Структура

Катедра "МИО и бизнес"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Виолета Божкова

Виолета Божкова

Телефон: (02) 8195 345
Кабинет: 3016

Преподавателски състав:

Докторанти:
Ана Шалашная
Форма на обучение: редовно
Божидар Манчев
Форма на обучение: редовно
Гералд Тола
Форма на обучение: редовно
Деан Иванов
Форма на обучение: редовно
Диляна Димитрова
Форма на обучение: редовно
Ервис Талюри
Форма на обучение: редовно
Иван Димитров
Форма на обучение: редовно
Ивет Тилева
Форма на обучение: редовно
Илина Мутафчиева
Форма на обучение: редовно
Камелия Джонгова
Форма на обучение: редовно
Маргарита Иванова
Форма на обучение: редовно
Руслан Цанков
Форма на обучение: редовно
Симеон Симеонов
Форма на обучение: редовно
Станислава Цветкова
Форма на обучение: редовно
Ана Николова
Форма на обучение: задочно
Атанас Павлов
Форма на обучение: задочно
Белослава Гуевска
Форма на обучение: задочно
Васил Михов
Форма на обучение: задочно
Георги Кожухаров
Форма на обучение: задочно
Даниела Михнева
Форма на обучение: задочно
Делян Толев
Форма на обучение: задочно
Екатерина Стефанова
Форма на обучение: задочно
Желязко Вълчев
Форма на обучение: задочно
Ива Луджева
Форма на обучение: задочно
Калин Маринов
Форма на обучение: задочно
Магдалина Генова
Форма на обучение: задочно
Мария Христова-Политикова
Форма на обучение: задочно
Мила Зашева
Форма на обучение: задочно
Милена Михайлова
Форма на обучение: задочно
Пламен Пувков
Форма на обучение: задочно
Румен Панайотов
Форма на обучение: задочно
Силвия Тодорова-Петкова
Форма на обучение: задочно
Филип Петков
Форма на обучение: задочно
Яна Данаилова
Форма на обучение: задочно
Валери Белчев
Форма на обучение: самостоятелно