Резултати от търсене за Стипендии

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

33 results found
КОНТАКТИ 3.2.2022 г. ... , отчетност и контрол“ Стипендии  телефон: (02) 8195 325 Общежития  телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862; (02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854 Здравно осигуряване на студенти  телефон: (02) 8195 ...
Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС 17.11.2022 г. ... докторант предоставя в сектор „Стипендии“ банкова сметка, по която да бъде превеждана стипендията. Докторантите – български граждани, приети в редовна докторантура, нямат право да работят на пълен работен ден на трудов договор през периода на обучение. За ...
Международен бизнес и управление с преподаване на английски език - дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 2.8.2021 г. ... дава възможности за получаването на стипендии от българските студенти, които да подпомогнат обучението им по време на престоя им в Китай. Професионална реализация Магистрите, които се обучават в дуалната магистърска програма имат разнообразни възможности за реализация ...
Бизнес администрация 20.5.2021 г. ... нашите студенти имат възможност да получат стипендии, както традиционните на университета (за успех и социални), така и по линия на редица компании, с които имаме допълнителни развити взаимоотношения.    Същевременно при желание от страна на студентите им предлагаме възможност за ...
НАЧАЛНА СТРАНИЦА - ТЕКСТ ГОРЕ ЛЯВО 7.4.2023 г. ... своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове. > Онлайн подаване на документи за кандидатстване; > Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите университети, който изгради изцяло онлайн работен процес за учебната ...
Актуално 15.2.2021 г. ... г. Стипендии от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационна степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за стипендиите: тук      ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... центрове; Фонд за развитие на човешките ресурси и стипендии в Словения; Словенски институт за образование на възрастни. Проектът се финансира от Министерството на труда, семейството и социалните въпроси чрез ЕСФ. Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... образование, образование за възрастни, квалификации и стипендии за обучение) координира този процес и организира тяхната класификация (за надница/заплата) и валидиране. Секторите участват както в подготовката на профилите на професионалните компетенции („Competent“), така и в подготовката на ...
Акценти 29.6.2023 г. ... областта на студентските практики, стажове и стипендии, партньорство в организирането на конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. В изпълнение на Меморандума през годините се случи поредицата от майсторски класове и ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... – гл. експерт, отдел Бюджет, стипендии и проекти, участник в мобилността ...
Финансови условия и документи 14.6.2017 г. ... при кандидатстване.   Възможност за получаване на стипендии: -          Програма Еразъм – дават се 6 стипендии по 500 евро/ месец за периода на обучение в Нотингам през третия семестър. Стипендиите се получават от първите шест студента с най-висок среден ...
Евростипендии 13.1.2021 г. ... министерство на науката и изследователската дейност стипендии за чуждестранни граждани, както и за завършили висше образование и учени, за академичната 2021/2022 година. Подробна информация (на немски и английски езици) за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите и техния размер, може да бъде ...
Класиране 21.3.2023 г. ...         ВАЖНО! Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 г. е изнесено в информационната система „Уеб-студент”.                                      ...
Стипендии 16.5.2017 г. ... ...
График и условия 14.9.2023 г. ... 2023/2024 г.   П Р А В И Л А за отпускане на стипендии на учащите в УНСС  Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в Уеб-студент  Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29 ...
Акценти 26.5.2021 г. ... в областта на студентските практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми". В документа е записано още, че двете страни ще си сътрудничат в организирането на ...
Становища (Архив) 23.1.2018 г. ... .Получените трансфери са в размер на 183 828 лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 136 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” - 165 692 лв.             7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 374/22.12 ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... и увеличение на разходите за стипендии на докторанти с 303 000 лв. и стипендии на студенти с 22 500 лв. 7. Продължава положителната тенденция на нарастване на средствата за присъщата на висшето училище научна дейност и за издаване на учебници и научни ...
Важно за студентите, които кандидатстват за европейски специални стипендии 15.5.2013 г. ... за европейски специални стипендии. Това решение е съгласувано с Министерството на образованието, младежта и науката. Новата служебна бележка е качена в сайта на УНСС на 26 март в 9.48 часа. Приемът на документи е започнал на 1 април и всеки студент е имал ...
Европейски стипендии 29.6.2015 г. ... стипендии по успех ще се изплатят на всички класирани студенти. Специалните стипендии са намалени до три броя на човек, поради недостиг на средства. Недостигът на средства е породен от класираните студенти с равен успех над определената квота ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... общежития и столове Стипендии Здравно осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на ...
Стипендии 5.1.2022 г. ... Стипендии получават чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.) ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... https://student.unwe.bg От систипендии – подаване на декларация за отпускане на стипендия . Можете да попълните онлайн декларация за отпускане на стипендия като попълни попълните данните за дохода на студента и на членовете на семейството, да се посочи вида ...
Контакти 13.9.2023 г. ... , отчетност и контрол“ Стипендии  телефон: (02) 8195 325 Студентски общежития Сектор „Настаняване“  e-mail: [email protected] Здравно осигуряване на студенти  телефон: (02) 8195 ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... изследвания”, МОН Конкурс “Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на проекта   220 000 ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... на европейска стипендия. Общата сума на тези стипендии е над 200 лв. месечно. Съветваме ви да се обърнете за повече информация в сектор Стипендии на УНСС. Въпрос: Като магистър редовно обучение имам ли право на общежитие? Отговор: По принцип да, стига да отговаряте на останалите условия - за ...
Бюджет 18.9.2023 г. ... (1+2) 7 852 226 1. Стипендии 4 867 226 2. Студентски столове и общежития 2 985 000 IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 297 890             Бюджет за 2022 г. Бюджет за 2021 г. Бюджет за 2020 г ...
Евростипендии 22.11.2011 г. ... за стипендии по проект "Студентски стипендии и награди 2010-2012", съфинансиран от Европейския социален фонд, ще се приемат на хартиен носител от 13 до 30 юни в Центъра за прием на документи. Важно: В случай, че по обективни причини студентът е възпрепятстван лично да подаде ...

Новини

138 results found
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПЕТКОВ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ - РИМ 25.8.2023 г. ... на УНСС). Има възможност за получаване на стипендии по програма „Еразъм +“, както и допълнителна стипендия от Regione Lazio, в който попада и град Рим . Основните дисциплини са свързани с глобалната икономика, регионалните бизнес практики, управлението на маркетинга, ...
Фондация "Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата "Професор Кацаров" за 2024 г. 5.7.2023 г. ... в Женева. Мисията и е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани с укрепването на връзките между България и Швейцария. Организирана за първи път през 2023 г., по случай ...
“Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България” 29.6.2023 г. ... областта на студентските практики, стажове и стипендии, партньорство в организирането на конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. В изпълнение на Меморандума през годините се случи поредицата от майсторски класове и лекции, ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 15.6.2023 г. ... на АИУБ, чрез предоставяне на стажове, стипендии и парични награди. „За бизнеса - лауреат от Национално състезание на АИУБ, е гарант за качество“, подчерта проф. д-р Даниела Фесчиян. Тя посочи, че за първи път през тази година Асоциацията организира и Национален турнир по ...
Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път 12.6.2023 г. ... на АИУБ, чрез предоставяне на стажове, стипендии и парични награди. „За бизнеса - лауреат от Национално състезание на АИУБ, е гарант за качество“, подчерта проф. д-р Даниела Фесчиян. Тя посочи, че за първи път през тази година Асоциацията организира и Национален турнир по ...
Информация за стипендия на KPMG България: УНСС 6.6.2023 г. ... характеристики на програмата за стипендии включват:   Финансова подкрепа Работа и професионално развитие в KPMG   Крайният срок за кандидатстване е 31-ви септември 2023 г.   Молим за Вашите съвет и съдействие как да разпространим тази информация сред ...
Асоциацията на езиковите училища в България се увеличи с шестима нови членове 7.6.2023 г. ... , които ще кандидатстват, в гарантираните стипендии, ползването на английския език и др.Много конкретни идеи дойдоха от членовете на Aсоциацията. Г-жа Величка Стойчева, директор на 18. СУ „Уилям  Гладстон“ насочи вниманието към сериозната нужда от кариерни консултанти. В ...
Академичен обмен 2023-2024 учебна година по програма CEEPUS 30.5.2023 г. ... http://www.ceepus.info. Предлагат се стипендии за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти за краткосрочен и дългосрочен престой в партньорски университет.  Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2023-2024 учебна година участва в следните ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА В ПАРИЖ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 3.5.2023 г. ... ще получат   краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Студентите покриват с тази индивидуална подкрепа разходите за транспорт, настаняване (осигурени от MUP) и личните си разходи за живот (храна и др.) ...
Среща с учениците от Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ – град Клисура 29.4.2023 г. ... за обучение, възможностите и условията за получаване на стипендии по време на следването и начина на формиране на бала, с който се участва в класирането. Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ – гр. Клисура е основана през 1985 г. по инициатива на Централния кооперативен съюз за ...
Представители на университета се срещнаха с ученици от Правец, Ботевград и Видин 20.4.2023 г. ... българска и от партньорския университет. Получават се стипендии и по програма „Еразъм+“ за обучение в чужбина, като УНСС и е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU. Предимство е и добрата материална база, реновираните общежития с новооткрити детски стаи в тях, както и нов корпус в ...
Ученици от три гимназии във Враца посетиха университета 6.4.2023 г. ... по различен начин нашите студенти с различни видове стипендии, които могат да покрият семестриалните такси и сметките за общежитията. Ние сме единственият университет, който тази година не увеличи семестриалните такси“, каза проф. д-р Цветана Стоянова и разказа за високото ниво на дигитализация в ...
Историческата интерпретация и дигиталната трансформация акцент в Ден 5 на Седмицата на книгата 3.4.2023 г. ... средства от продажбата на сборника, които да осигурят стипендии на вдъхновени, млади жени творци. Проектът „Виж сега, моето момиче“ е насочен  към пълнолетни жени, които са част от българската образователна система към текущата 2023 г. – абсолвентки и студентки, които ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ТУРИЗЪМ В ПРАГА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 7.4.2023 г. ... Prague, селектираните студенти ще получат краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Студентите покриват с тази индивидуална подкрепа разходите за настаняване (осигурени от MUP) и личните си разходи за живот (храна и др.). Други разходи като входни такси за ...
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГР. РИЕКА, ХЪРВАТИЯ 7.4.2023 г. ... в Риека, селектираните студенти ще получат краткосрочни стипендии за смесена мобилност по програма "Еразъм+" (70 евро на ден) в УНСС. Партньори в програмата BIP по програма "Еразъм" са всички университети, които са подписали междуинституционално споразумение по програма "Еразъм" с Университета в Риека ...
Изграждането на успешни личности е основа на споразумение за сътрудничество с 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ 27.3.2023 г. ... модерни специалности, които предлага, но и със стажове, стипендии, връзки с работодатели, мобилности и др.“, посочи ректорът проф. д-р Димитър Димитров при подписването на споразумението като уточни, че Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) предлага и възможности за преквалификация на учители по ...
Сътрудничество с местната власт в Силистра 24.3.2023 г. ... квалифицирани кадри. Коментираха се и възможностите за стипендии, осигурени от бизнеса за талантливи деца от града и региона, като една от инициативите за стимулиране на младите хора да се завръщат като специалисти в родните си места. Проф. Стоянова и кметът на община Силистра д-р Юлиян ...
Ректорът проф. Димитър Димитров подписа меморандум за сътрудничество с кмета на Ямбол 15.3.2023 г. ... стаж на студентите в общината и в региона, както и за стипендии, осигурявани от местния бизнес, което ще допринесе за тяхната мотивация да се завърнат в родния си град. Ректорът изтъкна, че университетът поддържа много добри взаимоотношения с Националното сдружение на общините, както и че има много ...
УНСС - домакин на XVI-то издание на „Студент на годината“ 4.3.2023 г. ... грамотност в Ню Йорк и Вашингтон. Печели множество стипендии за 9-месечна стажантска програма „Медия и корупция“ и за пълно обучение в тригодишната програма за придобиване на международна квалификация от Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Зам ...
Наши студенти от специалност "Бизнес логистика" 3 курс, бяха отличени със стипендии от Дискордиа! 28.2.2023 г. ... "Бизнес логистика", бяха отличени със стипендии от Дискордиа, една от водещите транспортно-логистични компании в България.                       „Искам да изкажа големи ...
Представяне на възможностите за образователен обмен по програма „Фулбрайт“ 20.2.2023 г. ... и световно стопанство бяха представени стипендиите „Фулбрайт“ и възможностите за образователен обмен за академичната 2024-2025 г. Тази година Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ навършва 30 години от учредяването си в България ...
Връчиха дипломите на студенти, завършили Дуалната магистърска програма на УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 17.2.2023 г. ... . Може да се кандидатства за получаване на стипендии по програма „Еразъм+“, както и за помощ от община Лацио в Рим. И всъщност разходите за живот на студентите на УНСС, когато учат в Рим, напълно се  покриват. Другото много важно предимство на тази програма, е че освен ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... на проекта, освен че Дискордиа ще предоставя стипендии в размер на 2 000 лв. на изявени студенти от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Логистика и вериги на доставките“,  транспортно-логистичната компания ще включи възпитаници на УНСС в ...
Дискордиа отличи четирима студенти със стипендия от 2 000 лв. 16.12.2022 г. ... на проекта, освен че Дискордиа ще предоставя стипендии в размер на 2 000 лв. на изявени студенти от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Логистика и вериги на доставките“,  транспортно-логистичната компания ще включи възпитаници на УНСС в ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... е запълнен със стажове, възможности за стипендии и за работа. Създадохме дейности със Стартъп-и, имаме споразумения с „Бизнес ангели“, които да ги подпомагат, менторски програми, обучения от бизнеса. Интересът на студентите е траен и устойчив. Процесът е двустранен ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... споразумения с компании, които осигуряват стипендии за учене. Нещо, което дълго време го нямаше, защото предпочитаха да ги вземат готови на изхода на университета. Но когато кажат, че търсят студент отличник, с два езика и още нещо, няма как, защото този студент вече си е намерил работа. ...
Фондация „Атанас Буров“ отбеляза 3 десетилетия със събитие в УНСС 15.11.2022 г. ... дело и други. Фондацията дава годишни стипендии за студенти от икономическите университети в страната в размер на 400 лева, като за тази година срокът за подаване на документи е 18 ноември. Организира и лятно училище – елитен форум, в който могат да участват 20 селектирани ...
Ден 3: Изследването „Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България и неговите председатели (1931-1948)“ представя и втория ректор на УНСС проф. д-р Димитър Добрев 10.11.2022 г. ... негово име и допълни, че тази година и двете стипендии са спечелени от студенти от УНСС. Г-н Бойко Костов призова студентите да кандидатстват за новите стипендии (по 1000 лв.), които скоро ще бъдат обявени на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков - председатели ...
Създаване на Kaufland Академия обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и главният изпълнителен директор на „Kaufland България“ Иван Чернев 31.10.2022 г. ... Kaufland България да предостави стипендии на талантливи студенти. След разговора г-н Чернев разгледа една от аулите, която благодарение на дарение, направено от търговската верига, е изцяло ремонтирана и оборудвана. Реновираната зала разполага с модерно оборудване, ...
УНСС участва в Панорама на университетите 25.10.2022 г. ... кандидатстване и възможностите за стипендии. Панорамата на университетите бе уважена и от кмета на Благоевград Илко Стоянов, който поздрави участниците в инициативата. Целта на проявата е да се предостави възможност на кандидат-студентите ...
Представяне на възможностите за образователен обмен по програма „Фулбрайт“ 14.10.2022 г. ... конферентна зала бяха представени стипендиите „Фулбрайт“ и възможностите за образователен обмен за академичната 2023-2024 г. Събитието откриха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и изпълнителният директор на комисия „Фулбрайт“ г-жа ...
Huawei Technologies Bulgaria представи стипендианската си програма на среща в университета 12.10.2022 г. ... на УНСС се срещна с представители на технологичния гигант Huawei. По време на срещата Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies Bulgaria, запозна присъстващите с дейността и основните социално-отговорни инициативи на компанията. Той представи ...
Отпуснаха парите за увеличаване на докторантските стипендии 3.8.2022 г. ... ., за да увеличат докторантските стипендии от 750 на 1000 лв. Това реши на последното си заседание на 1 август редовното правителство. Повече пари ще вземат 3259 докторанти в редовна форма на обучение в държавни университети и над 223 докторанти в редовна форма на ...
Академичен обмен 2022-2023 учебна година по програма CEEPUS 25.5.2022 г. ... .ceepus.info. Предлагат се стипендии за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти за краткосрочен и дългосрочен престой в партньорски университет.   Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2022-2023 учебна година ...
УНСС взе участие в кандидатстудентската борса „Училището свърши, сега накъде?” на Ротаракт 10.5.2022 г. ... кандидатстване и възможностите за стипендии. Беше дадена информация за условията в 12-те студентски общежития на университета, за подкрепата, която могат да получат от Студентския съвет към УНСС и как докато учат могат да изграждат успешна кариера. На учениците от 10 и ...
Студенти от УНСС получиха стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 14.4.2022 г. ... и Амелия Филипова получиха стипендии, учредени на името на председателите на ИДЕС – проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р Станчо Чолаков. Наградите се дават на студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми ...
Студенти от УНСС получиха стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 19.4.2022 г. ... и Амелия Филипова получиха стипендии, учредени на името на председателите на ИДЕС – проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р Станчо Чолаков. Наградите се дават на студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 12.4.2022 г. ... по киберсигурност с отпускане на стипендии, със стимулиране създаването на специални програми и обучение на преподаватели. „Завършвайки бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. ...
Кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)" 16.4.2022 г. ... по киберсигурност с отпускане на стипендии, със стимулиране създаването на специални програми и обучение на преподаватели. „Завършвайки бакалавър и магистър в този университет сега, когато съм отново в УНСС, не зная как да дефинирам тази емоция. ...
Конкурс за набиране на кандидатури за стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната и художествено-творческата дейност в УНСС 15.3.2022 г. ... за набиране на кандидатури за стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната и художествено-творческата дейност в УНСС. Ако сте такъв или познавате Ваш колега, който е такъв, моля, пишете ни на: [email protected] Право ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС: Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 9.2.2022 г. ... средства са за повишаване на стипендиите на студентите и докторантите. Няколко пъти беше лансирано публично, че докторантските ще станат 1000 лв. сега те са 500 лева, но в проекта за бюджет тези стипендии са предвидени по 550 лв. Така че надявам се има чуваемост, ...
ВАЖНО: На вниманието на студентите ОКС "МАГИСТЪР" 18.1.2022 г. ... взе решение да учреди две стипендии на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители - проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Всяка от стипендиите се изплаща еднократно и е в размер на 1000 лв. Стипендиите се учредяват за отлични ...
Петима наши студенти със стипендии на ICAEW 10.1.2022 г. ... конкурсът за стипендии, обявен от Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Александър Игнатов, Валери Коничева, Емилиян Велковски, Михаела Владимирова и Усама Тухами са петимата студенти от нашия университет, които са ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: Работодателите приемат дипломата на УНСС като гаранция за отлична подготовка и висок професионализъм 7.1.2022 г. ... позиции, практики, конкурси, стипендии и др. Кандидатстването за работни позиции може да се извършва директно от профила на студента в системата. В рамките на годината Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентски съвет организират четири кариерни ...
УНСС с призови места в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година 6.12.2021 г. ... и тяхната ползваемост, сграден фонд, стипендии, чиито средни показатели съотнесени към над 10 000 студенти, дават по-голямо отклонение в резултата“, коментира ректорът проф. д-р Димитър Димитров и обясни, че още миналата година е сформирана работна група, която да ...
Дни на кариерата в икономическия сектор за 12-и път събира топ работодатели и студенти 26.11.2021 г. ... проф. Стоянова вижда осигуряването на стипендии на студенти от фирми-партньори, с идеята да започнат работа при тях. Проф. Стоянова посочи, че „2500 студенти са преминали през проекта „Студентски практики“, чиято трета фаза сме изпълнили на 90%. Ние сме един ...
ICAEW и УНСС срещнаха студентите с топ работодатели в областта на счетоводството и одита 19.11.2021 г. ... и свобода винаги носи резултати и стипендиите, които ICAEW отпуска за 15 студенти на УНСС са доказателство за това. Участниците бяха поздравени и от проф. д-р Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя изтъкна, че „сътрудничеството ...
На 17.11. 2021 г. съвместно с Института на експерт –счетоводителите на Англия и Уелс- ICAEW се проведе пленарна сесия на тема „ Повишете уменията си за заетост с ICAEW“. 18.11.2021 г. ... пред нашите студенти да получат стипендии от ICAEW ,което ще им осигури пътя за успеха и за една добра кариера в бъдеще…“. Пленарната сесия включваше три панела. В първият студентите се срещнаха с  регионалният  представител на ICAEW, който ги ...
Вицепремиерът Атанас Пеканов представи възможностите на образователния обмен по програма „Фулбрайт“ 29.10.2021 г. ... на тема „Представяне на стипендии „Фулбрайт“: Възможностите на образователния обмен през погледа на Атанас Пеканов, вицепремиер на Република България“ се състоя днес в УНСС. Лекцията се организира съвместно с Българо-американската комисия за ...
Ректорът участва в Общото събрание на настоятелите на фондация „Атанас Буров“ 7.10.2021 г. ... организира конкурси и отпуска стипендии на ученици и студенти ...
Ангел Стойков, председател на Студентския съвет: Организацията за мен е кауза и отговорност 1.10.2021 г. ... , бяха увеличени студентските стипендии с 20%. С усложнената епидемиологична обстановка, когато се обучавахме онлайн, проведохме разговори с ректорското ръководство и наемите на студентите, които не ползваха своите студентски общежития, бе намален. Отново по време на ...
Новият Студентски сенат представи идеите си пред ректорското ръководство 24.6.2021 г. ... ще бъдат увеличаването на студентските стипендии, подобряването на условията за живот в студентските общежития и др. Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет и представителите на Студентския сенат – ...
Информация за стипендии на Фондация "Атанас Буров" 23.6.2021 г. ... за явяване на изпит за първо ниво на CFA (Chartered Financial Analyst)   Фондация „Атанас Буров“ има удоволствието да обяви за първи път в своята дългогодишна история конкурс за три стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на ...
УНСС в сътрудничество с Career Transition Bulgaria 7.6.2021 г. ... и организации за провеждане на стажове, отпускане на стипендии, както и включване на хора от практиката в обучението. Проф. Димитров допълни, че се развиват дългосрочни партньорства с цел надграждане на образованието и осигуряване на възможности за кариерно ориентиране и развитие. Георги Първанов и ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 13.5.2021 г. ... на Англия и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Това стана ясно по време на работна среща на доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС 11.5.2021 г. ... на Англия и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Това стана ясно по време на работна среща на доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... възможностите за настаняване в общежитие, получаването на стипендии. Средношколците се интересуваха и от програмите на УНСС с други университети в чужбина, „Еразъм +“ и ENGAGE.EU. Участниците получиха информация за 43-те бакалавърски специалности в шестте професионални направления – ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... .н. Трябва да се потърси и един по-до­бър баланс между стипендии - кредитиране - такси за обучение. Как според Вас УНСС преминава през изпитанието COVID-19? В УНСС, както и в много други висши училища, коридорите са пусти. И това провокира много разговори с колеги по текущите проблеми при работата ...
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри кандидатстудентската кампания в УНСС 2.2.2021 г. ... своите студенти с бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове. Вярвам, че през есента ще имам удоволствието да Ви приветствам като част от общността на най-големия университет в България. ...
Фондация "Конрад Аденауер" приема документи за студентски стипендии до 8 февруари 27.1.2021 г. ... "Конард Аденауер" дава възможност на студенти по журналистика в бакалавърска и магистърска степен да кандидатстват в стипендиантската им медийна програма за летния семестър на 2021 г. Сред изискванията са: успех над средния от следването до момента интерес към социалната и политическата сфера много добро ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове. Онлайн подаване на документи за кандидатстване за ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“; Онлайн обучение в условия на епидемична обстановка. УНСС беше сред първите ...
Доц. Росен Кирилов: УНСС реализира над 1000 платени стажа по програмата за студентски практики през 2020 г. 11.11.2021 г. ... бизнеса, като осигурява стотици стипендии и платени стажове.   – Какво според вас е нужно да знаем за развитието си в университета и как можем да сме сигурни, че ще изградим кариера? – Важно е да се знае, че това е най-старият кариерен център във ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... студентите да получат частични стипендии при пребиваването си в Рим или Шанхай. Студентите от двете програми се обучават съвместно със студентите, които избират да се обучават по „Международен бизнес“ на английски език в България. Затова в случай, ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... [email protected]   Сектор "Стипендии": Ирина Димитровател.: 02 8195 325е-mail: [email protected] Поделение "Студентски столове и общежития": Христо Шоповтел.: 02 816 5850, 02 862 46 12е-mail: h.[email protected]   Пламен Пеневтел.: 02 816 5862е-mail: ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... и за намалението на студентските стипендии“, заяви Стойков. Ангел Стойков Ректорът изрази мнение, че е проблем липсата на възможност за дългосрочно планиране на приема, защото бройките стават известни твърде късно. Той се спря и на недостига ...
Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти 26.11.2019 г. ... , на която бяха връчени 101 стипендии на фондацията „Нели и Робърт Гипсън“ на талантливи студенти от различни университети, сред които и възпитаници на УНСС (на снимката долу). Ректорът проф. Стати Статев (вляво) Студентите, ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... на студенти, отпускане на стипендии на студенти, както и съдействие при организирането на магистърски програми предвижда договорът за сътрудничество между УНСС и КПМГ България, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-жа Гергана Мантаркова, ...
Правила и срокове за отпускане на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ 15.10.2019 г. ... г. и Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... студентските практики, стажове и стипендии, сътрудничество в организирането на международни конференции с цел популяризиране на счетоводната и одиторската професия, организиране на магистърски програми. Това предвижда меморандумът между УНСС и Делойт България ЕООД, ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... и Владимира Донева, ще получат стипендии от 1500 лв., а за следващите 10 ученици е предвиден платен стаж във фирмата. Тя отбеляза, че представилите се отлично на конкурса са блестящи бъдещи кадри на Кока-Кола Хеленик. Компанията предлага гъвкаво работно време, ...
Девет наши студентки със стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ 13.12.2018 г. ... която за 15-и път бяха връчени стипендиите „Нели и Робърт Гипсън“ на студенти, постигнали високи академични успехи. Сред тях са и девет студентки от УНСС. Проф. Статев посочи, че всички присъстващи в залата са почувствали духа на Нели и Робърт Гипсън и ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. Те са в памет на неговия баща Станой Тасев, бивш председател на Националния статистически институт (НСИ). Вие, младите статистици, трябва да излезете от университета с ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. Те са в памет на неговия баща Станой Тасев, бивш председател на Националния статистически институт (НСИ). Вие, младите статистици, трябва да излезете от университета с ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... на получаване на стипендии. Стипендиантска програма е насочена към студенти в III и IV курс ОКС „Бакалавър“, студенти ОКС „Магистър“, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, със среден успех не по-малко от ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... 160 докторантури, а ежегодно 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието на ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... 160 докторантури, а ежегодно 50 студенти получават стипендии за научна дейност, каза още проф. Гоев. Ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова поздрави Студентския съвет за инициативата. Студентският съвет се превръща в неизменна част от академичния живот. Присъствието на ...
Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД 30.4.2018 г. ... БулМар“ ООД, в осигуряването на студентски стипендии за магистърски програми в УНСС, на практически обучения по счетоводство, на студентски практики и стажове. С подписването на този договор за сътрудничество УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с авторитетни бизнес ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... на студентските практики, студентските стажове и стипендии, сътрудничеството в организирането на международни конференции с цел популяризирането на счетоводната и одиторската професия, както и в организирането на магистърски програми. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е ...
Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ 29.11.2017 г. ... планове и програми, учредяване на стипендии за най-добрите студенти и др. Необходимо е на този форум да допринесем за взимането на тези решения, подчерта деканът. Участници в кръглата ...
УНСС представи първия в България проект „Електронна студентска книжка“ 15.11.2017 г. ... студентското си положение – оценки, стипендии, здравно осигуряване, общежития, за всички административни услуги, за графика на учебния процес – сесии, лекции, изпити и т.н. Има приложение и за смартфони, чрез които също може да се чете информацията в книжката, ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;    Математика на името на акад. Никола Обрешков;    Физика на името на акад. Георги ...
Публична лекция на тема „Японската външна политика и отношенията с България“ 11.5.2017 г. ... 500 българи са се обучавали с държавни стипендии в Япония ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 3.5.2017 г. ... на награди и помощи (КОНП) и Комисията по стипендии на УНСС. Гост-лектори на семинара бяха гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и бивш изпълнителен директор ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 11.1.2022 г. ... да кандидатстват както за европейски стипендии, както и за специалните стипендии за високи постижения в науката и спорта. По време на форума Приоритет на нашия факултет е работата със студентите, които имат възможност да покажат своите разработки и научни ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... да кандидатстват както за европейски стипендии, както и за специалните стипендии за високи постижения в науката и спорта. По време на форума Приоритет на нашия факултет е работата със студентите, които имат възможност да покажат своите разработки и научни ...
Представители на седем китайски университета посетиха УНСС 17.3.2017 г. ... студенти от УНСС да се обучават с пълни стипендии  в магистърски и докторски програми в Китай в рамките на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (16+1). Проф. Статев и доц. Желев с китайската делегация Ректорът ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 11.1.2022 г. ... ще могат да кандидатстват и за европейски стипендии за специални постижения. Димитър Гълъбов благодари на ректора и проф. Димитров за успешното сътрудничеството. „Сложихме основата, но тепърва трябва да градим. Изключително сме впечатлени от гъвкавостта на това ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... ще могат да кандидатстват и за европейски стипендии за специални постижения. Димитър Гълъбов благодари на ректора и проф. Димитров за успешното сътрудничеството. „Сложихме основата, но тепърва трябва да градим. Изключително сме впечатлени от гъвкавостта на това ...
Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 15.2.2017 г. ... ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в ...
Студенти от УНСС със стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ 5.12.2016 г. ... България със седалище в Ню Йорк връчи 104 стипендии на студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности. Средствата са осигурени по волята на дарителите семейство Нели и Робърт Гипсън. Критерият е висок успех и ниски доходи на семейството на ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк 28.10.2016 г. ... причини: значимия ресурс за студентски стипендии, възможността мениджърите на банката да опознаят по-добре младите хора, шанса с тях да бъдат споделени необходимите знания и начин на работа. „От това се нуждаем ние, банкерите. Колкото по-добре познаваме младото поколение и ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 11.1.2022 г. ... Глобъл Сървисиз“ ще осигурява стипендии, възможности за обучения, стажове и работа на младите кадри.  Споразумението е подписано Проф. Стати Статев, проф. Димитър Димитров, Димитър Гълъбов, Златин Георгиев, гл.ас. д-р Нончо Димитров ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... докторанти в нашия университет, спечелиха стипендии по програма „Фулбайт“ . Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни науки“.  От две години е хон. ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.6.2016 г. ... Глобъл Сървисиз“ ще осигурява стипендии, възможности за обучения, стажове и работа на младите кадри.  Споразумението е подписано Проф. Стати Статев, проф. Димитър Димитров, Димитър Гълъбов, Златин Георгиев, гл.ас. д-р Нончо Димитров ...
Ден на отворените врати за съвместна магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ между УНСС и Университета Нотингам Трент 17.5.2016 г. ... таксата е 250 лв. Има и възможности за стипендии от програмата Еразъм + и Европейски стипендии. Студентите Доц. Ненков сподели, че по програмата вече са се дипломирали около 130 души. „През 2007 г. студентите, които се обучаваха бяха четирима, но през ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... подпомагане под формата на месечни стипендии; извършване на експертизи на качествата на подготвяните дисертационни трудове; осъществяване на научноизследователска мобилност в страната и чужбина; участие с доклади в национални и международни научни форуми; достъп до ...
Представители на УНСС посетиха норвежкия университет Агдер по програма за мобилност в ЕИП 21.3.2016 г. ... , финансиран по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”. От ляво надясно: доц. д-р Димитър Благоев, доц. д-р Николай Щерев, проф.  д-р Лайф Скифтенес Флак, декан на факултет „Информационни  системи“, UiA, ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... цели“  по мярка на  фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство. Ст. пр. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, която наскоро беше на посещение в Университета на Лихтенщайн, даде подробна информация за ...
Наш преподавател в Университета на Лихтенщайн по проект за обмен на добри практики 26.2.2016 г. ... цели“  по мярка на  фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство. На международната вечеря с част от българските студентки-участнички в мярката за мобилност на двете програми. Вляво е Елизабет Асенова от специалност „Финанси“. В ...
Ректорът връчи дарителски стипендии на наши студенти 3.12.2015 г. ... Охридски“ бяха връчени тазгодишните 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ за студенти от различни университети в България. 19 от тях са за студенти от нашия университет. В церемонията по връчването участваха ректорът на УНСС проф. Стати Статев, ректорите на СУ ...
Осмодекемврийски спортен празник 2014 г. 2.12.2014 г. ... от следващия семестър да се отпуснат специални стипендии за високи постижения в науката и спорта, изтъкна той. За пръв път 23 такива стипендии ще получат студенти с успехи в спорта. Студентската публика Поздравления за нашите студенти, които достойно представят името на ...
Посланикът на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хосе Луис Тапия изнесе публична лекция 28.11.2014 г. ... , предоставяне на информация за обучение и стипендии, достъп до литература и различни учебни материали за преподаватели и студенти. По време на лекцията Директорът на института „Сервантес“ Хавиер Валдивиелсо подчерта, че испанският е вторият ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... от следващия семестър 5 на сто от отпусканите стипендии ще са за студенти с постижения в научната област и спорта. Проф. Валентин Гоев (вдясно) открива форума. Вляво от него са Алекс Петков и Георги Чернев Тримата най-изявили се на Годишната научна сесия по преценка на ...
Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности“ 27.11.2014 г. ... се окажат и бонус за получаване на европейски стипендии, каза доц. Цакова и призова участниците да излагат смело и без цензура становищата си, да дискутират аргументирано и с точни оценки актуалните теми. Доц. Ивка Цакова открива кръглата маса В рамковото си изложение в ...
Конкурс за стипендии на Фондация "Еврика" 7.9.2014 г. ... определи студенти, които ще получават именнни стипендии в размер на 2000 лв. годишно. Моля, запознайте се с приложените документи. Ако имате нужда от помощ или съвет, пишете ни на катедрения имейл. Поздрави и ...
Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 30.4.2014 г. ... във висшето образование, европейски стипендии и др., отбеляза Иван Модев. Според него най-важното на този проект е да се създадат стандарти, които да бъдат добра практика и за другите висши училища. „През тази година броят на завършилите средно образование е 59 хил., а ...
Публична лекция на тема: „Образованието на жените в Саудитска Арабия: история и развитие” 27.3.2014 г. ... граждани и предоставящи безплатно образование, стипендии, учебници, здравни услуги за студентите и преподавателите. Д-р Рахман коментира и бюджета за сектора, финансирането на висшите училища, дарителските фондове с целево предназначение (т. нар. индаумънт фондове), новата стипендиантска ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... в конкурса Кирил Хаджидинев. Приемете тези стипендии като награда за усилията, които сте положили, но не забравяйте, че за да постигнете това, за което мечтаете, трябва да продължавате да се трудите, каза той и посочи, че пред сътрудничеството с УНСС има широки хоризонти. За първите ...
Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова се срещна със студенти 22.10.2013 г. ... и бизнесът. Повече средства се предвиждат и за стипендии за стажанти. Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова (в средата) говори пред студентите от университета Анелия Клисарова заяви, че е много важно да се свърже висшето образование с пазара на труда. ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... проекта на МОМН – „Студентски стипендии“ и „Студентски практики“, които бяха представени от Орлин Кузов, директор на дирекция "Информационни и комуникационни технологии" към МОМН. На събитието в голямата конферентна зала на университета присъства ректорското ...
УНСС ще бъде първият български партньор на фондацията UniCredit & Universities 15.5.2013 г. ... е създадена през 2009 г., осигурява годишни стипендии и специализации в чужбина на талантливи студенти. Победителите в конкурси, организирани от UniCredit & Universities, получават 25 хиляди евро стипендия за период от две години и продължават обучението си във водещи университети. ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... на обучение в магистратурата, възможностите за стипендии и работа. Доц. Евгения Маделин по време на презентацията си Кандидатите трябва да владеят френски и английски език поне на ниво В2, според Европейската езикова рамка, посочи доц. Пиримова, която очерта възможностите ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... , разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение. В аулата на РЦДО - Хасково в Деня на отворените врати Желаещите да учат в РЦДО - Хасково трябва да подадат кандидатстудентски документи от 10 юни до 3 юли ...
Ден на отворените врати в РЦДО - Хасково 19.4.2013 г. ... , разбраха какви са възможностите за стипендии и работа, научиха за предимствата на дистанционното обучение. В аулата на РЦДО - Хасково в Деня на отворените врати Желаещите да учат в РЦДО - Хасково трябва да подадат кандидатстудентски документи от 10 юни до 3 юли ...
Националната олимпиада по испански език отново с председател наш преподавател 4.4.2013 г. ... - тримата най-добре представили се ще получат стипендии. Доц. Кожухарова открива олимпиадата Доц. Кожухарова пожела на участниците посрещналият ги ураганен вятър в града да раздуха, а не да угаси олимпийския огън. Тя поздрави от името на Регионалния център за дистанционно ...
Пролетна студентска научна сесия 27.3.2013 г. ... хора и пое ангажимент за осигуряване на стипендии и стажове в неговия холдинг за студентите от УНСС. Петя Димитрова Николай Вълканов Студентската научна сесия продължи работата си в четири панела – „Икономика“ и „Финанси, счетоводство и ...
Националната олимпиада по испански език отново с председател наш преподавател 26.3.2013 г. ... най-добре представили се ще получат стипендии. Доц. Кожухарова открива олимпиадата Доц. Кожухарова пожела на участниците посрещналият ги ураганен вятър в града да раздуха, а не да угаси олимпийския огън. Тя поздрави от името на Регионалния център за ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... подпомагане на докторантите чрез стипендии, консултации с водещи учени), научноизследователската мобилност в страната и в чужбина, приноса към икономическото научно знание (ежегоден конкурс, провеждане на национална научна конференция за докторанти), обогатяване на ...
Стипендии на DAAD за студенти-икономисти 20.11.2012 г. ... НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (ДААД) - за повече информация заповядайте тук ...
Стипендии "Гипсън" 20.11.2012 г. ... , САЩ oбявяват К О Н К У Р С за 25 стипендии "Гипсън" по 2,000 лв. годишно за студенти с ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2012-2013 година Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 1.11.2012 г. ... . лв. са предвидени за европейски стипендии за студентите. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов изтъкна, че дистанционното обучение дава възможност на повече хора да получат висше образование. През тази година УНСС прие първите 300 дистанционни ...
УНСС спечели европроект за развитие на дистанционното обучение 30.9.2015 г. ... . лв. са предвидени за европейски стипендии за студентите. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов изтъкна, че дистанционното обучение дава възможност на повече хора да получат висше образование.      През тази година УНСС прие първите 300 ...
Първи в първото издание на „Млад одитор“ 18.6.2012 г. ... за първите трима са стипендии от Висшето училище по застраховане и финанси (организатор на състезанието), учредени от „Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД, както и едномесечни стажове в тези две одиторски компании. Председател на журито ...
Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. 14.12.2011 г. ... на заявленията за европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г., по Проект „Студентски стипендии и награди 2011 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд, през интернет страницата на Проекта - http://eurostipendii.mon.bg/ - от ...
35 години "Международни отношения" в УНСС 8.12.2011 г. ... чуждестранни програми, печелят стипендии, бързо се реализират по специалността си не само в България, но и извън Европа. Откриването на конференцията. На снимката вляво: проф. Пламен Мишев и проф. Георги Генов ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... стипендианти за 2012 година - Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за образователно-валификационна степен "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Изисквания към ...
Бюджет на УНСС за 2011 г. 29.11.2011 г. ... 325 583 1. Субсидия за стипендии 1 729 483 2. Субсидия за студентски столове и общежития 1 596 100 IV СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 644 630 Публикуваме годишния финансов отчет на УНСС и поделения за 2010 г. в изпълнение ...
Kонкурс за стипендии по информационни и комуникационни технологии по проект „План за младежко обучение-YES" за 2009 г. 21.4.2012 г. ... далекосъобщения обявява конкурс за стипендии по проект „План за младежко обучение-YES" за 2009 г. Проектьт има за цел да финансира младежи от слабо развити страни, развиващите се страни и страните в преход, които имат желание да завършат следдипломното си ...

Предстоящо

121 results found
КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" 15.9.2023 г. ... за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 3 000 лв. годишно.  Стипендиите са в единадесет области.   В резултат на постъпило целево дарение, за пета година след конкурс и по правилата за отпускане ...
Фондация „Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата „Професор Кацаров" за 2024 г. 8.9.2023 г. ... в Женева. Нейната мисия е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани с укрепването на връзките между България и Швейцария. Организирана за първи път през 2023 г., по случай ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година 31.8.2023 г. ... , които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лева годишно в 11 области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад.  ...
Информация за стипендия на KPMG България: УНСС 6.6.2023 г. ... характеристики на програмата за стипендии включват:   Финансова подкрепа Работа и професионално развитие в KPMG   Крайният срок за кандидатстване е 30-ти септември 2023 г.   Молим за Вашите съвет и съдействие как да разпространим тази информация ...
Стипендии за обмен на студенти DUO-Korea 24.4.2023 г. ...        Програмата за стипендии DUO-Korea се концентрира върху подкрепата на студентския обмен. По програмата двама студенти се изпращат на обмен в Република Кореа в рамките на съвместен проект. Всички кандидати запазват своя статут на студенти в УНСС ...
Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 10.3.2023 г. ... експерт-счетоводители (ИДЕС) две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков в размер на 1000 лв. всяка. Стипендиите са учредени за отлични студенти във всички форми на обучение (редовно, задочно и дистанционно) в степен „магистър" в специалности в ...
ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИИ ЗА ОКС "МАГИСТЪР" 13.3.2023 г. ... подаване на документи за учредени от ИДЕС две стипендии за ОКС "Магистър" на името на проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р  Станчо Чолаков ...
Стартира дванадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” 2.3.2023 г. ... при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение.          Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо ...
Стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната и художествено творческата дейност в УНСС за летен семестър на учебната 2022/2023 година 15.2.2023 г. ... студенти, Кандидатстването за стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната и художествено творческата дейност в УНСС  за летен семестър на учебната 2022/2023 година е в срок до 27.02.2023 г. в кабинет 2046.  Право на стипендии за ...
Стипендии за магистърски и докторски курсове в бразилски университети през 2023 г. 7.11.2022 г. ... група на бразилските университети предлага 785 стипендии в 50 университета в Бразилия за магистърски и докторски курсове, които ще стартират през 2023 г.                За повече информация моля посетете следния линк, а при въпроси се обръщайте ...
Стипендиантска програма на транспортно-спедиторска и логистична компания ДИСКОРДИА AД за студенти от специалности „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Бизнес логистика“ 21.10.2022 г. ... АД обявява целеви едногодишни стипендии за студенти от бакалавърските програми „Икономика на транспорта и енергетиката” и „Бизнес логистика“ (завършили успешно минимум първата година от своето обучение). Стипендиите са годишни, в размер на 2000 лв. и се отпускат ...
Швейцария предоставя стипендии на български студенти, докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024 20.10.2022 г. ... .bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната учебна 2022/2023 година. Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство. Възможностите за ...
Представяне на стипендии Фулбрайт: Възможности за образователен обмен за академичната 2023-2024 година 4.10.2022 г. ... образователен обмен Ви канят на представяне на стипендии Фулбрайт: Възможности за образователен обмен за академичната 2023-2024 г. Събитието ще се открие от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и от изпълнителния директор на Фулбрайт България г-жа Анджела Родел, която със свои колеги ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година 7.9.2022 г. ... за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година   За двадесета  поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3000 лева годишно в 11 области: Компютърни науки на името на Джон ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година 31.8.2023 г. ... определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3000 лева годишно в 11 области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов; Физика ...
Стипендии за явяване на изпит за първо ниво на CFA (Chartered Financial Analyst) и FRM (Financial Risk Manager) 15.6.2022 г. ... в своята дългогодишна история конкурс за три стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA) и две за Financial Risk Manager (FRM). Средствата са изцяло набрани от целеви дарения на приятели, възпитаници и стипендианти ...
Конкурс за стипендии за участие в Лятно училище „Инвестиции“ на фондация „Атанас Буров“ 16.6.2022 г. ... като в тази връзка обявява конкурс за стипендии за участие в обучението. Лятното училище ще се проведе между 28 август и 3 септември 2022 г. в гр. Банкя. Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на инвестициите. ...
12 издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ 19.5.2022 г. ... на конкурса три дами ще бъдат отличени със стипендии от по 5000 евро. Повече информация за програмата и критериите за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на конкурса.   Програмата „За жените в науката" съществува от 1998 г., когато L'Oréal и ...
Удължен е срокът за подаване на документи за учредените от ИДЕС две стипендии до края на м. март 2022 г. 16.3.2022 г. ... на дипломираните експерт-счетоводители две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков в размер на 1000 лв. всяка, е удължен до края на м. март 2022 г. Стипендиите се учредяват за отлични студенти от степен "Магистър" в специалности в областта на счетоводството, ...
Покана за участие в Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ – 2022 г. 13.5.2022 г. ... при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото. Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление ...
Стипендии на френското правителство за 2022 година 28.2.2022 г. ... френското правителство“ за 2022 година. Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection ...
Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 16.2.2022 г. ... (ИДЕС) взе решение да учреди две стипендии на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители – проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Всяка от стипендиите се изплаща еднократно и е в размер на 1000 лв. Конкурсът е за отлични студенти от ОКС ...
Стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) 2.2.2022 г. ... (ИДЕС) взе решение да учреди две стипендии на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители – проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Всяка от стипендиите се изплаща еднократно и е в размер на 1000 лв. Конкурсът е за отлични студенти от ОКС ...
Стипендии за обучение по докторантски програми към Европейския университетски институт 3.12.2021 г. ... университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в четири ...
ICAEW Scholarships for UNWE Students – APPLY NOW 16.11.2021 г. ... на Англия и Уелс (ICAEW) осигурява 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната международно призната квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Заявления за кандидатстване, придружени с ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2021/2022 година 27.10.2021 г. ... е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават:  - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не ...
Стипендии „Фулбрайт” за академичната 2022 - 2023 година 11.10.2021 г. ... „Фулбрайт”  за български граждани за академичната 2021 - 2022 година  Краен срок за кандидатстване 1 декември 2021 г ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летния семестър на учебната 2020/2021 г. 30.9.2021 г. ... . 4 и т.5 от Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и  художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят   във водещата специалността им катедра  ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летния семестър на учебната 2020/2021 г. 27.9.2021 г. ... на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летния семестър на учебната 2020/2021 г.     С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г., чл. ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2021-2022 година 3.9.2021 г. ... студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. ...
Стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ 2.9.2021 г. ... определяне на носителите на именните стипендии в размер на 2 300 лв. годишно. Стипендиите са вече в единадесет области, като най-новата носи името на акад. Благовест Сендов и е за постижения в изчислителната математика и математическото моделиране.  В резултат на ...
Стипендиантска програма на германската федерална провинция Бавария 30.8.2021 г. ... държави в т.ч. България. Стипендиите са предназначени за финансиране на магистърски и докторски програми във висши учебни заведения в Бавария. Годишните стипендии могат да бъдат удължавани двукратно до 3 години. Стипендията възлиза на 861 евро на месец. Може да ...
ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 14 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 30.6.2021 г. ... и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Това стана ясно по време на работна среща на доц. Михаил ...
Академичен обмен за учебна 2020-2021 година по програма CEEPUS 10.6.2021 г. ... http://www.ceepus.info. Предлагат се стипендии за преподаватели, студенти, дипломанти и докторанти за краткосрочен и дългосрочен престой в партньорски университет.   Катедра „Икономика на природните ресурси“ за академичната 2020-2021 учебна година участва ...
Индийски стипендии за студенти от България за академичната 2021/2022 г. 27.5.2021 г. ... 10 пълни (100%) и 40 частични стипендии (от които 20 са 50%, а другите 20 са 20%) за обучение на студенти от България за академичната 2021/2022 г. Кандидатите трябва да владеят добре английски език, а именно IELTS 6.5 и нагоре, сертификат TOEFL или негов еквивалент ...
Научен конкурс „За жените в науката“ 2021 25.5.2021 г. ... кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените внауката“. Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като итази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка.Основните критерии, на ...
Стипендии за български граждани на Индийския съвет за културни отношения 16.4.2021 г. ... за културни отношения предоставя 6 стипендии за български граждани за обучение в индийски университети по Програмата за културен обмен (А-1206) за академичната 2021-2022 година. Краен срок за кандидатстване: 30 април 2021 г. Повече информация можете да намерите на ...
Национален конкурс за студенти и млади специалисти „Млад застраховател“ 24.6.2021 г. ... имат възможност да се състезават за стипендии за обучение в магистърска програма „Застрахователен бизнес и риск мениджмънт" във ВУЗФ, както и за стажове и практики в най-големите застрахователни дружества в страната, където да сложат начало на професионалната си ...
Стартира ежегодният национален конкурс за студенти и млади специалисти "Млад застраховател" 14.6.2021 г. ... имат възможност да се състезават за стипендии за обучение в магистърска програма "Застрахователен бизнес и риск мениджмънт" във ВУЗФ, както и за стажове и практики в най-големите застрахователни дружества в страната, където да сложат начало на професионалната си кариера ...
Стипендии на френското правителство 22.3.2021 г. ...                Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година, магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ 2021 8.3.2021 г. ... подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото. Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление ...
Стипендии на Република Корея за обучение на български граждани в корейски университети 15.2.2021 г. ... на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“. Краен срок за подаване ...
Стипендии на Министерството на образованието на Саудитска Арабия за изявени студенти 24.2.2021 г. ... Саудитска Арабия чрез посолството си в София предоставя стипендии на изявени студенти несаудитски граждани. Основни условия за приемане на несаудитски стипендианти в саудитски университети: Изискванията за стипендиантите са като тези, които се прилагат за саудитските граждани във висшите училища ...
Отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 6.2.2021 г. ... на ПМС № 90 от 2000 г. и Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят   в катедрата, водеща специалността им,  копия на документите, ...
Отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 6.2.2021 г. ... на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят   в катедрата, водеща специалността им,  копия на документите, ...
Уебинар за стипендии „Фулбрайт“ за български учени 5.2.2021 г. ... през академичната 2022-2023 г. Комисията предлага пълни стипендии за изследователска и преподавателска дейност (3-5 месеца). Онлайн срещата ще се проведе на 11 февруари 2021 г. от 18.00 ч. Семинарът е отворен и безплатен за всички желаещи. Изпълнителният директор на Комисията г-жа Анджела Родел, ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 5.2.2021 г. ... на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят   в катедрата, водеща специалността им,  копия на документите, ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от зимния семестър на учебната 2021/2022 г. 11.2.2022 г. ... 8 а и раздел IV, т. 4 и т.5 от Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и  художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят   във водещата катедра наспециалността им копия на документите, ...
Стипендии за обучение от австрийски академични институции за 2021/2022 учебна година 21.1.2021 г. ... министерство на науката и изследователската дейност стипендии за чуждестранни граждани, както и за завършили висше образование и учени, за академичната 2021/2022 година. Подробна информация (на немски и английски езици) за отделните стипендии, условията за отпускане на стипендиите и техния размер, може да ...
Информация за конкурсна кампания - Фондация "Еврика" 14.9.2020 г. ... кампания за определяне на носителите на именните стипендии  в размер на 2 300 лв. годишно.  Стипендиите са вече в единадесет области.   Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“  на адрес: http://www.evrika.org/?p=3742 В ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година 14.9.2020 г. ... ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов ...
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА 7.11.2019 г. ... провежда конкурс за стипендианти и ежегодно отпуска стипендии. За повече информация ползвайте прикачения файл ...
Конкурс за студенти за стипендия „Нели и Робърт Гипсън“ 21.10.2019 г. ... ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ обявяват К О Н К У Р С за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2019-2020 година Основни изисквания към ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 3.9.2019 г. ... ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Физика на името на акад. Георги Наджаков; Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав ...
Конкурс за стипендии „Буров“ за академичната 2018/2019 г. 19.10.2018 г. ... ,  секция „Конкурси”, Конкурс за стипендии „Буров“). Уверение за записан зимен семестър на учебната 2018/2019г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка. Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 бул. „Фритьоф Нансен” № ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г.   Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши ...
Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г. 27.9.2019 г. ... степен (магистърски стипендии); изследователски стипендии за докторанти и млади учени; стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени; повторна покана за бивши стипендианти. Пълна информация за стипендиите, ...
Конкурс за стипендии на фондация Еврика 5.9.2018 г. ... на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.  За пета поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“, ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летен семестър на уч. 2017/18 г. 16.2.2018 г. ... г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят копия на документите, удостоверяващи постиженията през ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... ще предостави годишни стипендии на шестима студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления: •           Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи ...
Конкурс за стипендии „Буров“ и конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“ за академичната 2017/2018 г. 11.10.2017 г. ... за конкурсите за стипендии на Фондация „Атанас Буров“  - конкурс за стипендии „Буров“ и конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“ за академичната 2017/2018 г ...
Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2018/2019 година 18.9.2017 г. ... на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2018/2019 година ...
СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) 14.9.2017 г. ... НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области: 1.    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;    Математика на името на акад. Никола Обрешков;    Физика ...
Конкурс за стипендии на фондация Еврика 30.8.2017 г. ... на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.  За четвърта поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ...
Шесто издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” 4.4.2017 г. ... , за които са предвидени стипендии за обучение. Класираните на първите три места освен паричните награди ще получат и едномесечни стажове в компаниите организатори.    Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят  в катедрите - "Финанси", "Счетоводство и ...
ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС 12.2.2019 г. ... КОЛЕГИ,   Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са ...
стипендии на Германската служба за академичен обмен 12.10.2016 г. ... на Германската служба за академичен ...
Конкурс за стипендии на фондация Еврика 30.9.2016 г. ... на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.  За трета поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей – ИКТ“, ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с Университета на Лихтенщайн 26.2.2016 г. ... по мярка на  фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство. Ще бъде предоставена подробна информация за посещението на ст.пр. Албена Стефанова в Университета на Лихтенщайн и възможностите за осъществяване на мобилност на студенти, ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 18.3.2016 г. ... и за Европейски награди и стипендии/ с тематично направление „Транспортът в глобалната икономика“, могат да се свържат с гл.ас. д-р Илия Гътовски за повече подробности.     Докторантите желаещи да участват с научни доклади в ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 27.10.2015 г. ... за стипендии за академичната 2015-2016 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.Право на участие имат студенти, които се обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища в ...
Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ 15.10.2015 г. ... и Зиновия Кацарови“ към Общия фонд за стипендии към Женевския университет ще предостави стипендии на студенти, които вече са завършили университетското си образование и желаят да повишат своята квалификация, включително като докторанти. Фондацията подпомага и утвърдени учени, които ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Физика на името на акад. Георги Наджаков; Химия и химични технологии на името на ...
Конкурс за стипендианти на Фондация "Атанас Буров" 7.10.2015 г. ... за стипендии за академичната 2015-2016 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 6.10.2015 г. ... за стипендии за академичната 2015-2016 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.Право на участие имат студенти, които се обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища в България;- имат завършен най-малко ІІІ ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав ...
Стипендии за български учени по програма Advanced Academia 24.7.2015 г. ... (CAS Sofia) предлага на български учени 5-месечни стипендии по програма Advanced Academia за индивидуални изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки. Регламент: http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowship-programme-for-bulgarian-scholars-1747 ...
Достигнете ново професионално ниво с МВА 28.4.2015 г. ... теста GMAT *  Многобройни възможности за стипендии (обща стойност над 1 милион евро) Защо MBA? *  93% от завършилите МВА програми получават мечтаната работа *  Средната заплата на завършилите МВА програми е в размер на 128 569 щ.д. *  Средно заплатата на ...
Конкурси на МОН за стипендии за обучение на студенти и преподаватели в чужбина 25.11.2014 г. ... и науката обявява КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 г. СТУДЕНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ Крайният срок за подаване на документи за студентите е до 13 декември, а за преподавателите до 15 декември ...
Конкурси на МОН за стипендии за обучение на студенти и преподаватели в чужбина 24.11.2014 г. ... и науката обявява КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 г. СТУДЕНТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ Крайният срок за подаване на документи за студентите е до 13 декември, а за преподавателите до 15 ...
Конкурс за стипендии "Атанас Буров" 25.9.2014 г. ... за стипендии за академичната 2014-2015 г. Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически специалности ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно  в  десет области:    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;    Математика на името на акад. Никола Обрешков;    Физика на името на акад. Георги ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от правителството на Китайската народна република за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации по китайски език в китайски държавни висши училища през учебната 2014/2015 г. Правителството на ...
Стипендии за "магистър" и "доктор" в университети на Република Корея 14.2.2014 г. ... на Република Корея предоставя 6 стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър” или научна степен „ Доктор”, считано от септември 2014г. Как може да кандидатствате: За стипендия може да кандидатствате пред ...
Финансов механизъм на ЕИП – Фонд за отпускане на стипендии 29.1.2014 г. ... и административен състав в Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия). Програмата включва: Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката”, Мярка ...
Церемония по обявяване на победителите от стипендиантския конкурс на "Белла България" 3.2.2014 г. ... в партньорство с УНСС. Чековете за двете едногодишни стипендии за победителите – студенти (бакалаври и магистри) от УНСС в размер от по 2000 лева ще бъдат връчени от Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България“. На церемонията ще ...
Конкурси на МОН за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014-2015 година 2.12.2013 г. ... на МОН за отпускане на стипендии на български граждани за обучение,  специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2014-2015 ...
Конкурси за стипендии на фондация "Атанас Буров" 17.9.2013 г. ... „Атанас Буров” Конкурс за стипендии  "Атанас Буров" за академичната 2013/ 2014 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във ...
Стипендии на фондация UniCredit & Universities 17.9.2013 г. ... Europe Scholarships - 12^ ed.  - to all the best European students in the fields of economics or finance who wish to take a PhD abroad - € 25,000 per year (plus tuition fees) renewable for a second year ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно  в  десет области:    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;    Математика на името на акад. Никола Обрешков;    Физика на името на акад. Георги ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... ще определи студенти, които ще получават  стипендии в размер на 2000 лв. годишно в десет области: 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов; 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков; 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков; 4. Химия и химични технологии на името на акад. ...
Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 29.3.2013 г. ... първите трима класирани наградите са стипендии за ВУЗФ и  едномесечни стажове в компаниите-организатори.  „Млад одитор” се провежда ежегодно. През тази година конкурсът ще се проведе в периода март-май 2013 г.  За повече информация - http://mladoditor.vuzf ...
Стипендии на френското правителство 4.3.2013 г. ... на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Стипендиите са предназначени за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство, както и за краткосрочен престой до ...
Конкурс за стипендии "Фулбрайт" и "Хюбърт Хъмфри" 15.1.2013 г. ... ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН          СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2014/2015 година: Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 ...
Конкурси за стипендии на МОМН за академичната 2013/2014 г. - студенти и преподаватели 3.12.2012 г. ... за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2013/2014 година - СТУДЕНТИ  Срок за подаване на документи 14 декември 2012 г.  КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... конкурс за стипендианти за 2013 година   • Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС "магистър". • Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български ...
Магистърски стипендии за обучение в Германия 28.9.2012 г. ... „Rochus und Beatrice Mummert” предлага магистърски стипендии за период от две години и половина в Кьолн и Аахен в областта на икономически, инженерни, природни науки или туризъм. Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване можете да намерите на интернет ...
Конкурси за стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Международната фондация "Св.Св. Кирил и Методий" 12.11.2012 г. ... си стипендианти за следващата академична година 10 вида стипендии за продължаване на обучението (магистърски стипендии за икономисти и за всички останали специалности), изследователски стипендии, стипендии за университетски преподаватели и учени, летни курсове, студентски екскурзии и практики и др ...
Дългосрочна стипендия за студенти от икономически специалности 26.9.2012 г. ... за граждански инициативи“ обявява началото на програма „Стипендии“.  Основната й цел е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции) да развият уменията си и да реализират потенциала си в избраната от тях професионална ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2012/2013 г. 20.9.2012 г. ... за стипендии на името на „Атанас Буров“ Стипендията е в размер на 250 лв. и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, завършили са най-малко ІІІ курс, ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... ще определи студенти, които ще получават  стипендии в размер на 2000 лв. годишно в десет области: 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов; 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков; 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков; 4. Химия и химични технологии на името на акад. ...
Конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии за българо-швейцарски научен обмен 11.9.2012 г. ... обявява 7-и конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии, с начало на кандидатстването: 01.09.2012 г. и край: 01.11.2012 г. Програмата е инструмент за насърчаване на обещаващи млади учени, които имат възможност да извършват своите проучвания в сътрудничество с швейцарски изследователи в швейцарски ...
Десет едногодишни стипендии във Франция 11.5.2012 г. ... и трети курс) 10 (десет) едногодишни стипендии във френското висше училище. Изисква се базово познание по френски език, както и желание той да се усъвършенства. За тези стипендии могат да кандидатстват всички студенти, записани в редовна форма на обучение, включително и чуждестранните ...
ДЕСЕТ ЕДНОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ВЪВ ФРАНЦИЯ 10.5.2012 г. ... за студенти втори и трети курс 10 (десет) едногодишни стипендии във Франция, Университет в град Орлеан. Изисква се базово познание по френски език, и желание той да се усъвършенства. За тези стипендии и могат да кандидатстват всички студенти, записани в редовна форма на обучение, включително и ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... Финансово подпомагане на докторантите чрез стипендии. Провеждане на консултации с водещи учени от университета в съответната област и на експертизи на качествата на дисертационния труд. 3. Научноизследователска мобилност в страната и чужбина - Предоставяне на средства на ...
Важно! Европейски стипендии и награди 25.9.2013 г. ... СТИПЕНДИИ и НАГРАДИ  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013 г.“     График Служебна ...
Международна факултетна студентска научна конференция на тема: "Инфраструктурата: бизнес и комуникации" 29.2.2012 г. ... проява може да кандидатствате за европейски стипендии и награди. Регистрацията на участниците започва в 08.30 часа ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене