Структура

Дирекция "Учебна дейност"

Директор

Цецка Стефанова

Телефон: (02) 962 37 91; (02) 8195 289
Кабинет: 2042
Заместник-директор "Студенти" и началник отдел "Студенти-бакалавър"

Мария Христова

E-mail: marid@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 274
Кабинет: 1029А
Заместник-директор по ОКС "магистър" и дистанционно обучение

Даниела Рисина

E-mail: dmag2@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 343
Кабинет: 1030