Резултати от търсене за Изпити

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

245 results found
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... , оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Самостоятелно обучение 17.9.2021 г. ... (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към ...
Редовно обучение 17.9.2021 г. ... и график за конкурсните изпити може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на катедра ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Дипломираните студенти в магистърска програма ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост     Дипломираните студенти в магистърска ...
Бакалавърски специалности 17.9.2021 г. ...    Държавни изпити   Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „Творчески индустрии и бизнес“ полагат един държавен изпит: по специалността. Студентите ОКС „Бакалавър“, специалност ...
Специалност Интелектуална собственост и бизнес 17.9.2021 г. ... полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Докторски програми 17.9.2021 г. ... на научните изследвания   Изпити от Блок А За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. Молбата се депозира при административния секретар на катедра ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Магистърски специалности 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Относно срокове и график за кандидатмагистърски ...
Бакалавърски специалности 17.9.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Приемният изпит и за двете поднаправления се провежда под формата на ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към ...
ГРАФИК за провеждане на редовните изпити (на хартиен носител) за учебната 2021/2022 г., м. юли 1.7.2021 г. ... час Български език и литература 2 юли (петък) 9.00 ч. Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 3 юли (събота) 9.00 ч. История на България 4 юли (неделя) 9.00 ч. Математика 4 ...
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ 12.6.2021 г. ...    Примерни кандидатстудентски изпити     ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания Онлайн подаване на документи Балообразуване среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно) оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три), или ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... изпити Следете сроковете на  priem.unwe.bg Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - Хасково Разгледайте  Справочник за кандидат-студенти 2021/2022      Виртуална ...
Научни ръководители на дипломанти - защита 30 юни 2021г. 16.3.2021 г. ... за подготовка и провеждане на предварителни изпити на студентите в УНСС доц. д-р Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg 13 Златко Златков Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на ''Аурубис България'' АД ас. д-р Л Михова lmihova@unwe ...
#ИзбирамУНСС #ТвоятУниверситет 28.5.2021 г. ... да кандидатствам? Приемните изпити   Кога да кандидатствам? Следете сроковете на priem.unwe.bg   Къде да кандидатствам? Онлайн - priem.unwe.bg УНСС - София РЦДО - Хасково    Разгледайте  Справочник за ...
Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания 14.6.2021 г. ... кандидатстудентски документи за редовните изпити (на хартиен носител) и класиране се извършва: Онлайн За онлайн подаването на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование ...
Редовни изпити и класирания тест1 2.3.2021 г. ... г. ГРАФИК за провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли Изпит Дата Начален час Български език и литература 2 юли (петък) 9.00 ч. Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език) 3 юли ...
Online Learning Agreement (OLA) 11.4.2021 г. ... трябва да положат успешно същия брой изпити, колкото трябва да положат в УНСС, според учебния план на съответната специалност  за дадения семестър. Студентите нямат право да посочват учебни дисциплини, които вече са изучавали и по които имат положени изпити в ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... успех от курса на обучението (семестриални изпити), среден успех от държавните изпити и оценка от държавен изпит по специалността, пълно наименование на завършената специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... тук и от тук. Повече информация за приемните изпити и сроковете за записване може да намерите на https://priem.unwe.bg/. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Специалност Финанси Професионално направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити 26.3.2021 г. ... документи за явяване на предварителни изпити е необходимо да въведете личните си данни в приложението и да заплатите таксата за явяване на изпит/и с банкова карта с 3D верификация. Заплащането става в приложението. В Центъра за прием на документи, РЦДО – Хасково и ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... в УНСС, състезателни изпити и ...
Държавни изпити 11.8.2021 г. ... на документи за явяване на държавни изпити, както и за провеждането на Държавни изпити, може да следите на сайта на катедра ИСТТ в секция „Актуално за студента“ и на таблата пред кабинет 1076 ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... на обучението Приемни изпити и ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Икономика на търговията редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - ...
Информация за предстоящия държавен изпит 16.3.2021 г. ... които са положили всички семестриални изпити, ще бъдат включени в протокола за държавния изпит.        Необходими документи: Молба за явяване на държавен изпит. Молби се приемат в Отдел „Студенти – бакалавър“, гише № 11,. 2 снимки ...
Дипломни работи 1.6.2020 г. ... положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   Допускане до защита се осъществява след представяне в отдел „Студенти-Магистър“ на следните документи: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза с подпис на ...
Държавен изпит 21.5.2021 г. ... положение (взети семестриални изпити, внесени оценки в главната книга и др.).   В отдел „Студенти-Бакалавър“ се представят следните документи: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. Заявлението се попълва ЛИЧНО от дипломанта на ...
ВАЖНО ЗА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР! 23.6.2020 г. ... на противоепидемиологичните мерки, изпитите за летния семестър ще се проведат онлайн.     Какво трябва да направите преди всеки онлайн изпит?   Да проверите работоспособността на своите имейли. Имената и паролите на имейлите са в Уеб ...
Условия за кандидатстване 5.5.2020 г. ... , а не за участие в предварителните изпити. Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение с изчислен среден успех, подписано от директора на училището, издало дипломата. Граждани на държави - членки на Европейския ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 3.2.2021 г. ... , които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили 2. ВТОРИ КОМПОНЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (!!!КОЙТО НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩ!!!) - Кандидатите се допускат до ...
Приемни изпити или ДЗИ (матура) 7.6.2021 г. ... преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити 2.6.2020 г. ... на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова карта. В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални потребности) се ...
Лятна условна сесия - Бакалаври 10.6.2020 г. ... направите справка в уеб-студент)Условните изпити ще се проведат онлайн, в TEAMS. ...
ЕПИ хартиена сесия 16.4.2020 г. ... провеждане на Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и Тест по чужд език на хартиен носител (ТЧЕ): Първа предварителна хартиена сесия подаване на регистрационни карти: от 11 февруари до 13 март 2019 г. Изпит Дата Начален ...
Допълнителни изпити и класирания 22.1.2020 г. ... прием за магистри от 27.01.2020 г ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 31.5.2021 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки" 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС. 5. ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Дипломираните студенти в магистърска програма ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост     Дипломираните студенти в магистърска ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ 17.9.2021 г. ... (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост ...
Самостоятелно обучение 11.8.2021 г. ... на дисертационен труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидат-докторантите могат да депозират документи през цялата календарна година. В случай че проявявате интерес към възможностите за ...
Редовно обучение 11.8.2021 г. ... бежанци Относно срокове и график за конкурсните изпити може да следите сайта на УНСС. При обявяване на информация тя ще бъде своевременно публикувана и на сайта на катедра ИСТТ. Сайт на УНСС – прием докторанти: https://www.unwe.bg/bg/pages/3063/докторанти.html   В случай че ...
Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" 17.9.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) Организацията на ...
Специалност "Творчески индустрии и бизнес" 17.9.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) Организацията на ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 2.9.2021 г. ... и успешно издържи изискуемите държавни изпити/защити на дипломна работа) преди началото на стажа.   В случай, че сте одобрени за едногодишна стажантска програма и впоследствие се откажете да участвате в нея, трябва да имате предвид, че това ще повлияе в негативен аспект на ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 11.3.2021 г. ... на оценка отличен (6.00) от всички приемни изпити, в т.ч. събеседване, на специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Други условия – участниците, отличени в конкурса, не се освобождават от такси при кандидатстване и от задължението да подадат ...
Магистри 17.9.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Относно срокове и график за кандидатмагистърски изпити може да ...
Бакалаври 17.9.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост    Приемният изпит и за двете поднаправления се провежда под ...
Докторанти 17.9.2021 г. ... и методика на научните изследвания   Изпити от Блок А За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. Молбата се депозира при административния секретар на катедра ИСТТ ...
Магистри 17.9.2021 г. ... лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)  Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост  Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) Организацията на ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити 6.3.2020 г. ... за кандидатстване за втора предварителна електронна сесия и за предварителна (хартиена) сесия за кандидатмагистърски тест - прием зимен семестър 2020/2021 г. : Регистрационна карта  Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 8.2.2021 г. ... оценка Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език за кандидатстване в специалностите на професионално направление „Икономика“. 6. Оценяване – есето се оценява от комисия от преподаватели от катедра „Международни икономически отношения и ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... ЗПОО кандидатите трябва успешно да преминат изпити по теория на професията и практиката на професията, за да получат удостоверения за професионална квалификация (или част от нея) (ДВ, бр. 96/2014 г.). [1] Cedefop, Панорама на уменията (2017), Предвиждане на уменията в България. Поредица ...
Национално състезание за творчески разработки по журналистика 14.1.2019 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“, специалност „Медии и журналистика“.   Въпроси във връзка с провеждането на състезанието можете да изпращате на media@unwe ...
Правила 20.11.2018 г. ... за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, ...
Балообразуване 17.9.2021 г. ... се счита средната оценка от държавните изпити. За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране при наличие на едно от следните условия: 1. успешно положен приемен изпит по английски език; 2. успешно положен държавен ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими ...
Подготовка за кандидатмагистърски изпити 19.7.2019 г. ... чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ще се проведат на 13, 14 и 15 септември ...
Предварителни изпити 15.6.2020 г. ... кандидатстудентска кампания за прием в ОКС „магистър“ през септември 2020 г.   Подаване на регистрационни карти за първа предварителна електронна сесия– от 17.08. до 27.08.2020 г. Кандидатмагистърски изпит, предварителна сесия  ...
СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ 5.12.2019 г. ... комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира издаване на ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 9.5.2018 г. ... положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" Предварителен списък на първенците в националния конкурс за есе на чужд език: Предварителен ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 5.3.2021 г. ... положени кандидатстудентски изпити в УНСС.   16. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.   17. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... и продължаващо обучение. Изпитите се провеждат по приета от катедрения съвет и утвърден от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение тематична програма. Тематичната програма за държавен изпит обхваща основни въпроси от ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... документи за редовни изпити и класиране се извършва онлайн или в регионалните бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация(ЦКПИ). В Центъра за прием на документи на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само ...
Кандидатстудентски изпити 22.5.2020 г. ... допълнителна информация ...
Често задавани въпроси 23.4.2021 г. ... на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... . 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен ...
КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 5.12.2019 г. ... комисия за провеждане на изпитите се формира от поне трима преподаватели по медиация, одобрени от Директора. Протоколите от изпитите се подписват от всички членове на изпитната комисия. 2.2. Заплащането на такса за обучение по медиация не гарантира ...
Редовни изпити и класирания 18.9.2021 г. ... за провеждане на редовните изпити (на хартиен носител) за учебната 2021/2022 г., м. юли Изпит Дата Начален час Български език и литература 2 юли (петък) 9.00 ч. Чужди езици (английски, немски, френски, ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна ...
Цветков 26.1.2018 г. ... . По някои проблеми на писмените изпити чрез дидактически тестове. //Статистика, 2001, № 2, с. 46-61. Причини, условия и главни фактори за промяната на статистическата методология. //Статистика, 1991, №1, с. 21-27. Рецензии на статията на проф. Венец Цонев и проф. ...
Предварителни изпити 5.5.2021 г. ... . Документи за предварителните изпити през м. май може да подавате от 01.04.2021 г до 07.05.2021 г.  Моля следете публикациите на сайта!   Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. На предварителни ...
Докторантура на самостоятелна подготовка 17.9.2021 г. ... труд (без полагане на конкурсни изпити), при условие че притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър”. Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на подготовка подават в сектор „Докторантури” следните ...
Допълнителен прием на бакалаври през м. Септември 2020 г. за платено обучение в ОКС "Бакалавър" 7.5.2021 г. ... които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2020/2021 г., със следните срокове: • Подаване на документи: от 14 до 17 септември на място в РЦДО Хасково • Обявяване на класирането: 23 септември; • Записване на класираните: 24 и 25 ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... прием и провеждане на електронни изпити На 21 септември – провеждане на изпит в хартиен формат. На 25 септември – обявяване на класирането. От 26 до 29 септември – записване на класираните ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... чрез текущи оценки и семестриални изпити. (1)   Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина не изисква друга форма на проверка. (2)   Изпитите в дистанционна форма са чрез оценка на курсовата работа или писмена проверка ...
Приключили 4.3.2020 г. ... България; - организиране на изпити за придобиване правоспособност за управление на моторни превозни средства; - контролна и административно-наказателна дейност ...
Държавни изпити 16.9.2021 г. ... четвъртокурсници и магистранти, Първа поправителна сесия за двете специалности в ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 21 октомври 2021 г. от 09:00 ч. в зала 5039 (нов корпус на УНСС). Датата за подаване на заявление (линк за изтегляне) заедно с две снимки в ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за ...
Новини 22.5.2017 г. ... контрол. Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита ...
Защита на магистърски тези за студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 6.7.2021 г. ... положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска книжка с печат от ...
Кандидат-магистърски изпити 13.4.2017 г. ... студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Счетоводство“ и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ могат да се явят на предварителните сесии под формата на кандидат-магистърски изпит (електронен или на хартиен носител) за академичната ...
Държавен изпит 6.7.2021 г. ... положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Бакалавър“ – гише № 14: 1. Заявление по образец за допускане до държавен изпит. ВНИМАНИЕ: Заявлението се ...
ОНС "Доктор" 30.7.2021 г. ... могат да бъдат изтеглени от тук.    ИЗПИТИ Докторантите, желаещи да се явяват на изпит, е необходимо да подадат молба по образец, адресирана до декана на ФСФ. Молбите се представят в кабинет 1040.  Изпитите по избираемите дисциплини за докторската програма в катедрата ...
Международни акредитации 18.11.2020 г. ... най-актуалната информация относно признаването на изпити от страна на тези професионални организации. (Посочването е по азбучен ред.)   The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) The Association of Chartered Certified Accountants е създадена през 1904 г. и понастоящем има повече ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли......2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване 3а  Държавен изпит от01.06.2018 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да изтеглите от тук 2. От ...
Държавни изпити 25.6.2019 г. ... се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!! На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да: 1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg Заявлението може да изтеглите от тук 2. От 16.06 ...
Акценти 26.5.2021 г. ... по европейските въпроси на ICAEW относно признаването на изпити от първо сертификационно ниво за студентите, завършили ФСФ   Г-н М.Мануци Директор по европейските въпроси на ICAEW 2014 Кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов одит Лектори от: от ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... , за неправомерност при провеждането на семестриални изпити, за откриване на конкурс за професор в УНСС, за провеждане на избор за заемане на академична длъжност „доцент” в УНСС, за неправомерно използване на университетско имущество и др., на които е реагирано съобразно установените с ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... стойност на планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 662 лв. ...
Важно! Първокурсниците от направление "Икономика" задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 24.3.2017 г. ... корекции за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средния успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ В РЦДО -ХАСКОВО 7.5.2021 г. ... кандидатстудентски изпити Всяка година УНСС организира предварителни и редовни кандидатстудентски изпити. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование в предходни години, така и завършващите през 2021 г. ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 11.2.2021 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.   16. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.   17. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Срокове От 12 до 20 ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС). Документи се приемат в ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.6.2021 г. ... . След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното ...
Конкурсни изпити 6.2.2018 г. ... конкурс за написване на есе на социално-политическа тема На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за ...
Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 28.4.2016 г. ... за избираемите дисциплини. 1.3. Неположените изпити участват в бала за класиране с оценка “слаб” (2.00). 1.4. Балът за класиране е средният успех  на студента, изчислен като средна аритметична величина на оценките от всички семестриални изпити по учебен план в направление ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо ...
Държавни изпити 11.3.2016 г. ... процес на ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ...       На 16 септември 2019 г. от 10.00 ч.  в зала ......... ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта". На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... полагането на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на зашита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии: 1. Редовна, която се провежда до един месец след завършването на ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... е студентите да са положили всички изпити от учебния план на ОКС „бакалавър“; -          Датата на държавния изпит се оповестява на електронната страница на катедрата и на таблото пред катедрата; Провеждането на ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... .00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика"). 4. Участниците в конкурса разработват есето, ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат. Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички ...
Условия и балообразуване 18.11.2015 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит. Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато:  1. не са ...
ОКС „Магистър“ 13.8.2020 г. ... възможност за провеждане на онлайн изпити и онлайн защити на магистърски тези. Технологичната ни база дава възможност за пълноценно и успешно обучение, защитаващо здравето и живота на участниците, независимо от епидемиологичната ситуация в страната. Дистанционните ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... , часа и мястото на провеждане на изпитите, като уведомителното писмо съдържа и изпитни програми. В същия срок се уведомяват и недопуснатите кандидати с мотивите за недопускането им. (3) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати имат право в 7-дневен срок от датата ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , специалност; 6. да полага изпитите си в определените срокове; 7. да заплаща в срок дължимите студентски такси; 8. да опазва имуществото и съблюдава хигиената в УНСС; 9. да не провежда политическа, религиозна и друга непозволена от закона дейност на територията ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 9.6.2021 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Указания за онлайн подаване на документи Онлайн подаванена документи Записване на новоприети магистри Записване на новоприетите студенти в ОКС "магистър" ...
Редовни изпити и класирания 7.5.2021 г. ... провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли Изпит Дата Начален час Български език и литература 2 юли (петък) 9.00 ч. История на България 4 юли (неделя) 9.00 ч ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 7.5.2021 г. ... и администрация Приемни изпити или ДЗИ (матура) КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или ...
Държавен изпит 12.7.2018 г. ... изпити за учебната 2018/2019 г. Първа сесия: 04.07.2018 г. - 14.07.2018 г. Втора сесия: м. септември - м. октомври 2018 г. Трета сесия: м. февруари - м. март 2019 г. Четвърта сесия: м. юни -м. юли 2019 г. Определната дата за провеждане на държавен изпит, както и ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... на учебните занятия и за провеждане на изпитите, както и с всички свои действия в университета и извън него да утвърждават доброто му име;             - колегите студенти и докторанти, като част от академичната общност на ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 15.2.2021 г. ... на планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.   3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.   4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 ...
Докторантурата 21.6.2021 г. ... и правила за провеждане на изпитите по посочените дисциплини, може да видите тук.  - Катедрена учебна дисциплина „Социология на обществените трансформации“. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Вяра Стоилова. Предвидена е самостоятелна ...
График за предварителните изпити за ОКС „магистър“ 8.5.2015 г. ... на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 12 до 18 март.  Явяване на изпит - от 21 март 2015 г.  Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 12 март до 23 април. Явяване на ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... успешното полагане на всички изпити от учебния план.             2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от експерта от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... успешното полагане на всички изпити от учебния план. 2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от сътрудника от ОКС ”Магистри” - редовно обучение, който подпомага административно обучението по специалността, поддържа и има достъп до ...
Докторанти 14.9.2021 г. ... за изпити от Блок Б Литературен обзор Реферативно изложение Проект за научна статия Докторанти в процес на обучение: Докторант Тема Научен ръководител Лъчезар ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Държавни изпити и защити 4.8.2021 г. ... "Бизнес администрация": Ръководство за разработване и защита на магистърски тези, Заявление за разработване на магистърска теза Краен срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител - .........2021 г. Краен срок за предаване на ...
Държавни изпити - поправителна сесия 4.8.2021 г. ... за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково, след успешно положени семестриални изпити.  Краен срок: от 07.09.2021 г. до 20.09.2021 г. Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и ...
Учебен график 13.7.2021 г. ... .02.2022 Държавни изпити на ОКС “бакалавър”: Първа сесия: 24.06.2022 10.07.2022 Втора сесия: 9-и месец 2022 10-и месец 2022 Трета сесия: 2-и месец 2023 3-и месец 2023 Четвърта сесия: 6-и месец 2023 7-и месец ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... , които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с три условни изпита. 1.3. Студентите с повече от 3(три) невзети изпити ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... резултати на финалните изпити Кари Лена[4], твърди, че учениците, които са обучавани от учители с по-близки колегиални отношения и по-сплотен колектив, показват по-добри резултати от своето обучение. Социалният капитал, който учителите притежават може да се ...
Срокове 13.10.2014 г. ... на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) за учебната 2015/2016 г. № на сесия Прием на документи Начало на изпитната сесия 1  от 6 октомври до 24 октомври  от 27 октомври 2  от 27 ...
доктор 15.1.2015 г. ... кандидати полагат конкурсни изпити по специалността и по западен език. Конкурсният изпит по специалността се провежда от комисия, състояща се от минимум 3 хабилитирани преподаватели  или преподаватели, притежаващи ОНС „доктор“, в писмена и устна форма по ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... , счетоводство и  контрол- 2 семестър Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър Регионално развитие- 2 семестър  Регионално развитие- 4 семестър   ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -  ИНФОРМИРАЙТЕ ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... средния успех от положените изпити. Неположените изпити участват с оценка „слаб“ (2.00), а оценката по физкултура и спорт не участва във формирането на средния успех. В срок от 04.10.2013 г. до 10.10.2013 г. прекъсващите студенти трябва да подадат молби в отдел ...
Извънредна годишна поправителна сесия 27.7.2013 г. ... избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит  се подават он-лайн от 16 до 19 септември 2013 г. До извънредната сесия да се допуснат и студенти с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява трети неположен изпит. Тези ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... , които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление, или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит. 1.3.  Студентите с повече от 1 (един) невзет ...
Дипломиране - ОКС "Магистър" 21.2.2021 г. ... студентите, положили успешно всички семестриални изпити в ОКС „магистър“. 8.2.    За допускане на защита се подава молба в дирекция „Учебна дейност“, отдел „Студенти-магистри“. 8.3.    Студентите се допускат до защита на дипломна работа ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... , които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... , които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... , които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж). Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти – ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... , които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната ...
Ръководство за работа с e-Learning 14.3.2013 г. ... статус на студента; Оценките от проведените изпити; Учебен план; Високоскоростен уеб-достъп до учебните материали за семестъра, за всеки записан семестър; Изпращане на съобщения и запитвания до техническите сътрудници или преподавателите; Участие в дискусионни форуми по въпроси с учебния процес и ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се ...
OKS 28.2.2013 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Електронизацията на изпитите непрекъснато се усъвършенства и разширява, включвайки специални дисциплини ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... и сигнали за: провеждането на семестриални изпити в университета, организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите за избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за назначаването на служител в УНСС и др ...
Прием 26.5.2021 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво ...
Прием 12.3.2021 г. ... след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; -         ...
Стипендии 7.3.2019 г. ... стипендия, само ако са положили всички изпити от предходната учебна година и имат среден успех не по-нисък от добър /4,00/.          Стипендиите се изплащат безкасово чрез банка ДСК по сметка на студента. Необходимо е да си откриете сметка в ...
Обучение 1.7.2021 г. ... процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Web Студент 7.3.2013 г. ... информация за вашия студентски статус, изпити и изпитни резултати можете да получите, ако се регистрирате в информационната система „WEB – Студент“ на уебсайта на УНСС. За целта е необходимо ЕГН или ЛНЧ, както и факултетен номер. Факултетен номер получавате при записването ви за ...
Обучение 11.7.2019 г. ... процес Разписание Изпитна сесия Държавни изпити и защити Правилник за учебната дейност на ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... за резултатите от семестриалните изпити  – https://student.unwe.bg Студентите на УНСС могат да се възползват от нова електронна услуга – SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити. За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през ...
Медии и журналистика 15.6.2021 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook.com/unwemedia Официален Instagram профил: www.instagram ...
Медия икономика 15.6.2021 г. ... "Медия икономика" можете да кандидатствате с полагане на следните модули от единния приемен изпит (ЕПИ) на УНСС: Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook ...
Допълнителна информация 25.9.2020 г. ...    При подготовката за конкурсните изпити е желателно да се проведат консултации със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на ...
Класиране и избор 25.9.2020 г. ... , успешно положили конкурсните изпити се класират по оценката от изпита по специалността. При равни оценки от изпита по специалността се взема предвид оценката от изпита по чужд език. При равни оценки от изпита по чужд език в класирането се взема предвид средният успех от ...
Конкурсни изпити 25.9.2020 г. ...           Конкурсните изпити се провеждат по изпитни програми, които са приети от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт ...
Срокове 11.1.2021 г. ... на първия конкурсен изпит. Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 1 до 15 февруари 2021 г. Заповед на ректора за кандидат-докторантите към Юридически ...
Дипломиране - ОКС "Бакалавър" 21.2.2021 г. ... .5 може да бъде използван в поредица от държавни изпити. Промени във въпросника се правят при промени в учебния план на специалността, които водят до промяна в изучаваните специализирани дисциплини или до съществени промени в тяхното съдържание.  1.10. Дипломният проект по т.1.1., който е ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... си в ОКС „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... „бакалавър”, съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс ...
Условия за кандидатстване 12.9.2012 г. ... си в ОКС „магистър”: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език не трябва да е по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... „бакалавър”, съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специалните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния курс ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити  в УНСС, отговарящи на условието за минимален входящ бал „добър“, формиран като средноаритметичен бал от балообразуващите оценки от дипломата за средно образование. Кандидатите трябва да подадат нова плик-молба и диплома-оригинал в ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... съвет реши на заседанието си от 11 юли 2012 г.: От 24 до 30 септември да бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия: Право за явяване на извънредна годишна поправителна сесия имат студентите с два неположени изпита. Те трябва за изберат само един от тях. Заявяването на ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа ); 2. оценката от състезателния кандидат магистърски изпит. Въпрос: Каква е ангажираността на студентите – магистри в редовно и задочно обучение? Отговор: Катедра „Национална и регионална ...
Икономика на съобщенията 23.2.2012 г. ... изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в ...
Изпити 6.7.2015 г. ... Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" за 2015/2016 г. с  дистанционно обучение полагат писмен или електронен състезателен изпит под формата на кандидат-магистърски тест. • Кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в подготвителния ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.   • Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.   • Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа); 2. оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.   • Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, когато: 1.не са ...
Изпити 6.7.2015 г. ... минути. Чл. 28. Състезателните  изпити  са анонимни. Чл. 29. При доказано преписване или опит за преписване и внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при неспазване на указанията за попълване на теста, работата на кандидата се анулира от ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Записване 6.7.2015 г. ... , явили се на предварителни приемни изпити през м. март, април и май на редовен приемен изпит през м. септември 2015 г., започва съгласно графиците на учебния процес, дадени в интернет адрес www.unwe.bg (2) Началото на учебната година за новоприетите студенти в ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване. Чл. 16. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа [1]); 2. оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит (най-високата оценка от хартиена или електронна сесия). (2) Балът за класиране на кандидат-студентите по специалност ...
Правила за ЕПИ на хартиен носител 16.5.2012 г. ... , пишеща синьо. (2) По време на изпитите се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС". (3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик и калъфче с ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... , трябва да положите следните изпити: - ЕПИ със специална част "Български език и литература", като решавате само въпросите от модул 1 ("Български език и езикова култура") и въпросите от модул 3 - "Български език и литература". - Писмен ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... номер и разпределение за явяване на изпити по сгради и зали. Чл. 39. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване. Чл. 40 ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит (ЕПИ) чужд  език среден  успех от ...
Класиране 9.4.2012 г. ... , успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на ...
Условия за преместавне от чуждестранни висши училища 17.5.2012 г. ... от висшето училище за положените изпити и придобитите кредити (преведена и легализирана). Диплома за завършено средно образование (за установяване на изисквания минимален входящ бал от 8 или 4 единици). Завършилите средно образование в чужбина представят диплома ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , съответно: - след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2; - след успешно положени изпити в ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... , а не за участие в предварителните изпити); когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... 4.  (4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети: І. Основни: - български език и литература; математика; география и икономика; история и цивилизация. ІІ. Чужд ...
Изпити 16.5.2012 г. ... . (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в ...
График 28.9.2012 г. ... карти време за явяване на изпити от 19 март до 5 април от 9 април от 23 април до 10 май   от 14 май от 28 май до 7 юни    от 11 юни   СРОК за подаване на документи за класиране и ...
Катедри 11.4.2012 г. ... руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ...
История 7.11.2012 г. ... руски език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др. Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково обучение към Отделение ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... език, както и с държавните зрелостни изпити и по английски и немски език, в качеството им на председатели на комисиите, експерти-оценители, проверители и др.      Катедрата организира целогодишни езикови и кандидат-студентски курсове в Школата за чуждоезиково ...
Наука 5.10.2017 г. ... курсове, семинарни занятия и електронни изпити в УНСС”, по междуправителствена спогодба между Ф.Р. Германия и Р. България ...
Специалности 27.9.2012 г. ... /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. 2. "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - срок на обучение 4 години /8 семестъра/; Дипломиране с държавни изпити по специалността и чужд език. II. ОКС ...
Специалности 28.9.2012 г. ... и участва в провеждането на докторантските изпити по "Гражданско право и семейно право", "Облигационно право" и "Търговско право" ...
Специалности 28.9.2012 г. ... и участва в провеждането на докторантските изпити по "Административно право и административен процес", "Общо учение за държавата", "Обща теория на правото" и "Конституционно право" ...
Обучение 5.10.2017 г. ... ДА ПОЛЗВАТЕ - Каб. 4013. Държавни изпити и защита на Дипломни ...
Държавни изпити и защити 5.3.2012 г. ... . Изисквания за държавен изпит за ОКС "бакалавър" и магистърски тези за ОКС "магистър": 2. Списък с магистърски тези за магистри - ...
Държавни изпити и защити 30.7.2020 г. ... "Право". Обучението завършва с държавни изпити, които се провеждат съгласно указания подготвени на основание чл.11, ал. 1 от НЕДИСП. 1. Провеждат се три държавни изпита: по гражданскоправни, публичноправни и наказателноправни науки през зимен и летен семестър. 2. Изпитите, ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... за провеждане на държавни изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС ...
Държавни изпити и защити 13.6.2013 г. ... Р  А  В  И  Л  А   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   (ползвайте прикачените файлове за ...
Държавни изпити и защити 9.3.2012 г. ... специалност. Държавните изпити се провеждат в съответствие с утвърдения график за съответната учебна година. Условие за допускане до държавен изпит са семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от ...
Държавни изпити и защити 11.4.2013 г. ... избраните дисциплини и положени изпити през последния осми семестър на обучение в ОКС „Бакалавър“. Ръководство при подготовката за Държавен изпит 12.    При подготовката си за Държавен изпит по специалността студентите-бакалаври могат да ползват на ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми ...
Документи 15.3.2021 г. ... успешно полагане на изпитите - оценки, брой на учебните часове (хорариума) и успешно положени същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. - ксерокопие от международния паспорт ...
Правила 12.1.2017 г. ... , такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, ...
Тестови център 14.1.2021 г. ... едновременно могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и национални олимпиади по ...
График 31.1.2012 г. ... по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати: 28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 Изпити по Методология и методика на научните изследвания за ...
Изпити 14.9.2021 г. ... , желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.  Молба (модел) за докторанти Икономикс УЧЕБНА ПРОГРАМА              ...
Учебен график 7.12.2016 г. ... сесия: юли 2018 г. Условните изпити за ОКС "магистър" се провеждат едновременно с условните изпити на ОКС "бакалавър Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”: Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.: от 07.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Летен ...
График 17.12.2019 г. ... за конкурсните изпити   ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ КЪМ УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ ...
Изпити 18.9.2012 г. ... ...
Признаване 14.4.2021 г. ...  от минимум 90 дни и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи  успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър. Неизпълнението на минималния изискуем период от 3 ...
Реализиране и отчитане 21.11.2017 г. ... за задължително успешно полагане на същия брой изпити, колкото трябва да положи в УНСС, според учебния план на съответната специалност за дадения семестър.  Втора страница на Learning Agreement с извършените промени задължително се подписва от трите ангажирани страни – студент, приемащ ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... , които вече са изучавали и по които имат положени изпити в предходните семестри на обучението им в УНСС; В рамките на задължителните 30 кредита не се включват кредити от изучаване на чужди езици, разработване на курсови проекти, практически задачи, презентации и др. подобни. Попълнените от ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... , такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки. Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни ...

Новини

209 results found
ВАЖНО за Държавните изпити 17.9.2021 г. ... колеги, определената дата за Консултации, за студентите завършващи сп.Макроикономика; сп.Икономика (на BG и Engl.), е 24/09/21 г. от 10:30 ч.За да участвате - следвайте този линк. ...
Държавен изпит през месец сепртември 8.9.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 27.09.2021 г. от 10.00 ч. в зала 2117 ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение 20.7.2021 г. ... колеги, Датата за провеждане на държавния изпит на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 02.10.2021 г. от 10:30 ч. Студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение, полагат ДИ on-line (т.е. ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение 20.7.2021 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ (ДИ) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение се провеждат присъствено - в ТЕСТОВИ ЦЕНТЪР (САМО за студентите в РЕДОВНА форма на обучение). Формата на ДИ е същият, както и на редовната сесия: тестови (закрити въпроси - ...
Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център. 9.7.2021 г. ... изпити в главната книга, и придобитите кредити.    Студентите подават заявление по образец за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на заявленията се ...
УНСС в топ 3 на най-желаните университети в България 1.7.2021 г. ... , че започват кандидатстудентските изпити и записвания за бакалаври. Първият изпит по Български език и литература ще се проведе на 2-ри юли от 9.00 часа. На 3-ти юли е изпитът по чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език). На 4-ти юли има два ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... резултат. В кандидатстудентските изпити има два задължителни модула – математика и български език, и трети специализиран модул, който може да бъде по български, математика, история или география.        Информация за документи и ...
УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) 21.6.2021 г. ... услуги на УНСС; траен спад на броя на полаганите изпити; кандидатстване с матура - предпочитан начин за почти 70% от кандидат-студентите“. Проф. Раковска допълни, че националните състезания са силно средство за привличане на мотивирани и отлични ученици. Проф. Мирослава ...
УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 21.6.2021 г. ... услуги на УНСС; траен спад на броя на полаганите изпити; кандидатстване с матура - предпочитан начин за почти 70% от кандидат-студентите“. Проф. Раковска допълни, че националните състезания са силно средство за привличане на мотивирани и отлични ученици.       Проф. Мирослава ...
Прием 2021 16.6.2021 г. ... на документи: за класиране и явяване на редовни изпити е необходимо да се регистрирате, да въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности. Tаксата се заплаща онлайн в приложението с банкова карта, която притежава 3D верификация ...
Държавни изпити - магистри и бакалаври, юли 2021 16.6.2021 г. ... вниманието на нашите дипломанти! Държавният изпит по Политология на студентите от ОКС Бакалавър ще се проведе на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. Присъствено. Зала 3074.  Защитата на магистърски тези в магистърска програма Политика и бизнес ще бъде на 2 юли 2021 г. от 13 часа, в УНСС. ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2021 18.6.2021 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология”: 1. Кристиян Мартин Колев 2. Никола Гаврилов Николов 3. Янко Атанасов Янков На първенците в конкурса са издадени ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... взема по-високия резултат. В кандидатстудентските изпити има два задължителни модула – математика и български език, и трети специализиран модул, който може да бъде по български, математика, история или география. За първи път приемът на студенти в УНСС ще бъде по специалности, а не по ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... документи за участие в класирането или за явяване на изпитите става по три начина - електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС, в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково, както и Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... започне вашият път с полагане на кандидатстудентски изпити. При нас има огромни възможности за реализация, тъй като сме най-големият бизнес университет и нашите студенти са най-търсени в много направления, включително бизнес, администрация, предприемачество, икономика, право, журналистика и други. Тук сме ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи 7.6.2021 г. ... изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 28.06.2021 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка.  Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит ...
Споразумение насърчава стартъпите в областта на изкуствения интелект 27.5.2021 г. ... изкуствен интелект по време на кандидатстудентските изпити и има планове за още по-сериозно развитие в тази област: „На първо място мислим за нашите студенти и възможността те да участват практически в процесите за изготвяне на проекти. Пред тях се отваря поле за стаж и нови работни позиции“, ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.   Първата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Проф. д-р Надя Миронова: РЦДО – Хасково е център за дистанционно обучение от най-висок клас, който поддържа добрия имидж на УНСС 25.5.2021 г. ... , микрофон, може по всяко време да участва в занятия и изпити от залите на РЦДО-Хасково. На разположение са и служители, които помагат на студентите да ползват електронната система за дистанционно обучение във всички модули и в целия процес. Мисля, че РЦДО е център от най-висок клас за дистанционно обучение на ...
Държавен изпит през месец юни 18.5.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в зали П034, П035 и П036 ...
#unwemedia Tips&Tricks, еп. 2: онлайн изпити 17.5.2021 г. ... време за лятната онлайн изпитна сесия, а с това - и за втория епизод от рубриката на комуникационния ни екип - #unwemedia Tips&Tricks. Той е посветен на съветите за подготовка и работа по време на онлайн ...
Д-р Константин Бобчев: Останах изумен от високото ниво на преподаване и общуване в УНСС 17.5.2021 г. ... наистина леко и разбираемо. Когато започнах да идвам на изпити и да се срещам с преподавателите, бях изключително приятно изненадан от нивото на общуване на хората. Като дипломиран и работещ човек имам възможност да сравнявам и изненадата бе повече от приятна. Затова така отговорно заявявам, че Университетът не ...
Държавни изпити по чужд език - м.юни 2021г. 25.6.2021 г. ...             ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПЪРВИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК  М.ЮНИ 2021г. ФРЕНСКИ ЕЗИК ПЪРВИ ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 29.06.2021 г ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.) 21.6.2021 г. ... Заповед №1224/05.05.2021г. на Ректора на УНСС, държавните изпити за студентите в РЕДОВНА форма на обучение се провеждат присъствено - в ТЕСТОВИ ЦЕНТЪР (САМО за студентите в РЕДОВНА форма на обучение). Датата за провеждане на  присъствен  държавен изпит на студентите от специалностите  ...
Условни изпити на катедра "Статистика и иконометрия" 7.5.2021 г. ... изпити на катедра "Статистика и иконометрия" ще се проведат на следните дати и със следните начални часове:  Дисциплина Дата Час 1.Статистика 10.06.2021 09:45 2.Статистика на английски език 07.06.2021 15:00 3.Статистика  ДО София 10.06.2021 09:45 4 ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.5.2021 г. ... , като например провеждането на семестриалните изпити, както и справедливото и адекватно оценяване. В специалност „Право“ сериозно изпитание е и провеждането на държавните изпити, които са свързани със сериозна организация и изискват присъствено провеждане, но се справяме. Кое е ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2021 16.4.2021 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология”: Георги Димов Мутавчиев Дарина Кирилова Кирилова На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, ...
Доц. д-р Захари Торманов: Преподаването на правни дисциплини в нашия университет има столетна традиция 19.4.2021 г. ... , като например провеждането на семестриалните изпити, както и справедливото и адекватно оценяване. В специалност „Право“ сериозно изпитание е и провеждането на държавните изпити, които са свързани със сериозна организация и изискват присъствено провеждане, но се справяме. Кое е ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... за тях да четат близо до дома си, както за изпити, така и за работа по екипни проекти, за обогатяване на знанията и уменията им”, сподели проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. Тя лично посети StudyHub, за да предаде ...
Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки 19.3.2021 г. ... .03.2021 г. до 26.03.2021 г. кандидатстудентски изпити в Университета за национално и световно стопанство за ОКС „бакалавър". Отлага се за 24.04.2021 г.  провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Национално състезание по икономика и управление ...
В отговор на пандемията – УНСС провежда активна дигитална кандидатстудентска кампания 19.3.2021 г. ... да избират, как да кандидатстват, на какви изпити могат да се явят, както и условията за международни стажове и програми. Екипът на УНСС запозна зрелостниците и с дейността на Студентския съвет, материалната база на университета, възможностите за спорт и други теми, които интересуват ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... на ваши специалисти в комисиите за държавни изпити и като хонорувани преподаватели в прекия учебен процес“. Председателят на КЗП г-н Димитър Маргаритов отбеляза, че вижда дълъг хоризонт на сътрудничеството. „Най-хубавото от наша гледна точка е, че към дългогодишните ни ...
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... отмяна на присъствено провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams.  Защитата на ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, съответно на 22/03/2021г. от 10.00ч. ще се ...
Държавни изпити - м.март 2021г. 16.3.2021 г. ...           ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ                                    по Английски език, Испански език, Руски език и Български език               ...
Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов: УНСС патентова електронна студентска книжка 22.2.2021 г. ... обучение, изпитване, кандидат-студентски изпити и всички останали услуги, с които да допринесем за обучението и да улесним живота на студентите.  Наричаме това 360 градусов дигитален пръстен и в момента върви процесът за цялостен патент. УНСС има и друга иновация – електронна ...
Държавни изпити 21.2.2021 г. ... е същия ден от 10.00 часа в зала 3039. Изпитите ще се проведат присъствено. Повече детайли можете да откриете на информационното табло пред катедра "Политология". За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Цветелина Петрунова, каб. 3087 ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... информация за дипломантите, които ще се явят на защита на магистърски тези и държавен изпит от трета поправителна сесия на 25.02.2021 г.: Държавният изпит и защитата на магистърски тези ще се проведат присъствено в УНСС.  Защитата на магистърски тези ще бъде в ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 4.2.2021 г. ... след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.03.2021 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... заявления за предварителните приемни изпити.  Всяка кандидатстудентска кампания за нас е радостно вълнение, защото ни среща с десетки хиляди млади хора, избрали да учат в УНСС. Този избор означава, че Вие, скъпи кандидат-студенти, искате да бъдете сред най-добрите в ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... от ДЗИ (матура), с предварителни изпити (в електронен формат на компютър) или с редовни изпити (на хартиен носител). Тези от тях, които са се явили и на предварителни, и на редовни изпити участват в класирането с най-високата оценка, получена на тях. Документи се ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... 25.02.2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавен изпит (присъствено, съгласно заповед на ректора на УНСС) на студентите от специалност „Медии и журналистика“ и специалност „Медия икономика“ за ОКС ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ ...
Държавен изпит през месец март 12.3.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 29.03.2021 г. от 10.00 ч ...
УНСС проведе първото си онлайн Общо събрание 16.12.2020 г. ... онлайн кандидатстване, онлайн изпити, онлайн записване, да отбележим подобаващо нашия юбилей, посочи ректорът. Но 2020 беше и година на постижения. Започнахме да изпълняваме мандатната програма по отношение на стимулирането на научните изследвания, включително ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... в ИСК, на приемните и държавните изпити по чужд език, които илюстрира с таблици с броя на студентите, изучаващи английски, испански, руски, немски и френски език като първи, след приемен изпит или втори избираем чужд език и др. Проф. Кох-Кожухарова изтъкна, че на ...
Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" 4.11.2020 г. ... г. - Провеждане на приемните изпити: в периода 1 до 15 февруари 2021 г. Повече за докторантурата в Катедра „МИО и бизнес“ вижте тук:  http://departments.unwe.bg/.../%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%b4... Повече за процедурата, сроковете и ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... в ИСК, на приемните и държавните изпити по чужд език, които илюстрира с таблици с броя на студентите, изучаващи английски, испански, руски, немски и френски език като първи, след приемен изпит или втори избираем чужд език и др. Проф. Кох-Кожухарова изтъкна, че на ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 25.9.2020 г. ... след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 08.10.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Горди с миналото си и отговорни към бъдещето, заедно ще преодолеем трудностите и ще се справим с предизвикателствата 30.7.2020 г. ... предприетите действия семестърът и изпитите се проведоха по график. Благодарение на мобилизацията буквално за броени дни успяхме да преминем към онлайн обучение по всички дисциплини и във всички степени. Онлайн се проведоха редовните, поправителните, годишните ...
Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU 22.7.2020 г. ... мобилности за изучаване и полагане на изпити по избрани дисциплини от своите учебни планове. Във връзка с това, тези от вас, които са избрани и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В ЗАЛА 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два въпроса от ...
ИДЕС ще проведе в УНСС електронни изпити за дипломирани експерт-счетоводители 20.7.2020 г. ... за провеждането в УНСС на електронни изпити за придобиване на правоспособност на дипломираните експерт-счетоводители (на снимката долу). „С подписите си днес потвърждаваме нашето дългогодишно сътрудничество с единствената национална професионална организация ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит по Испански език - м.юли 2020г. 8.7.2020 г. ... или преговаряте усилено за държавните изпити по специалността, в понеделник, 13 юли, от 13ч. Датите са съгласувани с проф. Раковска, зам. ректор УД. Скъпи студенти, приемете нашите извинения за причиненото неудобство, както и вчерашния изпит за тези от вас, които не бяха ...
200 предпазни маски раздаде Студентският съвет на кандидат-студентите 6.7.2020 г. ... на университета  преди приемните изпити. Важно е като общност да си помагаме. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Ние от Студентския съвет вярваме, че сега повече от всякога е необходимо да проявим съпричастност. Надяваме се, че нашите ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции 2.7.2020 г. ... на държавен изпит по Английски език - 1 език отнасящ се за специалностите и направленията: Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика и управление с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... на студентите в УНСС, на държавните изпити по първи чужд език ниво С1, и втори чужд език, ниво B1/B2 по Общата европейска езикова рамка за учене, преподаване и оценяване и завършва представянето на УНСС с богатия ни опит в дистанционното обучение. Espiral (брой 24) можете да ...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в УНСС! 26.6.2020 г. ... от предварителни изпити Резултатите от предварителните приемни изпити ще бъдат обявени днес и могат да се проверят на priem.unwe.bg, бутон „Проверка на резултати“. Кандидат-студентите, които искат да си повишат оценките, за да имат по-голям шанс да бъдат приети ...
Остани в България и кандидатствай в УНСС – заслужава си! 26.6.2020 г. ... система за онлайн обучение и онлайн изпити. А преди кандидатстудентската кампания – и за онлайн кандидатстване и онлайн приемни изпити. Направихме го с грижа за твоето здраве и още нещо – с желание да прекрачим границата на второто столетие като Университет 2.0 ...
Успешен финал на онлайн предварителните приемни изпити 24.6.2020 г. ... маратон на предварителните приемни изпити (по география на България, история на България и български език и литература), на които се явиха близо 1300 кандидат-студенти. Провеждането на онлайн приемните изпити беше сериозно предизвикателство и трудно изпитание, ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за прием в УНСС, специалностите, които нашият университет предлага, и пр.   Проф. Мирослава Раковска   Проф. д-р Даниела Фесчиян изнесе годишен доклад за дейността на Асоциацията през учебната 2019/2020 ...
Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България 22.6.2020 г. ... провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за прием в УНСС, специалностите, които нашият университет предлага, и пр. Проф. Мирослава Раковска Проф. д-р Даниела Фесчиян изнесе годишен доклад за дейността на Асоциацията през учебната 2019/2020 ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ...   ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   ЮЛИ 2020г. Държавните изпити по поднаправления и специалности ще се проведат ОН ЛАЙН чрез платформата MS TEAMS. За целта трябва да имате имейл в unwe.bg. Ако нямате такъв, обърнете се към IT отдел на тел: 02-81-95-531. Поради ...
Успешно приключиха последните изпитания на системата за онлайн приемни изпити. Стартираме на 22 юни 18.6.2020 г. ... на документи за участие в редовните изпити и за класиране, разработена от нашите IT специалисти по решение на Академичния съвет, днес успешно приключиха и последните изпитания на новата система за онлайн приемни изпити. Стартът е на 22 юни, когато е изпитът по география на ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г. 15.6.2020 г. ... оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.   Студентите подават молба по образец за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на молбите се ...
Рекорд! Само за един ден 1553 кандидат-студенти подадоха документи чрез новата онлайн система 15.6.2020 г. ... документи за участие в редовните изпити и за класиране чрез новата онлайн система, разработена от нашите IT специалисти по решение на Академичния съвет. Това е поредната успешна стъпка в дигитализацията на УНСС, иновация, която дава възможност на кандидат-студентите да ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.6.2020 г. ... на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 02.07.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 5.6.2020 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ...      Условните изпити ще се проведат на 15.06.2020 г. от 10,00 ч. Информация за тях в сайта на УНСС може да откриете, като влезете в - Обучение - Бакалаври - Изпитни сесии - избира се специалността, семестъра на учебната дисциплина - вид сесия, в ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... връзка с предстоящите изпити от лятната сесия, бихме искали да ви обърнем внимание на следното: В деня и часа на изпита можете да се присъедините към самия изпит в Teams като последвате линка "онлайн изпит" от сесийното разписание за Вашата ...
На вниманието на студентите на катедра “Логистика и вериги на доставките“! ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 23.6.2020 г. ... провеждането на семестриалните изпити за летния семестър на учебната 2019/2020 г. ще бъде релизирано чрез MS Forms на датите, определени в сесийното разписание. Провеждането на държавния изпит ще бъде осъществено чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. ...
Юбилейна конференция „Иновации и конкурентоспособност“ 5.5.2020 г. ... и за кандидатстудентските изпити. Благодарен съм най-вече на нашата дирекция „Информационни технологии“, с която за кратко време успяхме да се дигитализираме с много бързи темпове“. С тези думи ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри ...
Информационна среща със студенти 4 курс 1.5.2020 г. ... преддипломен стаж и държавни изпити, кандидатстване за магистратура в УНСС и магистърските програми, предлагани от катедрата.  Преподавателите от катедрата запознаха студентите с новата организация и възможностите да организират и проведат преддипломните ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 15.4.2020 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... кандидатстудентски изпити, как ще се промени кампанията в УНСС? Как могат да се променят изпитите – възможно ли е да е бъдат само онлайн?– През следващите няколко дни ще търсим решение на следващото предизвикателство – ...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 7.4.2020 г. ... всички планирани държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020г. до 29.03.2020г. вкл.  В тази връзка, държавният изпит на 24.03.2020г. на студенти от специалност "Бизнес администрация",  ОКС-Бакалавър - редовно и дистанционно ...
ИТИБ преминава към дистанционна форма на обучение 15.3.2020 г. ... за провеждане на редовните изпити, държавните изпити и защитите на магистърските тези ще бъдат представени своевременно. Молим студентите да следят редовно и лично сайт на ИТИБ и създадените учебни електронни пощи за допълнителна информация, относно ...
Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС 9.9.2020 г. ... информация за признаването на изпити от страна на ICAEW: тук ...
Партньорството между УНСС и ICAEW продължава и през новото десетилетие 5.2.2020 г. ... такси, свързани с признаване на изпити. Нещо повече, на предстоящо мероприятие през м. март 50 наши студенти ще получат стипендия от ICAEW под формата на безплатен достъп до обучение по MS Excel, курс в областта на „cloud accounting“, уебинари, ресурси за ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.1.2020 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2020 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една ...
Ново международно признание за качеството на обучение в УНСС 20.12.2019 г. ... CIMA и признаването на допълнителни изпити от CGMA квалификацията са само част от плановете за развитие на партньорството през  2020 г. CIMA e основан през 1919 г. и понастоящем е най-голямата в света професионална организация на управленските ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... могат да преминат през житейските изпити. Доц. Александър Вълков Инвестирахте четири години в най-ценното – знанието. Вашите усилия си струват, не се подценявайте, знайте, че вашето образование означава много. Дипломата ви е голямо ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до пет изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до осем изпита от квалификацията ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... да бъдат по-взискателни не само на изпити. Най-важната задача пред преподавателите вече е да успеят да провокират интереса на студентите си и да ги вдъхновят. Това обаче става с нови методи на преподаване, посочи министър Вълчев. МОН не регулира заплатите на ...
Изпити при доц. Найденов - втора дата 7.10.2019 г. ... изпити по „Статистика“ и „Иконометрия“ при доц. Александър Найденов ще се проведат на 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в зала 2030. Това е последната възможна дата. За явяване на изпит е ...
Изпити при доц. Найденов 1.10.2019 г. ... изпити по „Статистика“ и „Иконометрия“ при доц. Александър Найденов ще се проведат на 07 октомври 2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в зала 2030. За явяване на изпит е необходимо студентите да подготвят проект по предварително ...
Изпити при доц. Мургова 1.10.2019 г. ... г. в зала П034 от 16 ч. Изпитите по "Статистика" и "Регионална статистика" ще се проведат на 14/10/2019 г. в зала 2083 от 15:30 ч ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 3.10.2019 г. ... при доц. д-р Ася Панджерова ще се проведат на 03.10.2019 г. от 09,00 ч. в зала 3006. Изпитите при проф. д-р Таня Парушева ще се проведат на 15.10.2019 г. от 08,00 ч. в зала 3073. Изпитите при доц. д-р Еленита Великова ще се проведат на 08.10.2019 г. от 09 ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... кампания ще бъдат проведени изпити в хартиен и електронен формат. Тези приемни изпити, които провеждаме в УНСС, са под формата на тест, съответно за завършили икономически и неикономически специалности в бакалавърската степен, като при нас желаещите да положат ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. в зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 18.6.2019 г. ... на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Студентите - бакалаври представят дипломните си ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 16.6.2019 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Пето национално съвещание на АИУБ 10.6.2019 г. ... на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ приеха план за работа през 2019/2020 г. По предложение на проф. Фесчиян беше разширен съставът на КС на АИУБ и за член единодушно ...
Пето национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 9.6.2019 г. ... с ACCA и ICAEW и съществения брой на признатите изпити. Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на всичките училища-членове на АИУБ. Доц. д-р Миланка Славова представи доклад на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Защо спря строителството на новия учебен корпус на УНСС? Студентският съвет и синдикатите настояват пред отговорните държавни институции да осигурят обещаното, но неполучено финансиране 19.4.2019 г. ... , в които се провеждат семестриални, годишни и държавни изпити, тестовете на кандидат-студентите и др., няма да се „задъхват“ от претоварване. Писма без отговор От 19.10.2017 г. академичното ръководство сигнализира с писма за забавянето на финансирането на новия учебен корпус, но отговор няма ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 17.4.2019 г. ... оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... допълнителна информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... системи, бързо регистриране по време на часове и изпити, без да има възможност за използване на чужда електронна карта. Възможностите за двуфакторна идентификация с лицево разпознаване увеличават нивото на сигурност ...
Информационна среща по програма „Еразъм+“ 21.2.2019 г. ... е да имат общ успех над много добър 4.50 от всички изпити по време на обучението им до този момент и да владеят езика, на който се преподава в приемащия университет на ниво B2 или по-високо, което се доказва със сертификат. По време на презентацията студентите научиха как да кандидатстват, какви са ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 13.2.2019 г. ... на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 06.03.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се проведе на 25.02.2019г ...
УНСС и ICAEW продължават партньорството си и през 2019 г. 30.1.2019 г. ... акредитираните от ICAEW специалности и признатите изпити можете да откриете в раздел "Международни акредитации" ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... , че имате куража и амбицията да взимате житейските си изпити. Разчитайте на себе си, бъдете смели, действайте премерено и умерено, но решително. Не се страхувайте от грешките. Когато попаднете на кръстопът и трябва да направите труден избор, вижте логото на нашия университет „Духът прави силата“, ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... . За четири години преминахме през изпити, дискусии, анкетни проучвания, проекти, успехи и разочарования. Знам от опит, че с времето остават само прекрасните моменти, каза в своето приветствие доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология“ (на снимката ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... ги разглеждате като хронология на взетите изпити, преодолените трудности, усилията ви и много приятни моменти. Знам, че ще пазите топли спомени за студентските години, добави той и призова дипломантите да останат в България. Вие винаги ще имате нужда от родината си и България ще има ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Университетът е призван да ви създава условия, в които да можете да работите в екип, да търсите себе ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... знанията как да вземете следващите житейски изпити, обърна се към дипломантите доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение. Доц. д-р Александър Вълков Университетът е призван да ви създава условия, в които ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на УНСС 22.11.2018 г. ... към момента, за които признаването на изпити остава освободено от административни такси.    Изтеглете: How to register for ICAEW CFAB?       ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... информация относно признаването на изпити от страна на ICAEW и кандидатстването за ICAEW Certificate in Business and Finance (CFAB) – посетете http://departments.unwe.bg/accountancy или се свържете с доц. Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... последните думи. Тази церемония идва след изпити и лични постижения, благодарение на които научихме много неща както за самите себе си, така и за света. Научихме никога да не се предаваме. Научихме, че цената на успеха е висока, но с много труд е постижимо всичко. Когато до нас стоят ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от целия университет чрез електронни изпити по четири базови дисциплини – „Основи на икономическата теория“, „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Икономика и публичен сектор“. Това стана възможно благодарение на успешното ...
Срещи на наши студенти, обучаващи се на английски език, с партньорите ни от АССА 21.11.2018 г. ... на АССА(F1-F7 и F9). Признаването на тези изпити на нашите студенти ще стане срещу минимални такси. -          дипломантите имат две възможности за получаване на международно признат сертификат от АССА. Advanced diploma in accounting and ...
Участие на представители от УНСС във ФОРУМ "Висше образование - Да успееш в България" 8.11.2018 г. ... начина на кадидатстване, специалности, конкурсни изпити и бъдеща реализация.      ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 26.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Мариана Янева: 02.10.2018 г. от 13,00 ч. в кабинет 2121. 3. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 4. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. в кабинет 2118 ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, ...
Държавни изпити 1.10.2018 г. ... .10.2018 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3031/ и "Европеистика" /зала 3032/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 01-10.10. 2018 г ...
Кандидат-магистърски изпит с есе 6.8.2018 г. ... е явяване на кандидатите и на двата вида приемни изпити, като в този случай за балообразуваща се приема по-високата оценка. Разписанието за изпитите се публикува на страницата на УНСС под рубриките Прием-Магистри-Редовни изпити и класирания.  Изпитът с есе продължава 2 часа. Основни ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидат-студентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Поднаправление "Международни отношения" − специалности "Международни отношения" и "Европеистика".   Регламент и Указания за конкурса се публикуват своевременно на страницата на УНСС ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Сертификационен курс по Google Ads 4.10.2018 г. ... студентите, участвали в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходниобучения много студенти намират реализация в дигитални агенции и ...
Сертификационен курс по Google Ads 26.7.2018 г. ... студентите, участвали в него, след полагане на изпити онлайн, да получат световнопризнат сертификат от Google, който им предоставя отлични  шансове за работа в България и чужбина. След успешно сертифициране от предходни обучения много студенти намират реализация в дигитални ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 01.10.2018г.  от 09,00 часа в Тестови център ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промените в Единния разходен стандарт и др. Участниците в съвещанието приеха и план за дейността на АИУБ през учебната 2018/2019 г ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 11.6.2018 г. ... Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др. Членовете на АИУБ единодушно приеха план за действие за 2018/2019 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 1.6.2018 г. ... тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна работа, ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... срокове да започнат обучение и да полагат изпити на професионално ниво по програмата на АССА. Със съдействието на MДВ студентите ще се обучават съобразно нови методи на преподаване с практическа насоченост и акцент върху реални ситуации. Студентите ще придобият знания и умения по учебно ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.   Държавният Ви изпит ще се проведе на 04.07.2018г.  от 09,00 часа в Тестови център ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... да провежда електронни кандидатстудентски изпити. Преди 7 години въведохме и електронна главна книга, в която има информация за всеки един от нашите 22 хиляди студенти. От началото на настоящата учебна година всички наши първокурсници имат електронни студентски книжки – първите в ...
Държавни изпити 27.4.2018 г. ... от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от спец. "Международни отношения" /зала 2013/ и "Европеистика"/зала 2019/. Студентите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в периода 02-05.07.2018 г ...
Дати за държавни изпити (бакалавър) и защити (магистър) 20.4.2018 г. ... , Следва информация за държавните изпити и защита на магистърски тези. Ако имате въпроси, пишете ни по всяко време на media@unwe.bg.  Успех на всички кандидати! Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" специалност "Медии и журналистика": 11 юли 2018 година от 9.00 ч., ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 13.5.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата", специалност „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... , ICAEW признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до 5 изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до 7 изпита от квалификацията ...
Държавни изпити 12.2.2018 г. ... в зала 3073 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подадат молби в Дирекция "Бакалавърска степен" в срок от 6-ти до 8-ми март 2018 г ...
ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... Подготовка и полагане на докторантски изпити; 5. Подготовка на преподаватели, служители и студенти – доброволци за работа с докторанти с увреждания; 6. Комуникация с администрацията; 7. Доизграждане на архитектурната среда; 8. Ангажираност на Университетската ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев. Ректорът проф. Статев представя проекта Този проект е междинен етап в цялостната ...
ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ 1.6.2018 г. ... да се възползват от признаването на изпити от страна на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) при получаването на престижния световно признат сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB). ...
След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома 9.11.2017 г. ... информация относно признаването на изпити на студентите на ФСФ от страна на ICAEW можете да се свържете с гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.       ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... професионалната квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”), посочи доц. Пожаревска. Тя изтъкна, че най-голямата професионална ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит 3.10.2017 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ще защитават ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... процес, преминала през електронните изпити, електронните протоколи, електронната главна книга, а сега и електронните студентски книжки, изтъкна проф. Статев.   Ректорът приветства първокурсниците   „От сърце ви желая да се хванете със ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... свят. Преминали квалификационните изпити на АССА, студентите на ФСФ ще станат международно признати дипломирани експерт-счетоводители и ще получат статут на АССА членове. За да получат статут на АССА членове обучаващите се трябва да покрият следните изисквания: -  ...
Встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус на УНСС 13.10.2017 г. ... на електронни кандидатстудентски изпити, а година по-късно и полагането на електронни изпити на първокурсниците и второкурсниците. С новите два тестови центъра ще се отговори както на потребностите на факултетите и катедрите, така и на други институции с договорни ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА ...
Резултати от втори кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: 1. Марти Димитров 2. Стефани Панайотова На първенците в конкурса ще бъдат издадени сертификати, които могат да ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия" 30.5.2017 г. ... , след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите и бакалаврите, които ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... в подготовката за приемните изпити, както и за изучаваните дисциплини в специалността ,,Право“ в УНСС. Кандидат-студентите Учениците посетиха Центъра за прием на документи, Тестовия център и университетската библиотека ...
Резултати от първи кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология: Василена Стефанова Василева Жаклин Демирева Стефанова Пламена Павлинова Янчева Симона Павлинова ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 30.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни ...
Сертификационен курс по Google AdWords в УНСС 5.4.2017 г. ... на участниците, след полагане на изпити онлайн, да получат световно признат сертификат от Google, който предоставя отлични  шансовете на студентите за намиране на работа както в България, така и в други страни по света. След успешно сертифициране от предходни обучения ...
Нашият университет е сред най-успешните партньори на ICAEW 28.3.2017 г. ... информация относно признаването на изпити можете да откриете тук.  От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... и положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... , изтъкна ректорът. След електронните изпити, протоколи и електронните главни книги, през 2017 г. студентите от УНСС ще получат и първите си електронни студентски книжки. Това ще бъде първата електронна студентска книжка в България и не само, подчерта проф. Статев. Той изтъкна, че ...
Дипломира се шестнадесетият випуск на специалност "Публична администрация" 15.11.2016 г. ... , в университета. Предстоят ви житейските изпити, а там няма пищови и подсказване. Вие сте възпитаници на УНСС, нашите посланици в социалната сфера и администрацията. Убеден съм, че с времето ще капитализирате знанията, уменията и амбициите си, отбеляза той и напомни: „Модерната ...
УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма 15.11.2016 г. ... постигнатото споразумение за признаване на изпити, студентите на УНСС ще имат нови възможности за развитие на своите знания и умения, както и за по-добро професионално развитие като продължат обучението си в квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ (ACA ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... в  Будапеща, където е положила изпити по договорно право и по международно право. След спечелване на стипендия по програма „Фулбрайт“, от август т.г. е гост-изследовател в   Международния университет – Флорида, Маями, където до февруари 2017 г. ще ...
Кандидат-студентски изпит в РЦДО-Хасково 7.7.2016 г. ... оборудвани за провеждане на електронни изпити. За поредна година общият брой на кандидатстващите с матура и с конкурсен изпит в РЦДО надхвърля плановия прием, като до момента документи са подали над 150 човека.  Студенти Иновативният подход в изпитването ще се въведе и за ...
ВАЖНО!!! ИЗИСКВАНИЯ за държавeн изпит и защита на дипломни работи 5.7.2016 г. ...  Нанасянето на оценките от държавните изпити ще се извърши след представянето на всички изискани  материали ...
Поредно високо международно признание за Финансово-счетоводния факултет 19.5.2016 г. ... на следването от студентите на ФСФ  изпити   при  кандидатстване за придобиване на международно признатата квалификация  „дипломиран експерт-счетоводител”. През октомври 2014 г. ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... и положените по време на образованието изпити във ФСФ при кандидатстване за придобиване на международно признати квалификации за „дипломиран експерт-счетоводител” и по „финанси, счетоводство и бизнес. През м. октомври 2014 г. Ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... на университета, кандидатстудентските изпити, подаването на документи и др.  Денис Димитров Виолет Маринова Доц. Стела Ралева връчи грамоти на студенти, активно участвали в кампанията „Кандидатствай в УНСС“ (на снимката долу) ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... в гимназиалното обучение и зрелостните изпити. Проф. Статев връчва сертификат на победител в състезанието Това е първото ви постижение, запазете ентусиазма и порива си и занапред в студентските години, поздрави победителите в състезанието проф. Камелия Стефанова. ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... за успешни матури и кандидатстудентски изпити се обърна към присъстващите в аула „Максима“ и председателят на Студентския съвет Денис Димитров. Той предупреди бъдещите студенти, че ги чака сериозен труд, който трябва да положат за повече знания. С тях след завършването ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната ...
Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити 18.11.2015 г. ... ФОРМА НА ICAEW  ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ИЗПИТИ ...
Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" 10.12.2014 г. ... квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор». Кредитни точки се получават на базата на документи за положени изпити по посочени модули. Те ще се дават от тази ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... .  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
На добър час на третия випуск бакалаври от РЦДО - Хасково 1.12.2014 г. ... .  С пълни шестици от държавните изпити в „Бизнес администрация“ бяха също Диана Богданова и Златка Дякова ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от специалност „Публична администрация“ 26.11.2014 г. ... трудности не са изпитите в УНСС, а извън него. Те са житейските трудности и огромните  очаквания към професията, към компетентното и изпълнено с човещина публично управление. Знам и дълбоко вярвам, че вие, може би и с наша помощ, имате куража ...
Дипломира се шестият випуск от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 29.9.2014 г. ... Алън: в живота ви очакват още изпити; това, което никой не може да ви отнеме е образованието; питайте, променяйте света; имайте голям късмет. Вие учихте в най-хубавия английски град, в който съм роден и аз, сподели на български посланикът. Н. Пр. ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... бал от кандидатстудентските изпити в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“, сподели, че е чест да учи в най-престижния университет в страната. Ученето е като гребане срещу течението, затова не спирайте да гребете напред, обърна се тя към ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... . Въпросът не е да взимате изпити, а да изградите жизнена стратегия. УСПЕХ ...
Среща-дискусия със Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието 11.4.2014 г. ... на изискванията за държавните изпити, предхождащи изпита за правоспособност. "Това също е тема, по която трябва да се работи с МОН и отделните факултети". Златанова изрази увереност, че студентите по право са убедени в истината за правосъдната система като ...
ВАЖНО!!! За всички семестриално завършили преди 2013/2014 г. 3.4.2014 г. ... студенти (взели са всички изпити) преди учебната 2013/2014 г., се дипломират по стария учебен план - само с дипломна работа ...
Дати за държавни изпити и защити дипломни работи 24.1.2014 г. ... февруари 2014 година от 14.00 ч. в зала 2032-А ще се проведе държавен изпит за ОКС "Бакалавър" по специалност "Медии и журналистика" и защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" по специаност "Медии и ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... , семестриални и държавни изпити, работата на дигиталната библиотека, безплатния достъп на всички преподаватели и студенти до най-големите е-бази данни и др. Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... или редовни кандидатстудентски изпити в УНСС. Бъдещите възпитаници на университета и неговия хасковски регионален център се срещнаха и с някои от преподавателите, разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... . Нов сайт и домейн, все повече изпити в електронна форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс ...
С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си 9.11.2012 г. ... , провеждането на електронните изпити и др., като обобщи, че едва ли през последните години има нещо, което да не е свързано с тези технологии. С приветствие към  катедра „Информационни технологии и комуникации“ се обърна и проф. д-р Веселка ...
Тържествено бе открита новата академична учебна година 1.11.2012 г. ... , ниски резултати на зрелостните изпити и запазен висок бал със задължителни кандидатстудентски изпити“, посочи проф. Статев. За първа година в УНСС са приети 300 студенти повече, които ще се обучават дистанционно в София, а броят на първокурсниците тази година е ...
SMS известяване за резултатите от семестриалните изпити 4.6.2012 г. ... резултатите от семестриалните изпити.  За да активира услугата, студентът трябва да регистрира своя GSM номер през  системата  “Web-студент“ - меню “SMS известяване“. След успешна регистрация, на посочения GSM номер автоматично се изпращат SMS ...
Патрисия Луиса Инхос Селфа представи пред студенти и преподаватели дейността на института „Сервантес“ 6.4.2012 г. ... в София и отговорник за изпитите DELE, представи пред студенти и преподаватели от УНСС дейността на института, както и сертификатните изпити. Доня Патрисия беше представена на аудиторията от доц. д-р Даниела Кожухарова, ръководител катедра „Чужди езици и ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... ще могат да държат различни изпити. Площта на залата е 740 кв. м, като помещението е разделено на четири зони, създадена е високонадеждна сървърна система. В тестовия център ще се провеждат кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, както и ...

Предстоящо

177 results found
Държавен изпит за специалност „Финансов контрол“ Октомври`2021 15.9.2021 г. ... сте положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната и личната му поща. Да сте подали заявление за допускане до държавния изпит ...
Онлайн модулно обучение за брокери на недвижими имоти 18.8.2021 г. ... на документи за допускане до изпит, провеждане на изпити по теория и практика, оценяване, издаване на държавно свидетелство или удостоверение при успешно положени изпити. Изпитът ще се проведе на място в София. Обучението ще се проведе през онлайн платформата ZOOM. Съобразявайки се с ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към ...
Държавен изпит през месец септември 8.9.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 27.09.2021 г. от 10.00 ч. в зала 2117 ...
Държавни изпити - Европеистика 8.9.2021 г. ... 28.09.2021 г. от 09.00 до 10.00 ч. в Тестовия център на УНСС ще се проведе държавният изпит на студентите от специалност "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които са допуснати до устен изпит /с оценка най-малко среден 3.00/, трябва да се явят в 10.30 ч. в залите 3037 и 5009 ...
Държавни изпити-"Международни отношения" 8.9.2021 г. ... 27.09.2021 г. от 09.00 ч.до 10.00 ч. в Тестовия център на УНСС ще се проведе държавният изпит на студентите от специалност "Международни отношения" - ОКС "Бакалавър". Студентите, които бъдат допуснати до устен изпит /при оценка най-малко среден 3.00/, трябва да се явят в 10.30 ч. в ...
Държавен изпит за завършващите студенти от специалност „Финанси“ - ОКС „Бакалавър“, редовно обучение 17.9.2021 г. ... на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити.    Студентите подават заявление по образец за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на заявленията се ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ 9.7.2021 г. ... . Конспектите за държавните изпити по ГПН, НПН и ППН може да видите тук: (в прикачени файлове) ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 7.7.2021 г. ... положили успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. В периода 01-08.10.2021 г. трябва да проверите дали всички ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 7.7.2021 г. ... положили успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. В периода 01-08.10.2021 г. трябва да подадете на гише No.19 ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение 24.6.2021 г. ... положили успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. В периода 21-25.06.2021 г. трябва да проверите дали всички ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2021г. 26.5.2021 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.   Първата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение 31.5.2021 г. ... положили успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. В периода 21-25.06.2021 г. трябва да подадете на място в ...
Държавен изпит през месец юни 18.5.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в зали П034, П035 и П036 ...
Държавен изпит за специалност „Финансов контрол“ 14.5.2021 г. ... положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната и личната му поща. Да сте подали заявление за допускане до държавния изпит в ...
ВАЖНО!!! Актуална информация за предстоящите държавни изпити 18.3.2021 г. ... на УНСС от 12.03.2021 г. държавните изпити, планирани за 29.03.2021 за специалности: -  „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение -  „Администрация и управление с преподаване на английски език“ ...
Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... на присъствено провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams ...
Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ 16.3.2021 г. ... провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams ...
ВАЖНО!! ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН ! 18.3.2021 г. ... след 12 март държавни изпити и защити на магистърски тези ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ...
Държавен изпит през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... форма, държавните изпити се провеждат онлайн.      Държавният изпит по специалността ще се проведе на 29.03.2021 г. ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Форматът на провеждане е един тест за 40 минути и устен изпит. От 10 ч. ...
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ КАТЕДРА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ 14.3.2021 г. ... провеждане на държавни изпити и защитна на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитите на дипломните работи към Катедра „Финансов контрол“ ще се проведат онлайн на 17.03.2021 г. от 9.00 ч. За целта на посочените лични мейли на ...
ОН ЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА 18.3.2021 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ на държавни изпити и защити на магистърски тези в УНСС. Поради провеждане на защитите ОН ЛАЙН чрез MS Teams, отпада необходимостта от  предаване на хартиено копие на магистърските тези. ОТ ...
Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе на 11 и 12 октомври 2021 г. 6.7.2021 г. ... ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). и ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза . 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.; 3. Студентска ...
Държавни изпити – правила за провеждане и конспекти по специалности 22.2.2021 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ще бъдат обявени допълнително.    Успешна ...
АКТУАЛИЗИРАНО 11.03.2021г. 11:06ч.! ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ, ОКС БАКАЛАВЪР: СЕСИЯ МЕСЕЦ МАРТ 2021 Г. 11.3.2021 г. ... обучение  Държавните изпити ще се проведат на 12 март 2021 г. Държавните изпити ще бъдат проведени ПРИСЪСТВЕНО В УНСС. ЗАЛА: 5026 На вниманието на студентите, ОКС Бакалавър, от специалност: „Маркетинг“, дистанционно ...
Държавни изпити по чужд език - м.февруари - март 2021г. 16.3.2021 г. ...    ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   ФЕВРУАРИ - МАРТ 2021г     ФРЕНСКИ ЕЗИК     І ЕЗИК        Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО   ...
Държавни изпити по чужд език - м.февруари - март 2021г. 29.1.2021 г. ...    ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   ФЕВРУАРИ - МАРТ 2021г     ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 12.03 ...
Държавен изпит за специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение 29.1.2021 г. ... успешно всички семестриални изпити. 2)   Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    ЗА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: ...
УСЛОВНА СЕСИЯ: 26.01.2021 г., 9:00 ч. 24.1.2021 г. ... към срещата за условните изпити по: 1. Маркетинг (редовно обучение; дистанционно обучение София; дистанционно обучение Хасково) 2. Продуктова политика (редовно обучение; дистанционно обучение София) 3. Ценова политика 4. Комуникационна политика 5. ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г. 15.1.2021 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност ...
Държавни изпити 19.2.2021 г. ... .00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" /зала 3036/ и "Европеистика"/ зала 2094/- ОКС "Бакалавър". Дипломантите следва да подават молби/заявления в отдел "Студенти - Бакалавър" към Дирекция ...
Докторантски изпити 8.1.2021 г. ... 25.01.2021 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в зала 1039 ще се проведе докторански изпит ПРИСЪСТВЕНО по дициплината "ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО" на докторант Димитринка Кирилома Урумова-Лунин с научен ръководител доц. д-р Диана Димитрова Петрова ...
Условна изпитна сесия 16.12.2020 г. ... К  за провеждане на условни изпити от преподаватели към катедра „Управление“   № Дисциплина Дата за условен изпит Начален час Преподавател   1 Основи на управлението 30.01.2021г. от 9.00 ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... на УНСС да изучават и полагат изпити по избрани от тях дисциплини (включени в учебния план, по който се обучават) в следните приемащи университети: University of Mannheim; LUISS University; NHH Norwegian School of Economics; Tilburg University; University ...
Безплатна регистрация за Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) до края на 2020 г. 23.11.2020 г. ... представлява CFAB? Кои изпити могат да бъдат признати? Как се осъществява ...
ВАЖНО! Защити на магистърски тези 24.3.2021 г. ... на ректора на УНСС, държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведат електронно.   Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе онлайн на 25.03.2021 г. от 10:00 ...
ВАЖНО! Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 24.3.2021 г. ... изпити Съгласно заповед на ректора на УНСС, държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведат електронно.   Държавният изпит за студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ОКС „Бакалавър“ ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Практическа подготовка за конкурсите на Европейската служба за подбор на персонала - EPSO) 22.3.2021 г. ...   Основни фази и изпити в европейските конкурси на EPSO 1 5        Практическа симулация на изпитни тестове – указания, характеристика, тактика 2 6        Методиката ...
Специализация „РАБОТА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ за педагогически специалисти 20.11.2020 г. ... на обучението по модулите е предвидено полагане на изпитите на Google за сертифициране като Google certified educator, нива 1 и 2. Продължителност и организация на обучението Продължителността на обучението е 119 учебни часа, които са разпределени в 7 модула, всеки от които с продължителност от 16 часа ...
Държавни изпити по чужд език - м.септември - октомври 2020г. 25.9.2020 г. ...             ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ   СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2020г     ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 06.10.2020 г ...
Среща на ръководството на ИТИБ със студентите в четвърти курс 21.9.2020 г. ... за интелектуална собственост; държавните изпити по специалностите; магистърски програми и предварителни изпити; издаване на препоръки; възможности за предоставяне на обратна връзка Четвъртокурсниците ще получат като подарък учебни помагала за подготовка.  Присъствието на срещата ...
Условни изпити на 14.09.2020 г. 11.9.2020 г. ... изпити от извънредната условна изпитна сесия ще се проведат на 14.09.2020 г. от 13,30 ч. в зала 2117 ...
Важно! Относно извънредна сесия 14-18 септември 2020 г. 10.9.2020 г. ... от 4 курс могат да се явят на изпити, (ако имат неположени такива) през обявената извънредна сесия от 14 до 18 септември 2020  г.   Датите за конкретни дисциплини може да намерите на сайта на УНСС -> Обучение -> Бакалаври -> Изпитни сесии ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 21.9.2020 г. ... 24.09.2020 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър". Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" - при инспекторката г-жа Елена Богданова от 18.09.2020 г. до 12.00 ч. на 23.09.2020 г ...
АКТУАЛНО ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ - 17.09.2020 г. 4.9.2020 г. ... сте положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на юлската сесия – решаване ...
Допълнителен прием през септември за платено обучение в ОКС „бакалавър“ 16.9.2020 г. ... кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2020/2021 г., със следните срокове: Подаване на документи: от 14 до 17 септември online, на място в УНСС и в регионалните бюра в страната; Обявяване на класирането: 23 септември; Записване на класираните: 24 и 25 септември ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ 10.9.2020 г. ... Сиракова. За датите за провеждане на държавните изпити по „Наказателноправни науки“ и „Публичноправни науки“ ще бъдете уведомени допълнително .   Важно!!! Съгласно писмо с изх. № 33-00-16/04.05.2020 г. от Министерство на правосъдието, в изпълнение на изискванията от ...
Извънредна годишна поправителна сесия 28.7.2020 г. ... да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел „Студенти - Магистър“ от 31.08. до 04.09.2020 г. До извънредната сесия ще се допуснат и студентите с ...
Извънредна годишна поправителна сесия 10.8.2020 г. ... да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти - Бакалавър“ и в отдел „Студенти - Магистър“ от 31.08. до 04.09.2020 г. До извънредната сесия ще се допуснат и студентите с ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В КАБИНЕТ 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два въпроса от конспекта. Документи в отдел ...
Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г. 17.7.2020 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 1.9.2020 г. ... на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити ...
Актуализирано! Държавен изпит (втора сесия) специалност „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“ - редовно и дистанционно обучение 17.9.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    Необходимо е да подадете в отдел ...
АКТУАЛНО ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ - 08.07.2020 6.7.2020 г. ... портала Web students, категория Държавни изпити и защити.   Провеждането на държавният изпит ще бъде както следва: Начало: 08.07.2020 г., 10.00 часа След влизането Ви в посочените срещи (Финансов контрол (08.07.2020 - 1900108949) и  Финансов контрол (08.07.2020 - 1900109145) ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2.7.2020 г. ... . Държавен изпит на специалност "Счетоводство и контрол" - 04.07.2020 г. от 8:30 часа, В РЦДО ХАСКОВО, зала: 501 Уважаеми студенти, трябва да сте в сградата на РЦДО Хасково в 8:00 часа. Носете студентските си книжки, документ за самоличност, син химикал, маска (и 2 бр. снимки). 2. Държавен изпит на ...
Държавни изпити на студентите от спец."Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" 30.6.2020 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 9 и 10 юли 2020 г. от 09.00 ч. Студентите следва да подадат молби/заявления в отдел "Студенти" при инспекторката г-жа Елена Богданова в срок до 29.06.2020 г. Тези, които няма да се ...
Важно съобщение за студентите от 4 курс!!! 11.6.2020 г. ... колеги, Държавните изпити за специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ ще се проведат на 9 юли от 9.00 часа онлайн чрез платформата MS Forms. Държавният изпит за студенти от специалност „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ ще се проведе ...
10 ЮНИ ОТ 20:00 ЧАСА: КОНСУЛТАЦИОННА СРЕЩА В MICROSOFT TEAMS ОТНОСНО УСЛОВНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. КИРАНЧЕВ 7.6.2020 г. ... ОРГАНИЗАЦИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ДОЦ. КИРАНЧЕВ, А ИМЕННО: 1.Изследване на операциите 2.Моделиране в маркетинга 3.Фирмени анализи и прогнози Линк към събитието:  https://teams.microsoft ...
ОНЛАЙН УСЛОВНИ ИЗПИТИ НА 16 И 17 ЮНИ 2020 17.6.2020 г. ... студенти,  уведомяваме ви, че условните изпити на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ще се  проведат в Microsoft Teams както следва:   16 юни 2020 г. от 11.00 ч. 1.Изследване на операциите - линк: https://teams.microsoft ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ с преподаване на английски език 4.7.2020 г. ... СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДРУГ ЛИНК, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ В MS TEAMS. ОТНОСНО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОТГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ НА БАКАЛАВРИТЕ ОТ СПЕЦ. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 13.6.2020 г. ... Във връзка с онлайн провеждането на държавните изпити в MS Teams държавният изпит по "Икономикс" ще бъде с продължителност 90 минути и ще се състои от две части: 30 въпроса с многовариантност на отговорите и 2 отворени въпроса, които ще включват части от темите в програмата ...
7.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... се явяват само студентите, положили всички семестриални изпити!!! Заявления за явяване на Държавен изпит се изпращат на e-mail: dmag1@unwe.bg   ot 22 до 28 юни 2020 г. Заявлението може да изтеглите от тук:  http://cde.unwe.bg/cdefiles/MbDI/ZaiavlenieDI.pdf Студентите, ...
6.7.2020 ОТ 12:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. МАРКЕТИНГ, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2.7.2020 г. ... СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ. ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДРУГ ЛИНК, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ В MS TEAMS ...
6.7.2020 ОТ 9:00 ЧАСА: ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦ. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 2.7.2020 г. ... СТУДЕНТИ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ...
Информационна среща със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези 2.6.2020 г. ... среща със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведе в MS Teams. Ще бъдат разяснени детайли по подготовка на материалите на студентите за предаване, подготовката и провеждането на ОНЛАЙН тестовете, защити на дипломни проекти и магистърски тези. Включване в ...
Провеждане на онлайн защита на магистърска теза за всички специалности ОКС „Магистър“, дистанционна и редовна форма на обучение 3.7.2020 г. ... студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) Всеки студент задължително представя в отдел "Студент-Магистър" до 19.06.2020 г.  1.Копие от заглавна страница на магистърска теза; 2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2бр ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ БАКАЛАВРИ СЕСИЯ 2020 12.6.2020 г. ... сте положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити. Обръщаме ...
Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" , спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" 24.6.2020 г. ... студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). Всеки студент задължително представя в отдел „Студенти-Магистър“: 1. Копие от заглавната страница на магистърската теза спри условие, че магистърската теза преди предаване е ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТЛОЖЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 27.7.2020 г. ... студенти, Отложените държавни изпити ще се проведат на следните дати:   Гражданскоправни науки – писмен изпит на 15.06.2020 г. от 8:30 часа в зали: 2122, 3074, 4053, 2005 и 2030; - устни изпити на 16 и 17 юни 2020 г. от 8:30 часа, четири комисии, в зали: 2122, 3074, 4053, 4056 ...
Държавен изпит ОКС "бакалавър" 10.6.2020 г. ... заповед на Ректора на УНСС, държавните изпити за студентите от ОКС „бакалавър“ ще се проведат в онлайн формат. Информация за  държавния изпит за студентите, завършващи ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“: •   Изпитът ще се проведе ...
Редовна сесия на магистърски защити (м. юли 2020 г.) 23.6.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    До 3 седмици преди защитата да се явите ...
Трета сесия на магистърски защити (отложени от м. март-април 2020 г.) 4.6.2020 г. ... Да сте положили успешно всички семестриални изпити. 2)    Всички оценки от следването ви да са нанесени в системата (проверете в Web-student). При проблеми търсете съответния преподавател през служебната му поща. 3)    До 3 седмици преди защитата да се явите ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 2.7.2020 г. ... изпита са идентични с тези на семестриалните изпити.     ...
На вниманието на всички докторанти от катедра "Счетоводство и анализ" 28.4.2020 г. ... изпити от блог "Б" Избираеми дисциплини за докторанска програма и  катедрата  ще се проведат на 08.06.2020 г. /понеделник/  от 10.00 ч.  онлайн. Изпитът "Реферат по темата на дисертационния труд" -  докторанта да направи, качи и представи по-време ...
Удължаване на срока на националния конкурс за прием чрез разработване на есе на чужд език 10.4.2020 г. ... Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в ...
Ще бъде осигурен достъп до библиотеката на 3 април от 10 до 14 часа 31.3.2020 г. ... на студентите за текущо оценяване и за изпити, на 3 април (петък) т.г. от 10:00 до 14:00 часа. Ще работи само заемната служба. (Читалните няма да работят.) Дните и часовете, в които ще могат да се заемат учебници и учебни помагала от библиотеката през следващата седмица (6 – 10 ...
Важно съобщение за защитата на магистърските тези през м. март 2020 г. за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" 16.3.2020 г. ... тази заповед се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи / магистърски тези / от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл. Допълнително ще бъдат насрочени дати за защита на магистърските тези. Следете на сайта на катедра "Счетоводство и ...
Отлагане на държавен изпит и защита на дипломни работи 15.3.2020 г. ... .2020 г. Новите дати за провеждане не държавни изпити и защити на дипломни работи ще бъдат определени с нарочна заповед. С уважение, доц. д-р Костадин Коларов директор Институт по ...
Семинар за студенти и докторанти, организиран от катедра „Счетоводство и анализ“ и ICAEW 2.3.2020 г. ... на УНСС. Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ И ICAEW 2.3.2020 г. ... на УНСС. Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява и ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 10.2.2020 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес" и "Екоикономика"  ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите конспектите за всяка една от специалностите.  Успешна ...
Държавни изпити 31.1.2020 г. ... .2020 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" / зала 3067/ и "Европеистика" /зала 1084/ - ОКС "БАКАЛАВЪР". Абсолвентите следва да подават молби/заявления в Дирекция "Бакалавърска степен" до 05.03.2020 г ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“, специалност „Публична администрация“ (Трета сесия) 27.3.2020 г. ... планирани държавни изпити се отменят до 24 май (заповеди на Ректора №631 и 707). Виж ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Третата сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. залата ще бъде съобщена допълнително. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица ...
Защита на магистърски тези - ОТМЕНЕН 17.3.2020 г. ... от 13.03.2020 г. се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. След определянето на новите дати те ще бъдат обявени своевременно на сайта на ИТИБ ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" - ОТМЕНЕН 17.3.2020 г. ... от 13.03.2020 г. се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. След определянето на новите дати те ще бъдат обявени своевременно на сайта на ИТИБ ...
Конкурс за студенти за стипендия „Нели и Робърт Гипсън“ 21.10.2019 г. ... от 4.50; Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8,000 лева. Краен срок за ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.1.2020 г. ... Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език, за кандидатстване в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" (английски, френски, немски, испански или руски език) или в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (английски език) в ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЕЗИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 11.10.2019 г. ... се извършва от Отдел "Студенти - Бакалавър" ...
Държавни изпити 17.9.2019 г. ... .2019 г. от 09.00 ч. ще се проведат държавните изпити на студентите - бакалаври от специалностите "Международни отношения" /зала 3063/ и "Европеистика" /зала 3009/. Дипломантите следва да подават заявления/молби в дирекция "Бакалавърска степен", отдел "Студенти" от 01.10 - 09.10.2019 г. /при ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... След успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. => Втората сесия на Държавния изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 15.7.2019 г. ... дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Студентите - бакалаври ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 18.6.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението. Държавният изпит за завършващите специалност „Финанси“ - ОКС ...
Прием на документи за кандидатстване в бакалавър 11.6.2019 г. ... м.юли (можете да намерите датите на изпитите в "Прием бакалаври"-> "Редовни изпити"). За участие в редовните кандидатстудентски изпити през м.юли документи се подават от 10.06.2019 г. до 29.06.2019 г. Успех на всички ...
ICAEW University Student Scheme (USS) and Employability Skills Workshop 27.2.2019 г. ... . Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява ...
Държавни изпити - конспекти по специалности 18.2.2019 г. ... и залите за държавните изпити на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалности "Аграрен бизнес", "Екоикономика" и "Икономика на околната среда с преподаване на английски език" ще бъдат обявени допълнително.  В приложените файлове може да намерите ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... справка за взетите изпити; документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд(и) език(ци); препоръка от преподавател (не е задължителна). Одобрените за участие в програма  „Еразъм+“ докторанти получават финансова помощ (грант) ...
Държавни изпити 12.2.2019 г. ... зала 5009 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите  "Международни отношения"  и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър".   Студентите следва да подадат молби/заявления в Дирекция "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... . Тази платформа дава възможност изпити, които студентите полагат по време на следването си в УНСС, да бъдат признати и като изпити за придобиване на световно признатите квалификации на ICAEW в областта на финансите и счетоводството. В допълнение, тя осигурява ...
Държавен изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 1.2.2019 г. ... полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит, съобразно учебния план, по който е осъществено обучението.           Държавният Ви изпит ще се проведе ...
Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити 22.1.2019 г. ... и проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес". Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в страниците на съответните специалности ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Актуализирани конспекти за държавни изпити 19.11.2018 г. ... за държавните изпити са актуализирани. Моля, вижте приложението ...
ДАТИ ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ 5.10.2018 г. ... ЗА ИЗПИТИТЕ В УДЪЛЖЕНАТА СЕСИЯ катедра „Управление“   ДАТА ЧАС кабинет ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ 05.10.2018г. и 12.10.2018г. /петък/ 13,00 часа 1048 По всички дисциплини доц.д-р Ангел Марчев ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и другите дати за ...
На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити 25.9.2018 г. ... за изпити: 1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121. 2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136. 3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч. Допълнително ще бъдат съобщени залите и другите дати за ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 17.9.2018 г. ... след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите , които ще защитават дипломна ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване на ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация 28.6.2018 г. ... на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване на ...
АССА, водеща световна организация в областта на счетоводството, предоставя възможност на студенти на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. 28.6.2018 г. ... на УНСС да получат освобождаване от изпити за придобиване на АССА квалификация. Могат да се възползват студенти в последна година на своето обучение в магистърски програми в областта на финансите, счетоводството и контрола. Освен съкращаване на пътя за придобиване на ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЮНИ 2018 5.6.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  ЮНИ 2018 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   I чужд език I част     -     23.06.2018 г. от 14.00 ч. зала 2110 I чужд език II част    -    23.06.2018 г. от 14.00 ч. зала 2110 II чужд език I ...
Държавен изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... успешното полагане на всички семестриални изпити от учебния план на специалност "Финанси", студентите се явяват на Държавен изпит съобразно учебния план, по който е осъществено обучение.  Явяването на държавен изпит става въз основа на подаване на молба в отдел ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 12.3.2018 г. ... успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК   І ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г. 15.00 ч. зала: ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 21.2.2018 г. ... колеги, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 19.03.2018г., от 08:30 часа. ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. 15. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС. 16. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) 26.1.2018 г. ... полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.Магистрите , които ...
ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 18.1.2018 г. ... въпросите за предстоящите ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ.  Моля обърнете внимание за кои дати и групи са определени представените въпроси ...
УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК 11.1.2018 г. ... УСЛОВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖД ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Прием на документи за първа предварителна сесия в София 28.10.2017 г. ... г. до 16.11.2017 г. За предварителните изпити виж тук ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните: 1. Молба–заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на ...
Поправителни изпити при проф. д-р Галина Младенова 25.9.2017 г. ... изпити при проф. д-р Галина Младенова ще се проведат на 27.09.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. в зала 3008 ...
Условни изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" - 26.септември.2017 в зала 5026 14.9.2017 г. ... изпити по "Изследване на операциите", "Моделиране в маркетинга" и "Фирмени анализи и прогнози" ще се проведат 26.септември.2017 в зала 5026 на УНСС. Могат да се явят студенти, които са завършили семестриално и някои от горепосочените изпити са им условни ...
Държавни изпити 27.9.2017 г. ... в зала 3036 ще се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика". Колегите следва да подадат молби /заявления/ в отдел "Студенти" - ОКС "Бакалавър" при г-жа Елена Богданова в периода 02-06 октомври 2017 г. ...
ЗАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 12.07.2017 11.7.2017 г. ... изпити на 12.07.2017 ще се проведат в следните зали: 1) Специалност "Прогнозиране и планиране" - от 8:30 часа в зала 2019. 2) Специалност "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английски език - от 8:30 часа в зала ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Икономика - редовна форма на обучение; - Икономика - дистанционна форма на обучение; ще се проведат на 11 юли 2017г., от 08:30ч ...
Държавни изпити 5.5.2017 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" - ОКС "Бакалавър" ще се проведат на 12.07.2017 г. от 09.00 часа, съответно в залите 3048 и 3049. Молбите за явяване на изпитите се подават при инспекторката г-жа Елена ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... изпити и защити на магистърси тези        На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... София. Виж на Предварителни ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 9.3.2017 г. ... 4055 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ" И "ЕВРОПЕИСТИКА" - ОКС ...
Инфосреща за специалност Социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения Център за ...
Инфосреща за специалност Икономическа социология: стажове, програми, изпити 21.2.2017 г. ... на ръководството на катедра Икономическа социология със студенти от 4-ти курс специалност "Икономическа социология" относно стажове, възможности за международна мобилност, магистърски програми, държавен изпит. Представяне на дейностите на новосъздадения ...
Прием на документи за шеста предварителна сесия 2.3.2017 г. ... 2017 г. Виж на Предварителни изпити ...
Условни изпити за студентите от ОКС "Бакалавър" 19.1.2017 г. ... , ще се проведат условните изпити за студентите от ОКС ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност "Социология Участниците в конкурса разработват есе съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), ...
Държавни изпити 12.10.2016 г. ... се проведат държавните изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... от държавните зрелостни изпити; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС) ...
Прием на кандидат-студентски документи в РЦДО-Хасково 4.6.2016 г. ... .07.2016 г. ВАЖНО! Конкурсните изпити за бакалаври вече ще се провеждат на място в РЦДО-Хасково. Хасково, бул."България" 168 038/ 664 557; 038/ 623 354; 038/ 620 759 e-mail: rcdo@unwe ...
Държавни изпити 13.5.2016 г. ... изпити на студентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" ще се проведат на 08.07.2016 г. от 09.00 часа  в залите 3074 и 3075. Студентите следва да подадат молби за явяване на изпитите в Дирекция "Бакалавърска ...
Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК 23.2.2016 г. ... към момента на кандидатстване изпити; -  Копие на диплома за завършено висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура. При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ...              На 22 март 2016 г. от 10.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен ...
ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 28.1.2016 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел ...
Провеждане на условни изпити 26.1.2016 г. ... 9.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ УСЛОВНИ ИЗПИТИ В КАБИНЕТ ...
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 13.10.2016 г. ... формат/. НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКИ! ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Полина Никифорова (организатор учебна дейност) - тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg, ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при ...
Защита на магистърски тези 15.5.2015 г. ... са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител.  До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с ...
РЦДО Хасково обявява свободни работни места за студенти 13.10.2014 г. ... , които нямат неиздържани изпити и са записали зимния семестър на 2014/2015 учебна година. Класирането ще се извърши на основата на среден успех и/или затруднено материално положение. *Повече информация относно обявата в Учебен отдел на РЦДО Хасково.   ...
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката 18.9.2014 г. ... Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00); - без придобита  степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 30 октомври 2012 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит на студентите от ОКС "бакалавър", специалност "Политология" На 31октомври 2012 г. от 1-00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър, ...
Държавни изпити 1.10.2012 г. ... 9 октомври от 9.00 ч. ще се проведе държавинят изпит на студентите от ОКС "бакалавър" на специалност "Политология". На 10 октомври от 10.00 ч. ще се проведе защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "магистър" на специалност ...
Среща с Патрисия Инхор Селфа от института "Сарвантес" 5.4.2012 г. ... института, както и сертификатните изпити DELE. При необходимост ще бъде осигурен консекутивен превод на български език. ...

Фотогалерия

1 results found
Специализация „Работа в дигитална образователна среда“ 19.11.2020 г. ... на обучението по модулите е предвидено полагане на изпитите на Google за сертифициране като Google certified educator, нива 1 и 2. Продължителност и организация на обучението Продължителността на обучението е 119 учебни часа, които са разпределени в 7 модула, всеки от които с продължителност от 16 часа. ...

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене