Структура

Дирекция "Университетска библиотека и централен архив"

в.и.д. директор
Иван Гюдуров

Иван Гюдуров

E-mail: ivankir@unwe.bg
Телефон: (02) 862 94 69, (02) 8195 264
Кабинет: 2095