Структура

Катедра "Недвижима собственост"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Милена Петрова

Телефон: (02) 8195 269
Кабинет: 1096

Преподавателски състав:

Докторанти:
Илиян Чабуклийски
Форма на обучение: редовно
Димитър Георгиев
Форма на обучение: задочно
Емил Мечикян
Форма на обучение: задочно
Изабела Клисарска
Форма на обучение: задочно
Огнян Ганев
Форма на обучение: задочно
Петър Иванов
Форма на обучение: задочно