Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“

петък, 19 октомври 2018 15:13

Отнесохме се към българското председателство на Съвета на Европейския съюз – това уникално по рода си събитие, по стар български обичай. Направиха се много неща, но няколко месеца по-късно забравихме за постигнатото. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев даде старт на Шестнадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“. Ректорът допълни, че има още какво да се свърши, особено в секторните политики, и усилията трябва да продължат.

Организатор на конференцията, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС, е катедра „Международни икономически отношения и бизнес“. Официален гост и водещ лектор беше министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, възпитаник на нашия университет.  

Ректорът проф. Стати Статев и министър Лиляна Павлова откриват форума
В зала „Тържествена“

Проф. Статев показа ценното дарение на министерството от 30 комплекта, съдържащи програмата на нашето председателство, отчета за свършеното, обобщението на постиженията и албум, които ще бъдат предадени на университетската библиотека (на снимката долу).

Много ми е приятно да бъда в моя университет. Тази конференция за мен е добра възможност да бъдат представени данни за постигнатото при нашето европредседателство, заяви г-жа Лиляна Павлова. Случиха се много неща, които са причина за гордост. Обсъдени бяха много промени, които синхронизираха нашето законодателство с европейското, реформира се администрацията, отбелязахме ръст в икономиката и пр. Важно е да имаме институционална памет, допълни тя.

Министър Лиляна Павлова

Бързо отминаха тези единадесет години, откакто страната ни е пълноправен член на ЕС. Научихме се на много неща, най-вече свързани с финансовата дисциплина, каза доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“.  

Доц. д-р Светла Бонева

В доклада си за научените уроци от Българското председателство на Съвета на ЕС министър Павлова акцентира върху това, че страната ни е трябвало да се съобрази със ситуацията в Европа и света. Като ключови постижения на нашето европредседателство тя отбеляза включването на темата за бъдещето на младите хора, стабилността и сигурността по границата, бъдещето на страните от Западните Балкани, дигитализирането на редица процеси и пр. Тя се спря и на ползите за страната ни от членството в ЕС.    

Зам.-министър Моника Панайотова, също възпитаник на УНСС, говори за важната роля на отношенията с Европейския парламент, защото 90% от законодателството на страните от ЕС минава през ЕП. Всичко това влияе върху нашия живот, каза г-жа Панайотова.

Г-жа Моника Панайотова

За финансовите центрове в Европа и перспективите говори проф. д-р Йорданка Статева от катедра „МИО и бизнес“. Проф. д.ик.н Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, изнесе доклад за ERM 2 и насоките на ОИСР за корпоративното управление на българските предприятия с държавно участие. Доклади представиха и проф. д.ю.н. Атанас Семов от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, гл.ас. д-р Силвия Кирова от катедра „МИО и бизнес“ на нашия университет и гл. ас. д-р Васил Гечев от същата катедра.

Резултатите от конференцията ще бъдат предоставени на заинтересованите институции.

Галерия снимки от Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Едина ...