Обновено: вторник, 06 ноември 2018 10:53

График и условия

 

 

PDF документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

Word документ Важни указания за кандидатите за стипендия - зимен семестър 2018/2019 г.

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

PDF документ Заповед за размер и брой на стипендиите

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.