Резултати от търсене за Международна научна конференция

Събития

104 results found
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... научна конференция на тема „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели ...
Спомени от конференцията 11.6.2019 г. ... стопанство (УНСС) се проведе Международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“. Конференцията ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... научна конференция на тема „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ събра в Голямата конферентна зала преподаватели от ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация и благосъстояние” (13th International Conference  „Challenges of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... . Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в конференцията (отдясно на ляво) Във форума, организиран от Политехническия университет на ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... . Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в конференцията (отдясно на ляво) Във форума, организиран от Политехническия университет на ...
Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет изнесе научен доклад на 17-та международна научна конференция“E-society” 2019 (17th International Conference on e-Society 2019), провела се в периода 11 – 13 април 2019 г., гр. Утрехт, Холандия. Конференцията се състоя в Университета по приложни науки (University of Applied Sciences), гр. Утрехт, Холандия. 10.6.2019 г. ... на екипа по проекта, изнесоха научен доклад на 17-тата международна научна конференция “E-society” 2019 (17th International Conference on e-Society 2019), провела се в периода 11 – 13 април 2019 г., гр. Утрехт, Холандия. Конференцията се състоя в Университета по приложни науки (University of ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“, беше открита от проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан на факултета, който през тази година е на първо място по обучение на ...
Катедрата организира международна научна конференция 5.6.2019 г. ... национални и световно стопанство (УНСС) ще се проведе международна научна конференция на тема „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“. Конференцията се организира от катедра ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... специални награди. Те получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г.   Най-добре представилият се Стефан Люцканов от 3 курс специалност "Регионално развитие" (на ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 29.3.2019 г. ... . Двама студенти получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г. Това са Мария Мърдева за разработката „Изработване на съвременни технологии за справяне с ...
Деканът на ФСФ, проф.д-р Сн. Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф.д-р Р. Пожаревска взеха участие в международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от МВБУ. 22.3.2019 г. ... Румяна Пожаревска взеха участие в международна научна конференция на тема " Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от Международното Висше Бизнес Училище ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... взеха участие в седма международна научна конференция, организирана между 17 и 19 януари 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна антропология, азърбейджански, унгарски и турски ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... 2018 г. се проведе Четиринадесетата международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на Българя и Европейския съюз в дигиталния свят". Конференцията ежегодно се провежда под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът ...
Четиринадесета международна научна конференция на младите учени 26.11.2018 г. ... беше темата на четиринадесетата международна научна конференция на младите учени, която се проведе под патронажа  на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет в партньорство с Висшето училище по застраховане и ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“, която се организира за втори път от Юридическия факултет (ЮФ) и Алумни клуба на завършилите ЮФ, включва широк кръг представители на всички ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“, организирана съвместно от катедра „Икономикс“ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се провежда за четвърта поредна година ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... , месец август 2018 г. и в 26-тата Международна научна конференция „EBES 2018” (Eurasia Business and Economics Society 2018 Conference), организирана от Евразийското общество по бизнес и икономика в Университета по финанси и администрация (University of ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... , взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага. Доц. Забунов и доц. Трифонова (отдясно на ляво) по време на форума Конференцията е ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... , който беше част от Шестнадесетата международна научна конференция на катедрата, участваха петнадесет екипа от студенти, които представиха своите разработки. Трите най-добри получиха парични награди и сертификати. Журито в състав: гл. ас. д-р Силвия Кирова (председател), ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав ...
Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018) 23.10.2018 г. ... на УНСС се проведе осмата поредна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). С доклади взеха участие учени и преподаватели от цяла България и ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите „Национална и регионална ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... Статев даде старт на Шестнадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“. Ректорът допълни, че има още какво да се свърши, особено в секторните политики, и усилията трябва да продължат. Организатор ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018). Гости бяха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 16.10.2018 г. ... , 08 октомври 2018 10:49 Международна научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 и до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от ...
Четвърта международна научна конференция по икономически и парични проблеми 15.10.2018 г. ... четвърта поредна година в университета се проведе международната научна конференция по икономически и парични проблеми на тема „Новите реалности в Европейския съюз и мястото на балканските страни“, организирана от Научноизследователския център за ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... предстои провеждане на международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“. Общата публикационна активност на преподавателите от катедрите към факултета се оценява като много добра. За 2017 г ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... на Четиринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”, която ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в УНСС, София. Доц. д-р Силвия Трифонова, Председател на ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... научна конференция на тема „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ се проведе от 4 и до 6 октомври в УОБ - Равда. Традиционният приложен форум беше организиран съвместно от катедрите „Национална и регионална ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... на инфраструктурата“ международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на съвременни практики в областта ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на събитието доц. д-р ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... и студенти. На Седмата международна научна конференция на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се обсъждат тенденциите и начините за прилагането им в съвременната практика. С тези думи откри форума организаторът на събитието доц. д-р ...
Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) 21.9.2018 г. ... юбилейна международна научна конференция Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2017), организирана от факултет „Приложна ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“ 17.11.2017 г. ... се проведе тринадесетата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“. Форумът под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе организиран от ...
13-та годишна международна научна конференция на младите учени 17.11.2017 г. ... годишна международна научна конференция, на тема "Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят", която се проведе на 17 ноември т.г., бе организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 30.10.2017 г. ... факултет на УНСС, организира международна научна конференция „Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят“. Събитието, което се откри в голямата конферентна зала на университета, бе под патронажа на ректора на УНСС ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“, организирана под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на предстоящото българско председателство на ...
Преподавател от катедрата взе участие в международна научна конференция за нови бизнес модели 28.6.2017 г. ... . д-р Иван Божикин участва във втората международна конференция за нови бизнес модели  (2nd International Conference on New Business Models), която се проведе на 20-23 юни в Грац, Австрия.  Той представи доклад свързан с устойчивите бизнес модели за кръгова икономика. На ...
Наш докторант спечели наградата „Д-р Илко Ескенази” в областта на икономиката за 2017 г. 27.6.2017 г. ... на организационния комитет на ежегодната международна научна конференция на младите учени. Тази година на 17 ноември 2017 г. в УНСС ще се проведе 13-ата международна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят” ...
Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 12.5.2017 г. ... в шестото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която се проведе в УНСС. Представители бяха излъчени от квотата на студентите на специалност „Стопанска логистика“ и докторантите ...
Наш преподавател стана почетен професор на украински университет 4.5.2017 г. ... в  проведената в Украйна десета международна научна конференция на тема „Условия за икономически растеж в страните с пазарна икономика“. Той представи един от основните доклади на пленарното заседание и прочете поздравителен адрес от името на катедрата и на УНСС ...
Наш преподавател стана почетен професор на украински университет 4.5.2017 г. ... в  проведената в Украйна десета международна научна конференция на тема „Условия за икономически растеж в страните с пазарна икономика“. Той представи един от основните доклади на пленарното заседание и прочете поздравителен адрес от името на катедрата и на УНСС ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена ...
Трета международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” 28.11.2016 г. ... международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища” организира под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев катедра „Физическо възпитание и спорт”. В научния ...
Дванадесета международна научна конференция на младите учени 11.11.2016 г. ... международна научна конференция на младите учени се проведе в университета. Форумът, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство с Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... университета бе открита двудневната международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, организирана от катедра „Икономикс“ при УНСС, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и ...
Три награди за катедра „Икономическа социология” от международна научна конференция 25.10.2016 г. ... Тодорка Кинева На 29-30 септември 2016 г. преподаватели от катедра „Икономическа социология” взеха участие в Международна конференция „Дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят”, организирана от катедра „Социология” на ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 18.10.2016 г. ... честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" понеделник, 17 октомври 2016 16:07 / понеделник, 17 октомври 2016 16:40 Четвъртвековен юбилей честваха от създаването си катедра „Логистика“ и ...
Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят" 19.10.2016 г. ... и висши училища в страната. Десетата международна научна конференция „Логистиката в променящия се свят“ бе част от събитията, посветени на юбилея.   В аула "Максима" За някои 25 години са много време, за други – малко, а за нас те са ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно", организирана от катедра „МИО и бизнес“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. В работата на форума се ...
Наш преподавател участва във форум на Международното общество по бизнес и икономика 22.7.2016 г. ... „Финанси” на УНСС, взе участие в XXIX международна научна конференция на Международното общество по бизнес и икономика (Business & Economics Society International Conference, B&ESI-2016), основано в гр. Бостън, САЩ. Научният форум се проведе в Любляна, Словения, в периода 4-10 юли ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД 11.5.2016 г. ... , младежки семинари, както и в традиционната ежегодна Международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз“. Доц. Силвия Трифонова, проф. Стати Статев, проф. Снежана Башева, Георги Бисерински, доц. Румяна Пожаревска, зам.-декан на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“ се проведе в университета. Събитието, под патронажа на ректора на УНСС, бе организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Висшето училище ...
Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев 15.12.2015 г. ... пленарно заседание при откриването на Единадесетата международна научна конференция на младите учени бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев, известен наш икономист, дългогодишен преподавател в университета, ректор на УНСС (1989-1990 г.), първи председател на Сметната палата (избран от ...
С юбилейна международна научна конференция катедра „Политология“ чества своята 25-годишнина 23.11.2015 г. ... юбилейна международна научна конференция „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“, катедра и специалност „Политология“ честваха своята 25-годишнина. Форумът, преведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, събра в ...
Резултати от международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ 19.10.2015 г. ... развитие е новият национален  приоритет на България в периода 2015-2020 година ! В периода 17-ти - 19-ти септември 2015 г. в УОБ – Равда се  проведе  международната научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... международна научна конференция на тема: „Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика към УНСС и се финансира по ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 15.10.2015 г. ... научна конференция на тема „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ се проведе в УОБ – Равда. Форумът беше организиран от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и посветен на 95-годишнината от ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: осем години по-късно“ 2.10.2015 г. ... и бизнес“ в университета. Дванадесетата международна научна конференция бе посветена на Европейската година на развитието – 2015 и 40-годишния юбилей от създаването на факултет „Международна икономика и политика“. В голямата конферентна зала по време на ...
Наши преподаватели с награда за най-иновативен доклад от конференция в Лондон 13.7.2015 г. ... юли в Kingston Business School, Лондон, се проведе международна научна конференция по съвременните проблеми в маркетинга (International Conference on Contemporary Marketing Issues). В научния форум взеха участие делегати от над 30 държави, между които САЩ, Канада, Австралия, Китай, Аржентина и др ...
Шеста международна научна конференция на катедра „Финанси“ „ Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“ 25.5.2015 г. ... УОБ – Равда се проведе Шестата международна научна конференция на тема „Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна“, организирана от катедра „Финанси“. Форумът бе осъществен в партньорство с Бургаския свободен университет и с подкрепата на доц. д-р Емил Хърсев. В ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 27.4.2015 г. ... 18 и 19 април в Рим, Италия, под ръководството на проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации, се проведе Втората международна конференция по съвременните достижения в обработката на информацията и комуникационните технологии (IPСT’2015). Виж ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 24.4.2015 г. ... 18 и 19 април в Рим, Италия, под ръководството на проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации, се проведе Втората международна конференция по съвременните достижения в обработката на информацията и комуникационните технологии (IPСT’2015). Основната цел на конференцията ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... учени Участие на ас. д-р Силвия Георгиева в ХVI-та международна научна конференция, 21-23 март 2014 г., Юндола, организирана от Лесотехнически университет, факултет „Стопанско управление”, с доклад на тема „Програмна подкрепа за българските предприятия, оказвана чрез оперативните ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... юбилейна международна научна конференция на младите учени на тема  „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения“ събра наши и чуждестранни представители на академичната наука. Конференцията бе организирана под патронажа на ...
Участие на преподавател от катедрата в 14-та международна научна конференция „Business Logistics in Modern Management“, Осиек, Хърватия 3.11.2014 г. ... .2013 г в гр. Осиек, Хърватия, се проведе 14-та международна научна конференция „Business Logistics in Modern Management“, организирана от Факултета по икономика в Университета „JOSIP JURAJ STROSSMAYER“ в Осиек, с участието на учени и изследователи от Австрия, Германия, ...
Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика 24.10.2014 г. ... на наши преподаватели в Шестнадесетата априлска международна научна конференция по проблемите за развитието на икономиката и обществото, както и за публикации в научните издания на Висшето училище по икономика. Договорът между българския и руския университет бе подписан на 23 октомври. След ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... конферентна зала бе открита единадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“. В работата на форума  участваха водещи учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... маса бе  част от седмата международна научна конференция на катедра „Управление“: „Авангардни научни инструменти в управлението 2014”. На нея представители на 24 академични и бизнес организации от страната и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните направления: ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... маса бе  част от седмата международна научна конференция на катедра „Управление“: „Авангардни научни инструменти в управлението 2014”. На нея представители на 24 академични и бизнес организации от страната и чужбина изнесоха 58 доклада в тематичните ...
Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда 26.8.2014 г. ... международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС,  с. Равда „Логистиката в променящия се свят” е традиционна международна конференция, организирана от катедра „Стопанска логистика“ и фокусирана върху проблемите на развитието ...
Ректорът откри международна научна конференция за сътрудничество в отбраната и сигурността 4.3.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев откри на 19 февруари в Централния военен клуб международната научна конференция на тема: "Сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между Изтока и Запада" (East-West Defence &Security Co-operation Conference - EWDSC 2014). Проф. Статев представи ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... информатика и статистика“ е най-младият от осемте факултета на УНСС, който през 2008 г. обедини „Статистика и иконометрия“, „Математика“ и „Приложна информатика“. Изминалите години доказаха, че това  е изключително успешна академична ...
Отличие за наш асистент от международната научна конференция на младите учени 15.11.2013 г. ... девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“, организирана от Финансово-счетоводния факултет и Висшето училище по застраховане и финанси, за пръв път бе отличен доклад на ...
Отличие за наш асистент от международната научна конференция на младите учени 7.11.2013 г. ... девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“, организирана от Финансово-счетоводния факултет и Висшето училище по застраховане и финанси, за пръв път бе отличен доклад на ...
Девета международна научна конференция на младите учени 6.11.2013 г. ... международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“ се проведе в университета. Събитието, организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Висшето училище по застраховане и финанси ...
Международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност” 21.6.2013 г. ... – гр. Варна организира провеждането на Международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”. За повече информация: http://www.ue-varna.bg/bg/index ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ...   С юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... юбилейна международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ отбеляза своята 60-годишнина. На тържественото честване на катедрата-юбиляр присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и патрон на проявата, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... научна конференция „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” събра учени, преподаватели и докторанти в конферентните зали на университета. Форумът, който се проведе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, беше организиран от катедра „Икономика на ...
Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ 1.11.2012 г. ... под звуците на „празнични фанфари“, а с важна международна научна конференция. Маринова окачестви ролята на банките като партньорска за бизнеса и посочи, че и в двете сфери разчитат на възпитаниците на ФСФ. „България има нужда от високо подготвените специалисти на факултета“, заключи тя ...
Катедра "Политология" отбеляза своята 20-годишнина 1.10.2012 г. ... в аула "Максима" на университета и с международна научна конференция "Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи". На юбилейното тържество присъстваха ректорското ръководство на УНСС, ръководители на факултети и катедри, ...
Специалността „Регионално развитие“ отбеляза своята петгодишнина с международна научна конференция 10.11.2012 г. ... пет години създадохме специалността „Регионално развитие“ с ясното съзнание, че развитието на тази сфера ще придобива все по-голямо значение“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев започна поздравлението си към участниците и гостите на международната ...
Специалността и катедрата "Икономика на недвижимата собственост" отбелязаха своята петгодишнина 19.5.2012 г. ... своето създаване с юбилейна международна научна конференция на тема „Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието“ с участници от Русия, Австрия и Китай. Това е специалността, която се изучава  само в два български ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... студентска научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ се проведе в университета. Това бе първото издание с международно участие на традиционния форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" ...
Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии 18.9.2017 г. ... в международна научна конференция обсъждаха приложението на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието. Близо 100 бе броят на докладите, чуждестранното участие бе представено от двадесет и трима специалисти, а ...
Професор Румен Гечев изнесе доклад пред международна научна конференция в Рим 14.2.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра по устойчиво развитие в УНСС, изнесе доклад на тема „Екосъобразна икономика и конкурентоспособност" пред току що завършилата международна конференция в Италия. Тя бе организирана съвместно от ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... 10 и 11 юни в УОБ Равда се проведе Международна конференция по проблемите на устойчивото развитие. Тя бе организирана от Центъра по устойчиво развитие на УНСС под ръководството на неговия директор проф. д.ик.н. Румен Гечев. Във форума взеха участие ...
Юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления" 24.2.2012 г. ... открита двудневната юбилейна международна научна конференция "Теория и практика на финансовите престъпления", организирана от Финансово-счетоводния факултет на УНСС по повод на неговата 55-годишнина. Председател на Програмния съвет на ...