Резултати от търсене за Международна научна конференция

Събития

122 results found
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... в деветото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която за първи път се проведе онлайн.        Участието на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в деветото ...
Професор от УНСС е новият член на УС на БНБ 22.4.2020 г. ... Неновски в УНСС по време на четвъртата международна научна конференция по икономически и парични проблеми на тема „Новите реалности в ЕС и мястото на балканските страни“, организирана от НИЦПИИ и катедра „Финанси“ Всички членове (с изключение ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... конферентна зала се проведе международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“. Форумът е в рамките на проект „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... се мигранти: европейски и български перспективи“ беше темата на международната научна конференция, която се проведе на 28 февруари т.г. в Малката конферентна зала. Форумът е в рамките на проекта „Завръщащите се мигранти: сегментация и ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... юбилейна международна научна конференция на тема „Приносите на счетоводството в икономическата наука” катедра „Счетоводство и анализ" отбеляза своя 100-годишен юбилей. Форумът се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... години: преход, поуки и перспективи“ беше темата на международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... години: преход, поуки и перспективи“ беше темата на международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. ...
Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ 26.11.2019 г. ... международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ се проведе в Голямата конферентна зала на УНСС на 22 ноември 2019 г. Организатор на форума е ...
Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“ 25.11.2019 г. ... проведе своята Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум беше под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и в ...
Доклад на доц. д-р Силвия Трифонова с международна награда на конференция в Малайзия 5.11.2019 г. ... съорганизатор на тази престижна международна научна конференция. Изследването на доц. д-р Силвия Трифонова е изготвено и презентирано в съавторство с доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС. Темата на изследването е ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... при откриването на седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“, организирана от катедра “Международни икономически отношения и бизнес”. Проф. Стати Статев Проф. Статев ...
Проведе се 17-тата международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" 8.12.2019 г. ... се 17-тата международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес". Специален гост на откриването беше г-жа Саша Безуханова, член на борда на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и основател на гражданската платформа MoveBG, която говори за ...
Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ 18.10.2019 г. ... научна конференция по икономически и парични проблеми „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ се проведе в Голямата конферентна зала. Организатори на този пети по рода си форум бяха Научноизследователският център за ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ Юридическият факултет (ЮФ) отбеляза 80-годишнината на доц. д-р Божана Неделчева, бивш директор на Института за следдипломна квалификация и ...
Преподаватели и докторанти от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа 8.12.2019 г. ... от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите от Югоизточна Европа и ...
УНСС беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на ASECU 29.9.2019 г. ... беше домакин и организатор на XV Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU) на тема „Цели на устойчивото развитие 2030: предизвикателства през държавите от Югоизточна Европа и ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... научна конференция на тема „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ...
Спомени от конференцията 11.6.2019 г. ... световно стопанство (УНСС) се проведе Международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“. Конференцията откриха ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... научна конференция на тема „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от УНСС и ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация и благосъстояние” (13th International Conference  „Challenges of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в конференцията (отдясно на ляво) Във форума, организиран от ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в конференцията (отдясно на ляво) Във форума, организиран от ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който ...
Катедрата организира международна научна конференция 20.5.2020 г. ... стопанство (УНСС) ще се проведе международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“. Конференцията се ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г.   Най-добре представилият се Стефан Люцканов от 3 курс специалност ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 29.3.2019 г. ... . Двама студенти получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г. Това са Мария Мърдева за разработката „Изработване на съвременни технологии за справяне с ...
Деканът на ФСФ, проф.д-р Сн. Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф.д-р Р. Пожаревска взеха участие в международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от МВБУ. 22.3.2019 г. ... на ФСФ, проф.д-р Румяна Пожаревска взеха участие в международна научна конференция на тема " Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от Международното Висше Бизнес Училище ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... развитие“ взеха участие в седма международна научна конференция, организирана между 17 и 19 януари 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна антропология, азърбейджански, унгарски и турски изследователски институции. ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... 23 ноември 2018 г. се проведе Четиринадесетата международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на Българя и Европейския съюз в дигиталния свят". Конференцията ежегодно се провежда под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът се организира ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... свят“ беше темата на четиринадесетата международна научна конференция на младите учени, която се проведе под патронажа  на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“, която се организира за втори път от Юридическия факултет (ЮФ) и Алумни клуба на завършилите ЮФ, включва широк кръг представители на всички научни среди в страната и ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, организирана съвместно от катедра „Икономикс“ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се провежда за четвърта поредна година. Целта е да се разгледат ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... & Arts SGEM), месец август 2018 г. и в 26-тата Международна научна конференция „EBES 2018” (Eurasia Business and Economics Society 2018 Conference), организирана от Евразийското общество по бизнес и икономика в Университета по финанси и администрация (University of Finance and ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага. Доц. Забунов и доц. Трифонова (отдясно на ляво) по време на форума Конференцията е организирана ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... на конкурса, който беше част от Шестнадесетата международна научна конференция на катедрата, участваха петнадесет екипа от студенти, които представиха своите разработки. Трите най-добри получиха парични награди и сертификати. Журито в състав: гл. ас. д-р Силвия Кирова (председател), гл. ас. д-р ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... 10 години от създаването си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ...
Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018) 23.10.2018 г. ... конферентни зали на УНСС се проведе осмата поредна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). С доклади взеха участие учени и преподаватели от цяла България и чужбина, както и ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите „Национална и регионална сигурност“ и „Регионално ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... . д.ик.н. Стати Статев даде старт на Шестнадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“. Ректорът допълни, че има още какво да се свърши, особено в секторните политики, и усилията трябва да продължат. Организатор на конференцията ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... 10 години от създаването си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 16.10.2018 г. ... , 08 октомври 2018 10:49 Международна научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 и до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите ...
Четвърта международна научна конференция по икономически и парични проблеми 15.10.2018 г. ... четвърта поредна година в университета се проведе международната научна конференция по икономически и парични проблеми на тема „Новите реалности в Европейския съюз и мястото на балканските страни“, организирана от Научноизследователския център за парични и ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... предстои провеждане на международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“. Общата публикационна активност на преподавателите от катедрите към факултета се оценява като много добра. За 2017 г. тя се ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... на Четиринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”, която ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в УНСС, София. Доц. д-р Силвия Трифонова, Председател на ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 и до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите „Национална и регионална сигурност“ ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... на инфраструктурата“ международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на съвременни практики в областта на ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... докторанти и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на събитието доц. д-р Мирослава ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... докторанти и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на събитието доц. д-р Мирослава ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 21.9.2018 г. ... юбилейна международна научна конференция Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2017), организирана от факултет „Приложна информатика и ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... университета се проведе тринадесетата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“. Форумът под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе организиран от Финансово-счетоводния ...
13-та годишна международна научна конференция на младите учени 17.11.2017 г. ... годишна международна научна конференция, на тема "Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят", която се проведе на 17 ноември т.г., бе организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 30.10.2017 г. ... факултет на УНСС, организира международна научна конференция „Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят“. Събитието, което се откри в голямата конферентна зала на университета, бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“, организирана под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на предстоящото българско председателство на ЕС, се проведе в ...
Преподавател от катедрата взе участие в международна научна конференция за нови бизнес модели 28.6.2017 г. ... . д-р Иван Божикин участва във втората международна конференция за нови бизнес модели  (2nd International Conference on New Business Models), която се проведе на 20-23 юни в Грац, Австрия.  Той представи доклад свързан с устойчивите бизнес модели за кръгова икономика. ...
Наш докторант спечели наградата „Д-р Илко Ескенази” в областта на икономиката за 2017 г. 27.6.2017 г. ... организационния комитет на ежегодната международна научна конференция на младите учени. Тази година на 17 ноември 2017 г. в УНСС ще се проведе 13-ата международна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят” ...
Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 12.5.2017 г. ... в шестото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която се проведе в УНСС. Представители бяха излъчени от квотата на студентите на специалност „Стопанска логистика“ и докторантите ...
Наш преподавател стана почетен професор на украински университет 4.5.2017 г. ... в  проведената в Украйна десета международна научна конференция на тема „Условия за икономически растеж в страните с пазарна икономика“. Той представи един от основните доклади на пленарното заседание и прочете поздравителен адрес от името на катедрата и на ...
Наш преподавател стана почетен професор на украински университет 4.5.2017 г. ... в  проведената в Украйна десета международна научна конференция на тема „Условия за икономически растеж в страните с пазарна икономика“. Той представи един от основните доклади на пленарното заседание и прочете поздравителен адрес от името на катедрата и на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена ...
Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” 28.11.2016 г. ... международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” организира под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев катедра „Физическо възпитание и спорт”. В научния форум ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... международна научна конференция на младите учени се проведе в университета. Форумът, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство с Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... университета бе открита двудневната международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, организирана от катедра „Икономикс“ при УНСС, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и ...
Три награди за катедра „Икономическа социология” от международна научна конференция 25.10.2016 г. ... Тодорка Кинева На 29-30 септември 2016 г. преподаватели от катедра „Икономическа социология” взеха участие в Международна конференция „Дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят”, организирана от катедра „Социология” на Югозападен ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" понеделник, 17 октомври 2016 16:07 / понеделник, 17 октомври 2016 16:40 Четвъртвековен юбилей честваха от създаването си катедра „Логистика“ и специалността ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... бизнеса и висши училища в страната. Десетата международна научна конференция „Логистиката в променящия се свят“ бе част от събитията, посветени на юбилея.   В аула "Максима" За някои 25 години са много време, за други – малко, а за нас те са повод ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно", организирана от катедра „МИО и бизнес“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. В работата на форума се ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... на УНСС, взе участие в XXIX международна научна конференция на Международното общество по бизнес и икономика (Business & Economics Society International Conference, B&ESI-2016), основано в гр. Бостън, САЩ. Научният форум се проведе в Любляна, Словения, в периода ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... семинари, както и в традиционната ежегодна Международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз“. Доц. Силвия Трифонова, проф. Стати Статев, проф. Снежана Башева, Георги Бисерински, доц. Румяна Пожаревска, зам ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“ се проведе в университета. Събитието, под патронажа на ректора на УНСС, бе организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ...
Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев 15.12.2015 г. ... заседание при откриването на Единадесетата международна научна конференция на младите учени бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев, известен наш икономист, дългогодишен преподавател в университета, ректор на УНСС (1989-1990 г.), първи председател на Сметната палата ...
С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина 23.11.2015 г. ... юбилейна международна научна конференция „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“, катедра и специалност „Политология“ честваха своята 25-годишнина. Форумът, преведен под патронажа на ректора на ...
Резултати от международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ 19.10.2015 г. ... развитие е новият национален  приоритет на България в периода 2015-2020 година ! В периода 17-ти - 19-ти септември 2015 г. в УОБ – Равда се  проведе  международната научна конференция: „Развитие на регионите в България – ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... международна научна конференция на тема: „Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 15.10.2015 г. ... научна конференция на тема „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ се проведе в УОБ – Равда. Форумът беше организиран от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2.10.2015 г. ... в университета. Дванадесетата международна научна конференция бе посветена на Европейската година на развитието – 2015 и 40-годишния юбилей от създаването на факултет „Международна икономика и политика“. В голямата конферентна ...
Наши преподаватели с награда за най-иновативен доклад от конференция в Лондон 13.7.2015 г. ... School, Лондон, се проведе международна научна конференция по съвременните проблеми в маркетинга (International Conference on Contemporary Marketing Issues). В научния форум взеха участие делегати от над 30 държави, между които САЩ, Канада, Австралия, Китай, ...
Шеста международна научна конференция на катедра „Финанси“ „ Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“ 25.5.2015 г. ... УОБ – Равда се проведе Шестата международна научна конференция на тема „Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“, организирана от катедра „Финанси“. Форумът бе осъществен в партньорство с Бургаския свободен университет и с подкрепата на доц. ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 27.4.2015 г. ... 18 и 19 април в Рим, Италия, под ръководството на проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации, се проведе Втората международна конференция по съвременните достижения в обработката на информацията и комуникационните технологии ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 24.4.2015 г. ... 18 и 19 април в Рим, Италия, под ръководството на проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации, се проведе Втората международна конференция по съвременните достижения в обработката на информацията и комуникационните технологии ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... ас. д-р Силвия Георгиева в ХVI-та международна научна конференция, 21-23 март 2014 г., Юндола, организирана от Лесотехнически университет, факултет „Стопанско управление”, с доклад на тема „Програмна подкрепа за българските предприятия, оказвана чрез ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... юбилейна международна научна конференция на младите учени на тема  „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения“ събра наши и чуждестранни представители на академичната наука. ...
Участие на преподавател от катедрата в 14-та международна научна конференция „Business Logistics in Modern Management“, Осиек, Хърватия 3.11.2014 г. ... Осиек, Хърватия, се проведе 14-та международна научна конференция „Business Logistics in Modern Management“, организирана от Факултета по икономика в Университета „JOSIP JURAJ STROSSMAYER“ в Осиек, с участието на учени и изследователи от Австрия ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... в Шестнадесетата априлска международна научна конференция по проблемите за развитието на икономиката и обществото, както и за публикации в научните издания на Висшето училище по икономика. Договорът между българския и руския университет бе подписан на 23 ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... зала бе открита единадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“. В работата на форума  участваха водещи учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... маса бе  част от седмата международна научна конференция на катедра „Управление“: „Авангардни научни инструменти в управлението 2014”. На нея представители на 24 академични и бизнес организации от страната и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... маса бе  част от седмата международна научна конференция на катедра „Управление“: „Авангардни научни инструменти в управлението 2014”. На нея представители на 24 академични и бизнес организации от страната и чужбина изнесоха 58 доклада в ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС,  с. Равда „Логистиката в променящия се свят” е традиционна международна конференция, организирана от катедра „Стопанска логистика“ и фокусирана върху ...
Ректорът откри международна научна конференция за сътрудничество в отбраната и сигурността 4.3.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев откри на 19 февруари в Централния военен клуб международната научна конференция на тема: "Сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между Изтока и Запада" (East-West Defence &Security Co-operation Conference - EWDSC 2014). Проф. ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... информатика и статистика“ е най-младият от осемте факултета на УНСС, който през 2008 г. обедини „Статистика и иконометрия“, „Математика“ и „Приложна информатика“. Изминалите години доказаха, че това  е изключително ...
Отличие за наш асистент от международната научна конференция на младите учени 15.11.2013 г. ... девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“, организирана от Финансово-счетоводния факултет и Висшето училище по застраховане и финанси, за пръв път бе ...
Отличие за наш асистент от международната научна конференция на младите учени 7.11.2013 г. ... девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“, организирана от Финансово-счетоводния факултет и Висшето училище по застраховане и финанси, за пръв път бе ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“ се проведе в университета. Събитието, организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Висшето училище по ...
Международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност” 21.6.2013 г. ... гр. Варна организира провеждането на Международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”. За повече информация: http://www.ue-varna.bg/bg/index ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ...   С юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... научна конференция „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” събра учени, преподаватели и докторанти в конферентните зали на университета. Форумът, който се проведе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, беше организиран от катедра ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... на „празнични фанфари“, а с важна международна научна конференция. Маринова окачестви ролята на банките като партньорска за бизнеса и посочи, че и в двете сфери разчитат на възпитаниците на ФСФ. „България има нужда от високо подготвените специалисти на факултета“, заключи ...
Катедра "Политология" отбеляза своята 20-годишнина 1.10.2012 г. ... на университета и с международна научна конференция "Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи". На юбилейното тържество присъстваха ректорското ръководство на УНСС, ръководители на факултети и ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 10.11.2012 г. ... пет години създадохме специалността „Регионално развитие“ с ясното съзнание, че развитието на тази сфера ще придобива все по-голямо значение“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев започна поздравлението си към участниците и гостите на ...
Специалността и катедрата "Икономика на недвижимата собственост" отбелязаха своята петгодишнина 19.5.2012 г. ... години от своето създаване с юбилейна международна научна конференция на тема „Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието“ с участници от Русия, Австрия и Китай. Това е специалността, която се изучава  само в два български университета, ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се проведе в университета. Това бе първото издание с международно участие на традиционния форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата". Конференцията бе открита от ...
Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии 18.9.2017 г. ... в международна научна конференция обсъждаха приложението на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието. Близо 100 бе броят на докладите, чуждестранното участие бе представено от двадесет и трима специалисти, а ...
Професор Румен Гечев изнесе доклад пред международна научна конференция в Рим 14.2.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра по устойчиво развитие в УНСС, изнесе доклад на тема „Екосъобразна икономика и конкурентоспособност" пред току що завършилата международна конференция в Италия. Тя бе организирана съвместно от ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... 10 и 11 юни в УОБ Равда се проведе Международна конференция по проблемите на устойчивото развитие. Тя бе организирана от Центъра по устойчиво развитие на УНСС под ръководството на неговия директор проф. д.ик.н. Румен Гечев. Във форума взеха участие ...
Юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления" 24.2.2012 г. ... открита двудневната юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления", организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС по повод на неговата 55-годишнина. Председател на Програмния съвет на ...