Структура

Катедра "Недвижима собственост"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Каменка Евстатиева

Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1096

Преподавателски състав: