Резултати от търсене за За УНСС

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

65 results found
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... направления, одобрени за УНСС. Съответно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно ...
Важни дати 4.6.2022 г. ... за настаняване на външни за УНСС участници в УОБ на УНСС в с. Равда, като сумата за избрания брой нощувки трябва да бъде преведена преди конференцията по банковата сметка на УНСС. Цената за една нощувка е 35 лв.   Банкова сметка за превеждане ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 30.8.2022 г. ... на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3. една снимка в паспортен формат; 4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; 5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната ...
ЖИВА ПАМЕТ 1.12.2022 г. ... на хора от плът и кръв, превърнали работата за УНСС в мисия на живота си. В дигиталния свят ние искаме тази памет да бъде по-достъпна за нашите студенти“, допълва ректорът. В рубриката „Жива памет“ студентите могат да научат за емблематичните личности на УНСС чрез ...
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... . Д -р Диана Копева Ръководител на проекта за УНСС           [email protected]  проф. д -р Николай Щерев       Координатор на проекта за УНСС [email protected]  За повече информация, моля посетете интернет ...
Докторски програми 12.9.2022 г. ... годината на атестирането. Отчетът се изготвя по единен за УНСС образец. Научният ръководител дава писмено становище за работата на докторанта през отчетния период. При необходимост научният ръководител предлага, съгласувана с докторанта актуализация на индивидуалния му учебен план за следващата академична ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... сертификат от УНСС. 4. Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета). 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... сертификат от УНСС. 4. Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета). 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС. Състезателна карта (по образец за ...
#ИзбирамУНСС2022 24.3.2022 г. ... наши възпитаници, партньори и приятели за УНСС Филм за 100-годишнината на УНСС на журналиста Марио ...
Отворена наука 10.4.2021 г. ... , можете да се свържете с модераторите за УНСС:   Десислава Минчева E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 365 Кабинет: 2097Б   Маргарита Иванова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 365 Кабинет: 2097Б   Десислава Толфанова E-mail: ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. ...
Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 28.1.2021 г. ... докторанти от факултета, както и външни за УНСС докторанти. Настоящата, десета юбилейна по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите, да се представят и дискутират резултати ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС. Състезателна карта (по ...
Докторанти 17.8.2022 г. ... атестирането. Отчетът се изготвя по единен за УНСС образец. Научният ръководител дава писмено становище за работата на докторанта през отчетния период. При необходимост научният ръководител предлага, съгласувана с докторанта актуализация на индивидуалния му учебен план за следващата ...
Модул 3 - "Български език и литература" 10.2.2020 г. ... съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и включен в ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 3.9.2022 г. ... на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС – закупува се от книжарницата на УНСС); 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3. една снимка в паспортен формат; 4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; 5. документ за ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно образование и копие от нея; състезателна карта (по образец за УНСС); документ за самоличност (лична карта); документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... с високоскоростен достъп; традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти; равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Продължителност на ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие). 4. Първенците от организираните състезания и ...
Контакти 28.1.2021 г. ... от други факултети в УНСС, както и външни за УНСС участници, могат да отправят въпросите си към:  доц. д-р Мария Воденичарова Председател на организационния комитет на конференцията E-mail: [email protected]   АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Факултет „Икономика на ...
За УНСС 19.1.2018 г. ... ...
За УНСС 19.1.2018 г. ... ...
Модул 3 - Български език и литература и история на България 9.1.2018 г. ... и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и включен в ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и включен в ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС. Неразделна част от програмата е списъкът на основната и допълнителната литература, препоръчана от екипа, съставил пакета от тестови задачи. Библиография - І част (за модул 1)   1. Ангелова, Т. и колектив, Български език ІХ клас - ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... присъстват други студенти, преподаватели и външни за УНСС лица.                   Правилата за провеждане на защита на магистърска теза са приети на заседание на катедра “Икономика на туризма“от 18.02.2013 г ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "Бакалавър" за учебната 2022/2023 26.7.2022 г. ... от УНСС. 4. Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета). 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили ...
Вътрешни актове 22.2.2022 г. ... данни Работа в УНСС Бюджет Медиите за ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... на програмата за УНСС: Гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева Кабинет: 2020 Email: [email protected] Помощник-администратор Станислава Димитрова Email: [email protected] ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно образование; състезателна карта (по образец за УНСС); документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите положили ...
Обучение 24.6.2022 г. ... (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 година); → „Европеистика“ (много актуална и динамично развиваща се специалност, с широко ...
Контакти 25.2.2020 г. ... други факултети в УНСС, както и външни за УНСС участници, могат да отправят въпросите си към:  Доц. д-р Мария Воденичарова Председател на организационния комитет на конференцията E-mail: [email protected]   АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Факултет ...
Конферентни такси 2.2.2021 г. ... в конференцията е за външни за УНСС лица и е в размер на 50.00 (петдесет) лв. (с ДДС).   Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:   Банка: БНБ BIC на БНБ: BNBGBGSD IBAN: BG03BNBG96613100174601. Основание на ...
Важни дати 3.2.2021 г. ... , в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за ...
За конференцията 28.1.2021 г. ... докторанти от факултета, както и външни за УНСС докторанти. Настоящата, десета юбилейна по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите, да се представят и дискутират ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща. ...
Допълнителен прием за отделни незаети бройки. 7.8.2015 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно образование; състезателна карта (по образец за УНСС); документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него.  3.      Срокове: 5 август - 7 ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 11.7.2022 г. ... високоскоростен достъп; традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти; равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома ...
Редовни изпити и класирания 26.7.2022 г. ... и на кандидат-студентите за УНСС - София ГРАФИКза провеждане на редовните изпити за учебната 2022/2023 г., 30.06. -03.07.2022 г., включително Изпит Дата Начален час Български език и литература 9.00 ч ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... от потенциалните вътрешни за УНСС кандидати, за да вземе решение, с което предлага обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност. Възниква въпросът: може ли катедрата и нейният ръководител да изискват предоставянето на документи, които са обект ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 8.4.2022 г. ... лв., в т.ч. за УНСС 14 749 840 лв. Проектобюджетът за 2022 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделения.   По приходите: 2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... на катедрата и по други, приети за УНСС начини.             7. Научният ръководител на курса внася с доклад подадените в срок заявления за избор на тема за разглеждането им от катедрения съвет. Катедреният ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... на катедрата и по други, приети за УНСС начини. 7. Научният ръководител на курса внася с доклад подадените в срок заявления за избор на тема за разглеждането им от катедрения съвет. Катедреният съвет одобрява заявените теми, определя научен ръководител и рецензент ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... преподаването, представителност за УНСС, възможности за реализация/.                   1.4. Очаквано научно равнище на изпълнение /научен потенциал на колектива, избрани подходи, ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.3.2022 г. ... , преподаватели, както и външни за УНСС лица. Защитата се извършва пред Държавна комисия. Съставът на комисията се състои от най-малко трима хабилитирани преподаватели и се определя по предложение на Ръководител катедра със Заповед на Зам.-ректора по обучението в ...
доктор 15.1.2015 г. ... се до ОНС „доктор“ вътрешни за УНСС нормативни документи - Правилника за дейността на УНСС, Правилника за учебната дейност на УНСС, част трета – доктор, Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер  на кредити в УНСС. Разработената учебна ...
Записване 28.3.2015 г. ... студенти (по образец, валиден за УНСС); лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат; оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно  образование; документ за внесена семестриална такса за обучение за ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... на информация по вътрешни за УНСС режими и процедури, на искания  по Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на становища на Контролния съвет за отчетите и бюджетите на УНСС и поделения, на искане за проверка от страна на Държавен архив ...
Докторски програми за учебната 2022/2023 г. 30.9.2022 г. ... БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС          -       ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... и им пожелава ползотворна работа в юбилейната за УНСС година.              Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Доклад на Контролния съвет на УНСС за ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... . Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).   2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща ...
Записване 6.7.2015 г. ... на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат; оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование; документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща. Ако ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... . Молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща. 3. ...
История 17.9.2016 г. ... физкултура и кинезитерапия. Отбори Най-голяма гордост за УНСС са представителните отбори, които участват в националната Универсиада и са многократни студентски шампиони. Представителните отбори по баскетбол и волейбол всяка година взимат участие в силния международен турнир "Петте топки" в Париж, Франция ...
Проекти 12.3.2014 г. ... НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УНСС Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД) УЕБ-БАЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... отразяват следната информация за УНСС: HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE) ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03 INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc.prof.Kamelia Assenova, PhD ADDRESS: UNWE, Studentski Grad “Hristo Botev”, 1700 ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... Application Form студентите отразяват следната информация за УНСС: HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE) ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03 INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc. prof. Vera Pirimova, PhD ADDRESS: UNWE, Studentski Grad “Hristo Botev”, 1700 Sofia, BULGARIA PHONE: + ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... за национално и световно стопанство се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката. Мисия Университетът за национално и световно ...

Новини

116 results found
С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев 2.8.2022 г. ... Димитров подчерта ролята на академичното сътрудничество за УНСС като поясни, че университетът има няколко магистърски програми, насочени към енергийния бизнес, включително и такива, които са по поръчка на големи компании, работещи в областта на енергетиката. Той заяви, че се разработват и нови такива проекти, ...
Официално беше открит реновираният блок 55Г на студентските общежития на УНСС 1.7.2022 г. ... един блок към тези, които бяха първоначално предвидени за УНСС, на Студентския съвет, на цялото ръководство на поделение „Студентски столове и общежития“, че през този период почти ежедневно бяха на обекта, на главния секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти доц. ...
ООН официално одобри УНСС за координатор на Националната мрежа за устойчиво развитие „SDSN Bulgaria” 27.6.2022 г. ... , одобрил кандидатурата на УНСС. „За УНСС е чест да бъде координатор на „SDSN Bulgaria”. За нас високата оценка на Стратегическия съвет е обективна, а гласуваното доверие очаквано. Пред университета се разкриват нови отлични възможности за сътрудничество в обучението на ...
Катедра "МИО и бизнес" взе активно участие в научна конференция на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU 1.8.2022 г. ... на организационния комитет на конференцията и координатор за УНСС на Работен пакет 2 "Engaged learning" на европейската мрежа ENGAGE.EU. Гл. ас. д-р Моника Моралийска, която е и част от първия тинк-танк на ENGAGE.EU, посветен на въздействието на дигитализацията и дигиталния преход, представи изследване на ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... среди и бизнеса. Проф. Стоянова увери, че за УНСС ще бъде удоволствие да бъде домакин на различни събития, които свързват научните среди и бизнеса. „Университетът може да бъде поле за изява на вашите идеи, както и да намерите нужните ви кадри.“  Проф. ...
Кръгла маса „HPC/HPDA/AI технологиите в подкрепа на бизнеса“ по проект EUROCC 1.6.2022 г. ... . д-р Камелия Стефанова, координатор на проекта за УНСС, откри събитието, изтъквайки значението на HPC/HPDA/AI технологиите за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес. Тя представи резултати от изследване на степента на осведоменост и проникване на тези технологии в българските ...
Оспорван финал на юбилейния XXV турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 2.6.2022 г. ... стимул да печелят. Това е емблематичен турнир за УНСС и е радостно, че има толкова много участници и щафетата се предава между поколенията“, каза проф. д-р Цветана Стоянова. Доц. Желязко Георгиев, член на Управителния съвет на АУС „Академик“ връчи на проф. ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 25.5.2022 г. ... сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това ...
Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов със страница в „Жива памет“ 21.5.2022 г. ... направления, одобрени за УНСС. Съответно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно ...
Първо място за УНСС в класирането на висшите училища на Националната студентска олимпиада по математика 17.5.2022 г. ... на УНСС спечели първо място в класирането по висши училища и първо място в отборното класиране в група В на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ'2022). В индивидуалните класирания Калоян Стефанов взе златния медал в група В, Петър Кюмюрджиев - ...
Срещи с бизнеса по проект EuroCC: National Competence Centres in the framework of Euro HPC 11.5.2022 г. ... . Координатор на проекта за УНСС е проф. д-р Камелия Стефанова. Проф. Младенова, проф. Кисимов и проф. Стоянова представят проекта Представителите на УНСС обясниха целите на Националния център за компетенции и възможностите за прилагане на ...
Ученици от цялата страна посетиха УНСС в Деня на отворените врати 4.5.2022 г. ... и рецитираха авторско стихотворение за УНСС с мотото „Утре Наш Става Светът“ Участваха в играта „Ректор за една минута“ Посетиха форума „Университетска седмица на ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... и бизнеса. Проф. Стоянова увери, че за УНСС ще бъде удоволствие да бъде домакин на различни събития, които свързват научните среди и бизнеса. „Университетът може да бъде поле за изява на вашите идеи, както и да намерите нужните ви кадри ...
Ректорът и посланикът на Кралство Мароко обсъдиха популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“ 18.3.2022 г. ... от Кралство Мароко да разберат за УНСС и да се запишат по програмата „Еразъм+“, за да могат да посетят страната Ви и да придобият опит“, посочи посланикът на Мароко.   „Нашият университет е един от най-големите и ...
Четирима председатели на Общото събрание в рубриката „Жива памет“ 12.1.2022 г. ... разнасяме със себе си“, за УНСС, част от този дневник е рубриката „Жива памет“. Тя е адаптирана към днешния дигитален свят и достъпна за всички видове мобилни устройства чрез QR код. В над 100-годишната си история университетът смело е вървял по ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... . „Емблема и гордост за УНСС със своите преподаватели и възпитаници, доказала своя професионализъм и академичен дух. Смело мога да кажа, че тя заема една от водещите позиции в утвърждаване доброто име на университета. Интересът на студентите към ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... университета. „Емблема и гордост за УНСС със своите преподаватели и възпитаници, доказала своя професионализъм и академичен дух. Смело мога да кажа, че тя заема една от водещите позиции в утвърждаване доброто име на университета. Интересът на студентите към специалностите в ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... сътрудничество, координатор на ENGAGE.EU за УНСС; проф. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Светла Бонева, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл. ас. д-р Иван Вълчанов и студентите Александър Дорохин и Мартина Демирова. Българската делегация в ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... сътрудничество, координатор на ENGAGE.EU за УНСС; проф. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Светла Бонева, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл. ас. д-р Иван Вълчанов и студентите Александър Дорохин и Мартина Демирова. Българската делегация в ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 20.10.2021 г. ... с различни организации е важно за УНСС, стремим се да разширяваме партньорствата. Мисля, че можем да си бъдем много полезни защото съвместната работа носи много добавена стойност. Традиционното разбиране за библиотека вече не е същото и не се свързва само с книгите по ...
Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените от МОН политики 19.10.2021 г. ... на образованието и науката политики. За УНСС те са обособени в 6 основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.10.2021 г. ... с различни организации е важно за УНСС, стремим се да разширяваме партньорствата. Мисля, че можем да си бъдем много полезни защото съвместната работа носи много добавена стойност. Традиционното разбиране за библиотека вече не е същото и не се свързва само с книгите по ...
ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission 21.1.2022 г. ...  Ръководител на проекта за УНСС    [email protected]      проф. д -р Николай Щерев                                        ...
Първата публикация на проф. Стефан Бобчев в изложба за създателя на университета 19.10.2021 г. ... плът и кръв, превърнали работата за УНСС в мисия на живота си. В дигиталния свят ние искаме тази памет да бъде по-достъпна за нашите студенти.“ Проф. Димитров обърна внимание, че за живота и дейността на проф. Бобчев вече има QR код, чрез който може да се влезе в ...
Дисертационният труд на проф. д-р Димитър Добрев вече е в Музея на УНСС 1.10.2021 г. ... , което изработиха специално за УНСС, а също и на ръководството на катедра "Счетоводство и анализ" проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Даниела Фесчиян за съдействието, то да се завърне в своя дом“, отбеляза проф. Димитров като подчерта, че студентите ...
Проф. д-р Силвия Трифонова и д-р Свилен Колев взеха участие в четири международни научни конференции, организирани от Фондация „Наука и образование” през 2021 г. 27.9.2021 г. ... г. Координатор на споразумението за УНСС е проф. д-р Силвия Трифонова, заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС (вдясно) и Иван Генов, директор на Фондация ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... е приоритетен за УНСС. Като негов координатор можете ли да ни кажете какви ще са приоритетите му и какви ще са първите стъпки по изпълнението му? Трите основни приоритета по изпълнението на проекта са: дигитализацията на учебния процес, ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... е приоритетен за УНСС. Като негов координатор можете ли да ни кажете какви ще са приоритетите му и какви ще са първите стъпки по изпълнението му? Трите основни приоритета по изпълнението на проекта са: дигитализацията на учебния процес, ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 9.11.2022 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството ...
УНСС участва в европейския дебат за бъдещото оценяване на научните резултати 10.9.2021 г. ... ENGAGE.EU. „За УНСС е чест и голяма отговорност да участва на такова високо ниво във формирането на политики, които ще определят пътя на развитие на висшето образование и науката в Европа до края на десетилетието. За първи път имаме възможността да ...
Дигитализация на всички процеси по класиране и настаняване в студентските общежития обещават от КСБВУ 23.7.2021 г. ... основен ремонт. Определено за УНСС всеки един вход е от значение, защото предишни години сме имали голям недостиг на леглова база. Във всяка от тези три сгради има по повече от 300 легла. Ако бъде започнат ремонт в трите входа едновременно ще имаме сериозен ...
#СедмицаНаУНСС. Ден втори 19.5.2021 г. ... и дигитален потенциал. Приоритет за УНСС е дигитализацията, това ни очаква в бъдещето.“ Проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност „Обучението в УНСС е практически ориентирано и насочено към придобиване на умения и компетентности ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... 19 и 20 май. Филм за УНСС е направил и известният икономически журналист Марио Гаврилов. Той ще бъде представен на 21 май, когато е и 101-ят рожден ден на Университета. За старт на live stream срещите е избрана испанската гимназия „Сесар ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 4.3.2022 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... в международни акредитационни комисии е въпрос на чест за УНСС. Това е признание от страна на международната академична общност за високото ниво на изпълнение на трите мисии на висшето образование в нашия университет - учебна дейност, научноизследователска дейност и импакт“. Проф. д.т.н. Андрей Рудской ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... в международни акредитационни комисии е въпрос на чест за УНСС. Това е признание от страна на международната академична общност за високото ниво на изпълнение на трите мисии на висшето образование в нашия университет - учебна дейност, научноизследователска дейност и импакт“. Проф. д.т.н. ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... и анализ“ Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е най-устойчивият във времето „потребител“ на випускници на УНСС, а сред неговите членове ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... и анализ“ Проф. Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е най-устойчивият във времето „потребител“ на випускници на УНСС, а сред неговите членове ...
“Economic Alternatives” ще бъде индексирано в Scopus 5.4.2021 г. ... месеца. „Това е голям успех за УНСС и истински атестат за научноизследователския капацитет на академичния състав на нашия университет. Дължим този успех преди всичко на главния редактор на „Economic Alternatives“ – проф. д.н. Пенчо Пенчев, на неговите системни ...
Иновации от УНСС: Доц. д-р Пламен Милев създава умни дигитални модели за пресклипинг 9.3.2021 г. ... и анализ на данни. Чрез нея се изготвя пресклипинг за УНСС и се проследяват резултатите от съответните анализи на данни. Данните, които се анализират, са от всички медии, достъпни онлайн, както и блогове, форуми, социални медии. В днешно време социалните медии представляват особен интерес за мониторинг и ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... ще бъдат в живота и в бизнеса нашите студенти. А за УНСС няма нищо по-важно от това. Като член на университетското настоятелство, имате ли впечатления как УНСС се справя с онлайн комуникацията? Според мен – повече от отлично. Познавам ректора професор Димитров от години и знам добре, че той ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват тук.          Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия свят на приложната ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват там. Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия свят на приложната информатика и статистика ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ: Чрез Националните състезания мотивираме най-добрите да изберат УНСС 5.2.2021 г. ... на тези състезания за образователния процес и за УНСС? Огромно. Целта на АИУБ е да спрем изтичането на таланти, да покажем на средношколците възможностите за успешна реализация в страната ни, като ги убедим във високото качество на образованието и възможностите за професионална реализация, които ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... за развитие в съответната компания.  Отличието за УНСС дойде с участието в проекта Pay by Vivacom на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... в съответната компания.  Отличието за УНСС дойде с участието в проекта Pay by Vivacom на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва задълбочено ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... с устойчивия бизнес е приоритет за УНСС. PwC са успешен модел на такъв устойчив бизнес. Разчитаме много на това сътрудничество: за по-добро практическо образование на студентите, за тяхната по-добра професионална реализация, за подобряването на средата за обучение, заяви ректорът проф. ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... прага сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... прага сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е ...
Ново признание за УНСС от CIMA 28.10.2021 г. ... получи нова акредитация от Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) за обучение по модулите от оперативното ниво на престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management Accountant (CGMA), разработена от CIMA в партньорство с ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... .unwe.bg –> За УНСС –> Структура тел.: 02 8195 211; факс: 02 962 39 ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... за подбор на кадри. Чест и гордост е за УНСС, че още преди 50 години е открит ИСК, който е един от първите институти, осигуряващи качествено продължаващо обучение в България, благодарение на висококвалифицираните си преподаватели, които винаги са в крак с промените на времето, ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... и я определи като емблематична фигура за УНСС и ЮФ. Ректорът изрази увереност в успеха на конференцията и предложи най-важните разработки да бъдат предоставени на институциите от областта на интелектуалната собственост. Ректорът поздравява доц. ...
Три сребърни медала за УНСС от Летен университет 2019 2.9.2019 г. ... студенти донесоха още две втори места за УНСС. В плажната щафета Тодор Вуков, Стоил Малинов, Василена Иванова и Росина Енева останаха на секунда от отбора на НСА. Второто сребро за университета завоюва отборът по баскетбол в състав Илиян Чабуклийски, Росен Тодоров, Николай Танчев и ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 11.1.2022 г. ... по „Медии и журналистика“ от нашия университет спечелиха първите две места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... по „Медии и журналистика“ от нашия университет спечелиха първите две места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... отбора от шест университета участваха в тазгодишното издание на студентската Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... отбора от шест университета участваха в тазгодишното издание на студентската Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... за осигуряване на учебна литература за УНСС за всички осем акредитирани от ICAEW модула в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;- да се уточнят предстоящите през 2019 г. съвместни мероприятия. Повече информация за международните акредитации в областта на ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... . „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... . „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните ...
Студенти спортисти представиха на университетското ръководство отличията си от Национална универсиада - София 2018 16.3.2021 г. ... атлетика. Това е рекорден брой златни медали за УНСС от проведените Национални универсиади досега. Сребърните ни отличия са 16, а бронзовите - 13, каза доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, и благодари на ръководството за помощта и подкрепата ...
МИФ 2018. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова: УНСС е ковачница на кадри за българската икономика и финанси 19.4.2018 г. ... покана да участва във форума и заяви, че за УНСС е чест тя да открие втория ден от МИФ. Проф. Статев и Теменужка Петкова откриват втория ден на форума Винаги, когато прекрачвам прага на този университет, се вълнувам и това не е случайно. Аз съм възпитаник на УНСС и ...
Преподавател от УНСС с награда на Центъра за стопанско-исторически изследвания 15.3.2018 г. ... отдясно на ляво) Отличието е признание и за УНСС като академичен център, в който работят авторитетни изследователи на българското стопанско минало, и единственият университет, в който има акредитирана докторантска програма по специалността „Стопанска история“. Доц. ...
УНСС е шампион по футзал в София 8.3.2018 г. ... Марк“ изравниха след рикошет. Головете за УНСС отбелязаха Юли Дермански, Роберт Кендерян и Стамен Арсов.  С този резултат отборът ни е на върха в класирането пред отбора на „Левски“, защото събра 35 точки след 11 победи и две равенства. С това постижение УНСС записва ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... . Статев открои значимостта на факултета не само за УНСС и висшето образование в България, но и в международен план. Той акцентира върху високия авторитет  и водещите позиции на Финансово-счетоводния факултет, тясно свързан с академичното семейство на УНСС. Ректорът изтъкна и важността на ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечелиха двойно признание в Четвъртата юбилейна студентска олимпиада по маркетинг с международно участие, която се проведе на 29 и 30 юни в Икономическия университет - Варна. Александрина Желязкова, Ивелин Иванов и Михаела ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечелиха двойно признание в Четвъртата юбилейна студентска олимпиада по маркетинг с международно участие, която се проведе на 29 и 30 юни в Икономическия университет - Варна. Александрина Желязкова, Ивелин Иванов и Михаела ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... , Георги Дамянов Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... Дамянов Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... , Георги Дамянов Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 ...
Ректорското ръководство се срещна с новоизбрания Студентски сенат 23.2.2017 г. ... партньор, защото целта е обща – да работим за УНСС. Вие имате честта, но и отговорността да сте лидерите на 22-хилядното студентско семейство на нашия университет. От сърце ви желая “На добър час!“. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към новоизбрания ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... отговорността са основата да работим още повече за УНСС, да сме още по-отдадени на УНСС, за да „вървим непоколебимо и винаги по пътя на самоусъвършенстването си и да имаме пълна вяра в ползата от делото ни“, както ни завеща нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев. Аз имам ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... „Статистика“ е марка за УНСС. Университетът ни има най-висока акредитация, която се готвим и следващата година да защитим с много висока оценка. Вие трябва да имате самочувствието на хора, които са завършили най-престижния университет в България, на хора, ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... успешна бе 2016 г. за УНСС в спорта. Класирахме се на призовото второ място в Националната студентска универсиада, плътно зад Националната спортна академия“, каза д-р Ставрев. Той благодари на ръководството на УНСС и на студентите за спортните им ...
Трето обучение в УНСС на студенти от Международния университет във Флорида, Маями 24.10.2016 г. ... , координатор на програмата за УНСС, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, преподаватели. В малката конферентна зала на университета За мен е привилегия за трети път да открием едноседмичното ...
Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1" 12.10.2016 г. ... . Кирилов уточни, че за УНСС е определен капацитет от 3505 практики до края на 2017 г. Практиката дава възможност както за обучение в реална среда, така и за работна позиция при добро представяне на студента, посочи той и конкретизира, че по време на ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 11.1.2022 г. ... на всички за усилията в това важно за УНСС направление.   Изказването на ректора   В презентацията си на магистърската програма проф. Димитров подчерта, че заслуга за нейния успех имат преподавателите и ръководството на УНСС, лекторите от СУ „Св. ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 1.10.2016 г. ... на всички за усилията в това важно за УНСС направление.   Изказването на ректора   В презентацията си на магистърската програма проф. Димитров подчерта, че заслуга за нейния успех имат преподавателите и ръководството на УНСС, лекторите от СУ „Св. ...
С три години е удължена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 5.8.2016 г. ... Митева, ръководител и координатор за УНСС (от ляво надясно) Заключението е, че програмата, която съществува вече десет години, е изключително постижение. Комисията одобри максимално възможното удължаване за период от 3 години - без никакви условия и с адмирации за ...
Нашият отбор шампион по футзал на София 14.3.2016 г. ... . Второто полувреме започна добре за УНСС и отново успяхме да дръпнем в резултата с два гола - 4:2, изоставането в резултата принуди отбора на Левски да играе с пети полеви състезател в последните 8 минути на срещата, което доведе до натрупване на голяма умора в ...
Обучение на американски студенти в УНСС 27.10.2015 г. ... Кацамунска, координатор на програмата за УНСС, преподаватели. При откриването на срещата. Отляво надясно: доц. Кацамунска, проф. Розенбаум, проф. Статев, доц. Вълков С „Добре дошли в най-добрия български университет“ приветства американските ...
Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена 20.8.2015 г. ... програма и предоставените материали за УНСС  предизвикаха интерес сред участниците в срещата. Проф. Димитров проведе разговори с представители на МААЕ и участници в срещата, свързани с подготовката на магистърската програма и предстоящия международен семинар от 1 до 3 ...
Проф. Статев получи благодарствено писмо от ректора на Финансовата академия в Астана 22.7.2015 г. ... , координатор по програма Еразъм за УНСС, за подкрепата на студентите от казахстанския университет по време на тяхното обучение в УНСС. "Нашите студенти оценяват високото качество на образованието във Вашия университет, както и топлото посрещане и ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... и поколенията след тях, работили за УНСС. Той изрази благодарност към присъстващите в залата ректори, заемали ръководния пост през  последните десетилетия – проф. д.ик.н. Иван Илиев, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Камен Миркович и проф. д.ик.н. Лалю ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... на годината“ е истинска гордост за УНСС и безапелационен победител. Това е състезателят по снукър Ивайло Пеков. Наградата му връчи кметът на район ,,Студентски“, който заяви, че е впечатлен от това, което се прави в университета. Той пожела успех на Ивайло и изрази ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... бъдат активирани над 100 000 продукта за УНСС.  Проф. Кисимов  Проф. Валентин Кисимов се спря на управлението и координацията на учебната дейност посредством 900 000 инструмента, които „Майкрософт“ предоставя на университета. Той ...
Наръчник на ПРАВОкурсника 18.9.2014 г. ... е поместена полезна информация за УНСС, необходима на всеки първокурсник за по-бързото и лесно ориентиране и адаптиране в академичната среда. Включена е информация за Юридическия факултет и допълнителните възможности, който той предоставя на студентите за по-доброто ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... учебна година е поредната успешна за УНСС, въпреки изпитанията и трудностите. Много са постиженията в учебната и научноизследователската дейност, много са високите резултати в изпълнението на национални и международни проекти, посочи той и открои, че интересът към ...
Водещо американско издателство отпечата книга под редакцията на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров 18.9.2014 г. ... на подобна книга е голямо признание за УНСС. Благодарение на това издание, както и на другите достижения на катедра „Предприемачество“, вече се подготвят семинари и срещи/дискусии със световни авторитети. Предвижда се на 8 октомври да се проведе семинар на проф. ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... Empolese Valdelsa. Ръководител на проекта за УНСС е ст. пр. д-р Антония Пенчева. Участници в проекта са пр. Олга Лазова, ст. пр. Марияна Мирчева, ст. пр. Радмила Каишева, ст. пр. Анна Бояджиева-Москова. По проекта работят и колеги от други катедри, както и от отдел „Технически ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... на система от ключови индикатори за УНСС“ и „Моделиране на работните процеси в УНСС“. Общата цел на дейностите по “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” е повишаване на качеството на ...
Посланик Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 7.4.2014 г. ... с увреждания“. Той връчи и награда за УНСС в знак на „признание  за образцовата му подкрепа на студентите с увреждания в България“. В Златната книга на университета, съхранила през годините посланията на авторитетни личности от България и чужбина, Кампаньола ...
Първи съвместен семинар на УНСС, Конфиндустрия България и Болонския университет 4.2.2014 г. ... . Представен бе филм за УНСС За доброволното разкриване на информация и сътрудничеството между двете страни говори Антонела Джакети, Studio Ferrara Giachetti Marchionni & Partners. Проф. Джанфранко Каподальо от Катедрата по управление и ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... на изследователските цели. Успех за УНСС са изпълняваните 6 проекта по рамкови програми на Европейския съюз. Приоритетни направления за университетската научноизследователска дейност, утвърдени от Академичния съвет за втора поредна година, са изследванията за утвърждаване ...
Завоювахме шампионската титла по футзал в Белград 25.10.2013 г. ... на Черна гора. Мачът с тях бе решен 3:2 за УНСС след изпълнение на дузпи. Нашите шампиони В другия полуфинал се изправиха отборите на Сърбия и много силния тим на Техническия университет в Будапеща, Унгария. И този мач бе решен след дузпи - 3:2 за унгарците ...
Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9.7.2013 г. ... . Координатори на програмата за УНСС са доц. д-р Матилда Александрова и гл.ас. д-р Ангел Марчев. С помощта на консултанти от практиката студентите постигат баланс между развитието на професионални умения, работа в екип и личностни качества. Отборът на ...
Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9.7.2013 г. ... . Координатори на програмата за УНСС са доц. д-р Матилда Александрова и гл.ас. д-р Ангел Марчев. С помощта на консултанти от практиката студентите постигат баланс между развитието на професионални умения, работа в екип и личностни качества. Отборът на ...
Наши студенти-юристи с награда за ораторско майсторство от СЕЕМС 2013 17.5.2013 г. ... , донесе изключително добро класиране за УНСС и специална индивидуална награда за ораторско майсторство на един от участниците. СЕЕМС се организира от Британския правен център във Варшава (British Law Centre) под егидата на Съда на ЕС и Центъра за обучение по европейско ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... е наистина много тържествен момент за УНСС, посочи проф. д-р Димитър Тадаръков и изтъкна големите възможностите, които дава подписаният договор за съвместна магистратура и признаването на магистърските дипломите на двата университета. Условията на новата програма ...
Международен воден мост 2013 23.5.2022 г. ... , че този форум ще стане традиционен за УНСС. Антоан Шотаров открива форума Срещата даде възможност за жив и актуален диалог върху основни акценти, свързани с добри практики по опазването и управлението на водите. Студентът Кристиан Атанасов представи пред ...
Нашите момчета - отново шампиони по футзал 14.12.2012 г. ... на Висшето транспортно училище. Головете за УНСС вкараха Юли Дермански (2), Делян Кирилов, Стамен Арсов, Росен Дачев, Станислав Стаменов и Руслан Богданов. За шест мача те получиха само четири гола, а вкараха 31.  Третото място спечели УНИБИТ след 4:3 срещу ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... е и една от най-емблематичните и успешните за УНСС. Когато тя се създаваше, никой не постави под съмнение бъдещето й и то не само заради „етикета“. Специалността "Предприемачество" се роди по всички правила на академизма, предшествана дълги години от изследователската ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... развитие“ вече е марка за УНСС“, изтъкна проф. Павлова. Проф. д-р Веселка Павлова приветства бакалаврите Повод за гордост и високо самочувствие е да завършиш университета с най-висока институционална акредитация у нас и е с много добри ...
Възможни сценарии за бъдещето на еврозоната очертаха видни икономисти 9.5.2012 г. ... на университета, който изтъкна, че е чест за УНСС да е домакин на такъв важен форум.   Върви ли Португалия по стъпките на Гърция? Какво отражение ще има изборът на новия френски президент Франсоа Оланд върху еврозоната? Накъде тръгва Гърция след парламентарните избори, каква ...
Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика 9.4.2012 г. ... на годишната награда от 100 000 лв. за УНСС, за материалните стимули за отличниците бакалаври и магистри на специалността. „Да бъдете успешни в своята кариера и най-вече винаги в сърцето ви да грее звездата на УНСС“, пожела на студентите ректорът на университета, давайки за ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... престижа на специалността, която е гордост за УНСС. Благодарение на Вашите усилия и на безграничната Ви всеотдайност „Международни икономически отношения" е „запазена марка", чиито синоними са отличната подготовка, авторитетните преподаватели, блестящата реализация на ...
Уникална катедра и специалност за страната чества 20-годишнина 13.1.2014 г. ... наука. Проф. Борисов направи толкова много за УНСС, извеждайки го на 13 място в Европа и на 31 място в света сред бизнес университетите”, каза президентът Първанов ...
Kандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) 29.11.2011 г. ... на кандидатстудентските курсове за УНСС за учебната 2012/2013 г. Съботно - неделни Коледната ваканция А. Общ курс I модул (бълггарски език и езикова култура) II модул (математика – основи) 60 ч. 12, 13, 19, 20, 26 и 27.11.2011 г. ...

Предстоящо

10 results found
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС. Състезателна карта (по ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... сътрудничество, координатор на ENGAGE.EU за ...
Подаване на документи за втора предварителна сесия 25.11.2017 г. ... 2017 г. до 6 декември 2017 г. * Кандидатите за УНСС София могат да подават документи за предварителните електронни сесии в РЦДО-Хасково ...
Прием на документи за девета предварителна електронна сесия 11.5.2017 г. ... ще се явяват на изпит в Хасково; кандидатстват за УНСС - София и съответно ще се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за осма предварителна електронна сесия 18.4.2017 г. ... ще се явяват на изпит в Хасково; кандидатстват за УНСС - София и съответно ще се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... ще се явяват на изпит в Хасково; кандидатстват за УНСС - София и съответно ще се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна ...
Обучение на американски студенти в УНСС 5.10.2015 г. ... at FIU. Координатор на програмата за УНСС е доц. д-р Поля Кацамунска от катедра “Публична администрация”. Официалното откриване на учебната програма в България ще се проведе на  26 октомври от 9.30 ч. в малката конферентна зала на УНСС ...
Кандидат-студентски курсове 20.10.2014 г. ... по ЕПИ (единен приемен изпит) за УНСС: Виж ...
Дискусия на тема: "Международен мениджмънт - обединени в разнообразието" 3.4.2014 г. ... и съкоординатор на програма CEEPUS за УНСС. Лекцията е на английски език. 3 април (четвъртък), 9.00 ч., зала ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене