Структура

Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Димитрина Джонова

Телефон: 02/8195 603
Кабинет: 1076

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Биляна Неделкова
Форма на обучение: редовно
Валери Костова
Форма на обучение: редовно
Иванела Пейчева
Форма на обучение: редовно
Камен Тодоров
Форма на обучение: редовно
Лилия Йотова
Форма на обучение: редовно
Николай Братов
Форма на обучение: редовно
Петър Атанасов
Форма на обучение: редовно
Искрен Константинов
Форма на обучение: задочно
Велизар Соколов
Форма на обучение: самостоятелно
Емил Георгиев
Форма на обучение: самостоятелно