Структура

Сектор "Вътрешноведомствен контрол"

Началник сектор

Юлия Димитрова

Телефон: (02) 8195 464
Кабинет: 3031А
Финансов контрольор

Райна Благоева

Телефон: (02) 8195 374
Кабинет: П001
Финансов контрольор /контрол процедури

Елка Иванова

Телефон: (02) 8195 464
Кабинет: П001
Главен експерт

Славчо Шалев

E-mail: sshalev@unwe.bg
Телефон:
Кабинет: 3031А