Обновено: събота, 26 септември 2015 23:13

График


ГРАФИК
ЗА КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ
за дистанционна форма на обучение
ЗА УЧЕБНАТА 201
5/2016 ГОДИНА

Кандидатмагистърски прием септември 2015 г.

 1. Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 24.08.2015 г. до 14.09.2015  г.
 2. Прием на документи за хартиена сесия – от 24.08.2015 г. до 24.09.2015  .
 3. Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 15.09.2015 г. до 18.09.2015  
 4. Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 18.09.2015 г.
 5. Кандидат-магистърски тест писмен формат – 27.09.2015 г.
 6. Обявяване на резултатите от хартиената сесия – 29.09.2015 г.
 7. Обявяване на класиране – 01.10.2015 г.
 8. Записване – от 02.10 до 09.10. 2015 г. (без събота и неделя)

Онлайн заявка за електронна сесия: от 24.08. 2015 г.  до 12.09.2015 г.

Онлайн заявка за хартиена сесия: от 24.08. 2015 г.  до 22.09.2015 г.

Кандидатите, подали онлайн заявка за изпит/и задължително подават необходимите документи в Центъра за прием на УНСС в срок до 14.09.2015 г. за електронен изпит и до 24.09.2015 г. за хартиен изпит. Задължително носете документа за платената такса.


Кандидатмагистърски прием януари 2016 г.

Прием на документи за електронна и хартиена сесия – от 07.12.2015 г. до 11.01.2016  г.

 1. Прием на документи за хартиена сесия – от 07.12.2015 г. до 20.01.2016 г.  .
 2. Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.01.2016 г. до 15.01.2016 г.  
 3. Обявяване на резултатите от електронната сесия – до 19.01.2016 г.
 4. Кандидат-магистърски тест писмен формат – 23.01.2016 г.
 5. Обявяване на резултатите от хартиената сесия – 26.01.2016 г.
 6. Обявяване на класиране – 28.01.2016 г.
 7. Записване – от 29.01 до 05.02. 2016 г. (без събота и неделя)

Предварителен кандидатмагистърски прием за септември 2016 г.

 • Подаване  на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия
  от 08 февруари до 18 февруари  2016 г.
  Явяване на изпит на  - от 22 февруари 2016 г.
 • Подаване  на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия
  от 08 февруари до 31 март 2016 г.
  Явяване на изпит на  03 април  2016 г.
 • Подаване  на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия
  от 08 февруари до 04 май 2016 г.
  Явяване на изпит на  - от 09 май 2016 г.