100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 30 май 2017 13:40

Текущи - по години

Word документУниверситетски проекти за научни изследвания - 2017 г.;

Word документУниверситетски проекти за научни изследвания - 2016 г.;

Word документУниверситетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;

Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;

Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.;

Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2011 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2010 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2009 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2008 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2007 г.;
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2006 г.;
Word документПубликация на преподаватели и студенти от УНСС по договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03.-4/2006 г.
Word документ Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.;