Проекти
Обновено: петък, 03 юли 2020 15:18

Национални

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2020 г.

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2019 г.

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2018 г.

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2017 г.

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г.

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.

Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2014 г.
  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2013 г.

  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г.

  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2010 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2009 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2008 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2007 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2006 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2005 г.;

Завършени проекти

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2019 г.

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2018 г.

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2017 г.

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г.

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.

Word документЗавършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2014 г.

Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2013 г.
 Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г.

 Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2010 г.

Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2009 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2008 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2007 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2006 г.
Word документ Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2005 г.