Обновено: събота, 26 септември 2015 23:13

График


ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ 
за редовна и дистанционна форма на обучение 
ЗА УЧЕБНАТА 201
5/2016 ГОДИНА 

Кандидатмагистърски прием – септември 2015 г.

 1. Прием на документи за писмена и електронна сесия – от 24.08.2015 г. до 14.09.2015 г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия – от 24.08.2015 г. до 24.09.2015 г.
 3. Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 15.09 до 18.09.2015 г.
 4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 18.09.2015 г.
 5. Кандидат-магистърски тест писмен формат  – 27.09.2015 г.
 6. Изпит по английски език за хартиена сесия - 27.09.2015 г. от 14 ч.
 7. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 29.09.2015 г.
 8. Обявяване на класиране – 01.10.2015 г.
 9. Записване на новорприети студенти – от 02.10.2015 г. до 09.10.2015 г. /без събота и неделя/

Онлайн заявка за електронна сесия:  от 24.08.2015 г. до 12.09.2015 г.

Онлайн заявка за хартиена сесия  от 24.08.2015 до 22.09.2015 г.

ВАЖНО: Кандидат студентите подали онлайн заявка за изпит/и задължително  подават документи в Центъра за прием на документи на УНСС в срок до  14.09.2015 г. за електронен изпит и до 24.09.2015 г. за хартиен изпит. Задължително носете документ за платена такса.

РАБОТНО ВРЕМЕ

8:30 до 16:30


Онлайн подаване на заявки за изпит


Кандидатмагистърски прием – януари 2016 г.

 1. Прием на документи за писменна и електронна сесия – от 07.12.2015 г. до 11.01.2016 г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия – от 07.12.2015 г.до 20.01.2016 г.
 3. Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01 до 15.01.2016 г.
 4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 19.01.2016 г.
 5. Кандидат-магистърски тест писмен формат  – 23.01.2016 г.
 6. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.01.2016 г.
 7. Обявяване на класиране – 28.01.2016 г.
 8. Записване на новорприети студенти – от 29.01.2016 г. до 05.02.2016 г. /без събота и неделя/

   

Предварителен кандидат магистърски прием за месец септември 2016 г.

 • Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от

08.02.2016 г. до 18.02.2016 г.  Явяване на изпит от 22.02.2016 г.

 • Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от

08.02.2016 г. до 31.03.2016 г.  Явяване на изпит -  03.04.2016 г.

 • Подаване на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия от

08.02.2016 г. до 04.05.2016 г.  Явяване на изпит от 09.05.2016 г.

 

   


Такса за участие кандидатстудентски конкурс

-          Изпит за електронна сесия – 50лв.

-          Изпит за хартиена сесия – 50лв.

-          Изпит по английски език – 20лв.