Структура

Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Цветанка Георгиева

Цветанка Георгиева

Телефон: (02) 8195 403
Кабинет: 1076

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Антоанета Титянова-Милчева
Форма на обучение: редовно
Биляна Димитрова
Форма на обучение: редовно
Десислава Денкова
Форма на обучение: редовно
Елеонора Иванова
Форма на обучение: редовно
Лилия Йотова
Форма на обучение: редовно
Мехти Меликов
Форма на обучение: редовно
Петър Атанасов
Форма на обучение: редовно
Иванела Стефанова
Форма на обучение: задочно
Искрен Константинов
Форма на обучение: задочно
Камен Тодоров
Форма на обучение: задочно