Структура

Дирекция "Учебна дейност"

Директор

Цецка Стефанова

Телефон: (02) 962 37 91; (02) 8195 289
Кабинет: 2042
и.д. заместник-директор по ОКС "бакалавър"

Мария Христова

E-mail: marid@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 274
Кабинет: 1029А
и.д. заместник-директор по ОКС "магистър"

Даниела Рисина

E-mail: dmag2@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 343
Кабинет: 1030