УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма

петък, 28 октомври 2016 16:00

На 27 октомври в резиденцията на британския посланик в София, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) официално обявиха своята съвместна акредитирана програма. Тя официализира и надгражда дългогодишното сътрудничество между УНСС, ИДЕС и ICAEW. Организациите партньори обединяват усилия, експертиза и опит и сближават в максимална степен квалификационните си изисквания, запазвайки самостоятелността на своите отделни квалификации. Посредством постигнатото споразумение за признаване на изпити, студентите на УНСС ще имат нови възможности за развитие на своите знания и умения, както и за по-добро професионално развитие като продължат обучението си в квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ (ACA qualification) на ICAEW и/или за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към ИДЕС. В рамките на това сътрудничество, УНСС открива нова магистърска програма „Счетоводство, финанси и финансов контрол“, в която съдържанието и оценяването по определени дисциплини са базирани на изискванията на ICAEW.

Ректорът на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, заяви по време на официалното събитие, че тази тристранна инициатива ще утвърди международно признатия профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол. Той увери присъстващите, че от страна на университета ще бъде направено всичко необходимо, за да може приемът по новата акредитирана магистърска програма да стартира от следващата академична година.

Проф. д.ик.н. Стати Статев

В първата част на събитието бяха представени множеството предимства на съвместната акредитирана програма. Деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева  открои добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото, като цяло. Общите цели на акредитираната програма бяха представени в детайли от д-р Мартин Мануци – регионален директор на ICAEW за Европа, Валя Йорданова – зам. председател на ИДЕС, и гл.ас. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС.

Д-р Мартин Мануци

Г-жа Валя Йорданова

Напомнено бе, че сътрудничеството между тези три организации вече доведе до значително сближаване на отделни учебни програми и до признаването на определени изпити, което е от непосредствена полза за студентите и техните работодатели. По време на следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител. Успоредно с това, студентите от тези специалности полагат и първите шест изпита от ACA квалификацията на ICAEW. В рамките на съвместната акредитирана програма ICAEW ще предостави експертна помощ при разработването на учебните програми и методите за оценяване за новата магистърска програма на УНСС, както и за финалните изпити, провеждани пред ИДЕС. Очаква се признаването и на допълнителни изпити, което ще бъде обявено своевременно. Работният процес ще бъде под ръководството на д-р Дейвид Брукфийлд – главен модератор на ACA квалификацията на ICAEW.

В допълнение, отбелязано бе, че Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори също подкрепя съвместната акредитирана програма предвид очакваните ползи за квалификацията на регистрираните одитори в България. Акцент бе поставен и върху ползите от интегрирането на международни добри практики, както и от преодоляването на дублиращите се елементи в образователния процес.

По време на събитието. На първия ред (отляво надясно): проф. д-р Снежана Башева, проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Бойко Костов. На втория ред в средата: проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС

Втората част на събитието премина под формата на семинар-дискусия на тема „Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм“. Дискутирани бяха най-важните компетенции и ценности, от които младите специалисти се нуждаят с оглед променящата се бизнес среда и развитието на съвременните технологии. Господин Цветан Цветков – председател на Сметната палата, и г-жа Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт за България, представиха гледните точки съответно на публичния сектор и на бизнеса.

Д-р Мартин Мануци, г-н Цветан Цветков, гл.ас. д-р Михаил Мусов, г-жа Силвия Пенева и г-жа Валя Йорданова (отляво надясно)

Господин Бойко Костов – председател на ИДЕС, изрази силна подкрепа за инициативата, като отбеляза, че професионалните организации не трябва единствено да имат високи изисквания към знанията и уменията на студентите, но и да се включат активно в подготовката на бъдещите професионалисти още по време на тяхното академично следване. Очаква се съвместната акредитирана програма да повиши капацитета на ИДЕС в тази насока.

Г-н Бойко Костов

В поздравителен адрес, г-жа Сара Райли – заместник-посланик на Великобритания, изрази подкрепата на Британското посолство за това иновативно партньорство, отбелязвайки неговото ключово значение за обществото, както и за бизнеса и публичния сектор.

Д-р Мануци, проф. д-р Башева и г-н Костов (отляво надясно)

Презентация на съвместната акредитирана програма може да свалите от тук.

За допълнителна информация относно съвместната акредитирана програма и съответните квалификации, можете да се свържете с:  проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил проф. на УНСС – ssrisodit@abv.bg или гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.

Галерия снимки от УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма  ...