Структура

Бизнес факултет

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор
Мариана Недялкова

Мариана Недялкова

Телефон: (02) 868 83 47, (02) 8195 248
Кабинет: 4045