Единадесета международна научна конференция на младите учени

вторник, 15 декември 2015 16:37

Единадесета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“ се проведе в университета. Събитието, под патронажа на ректора на УНСС, бе организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). На него присъстваха проф. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Григорий Вазов, президент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Желико Гарача, декан на Факултета по икономика на Университета в Сплит, Хърватия, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет и председател на Организационния комитет на конференцията.

Проф. Павлова, проф. Динев, доц. Вазов, проф. Статев, проф. Башева, проф. Гарача, доц. Трифонова (отдясно наляво)

На тържествено пленарно заседание при откриването на конференцията бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев.

Този специален форум е отново със силна изява, резултат от мотивацията на младите ни колеги, изтъкна проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и председател на Програмния комитет на конференцията. Тя изрази и своята гордост от активното участие на чуждестранните партньори – Университета на Сплит, Хърватска, Университета на Болоня, Италия, Полтавския университет по икономика и търговия и Луцкия национален технически университет, Украйна.

В голямата конферентна зала

Деканът на Финансово-счетоводния университет на УНСС проф. д-р Снежана Башева и деканът на Факултета по икономика на Университета на Сплит, Хърватска, Желико Гарача подписаха Меморандум за сътрудничество (на снимката долу).

Проф. Башева изтъкна значимостта на документа и посочи, че Университетът в Сплит е вторият по големина в Хърватска, с приоритетно развитие на младите преподаватели и висока ефективност при обучението. Меморандумът между двата факултета предвижда сътрудничество в образователни и научни проекти, докторантски програми, мобилност на студенти и преподаватели, взаимно признаване на студентски кредити и др.

Смятам, че подписването на меморандума е много добра основа за развитие на ползотворното сътрудничество между нашите университети и факултети, посочи Желико Гарача. Той изрази благодарност и удовлетворение от организирането и на международната научна конференция на младите учени.

Участници в конференцията

Проф. Снежана Башева връчи на проф. Стати Статев Почетния плакет на Финансово-счетоводния факултет. Тя благодари на проф. Статев за неговото съдействие и помощ като ректор.

Проф. Башева връчва отличието на проф. Статев

Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на конференцията, приветства участниците във форума. Тя изказа благодарност на проф. Статев за съдействието му при осъществяване на традиционната проява, на проф. Башева - за организирането на научните форуми на факултета, на съорганизатора на конференцията ВУЗФ и неговия президент доц. Вазов - за ползотворното академично сътрудничество.

Проф. Башева връчи Почетния плакет на факултета на доц. Григорий Вазов за сътрудничество в реализиране на конференцията.

Проф. Башева връчва почетния плакет на доц. Вазов

Почетният плакет бе връчен за принос в утвърждаването на Финансово-счетоводния факултет като водещ факултет в УНСС на проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, на проф. д.ик.н. Методи Христов (и по повод неговата 80-годишнина), на доц. д-р Стоян Александров, досегашен ръководител на катедра „Финанси“, на проф. д-р  Стоян Стоянов, председател на Общото събрание на УНСС и в.и.д. ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Същия приз проф. Башева връчи и на доайените в науката проф. д.ик.н. Иван Душанов и проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, както и на проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, ректор на УНСС от 1980 до 1987 г.

Почетен плакет за проф. Веселка Павлова

 

Почетен плакет за проф. Стоян Стоянов

Почтен плакет за проф. Иван Душанов

 

Почетен плакет за проф. Велчо Стоянов

 

Почетен плакет за проф. Данаил Данаилов

Тематичните направления на конференцията бяха акцентирани върху: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол; Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС.

Основни пленарни доклади изнесоха проф. д.ик.н. Михаил Динев („Власт, управление и контролна среда“), проф. д.ик.н. Иван Душанов („Научният терминологичен и понятиен апарат на счетоводството и проблемът със съблюдаването и използването му в теорията и практиката“), проф. Желико Гарача („Макроикономически модели за симулация“), доц. д-р Евгени Евгениев, ВУЗФ („Българска иновационна екосистема – предизвикателства и препоръки“).

Проф. Динев изнася пленарен доклад

По време на заседанията в трите панела на конференцията български и чуждестранни млади учени изнесоха над 100 доклада.  

Галерия снимки от Единадесета международна научна конференция на младите учени ...