Структура

Катедра "Недвижима собственост"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Милена Петрова

Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1096

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: