100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 04 април 2012 11:10

ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г.

 
 
№ 
по ред
 
№  на сключения договор
 
Наименование
(тема) на проекта
 
Ръководител
 
Срок на изпълнение
(начало/
край)
1. Преходни проекти,
финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН

2. Нови проекти, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН