Резултати от търсене за За УНСС

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

69 results found
Изисквания 12.9.2023 г. ... EUR *Има възможност за настаняване на външни за УНСС участници в УОБ на УНСС в с. Равда, като сумата за избрания брой нощувки трябва да бъде преведена преди конференцията по банковата сметка на УНСС. Цената за една нощувка е 35 лв.   Банкова сметка за превеждане на таксата за участие в ...
Важни дати 12.9.2023 г. ... EUR *Има възможност за настаняване на външни за УНСС участници в УОБ на УНСС в с. Равда, като сумата за избрания брой нощувки трябва да бъде преведена преди конференцията по банковата сметка на УНСС. Цената за една нощувка е 35 лв.   Банкова сметка за превеждане на таксата за участие в ...
12. Дейност 3.6. Входяща преподавателска мобилност 23.8.2023 г. ... за проекта са финансирани 18 мобилности, от които 12 са за УНСС. Новини за дейността: Competition for the participation of teachers in mobility under the project "Economic Education in Bulgaria ...
11. Дейност 3.5. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания 23.8.2023 г. ... за проекта са финансирани 101 мобилности, от които 60 са за УНСС.  Новини за дейността: Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за учебната 2021-2022 година Конкурс за участие на ...
5. Дейност 2.2. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори 23.8.2023 г. ... за проекта са финансирани 115 мобилности, от които 80 са за УНСС.  Новини за дейността: Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за учебната 2021-2022 година Конкурс за участие на ...
1. Дейност 1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища и дейност 1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език 23.8.2023 г. ... англ. език (съвм. програма)", ОКС Бакалавър, съществуваща за УНСС, съвместно между УНСС и СА-Свищов  6. специалност "Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер (съвм. програма)", ОКС Магистър, нова, съвместно между УНСС и СА-Свищов  7. специалност "Интелигентни информационни системи (съвм. ...
Conference 2023 27.9.2023 г. ... учени от УНСС.  Такса за правоучастие за външни за УНСС участници: 30 (тридесет) евро. Заявки за участие се приемат до 15 октомври на следния адрес. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален брой на Годишник на УНСС. Topic: Media and information literacy and cultural policies for ...
2 6.2.2023 г. ... постижения на хора от плът и кръв, превърнали работата за УНСС в мисия на живота си. В дигиталния свят ние искаме тази памет да бъде по-достъпна за нашите студенти“, допълва ректорът. В рубриката „Жива памет“ студентите могат да научат за емблематичните личности на УНСС чрез ...
Интервю с проф. д-р Христо Кожухаров 29.11.2022 г. ... за Вашия принос за УНСС. Няма да изброявам моите приноси за УНСС. Те много добре личат от написаното до ...
ENGAGE.EU от началото досега 25.5.2022 г. ... един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите ...
Нови стандарти в управлението на УНСС 21.5.2022 г. ... направления, одобрени за УНСС. Съответно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно ...
Важни дати 4.6.2022 г. ... възможност за настаняване на външни за УНСС участници в УОБ на УНСС в с. Равда, като сумата за избрания брой нощувки трябва да бъде преведена преди конференцията по банковата сметка на УНСС. Цената за една нощувка е 35 лв.   Банкова сметка за превеждане на ...
Документи за записване - РЦДО Хасково 30.8.2022 г. ... новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3. една снимка в паспортен формат; 4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; 5. документ за внесена семестриална такса за обучение за ...
“Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” 19.10.2021 г. ... -р Диана Копева Ръководител на проекта за УНСС           [email protected]  проф. д -р Николай Щерев       Координатор на проекта за УНСС ind[email protected]  За повече информация, моля посетете ...
Докторски програми 30.5.2023 г. ... . Отчетът се изготвя по единен за УНСС образец. Научният ръководител дава писмено становище за работата на докторанта през отчетния период. При необходимост научният ръководител предлага, съгласувана с докторанта актуализация на индивидуалния му учебен план за следващата ...
Условия за допълнителен прием 17.9.2021 г. ... Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета). 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са ...
Допълнителен прием 10.9.2021 г. ... Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета). 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са ...
Допълнителен прием 12.8.2021 г. ... (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС. Състезателна ...
#ИзбирамУНСС2022 22.3.2023 г. ... , партньори и приятели за УНСС Филм за 100-годишнината на УНСС на журналиста Марио ...
Отворена наука 21.8.2023 г. ... да се свържете с модераторите за УНСС:   Маргарита Иванова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 365 Кабинет: 2097Б   Десислава Толфанова E-mail: [email protected] Телефон: (02) 8195 286 Кабинет: 2095   Допълнителна ...
Документи и такси за кандидатстване 5.2.2021 г. ... (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и ...
Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти 31.5.2023 г. ... от факултета, както и външни за УНСС докторанти. Настоящата, десета юбилейна по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите, да се представят и ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС. Състезателна ...
Модул 3 - "Български език и литература" 10.2.2020 г. ... с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и ...
Документи и такси за записване на новоприети студенти 5.7.2023 г. ... студенти (по образец, валиден за УНСС – закупува се от книжарницата на УНСС); 2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; 3. една снимка в паспортен формат; 4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; 5. ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно образование и копие от нея; състезателна карта (по образец за УНСС); документ за самоличност (лична карта); документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили ...
Редовно и дистанционно обучение 30.6.2022 г. ... достъп; традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти; равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Продължителност на ...
Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране 11.6.2020 г. ... (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие). 4. Първенците от организираните ...
Контакти 28.1.2021 г. ... факултети в УНСС, както и външни за УНСС участници, могат да отправят въпросите си към:  доц. д-р Мария Воденичарова Председател на организационния комитет на конференцията E-mail: mvode[email protected]   АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Факултет ...
За УНСС 19.1.2018 г. ... ...
За УНСС 19.1.2018 г. ... ...
Модул 3 - Български език и литература и история на България 9.1.2018 г. ... с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.   В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и ...
Mодул 1 - "Български език и езикова култура" 10.2.2020 г. ... , както и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС. Неразделна част от програмата е списъкът на основната и допълнителната литература, препоръчана от екипа, съставил пакета от тестови задачи. Библиография - І част (за модул 1)   1. Ангелова, Т. и колектив, Български език ІХ клас - ЗП, ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... да присъстват други студенти, преподаватели и външни за УНСС лица.                   Правилата за провеждане на защита на магистърска теза са приети на заседание на катедра “Икономика на туризма“от 18.02.2013 г.(протокол ...
Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г. 15.8.2023 г. ... от УНСС. 4. Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета). 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование; - състезателна карта (по образец за УНСС); - документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; - документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили ...
Вътрешни актове 22.2.2022 г. ... данни Работа в УНСС Бюджет Медиите за ...
Европейски бизнес и финанси 14.6.2017 г. ... на програмата за УНСС: Гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева Кабинет: 2020 Email: [email protected] Помощник-администратор Станислава Димитрова Email: stanislava.k.dimitrova@gmail ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - състезателна ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно образование; състезателна карта (по образец за УНСС); документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него; документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите положили ...
Обучение 24.6.2022 г. ... отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през 1976 година); → „Европеистика“ (много актуална и динамично развиваща се специалност, с широко поле на ...
Контакти 25.2.2020 г. ... от други факултети в УНСС, както и външни за УНСС участници, могат да отправят въпросите си към:  Доц. д-р Мария Воденичарова Председател на организационния комитет на конференцията E-mail: [email protected]   АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Факултет „Икономика на ...
Конферентни такси 2.2.2021 г. ... за правоучастие в конференцията е за външни за УНСС лица и е в размер на 50.00 (петдесет) лв. (с ДДС).   Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:   Банка: БНБ BIC на БНБ: BNBGBGSD IBAN: BG03BNBG96613100174601. Основание на плащането: ...
Важни дати 21.2.2023 г. ... на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС ...
За конференцията 21.2.2023 г. ... включва докторанти от факултета, както и външни за УНСС докторанти. Настоящата, единадесета по ред международна научна конференция за студенти и докторанти (МНКСД) цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите, да се представят и дискутират резултати и от ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща. ...
Допълнителен прием за отделни незаети бройки. 7.8.2015 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно образование; състезателна карта (по образец за УНСС); документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него.  3.      Срокове: 5 август - 7 август   ...
Магистърски програми в РЦДО-Хасково - дистанционна форма на обучение 10.1.2023 г. ... високоскоростен достъп; традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти; равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Продължителност на ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... да изисква катедрата от потенциалните вътрешни за УНСС кандидати, за да вземе решение, с което предлага обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност. Възниква въпросът: може ли катедрата и нейният ръководител да изискват предоставянето на документи, които са обект на преценка на ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 17.2.2023 г. ... . са 19 237 604 лв., в т.ч. за УНСС 14 749 840 лв. Проектобюджетът за 2022 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделения.   По приходите: 2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси ...
Критерии за избор и класиране на проекти за изследвания и научни форуми, кандидатстващи за финансиране със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на УНСС научна дейност 1.8.2017 г. ... на преподаването, представителност за УНСС, възможности за реализация/.                   1.4. Очаквано научно равнище на изпълнение /научен потенциал на колектива, избрани подходи, методи ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 10.2.2023 г. ... , преподаватели, както и външни за УНСС лица. Защитата се извършва пред Държавна комисия. Съставът на комисията се състои от най-малко трима хабилитирани преподаватели и се определя по предложение на Ръководител катедра със Заповед на Зам.-ректора по обучението в ОКС ...
доктор 15.1.2015 г. ... се до ОНС „доктор“ вътрешни за УНСС нормативни документи - Правилника за дейността на УНСС, Правилника за учебната дейност на УНСС, част трета – доктор, Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер  на кредити в УНСС. Разработената учебна ...
Записване 28.3.2015 г. ... студенти (по образец, валиден за УНСС); лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат; оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно  образование; документ за внесена семестриална такса за обучение за ...
<span style="display:none">Отчети</span> 9.12.2020 г. ... на информация по вътрешни за УНСС режими и процедури, на искания  по Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на становища на Контролния съвет за отчетите и бюджетите на УНСС и поделения, на искане за проверка от страна на Държавен архив ...
Докторски програми за учебната 2022/2023 г. 30.9.2022 г. ... БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС          -       ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 16.2.2023 г. ... пожелава ползотворна работа в юбилейната за УНСС година.              Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Доклад на Контролния съвет на УНСС за ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).   2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се ...
Записване 6.7.2015 г. ... новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС); лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента; две снимки с паспортен формат; оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование; документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... до ректора (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... Молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС). 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща ...
История 17.9.2016 г. ... кинезитерапия. Отбори Най-голяма гордост за УНСС са представителните отбори, които участват в националната Универсиада и са многократни студентски шампиони. Представителните отбори по баскетбол и волейбол всяка година взимат участие в силния международен турнир "Петте топки" в Париж, ...
Проекти 12.3.2014 г. ... И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА УНСС Трансфер на иновативни модели за изграждане на свързани МСП-та в мебелната индустрия в България (ГРИД) УЕБ-БАЗИРАНА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ...
Подготовка 22.11.2022 г. ... информация за УНСС: HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE) ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03 INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc.prof.Kamelia Assenova, PhD ADDRESS: UNWE, Studentski Grad ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... отразяват следната информация за УНСС: HOME/SENDING INSTITUTION: University of National and World Economy (UNWE) ERASMUS ID CODE: BG SOFIA03 INSTITUTIONAL COORDINATOR: Assoc. prof. Vera Pirimova, PhD ADDRESS: UNWE, Studentski Grad “Hristo Botev”, 1700 Sofia, ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... за национално и световно стопанство се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката ...

Новини

154 results found
УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Авиейшън Сървисиз България ООД (Aviation Services) 19.9.2023 г. ... , че този меморандум ще бъде изключително полезен за УНСС и за повишаване на квалификацията на студентите“, каза заместник-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова. Aviation Servaces e утвърден независим доставчик на авиационни логистични услуги с развита офис мрежа в Централна и Източна ...
Българският екип от УНСС по проект BOLSTER създаде Местен алианс за справедлив преход (LJTA) в Стара Загора 7.7.2023 г. ... координатор и ръководител на проекта за УНСС - катедра „Икономика на транспорта и енергетиката", проф. д-р Даниела Иванова – катедра „Икономика на природните ресурси", проф. д-р Елка Василева – катедра „Икономика на природните ресурси", доц. д-р Александър ...
Фондация "Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата "Професор Кацаров" за 2024 г. 5.7.2023 г. ... [email protected]. Координатор за УНСС е Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер. Може да изпращате кандидатури и на имейл адреси [email protected] и [email protected]    Професор Константин Кацаров Константин Иванов Кацаров е роден в София през ...
УНСС и университетите от Европейския алианс ENGAGE.EU получиха от ЕК ново финансиране от 14,4 милиона евро 3.7.2023 г. ... най-големият успех в интернационализацията не само за УНСС, но и за останалите университети партньори. Това е стратегически важна инициатива на ЕК, която дава възможност на всички партньори да участват в изграждането на Европейското образователно пространство и на новото Европейско изследователско ...
Нашият университет е домакин на Втората ENGAGE.EU Международна научна конференция за млади учени 12.6.2023 г. ... и координатор на ENGAGE.EU инициативите за УНСС, и проф. д-р Венелин Бошнаков, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и координатор на научните активности на  ENGAGE.EU в УНСС, откриха конференцията Доц. д-р Михаил Мусов приветства ...
Екип от наши преподавали спечели изследователски проект по програма „Horizon Europe“ на Европейската комисия 7.6.2023 г. ... отвъд академичните среди. За УНСС този проект продължава да обогатява и затвърждава неговия облик на динамично развиваща се модерна българска изследователска институция, със значимо място в европейското и международното образователно пространство ...
Делегация от УНСС дискутира бъдещето на нашия Европейски университет ENGAGE.EU в Берген 4.6.2023 г. ... сътрудничество и координатор на проекта за УНСС, беше част от срещите на ръководния екип на алианса, насочени към дейностите по предстоящия нов етап от развитието на европейския университет. След обсъжданията той обобщи: „Развитието на съвместните инициативи напредна ...
Наши преподаватели представиха УНСС на International Erasmus+ Week 2023 в Белград, Република Сърбия 17.5.2023 г. ... диплома. Презентация за УНСС на проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова и проф. д-р Поля Кацамунска по време на International Erasmus+ Week 2023 в  Singidunum University, Белград International Erasmus+ Week на Singidunum ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 30.6.2023 г. ... 2030“ е с изключителна важност за УНСС като бенефициент. Ние винаги сме се стремили да поддържаме високо ниво на информационните технологии и включихме в работата нашите най-добри експерти, за да можем да изградим тази платформа и съответно да подпомогнем работата на ...
УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ 3.5.2023 г. ... 2030“ е с изключителна важност за УНСС като бенефициент. Ние винаги сме се стремили да поддържаме високо ниво на информационните технологии и включихме в работата нашите най-добри експерти, за да можем да изградим тази платформа и съответно да подпомогнем работата на ...
Меморандум за сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара 27.4.2023 г. ... меморандум ще бъде изключително полезен за УНСС и за повишаване на квалификацията на студентите“, каза тя. Подписването на меморандума съвпадна с инициативата „Ректор за един ден“. Десетокласникът от 2 АЕГ „Томас Джеферсън” Атанас ...
С много овации наградиха победителите в Националния турнир по английска реч и дебати и играта „Какво знаеш за УНСС?“ 10.5.2023 г. ... в играта „Какво знаеш за УНСС?“. „Уважаеми бъдещи колеги“, така проф. Димитров се обърна към учениците. „Надявам се, че сте харесали нашия университет. Макар и със 100-годишна история, ние сме модерен дигитален университет, ...
450 ученици участват в Националния турнир по английска реч и дебати 2023, на който нашият университет е домакин и партньор 24.4.2023 г. ... включат и в играта „Какво знаеш за УНСС?“ и да спечелят брандирани подаръци. Условието е да попълнят анкета от 7 въпроса и да публикуват снимка от място, което най-много ги е впечатлило в университета. Утре в 14.15 ч. ректорът проф. д-р Димитър Димитров ще обяви ...
ENGAGE.EU платформа за научно сътрудничество 18.4.2023 г. ... и координатор на ENGAGE.EU за УНСС. „Към момента са активни общо осем изследователски области (Digital Transformation, Justice and Peace, Sustainable Business, Sustainable Society, Sustainable Planet, Health & Wellbeing, Inequality, Global economy), но ...
Проведе се Ден на отворените врати 29.3.2023 г. ... , представиха на средношколците ключови за УНСС места като зала „Тържествена“, Стартъп хъб и Учебна съдебна зала. В Учебна съдебна зала на УНСС В зала „Тържествена“ Пред Междууниверситетския център за развитие на ...
Кръгла маса за развитието на българската филмова индустрия се организира в УНСС 10.3.2023 г. ... на културата е приоритет за УНСС и не случайно катедра "Медии и обществени комуникации" стана катедра на ЮНЕСКО. Важно е да се обсъждат и прилагат работещи политики по отношение на  финансирането на културата, а това е основната тема, която ...
Кръгла маса за развитието на българската филмова индустрия 12.3.2023 г. ... на културата е приоритет за УНСС и не случайно катедра "Медии и обществени комуникации" стана катедра на ЮНЕСКО. Важно е да се обсъждат и прилагат работещи политики по отношение на  финансирането на културата, а това е основната тема, която ще се ...
Изпълнителният заместник-председател на ЕК Валдис Домбровскис ще бъде удостоен с „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 23.2.2023 г. ... на 05.02.2023 г. „За УНСС ще бъде чест да връчи това високо академично звание на г-н Валдис Домбровскис. Той е един от водещите финансисти в Европейската комисия, с изключителни заслуги за икономическото и финансово укрепване на Европейския съюз. ...
Успешна докторска защита на първи чуждестранен докторант за катедрата 14.2.2023 г. ... проекти и нови студенти за УНСС. Като нов доктор от катедрата Динх Ван Зунг изрази многократно колко голямо място в професионалното му развитие заема УНСС и посвети песен на любимия университет ...
УНСС подписа меморандум за сътрудничество със Сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“ 15.12.2022 г. ... ще бъде изключително полезен за УНСС и за повишаване на квалификацията на студентите“, допълни той. Д-р Тодор Тодоров от катедра „МИО“, Генти Пържита, Петя Доровска, Анелия Червенова, Бояна Захова, ректорът на ...
Почетна стена на председателите на Студентски съвет и грамоти за отличниците 15.12.2022 г. ... , от дълги години работят за УНСС, за своите колеги, така че ние да  сме един от водещите университети и да се гордеем с това. Адмирации за вашата активност, ние всички сме доволни от едно такова добро партньорство“. Доц. д-р ...
Катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС вече официално е катедра на ЮНЕСКО 9.12.2022 г. ... тези две направления, така и за УНСС като университет, в който се работи по актуални и значими научни теми. Гл. ас. д-р Иван Вълчанов: Признанието е голямо най-вече за дейността на катедрата. И настина мисля, че това е една стъпка нагоре, защото ...
Първата двойна Executive MBA програма между УНСС и Northern Illinois University беше представена в Посолството на САЩ в България 7.12.2022 г. ... и ръководител на програмата за УНСС, преподаватели и много гости от водещи български и международни компании. Н. Пр. г-жа Херо Мустафа приветства гостите на събитието и отправи своите поздравления към всички, които са допринесли за реализирането на ...
Излъчиха победителите в конкурса „Студент на годината на УНСС 2022” 1.12.2022 г. ... ви за това, което правите за УНСС“, каза доц. д-р Росен Кирилов. Севар Иванов, който е на специализация в САЩ по програма „Фулбрайт“, се включи с видео съобщение в събитието и благодари на организаторите за признанието и на ...
Ректорът представи университета ни и програмата Executive MBA на изложението Access MBA One-to-One 29.11.2022 г. ... и същевременно голям успех за УНСС. „Трябваше ни време да разработим програмата, като идеята е студентите да учат в България всеки месец за една седмица присъствено с преподаватели от САЩ и със съдействието на нашите колеги преподаватели от УНСС, които ще ...
Пета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища" се проведе в УНСС 28.11.2022 г. ... , които са станали традиция за УНСС и поддържат спортния дух, а знаете духът прави силата“. Той подчерта, че УНСС има нова магистърска програма „Спортен бизнес“, която е част от проекта „Икономическо образование  2030“ съвместно ...
Високопроизводителни изчисления, анализ на данни и изкуствен интелект (HPC/HPDA/AI) - обсъдени на кръгла маса по проект EUROCC 25.11.2022 г. ... Стефанова, координатор на проекта за УНСС, откри събитието, изтъквайки значението на HPC/HPDA/AI технологиите за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес и подчерта, че приключва първата част на проекта, а от януари 2023 г. започва втората, която ще е ...
Рейтинговата система на университетите има нужда от изчистване на несъответствията - ректорът проф. д-р Димитър Димитров пред телевизия Bulgaria ON AIR 25.11.2022 г. ... държавната поръчка, включително и за УНСС. През 2020 г. тя беше намалена с около 40%, което е сериозен шок. Успяхме да преодолеем това с допълнителен платен прием и нов начин на прием. Но самият подход е грешен, защото бизнесът ни търси и започва да се ориентира към ...
Executive MBA програмата на УНСС и Northern Illinois University беше представена в Белград 22.11.2022 г. ... и координатор на EMBA за УНСС и г-жа Ани Филипова, представител на NIU за Европа. Те проведоха срещи с над 20 кандидати, които търсят подходящата MBA програма, за да развият лидерските умения, необходими за управление на съвременния бизнес ...
Катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС вече официално е катедра на ЮНЕСКО 22.11.2022 г. ... в тези две направления, така и за УНСС като университет, в който се работи по актуални и значими научни теми. Гл. ас. д-р Иван Вълчанов: Признанието е голямо най-вече за дейността на катедрата. И настина мисля, че това е една стъпка нагоре, защото катедрата, ...
УНСС подписа меморандум за ползване на иновативна дигитална платформа в областта на спорта 17.11.2022 г. ... премиум достъп до тази платформа за УНСС след приключване на фазата на изпълнение на проекта. Г-н Борислав Александров обърна внимание, че са във финалната фаза на разработване на проекта по програмата „Еразъм+“ в сектор „Спорт“ ...
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред в. „Труд“: Слагаме висока бариера за влизане в специалност „Педагогика" в УНСС 15.11.2022 г. ... . Предвиждате ли промяна в приема за УНСС?Създаде ни доста проблеми, когато ни намалиха държавната поръчка. То някак си беше подстригване на всички по един и същи начин, защото ние имаме висока реализация, престижен университет, търсен е. Имаме два пъти и половина ...
Ден 5: Седмицата на книгата приключи с представяне на „Царството на славяните“ - основен източник за написване на „История славянобългарска“ 11.11.2022 г. ... от Седмицата на книгата, която за УНСС вече е традиционно събитие. Той подчерта духовното значение на факта, че Седмицата завършва именно със „Царството на славяните“. „Неоценим е приносът на това, тази книга да бъде намерена, издадена и оставена ...
Излъчиха отбора победител в състезанието за средношколци в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU 28.10.2022 г. ... е напълно заслужена подкрепа за УНСС, не само за това събитие, за всичко което правите и като бивш учител аз не мога да не изразя емоцията си, защото това, което виждам днес е уникално, не само като идеи, страхотни идеи имахте, много ми харесаха, най-вече тези, ...
Създаването на Национален център по киберсигурност беше обсъдено на среща по проект ECHO 19.10.2022 г. ... от партньори по проект ECHO. „За УНСС това е възможност да покаже какво прави в областта на киберсигурността. Животът все повече се дигитализира, а това крие много рискове и предизвикателства. Ние сме университет със 16 хил. студенти с огромен брой данни и към нас са заложени доста ...
Катедра „Икономикс“ почита паметта на проф. Миркович 17.10.2022 г. ... откриването на дигиталната учебна зала 2013 е важно за УНСС, тъй като тя е технологично бижу с много функционални възможности, които издигат обучението на студентите от университета на качествено ново равнище. УНСС разполага с общо шест такива аудитории.   Началото на събитията в ...
Състезание за средношколци в рамките на Европейския университет ENGAGE.EU 5.10.2022 г. ... , респект към ръководството на това училище. За нас, за УНСС и за Асоциацията на икономическите училища в България, която ръководя и представлявам е чест да вземем участие в тази първа стъпка, която аз вярвам, вие ще отстоявате. Предстои ви серия от състезания, но както каза госпожа Иванова при вас това е ...
С мащабна премиера представиха книгата „Енергийният преход – геополитика и енергийна дипломация“ от д-р Янко Янакиев 2.8.2022 г. ... подчерта ролята на академичното сътрудничество за УНСС като поясни, че университетът има няколко магистърски програми, насочени към енергийния бизнес, включително и такива, които са по поръчка на големи компании, работещи в областта на енергетиката. Той заяви, че се разработват и нови такива проекти, ...
Официално беше открит реновираният блок 55Г на студентските общежития на УНСС 1.7.2022 г. ... блок към тези, които бяха първоначално предвидени за УНСС, на Студентския съвет, на цялото ръководство на поделение „Студентски столове и общежития“, че през този период почти ежедневно бяха на обекта, на главния секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти доц. ...
ООН официално одобри УНСС за координатор на Националната мрежа за устойчиво развитие „SDSN Bulgaria” 27.6.2022 г. ... одобрил кандидатурата на УНСС. „За УНСС е чест да бъде координатор на „SDSN Bulgaria”. За нас високата оценка на Стратегическия съвет е обективна, а гласуваното доверие очаквано. Пред университета се разкриват нови отлични възможности за сътрудничество в обучението на ...
Катедра "МИО и бизнес" взе активно участие в научна конференция на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU 1.8.2022 г. ... комитет на конференцията и координатор за УНСС на Работен пакет 2 "Engaged learning" на европейската мрежа ENGAGE.EU. Гл. ас. д-р Моника Моралийска, която е и част от първия тинк-танк на ENGAGE.EU, посветен на въздействието на дигитализацията и дигиталния преход, представи изследване ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 3.6.2022 г. ... научните среди и бизнеса. Проф. Стоянова увери, че за УНСС ще бъде удоволствие да бъде домакин на различни събития, които свързват научните среди и бизнеса. „Университетът може да бъде поле за изява на вашите идеи, както и да намерите нужните ви кадри.“  Проф. Цветана ...
Кръгла маса „HPC/HPDA/AI технологиите в подкрепа на бизнеса“ по проект EUROCC 1.6.2022 г. ... . д-р Камелия Стефанова, координатор на проекта за УНСС, откри събитието, изтъквайки значението на HPC/HPDA/AI технологиите за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес. Тя представи резултати от изследване на степента на осведоменост и проникване на тези технологии в българските ...
Оспорван финал на юбилейния XXV турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 2.6.2022 г. ... стимул да печелят. Това е емблематичен турнир за УНСС и е радостно, че има толкова много участници и щафетата се предава между поколенията“, каза проф. д-р Цветана Стоянова. Доц. Желязко Георгиев, член на Управителния съвет на АУС „Академик“ връчи на проф. ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 31.5.2022 г. ... „На прага сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, ...
УНСС ще бъде домакин на разширяването на ENGAGE.EU 25.5.2022 г. ... „На прага сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, ...
Почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов със страница в „Жива памет“ 21.5.2022 г. ... се обособяват по професионалните направления, одобрени за УНСС. Съответно на тях се структурират катедрите и е приета съответната нова факултетна структура на принципа на едно или повече сродни професионални направления във факултет. В учебните планове на специалностите от всяко едно професионално направление се ...
Първо място за УНСС в класирането на висшите училища на Националната студентска олимпиада по математика 17.5.2022 г. ... на УНСС спечели първо място в класирането по висши училища и първо място в отборното класиране в група В на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ'2022). В индивидуалните класирания Калоян Стефанов взе златния медал в група В, Петър Кюмюрджиев - сребърен, Мириам Риме - бронзов медал ...
Срещи с бизнеса по проект EuroCC: National Competence Centres in the framework of Euro HPC 11.5.2022 г. ... . Климент Охридски“. Координатор на проекта за УНСС е проф. д-р Камелия Стефанова. Проф. Младенова, проф. Кисимов и проф. Стоянова представят проекта Представителите на УНСС обясниха целите на Националния център за компетенции и възможностите за прилагане на HPC/HPDA/AI технологиите ...
Ученици от цялата страна посетиха УНСС в Деня на отворените врати 4.5.2022 г. ... . Димитров рисунки и рецитираха авторско стихотворение за УНСС с мотото „Утре Наш Става Светът“ Участваха в играта „Ректор за една минута“ Посетиха форума „Университетска седмица на книгата“ Участваха в лекция ...
Катедра „Недвижима собственост” с меморандум за сътрудничество в помощ на професионалната реализация на студентите 18.3.2022 г. ... среди и бизнеса. Проф. Стоянова увери, че за УНСС ще бъде удоволствие да бъде домакин на различни събития, които свързват научните среди и бизнеса. „Университетът може да бъде поле за изява на вашите идеи, както и да намерите нужните ви кадри.“  Проф. ...
Ректорът и посланикът на Кралство Мароко обсъдиха популяризирането на обмена на студенти по програма „Еразъм+“ 18.3.2022 г. ... повече студенти от Кралство Мароко да разберат за УНСС и да се запишат по програмата „Еразъм+“, за да могат да посетят страната Ви и да придобият опит“, посочи посланикът на Мароко.   „Нашият университет е един от най-големите и най-старите в ...
Четирима председатели на Общото събрание в рубриката „Жива памет“ 12.1.2022 г. ... , който всички разнасяме със себе си“, за УНСС, част от този дневник е рубриката „Жива памет“. Тя е адаптирана към днешния дигитален свят и достъпна за всички видове мобилни устройства чрез QR код. В над 100-годишната си история университетът смело е вървял по пътя на ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... на университета. „Емблема и гордост за УНСС със своите преподаватели и възпитаници, доказала своя професионализъм и академичен дух. Смело мога да кажа, че тя заема една от водещите позиции в утвърждаване доброто име на университета. Интересът на студентите към специалностите в ...
Доайените в счетоводната наука проф. Коста Пергелов и проф. Тотю Тотев почетени с международна конференция по повод 100-годишнината от рождението им 23.11.2021 г. ... на университета. „Емблема и гордост за УНСС със своите преподаватели и възпитаници, доказала своя професионализъм и академичен дух. Смело мога да кажа, че тя заема една от водещите позиции в утвърждаване доброто име на университета. Интересът на студентите към специалностите в ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... , координатор на ENGAGE.EU за УНСС; проф. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Светла Бонева, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл. ас. д-р Иван Вълчанов и студентите Александър Дорохин и Мартина Демирова. Българската делегация в ...
Първа годишна конференция на ENGAGE.EU 21.1.2022 г. ... , координатор на ENGAGE.EU за УНСС; проф. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Светла Бонева, гл.ас. д-р Юри Ценков, гл. ас. д-р Иван Вълчанов и студентите Александър Дорохин и Мартина Демирова. Българската делегация в ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 20.10.2021 г. ... с различни организации е важно за УНСС, стремим се да разширяваме партньорствата. Мисля, че можем да си бъдем много полезни защото съвместната работа носи много добавена стойност. Традиционното разбиране за библиотека вече не е същото и не се свързва само с книгите по ...
Ректорът на УНСС получи една от най-високите оценки за изпълнение на заложените от МОН политики 19.10.2021 г. ... на образованието и науката политики. За УНСС те са обособени в 6 основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, ...
УНСС и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ подписаха меморандум за сътрудничество 19.10.2021 г. ... с различни организации е важно за УНСС, стремим се да разширяваме партньорствата. Мисля, че можем да си бъдем много полезни защото съвместната работа носи много добавена стойност. Традиционното разбиране за библиотека вече не е същото и не се свързва само с книгите по ...
ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission 21.1.2022 г. ...  Ръководител на проекта за УНСС    [email protected]      проф. д -р Николай Щерев                                          ...
Първата публикация на проф. Стефан Бобчев в изложба за създателя на университета 19.10.2021 г. ... хора от плът и кръв, превърнали работата за УНСС в мисия на живота си. В дигиталния свят ние искаме тази памет да бъде по-достъпна за нашите студенти.“ Проф. Димитров обърна внимание, че за живота и дейността на проф. Бобчев вече има QR код, чрез който може да се влезе в ...
Дисертационният труд на проф. д-р Димитър Добрев вече е в Музея на УНСС 1.10.2021 г. ... , което изработиха специално за УНСС, а също и на ръководството на катедра "Счетоводство и анализ" проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Даниела Фесчиян за съдействието, то да се завърне в своя дом“, отбеляза проф. Димитров като подчерта, че студентите ...
Проф. д-р Силвия Трифонова и д-р Свилен Колев взеха участие в четири международни научни конференции, организирани от Фондация „Наука и образование” през 2021 г. 27.9.2021 г. ... . Координатор на споразумението за УНСС е проф. д-р Силвия Трифонова, заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС (вдясно) и Иван Генов, директор на Фондация ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 4.3.2022 г. ... е приоритетен за УНСС. Като негов координатор можете ли да ни кажете какви ще са приоритетите му и какви ще са първите стъпки по изпълнението му? Трите основни приоритета по изпълнението на проекта са: дигитализацията на учебния процес, ...
Проф. д-р Николай Щерев: Проект „Икономическото образование в България 2030“ дигитализира учебния процес 21.1.2022 г. ... е приоритетен за УНСС. Като негов координатор можете ли да ни кажете какви ще са приоритетите му и какви ще са първите стъпки по изпълнението му? Трите основни приоритета по изпълнението на проекта са: дигитализацията на учебния процес, ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 28.7.2023 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на ...
Проект „Икономическо образование в България 2030“ 21.9.2021 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на ...
УНСС участва в европейския дебат за бъдещото оценяване на научните резултати 10.9.2021 г. ... .EU. „За УНСС е чест и голяма отговорност да участва на такова високо ниво във формирането на политики, които ще определят пътя на развитие на висшето образование и науката в Европа до края на десетилетието. За първи път имаме ...
Дигитализация на всички процеси по класиране и настаняване в студентските общежития обещават от КСБВУ 23.7.2021 г. ... основен ремонт. Определено за УНСС всеки един вход е от значение, защото предишни години сме имали голям недостиг на леглова база. Във всяка от тези три сгради има по повече от 300 легла. Ако бъде започнат ремонт в трите входа едновременно ще имаме сериозен ...
#СедмицаНаУНСС. Ден втори 19.5.2021 г. ... дигитален потенциал. Приоритет за УНСС е дигитализацията, това ни очаква в бъдещето.“ Проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност „Обучението в УНСС е практически ориентирано и насочено към придобиване на умения и ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... и 20 май. Филм за УНСС е направил и известният икономически журналист Марио Гаврилов. Той ще бъде представен на 21 май, когато е и 101-ят рожден ден на Университета. За старт на live stream срещите е избрана испанската гимназия „Сесар ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 4.3.2022 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... да бъде повишен с 10% като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... комисии е въпрос на чест за УНСС. Това е признание от страна на международната академична общност за високото ниво на изпълнение на трите мисии на висшето образование в нашия университет - учебна дейност, научноизследователска дейност и импакт“ ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... комисии е въпрос на чест за УНСС. Това е признание от страна на международната академична общност за високото ниво на изпълнение на трите мисии на висшето образование в нашия университет - учебна дейност, научноизследователска дейност и импакт“ ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 26.4.2021 г. ... . Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е най-устойчивият във времето „потребител“ на випускници на УНСС, а ...
Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.4.2021 г. ... . Димитров подчерта, че за УНСС е чест да си сътрудничи с такъв престижен и отговорен партньор като ИДЕС. Ректорът припомни, че Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е най-устойчивият във времето „потребител“ на випускници на УНСС, а ...
“Economic Alternatives” ще бъде индексирано в Scopus 5.4.2021 г. ... е голям успех за УНСС и истински атестат за научноизследователския капацитет на академичния състав на нашия университет. Дължим този успех преди всичко на главния редактор на „Economic Alternatives“ – проф. д.н. Пенчо Пенчев, на ...
Иновации от УНСС: Доц. д-р Пламен Милев създава умни дигитални модели за пресклипинг 9.3.2021 г. ... . Чрез нея се изготвя пресклипинг за УНСС и се проследяват резултатите от съответните анализи на данни. Данните, които се анализират, са от всички медии, достъпни онлайн, както и блогове, форуми, социални медии. В днешно време социалните медии представляват особен ...
Настоятелите на УНСС: Максим Бехар и петте минути до утре на университета 25.2.2021 г. ... и в бизнеса нашите студенти. А за УНСС няма нищо по-важно от това. Като член на университетското настоятелство, имате ли впечатления как УНСС се справя с онлайн комуникацията? Според мен – повече от отлично. Познавам ректора професор Димитров от години и знам ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... . Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват тук.          Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия свят на ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... . Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват там. Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия свят на приложната информатика и ...
Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ: Чрез Националните състезания мотивираме най-добрите да изберат УНСС 5.2.2021 г. ... за образователния процес и за УНСС? Огромно. Целта на АИУБ е да спрем изтичането на таланти, да покажем на средношколците възможностите за успешна реализация в страната ни, като ги убедим във високото качество на образованието и възможностите за професионална ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... компания.  Отличието за УНСС дойде с участието в проекта Pay by Vivacom на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва ...
Студентката от УНСС Марина Тодорова е сред победителите в конкурса "Моята професия, моето бъдеще" 16.11.2020 г. ... .  Отличието за УНСС дойде с участието в проекта Pay by Vivacom на нашата студентка Марина Тодорова, която е бакалавър по маркетинг, а сега завършва магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“. Проектът включва ...
Споразумение за партньорство между УНСС и PwC 30.10.2020 г. ... с устойчивия бизнес е приоритет за УНСС. PwC са успешен модел на такъв устойчив бизнес. Разчитаме много на това сътрудничество: за по-добро практическо образование на студентите, за тяхната по-добра професионална реализация, за подобряването на средата за обучение, ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите ...
ENGAGE.EU стартира 21.1.2022 г. ... прага сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел ...
Ново признание за УНСС от CIMA 28.10.2021 г. ... получи нова акредитация от Института на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) за обучение по модулите от оперативното ниво на престижната международно призната професионална квалификация Chartered Global Management Accountant (CGMA), разработена от CIMA в партньорство с Американския институт на ...
Съобщение за административното обслужване в УНСС по време на извънредното положение 29.1.2021 г. ... информация: https://www.unwe.bg –> За УНСС –> Структура тел.: 02 8195 211; факс: 02 962 39 ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... и изисквания за подбор на кадри. Чест и гордост е за УНСС, че още преди 50 години е открит ИСК, който е един от първите институти, осигуряващи качествено продължаващо обучение в България, благодарение на висококвалифицираните си преподаватели, които винаги са в крак с промените на времето, посочи доц. ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... приятелство и я определи като емблематична фигура за УНСС и ЮФ. Ректорът изрази увереност в успеха на конференцията и предложи най-важните разработки да бъдат предоставени на институциите от областта на интелектуалната собственост. Ректорът поздравява доц. Неделчева Деканът на ЮФ ...
Три сребърни медала за УНСС от Летен университет 2019 2.9.2019 г. ... студенти донесоха още две втори места за УНСС. В плажната щафета Тодор Вуков, Стоил Малинов, Василена Иванова и Росина Енева останаха на секунда от отбора на НСА. Второто сребро за университета завоюва отборът по баскетбол в състав Илиян Чабуклийски, Росен Тодоров, Николай Танчев и Ивайло ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 11.1.2022 г. ... по „Медии и журналистика“ от нашия университет спечелиха първите две места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската мечта“ ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... по „Медии и журналистика“ от нашия университет спечелиха първите две места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската мечта“ ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... отбора от шест университета участваха в тазгодишното издание на студентската Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по научноизследователската ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... отбора от шест университета участваха в тазгодишното издание на студентската Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по научноизследователската дейност ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... договореност за осигуряване на учебна литература за УНСС за всички осем акредитирани от ICAEW модула в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;- да се уточнят предстоящите през 2019 г. съвместни мероприятия. Повече информация за международните акредитации в областта на счетоводството, ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... и др. „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... . „Икономикс“ е ключова катедра за УНСС, която осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните ...
Студенти спортисти представиха на университетското ръководство отличията си от Национална универсиада - София 2018 16.3.2021 г. ... . Това е рекорден брой златни медали за УНСС от проведените Национални универсиади досега. Сребърните ни отличия са 16, а бронзовите - 13, каза доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, и благодари на ръководството за помощта и ...
МИФ 2018. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова: УНСС е ковачница на кадри за българската икономика и финанси 19.4.2018 г. ... покана да участва във форума и заяви, че за УНСС е чест тя да открие втория ден от МИФ. Проф. Статев и Теменужка Петкова откриват втория ден на форума Винаги, когато прекрачвам прага на този университет, се вълнувам и това не е случайно. Аз съм възпитаник на УНСС и ...
Преподавател от УНСС с награда на Центъра за стопанско-исторически изследвания 15.3.2018 г. ... на ляво) Отличието е признание и за УНСС като академичен център, в който работят авторитетни изследователи на българското стопанско минало, и единственият университет, в който има акредитирана докторантска програма по специалността „Стопанска история“ ...
УНСС е шампион по футзал в София 8.3.2018 г. ... изравниха след рикошет. Головете за УНСС отбелязаха Юли Дермански, Роберт Кендерян и Стамен Арсов.  С този резултат отборът ни е на върха в класирането пред отбора на „Левски“, защото събра 35 точки след 11 победи и две равенства. С това постижение УНСС ...
Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 17.11.2017 г. ... открои значимостта на факултета не само за УНСС и висшето образование в България, но и в международен план. Той акцентира върху високия авторитет  и водещите позиции на Финансово-счетоводния факултет, тясно свързан с академичното семейство на УНСС. Ректорът изтъкна и важността на ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечелиха двойно признание в Четвъртата юбилейна студентска олимпиада по маркетинг с международно участие, която се проведе на 29 и 30 юни в Икономическия университет - Варна. Александрина Желязкова, Ивелин Иванов и Михаела ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ спечелиха двойно признание в Четвъртата юбилейна студентска олимпиада по маркетинг с международно участие, която се проведе на 29 и 30 юни в Икономическия университет - Варна. Александрина Желязкова, Ивелин Иванов и Михаела ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 27.4.2017 г. ... , Георги Дамянов Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 3.5.2017 г. ... Дамянов Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 ...
Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“ 20.2.2019 г. ... , Георги Дамянов Проф. Статев отбеляза, че за УНСС е привилегия, чест, но и ред да бъде домакин на тази кръгла маса, защото университетът е най-големият в страната със своите над 22 хиляди студенти и най-голямото висше бизнес училище в Югоизточна Европа. С решение на Министерския съвет от 22 ...
Ректорското ръководство се срещна с новоизбрания Студентски сенат 23.2.2017 г. ... партньор, защото целта е обща – да работим за УНСС. Вие имате честта, но и отговорността да сте лидерите на 22-хилядното студентско семейство на нашия университет. От сърце ви желая “На добър час!“. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към новоизбрания ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 22.12.2016 г. ... отговорността са основата да работим още повече за УНСС, да сме още по-отдадени на УНСС, за да „вървим непоколебимо и винаги по пътя на самоусъвършенстването си и да имаме пълна вяра в ползата от делото ни“, както ни завеща нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев. Аз имам ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... „Статистика“ е марка за УНСС. Университетът ни има най-висока акредитация, която се готвим и следващата година да защитим с много висока оценка. Вие трябва да имате самочувствието на хора, които са завършили най-престижния университет в България, на хора, които са ...
Осмодекемврийски спортен празник 2016 14.12.2016 г. ... Ставрев. „Изключително успешна бе 2016 г. за УНСС в спорта. Класирахме се на призовото второ място в Националната студентска универсиада, плътно зад Националната спортна академия“, каза д-р Ставрев. Той благодари на ръководството на УНСС и на студентите за спортните им успехи и им ...
Трето обучение в УНСС на студенти от Международния университет във Флорида, Маями 24.10.2016 г. ... и администрация", координатор на програмата за УНСС, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, преподаватели. В малката конферентна зала на университета За мен е привилегия за трети път да открием едноседмичното обучение на ...
Информационна среща със студенти по проект "Студентски практики - фаза 1" 12.10.2016 г. ... . Росен Кирилов Доц. Кирилов уточни, че за УНСС е определен капацитет от 3505 практики до края на 2017 г. Практиката дава възможност както за обучение в реална среда, така и за работна позиция при добро представяне на студента, посочи той и конкретизира, че по време на предишния ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 11.1.2022 г. ... благодари на всички за усилията в това важно за УНСС направление.   Изказването на ректора   В презентацията си на магистърската програма проф. Димитров подчерта, че заслуга за нейния успех имат преподавателите и ръководството на УНСС, лекторите от СУ „Св. Климент ...
Ректорът представи международната магистърска програма на УНСС „Ядрена сигурност“ пред Генералната конференция на МААЕ във Виена 1.10.2016 г. ... на всички за усилията в това важно за УНСС направление.   Изказването на ректора   В презентацията си на магистърската програма проф. Димитров подчерта, че заслуга за нейния успех имат преподавателите и ръководството на УНСС, лекторите от СУ „Св. ...
С три години е удължена съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 5.8.2016 г. ... Митева, ръководител и координатор за УНСС (от ляво надясно) Заключението е, че програмата, която съществува вече десет години, е изключително постижение. Комисията одобри максимално възможното удължаване за период от 3 години - без никакви условия и с адмирации за ...
Нашият отбор шампион по футзал на София 14.3.2016 г. ... . Второто полувреме започна добре за УНСС и отново успяхме да дръпнем в резултата с два гола - 4:2, изоставането в резултата принуди отбора на Левски да играе с пети полеви състезател в последните 8 минути на срещата, което доведе до натрупване на голяма умора в ...
Обучение на американски студенти в УНСС 27.10.2015 г. ... Кацамунска, координатор на програмата за УНСС, преподаватели. При откриването на срещата. Отляво надясно: доц. Кацамунска, проф. Розенбаум, проф. Статев, доц. Вълков С „Добре дошли в най-добрия български университет“ приветства американските ...
Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена 20.8.2015 г. ... програма и предоставените материали за УНСС  предизвикаха интерес сред участниците в срещата. Проф. Димитров проведе разговори с представители на МААЕ и участници в срещата, свързани с подготовката на магистърската програма и предстоящия международен семинар от 1 до 3 ...
Магистърска програма на УНСС беше представена във Виена 10.2.2023 г. ... програма и предоставените материали за УНСС  предизвикаха интерес сред участниците в срещата. Проф. Димитров проведе разговори с представители на МААЕ и участници в срещата, свързани с подготовката на магистърската програма и предстоящия международен семинар от 1 до 3 ...
Проф. Статев получи благодарствено писмо от ректора на Финансовата академия в Астана 22.7.2015 г. ... , координатор по програма Еразъм за УНСС, за подкрепата на студентите от казахстанския университет по време на тяхното обучение в УНСС. "Нашите студенти оценяват високото качество на образованието във Вашия университет, както и топлото посрещане и ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... и поколенията след тях, работили за УНСС. Той изрази благодарност към присъстващите в залата ректори, заемали ръководния пост през  последните десетилетия – проф. д.ик.н. Иван Илиев, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Камен Миркович и проф. д.ик.н. Лалю ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... на годината“ е истинска гордост за УНСС и безапелационен победител. Това е състезателят по снукър Ивайло Пеков. Наградата му връчи кметът на район ,,Студентски“, който заяви, че е впечатлен от това, което се прави в университета. Той пожела успех на Ивайло и изрази ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... бъдат активирани над 100 000 продукта за УНСС.  Проф. Кисимов  Проф. Валентин Кисимов се спря на управлението и координацията на учебната дейност посредством 900 000 инструмента, които „Майкрософт“ предоставя на университета. Той ...
Наръчник на ПРАВОкурсника 18.9.2014 г. ... е поместена полезна информация за УНСС, необходима на всеки първокурсник за по-бързото и лесно ориентиране и адаптиране в академичната среда. Включена е информация за Юридическия факултет и допълнителните възможности, който той предоставя на студентите за по-доброто ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... учебна година е поредната успешна за УНСС, въпреки изпитанията и трудностите. Много са постиженията в учебната и научноизследователската дейност, много са високите резултати в изпълнението на национални и международни проекти, посочи той и открои, че интересът към университета ...
Водещо американско издателство отпечата книга под редакцията на проф. д.ик.н. Кирил Тодоров 18.9.2014 г. ... на подобна книга е голямо признание за УНСС. Благодарение на това издание, както и на другите достижения на катедра „Предприемачество“, вече се подготвят семинари и срещи/дискусии със световни авторитети. Предвижда се на 8 октомври да се проведе семинар на проф. ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... Empolese Valdelsa. Ръководител на проекта за УНСС е ст. пр. д-р Антония Пенчева. Участници в проекта са пр. Олга Лазова, ст. пр. Марияна Мирчева, ст. пр. Радмила Каишева, ст. пр. Анна Бояджиева-Москова. По проекта работят и колеги от други катедри, както и от отдел „Технически ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... на система от ключови индикатори за УНСС“ и „Моделиране на работните процеси в УНСС“. Общата цел на дейностите по “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” е повишаване на качеството на ...
Посланик Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ 7.4.2014 г. ... с увреждания“. Той връчи и награда за УНСС в знак на „признание  за образцовата му подкрепа на студентите с увреждания в България“. В Златната книга на университета, съхранила през годините посланията на авторитетни личности от България и чужбина, Кампаньола ...
Първи съвместен семинар на УНСС, Конфиндустрия България и Болонския университет 4.2.2014 г. ... . Представен бе филм за УНСС За доброволното разкриване на информация и сътрудничеството между двете страни говори Антонела Джакети, Studio Ferrara Giachetti Marchionni & Partners. Проф. Джанфранко Каподальо от Катедрата по управление и администрация ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... на изследователските цели. Успех за УНСС са изпълняваните 6 проекта по рамкови програми на Европейския съюз. Приоритетни направления за университетската научноизследователска дейност, утвърдени от Академичния съвет за втора поредна година, са изследванията за утвърждаване на ...
Завоювахме шампионската титла по футзал в Белград 25.10.2013 г. ... на Черна гора. Мачът с тях бе решен 3:2 за УНСС след изпълнение на дузпи. Нашите шампиони В другия полуфинал се изправиха отборите на Сърбия и много силния тим на Техническия университет в Будапеща, Унгария. И този мач бе решен след дузпи - 3:2 за унгарците (2:2 ...
Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9.7.2013 г. ... . Координатори на програмата за УНСС са доц. д-р Матилда Александрова и гл.ас. д-р Ангел Марчев. С помощта на консултанти от практиката студентите постигат баланс между развитието на професионални умения, работа в екип и личностни качества. Отборът на ...
Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9.7.2013 г. ... . Координатори на програмата за УНСС са доц. д-р Матилда Александрова и гл.ас. д-р Ангел Марчев. С помощта на консултанти от практиката студентите постигат баланс между развитието на професионални умения, работа в екип и личностни качества. Отборът на ...
Наши студенти-юристи с награда за ораторско майсторство от СЕЕМС 2013 17.5.2013 г. ... , донесе изключително добро класиране за УНСС и специална индивидуална награда за ораторско майсторство на един от участниците. СЕЕМС се организира от Британския правен център във Варшава (British Law Centre) под егидата на Съда на ЕС и Центъра за обучение по европейско право ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... е наистина много тържествен момент за УНСС, посочи проф. д-р Димитър Тадаръков и изтъкна големите възможностите, които дава подписаният договор за съвместна магистратура и признаването на магистърските дипломите на двата университета. Условията на новата програма представи ...
Международен воден мост 2013 23.5.2022 г. ... , че този форум ще стане традиционен за УНСС. Антоан Шотаров открива форума Срещата даде възможност за жив и актуален диалог върху основни акценти, свързани с добри практики по опазването и управлението на водите. Студентът Кристиан Атанасов представи пред ...
Нашите момчета - отново шампиони по футзал 14.12.2012 г. ... на Висшето транспортно училище. Головете за УНСС вкараха Юли Дермански (2), Делян Кирилов, Стамен Арсов, Росен Дачев, Станислав Стаменов и Руслан Богданов. За шест мача те получиха само четири гола, а вкараха 31.  Третото място спечели УНИБИТ след 4:3 срещу ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... е и една от най-емблематичните и успешните за УНСС. Когато тя се създаваше, никой не постави под съмнение бъдещето й и то не само заради „етикета“. Специалността "Предприемачество" се роди по всички правила на академизма, предшествана дълги години от изследователската работа ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... развитие“ вече е марка за УНСС“, изтъкна проф. Павлова. Проф. д-р Веселка Павлова приветства бакалаврите Повод за гордост и високо самочувствие е да завършиш университета с най-висока институционална акредитация у нас и е с много добри ...
Възможни сценарии за бъдещето на еврозоната очертаха видни икономисти 9.5.2012 г. ... на университета, който изтъкна, че е чест за УНСС да е домакин на такъв важен форум.   Върви ли Португалия по стъпките на Гърция? Какво отражение ще има изборът на новия френски президент Франсоа Оланд върху еврозоната? Накъде тръгва Гърция след парламентарните избори, каква ще ...
Д-р Цветан Василев: Дързост и устрем за бъдещите кормчии на българската икономика 9.4.2012 г. ... годишната награда от 100 000 лв. за УНСС, за материалните стимули за отличниците бакалаври и магистри на специалността. „Да бъдете успешни в своята кариера и най-вече винаги в сърцето ви да грее звездата на УНСС“, пожела на студентите ректорът на университета, ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... специалността, която е гордост за УНСС. Благодарение на Вашите усилия и на безграничната Ви всеотдайност „Международни икономически отношения" е „запазена марка", чиито синоними са отличната подготовка, авторитетните преподаватели, блестящата ...
Уникална катедра и специалност за страната чества 20-годишнина 13.1.2014 г. ... . Борисов направи толкова много за УНСС, извеждайки го на 13 място в Европа и на 31 място в света сред бизнес университетите”, каза президентът Първанов ...
Kандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) 29.11.2011 г. ... на кандидатстудентските курсове за УНСС за учебната 2012/2013 г. Съботно - неделни Коледната ваканция А. Общ курс I модул (бълггарски език и езикова култура) II модул (математика – основи) 60 ч. 12, 13, 19, 20, 26 и 27.11 ...

Предстоящо

11 results found
Фондация „Константин и Зиновия Кацарови" отправя покана за участие в конкурса за наградата „Професор Кацаров" за 2024 г. 8.9.2023 г. ... .com. Координатор за УНСС е Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер. Може да изпращате кандидатури и на адресите: [email protected]  и do[email protected]. Повече информация: ТУК    ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАЕТИ МЕСТА ОТ 26 ЮЛИ ДО 28 ЮЛИ 26.7.2021 г. ... (по образец, валиден само за УНСС). Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС. Състезателна ...
ENGAGE.EU онлайн обмен на студенти през летния семестър 2020/21 18.12.2020 г. ... , координатор на ENGAGE.EU за ...
Подаване на документи за втора предварителна сесия 25.11.2017 г. ... 2017 г. * Кандидатите за УНСС София могат да подават документи за предварителните електронни сесии в РЦДО-Хасково ...
Прием на документи за девета предварителна електронна сесия 11.5.2017 г. ... на изпит в Хасково; кандидатстват за УНСС - София и съответно ще се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за осма предварителна електронна сесия 18.4.2017 г. ... на изпит в Хасково; кандидатстват за УНСС - София и съответно ще се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Прием на документи за седма предварителна електронна сесия 3.4.2017 г. ... на изпит в Хасково; кандидатстват за УНСС - София и съответно ще се явяват на изпит в София. Виж на Предварителни ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити; - ...
Обучение на американски студенти в УНСС 5.10.2015 г. ... at FIU. Координатор на програмата за УНСС е доц. д-р Поля Кацамунска от катедра “Публична администрация”. Официалното откриване на учебната програма в България ще се проведе на  26 октомври от 9.30 ч. в малката конферентна зала на УНСС ...
Кандидат-студентски курсове 20.10.2014 г. ... по ЕПИ (единен приемен изпит) за УНСС: Виж ...
Дискусия на тема: "Международен мениджмънт - обединени в разнообразието" 3.4.2014 г. ... и съкоординатор на програма CEEPUS за УНСС. Лекцията е на английски език. 3 април (четвъртък), 9.00 ч., зала ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене