Структура

Поделение "Студентски столове и общежития"

  

УНСС стопанисва 12 студентски блока с 5100 места. Общежитията предлагат уютни условия за живеене, почивка и възможност за продължаване на учебния процес извън аудиторията. Осигурени са квалифицирани техници и всички възникнали повреди и проблеми от битов характер се отстраняват своевременно. Базата се поддържа и обновява постоянно, като през настоящата година са предвидени допълнителни средства за ремонти и модернизиране на студентските общежития. Всеки студент може да заплати онлайн наем и консумативи чрез информационната система „Уеб студент“.

УНСС разполага с три студентски стола с възможности за хранене на всички студенти на достъпни цени.

Дирекцията и касите на Поделение „Студентски столове и общежития“ се намират в блок № 23А – ниско тяло.

Създаден е колцентър и специален имейл на сектор „Настаняване“, като при възникнали въпроси може да се свържете с тях.

Сектор „Настаняване“

 e-mail: [email protected]

 


Материална база


Изпълнителен директор

Пламен Пенев

Телефон: (02) 816 58 58
Кабинет: 113
Заместник-изпълнителен директор

Христо Шопов

Телефон: (02) 816 58 58
Кабинет: 104