Структура

Сектор "Организация на сигурността"

   

Ръководител сектор

Тодор Тодоров

E-mail:
Телефон: 0882 51 17 83
Кабинет: Център за видеонаблюдение