100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 31 март 2020 17:45

График и условия

В А Ж Н О!

Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2019/2020 г. е изнесено в информационна страница web-студент.

              Последен класиран за стипендия по т. 9.2 „по успех и доход“ е с бал 16,73.

              Последен класиран за стипендия по т. 9.3 „по успех“ е с успех 5,43 .

 

Класираните студенти за стипендия, които притежават дебитна банкова карта към  друга търговска банка, различна от Банка ДСК, представят сканирана или копие на  заверена разпечатка на лична и активна банкова сметка по електронен път на следния имейл адрес: irka@unwe.bg, сектор „Стипендии“, по която да бъдат превеждани стипендиите, в срок 10 април 2020 г.

 

Стипендиите за март и април 2020 г. ще бъдат изплатени до 5 май 2020 г.

  *    *     *

PDF документ Заповед за размер и брой стипендии за летен семестър на учебната 2019/2020 година

PDF документ Правила за отпускане на стипендии в УНСС

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в уеб-студент

Word документ Правила за отпускане на награди и помощи в УНСС


Съгласно Постановление на МС № 186/22.07.2016 г., публикувано в Държавен вестник бр.59 от 29.07.2016 г., в сила от 29.07.2016 г., за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерски съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации, стипендии се изплащат в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.