирилова, директор на ...
ИЗВЕСТНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 5.5.2023 г. ... за есе на чужд език, който позволява на победителите прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС. Победителите, които представиха отлични есета на тема: „Българската ...
Поделение „Студентски столове и общежития“ отпразнува 25 години със семинар и почетна церемония 26.4.2023 г. ... поръчка бяха намалени и всъщност ние имаме платен прием близо 1/3 отгоре. Ако го нямаме и УНСС не поддържа този образ на добър качествен университет, който дава знания и си заслужава усилията, сигурно щяхме да изпитваме доста сериозни проблеми. Това е отличен резултат за всяка една организация. Сами ...
Рекорден брой средношколци на предварителна матура за прием в университета 25.4.2023 г. ... , защото оценката от тази пробна матура важи за приемен изпит в УНСС. Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебна дейност на УНСС, Галина Ушатова, ръководител на учебен център „РЕГАЛИЯ СКУЛ“, доц. д-р Антония Пенчева, ръководител катедра „Чужди езици и ...
Над 800 ученици на състезание по дебати и на предварителна матура за прием в университета 21.4.2023 г. ... ще бъде домакин и партньор на най-мащабните български турнири по английска реч и дебати за средношколци, организирани от Фондация „BEST“. Те ще се състоят на 22 и 23 април, съответно от 9.00 до 20.00 часа в събота и от 9.00 до 15.00 часа в неделя. Интересът към турнирите е голям, като за ...
Ученици от две от най-елитните училища в град Бургас се запознаха с възможностите в нашия университет 18.4.2023 г. ... се запознаха с възможностите за кандидатстване и прием в УНСС, както и с многото предимства и ползи да си студент в най-голямото и авторитетно бизнес училище в България. Представителите на университета разказаха на средношколците за предварителните изпити във формат ДЗИ, които също важат за приемен ...
144 средношколци на предварителна матура за прием в университета 20.4.2023 г. ... , защото оценката от тази пробна матура важи за приемен изпит в УНСС. „Добре дошли в нашия университет. Надявам се за една част от вас той също да стане „нашия университет“ от учебната 2023/2024 г. Днес Вие може да тествате знанията си преди официалната матура ...
Представители на университета се срещнаха с ученици от Правец, Ботевград и Видин 20.4.2023 г. ... Константинов“, гр. Правец, с условията за прием, начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие.   Проф. д-р Янка Тоцева и Васил Павлов на посещение в езиковата гимназия в ...
Община Костинброд ще си сътрудничи с нашия университет 31.3.2023 г. ... Победоносец“. Възможностите за прием в УНСС, специалностите и предимствата на обучение в най-престижния икономически университет бяха представени на учениците от 11 и 12 клас. Г-н Александър Евтимов, директор на СУ „Д-р Петър Берон“ и г-н Светослав Иванов, директор на ...
Проведе се Ден на отворените врати 29.3.2023 г. ... и менторски програми като развива студентското предприемачество“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че студентите на УНСС имат възможност да реализират мобилност по програма „Еразъм+“, както и да станат част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU в партньорство с 9 водещи ...
Първи предварителен изпит на нашия университет във формат ДЗИ (матура) в гр. Гоце Делчев 24.3.2023 г. ... формат ДЗИ (матура) по български език и литература за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този първи по рода си кандидат-студентски изпит извън УНСС е в резултат на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Мария Георгиева, директор на НПГ „Д. ...
Представители на нашия университет се срещнаха с кмета на Бяла Слатина и средношколци от общината 23.3.2023 г. ... . д-р Матилда Александрова представи условията за прием, начините за кандидатстване, изпитите, таксите, процедурите и документите за записване. Тя отбеляза, че УНСС е сред първите университети с онлайн учебен процес и студентите ползват над 21 онлайн услуги, включително могат да получат електронно ...
Информационен ден за кандидат-студенти в Монтана 23.3.2023 г. ... предлага. Подробно бяха представени условията за прием и процедурата за кандидатстване, изпитите, сроковете, таксите и документите за класиране. Бяха обяснени разликите между редовната и дистанционната форма на обучение. Средношколците научиха, че университетът има модерно оборудвани аудитории, 12 ...
УНСС участва в кандидатстудентска борса „Избирам да уча и остана в България” 21.3.2023 г. ... . Наталия Драганова от Центъра за прием на документи в УНСС и Атанас Димитров, директор на Междууниверситетският център за развитие на кариерата Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) и Центърът за прием на документи представиха Университета за национално ...
Меморандум с най-старата гимназия в Ямбол 17.3.2023 г. ... изпит – 29 април. Оценката от него ще важи за приемен изпит в УНСС и е още един начин за прием в най-желания икономически университет у нас.   Проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Донка Атанасова Преди да положат подписите си под документа, проф. Димитров беше ...
Партньорства на нашия университет с две водещи гимназии от гр. Гоце Делчев 16.3.2023 г. ... изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ (матура) по български език и литература ще се проведе на 23 март 2023 г. от 13.00 ч. в залите на НПГ „Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев. На него могат да се явят всички дванадесетокласници, ...
Катедра „Политология“ награди победителите в Националния конкурс за есе на социално-политическа тема 13.3.2023 г. ... тема, даващ възможност за прием в специалност „Политология“ на нашия университет.  Победители в конкурса, организиран от катедра „Политология“ са Алекс Димитров, Беркай Мехмедалиев, Дениз Велиева, Деница Райчева, Натали ...
Силна конкуренция на Националното състезание по икономика и управление 13.3.2023 г. ... България да спечелят ранен прием в Университета за национално и световно стопанство. Национално състезание по икономика и управление цели още засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване ...
Силна конкуренция на Националното състезание по икономика и управление 11.3.2023 г. ... България да спечелят ранен прием в Университета за национално и световно стопанство.            Национално състезание по икономика и управление цели още засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по ...
Проф. д-р Надя Миронова проведе среща със зрелостниците от 10 средни училища в Кърджали 13.3.2023 г. ... и условията за прием бяха представени от д-р Даниела Стоянова, координатор на РЦДО-Хасково. Проф. Надя Миронова и д-р Даниела Стоянова (от дясно наляво)  Учениците зададоха много въпроси към гостите, свързани с ...
Форум „Висше образование в България“ с участие на нашия университет 4.3.2023 г. ... запознати с условията за прием, начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие. Кандидат-студенти с „Вестник на УНСС“ В събитието ...
ДЕНИЦА И КОНСТАНТИН - какво ги мотивира в нашия университет и в специалност "МИО" 27.2.2023 г. ... , информация за текущия прием може да намерите тук: https://priem.unwe.bg/ За специалности "МИО" и "МИО на английски език" прочетете тук: https://tinyurl.com/ytp58uam Възможност за прием в специалност „МИО“ и „МИО на ...
УНСС взе участие в кариерното събитие „А сега накъде?“ 21.2.2023 г. ... и процедурите за прием, специалности, програми и перспективи за реализация. На въпросите на средношколците отговаряха Атанас Димитров, директор на Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) и Мария Божкова от отдел ...
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО МИО: Харесваме България и виждаме перспективи да учим тук 18.2.2023 г. ... , информация за текущия прием може да намерите тук: https://priem.unwe.bg/ Възможност за прием в специалност „МИО“ и „МИО на английски език“ има и ако напишете страхотно есе на чужд език (английски , немски , френски , испански ...
250 средношколци се явиха в първия ден от предварителните кандидатстудентски изпити 16.2.2023 г. ... . На предварителния единен приемен изпит (ЕПИ) се явиха 250 средношколци от цялата страна. На откриването присъстваха проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, д-р Екатерина ...
OЩЕ ЕДИН НАЧИН ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ "МИО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" 17.2.2023 г. ... ще бъдат приемани в специалностите „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“, както и в други специалности с преподаване на английски език в УНСС ...
Нов начин за прием в УНСС – с предварителен изпит, проведен съвместно с школите за кандидат-студенти 10.2.2023 г. ... 2023-та година начините за прием в УНСС се увеличават с още един. Предварителен изпит съвместно с школите за подготовка на кандидат-студенти ще важи и за прием в най-желаното икономическо висше училище, след като ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
Обявен е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023 3.2.2023 г. ... е допълнителен прием на магистри за летен семестър 2022/2023. Университетът предлага 25 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково. Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по ...
Актуализирана Заповед на ректора относно забраната за тютюнопушене в сградите на УНСС 27.1.2023 г. ... входа на Центъра за прием на документи; По рампата на учебен корпус „Д"; Пред входа на Тестовия център; Пред входа на учебен корпус „И" На терасите на учебен корпус „К" и входа пред Тестовите центрове на корпуса. При ...
Национален конкурс за есе на чужд език за прием в специалности "МИО" и "МИО на английски език" 22.1.2023 г. ... , който дава възможност за прием в специалности „Международни икономически отношения“ и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ в УНСС в предстоящата учебна 2023/ 2024 г. Право на участие имат ученици, ...
Назаем от „Вестник на УНСС“. Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова: Нова година, нови специалности и магистратури 20.1.2023 г. ... .“ В приема през януари 2023 г. присъства първата по рода си в България двойна магистратура по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme). Тя е резултат от партньорството между нашия университет и американския Northern ...
Нови конкурентни специалности и съвместни програми за януарския прием на магистри 16.1.2023 г. ... приемът на магистри в УНСС. Кандидат-магистрите могат да подават документи до 26 януари – електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково ...
Магистърски програми обсъдиха ректорът и посланикът на Република Южна Африка 13.12.2022 г. ... сигурност и в дуални програми, както и за прием на чуждестранни студенти в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. „Партньорството ни би могло да осигурява възможности за обучение и подготовка на много чуждестранни ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... и се сравняваме с университети, които приемат годишно 10 студенти в 1 бакалавърска програма. Няколко пъти поред получаваме наградата за най-престижен университет сред работодателите. Очевидно е, че има проблеми със самата Рейтингова система. Говорили сме няколко пъти с хората, които я ...
Executive MBA програмата на УНСС и Northern Illinois University беше представена в Белград 22.11.2022 г. ... и пълномощен посланик на САЩ, организира прием в Американското посолство по повод двойната EMBA програма и успешното сътрудничество между УНСС и NIU ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... за това дали трябва да се промени начинът на прием и какви специалности се търсят, след като за поредна година направление „Икономика“ е най-масовото у нас. На този фон, оказва се, че бизнесът вече търси своите кадри сред първокурсниците, защото дипломираните висшисти отдавна са ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Минаваме през съществена трансформация, която е плод на много усилия и екипен дух 5.11.2022 г. ... . Обсъдихме учебната дейност и резултатите от приемането на новите учебни планове. Направените анализите сочат, че катедрите нямат проблеми с натоварването при намаляването на часовете от 400 на 360. Това е едно от моите обещания при избирането ми за ректор. Уверих се, че има разбиране за ...
УНСС участва в Панорама на университетите 25.10.2022 г. ... информация за изискванията и процедурите за прием, специалностите, програмите и перспективите за реализация. На въпросите на средношколците отговаряха Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Мария Божкова от отдел ...
УНСС обяви конкурс за прием в ОНС "Доктор" за учебната 2022/2023г. 6.10.2022 г. ... за национално и световно стопанство обявява конкурс за докторантура за учебната 2022/2023г.   Условията за кандидастване са, както следва: За докторантура могат да кандидатстват: • Български граждани • Чужди граждани на държави – членки на ...
Доц. д-р Драгомир Стефанов: Наш център за видеонаблюдение ще контролира сигурността в общежитията 23.9.2022 г. ... , понеделник, беше отново отворена програмата за прием на документи. Тоест всички студенти, които са пропуснали да си подадат молба за общежития, могат да го направят. Това може да стане през програмата „Уеб-студент“ или ако искат да подадат заявление на хартия на живо - в 23-ти ...
УНСС открива академичната учебна 2022/2023 година на 19 септември 19.9.2022 г. ... по-висок. Всички бройки в държавния план-прием за бакалаври в 42 специалности и специалност „Право“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование бяха запълнени. За платеното обучение приемът продължава през следващите месеци. Много ...
Информационен ден за бъдещите студенти в РЦДО Хасково към УНСС 12.9.2022 г. ... отчитат над 40% повишение на желаещите за прием. Поради големия интерес е удължен до края на септември и срокът на прием за магистри в специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“ ...
Кандидат-студентите в УНСС - два и половина пъти повече спрямо държавната поръчка 15.8.2022 г. ... , продоволствена криза... Това отрази ли се на приема? Със сигурност се отразява на хората. Ще ми се да вярвам, че това ги е накарало да инвестират времето и средствата си в образование. Ние в Университета за национално и световно стопанство можем да се похвалим с успешно проведена ...
От новата учебна година: иновативни специалности и дигитално обучение в нашия университет 15.8.2022 г. ... силните ни магистърски програми ще осъществим прием и по новите такива: „Мениджмънт на социалните иновации", „Икономика и право", „Интелектуална собственост и творчески индустрии" и „Интелигентна цифрова енергетика". Всяка една от тези програми е съобразена както с ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "магистър" 28.7.2022 г. ... , (1 000 лв. на семестър).    Приемът на документи е от 06.07. – 24.08.2022 г., вкл.  Явяването на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ) е от 26.08.2022 г.  Обявяване на резултати: 29.08.2022 г.  Обявяване на класиране: 31.08.2022 г ...
Важно! Прием на студенти в ОКС "бакалавър" 27.7.2022 г. ... 8.00 до 16.45 - на място в Центъра за прием на документи в УНСС  или  онлайн  за неучаствали в класиранията до момента - през уеб сайта Прием в УНСС; https://webpriem.unwe.bg, с платена такса за документи от 60 лв.  за вече участвали в ...
Допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места по всички специалности с изключение на специалност „Право“ 26.7.2022 г. ... поръчка са запълнени изцяло и обявеният прием за държавна поръчка от 25 до 27 юли 2022 г. няма да се проведе. За всички желаещи да учат в УНСС има още една възможност! От 25 юли 2022 г., започва кандидатстването и записването за допълнителен прием, платено обучение, за незаетите места ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 17.8.2022 г. ... анлийски език/“ и „Екологично предприемачество". Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов е координиращо висше училище на откритите съвместни бакалавърски специалности по „Индустриален бизнес и предприемачество", „Икономика на туризма",  ...
УНСС и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с 12 съвместни учебни програми 27.7.2023 г. ... език/“ и „Екологично предприемачество". Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов е координиращо висше училище на откритите съвместни бакалавърски специалности по „Индустриален бизнес и предприемачество", „Икономика на туризма" ...
УНСС дава възможност за подаване на документи за кандидатстване в специалностите платено обучение 15.7.2022 г. ... . от 8.00 до 16.45 - на място в Центъра за прием на документи в УНСС  или онлайн от 13 юли до 23.59 ч. на 16 юли 2022 г. - за неучаствали в класиранията до момента - през уеб сайта https://webpriem.unwe.bg, а за вече участвали в класиранията - изпратете e-mail с Вашите три имена, ...
От 6 юли започва приемът на документи за кандидат-магистри 11.7.2022 г. ... национално и световно стопанство започва приема на документи за специалностите в ОКС „магистър“ от днес 06.07.2022 г. до 24.08.2022 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием ...
Средношколци от Елин Пелин посетиха нашия университет 5.7.2022 г. ... , условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на изпити и класиране кандидат-студентите могат да намерят на priem.unwe.bg УНСС предлага: Многообразие от утвърдени и търсени от бизнеса специалности; Съвременни учебни планове в модерна учебна ...
Кубрат Пулев завърши магистратура „Политика и бизнес“ в УНСС 1.7.2022 г. ... . Срокът се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - до 13:00 часа в събота, 2 юли 2022 г.; Онлайн - до 23:59 часа в събота, 2 юли 2022 г. В рамките на удължения срок Регионалните бюра няма да приемат документи. ...
УНСС удължава срока за прием на документи до 2 юли 30.6.2022 г. ... се удължава както следва: Прием на документи на място в Центъра за прием на документи в УНСС/ РЦДО-Хасково - до 13:00 часа в събота, 2 юли 2022 г.; Онлайн - до 23:59 часа в събота, 2 юли 2022 г. В рамките на удължения срок Регионалните бюра няма да приемат ...
Екип ученици с ръководител д-р Васил Бозев спечелиха Европейската олимпиада по статистика 29.6.2022 г. ... практически знания в сферата на анализа на данни. Приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“ в нашия университет продължава. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием ...
УНСС и А1 България откриха дигитална класна стая 24.6.2022 г. ... ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството на научните ...
УНСС провежда първата ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени 24.6.2022 г. ... възможност да учите в международна бизнес среда. Приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“ в нашия университет продължава. Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием ...
Центърът за изследователски и образователни проекти представи университета на семинар „Младите изграждат бъдещето" 20.6.2022 г. ... да не е последната им среща.   Започна приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Срокът за подаване на заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия е до 29 юни. Можете да подадете ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 17.6.2022 г. ... трудът на  учениците и да им се даде шанс за прием в един от най-престижните европейски университети – Университетът за национално и световно стопанство.“ Пълното видеообръщение на проф. д-р Димитър Димитров можете да видите ТУК „Искаме да разглеждаме образователния ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2022 г. ... в УНСС започна приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен специалност „Право“. Първият кандидат за бакалавър подаде документи още в 8.15 ч. като беше посрещнат от зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска. ...
Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път 21.6.2022 г. ... трудът на  учениците и да им се даде шанс за прием в един от най-престижните европейски университети – Университетът за национално и световно стопанство.“ Пълното видеообръщение на проф. д-р Димитър Димитров можете да видите ТУК „Искаме да разглеждаме ...
Ученици от цялата страна посетиха УНСС в Деня на отворените врати 4.5.2022 г. ... конферентна зала В Центъра за прием за документи На лекция при студентите в направление „Политически науки“ и преподавател доц. Елена Симеонова участваха в играта „Анализирай това“   В аула ...
Четвърта онлайн среща с кандидат-студенти под мотото #ИзбирамУНСС2022/2023 26.4.2022 г. ... „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС. Подробна информация за специалностите, условията за ...
Трета виртуална среща с кандидат-студенти на 11 април 7.4.2022 г. ... „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС. Последната онлайн среща за кандидат-студенти ще се ...
Продължават онлайн информационните дни за кандидат-студенти в УНСС 24.3.2022 г. ... „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС. Следващите онлайн информационни дни за ...
УНСС с онлайн информационни дни за кандидат-студенти 11.3.2022 г. ... „магистър“ след средно образование. Приемът в университета ще се извършва с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) и/или с единен приемен изпит (ЕПИ) – тест в електронен формат. Датите за изпитите са обявени на сайта на УНСС. Следващите онлайн информационни дни за ...
Кандидат-студентски конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.2.2022 г. ... изпит, което дава възможност за прием в специалностите на професионално направление „Икономика“ в УНСС за учебната 2022/2023 година на български и английски език, вкл. в специалност "Международни икономически отношения" в УНСС на български или английски език ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... образоваме хората. Ако идеята е да свием приема в университетите и да не обучаваме хора с висше образование, не е добра. Но критериите бяха и за други неща. На каква база става обединяването, ако изобщо има такова - дали на териториален, дали по професионални направления, защото може ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 16.1.2022 г. ... . 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн.  Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на ...
Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер 13.1.2022 г. ... 21.01. 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн.  Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм 7.1.2022 г. ... подаването на документи за януарския прием в магистърските програми, защо младите хора да изберат УНСС, какви са предимствата? Има много причини, поради които младите хора да изберат да станат част от голямото академично семейство на УНСС. Нашият университет има дългогодишни ...
От 4 януари 2022 г. в УНСС започва януарският прием за магистри 3.1.2022 г. ... и световно стопанство започва прием на документи за 27 специалности в ОКС „магистър“, в това число и в РЦДО Хасково. Срокът за подаване на документи е от 04.01.2022 г. (вторник) до 21.01.2022 г. (петък) включително ...
Общото събрание на УНСС прие годишния доклад на ректора и отчета за дейността на Контролния съвет 16.12.2021 г. ... нас. Големият професионализъм не идва от приемането в държавна поръчка, а от платеното обучение – плащат, за да се учат. Това е постигнато и една трета от бакалаврите също плащат“, посочи проф. Дулевски в изказването си.  Проф. д-р Лалко ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... като магистърска програма, която има прием и до момента. Към нея има интерес от страна на кандидат-магистрите и е търсена от работодателите. През тези години имаме обучени над 20 випуска по корпоративна сигурност. Убеден съм, че за студентите книгата ще бъде много полезна, както ...
Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС 23.11.2021 г. ... като магистърска програма, която има прием и до момента. Към нея има интерес от страна на кандидат-магистрите и е търсена от работодателите. През тези години имаме обучени над 20 випуска по корпоративна сигурност. Убеден съм, че за студентите книгата ще бъде много полезна, както ...
Авторски колектив на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи книгата „Корпоративна сигурност“ 12.11.2021 г. ... като магистърска програма, която има прием и до момента. Към нея има интерес от страна на кандидат-магистрите и е търсена от работодателите. През тези години имаме обучени над 20 випуска по корпоративна сигурност. Убеден съм, че за студентите книгата ще бъде много полезна, както ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 20.12.2021 г. ... тази година има над 80 студенти платен прием общо в двете степени на обучение. Проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ благодари на генералния спонсор и участниците. Тя подчерта, че постъпленията и таксите за участие ще ...
Юбилейна конференция по логистика и управление на веригата на доставките 8.10.2021 г. ... тази година има над 80 студенти платен прием общо в двете степени на обучение. Проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ благодари на генералния спонсор и участниците. Тя подчерта, че постъпленията и таксите за участие ще ...
Проф. д-р Надя Миронова: Към Регионалния център на УНСС има много очаквания за превръщането на Хасково в истински университетски град 29.9.2021 г. ... с предизвикателствата, но и разширяваме приема, както като брой студенти и области на образование, така и по териториален обхват. Общо взето следваме линията на нашата мисия, да подготвим на високо ниво икономически и управленски елит в района, като помагаме специалистите да остават ...
Доц. д-р Ивайло Беев: Бягането е безпощаден учител 27.9.2021 г. ... тази година беше променена системата за прием, преминахме на директен прием по специалности и беше предизвикателство да видим как е позиционирана катедрата с нейните специалности точно в този специфичен сегмент на кандидат-студентите. С огромно задоволство констатираме, че нашите ...
Кубрат Пулев подаде документи за магистър в УНСС 17.8.2021 г. ... си тук.“ В Центъра за прием на документи „Младите хора трябва да знаят, че истината е в образованието. Без него България няма как да просъществува. Всеки един млад човек трябва да се образова, за да може България да пребъде“, заяви Кубрат Пулев ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започна приема на магистри 16.8.2021 г. ... кандидатстудентска кампания за прием на бакалаври, успешна ли беше тя? Да, с радост можем да отбележим, че кандидатстудентската кампания беше изключително успешна. За поредна година запълнихме държавния план-прием за бакалаври в 43 специалности и приехме ...
УНСС предлага 88 магистърски специалности 17.8.2021 г. ... и световно стопанство започва приема на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ от понеделник 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. включително. Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в ...
Кандидатстването и записването за бакалаври продължава през цялото лято 30.7.2021 г. ... обявява допълнителен прием за всички специалности, платено обучение, (с изключение на специалност „Право“), за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит или успешно положен конкурсен изпит в УНСС. Кандидатите за специалност ...
Главният турски омбудсман посети УНСС 30.7.2021 г. ... на благодарност за топлия прием Г-н Малкоч връчи на проф. Димитров книга за природните богатства на Турция От своя страна ректорът на УНСС поднесе на турския омбудсман книга за чудесата на България – част от новия проект за дигитални ...
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... 16 август 2021 година започва приемът на магистри в Университета за национално и световно стопанство. Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Прием на ...
Излезе третото класиране за бакалаври 20.7.2021 г. ... онлайн и на място в Център за прием на документи на УНСС. Новоприетите студенти дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват само на място в регионалния център. С инструкциите за записване може да се запознаете тук ...
#СедмицаНаУНСС 27.6.2021 г. ... извършват кандидатстудентски прием.    Facebook събитието #СедмицаНаУНСС бе реализирано в ко-хост с 18 от Facebook страниците на катедри и достигна до над 55 хилядна аудитория, с близо 130 хиляди общ брой на импресиите. Най-голяма активност ...
Новият Студентски сенат представи идеите си пред ректорското ръководство 24.6.2021 г. ... повдигнаха въпроси, свързани с приема на докторанти и възможността през календарната година да се провеждат по два конкурса за прием. Ръководството на Студентския съвет през следващите две години ще работи усилено с хората със специални образователни потребности за ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... Димитров. В Центъра за прием на документи Приемът на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“ продължава до 29 юни. Подаването на заявления за класиране и участие в редовната изпитна ...
Елин Топузаков подаде документи за кандидатстване в УНСС 14.7.2021 г. ... Подаване на документи в Центъра за прием на документи. Освен документите, закупени от книжарницата, всички кандидат-студенти е необходимо да носят диплома за завършено средно образование. Класирането излиза на 8 юли. Документите се подават както на място, ...
Прием 2021 16.6.2021 г. ... онлайн или на място в Центъра за прием на документи. Какво е нужно да знаете, за да кандидаствате при нас? Онлайн подаване на документи: за класиране и явяване на редовни изпити е необходимо да се регистрирате, да въведете личните си данни, оценките от дипломата ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... започна приема на документи за кандидатстване за бакалавърските специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите могат да подават заявления за класиране и участие в редовната изпитна сесия до 29 юни по три начина - електронно чрез ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... . Раковска, УНСС започна приема на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия, какви са сроковете? Да, от 14 юни започваме прием за всичките 43 бакалавърски специалности, както и за магистърска степен „Право“. Кандидат-студентите ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... и ги запозна с условията за прием и възможностите за бъдещо развитие: „Решихме да ви посрещнем тук, защото това е мястото, от което ще започне вашият път с полагане на кандидатстудентски изпити. При нас има огромни възможности за реализация, тъй като сме ...
Над 50 Live Streams в #СедмицаНаУНСС 31.5.2021 г. ... , които извършват кандидатстудентски прием.    Facebook събитието #СедмицаНаУНСС бе реализирано в ко-хост с 18 от Facebook страниците на катедри и достигна до над 55 хилядна аудитория, с близо 130 хиляди общ брой на импресиите. Най-голяма активност да ...
Академичен клъстер за сътрудничество между УНСС, СА „Д. А. Ценов” - Свищов и ИУ Варна 27.5.2021 г. ... . Той подчерта, че за настоящата година 87% от държавния прием на студенти в направление „Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна и Свищовската академия. „Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и ...
Равни възможности и достъпна среда за студентите със специални потребности в УНСС 17.5.2021 г. ... и „И“, включително и за Центъра за прием на документи. За улеснение на достъпа на вътрешните стъпала на централния вход на УНСС - учебен корпус „Б“, и на външните стъпала на входа на учебен корпус „И“ са монтирани специални платформи. Учебните ...
Обучавайте се в ИИСТТ на УНСС ! 17.5.2021 г. ... преподаватели може да намерите на нашия сайт, секции Прием, Обучение и За нас, както и на сайта на УНСС.   Последвайте нашите страници във Facebook и Youtube, за да получавате актуална информация. Също така може да получавате нашия информационен бюлетин IP News, който предоставя всички ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... разказа на зрелостниците за различните възможности за прием Зрелостниците, които посетиха щанда на УНСС се интересуваха от начините за кандидатстване за различни специалности. Наред с икономическите специалности интерес имаше и към информационни технологии, право, журналистика. По време ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... обърна нимание, че на класиралите се дава право на прием в 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... обърна внимание, че на класиралите се дава право на прием в 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска (вдясно) ...
Работилница за репортери“ награждава със сертификат за прием в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ 20.12.2021 г. ... , 19 март 2021 10:57 Записването за шестото издание на „Работилница за репортери“ е в ход от месец март. То се организира съвместно от катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, българския евродепутат Ева Майдел и Espresso News. Регистриралите се за ...
„Работилница за репортери“ награждава със сертификат за прием в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ 19.3.2021 г. ... за шестото издание на „Работилница за репортери“ е в ход от месец март. То се организира съвместно от катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, българския евродепутат Ева Майдел и Espresso News. Регистриралите се за участие трябва да изпратят своите ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... обясни за алтернативните възможности за кандидатстване, прием и обучение в УНСС. Деканът на факултета по приложна информатика и статистика, доц. д-р Венелин Бошнаков, подчерта, че те се явяват на строго профилирано състезание, на което малко хора биха посмели да се явят. Той пожела на състезателите да ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... и разясни алтернативните възможности за кандидатстване, прием и обучение в УНСС. Деканът на факултета по приложна информатика и статистика доц. д-р Венелин Бошнаков подчерта, че те се явяват на строго профилирано състезание, на което малко хора биха посмели да се явят. Той пожела на състезателите да продължат ...
Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 18.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... учебната 2021/2022 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в  Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления с обучение на български или английски език: „Икономика“; „Администрация и ...
Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер" 6.10.2020 г. ... , първи (зимен) семестър на уч. 2020/2021 г. (прием септември 2020 г.) можете да откриете на този линк: https://www.unwe.bg/bg/timetables/semesterresult?degID=2&cityID=1&formID=1&spec=7622&sem=1 При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с доц. д-р Венелин ...
Започна приемът в магистърската програма "Международни икономически отношения" 4.11.2020 г. ... "МИО и бизнес" обявява прием държавна поръчка или платено обучение в магистърската си програма "Международни икономически отношения", за студенти от УНСС, които са завършили бакалавърска степен в други икономически или неикономически специалности. Продължителността на обучението е три семестъра. ...
Магистри 2020: инвестиция, която се изплаща 14.8.2020 г. ... прием: УНСС - катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” Запишете се за индивидуална консултация тук: https://forms.consultatsia Свалете брошурата за магистърските програми: https://magistri.broshura Повече информация за записване тук: http://magistri ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... заедно направихме промени в Правилника за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“, Правилника за прием на магистри, Правилата за одобряване, наблюдаване и обновяване на учебната документация за ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... изпити Резултатите от предварителните приемни изпити ще бъдат обявени днес и могат да се проверят на priem.unwe.bg, бутон „Проверка на резултати“. Кандидат-студентите, които искат да си повишат оценките, за да имат по-голям шанс да бъдат приети, могат да се явят и на ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... в икономическото образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... в икономическото образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн ...
Рекорд! Само за един ден 1553 кандидат-студенти подадоха документи чрез новата онлайн система 15.6.2020 г. ... на системата стана в Центъра за прием на документи в присъствието на ректора проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректора по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф д-р Цветана Стоянова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра по иновативни ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... . Специално се коментираха възможностите за прием в магистърски програми. Не малко студенти от специалността вече имат опит с предварителни кандидат-магистърски изпити. Преподавателите представиха и двете магистърски програми в катедрата - "Регионален бизнес и мениджмънт" и "Развитие на ...
Ректорът проф. Димитров пред БНР: УНСС е един от водещите университети по електронизация на обучението 3.4.2020 г. ... изпитите колкото е необходимо и да имат нормален прием.Той уточни, че УНСС е един от водещите университети в страната по електронизация на обучението. В университета се провежда нормален учебен процес по дати и по часове, както е планиран, но дистанционно."За което нямаме техническа възможност, го ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... 02 8195 701e-mail: [email protected] и Център за прием на документител.: 02 8195 702, 02 8195 704e-mail: [email protected]   Информация за студенти в  ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение: Мария Христовател.: 02 8195 274, 02 8195 578, 02 8195 407, 02 8195 507, 02 8195 617, 02 8195 ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... всички студенти в УНСС имат такива имейли още при приемането им в университета, и паролата за сигурност и с два клика е вътре, заедно с преподавателя и колегите си. Когато обучението започне, всички могат да се виждат и чуват едновременно. Преподавателят има много възможности – да дава домашни ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ 16.2.2020 г. ... на Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ в УНСС. До събеседване с журито бяха допуснати 8 кандидати, които бяха разработили есета на английски, немски и френски език на тема „Ако можех да пренаредя света …“. ...
Предварителен прием в ОКС "Магистър" 10.2.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия (без такса за кандидатстване) – от 03.02. до 02.03.2020 г. (без събота и неделя) Явяване на изпит ...
Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език 5.2.2020 г. ... . Със сертификати за отлично представяне и прием в специалност „МИО и бизнес“ в учебната 2020/2021 г. бяха наградени: - Виолета Златкова, ученичка в Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“, гр. София; - Виктория Драганова, ученичка в 19 СУ „Елин ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... Ралева: Подаването на документи за есенен прием в образователно-квалификационната степен „магистър“ на УНСС започна от 19 август. По време на тази редовна кандидатстудентска кампания ще бъдат проведени изпити в хартиен и електронен формат. Тези приемни изпити, които провеждаме в ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 14.1.2019 г. ... , които днес са наши гости, е доказателство за приемственост между поколенията. С тези думи проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ОС, откри заседанието на висшия колективен орган за управление на университета. Проф. д-р Лалко Дулевски В дневния ред на ОС бяха включени ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... бързо променящ се свят! Беше обявен следващият прием за магистратурата „Счетоводство, финансов контрол и финанси(на английски език)“ -  през септември 2019 г. (https://magistri.unwe ...
Българо-китайски ректорски форум 26.10.2018 г. ... на ректора проф. Статев за топлия прием и изтъкна, че в китайската делегация са включени 38 ректори, зам.-ректори и преподаватели от 44 университета, колежи и институции на висшето образование. Китайските образователни институции служат на обществото, като насърчават ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... в настоящия момент той има голям прием на студенти и се развива в положителна насока, заяви в приветствието си ректорът проф. Статев. Като доказателство за това той посочи успешно реализираната във времето идея на първия декан на факултета проф. Кисимов – ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... , защото в настоящия момент той има голям прием на студенти и се развива в положителна насока, заяви в приветствието си ректорът проф. Статев. Като доказателство за това той посочи успешно реализираната във времето идея на първия декан на факултета проф. Кисимов – електронизацията ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... , френски, испански, руски, се провежда за прием в ОКС "Бакалавър" на Поднаправление "Международни отношения", Професионално направление "Политически науки" в УНСС.   Конкурсът се провежда два пъти всяка година − през месеците февруари и юни. Участие могат да вземат ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... кандидатстудентската кампания, магистърския прием, електронизацията и др. Дискусията между представителите на ръководствотои студентите продължи повече от два часа Помощник-ректорът Николай Бакърджиев отговори на всички въпроси, свързани с материалната база на ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана Михайлова. Комисията, която оценяваше тяхното ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... активни, ще продължим да гарантираме своя прием.  Практиката през последните години показва, че интересът към дистанционното обучение е много силен и все повече кандидат-студенти предпочитат дистанционната форма на обучение, посочи проф. Статев. Ректорът определи ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... и докторантите с увреждания, а именно: 1. Прием на докторанти с увреждания – редовна и задочна форма; 2. Ангажираност на научните ръководители с докторанти с увреждания; 3. Обучение на докторанти с увреждания; 4. Подготовка и полагане на докторантски изпити; 5. Подготовка на ...
Дипломира се випускът на младите предприемачи 6.12.2017 г. ... на бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“. На събитието присъстваха и много гости от държавната администрация, бизнеса, академичните среди. ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 30.10.2017 г. ... . Тя говори за холандските принципи за прием на чуждестранни студенти, събрани в понятията: равнопоставеност, толерантност, усилена работа, директна и ясна комуникация, точност. Лаура Ван Боше В своята презентациия за Университета в Тилбург гост-лекторът представи ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 11.1.2022 г. ... от България и чужбина. Вече започна приемът на третия випуск студенти. Магистърската програма е разработена и се реализира в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 24.8.2017 г. ... от България и чужбина. Вече започна приемът на третия випуск студенти. Магистърската програма е разработена и се реализира в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по ...
Професор от УНСС участва в годишната конференция на INSEN във Виена 10.2.2023 г. ... от България и чужбина. Вече започна приемът на третия випуск студенти. Магистърската програма е разработена и се реализира в рамките на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ Юкия Амано по ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 11.1.2022 г. ... на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена от 144 на 159 места годишно.   Проф. Валентин Гоев Силното представяне на нашия факултет се дължи на добрата работа на отделните ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... на субсидирания университетски прием на бакалаври и магистри, сега бройката за прием на докторанти в УНСС е увеличена от 144 на 159 места годишно.   Проф. Валентин Гоев Силното представяне на нашия факултет се дължи на добрата работа на отделните ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... със затрудненията в подготовката за приемните изпити, както и за изучаваните дисциплини в специалността ,,Право“ в УНСС. Кандидат-студентите Учениците посетиха Центъра за прием на документи, Тестовия център и университетската библиотека ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за 2017 г. 29.3.2017 г. ... ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ   ...
Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+ 24.3.2017 г. ... центрове на страната, както и с холандския прием на чуждестранни студенти на принципа: равнопоставеност, толерантност, усилена работа, директна и ясна комуникация, точност. Лаура Ван Боше Гост-лекторът се спря на образователните програми на английски език, ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... учебна година новопостъпилите от държавния прием, платеното обучение и докторантите са около 7000 души. Развиваме модерна кампания по прием на студенти и докторанти, продължава усъвършенстването на номенклатурата на магистърските програми, оптимизираме учебното разписание, изтъкна проф. ...
Записване за магистратури 2016/2017 3.10.2016 г. ... . Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704. Повече на http://magistri.unwe ...
Започна новата учебна година в РЦДО-Хасково 28.9.2016 г. ... засиления интерес бе обявен и допълнителен прием в платена форма на обучение.  Студенти Приветствени слова към студентите отправиха директорът на РЦДО-Хасково доц. д.ю.н. Живко Драганов, проф. д-р Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение на УНСС, проф ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... единен приемен изпит (ЕлЕПИ) бе проведен за първа година в Регионалния център на УНСС в Хасково. Кандидатите за РЦДО вече няма да се налага да пътуват до София, за да се явяват на конкурсен изпит в УНСС.  Кандидат-студенти Десетки ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... навсякъде, работодателите я приемат като синоним за високо качество и подготовка. В нашия университет всеки открива своите хоризонти, посочи д-р Ванков. Д-р Николай Ванков, доц. Стела Ралева, Денис Димитров, Виолет Маринова (отляво ...
Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан 25.3.2016 г. ... на МААЕ, като предстои нов прием. Програмата се осъществява с подкрепата на МААЕ в сътрудничество с редица български и чуждестранни институции и университети. Неотдавна бе подписан и договор за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката ...
Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан 10.2.2023 г. ... на МААЕ, като предстои нов прием. Програмата се осъществява с подкрепата на МААЕ в сътрудничество с редица български и чуждестранни институции и университети. Неотдавна бе подписан и договор за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката ...
Проф. Ханс Анкум, „доктор хонорис кауза на УНСС“, благодари на ректора 10.12.2015 г. ... впечатления от изключителния прием и внушителните размери на университета, проф. Анкум изказва увереност в по-нататъшното си сътрудничество с УНСС, с Юридическия факултет и с Центъра за изучаване на римското право и романистичната традиция. Факсимиле ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... университетски Център за прием на документи,… … с голям интерес разгледаха експонатите в Музея на ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... Центъра за прием на документи Желаещите положиха пробен електронен кандидатстудентски изпит в Тестовия център. Пред Тестовия център По време на ...
Възможност за предварителна сесия на кандидат-магистърски изпит 5.3.2015 г. ... започна. Ако вече сте избрали магистратура, добре е да спазите сроковете за канидатстване. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 09.12.2014 г. до 12.01.2015  г.Прием на документи за хартиена сесия  – от 09.12.2014 г. до ...
Ректорът представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност“ 9.3.2015 г. ... интерес към условията за прием и обучение на студенти, целевите групи, към които е насочена програмата, и др. Ректорът отговори на поставените въпроси и подчерта сложността и интердисциплинарния характер на програмата, както и необходимостта тя да бъде ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... , за тясната връзка и приемствеността между средното и висшето образование, определи тя резултатите от състезанието. Бъдещето ви е на студенти в най-добрия университет, изтъкна тя и сподели, че и нейният син е успешен възпитаник на УНСС. Пред вас са ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... , е постигнат оптимумът с годишен прием около 4200 студенти. През последната година забелязахме засилен интерес към дистанционното обучение  и затова отправихме искане към НАОА за увеличаване на академичния капацитет на УНСС с 1000 бакалаври и 500 магистри в ...
Дни на кариерата в УНСС 2014 4.12.2014 г. ... всичките си места в плановия прием. Студентите в залата От името на Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, възпитаник на УНСС, приветствие към участниците във форума отправи Гълъб Донев, зам.-министър на МТСП. ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... запълни всички места по плановия прием на около 4200 първокурсници. „Задружните усилия, безкористната всеотдайност и истинската съпричастност на всички членове на голямото ни академично семейство в продължение на години утвърдиха УНСС като безспорен лидер в ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... 59 хил., а местата  за прием, заявени от висшите училища - 77 хил.  Намираме се в изключително конкурентна среда и всички стратегии, които УНСС успя не само да разработи, а и да внедри, могат да бъдат подходящ модел, който да направи привлекателно ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... „Недвижима собственост“ обявява прием за обучение в ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по специалност „Бизнес с недвижими имоти“, редовна форма, 2 семестъра, платено обучение. За обучение се допускат бакалаври и/или магистри, независимо ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция. Учебният план на специалността е ...
Заседание на Съвета на ректорите 22.2.2013 г. ... дипломи,   платеният прием на студенти от ЕС и страните ЕИП и др. ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... . Проф. Статев отбеляза, че приемът на външните кандидати в магистърската степен е отбелязал ръст 1,5 в сравнение с предходната година. Той обърна внимание на междуфакултетните, междукатедрените и катедрените магистърски програми, както и на съвместната програма ...
Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. 14.12.2011 г. ... награди на хартиен носител ще се приемат в Центъра за прием на документи от 19 декември 2011г. до 20 януари 2012 г. ВНИМАНИЕ! Формулярите се подават лично. В случай, че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в УНСС, той ...
Дипломи получиха и един от най-добрите випуски на „Икономика на отбраната и сигурността“ 10.11.2012 г. ... сигурност”, прием септември 2010 г. От името на колектива на катедра „Национална и регионална сигурност” слово произнесе нейният ръководител доц. д-р Димитър Димитров. В него той подчерта важността на събитието, ...
Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ 8.12.2011 г. ... 35 магистри е сега ежегодният прием на студенти - бъдещи специалисти в управлението на всички отрасли и сфери на икономиката. Ръководителят на катедрата връчи почетни грамоти на проф. Иван Велев, проф. Филип Тодоров и доц. Милчо Толев за принос в основаването и ...

Предстоящо

120 results found
Десето събитие на катедра „Икономика на туризма“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“ и представяне на новата специалност в ОКС „бакалавър“ - „Здравен и делови туризъм и икономика“ 19.6.2024 г. ... туризма“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“ и представяне на новата специалност  в ОКС „бакалавър“ - „Здравен и делови туризъм и икономика“ пред медиите, пишещи за туризъм. 25 юни 2024 г. - 11.00 ч. зала ...
Прием бакалаври 2023/2024 9.5.2023 г. ... на кандидат-студентски документи за ОКС "Бакалавър" за учебната 2023/2024 г. в Регионалния център на УНСС в гр.Хасково започва на 12 юни 2023 г. Повече информация тук ...
Кандидатстване в ОКС Магистър, прием януари 12.1.2023 г. ... е на една ръка разстояние. Заповядайте в януарския прием за магистри в магистърска програма Управление на продажбите в търговията, редовно обучение, 2 семестъра! Приемът се извършва с конкурс по документи, а срокът за подаване е до 26 януари 2023 г.  Обявяване на класиране: 30.01.2023 г ...
НАЦИОНАЛНO СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА” В УНСС 10.4.2024 г. ... НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА” В УНСС   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната за пълноценно усвояване на ...
Прием магистри летен семестър на уч.2022/2023 г. 7.12.2022 г. ... за летен семестър на учебната 2022/2023 г. ще се приемат от 05.12.2022 г. до 26.01.2023 г.вкл. Кандидатстването може да се извърши онлайн или на място в Учебен отдел на РЦДО-Хасково на адрес: гр.Хасково, бул."България" 168.  Повече информация в Прием летен семестър 2022/2023 г ...
Отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога 25.11.2022 г. ... 2022 г. 2. Избор на ново ръководство. 3. Прием на нови членове. 4. Други ...
РЦДО Хасково към УНСС с информационен ден за бъдещите студенти 8.9.2022 г. ... отчитат над 40 % повишение на желаещите за прием. Поради големия интерес е удължен до края на септември и срокът на прием за магистри в специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Бизнес администрация“ ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 26.7.2022 г. ... Хасково обявява допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които ...
Конкурс за изследователи - EU TalentON 10.6.2022 г. ... прием на заявления за участие в нов конкурс за изследователи в началото на своята кариера - EU TalentON, който ще се проведе за първи път тази година в Лайден - Европейската столица на науката през 2022 г. като пилотен проект. Тази инициатива, спонсорирана от Европейската комисия, ще ...
Допълнителен магистърски прием януари 2022 г. 26.1.2022 г. ... на документи – от 26.01.2022 г. Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи. Онлайн – при онлайн подаването на документи, таксата за кандидатстване се заплаща с ...
Подаване на документи за ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. 24.8.2021 г. ... на документи за предварителна онлайн и редовна електронна сесия – от 16.08.2021 г. до 02.09.2021 г. Прием на документи за електронна редовна сесия – от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г. Предварителен онлайн кандидатмагистърски изпит – 04.09.2021 г. Обявяване на ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... да участват в допълнителния прием за попълване на отделни незаети места, подават документи за кандидатстване в срок от 26 до 28 юли 2021 г.. Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако отговорят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са ...
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В ОКС "БАКАЛАВЪР" 2021/2022 16.6.2021 г. ... за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия:  от 14 юни до 29 юни 2021 г ...
ИИСТT към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“. 15.3.2021 г. ... (ИИСТТ) към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“  и  „Творчески индустрии и бизнес“.     Очакваме креативни, талантливи и амбициозни студенти, с интерес и желание за развитие в ...
Стипендии на френското правителство 22.3.2021 г. ... стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение. Повече информация и формуляри за кандидатстване: тук                     ...
Консултационни часове на индидуалните магистрите от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 12.2.2021 г. ... удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат ...
Прием на МАГИСТРИ през ЯНУАРИ 2021 18.1.2021 г. ... се провежда чрез платформата Teams. Онлайн прием на документи до 21 януари 2021 г. За контакт: (02) 8195 441 Жаклин Коен Такси за обучение: https://www.unwe.bg/bg/pages/153/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html  Тел. ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" 1г. и 1.5 г. и специалност "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" относно студентските книжки 2.10.2020 г. ... със специализация "Финансова отчетност", прием м. септември 2020 г. Моля заповядайте да си ги вземете студентските книжки в кабинет 1040 - катедра "Счетоводство и анализ" от понеделник до петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч ...
Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“ 16.9.2020 г. ... обявява допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, ...
Прием за учебната 2020/2021 г. 20.11.2020 г. ... КВАЛИФИКАЦИЯ при УНСС обявява прием за учебната 2020/2021 г., както следва: КВАЛИФИКАЦИИ: Експерт-проверител на измами Здравен мениджмънт Право Право на интелектуалната собственост Предприемачество Търговска медиация Управление на ...
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ПАЗАРИ“ 30.6.2020 г. ... В МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ...
МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ“ 30.6.2020 г. ... В МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА И ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ М. ЮЛИ 23.6.2020 г. ... страницата на УНСС в раздел Прием Магистри има Правилник за прием на студенти в ОКС-Магистър в УНСС. На същата страница можете да намерите информация - какво, как и къде да кандидатствате, също и срокове за подаване на документи и записвания. За контакти: УНСС ...
Прием 2020/21 26.5.2020 г. ... бъдещи колеги, Ето важните дати за прием 2020/21 г.: ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15-29 ЮНИ (онлайн на priem.unwe.bg в бюрата за прием на документи в страната; документи на място в София - само за кандидати със затруднено придвижване) ДАТА НА СЪБЕСЕДВАНЕТО ТАЗИ ГОДИНА: 5 ЮЛИ ...
Удължаване на срока на националния конкурс за прием чрез разработване на есе на чужд език 10.4.2020 г. ... удължава срока на националния конкурс за прием през 2020/2021 г. в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" или поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" чрез разработване на есе на чужд език на тема "Успешни български компании на международните пазари" ...
Във връзка с прием в ОКС "магистър" - летен семестър на учебната 2019/2020 г. удължава се срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" до 12.03.2020 г. 27.2.2020 г. ... се срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" до 12.03.2020 г  за летен семестър на учебната 2019/2020 година в редовна и дистанционна форма на обучение ...
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от фондация "Св. Св. ...
Национално ученическо състезание за творчески разработки по журналистика 3.12.2019 г. ... с признаване на оценка отличен (6.00) за прием в специалност "Медии и журналистика" на Университета. Повече подробности - във видеото долу, а въпросите си можете да изпращате по всяко време на [email protected]. Успех! Краен срок за електронно изпращане на материалите: 15 март 2020 г ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.1.2020 г. ... и бизнес" обявява национален конкурс за прием през 2020/2021 г. в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" или поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" чрез разработване на есе на чужд език на тема "Успешни български компании на международните пазари" ...
ДВАНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК" 20.11.2020 г. ... квалификация към УНСС обявяват прием за участие в Дванадесетото издание на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК". Програмата за следдипломна квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за ...
Прием на магистри в РЦДО-Хасково 26.7.2019 г. ... за участие в септемврийския прием на магистри в РЦДО-Хасково ще се приемат от 9.09.2019 г. до 20.09.2019 г. на място в Хасково. Информация относно ПРИЕМ МАГИСТРИ на e-mail: olga@unwe ...
Допълнителен прием на бакалаври в РЦДО-Хасково 17.9.2019 г. ... за участие в допълнителния прием през м.септември в РЦДО-Хасково за запълване на отделни незаети места ще се приемат от 9.09.2019 г. до 18.09.2019 г. на място в Хасково. Кандидат-студентският изпит ще се проведе на 19.09.2019 г. в РЦДО-Хасково ...
Прием на документи за кандидатстване в бакалавър 11.6.2019 г. ... 10 юни 2019 г. започна приемът на документи за кандидатите за бакалавър в РЦДО-Хасково. Кандидатите с оценка от матура и тези, които вече имат оценка от предварителен кандидатстудентски изпит в РЦДО-Хасково, могат да подават необходимите документи за участие в класирането до 29 ...
Обучение по чужди езици и дигитална компетентност 13.5.2019 г. ... квалификация при УНСС обявява прием по: Ключова компетентност 2 - Общуване на чужди езици с хорариум 300 учебни часа /3 нива по 100 ч./ - обща цена 700,00 лв., по езици, както следва: -        Английски (A1, A2, B1, ...
Стажантска програма към Комисията по помилване при Президента 13.3.2019 г. ... при президента на Републиката обявява прием на нови стажанти за периода 19.04.2019 год. до 30.09.2019 год ...
Студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1.5 г. прием м. IX.2018 г. и 1 г. прием м.I.2019 г. могат да подават заявления за избираемите дисциплини за трети семестър 11.3.2019 г. ... със срок на обучение 1.5 г. /прием м.септември 2018 г./ и 1 г. /прием м. януари 2019 г./, могат да подават заявления за избираеми дисциплини за трети /последен/ семестър - зимен на учебната 2019/2020 г ...
Допълнителен прием за магистри 28.1.2019 г. ... на документи - от 28.01.2019 г. до 13.03.2019 г ...
Редовен прием 2019 15.1.2019 г. ... се с приемните процедури за нашите специалности: Медии и журналистика Медия икономика Въпросите си можете да изпращате по всяко време на [email protected]. Успех на всички ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 11.3.2019 г. ... да стана журналист“ за прием в специалност „Медии и журналистика“ на УНСС. Разработките могат да бъдат в текстов формат (до 1000 думи) или видеоформат (до 3 минути). На първенците в състезанието се признава оценка Отличен (6.00) от положен ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап II 10.1.2019 г. ... социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“, огранизиран от Катедра "Политология". Темите, по които можете да пишете тази година, ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 17.12.2018 г. ... ЯНУАРИ 2019 1) Прием на документи от 02.01.2019 г. до 17.01.2019 г. 2) Кандидатмагистърски тест – 20.01.2019 г. 3) Обявяване на резултати – 22.01.2019 г. 4) Обявяване на класиране – 24.01.2019 г. 5) Записване – от 28.01.2019 г. ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап 1 31.10.2018 г. ... социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Темите, по които можете да пишете тази година, са: (1)  „ДОБРИЯТ ГРАЖДАНИН В ...
Допълнителен прием на магистри 28.9.2018 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ в ОКС "магистър" от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат  на 18 октомври - обявяване на класирането от 22 до ...
Допълнителен прием за магистри 28.9.2018 г. ... ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ в ОКС "магистър" от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат  на 18 октомври - обявяване на класирането от 22 ...
Прием магистри 19.9.2018 г. ... на документи за кандидатстване: от 10.09.2018 г. до 21.09.2018 г. Повече информация за магистратура в РЦДО-Хасково тук ...
Допълнителен прием на бакалаври 3.9.2018 г. ... обявява допълнителен прием на бакалаври за учебната 2018/2019 г. Документи за кандидатстване се приемат в периода 10.09.2018 г. - 19.09.2018 г ...
Магистърски прием 2018/19 24.8.2018 г. ... , Подаването на документи за прием в нашите магистърски програми вече започна - можете да се запишете между 20 август и 19 септември 2018 г. Повече информация за програмите: Връзки с обществеността Бизнес журналистика и продуцентство Ако имате въпроси, ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап 3 14.5.2018 г. ... социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Темите, по които можете да пишете, са: (1)   „ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБОРИ: ПРАВО ИЛИ ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема 29.4.2018 г. ... социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Крайният срок за подаване на есетата е 20-и април 2018-а г. Повече подробности вижте в прикачените ...
Отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога 7.3.2018 г. ... на ново ръководство. 3. Прием на нови членове. 4. Други ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЕСИИ за КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 13.2.2018 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“ IV курс, Предоставяме на Вашето внимание информация от зам.-ректора по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение за възможността да се явите на предварителни сесии под формата на ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... социално-икономическа тема за прием в УНСС:   ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ ...
Предварителен кандидатмагистърски изпит 6.2.2018 г. ... кандидатмагистърски прием за м.септември 2018 г. Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 05.02.2018 г. до 02.03.2018 г. Явяване на изпит от 06.03.2018 г. (без такса за явяване на изпит) ...
Удължен прием на магистри за м.януари 2018 6.2.2018 г. ... до 14 март 2018 г.  Приемът е обявен за специалност "Счетоводство и контрол" 2 и 3 сем.на обучение ...
БАКАЛАВЪРСКИ ПРИЕМ 2018: "Медии и журналистика", "Медия икономика" 9.5.2018 г. ... подадете своите документи за приемен изпит за нашите специалности - "Медии и журналистика" и/или "Медия икономика". Приемният изпит за специалност "Медии и журналистика" включва два компонента: Оценка от матура по БЕЛ *или* оценка от положен Единен ...
Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС” набира нови членове 23.1.2018 г. ... в УНСС” отваря врати за прием на нови членове.      Инструкции за членство в Клуба можете да намерите в прикачените файлове. Очакваме ви!        С най-добри пожелания,      Управителен ...
Прием на документи за първа предварителна сесия в София 28.10.2017 г. ... за София могат да подават документи в РЦДО-Хасково за явяване на Първа предварителна електронна сесия в София: от 23.10.2017 г. до 16.11.2017 г. За предварителните изпити виж тук ...
Допълнителен прием магистри 2.10.2017 г. ... на документи за допълнителен прием на магистри в РЦДО-Хасково. Повече информация виж тук ...
Прием магистри 8.9.2017 г. ... .2017 г.  Информация за прием виж тук ...
Допълнителен прием бакалаври 8.9.2017 г. ... за допълнителен прием на бакалаври за учебната 2017/2018 г. в РЦДО-Хасково можете да подадете: до 14.09.2017 г. в случай, че ще кандидатствате с оценка от конкурсен изпит; до 20.09.2017 г. в случай, че ще кандидатствате с оценка от матура ...
Държавен изпит - втора сесия 26.9.2017 г. ... за допълнителен прием в ОКС “Магистър”. Документите за прием могат да се подават след 05.10.2017г.  Зала ще бъде обявена по-късно ...
Прием с изпит в РЦДО-Хасково 14.6.2017 г. ... за класиране с оценка от успешно положен предварителен кандидатстудентски изпит или за явяване на редовна изпитна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 14 юни до 30 юни 2017 г. За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557 e-mail: priem.haskovo@unwe ...
Прием с матура в РЦДО-Хасково 14.6.2017 г. ... за кандидатстване с матура се подават в РЦДО-Хасково от 14 юни до 30 юни 2017 г. За информация: 038/ 623 354; 038/ 664 557 e-mail: priem.haskovo@unwe ...
Прием на документи за девета предварителна електронна сесия 11.5.2017 г. ... на документи за явяване на предварителната електронна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 15 май до 8 юни 2017 г. Начало на изпитната сесия: от 12 юни 2017 г. Документи в РЦДО-Хасково могат да подават кандидати, които: кандидатстват за ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКО ЕСЕ 25.5.2017 г. ... конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“ (подробни указания в прикачените файлове) ...
Прием на документи за осма предварителна електронна сесия 18.4.2017 г. ... на документи за явяване на предварителната електронна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 18 април до 11 май 2017 г. Начало на изпитната сесия: от 15 май 2017 г. Документи в РЦДО-Хасково могат да подават кандидати, които: кандидатстват за ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... на документи за явяване на предварителната електронна сесия се подават в РЦДО-Хасково от 20 март до 12 април 2017 г. Начало на изпитната сесия: от 18 април 2017 г. Документи в РЦДО-Хасково могат да подават кандидати, които: кандидатстват за ...
Прием на документи за шеста предварителна сесия 2.3.2017 г. ... на изпитната сесия от 20 март 2017 г. Виж на Предварителни изпити ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 14.2.2017 г. ... на магистри в РЦДО - Хасково до края на март 2017 г. За информация: 038/ 623 ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" в УНСС Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки за ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" в УНСС Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки ...
Прием магистри м.януари 1.12.2016 г. ... ПРИЕМ - ЯНУАРИ 2017 за дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 1.Прием на документи - от 12.12.2016 г. до 19.01.2017 г. 2.Кандидат-магистърски тест - 22.01.2017 г. 3.Обявяване на резултати - 24.01.2017 г. 4.Обявяване на ...
XI издание на ВОДНА АКАДЕМИЯ - 2018/2019 учебна година 6.12.2018 г. ... УНСС информират, че обявява прием за участие в Единадесетото издание на академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК". Програмата за следдипломна квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании ...
На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение - /два семестъра/прием м.септември 2016 г. 6.10.2016 г. ... на обучение 1 г. /два семестъра/, прием септември 2016 г., ще изучават дисциплината "Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия" с преподавател - проф.д-р Стоян ...
Допълнителен прием магистри 1.10.2016 г. ... е допълнителен прием на магистри в РЦДО-Хасково Подаване на документи от 03.10.2016 г. в стая 104 Необходими документи:   Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е ...
Прием на магистри в РЦДО-Хасково 21.9.2016 г. ... НА МАГИСТРИ - М.СЕПТЕМВРИ  Документи се приемат от 01.09.2016 г. до 21.09.2016 г.  в стая 104 на РЦДО-Хасково. Кандидат-магистърският изпит ще се проведе на 25.09.2016 г . (неделя) от 09:00 ч. в РЦДО-Хасково. ВАЖНО! Кандидатите да се яват половин ...
Допълнителен прием за бакалаври в РЦДО-Хасково 14.9.2016 г. ... ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВРИ- СЕПТЕМВРИ 2016 г. Прием на кандидат-студентски документи от 01.09.2016 г. до 14.09.2016 г. в РЦДО-Хасково. Прием за следните места:  Специалност Брой места държавна поръчка Брой места платено ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... прием е за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно ...
Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково 14.6.2016 г. ... на документи за кандидатстване с оценка от матура: от 6 юни до 29 юни. Подаване на документи за кандидатсване с оценка от конкурсен изпит: от 13 юни до 29 юни. Документи се подават в РЦДО-Хасково, бул."България" 168, стая 107. ВАЖНО! Кандидат-студентският ...
Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково 4.6.2016 г. ... на документи за кандидатстване в РЦДО-Хасково с оценка от матура: от 06.06.2016 г. до 01.07.2016 г. Прием на документи за кандидатстване в РЦДО-Хасково с оценка от кандидат-студентски изпит: от 13.06.2016 г. до 01.07.2016 г. ВАЖНО! ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... може да се включите в програмата: Приемът на млади специалисти в Корпоративния център на банката за професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа: І етап: “Преглед и класиране ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2016 г. за студенти от 4 курс 9.3.2016 г. ... от ОКС "Бакалавър" 4 курс имат възможност да се явят на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (хартиен или ектронен) за учебната 206/207 година.Повече информация тук ...
Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2016 г. за студенти от 4 курс 22.2.2016 г. ... от ОКС "Бакалавър" 4 курс имат възможност да се явят на предварителни сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (хартиен или ектронен) за учебната 206/207 година.Повече информация тук ...
Прием магистри в РЦДО - Хасково 5.1.2016 г. ... приемането на КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ документи в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково.  Прием на документи за магистър след ОКС "Бакалавър" или ОКС"Магистър"           - от 07.12.2015 г. до 20.01 ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2019/2020 г. 10.1.2020 г. ... КВАЛИФИКАЦИЯ при УНСС обявява прием за учебната 2019/2020 г. за центровете: Център по финанси и счетоводство: Финансов мениджмънт Здравен мениджмънт Експерт-проверител на измами Счетоводство, финанси и контрол Съдебно-счетоводни експертизи Управление на ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... квалификация при УНСС обявява прием за учебната 2016/2017 година в курсовете за професионална квалификация за студенти от редовно обучение по следните специалности: Управление на проекти Управление на човешките ресурси СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31.10.2016 г ...
КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ИЗПИТ 7.9.2015 г. ... ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 01.09.2015г. ДО 25.09.2015г. в РЦДО-ХАСКОВО. ВАЖНО! ПРИЕМ НА МАГИСТРИ В РЦДО-ХАСКОВО ВЕЧЕ И ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА! Информация относно срокове, подаване на документи, специалности и др., можете да намерите в менюта "Прием ...
Прием 2015 в РЦДО - Хасково 17.6.2015 г. ... за дистанционно обучение в РЦДО - Хасково, завършили през 2008г. и следващи години, могат да подадат документи и да се класират предварително със среден успех от дипломата за средно образование, не по-нисък от "добър". Те подават ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСА ПО ПРАВО 26.3.2015 г. ... към ИСК при УНСС обявява прием в курса по Право - от 20.04.2015 г. със срок на обучение 18 месеца. Курсът е предназначен за професионалисти, които не са завършили юридически специалности. За повече подробности и записване: г-жа Янка Тодорова - тел. 02/862 ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО: 26.3.2015 г. ... И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО: Счетоводство, финанси и контрол - от 20.04.2015 г. със срок на обучение 6 месеца - Практически курс по актуални теми в счетоводната дейност; Експерт-проверител на измами - от 25.04.2015 г. със срок на обучение ...
ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 20.8.2015 г. ... на ИСК при УНСС обявява прием в курсовете си за следдипломна квалификация в следните направления: КВАЛИФИКАЦИИ Финансов мениджмънт Банки и банково дело Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата Здравен мениджмънт ...
КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. 17.7.2019 г. ... за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15  септември 2019 г. Цена 180 лв. за 20 учебни часа. Записването ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... квалификация при УНСС обявява прием в курсовете си за следдипломното обучение в следните направления: ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Икономика и управление на фирмата Глобален мениджмънт и лидерство Международни икономически отношения и ...
<span style="color: red">Важно! Прием на документи на кандидат-магистри за летния семестър на учебната 2013/2014 година </span> 9.12.2013 г. ... на документи на кандидат-магистри за летния семестър на учебната 2013/2014 година ще започне на 11 декември 2013 г. Документи се приемат в Центъра за прием на документи или онлайн. За повече информация: тук Важно! УНСС чрез отделение "Институт за ...
Приемане на договори за студентски практики 2.12.2013 г. ... връзка с промени в процеса на приемане на студентски договори и най-вече за облекчаване на процедурата по прием на студентските договори, екипът „Студентски практики” при УНСС предлага на всички студенти, които възнамеряват да подадат документи за практическо ...
Стипендиантската програма "Готови за успех" обявява прием за учебната 2013-2014 г. 17.9.2013 г. ... . В този смисъл програмата е и предприемаческа. Първите посланици на добра воля на програма "Готови за успех" са Христо Калоферов и Мирослава Иванова, водещи на „Здравей, България" по Нова телевизия ...
Възможност за кариерно развитие като ръководител на полети 28.3.2013 г. ... движение“ (ДП РВД) обяви постоянен прием на документи на кандидати за обучение „ръководител на полети“, като  процесът на кандидатстване вече е максимално улеснен. За целта е изградена специална уеб платформа, достъпна на адрес www.atcos.bg. Кандидатите трябва ...
Център по финанси и счетоводство - прием 1.10.2012 г. ... и записванията на специализанти в Центъра по финанси и счетоводство за учебната 2012/2013 г. е от 10 септември до 10 октомври 2012 г ...
Център по икономика и управление - прием 1.10.2012 г. ... и записванията на специализанти в Центъра по икономика и управление за учебната 2012/2013 г. е от 27 август до 10 октомври 2012 г ...
Конкурс за "инспектор по приходите" на НАП 2.5.2012 г. ... осигурителното законодателство, прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации, проверки по прихващане и възстановяване на надвнесени данъци и осигуровки. Регистрация и дерегистрация по специални закони, регистриране на трудови договори. Установяване на ...

Фотогалерия

1 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене