Резултати от търсене за Общежития

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

26 results found
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... , Средна Фландрия и Западна Фландрия) с общо 24 студентски общежития на SYNTRA. Мрежата на SYNTRA се състои от петте организации с нестопанска цел SYNTRA (vzw's) заедно със SYNTRA Flanders. Тази мрежа отговаря за развитието на уменията на предприемачите и техните колеги по начин, който е съобразен с нуждите на ...
Система за управление на качеството 28.1.2019 г. ... дейност; библиотекарска дейност и архив; студентски общежития. За всеки от тях е разработена процесна диаграма, включваща информация за инфраструктурата и заобикалящата среща, осигуряващи съответствието на процеса; човешките ресурси с необходимата компетентност; входните и изходните елементи; мониторинга ...
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г. Онлайн подаване на документи за общежитие ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с ...
Класиране 16.10.2017 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г.  Онлайн подаване на документи за общежитие  ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в ...
График и условия 20.5.2019 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2019/2020 г.  Онлайн подаване на документи за общежитие  ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2016/2017 г.“. ВАЖНО! Класираните студенти ОКС „магистър“ могат да получат настанителни заповеди в срока от 17 до 24 октомври включително (в работните дни), от П’ССО (бл. 23 А, ниско тяло), сектор ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... 23.09.2016 КСБВУ ще обяви допълнително класиране за общежития за некласираните студенти от I, II, III и IV курс - ОКС „Бакалавър” ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... 225 112 и 054 800 505Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.:  0886 853 731 и 0888 973 979   Срокове От 12 до 20 септември – подаване  на документи за допълнителен прием. На 21 септември – класиране. От 26 до 30 септември – записване на ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Подобряване на жизнената среда в студентските общежития. В основата на по-нататъшното развитие на УНСС като център на знание, образование и експертиза ще бъде ефективната  работа със студентите като партньори в процеса на формиране на висококвалифицирани, проактивни и мотивирани ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2015/2016 г., с минимален успех както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 ...
Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците 18.9.2015 г. ... , през профила си в WEB-студент – „Общежития“.   Настанителните заповеди на класираните студенти са при домакин-управителите на съответния блок.   Срок за настаняване: от 7 до 18 септември (в работните дни) ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... интелектуална собственост; 7. да ползва студентски общежития, столове, както и цялата база на УНСС за учебна, научна, спортна, културна дейност съобразно приетите в УНСС условия и ред за това; 8. да се  прехвърли в друго висше училище,  специалност и форма на обучение съобразно  ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... .к. „Диана“, Студентски общежития, блок 14, тел.  0886  853 731 и 0888 973 979 вторник и четвъртък от 16.30 ч.  до 18.00 ч ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 11.6.2013 г. ... процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2013/2014 г.; Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... общежития и столове Стипендии Здравно осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на ...
Студентски общежития и столове 12.3.2013 г. ... „Студентски столове и общежития“ на УНСС, сектор „Настаняване“, както следва:             - заявление (по образец);             - уверение ...
Контакти 15.6.2018 г. ... телефон: (02) 8195 325 Общежития телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862;(02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854 Европриложения към дипломи телефон: (02) 8195 522 Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" ...
Студентска информационна мрежа 2.2.2012 г. ... услуги в студентските общежития. Компютрите на студентите са в обща мрежа, но всеки може да избира сам интернет-доставчик с цел осигуряване на конкурентна среда, по-ниски цени и по-добро качество. Изграждането на локалната мрежа се прави вътрешно в ...
В медиите 16.5.2017 г. ... Пълни ли са студентските общежития и имате ли план за бъдещи ремонти на старите блокове? – Студентските общежития на УНСС не са пълни, те са препълнени. Ние сме единственият университет, на който не достигат места. УНСС има 12 блока с 5000 места и три ...
Бюджет 7.5.2019 г. ... . Студентски столове и общежития 1 699 200 IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 297 856   Бюджет за 2019 г. Бюджет за 2018 г.   Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.   Отчети за касовото изпълнение на бюджета и ...
Кандидатстване за общежитие 29.6.2017 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г. ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане ...
Общежития и столове 17.2.2012 г. ... ...
Общежития 9.2.2015 г. ... "Студентски столове и общежития" при УНСС разполага и стопанисва дванадесет студентски общежития и два стола за хранене на студентите. Общежитията и столовете са в Студентския град, в близост до УНСС. Четири от студентските общежития (№ 23 А, 23 Б, ...
Материална база 6.10.2017 г. ... база ...

Събития

14 results found
Студентите от Еко Клуб УНСС засадиха бял бор в двора на университета 16.4.2019 г. ... околоблоковото пространство на студентските общежития - бл. 59, 60 и 61, през есента на 2018 г. Засаденият бял бор символизира развитието на Еко Клуб УНСС и идеята студентите да облагородяват средата, в която учат, работят и живеят. Тяхното послание е: „Силни сме ...
Наши студенти събраха над 170 чувала с отпадъци и стартираха кампанията „Дари капачка - спаси дете” 1.4.2019 г. ... около дванадесетте блока на студентските общежития на УНСС. Амбицията на нашите студенти е Студентският град да стане по-чист, по-уютен и по-зелен. Студентският съвет стартира и кампанията „Дари капачка - спаси дете” с поставянето на шест метални кръга ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... , бяха обсъдени условията в студентските общежития, недостигът на леглова база за студентите на УНСС и пр. Представителите на домовите съвети ще настояват пред Министерството на образованието и науката и Министерския съвет да предоставени повече блокове за стопанисване ...
Студенти почистиха алеите и зелените площи около общежитията на УНСС 9.10.2018 г. ... зелените площи, площадките и алеите около общежитията на УНСС. Така нашите студенти за пореден път доказаха, че да живеем в чиста околна среда зависи изцяло от нас. Доброволците Студентският съвет осигури и нови кошчета за боклук, които ще бъдат монтирани пред всички ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... оценки, стипендии, здравно осигуряване, общежития, за всички административни услуги, за графика на учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... . Магистрите могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв. за платено обучение, а за местата държавна поръчка се плаща ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... . Магистрите могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв., а във Великобритания - 2650 британски лири. През четвъртия ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... Има различни опции за настаняване като общежития, квартири, както и къщи на български семейства. По отношение на финансите, присъстващите поясниха, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв на семестър, а във Великобритания - 2650 британски лири. Доц. Ненков ...
Ректорът връчи отличие на студентка от специалност „Европеистика“ 4.2.2015 г. ... директор на поделение „Студентски столове и общежития“. С ректорското ръководство Проф. Статев изтъкна голямата помощ, оказана от Елена Аршинкова на екипа на Иван Чавдаров при подготовката на документите по програмата за повишаване на енергийната ефективност в ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... откритите спортни съоръжения и студентските общежития, УОБ-Равда и др. „УНСС заслужава нашите усилия и ще ни се отблагодари. Нека да си пожелаем и през следващата година да продължим по същия път. Всеки е свободен да даде от себе си толкова, колкото може, толкова, колкото желае за ...
Оспорван турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 23.1.2014 г. ... Чавдаров, директор на „Студентски общежития и столове“. По време на турнира В оспорван двубой победи Теодора Николова. Купата й бе връчена от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Студенти коментираха ситуацията в Студентски град 19.11.2012 г. ... и идеята за пилотен проект в някое от общежитията, като изрази съмнение, че радикалните стъпки ще проработят. Не можем да очакваме, че една такава среща ще даде краен резултат, категоричен бе проф. Валентин Кисимов,зам.-ректор на УНСС. Но трябва да имаме сериозен анализ ...
Бюджет на УНСС за 2011 г. 29.11.2011 г. ... . Субсидия за студентски столове и общежития 1 596 100 IV СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 644 630 Публикуваме годишния финансов отчет на УНСС и поделения за 2010 г. в изпълнение на изискванията на & 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на ...

Предстоящо

3 results found
График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2014/2015 г. 2.6.2014 г. ... Наредбата за ползване на студентските общежития и столове в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение "Студентски столове и общежития" (П "ССО") към ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.6.2012 г. ... на настанителния процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2012/2013 г.; Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2012/2013 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене