Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев

вторник, 15 декември 2015 14:15

С тържествено пленарно заседание при откриването на Единадесетата международна научна конференция на младите учени бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев, известен наш икономист, дългогодишен преподавател в университета, ректор на УНСС (1989-1990 г.), първи председател на Сметната палата (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011 г.). На събитието в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф.  д-р Веселка Павлова, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, доц. д-р Григорий Вазов, президент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Желико Гарача, декан на Факултета по икономика на Университета в Сплит, Хърватия, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет и председател на Организационния комитет на конференцията. В тържественото заседание взеха участие членове на ректорското ръководство на УНСС, декани и ръководители на катедри, чуждестранни гости, представители на различни организации, преподаватели, студенти.

При откриването на тържественото пленарно заседание. Отдясно наляво: проф. Павлова, проф. Динев, доц. Вазов, проф. Статев, проф. Башева, проф. Гарача, доц. Трифонова

Като символика в приемствеността на поколенията учени означи юбилея на проф. Михаил Динев и форума на младите учени проф. Снежана Башева. Деканът нарече юбиляря откривател, истински будител, сред „дръзките учени, които бият камбаната“. Бъдете жив и здрав, учителю!, пожела проф. Башева.

В голямата конферентна зала по време на честването на 80-годишнината на проф. Михаил Динев

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай Вашата достолепна 80-годишнина, обърна се ректорът проф. Статев към юбиляря проф. Динев. „Вашият житейски и академичен път е пример за всеотдайно служене на УНСС, на науката и висшето образование, на Отечеството. Път, белязан от респектиращи успехи, висок професионализъм, вярност към вечните човешки ценности, аргументирано отстояване на принципи и честна битка за истината“, посочи ректорът.

В поздравителния си адрес ректорът изтъкна, че проф. Динев е дал знания на няколко поколения студенти и рамо на десетки млади научни работници, създал е своя школа в областта на теорията на финансовия контрол, одитинга, финансовото счетоводство, контрола във финансова сфера и др. Спечелихте си уважението на академичната колегия с висок морал, отдаденост на каузата на УНСС, с усилията си за издигането на неговия авторитет, с присъщите Ви доброта и човещина, посочи проф. Статев.

Проф. Статев приветства юбиляря

Ректорът очерта богатия професионален път на учения: ректор на УНСС, декан на Финансово-счетоводния факултет, ръководител на катедра „Финансов контрол“, председател на Специализирания научен съвет към ВАК, зам.-министър на финансите и началник на Главно управление „Държавен финансов контрол“, първи зам.-министър на финансите, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители, първи председател на Сметната палата и вицепрезидент на Международната организация за Сметните палати, първи омбудсман на нашия университет и др. Той подчерта, че на всички постове проф. Динев винаги е отстоявал своето професионално верую, без да пада в плен на лични интереси и без да изневерява на съвестта си. „Природата Ви е дарила с благородство, а натрупаният опит – с мъдрост. Високо ценя Вашата богата ерудиция и вродена аристократичност, достойнството, с което аргументирано защитавате позициите си, и верността Ви към академичните ценности“, изтъкна проф. Статев и изрази убеденост, че проф. Динев винаги ще бъде част от голямото академично семейство на университета.

Ректорът показа на присъстващите приятелски шарж на проф. Динев и получи одобрението на юбиляря символичното му изображение да бъде експонирано в Музея на УНСС (на снимката долу).

Проф. Статев връчи на проф. Динев Почетния знак на ректора за изключителен принос в развитието на УНСС, академична всеотдайност и почтеност и по повод на неговата 80-годишнина.

Ректорът връчва почетното отличие на проф. Динев

Да е вечен този храм УНСС, пред който всеки може да падне на колене и да се изповяда, благодари за отличието и признанието проф. Динев.

Приветствие към юбиляря отправи и доц. Григорий Вазов. Ректорът на ВУЗФ определи проф. Динев като „един от най-видните икономисти“, „доказателство, че науката в синхрон с практиката вгражда истински ценности във фундамента на държавата“, „голям учен с блестящи идеи“, бивш ректор на ВУЗФ.

Доц. Вазов връчи на проф. Динев поздравителен адрес и знакова картина за неговия професионален път (на снимката долу).

От името на академичната общност на Финансово-счетоводния факултет проф. Башева благодари на проф. Динев за „преподавателската всеотдайност на мъдрия учен“, за приноса му факултетът да е водещ в университета. Деканът връчи на юбиляря Почетния плакет на Финансово-счетоводния факултет.

По време на тържественото пленарно заседание

Юбилеен медал „130 години Сметна палата на Република България“ връчи на проф. Динев председателят на Палатата Цветан Цветков за приноса му в изграждането й и като неин първи председател. „Няма по-голяма радост и удовлетворение от това, че мой студент е начело на Сметната палата“, благодари юбилярят.

Плакет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори връчи на проф. Динев нейният председател Ваня Донева.

Проф. Динев е един от основоположниците на Института на дипломираните експерт-счетоводители и негов дългогодишен председател, изтъкна Бойко Костов, председател на УС на ИДЕС, и припомни делото на юбиляря в труден период за гилдията.

Бойко Костов поздравява проф. Михаил Динев

Юбилярят проф. Михаил Динев получи поздравителни адреси, пожелания за творческо дълголетие и много цветя за своята 80-годишнина.

Галерия снимки от Тържествено бе чествана 80-годишнината на проф. д.ик.н. Михаил Динев ...