Резултати от търсене за Общежития

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

27 results found
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... Фландрия и Западна Фландрия) с общо 24 студентски общежития на SYNTRA. Мрежата на SYNTRA се състои от петте организации с нестопанска цел SYNTRA (vzw's) заедно със SYNTRA Flanders. Тази мрежа отговаря за развитието на уменията на предприемачите и техните колеги по начин, който е съобразен с нуждите на ...
Система за управление на качеството 30.7.2020 г. ... дейност и архив; студентски общежития. За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за инфраструктурата и заобикалящата среда, осигуряващи съответствието на процеса; човешките ресурси с необходимата компетентност; входните и ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г. Онлайн подаване на документи за общежитие ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и ...
Класиране 3.9.2020 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.  Онлайн подаване на документи за общежитие  ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските ...
Необходими документи 20.7.2020 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.  Онлайн подаване на документи за общежитие  ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските ...
График и условия 11.9.2020 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития Срокът за настаняване в студентските общежития за всички класирани студенти от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително) ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2016/2017 г.“. ВАЖНО! Класираните студенти ОКС „магистър“ могат да получат настанителни заповеди в срока от 17 до 24 октомври включително (в работните дни), от П’ССО (бл. 23 А, ниско тяло), сектор „Настаняване” ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... До 23.09.2016 КСБВУ ще обяви допълнително класиране за общежития за некласираните студенти от I, II, III и IV курс - ОКС „Бакалавър” ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... . 0887 225 112 и 054 800 505Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.:  0886 853 731 и 0888 973 979   Срокове От 12 до 20 септември – подаване  на документи за допълнителен прием. На 21 септември – класиране. От 26 до 30 септември – записване на класираните ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Подобряване на жизнената среда в студентските общежития. В основата на по-нататъшното развитие на УНСС като център на знание, образование и експертиза ще бъде ефективната  работа със студентите като партньори в процеса на формиране на висококвалифицирани, проактивни и мотивирани професионалисти и ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2015/2016 г., с минимален успех както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 ...
Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците 18.9.2015 г. ... класирани, през профила си в WEB-студент – „Общежития“.   Настанителните заповеди на класираните студенти са при домакин-управителите на съответния блок.   Срок за настаняване: от 7 до 18 септември (в работните дни) ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... на интелектуална собственост; 7. да ползва студентски общежития, столове, както и цялата база на УНСС за учебна, научна, спортна, културна дейност съобразно приетите в УНСС условия и ред за това; 8. да се  прехвърли в друго висше училище,  специалност и форма на обучение съобразно  условията и ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... .к. „Диана“, Студентски общежития, блок 14, тел.  0886  853 731 и 0888 973 979 вторник и четвъртък от 16.30 ч.  до 18.00 ч ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 11.6.2013 г. ... настанителния процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2013/2014 г.; Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... общежития и столове Стипендии Здравно осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на ...
Студентски общежития и столове 12.3.2013 г. ... подавате документи в Поделение „Студентски столове и общежития“ на УНСС, сектор „Настаняване“, както следва:             - заявление (по образец);             - уверение. Студентски ...
Контакти 4.9.2020 г. ... 8195 379 Стипендии телефон: (02) 8195 325 Общежития телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862;(02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854 Европриложения към дипломи телефон: (02) 8195 522 Отдел "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"  е-mail: anitacn@unwe.bg ...
Студентска информационна мрежа 2.2.2012 г. ... обмен на данни и информационни услуги в студентските общежития. Компютрите на студентите са в обща мрежа, но всеки може да избира сам интернет-доставчик с цел осигуряване на конкурентна среда, по-ниски цени и по-добро качество. Изграждането на локалната мрежа се прави вътрешно в блоковете и отговаря на ...
В медиите 16.5.2017 г. ... в България. – Пълни ли са студентските общежития и имате ли план за бъдещи ремонти на старите блокове? – Студентските общежития на УНСС не са пълни, те са препълнени. Ние сме единственият университет, на който не достигат места. УНСС има 12 блока с 5000 места и три студентски стола, ...
Бюджет 17.2.2020 г. ... Стипендии 3 155 316 2. Студентски столове и общежития 1 711 000 IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 297 905   Бюджет за 2020 г. Бюджет за 2019 г. Бюджет за 2018 г.   Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.   Отчети за касовото изпълнение на бюджета и ...
Кандидатстване за общежитие 29.6.2017 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г. ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния ...
Общежития и столове 17.2.2012 г. ... ...
Общежития 10.3.2020 г. ... "Студентски столове и общежития" при УНСС разполага и стопанисва дванадесет студентски общежития и два стола за хранене на студентите. Общежитията и столовете са в Студентския град, в близост до УНСС. Четири от студентските общежития (№ 23 А, 23 Б, 24, и 36 Б) са реновирани. Останалите общежития, ...
Материална база 6.10.2017 г. ... комплекс "Бонсист" Учебно-оздравителна база ...

Събития

21 results found
Тържествено беше открита юбилейната стотна учебна година 15.9.2020 г. ... ще бъдат инвестирани 10 млн. лв. в студентските общежития на университета. Г-н Даниел Парушев През изминалите шест месеца целият свят се изправи пред огромно изпитание. Системата на висшето образование трябваше да реагира светкавично бързо, за да преобразува обучението в ...
Започва санирането на блок 61 „А“ от общежитията на УНСС 14.5.2020 г. ... УНСС и на Поделение „Студентски столове и общежития“, на която беше взето решение да започнат ремонтни дейности на блок 61 „А“ от студентските общежития на нашия университет. Блокът ще бъде с изцяло обновена визия, съобщи председателят на Студентския съвет Ангел Стойков ...
Студентските съвети на УНСС и ВУТП засадиха повече от 50 дървета в Студентския град 11.5.2020 г. ... от бял бор и ясен пред дванадесетте блока на общежитията на УНСС, във вътрешния двор на университета и пред поделение „Студентски столове и общежития“. „Прекрасно е, че заедно можем да направим света, в който живеем, по-добър, по-чист и по-зелен. Засаждането на дръвчета през ...
Студентският съвет раздаде защитни маски на студенти, служители и възрастни хора 29.4.2020 г. ... на дванадесетте блока на студентските общежития на нашия университет. „В дни на изпитания за всички хора, ние от Студентския съвет на УНСС вярваме, че сега повече от всякога е необходимо да проявим единодействие, солидарност, съпричастност и грижа към ближния. Вярвам, че заедно, с ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 1.4.2020 г. ... irka@unwe.bg Поделение "Студентски столове и общежития": Христо Шоповтел.: 02 816 5850, 02 862 46 12е-mail: psso@abv.bg   Пламен Пеневтел.: 02 816 5862е-mail: ppenev@unwe.bg   Информация относно декларациите за придвижване: Николай Джалевтел.: 02 8195 330, 02 8195 449e-mail: ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... университетите и студентските общежития. Проф. Димитров съобщи, че от 6 до 15 март в УНСС са преустановяват учебните занятия и подчерта важността на превенцията. „За първи път се сблъскваме с такъв проблем, но с общи усилия ще го преодолеем. Ако се ...
Студентите от Еко Клуб УНСС засадиха бял бор в двора на университета 16.4.2019 г. ... пространство на студентските общежития - бл. 59, 60 и 61, през есента на 2018 г. Засаденият бял бор символизира развитието на Еко Клуб УНСС и идеята студентите да облагородяват средата, в която учат, работят и живеят. Тяхното послание е: ...
Наши студенти събраха над 170 чувала с отпадъци и стартираха кампанията „Дари капачка - спаси дете” 1.4.2019 г. ... блока на студентските общежития на УНСС. Амбицията на нашите студенти е Студентският град да стане по-чист, по-уютен и по-зелен. Студентският съвет стартира и кампанията „Дари капачка - спаси дете” с поставянето на шест ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... условията в студентските общежития, недостигът на леглова база за студентите на УНСС и пр. Представителите на домовите съвети ще настояват пред Министерството на образованието и науката и Министерския съвет да предоставени повече блокове за ...
Студенти почистиха алеите и зелените площи около общежитията на УНСС 9.10.2018 г. ... , площадките и алеите около общежитията на УНСС. Така нашите студенти за пореден път доказаха, че да живеем в чиста околна среда зависи изцяло от нас. Доброволците Студентският съвет осигури и нови кошчета за боклук, които ще бъдат ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... , здравно осигуряване, общежития, за всички административни услуги, за графика на учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв. за платено обучение, а за местата държавна поръчка се ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв., а във Великобритания - 2650 британски лири. През ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... опции за настаняване като общежития, квартири, както и къщи на български семейства. По отношение на финансите, присъстващите поясниха, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв на семестър, а във Великобритания - 2650 британски лири. Доц ...
Ректорът връчи отличие на студентка от специалност „Европеистика“ 4.2.2015 г. ... „Студентски столове и общежития“. С ректорското ръководство Проф. Статев изтъкна голямата помощ, оказана от Елена Аршинкова на екипа на Иван Чавдаров при подготовката на документите по програмата за повишаване на енергийната ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... съоръжения и студентските общежития, УОБ-Равда и др. „УНСС заслужава нашите усилия и ще ни се отблагодари. Нека да си пожелаем и през следващата година да продължим по същия път. Всеки е свободен да даде от себе си толкова, колкото може, толкова, колкото ...
Оспорван турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 23.1.2014 г. ... директор на „Студентски общежития и столове“. По време на турнира В оспорван двубой победи Теодора Николова. Купата й бе връчена от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Студенти коментираха ситуацията в Студентски град 19.11.2012 г. ... за пилотен проект в някое от общежитията, като изрази съмнение, че радикалните стъпки ще проработят. Не можем да очакваме, че една такава среща ще даде краен резултат, категоричен бе проф. Валентин Кисимов,зам.-ректор на УНСС. Но трябва да имаме сериозен ...
Бюджет на УНСС за 2011 г. 29.11.2011 г. ... за студентски столове и общежития 1 596 100 IV СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 644 630 Публикуваме годишния финансов отчет на УНСС и поделения за 2010 г. в изпълнение на изискванията на & 24, ал. 1 от Закона за държавния ...

Предстоящо

4 results found
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 14.9.2020 г. ... за настаняване в студентските общежития за всички класирани студенти от I, II, III и IV курс в ОКС „бакалавър” и V курс в ОКС „магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително) ...
График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2014/2015 г. 2.6.2014 г. ... от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение "Студентски столове и общежития" (П "ССО") към ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.6.2012 г. ... на настанителния процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2012/2013 г.; Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2012/2013 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене