Резултати от търсене за Общежития

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

24 results found
Класиране за общежития 2.8.2017 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г. Онлайн подаване на документи за общежитие ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и ...
Класиране 16.10.2017 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г.  Онлайн подаване на документи за общежитие  ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските ...
График и условия 16.10.2018 г. ... процес в студентските общежития за учебната 2018/19 г.  Онлайн подаване на документи за общежитие  ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските ...
Класиране за общежитие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" 25.10.2016 г. ... процес в студентските общежития 2016/2017 г.“. ВАЖНО! Класираните студенти ОКС „магистър“ могат да получат настанителни заповеди в срока от 17 до 24 октомври включително (в работните дни), от П’ССО (бл. 23 А, ниско тяло), сектор ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” 21.9.2016 г. ... допълнително класиране за общежития за некласираните студенти от I, II, III и IV курс - ОКС „Бакалавър” ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... , ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.:  0886 853 731 и 0888 973 979   Срокове От 12 до 20 септември – подаване  на документи за допълнителен прием. На 21 септември – класиране. От 26 до 30 септември – ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . - Подобряване на жизнената среда в студентските общежития. В основата на по-нататъшното развитие на УНСС като център на знание, образование и експертиза ще бъде ефективната  работа със студентите като партньори в процеса на формиране на висококвалифицирани, проактивни и мотивирани професионалисти ...
Важно! Ново съобщение на КСБВУ 23.10.2015 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития 2015/2016 г., с минимален успех както следва:   I курс - ОКС „бакалавър” – 4,50 включително; II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително; III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 ...
Важно! Класиране за общежитие на първокурсниците 18.9.2015 г. ... , през профила си в WEB-студент – „Общежития“.   Настанителните заповеди на класираните студенти са при домакин-управителите на съответния блок.   Срок за настаняване: от 7 до 18 септември (в работните дни) ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... на интелектуална собственост; 7. да ползва студентски общежития, столове, както и цялата база на УНСС за учебна, научна, спортна, културна дейност съобразно приетите в УНСС условия и ред за това; 8. да се  прехвърли в друго висше училище,  специалност и форма на обучение съобразно  условията и ...
Документи се приемат: 27.11.2014 г. ... 17.00 ч. Ямбол ж.к. „Диана“, Студентски общежития, блок 14, тел.  0886  853 731 и 0888 973 979 вторник и четвъртък от 16.30 ч.  до 18.00 ч ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 11.6.2013 г. ... за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2013/2014 г.; Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... общежития и столове Стипендии Здравно осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на София и Студентски град ...
Студентски общежития и столове 12.3.2013 г. ... подавате документи в Поделение „Студентски столове и общежития“ на УНСС, сектор „Настаняване“, както следва:             - заявление (по образец);             - уверение. Студентски ...
Контакти 15.6.2018 г. ... телефон: (02) 8195 325 Общежития телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862;(02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854 Европриложения към дипломи телефон: (02) 8195 522 Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"  е-mail: ...
Студентска информационна мрежа 2.2.2012 г. ... информационни услуги в студентските общежития. Компютрите на студентите са в обща мрежа, но всеки може да избира сам интернет-доставчик с цел осигуряване на конкурентна среда, по-ниски цени и по-добро качество. Изграждането на локалната мрежа се прави вътрешно в ...
В медиите 16.5.2017 г. ... . – Пълни ли са студентските общежития и имате ли план за бъдещи ремонти на старите блокове? – Студентските общежития на УНСС не са пълни, те са препълнени. Ние сме единственият университет, на който не достигат места. УНСС има 12 блока с 5000 места и три ...
Бюджет 5.9.2018 г. ... 334 2. Студентски столове и общежития 1 794 000 IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 297 817   Бюджет за 2018 г.     Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.   Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС ...
Кандидатстване за общежитие 29.6.2017 г. ... настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г. ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане ...
Общежития и столове 17.2.2012 г. ... ...
Общежития 9.2.2015 г. ... "Студентски столове и общежития" при УНСС разполага и стопанисва дванадесет студентски общежития и два стола за хранене на студентите. Общежитията и столовете са в Студентския град, в близост до УНСС. Четири от студентските общежития (№ 23 А, 23 Б, 24 ...
Материална база 6.10.2017 г. ... база ...

Събития

11 results found
Студенти почистиха алеите и зелените площи около общежитията на УНСС 9.10.2018 г. ... , площадките и алеите около общежитията на УНСС. Така нашите студенти за пореден път доказаха, че да живеем в чиста околна среда зависи изцяло от нас. Доброволците Студентският съвет осигури и нови кошчета за боклук, които ще бъдат ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... , здравно осигуряване, общежития, за всички административни услуги, за графика на учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, конкретизира проф. Статев ...
Ден на отворените врати на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент „Европейски бизнес и финанси“ 25.5.2017 г. ... могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв. за платено обучение, а за местата държавна поръчка се ...
Българска и английска диплома от съвместната магистърска програма между УНСС и Университета Нотингам Трент 13.2.2017 г. ... могат да бъдат настанени в общежития, квартири или къщи на български семейства. По отношение на финансите координаторът по програмата посочи, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв., а във Великобритания - 2650 британски лири. През ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... опции за настаняване като общежития, квартири, както и къщи на български семейства. По отношение на финансите, присъстващите поясниха, че за България таксата за първи и втори семестър е по 1800 лв на семестър, а във Великобритания - 2650 британски лири. Доц. ...
Ректорът връчи отличие на студентка от специалност „Европеистика“ 4.2.2015 г. ... „Студентски столове и общежития“. С ректорското ръководство Проф. Статев изтъкна голямата помощ, оказана от Елена Аршинкова на екипа на Иван Чавдаров при подготовката на документите по програмата за повишаване на енергийната ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... съоръжения и студентските общежития, УОБ-Равда и др. „УНСС заслужава нашите усилия и ще ни се отблагодари. Нека да си пожелаем и през следващата година да продължим по същия път. Всеки е свободен да даде от себе си толкова, колкото може, толкова, колкото ...
Оспорван турнир по тенис на маса за преподаватели и служители на УНСС 23.1.2014 г. ... , директор на „Студентски общежития и столове“. По време на турнира В оспорван двубой победи Теодора Николова. Купата й бе връчена от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Студенти коментираха ситуацията в Студентски град 19.11.2012 г. ... за пилотен проект в някое от общежитията, като изрази съмнение, че радикалните стъпки ще проработят. Не можем да очакваме, че една такава среща ще даде краен резултат, категоричен бе проф. Валентин Кисимов,зам.-ректор на УНСС. Но трябва да имаме сериозен ...
Бюджет на УНСС за 2011 г. 29.11.2011 г. ... за студентски столове и общежития 1 596 100 IV СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 644 630 Публикуваме годишния финансов отчет на УНСС и поделения за 2010 г. в изпълнение на изискванията на & 24, ал. 1 от Закона за държавния ...

Предстоящо

3 results found
График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2014/2015 г. 2.6.2014 г. ... от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение "Студентски столове и общежития" (П "ССО") към ...
Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се 22.6.2012 г. ... на настанителния процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2012/2013 г.; Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2012/2013 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене