Дванадесета международна научна конференция на младите учени

петък, 11 ноември 2016 16:08

Дванадесета международна научна конференция на младите учени се проведе в университета. Форумът, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство с Университета на Болоня, Италия, Университета на Сплит, Република Хърватска, Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна, Луцкия национален технически университет, Украйна, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и „Инвестор.БГ“.

В голямата конферентна зала

На откриването на конференцията присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Програмния комитет на форума, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет и председател на Организационния комитет на конференцията, проф. д-р Збигнев Лещински от Технологичния университет в Лодз, Полша, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на НБС „ВОН“ – КНСБ, и др.

При откриването на конференцията. Отляво надясно: проф. Лещински, доц. Трифонова, проф. Статев, проф. Башева, доц. Вазов, г-жа Донева, доц. Вълчева

За дванадесети път младежкият научен форум е арената, на която ще се срещне настоящето и бъдещето,  отбеляза проф. Башева, която благодари за подкрепата на ректора проф. Статев, патрон на конференцията, и на доц. Вазов за дългогодишното партньорство. Науката и иновациите  определят напредъка в икономически аспект. С този форум се надяваме чрез идеи и създаване на устойчиви партньорства между науката и бизнеса, изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения на подготвени изследователи и специалисти, да създадем добро сътрудничество и общи постижения, посочи деканът.

Участници във форума

Особено е чувството, когато си свързан с генезиса на събитието, отбеляза проф. Статев. Ректорът припомни първите стъпки в инициативата, сътрудничеството с ВУЗФ, изданията на конференцията. Трудно се създават традиции, изтъкна ректорът и посочи, че Финансово-счетоводният факултет е пример в това отношение. По думите му 12-тото  издание бележи края на „детската възраст“, а след него предстои още по-важен и зрял период.

Ректорът приветства участниците във форума

Проф. Статев изрази увереност в успешната работа на конференцията и изтъкна, че синтезираното информационно представяне на форума и неговите резултати трябва да достигнат до всички държавни и управленски структури, които имат отношение към обсъжданата тематика. Нека да покажем, че и в младежките научни форуми генерираме работещи идеи, посочи той.

Винаги на тази конференция се вълнувам, защото показваме на обществото как може да се работи съвместно, сподели пред присъстващите доц. Вазов. Когато започвахме първия форум никой не вярваше, че той ще претърпи толкова издания и ще има такова място в научния живот. Ректорът на ВУЗФ пожела на младите учени такива колегиални академични отношения като неговите с проф. Статев.

Ректорът на УНСС проф. Стати Статев и Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, подписаха анекс към Рамковия договор за сътрудничество между двете институции, с който се срокът му се продължава още три години (на снимките долу).

Отнасям се с най-голямо уважение към традициите и добрите практики на обучението в УНСС, подчерта Ваня Донева. По думите й конференцията показва адекватното включване на науката в проблемите, като особено ценно е участието на младите хора.

Меморандум за сътрудничество бе сключен и между Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Факултета по организация и мениджмънт към Технологичния университет в Лодз, Полша. Той бе  подписан от проф. Снежана Башева и проф. Збигнев Лещински (на снимката долу).

Радвам се, че съм тук отново и мога да се срещна със своите приятели и колеги, каза проф. Лещински. Той бе категоричен, че конференцията дава големи възможности за обмяна на идеи и ефективно сътрудничество.

По време на конференцията

Доц. Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на конференцията, открои предизвикателствата от изминалите издания на форума, активното международно научно партньорство, традициите и опита. Тя напомни на студентите в залата думите на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев:  „Въоръжени със знанията, които спечелихте в нашата среда чрез грижите на вашите преподаватели и чрез усилията на самообразованието си, вървете непоколебимо напред и винаги по пътя на самоусъвършенстването си. На която обаче работа и да се посветите, имайте предвид интересите на България преди и над всичко“.

Доц. Трифонова и проф. Статев

УНСС е водещият университет, а днес можем да отбележим и хармонията между поколенията му, посочи доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на НБС „ВОН“ – КНСБ. Огромно е уважението към това което правите, защото ако няма приемственост, значи нищо не е постигнато, коментира тя.

Доц. Вълчева (вдясно), Ваня Донева и доц. Вазов

„Добрият бизнес е наука“ бе темата на доклада на проф. д.ик.н. Михаил Динев от катедра „Финансов контрол“. Изказвания направиха гл. ас. д-р Радостин Радев, изпълнителен директор на ВУЗФ и Димитър Вучев, главен редактор на Bloomberg TV Bulgaria, който говори за „Икономическите ефекти за България от ТТИП“.

Участниците в конференцията приветства и Бойко Костов, председател на ИДЕС

Работата на форума бе организирана в тематичните панели: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване, Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол,  Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти и Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб.

В конференцията с доклади участваха млади учени от УНСС, ВУЗФ, СУ „Св. Климент Охридски“, СА „Д. А. Ценов“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ, Икономическия университе – Варна, ВТУ „Тодор Каблешков“, БАН и др. Сред чуждестранните участници бяха представители на Полтавския университет по икономика и търговия, Университета на Болоня, Университета на Сплит, Луцкия национален технически университет и др.  

 

Галерия снимки от Дванадесета международна научна конференция на младите учени ...